9789179710248

Page 1

EN DAG SOM UTREDARE

En utredares jobb är att ta reda på om ett brott har skett och vilka som var med. Men hur är det egentligen att jobba som utredare? Få svar på dina frågor och följ med under en dag på jobbet som utredare!

EN DAG SOM

ISBN 978-91-7971-024-8

9 789179 710248

O_Hedvig_En dag som utredare_9789179710248_INB.indd 3

bokforlagethedvig.se

UTREDARE 2020-07-02 17:01


INNEHÅLL Vad gör en utredare?

4

En dag på jobbet

6

Olika sorters utredare

11

Hur blir man utredare?

17

Hur utredare jobbar

18

Brott med pengar

24

Varför vill man bli utredare? 27

I_Hedvig_En dag som utredare_9789179710248_INB.indd 3

2020-06-28 20:47:42


VAD GÖR EN UTREDARE? Någonting har hänt. Kan det vara ett brott? Innan någon kan sättas i fängelse eller dömas för ett brott måste man ta reda på vad som faktiskt har hänt: * * * *

Är det verkligen ett brott? Vilka personer var med? Vad finns det för bevis? Räcker bevisen för åtal?

Åtal innebär att en åklagare lämnar in en ansökan till domstol. I ansökan står det vem som misstänks för brottet. Där står vad det är för brott. Det står också vilka bevis som finns. Domstolen bestämmer sen om bevisen räcker och kan då döma för brottet.

4

I_Hedvig_En dag som utredare_9789179710248_INB.indd 4

2020-06-28 20:47:42


När man ska ta reda på vad som faktiskt har hänt görs en utredning som förundersökning. Oftast leds kallas för förundersökning förundersökningen av en åklagare eller en polis. 1. Brott

2. Utredning

3. Åtal

4. Dom

Åklagare och poliser är inte ensamma om att jobba med förundersökningar. Det gör utredare också de som kallas för civila utredare. Den här boken handlar om dem.

5

I_Hedvig_En dag som utredare_9789179710248_INB.indd 5

2020-06-28 20:47:42


EN DAG PÅ JOBBET En dag som utredare kan se ut på olika sätt. Men de flesta dagarna börjar likadant. Utredaren kommer till jobbet i polishuset tidigt på morgonen. Där pratar utredaren med andra utredare och poliser. Utredaren får veta om något har hänt under natten. Den här natten har de fått tips om var en misstänkt man gömmer sig. Utredaren sätter sig sen vid sitt skrivbord åklagare. De pratar och ringer till en åklagare om fallet de jobbar med tillsammans. Efter samtalet ringer utredaren till häktet och till två olika vittnen. Det blir många telefonsamtal på en dag.

6

I_Hedvig_En dag som utredare_9789179710248_INB.indd 6

2020-06-28 20:47:42


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.