__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

k å r p s d r o Citat & g a d e j r a -v Kima George


BIBEL Kalender Citat & ordspråk varje dag


© 2020 Kima George Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland ISBN: 978-91-7969-868-3


“Be, så skall ni få, sök, så skall ni skall finna, bulta, så skall dörren öppnas” (Matt 7:7)


- Daglig checklista Daglig lista för att bli påmind om det som är viktigast i livet. Hur många punkter kan du checka av? 1. Inlett dagen med en bön. 2. Pratat med familj och/eller vänner. 3. Lärt sig något nytt. 4. Gjort något bra för sig själv. 5. Gjort något bra för någon annan. 6. Sagt till någon "Jag älskar dig" 7. Skrattat. 8. Tränat. 9. Reflekterat. 10. Avslutat dagen med en bön. Lycka till! -


- Förord Tack för att just Du har valt denna kalender som jag hoppas kan hjälpa dig att använda din tid bättre. Tiden är det viktigaste och mest rättvisa vi har, vilket innebär att vi alla har lika många timmar på ett dygn. Detta gäller, oavsett om vi är rika eller fattiga, unga eller gamla. Inget av det spelar roll. Det som spelar roll är hur vi använder vår tid och vad vi gör av dessa 24 timmar eller 1440 minuter per dygn. Varje dag är en ny dag med nya möjligheter och nu är det upp till dig vad du väljer att använda din tid till. Det som har fungerat för mig är att dela in min dag i 3 delar och fokusera på de två delar som jag kan påverka, dvs mina 8+8 = 16 timmar. Dessa kan jag styra och fördela, dels i sysselsättning och dels i fritid. Den tredje delen går ju inte att styra på samma sätt, då de 8 timmarna går till välbehövlig sömn och vila. Denna kalender är till för att hjälpa dig att planera din tid, då det sägs att om du inte planerar, så överlämnar du makten över din tid. Därför mina kära läsare, vill jag uppmana er att ta plats i förarsätet. Tiden kommer att gå oavsett hur vi gör, men frågan är hur just du vill leva ditt liv? -


- Förord Vår tideräkning, däremot, är inget som vi kan styra över. Den styrs av att vår planet, jorden, roterar ett varv runt solen på ca 365,2 dagar. För att kompensera för att det inte är ett jämnt antal dagar på året så finns det skottår som sker vart fjärde år och vi får då ett extra dygn i februari månad som det också blev i år, 2020. Ett dygn är enkelt förklarat den tid det tar för jorden att snurra ett varv kring sin jordaxel medan en månad är den tid det tar för månen att snurra ett varv kring jorden. Det finns olika kalendrar i världen. En av de som användes i Sverige tidigare var den julianska kalendern som ersattes med den gregorianska år 1753. Denna kallas för den “nya stilen” och används i de flesta av världens länder. Den föreslogs av Aloysius Lilius och antogs av påven Gregorius XIII år 1582. Den Julianska kalendern eller den “gamla stilen” är den kalender, som fått sitt namn efter Julius Caesar som år 46 f.Kr. genomförde en reform. De flesta länderna bytte kalender enligt lag efter första världskriget, medan många ortodoxa kyrkor fortfarande följer den julianska kalendern, vilket påverkar jul- och speciellt påsktiden.


- Förord I denna årskalender, som är enligt den gregorianska kalendern, kommer du att få ett citat eller ett ordspråk från Bibeln varje dag i din livsresa. En livsresa, som förhoppningsvis kommer att vara en, som du, vid slutet, är nöjd över. Jag delar också med mig av vilka böner som jag använder och som har hjälpt mig. Den första är Herrens bön “Fader vår” eller “Abun d ´bashmayo” som den heter på mitt språk, Suryoyo (arameiska= Jesus språk) som jag hörde mamma be på under hela min uppväxt. Dock var det inte förrän i vuxen ålder som jag själv började mina dagar med att be, precis som jag sett och hört min mamma, Bessi Adis, göra. Min son, Emilio brukade säga: “Yaya, jag vill också kunna prata med Gud så som du gör” och hon svarade alltid med ett av de viktigaste citaten, nämligen: “Be, så skall ni få, sök, så skall ni skall finna, bulta, så skall dörren öppnas” (Matt 7:7) Tyvärr gick mamma bort från oss till den “rätta platsen” (som hon brukade säga) för över tre år sedan, men de flesta dagar finns hon med då vi minns saker som hon sa och som vi gjorde tillsammans. Det sägs att personer som du minns och pratar om, inte försvinner helt. Jag väljer att tro på det.


- Förord Tack mamma för allt det fina och min förhoppning är att mina barn Raby “Abod”, Nathalie, Natasha, Emilio och framtida barnbarn skall känna samma sak för mig när jag en dag går till den “rätta platsen”. Tills dess, finns det mycket som jag vill göra och uppleva för att använda min tid väl på denna jord. Vidare vill jag dela med mig av tre citat som är speciellt viktiga för mig. Det första citatet som också är mitt motto är den som brukar kallas för den gyllene regeln: “Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt 7:12) Det andra citatet är: “Bli ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak 1:22 ). Tänk varje morgon när du läser orden, hur du bäst kan använda din dag. Avsluta sedan kvällen med att reflektera över och tacka för din dag med en kvällsbön, kanske denna “Gud som haver barnen kär “ som jag brukar be med min Emilio. Gud, som haver barnen kär, se till mig som liten är, vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer Lyckan kommer, lycka går. Gud förbliver fader vår. Amen


- Förord Bönen är, för mig, som ett samtal med Gud, och jag hoppas på att det också kan bli det för dig. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller bara tyst för dig själv. Lite kuriosa är något som Emilio berättade att han hade svarat en kompis för några år sedan, då denna frågat honom om vart han trodde att vi människor kommer ifrån. Han hade då svarat: - “Vi är alla Guds barn.” När han berättade detta blev jag glad och kände mig samtidigt stolt som mamma. Det tredje citatet som får avsluta min inledning kommer från Predikaren 3:1 : “Allt har sin tid, det finns tid för allt som sker under himlen, en tid för födelse, en tid för för död, en tid för plantering..”. Nu är det upp till dig hur du väljer att använda din tid, Lycka till!


Herrens bön Vår Fader du som är i himlen Låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma, Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen Ge oss idag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra synder precis liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten i all evighet Amen


ABUN D´BASHMAYO NITH´QADASH SHMOKH TITHE MALKUTHOKH NEHWE SEBYONOKH AYKANO D-BASHMAYO OPF BAR´OHABLAN LAHMO D´SUNQONAN YAWMONO WASHBUQ LAN HAWBAYN WAHTO HAYN AYKANO DOPH HNAN SHBAQAN L´HAYOBAYN LO TA´LAN L´NESYONO ELO PHASO LAN MEN BISHO METUL D´DYLOKH BI MALKUTHO W´HAYLO WTESH´BUHTO L´OLAM ÓLMIN AMIN


- Läsanvisningar Min ambition med denna kalender är, dessutom att dela med mig hur man kan lära sig något nytt varje dag. Detta kan man göra genom att använda sina tidigare kunskaper och fylla på med nya. På så vis kan man få in nya lärdomar utan alltför mycket ansträngning. För att gå till nästa steg är det bästa sättet att lära in att lära ut eller dela med sig av de nya kunskaperna. Därför kommer du att tillsammans med citaten varje dag uppmanas och utmanas att fundera på hur du kan använda och dela med dig av dessa i din vardag, dvs 365(366) dagar per år. Varje månad får du dessutom ett av lärjungarnas namn, dvs 12 lärjungar på 12 månader. Och varje årstid inleds med en kort information om en Evangelist då det är 4 evangelister i Bibeln och vi har 4 årstider, Denna information kommer att hamna i början av varje årstid dvs i samband med månaderna; januari, april, juli och oktober. Slutligen vill jag uppmuntra er till att inleda och avsluta dagen med en bön, varje morgon och varje kväll!


- Läsanvisningar Vid årets slut kommer vi alla, att förhoppningsvis, vara minst 366+12+4+2=384 kunskaper rikare. Nu har du chansen att göra det, frågan är om du tar den? För min del har jag nästan precis kommit halvvägs i livet och mitt mål är att lära mig något nytt varje dag, för att hålla igång både knopp och kropp. Att påminnas om det viktigaste i livet. Att ta hjälp av allt som kan underlätta, som till exempel den dagliga checklistan och de dagliga citaten. En bra sammanfattning av vad jag vill ha ut av livet tycker jag att Beyonce sjunger om i sången " I was here". Det är "att lämna världen lite bättre än när jag kom hit". Slutligen kan du som vill ha ut lite mer, läsa om "fakta”information i slutet av denna kalender. Informationen kommer främst från internet såsom wikipedia och olika bibelsidor. I slutet finns också en liten källförteckning. Lycka till än en gång!


- JANUARI Januari inleder året och jag tänkte inleda med en kort presentation om 3 av Jesus 12 lärjungar; Johannes, Andreas, Simon(Petrus) . Johannes var även en av evangelisterna och kallades för "Johannes Evangelisten". Till en början var han en fiskare. Lärjunge nummer två hette Andreas och var en av Johannes lärjungar. Lärjunge nummer tre hette Simon(Petrus) "klippa" i Bibeln (Kefas efter arameiskans Kēfāū ) . I det Nya Testamentet bär flera personer namnet Johannes i olika sammanhang varav han var den som döpte Jesus och kallas därför också för Johannes döparen. Som en av evangelisterna var Johannes den som skall ha nedtecknat Johannesevangeliet. Johannes namns- och minnesdag firas den 27 december. Alla evangelisterna har fått symboler förknippade med sig som är inspirerade av verser i bland annat gamla testamentet. Johannes symbol är Örnen och symboliserar den heliga anden. Detta då Johannes beskrev hur Jesus kom till jorden från himlen.


BIBELKALENDER

Tiden är det viktigaste och mest rättvisaste som vi människor har. Det betyder att vi alla har lika många timmar på ett dygn, oavsett om vi är rika eller fattiga, unga eller gamla. Inget av det spelar roll. Det som spelar roll är hur vi använder vår tid och vad vi gör av dessa 24 timmar eller 1440 minuter vi har på ett dygn så länge vi lever. I denna kalender delar jag med mig av hur jag tar hjälp av citat & ordspråk för att få en bra start och ett bra avslut på min dag. För ett är säkert, att tiden kommer att gå, men frågan är hur just Du vill ha Ditt liv?

© 2020 - Kima George

www.bod.se

Profile for Smakprov Media AB

9789179698683  

9789179698683  

Profile for smakprov