9789179536022

Page 1

Uppläsare: Tomas Bolme


Ordförklaringar om namns ursprung

Vid första påseendet kan de namn som en oförvägen resenär stöter på i Alagaësia förefalla som enbart en slumpmässig blandning utan egen identitet, kultur eller historia. Men liksom alla länder som upprepade gånger har koloniserats av olika kulturer – och i det här fallet, av olika släkten – har Alagaësia snabbt täckts av flera skikt av namn från alverna, dvärgarna, människorna och även urgalerna. Sålunda kan vi finna Palancardalen (ett människonamn), Anorafloden och Ristvak’baen (alvnamn) och berget Utgard (ett dvärgnamn) inom bara några få kvadratkilometers avstånd. Även om detta är av stort historiskt intresse, leder det i praktiken ofta till förvirring ifråga om det korrekta uttalet. Dessvärre finns det inga enkla regler för novisen. Varje namn måste läras in för sig, såvida man inte genast kan avgöra vilket språk det stammar från. Det hela blir än mer förvirrande när man inser att stavningen och uttalet av främmande ord på många platser har förändrats av de bofasta för att bättre passa in i deras eget språk. Anorafloden är ett bra exempel. Den ursprungliga stavningen av anora var äenora, vilket betyder bred på det gamla språket. I sina skrifter förenklade människorna ordet till anora, och detta, i kombination med en vokalförskjutning där äe (äj-e) uttalades som det enklare a (äh), ledde till den variant om namnet som används på Eragons tid.


det

gamla språket

adurna – vatten agaetí blödhren – blodsedshögtiden aiedail – morgonstjärnan Argetlam – Silverhand Atra esterní ono thelduin / Mor’ranr lífa unin hjarta onr / Un du evarínya ono varda – Må lyckan råda över dig / Frid leva i ditt hjärta / Och stjärnorna vaka över dig Atra guliä un ilian tauthr ono un atra oni waíse skölir fra rauthr – Må tur och lycka följa dig och må du skyddas från olycka. Atra nosu waíse vardo fra eld hórnya – Låt oss beskyddas från lyssnare. Bjartskular – Blankfjäll blöthr – gör halt, stanna Brakka du vanyalí sem huildar Saphira un eka! – Minska den trollkraft som håller fast Saphira och mig! brisingr – eld dagshelgr – helgad dag

draumr kópa – drömskåda Du Fells Nángoröth – De skövlade bergen Du Fyrn Skulblaka – Drakkriget Du Vrangr Gata – Den vandrande stigen Du Völlar Eldrvarya – Brinnande slätten Du Weldenvarden – Den vakande skogen dvergar – dvärgar ebithril – mästare edur – en bergstopp eller ett klipputsprång Eka fricai un Shru’tugal – Jag är en Ryttare och vän elda – en könsneutral, mycket vördnadsfull hederstitel Eyddr eyreya onr! – Töm öronen! fairth – en bild som fångas på magisk väg finiarel – en hederstitel för en lovande ung man fricai andlát – dödsvän (en giftig svamp)

Gala O Wyrda brunhvritr / Abr Berundal vadr-fódhr / Burthro lafusblädaer ekar undir / Eom kona dauthleikr … – Sjung O vithjässade Öde / Om olycksmärkta Berundal / Född under ekars grönska / Av dödlig kvinna … gánga aptr – gå bakåt gánga fram – gå framåt Gath sem oro un lam iet – För den där pilen till min hand gedwëy ignasia – skinande hand Gëuloth du knífr! – Gör kniven slö! haldthin – spikklubba (en växt) eller hagtornsbär Helgrind – Dödens portar hlaupa – spring hljödhr – tyst jierda – bryta av; slå kodthr – fånga Kvetha Fricai – Var hälsad, vän lethrblaka – fladdermus; ra’zacernas riddjur (bokstavligen: läder-flaxare) letta – stanna

Letta orya thorna! – Stanna de där pilarna! liduen kvaedhí – den poetiska skriften Losna kalfya iet – Lösgör mina vader malthinae – att fjättra eller hålla på plats, stänga in nalgask – en blandning av bivax och hasselnötsolja som används för att fukta huden Osthato Chetowä – Den sörjande vise Reisa du adurna – Lyft/höj vattnet rïsa – lyft Sé mor’ranr ono finna – Må du finna ro Sé onr sverdar sitja hvass! – Må era svärd behålla sin skärpa! Sé orúm thornessa hávr sharjalví lífs – Må denna orm få de levandes rörelseförmåga skölir – sköld, skydd Skölir nosu fra bisingr! – Skydda oss från eld! sköliro – skyddad


skulblaka – drake (bokstavligen: fjällflaxare) Styda unin mor’ranr, Hrothgar Könungr – Vila i frid, kung Hrothgar svit-kona – en formell hederstitel för en mycket vis alvkvinna thrysta – stöta undan; komprimera Thrysta vindr – tryck ihop luften Togira Ikonoka – Krymplingen som är hel Varden – Väktarna Vel eïnradhin iet ai Shur’tugal – På mitt ord som Ryttare vinr Älfakyn – alvvän vodhr – en manlig, måttligt vördnadsfull hederstitel vor – en manlig hederstitel för en nära vän Waíse heill – Var helad Wiol ono – För din skull Wyrda – Ödet Wyrdfell – alvnamn på De försvurna yawë – ett förtroendefullt band zar’roc – olycka

d värgaspråket Akh sarots oen dûrgrimst! – För familjen och klanen! ascûdgamln – stålnävar Astim Hefthyn – Skådevakt (inskription på ett halsband Eragon får i gåva) Az Ragni – Floden Az Sweldn rak Anhûin – Anhûins tårar Azt jok jordn rast – Då kan ni passera barzûl – att förbanna någon med olycka Barzûl knurlar! – Förbanna dem! barzûln – att förbanna någon med mångfaldig olycka beor – grottbjörn (alvord) dûrgrimst – klan (bokstavligen: vår hall/vårt hem) eta – nej Etzil nithgech! – Stanna där! Farthen Dûr – Vår fader feldûnost – frostskägg (en getart som hör hemma i Beorerna)

Formv Hrethcarach … form Jurgencarmeitder nos eta goroth bahst Tarnag, dûr encesti rak kythn! Jok is warrev az barzûlegûr dûr dûrgrimst, Az Sweldn rak Anhûin, môgh tor rak Jurgenvren? Né ûdim etal os rast knurlag. Knurlag ana … – Denne Skuggbane … denne Drakryttare har inget att skaffa i Tarnag, den heligaste av våra städer! Har ni glömt den förbannelse som vår klan, Anhûins tårar, bär sedan Drakkriget? Vi tänker inte låta honom passera. Han är … grimstborith – klanledare grimstcarvlorss – husets ordnare Gûntera Arûna – Gûntera välsigne Hert dûrgrimst? Fild rastn? – Vilken klan? Vem går här? hírna – avbildning, staty hûthvír – dubbeleggat stavvapen som används av Dûrgrimst Quan Ignh az voth – Ta in maten! Ilf gauhnith – Ett egendomligt dvärguttryck som betyder ”Den är ofarlig och god”. Yttras vanligen av värden

vid en måltid, en kvarleva från den tid då det var vanligt bland klanerna att förgifta gäster. Ingeitum – eldarbetare, smeder Isidar Mithrim – stjärnsafir Jok is frekk dûrgrimstvren? – Vill du ha klankrig? knurl – sten, klippa knurla – dvärg (bokstavligen: en av sten) Knurlag qana girânû Durgrimst Ingeitum. Qarzûl ana Hrothgar oen volfild … – Han har gjorts till medlem i Ingeitumklanen! Förbannad vare Hrothgar och alla som … knurlang – män knurlhiem – stenskalle knurlnien – hjärta av sten nagra – jättegalt, hemmahörande i Beorerna oeí – ja Orik Thrifk menthiv oen Hrethcarach Eragon rak Dûrgrimst Ingeitum. Wharn, az vanyali-carharûg Arya.


Në oc ûndinz grimstbelardn. – Orik, Thrifks son, och Skuggbanen Eragon av Ingeitumklanen. Samt alvkuriren Arya. Vi är Ûndins hallgäster. Os il dom girânu carn dûr thargen, zeitmen, oen grimst vor form edaris rak skilfz. Narho is belgond … – Låt vårt kött, vår heder och vår hall bli som ett genom detta mitt blod. Jag svär härmed … otho – tro, tillit Ragni Hefthyn – Flodvakten shrrg – jättevarg, hemmahörande i Beorerna Smer voth – Servera maten Tronjheim – Jättarnas hjälm

urzhad – grottbjörn vanhyali – alv (dvägarna har lånat in det här ordet från det gamla språket, där det betyder trolldom) Vor Hrothgarz korda! – Vid Hrothgars hammare! vrron – nog, nu räcker det werg – ett utrop av avsky (dvärgarnas motsvarighet till usch) urgalspråket Ahgrat ukmar – Avgjort drajl – larvers avföda nar – en könsneutral titel som uttrycker stor respekt.

box 3159 • s-103 63 stockholm • besöksadress: sveavägen 56 tel +46(0)8 696 87 60 • fax +46(0)8 696 87 57

www.bonnieraudio.se IFCD 471