__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

hela jakthunden om friskvård och sjukvård för jakthundar

anna pamuk,

fjällveterinären


2


3


Hela jakthunden Utgiven av Visto förlag www.vistoforlag.se | info@vistoforlag.se © Text: Anna Pamuk © Fotografer: Per Jonsson, Anna Fors Ward, Anna Pamuk, Alex Poulsen, Inger Lidström, Ulrika Lindor, Maud Matson och Anders Holmberg

Första upplagan Tryckt i Riga, 2019 ISBN: 978-91-7885-031-0

4


hela jakthunden om friskvård och sjukvård för jakthundar

anna pamuk,

fjällveterinären

5


6


Till min Familj och vüra hundar – alla de som är med oss och de som fattas oss


INTRODUKTION.............................................................................................................. 10 DEL 1 EN JAKTHUNDS KORTA LIV...................................................................................16 parning, valpning och valptid............................................................................................... 21 den känsliga unghunden....................................................................................................... 29 den ledstela seniorhunden................................................................................................... 35 jakthunden i alla väder......................................................................................................... 43 DEL 2 FÖREBYGG HÄLSOPROBLEM, ...............................................................................50 att utfodra en hund borde ju vara enkelt … eller?............................................................55 träna hållbart med ett tydligt mål...................................................................................... 63 hur avlar vi en frisk och hållbar jakthund.........................................................................75 hur vet du hur din jakthund mår?....................................................................................... 85 DEL 3 VANLIGA HÄLSOPROBLEM ..................................................................................94 jakthundens anatomi och fysiologi hur ser hunden ut inuti och hur fungerar allt normalt?.................................................99 dåligt luktsinne om noskvalster och halsinflammationer .........................................................................113 problem med hjärta, lungor och luftrör om hjärtmuskelinflammation, lunginflammation och luftrörskatarr..........................125 hudproblem – om fukteksem, allergier och jästsvampar......................................................................133 sårskador om sårläkning, sårvård och bedömning av sårskador.....................................................141 tassarna en särskilt utsatt del hos din jakthund.............................................................................149 bajset talar om hur våra jakthundar mår om diarréer, kräkningar och andra magtarmåkommor..................................................159


unga hältor och ledstela seniorer min hund haltar har den ont?............................................................................................ 167 blod i urinen om inflammation i urinvägarna och könsorganen..........................................................177 jakthunden kissar och dricker mer om diabetes och kronisk njursvikt.....................................................................................183 trötta jakthundar om anemi, dolda infektioner och hormonrubbningar....................................................189 DEL 4 JAKTHUNDAR I NÖD........................................................................................... 194 magomvridning i älgskogen om vad du kan göra i fält och hur du ska göra för att förebygga magomvridning.....207 den påkörda stövaren om trafikskador och andnöd............................................................................................. 215 kramper på fjälljakten om värmeslag och vätskebrist............................................................................................ 223 gråhundshältan efter björnjakten om infraspinatuskontraktur och andra akuta muskelskador.........................................231 andnöd efter rådjursdrev om jaktödem och andra akuta lungödem..........................................................................237 labradoren som började hosta om akut bronkit och främmande föremål .......................................................................245 den unga laikan som kissade blod om unga ivriga jakthundar som drabbas av oxidativ stress............................................253 pinnen under tungan om stakningsskador och älgsparkar . ...............................................................................259 vildsvinsmötet om bitsår, skärsår och sticksår.......................................................................................... 265 ormbiten på fjället om ormbett, getingstick och andra akuta allergiska reaktioner....................................273 det knipande ögat om ytliga och djupa ögonskador ......................................................................................281 DEL 5 AVSLUTNINGSVIS OCH TACK.............................................................................. 289


INTRODUKTION Vad glad jag blir att du läser det här eftersom det kommer att betyda mycket för både dig och din fyrbenta jaktkompis. Jag vill ge dig kunskap att hela din jakthund, men jag vill också att du ska få en bra bild av hela din jakthund. Med din ökade kunskap kommer din hund inte bara att må bättre utan också att kunna jaga utifrån sin fulla kapacitet. Din hund slipper många onödiga och kanske förödande skador och sjukdomar bara du tänker till och gör rätt före, under och efter jakten.

BOKEN ÄR UPPDELAD I FYRA DELAR: I den första delen går jag igenom en jakthunds liv. Jag kommer att fokusera på några känsliga perioder i livet. Under dessa perioder måste du ta hand om din hund lite extra för att den ska kunna jaga och må bra. Ja, du vill ju att din jaktkompis ska må bra och få ett så långt och friskt jaktliv som möjligt.

INTRODUKTION

I den andra delen kommer jag att prata om hundpusslet. Det handlar om hur du på bästa sätt tar hand om din jakthund. Hur och med vad ska du utfodra den, hur ska du träna den och hur ska du undersöka den för att i tid upptäcka besvärliga problem med hälsan och orken? I den tredje delen går jag igenom några vanliga hälsoproblem som kan uppstå hos våra jakthundar. Du kommer att lära dig hur du ska kunna förebygga dem och hantera dem om de ändå uppstår. Det kommer bland annat att handla om dåligt luktsinne, diverse hältor, oförklarlig orkeslöshet, farliga kräkningar och diarréer, olika hudproblem, sårskador samt tassproblem. 10


I den fjärde och sista delen kommer jag att lära dig vad du ska göra om din jakthund, trots goda förberedelser, ändå skadar sig eller blir akut sjuk i fält. Att leva som jakthund är verkligen inte riskfritt. Det kommer att handla om hur du ska agera i en akutsituation för att rädda din hunds liv. Jag kommer som läroexempel att presentera några akutfall ur min verklighet som veterinär. Vad gör du om din hund visar tecken på en akut magomvridning uppe på fjället, har blivit biten av en huggorm långt borta från veterinär eller ligger svårt sargad i skogen efter ett vildsvinsangrepp? Ja, visst är det underbart att vara matte eller husse till en jakthund, men det ställer också krav på oss jakthundsägare. Jakthundar är mer skadebenägna, inte bara av att vistas ute i skog och mark utan också för att de utsätter sina kroppar för en så kallad oxidativ stress som i sig orsakar sjukdomar och skador. Jag ska lära dig hur du hanterar den och allt annat du behöver veta för att du på bästa sätt ska ta hand om din jakthund. Du vill ju att din jaktkompis ska må bra och kunna göra det den helst vill nämligen jaga tillsammans med dig! Vi börjar med en fråga som jag har fått många gånger – vad är det egentligen som är så speciellt med våra jakthundar?

11


12

INTRODUKTION


VAD ÄR DET SOM ÄR SÅ SPECIELLT MED VÅRA JAKTHUNDAR? Jakthundar har funnits vid människans sida sedan urminnes tider. Arkeologiska fynd från tusentals år före Kristus visar att jakthundar har betraktats som så viktiga att de har begravts tillsammans med sina ägare. Hundarna har hjälpt oss att söka, spåra, driva, ställa och hämta våra bytesdjur. Med tiden har jakthundarna genom avel blivit mer och mer duktiga på det de är ämnade för. Idag har vi avlat fram högt specialiserade hundar som till stor del uppfyller våra höga krav på allt från utseende, temperament och jaktlig förmåga. Men – vad gör egentligen jakthundar så speciella jämfört med en, låt oss kalla det, vanlig hund? En jakthund av idag är avlad för att vilja jaga, nästan till vilket pris som helst. Den känner inte efter när den är trött eller hungrig eller kanske inte ens märker när den har skadat sig. Den vill jaga och tänker därför inte alltid på sitt eget bästa. Det är just där vi jakthundsägare kommer in i bilden eftersom det är vår skyldighet att tänka efter innan något händer. Vi måste förbereda våra jakthundar på rätt sätt inför jakten och vara beredda på att agera om hunden ändå skadar sig eller blir sjuk.

DEN OXIDATIVA STRESSEN Vi vet att jakthundar är mer skadebenägna än en ”vanlig” hund. Men – varför? Handlar det bara om att de rör sig mer ute i skog och mark, lättare springer in i pinnar eller kommer för nära sina jagade djur och kanske skadas av en älgspark eller en björnram? Nej, det är mer komplicerat än så, det handlar om det som sker på hundens cellnivå. Arbetande hundar är hundar som är avlade till att utföra ett fysiskt och psykiskt krävande arbete. Oavsett om den arbetande hunden är draghund, räddningshund eller jakthund har studier påvisat vad som händer i hundens kropp under hårdare fysiskt arbete. Det startar en process på cellnivå som kallas för ”oxidativ stress”. Denna process ska13


par ”radikala” eller felladdade syremolekyler som stjäl laddningar från omkringliggande vävnader – för att bli rätt laddade. Stölden orsakar en retning i vävnaden och ger upphov till alla de symtom som vi uppfattar, nämligen inflammationen.

INFLAMMATION En inflammation är egentligen bara kroppens försvar och orsakar rodnad, svullnad, värmeökning, ömhet och en nedsatt funktion hos vävnaden. Det kan vara ett direkt symtom som en försämrad skallförmåga på grund av en halsinflammation. Det kan också vara ett indirekt symtom som en tilltagande trötthet under jaktarbete på grund av anemi (blodbrist).

RÄTT UTFODRING OCH TOPPLADDNING Vad vi genom ett flertal studier vet är att vi kan minska den oxidativa stressen bland annat med hjälp av rätt foder och rätt utfodringsrutiner. Fodret ska ge den energi som jakthunden behöver för att orka jaga men också innehålla antiinflammatoriska ämnen för att motverkar den oxidativa stressen. Ett exempel på ett antiinflammatoriskt ämne är fiskolja, som innehåller den goda fettsyran omega 3. För att minska den oxidativa stressen är också den så kallade toppladdningen för en jakthund viktig. Toppladdning är ett sätt att tänka för att under jaktarbete direkt motverka den oxidativa stressen och därigenom minska risken för inflammationer.

INTRODUKTION

TRÄNING PÅ JAKTHUNDENS VILLKOR Att träna upp konditionen på en jakthund är relativt enkelt. Det som är svårt är att träna tillräckligt varierande och målinriktat för att skapa den där extra uthålliga och hållbara jakthunden. Många av dagens jakthundar har en stor jaktlust som gör att de ofta, om de tillåts, jagar på gränsen till vad de fysiskt och psykiskt klarar av. Om du inte har tränat uthållighet och inte ger din hund ordentligt med vila mellan arbetspassen riskerar du 14


att hunden drabbas av skador, ibland allvarliga. Det är därför viktigt att du gör ett realistiskt träningsprogram för din jakthund.

HUR VET DU HUR DIN JAKTHUND MÅR? Som hundägare är det viktigt att ha koll på din jakthunds hälsa för att upptäcka och förebygga skador och sjukdomar i tid. De allra flesta jakthundar är mycket stoiska och visar därför inte i första taget att de har skadat sig eller att de mår dåligt. Hälsoundersökningen ska vara en undersökning som du känner dig trygg med och som är anpassad för just din hund. Vad är normalt? Vad är onormalt? Det vet du genom att regelbundet göra en hälsoundersökning på din jakthund.

VAD ÄR EN SUND AVEL? När vi pratar om prestationsförmåga och hållbarhet har en jakthund precis som du och jag genom avel vissa förutsättningar. Det är alltid utifrån din jakthunds förutsättningar som du ska arbeta med din hund. Ska hunden gå i avel behöver du inte bara meritera den utan också låta undersöka den för ärftliga sjukdomar. Det handlar om röntgen av leder, ögonlysning och provtagning för genetiska sjukdomar.

JAKTHUNDAR ÄR SPECIELLA Det är en förmån att få vara jakthundsägare och jaga med sin hund, men det ställer också krav på oss som hundägare. Vi måste som du redan nu förstår göra mycket för att undvika skada och sjukdom på våra hundar. Med för mycket jakt, stress, felaktig utfodring och dålig träning blommar den oxidativa stressen ut och orsakar påtagliga inflammationer i kroppen som tar lång tid att läka och ibland orsakar permanenta skador i hundkroppen. Så låt oss nu börja – alldeles från början. Hur ser en jakthunds liv egentligen ut? Hur ska du förhålla dig till hundlivets olika faser och till olika väderförhållanden för att kunna jaga med din hund? 15


DEL 1

DEL 1 EN JAKTHUNDS KORTA LIV

en jakthunds korta liv

16


17


DEL 1

DEL 1 EN JAKTHUNDS KORTA LIV

en jakthunds korta liv

Den här delen av boken handlar inte om hur du ska välja hundvalp, bygga hundkoja eller träna din hund för att den ska jaga så som du har tänkt dig. Det handlar om att öka din medvetenhet om jakthundens liv och om de faser i livet som hunden är extra känslig och behöver dig. Ja, hur ska du egentligen förvalta din jakthund på bästa sätt så att den får ett så långt och friskt liv som möjligt? Först vill jag börja med att säga: en jakthunds liv är verkligen alldeles för kort. När hunden är erfaren nog i jakten börjar den redan att bli gammal. Under de första två åren av jakthundens liv måste du vara försiktig. Du kan aktivera men inte kräva hårt jaktarbete för att din unghund ska hålla och må bra. Den måste få växa färdigt både fysiskt och psykiskt, och det tar tid. Redan vid sju års ålder är din hund sedan betraktad som senior. Hunden blir ofta mer begränsad i sina rörelser och i sitt jaktarbete. Den vet vad som gäller men kroppen orkar kanske inte med att jaga som förut. Ja, din gamla jakthund kräver mer förberedelser och en större omvårdnad för att inte utsättas för skador och sjukdomar under jakten. Var lämnar det oss jakthundsägare? En period på fem aktiva år där jakthunden ”bara” behöver underhållas för att kunna jaga bra och må bra. Inom de fem åren har vi dessutom vädret i vårt avlånga land att ta hänsyn till. Det blir för kallt, för varmt, för snöigt eller ett på annat sätt ett olämpligt före som gör att vi inte kan jaga med vår hund som vi hade planerat. Låt oss först titta på jakthundens känsliga livsstadier – valptiden, unghunden och senioren. Vad ska du tänka på och göra för att hunden ska kunna jaga utan att bli sjuk och skada sig?

18


Det är sammanfattningsvis en kort tid som vi verkligen kan jaga med våra hundar. Att göra vårt bästa av jakttiden tillsammans anser jag vara vår faktiska skyldighet som jakthundsägare. För att åstadkomma detta måste du låta din jakthund utvecklas och åldras på rätt sätt och samtidigt ta hänsyn till alla rådande väderförhållanden.

19


jakthundar är speciella Vad glad jag är att du håller den här boken i din hand – den kommer att betyda mycket för både dig och din fyrbenta jaktkompis. Jag vill ge dig kunskap att hela din jakthund, men jag vill också att du ska få en bra bild av hela din jakthund. Med din ökade kunskap kommer din hund inte bara att må bättre utan också att kunna jaga utifrån sin fulla potential i jakten. Din jakthund kan slippa många onödiga och kanske förödande skador och sjukdomar – bara du tänker till och gör rätt före, under och efter jakten. Du vill ju att din jaktkompis ska må bra och kunna göra det den helst vill – jaga tillsammans med dig! om författaren

Anna Pamuk tog sin veterinärexamen i Uppsala 1998 (leg veterinär) och sin utökade examen i smådjursmedicin 2014 (GPCertSAM). Hon är inte bara veterinär utan också jakthundsägare. Tillsammans med sin man och deras fyra jakthundar bor hon på ett fjäll i natursköna Norra Jämtland. Hon driver Fjällveterinären, en klinik med spetskompetens på jakthundar. Utöver det vardagliga veterinärarbetet ägnar hon sig åt att både skriva och föreläsa, framförallt om jakthundars hälsa och sjukdomar.

Profile for Smakprov Media AB

9789178850310  

9789178850310  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded