Page 1


INLANDSBANAN 1976 Gällivare till Hoting

Fotodokumentation fĂśr framtiden med foto av Gun-Inger Arvidsson och John Arvidsson


Foto: Gun-Inger Arvidsson och John Arvidsson Omslag, layout och text: Gun-Inger Arvidssonle Mejl adress: inger-arvidsson@telia.com

Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland Copyright: Gun-Inger Arvidsson och John Arvidsson ISBN: 978-91-7851-0238


Innehållsförteckning

Förord Fotografer Inlandsbanans historia Gällivare Göte Nedlund Kasajokk Kuosakåbbo Hjortonstället Luspebryggan Porjus Akkats Hos Karin Svensson, Ligga Jokkmokk Polcirkeln Apokätno Maitum Utterträsk Kolarkojor Ravenjaure Arvidsjaur Sorsele Blattnicksele Gustaf Forsberg hemma hos Sandselebron Sandsele Storuman Vilhelmina Dorotea Hoting Resenärer Vad händer

Tidtabeller Ett tack

6 7 8 10 24 26 28 30 32 38 46 48 58 65 66 68 70 80 84 90 92 102 110 114 116 124 134 150 154 168 172

174 176


Det var Svenska Järnvägsmännens Fritidsförbunds fotoutskott som aktualiserade dokumentation av Inlandsbanan 1975 (den södra delen) samt 1976 (den norra delen) Gällivare till Östersund. Det gavs ut en bok 1979 med mestadels bilder från södra delen. Därför vill jag genom denna bok visa mina samt min man Johns bilder från Gällivare till Hoting. Det har skett många förändringar sen vi reste där med rälsbussen. Vi träffade anställda som körde rälsbuss samt anställda på järnvägsstationerna. Vi intervjuade en del resenärer. Vi blev hembjudna till några som bodde längs med järnvägen. De ville berätta sin historia för oss. Det tog trettio år innan Inlandsbanan blev färdigbyggd den 26 september 1936 då sista skenskarven skruvades ihop vid Kåbdalis. Filmerna har legat undangömda tills hösten 2017 då jag började skanna dessa. Jag lade ut några bilder på Facebook som omedelbart blev uppskattade. Någon frågade om jag inte kunde göra en bok. Jag fick ett arbetsstipendier hösten 2017 på 5 000 kronor från Nordiska Förbundet för fotografi att användas till boken. Jag började inte göra layout till boken förrän hösten 2018 då jag gjorde en annan bok ”Rälsbussens sista sommar 1984 Älmhult – Sölvesborg” som kom ur trycket i november 2018. Jag hoppas boken kan bli till glädje som ett dokument om samtiden för framtiden. Det känns som den har ett värde för de som inte var med.

6


Jag bad om välfärd för oss alla.

–Vallentin var vår ständige kameravakt.

John

Arvidsson.

Roland Lilja och Vallentin, Jan Nilsson samt jag.

Inlandsbanans historia.

7


Grundtanken med Inlandsbanan var en inre stambana som skulle stärka näringslivet i norra och mellersta Sveriges inland, men samtidigt i krigstid en viktig militär avlastningslinje för Norra stambanan. I 1906 års riksdag som kom att kallas ”tidens största politiska tanke i vårt land. En inlandsbana från Bohuslän till Norrbotten.” 1908 avfärdades den sydliga delen men kvar fanns ändå förslaget om en järnvägsförbindelse genom det inre av Sverige. Järnvägens betydelse för norra Sveriges inland kan knappast överdrivas. "Man räknade med att Inlandsbanan med anslutande tvärbanor skulle bryta bygd. Så blev det också. Tätorterna ökade kraftigt, socknarna likaså. Invånarantalet i lappmarken har fördubblats. ”Storuman, nu ett framåt samhälle, som inte fanns före järnvägens tillkomst", skriver baningenjör Manne Briandt. ”Varhelst järnvägarna dragit fram tycktes ekonomisk och kulturell blomstring följa i dess spår. I realiteten var järnvägen en så oomtvistad komponent i bygget av det moderna Sverige att de flesta farhågor, och de var inte många, kom på skam". Inlandsbanan drogs fram på gamla kyrkplatser samt sockencentra. Banan går särskilt i norr genom terräng som genomkorsas av stora älvar och andra större vattendrag. Längden är 93 mil med 250 järnvägsbroar. Banan har två stycken kombibroar, med gemensam trafikbana för både bil- och tågtrafik. Broarna krävde helt andra slag än vad man var van vid från södra Sverige. Broarna behövde högre, längre och starkare brospann än vad sten- och träbyggnadstekniken kunde erbjuda. Många av dem är intressanta exempel på långt driven ingenjörskonst. Banans högsta punkt är 524 meter över havet.

8


Ursprungligen var banan planerad att invigas år 1924, men beroende på en mängd faktorer som krig, brist på arbetskraft, lågkonjunktur med mera blev bygget mycket försenat. Regeringen ville efterhand inte anslå så mycket pengar till bygget av nämnda skäl. Det skulle ta trettio år att slutföra det 931 kilometer långa bygget. Den 6 augusti 1937 kunde SJ:s generaldirektör Axel Granholm hålla invigningstalet, vilket skedde i Kåbdalis där rälsläggarna möttes som kom söderifrån och norrifrån den 26 september 1936. Kostnaderna för inlandsbanebygget uppgick till 110 miljoner kronor, samt 26 miljoner till inköp av privata järnvägar. Staten köpte in de enskilda järnvägarna på sträckan Sveg–Kristinehamn åren 1916–1918. De enskilda järnvägarna invigdes 1857 för Kristinehamn–Sjöändan (Christinehamn–Sjöändans Järnväg, 1850 med häst), 1876 för Sjöändan–Persberg (Östra Värmlands Järnväg), 1891 för Persberg–Mora (Mora–Vänerns Järnväg) och 1909 för Orsa– Sveg (Orsa–Härjeådalens Järnväg). Tågen som trafikerade banan Inledningsvis dominerades all trafik av ångloksdragna tåg, men när rälsbussen gjorde sitt intåg kom dessa så småningom att ta över persontrafiken på banan. Från mitten av 60-talet blev varianten Y8 dominerande. Med sin bekväma inredning och endast 35 sittplatser var Y8:an särskilt lämpad för långa resor. Vid årsskiftet 1979-80 sattes de första Fiat-motorvagnarna typ Y1 in på Inlandsbanan. I början hade vissa tåg en tvåaxlig resgodsvagn kopplad till tåget. Sedan levererades en variant av Y1 med godsutrymme (YF1). Människorna kring banan De tilldelades var sitt kolonat där de kunde uppföra sina hus. Det kunde ta upp till två år innan de var uppförda. Kvinnorna var det värst för då de skulle passa småbarn, sköta djuren och vatten fick de hämta i kallkälla.

9


Profile for Smakprov Media AB

9789178510238  

9789178510238  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded