9789178254637

Page 1

Minifakta om

GIFTIGA DJUR EVA MOSEGAARD AMDISEN


På vår hemsida finns arbetsmaterial till boken. Det är kostnadsfritt att ladda ner, utan kod eller inlogg.

Art.nr 41983 ISBN 978-91-7825-463-7 Upplaga 1:2 © För den svenska utgåvan Nypon förlag 2020 Nypon förlag – en del av Studentlitteratur info@nyponochviljaforlag.se www.nyponochviljaforlag.se Studentlitteratur AB, Lund Titel: Minifakta om giftiga djur Originalets titel: Min første bog – Giftige dyr Författare: Eva Mosegaard Amdisen Copyright © Turbine och Eva Mosegaard Amdisen 2017 Översättning och bearbetning: Tomas Dömstedt 2020 Omslag framsida: mrjo/Shutterstock, s. 4–5: Charly Morlock/Shutterstock, s. 6–7: Gino Santa Maria/Shutterstock, s. 8: Darrenp/Shutterstock, s. 9: Shutterstock, s. 10–11: Dr Morley Read/Shutterstock, s. 12–13: Dirk Ercken/Shutterstock, s. 15: Gudkov Andrey/Shutterstock, s. 16: BigBom/Shutterstock, Omslag baksida: Dirk Ercken/Shutterstock. Tryckt av Adverts, Estonia, 2020


Minifakta om giftiga djur EVA MOSEGAARD AMDISEN Översättning och bearbetning: Tomas Dömstedt


I serien Minifakta om: Minifakta om Berlin Minifakta om bilar Minifakta om blixt och üska Minifakta om BMX Minifakta om delfiner Minifakta om dinosaurier Minifakta om djurungar hemma Minifakta om djurungar i skogen Minifakta om djurungar i staden Minifakta om djurungar pü fjället Minifakta om djurungar pü landet Minifakta om djurungar pü savannen Minifakta om djurungar vid vatten Minifakta om ekorrar Minifakta om elefanter Minifakta om flygplan

Minifakta om giftiga djur Minifakta om hajar Minifakta om hamstrar Minifakta om hundvalpar Minifakta om igelkottar Minifakta om katter Minifakta om kattungar Minifakta om lejon Minifakta om marsvin Minifakta om Messi Minifakta om motorcyklar Minifakta om nyckelpigor Minifakta om orkaner Minifakta om resor i rymden Minifakta om Ronaldo Minifakta om schack Minifakta om smileys Minifakta om solen Minifakta om tigrar Minifakta om traktorer Minifakta om tĂĽg Minifakta om ubĂĽtar Minifakta om Zlatan


Innehåll 4

Farliga för människor

6

Vad är gift?

8

Farliga ormar

10

Stora spindlar

13

Giftig hud

14

Världens största ödla

17

Register


Farliga för människor Det finns många giftiga djur i världen. Men det är svårt att säga vilket djur som är giftigast. Djurens gift är olika, och de sprider det på olika sätt.

Skorpioner har en tagg längst ut på svansen. Genom den sprutar den ut gift. 4


Olika sätt att sprida gift genom: Bett – till exempel ormar, ödlor och spindlar. Stick – till exempel getingar och skorpioner. Trådar – till exempel maneter. Huden – till exempel grodor.

5


Vad är gift? Det finns gift som inte är så farligt. Det kanske bara kliar lite. Men det finns också gift som man kan bli sjuk av, eller till och med dö av. Gift är något som skadar kroppen. Det kan till exempel • förlama muskler och nerver • göra så att hjärtat stannar • göra så att blodet i ett sår inte stelnar.

6


Kubmaneter Kubmaneterna lever i havet i Sydostasien. Deras trådar är mycket giftiga. Den giftigaste kubmaneten heter havsgeting. Den kan döda en människa. 7


Det finns många giftiga djur i världen. De kan bitas eller stickas, och några är giftiga att röra. Läs om några av världens giftigaste djur i den här boken!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.