Page 1

B ÖC KERNA OM KN OTA N : Knotan Knotan Knotan Knotan

kastar

knappar klattrar klappar

KNOTAN KLAPPAR © text: Per Bengtsson 2020 © bild: Per Gustavsson 2020 En originalproduktion från Bonnier Carlsen bokförlag, Stockholm Layout: Per Gustavsson Sättning och formgivning: Caroline Linhult Typsnitt: Woody Tryckt i Polen av Interak Printing House, 2020 ISBN 978-91-7803-880-0

www.bonniercarlsen.se


KLA PP

KLA P P

S S ON   P E R B E N GT

P ER GUSTAVSS ON


H r

Kn otan

r Kn otan !

gillar att klappa.


Klappa

nallen.

M ysigt

m ed det mj uka.


Klappa

kr okodilen.


Titta

D en

vilken taggig svans. r

inte farlig alls . ..


... men tanderna ar vassa. G R R R R! / Pappa radd.

/


G

R RRR

!/


Nu

s. vill kr ok odilen br otta Ja! R olig t!

KL A P P

KL A P P


j!

O

En

anna n svans.

Vems

ar den?


a Katten ! Klapp

d en !


Katten

smiter.

Kn otan

j ag a r.


Upp

Knotan

på byrån. står på tå.

N år

inte andå!


Fin a

lampan !

Klappa

den?


Aj,

s å varm !

Profile for Smakprov Media AB

9789178038800  

9789178038800  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded