9789178038077

Page 1

HELENA BROSS

Skynda,

SKYNDA


– Slut för i dag! säger Peter. Och glöm inte bort att i morgon är det … – Gosedjursdagen! ropar alla barn.


– Just det! säger Peter. I morgon ska era gosedjur följa med till skolan. Skynda er till fritids nu!

7


Linus tänker på sin nalle Bruno. Han får inte glömma att packa ner honom.


När de kommer till fritids säger Sanna: – Har ni sett vilket fint väder det är? Vi går till skogen och tar mellis med oss! – Ja! ropar alla.


Linus och Edvin låtsas att de bor långt in i skogen. De bygger en koja av grenar och kvistar. Kojan blir jättefin.


När det blir mellis vill de inte sluta leka. – Ni kan sitta i kojan och äta, säger John. – Ja! säger Edvin och hämtar mackorna.


Efter mellis blir Linus och Edvin lite trötta. – Vi leker att det är natt, säger Linus och blundar.


– Och i morgon ska vi ut på jakt! säger Edvin. De har hittat några bra pinnar som får vara pilbåge och spjut.

13


Linus och Edvin leker och leker. Nu ska de ut och jaga. Men då ropar Sanna: – Det är dags att gå tillbaka till fritids!


– Å, nej! ropar Linus. – Era föräldrar kommer snart, säger John. Skynda er nu!

15


Läs också : SPÖKET i skolan STARKAST i klassen HEMLIGA kompisar Världens finaste GLASÖGON NY i klassen Vilse i SKOGEN Tand–LIGAN Vi vill ha DISKO Skrik och BAJS RING 112 NATT i skolan Hjälp, vi kommer FÖR SENT ! Bli SAMS Vilken VIKARIE ! SmåkrypsJAKTEN SLAGSMÅL Allra bästa KOMPISEN Inbrott i SKOLAN Hej, HELLO! Fira med FEST Spela KULA Ensamma i STAN Blir det KALAS? KLASS 1B – SKYNDA, SKYNDA © text : Helena Bross 2020 © bild : Christel Rönns 2020 Layout : Christel Rönns Sättning : Bonnier Carlsen Redaktör : Daniela Villa Typsnitt : Providence, Bembo En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Repro : Italgraf Media AB, Stockholm Tryckt i Lettland av Livonia Print, 2020 ISBN 978-91-7803-807-7 www.bonniercarlsen.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.