Page 1

Birgitta Ohlsson Lina Bodén

LEV SOM

DU V I LL TIO SVENSKA KVI N NOR VISAR VÄGEN


LEV SOM DU VILL: TIO SVENSKA KVINNOR VISAR VÄGEN Text © Birgitta Ohlsson 2020 Bild © Lina Bodén Utgiven av Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm 2020 Formgivning: Caroline Linhult Tryckt av: BALTO print, Litauen 2020 ISBN: 978-91-7803-432-1 www.bonniercarlsen.se


förord från författaren »DET VAR EN GÅNG« – SÅ BÖRJAR ALLA KLASSISKA SAGOR.

F

Ö RR H AN DL ADE S AGOR NA om vanliga flickor

som blev räddade av en prins. De blev prinsessor och levde sedan lyckliga i alla sina dagar tillsam­ mans med honom. Men det har alltid funnits flickor som inte velat bli räddade av någon annan utan räddat sig själva. De har försvarat sina idéer och hållit liv i sina drömmar. Den här boken handlar om tio fantastiska kvinnor som förändrat Sverige och i vissa fall också en hel värld. Det är flickor och kvinnor som jag beundrar och hoppas att du kan inspireras av. Lyssna och lär av dem. De har trampat nya stigar som gör att vi i dag har större frihet. Alla dessa kvinnor – Ingrid, Kristina, Astrid, Birgitta, Katarina, Fadime, Elise, Sonja, Selma och Greta visar att sagorna för alltid förändrats. De här sanna sagorna visar att ingenting är omöjligt. De handlar om att bestämma över sitt eget liv och försvara det man tror på. Lev ditt liv så som just du vill!


skådespelare

Ingrid Bergman (1915-1982) Det här är berättelsen om Ingrid Bergman, en svensk flicka som kom att bli en gnistrande stjärna för en hel värld. Hon var ett tyst och blygt barn, men teaterns och filmens scener gjorde henne till en stark kvinna som miljoner människor såg på filmduken. Hennes liv blev en sann saga om att aldrig släcka drömmar som börjar spira när vi är små.

I

ngrid var ett efterlängtat barn. Hennes mamma och pappa bar på sorg innan hon föddes. Ingrids äldre syskon hade dött i mammans mage eller som nyfödda. Med lilla Ingrid kom lyckan. Men glädjen varade tyvärr inte länge. Innan Ingrid ens fyllt tre år dog hennes mam­ma i en svår sjukdom. Livet rasade. Nu hade Ingrid och hennes pappa bara varandra. Ingrids pappa var fotograf och i hans fotoateljé i Stock­ holm väcktes hennes intresse för foto och film. Hon älskade att klä ut sig och bli någon annan framför kameran. Men när Ingrid blev tonåring dog även hennes pappa. Hon kände sig ensammast i världen. Vem skulle nu ta hand om henne? 8


9


Drömmen om att bli någon på scenen växte sig starkare. Ingrid längtade verkligen efter teatern. Hon kom in på en känd teaterskola i Stockholm när hon var 18 år. Men många ville stoppa Ingrids drömmar. ”Du kan inte bli skådespelerska. Du är alldeles för lång. Du är för blyg.” Ofta blev Ingrid nervös innan hon skulle möta publi­ ken. Hjärtat bultade och benen vek sig. Men hon ville så gärna vara på scenen. Där och i filmens värld hörde hon hemma. Inget fick stoppa henne. För den blyga Ingrid var det en befrielse att få en roll och veta vad hon skulle säga och hur historien skulle sluta. Sådant som man aldrig vet i förväg i det verkliga livet.

»JAG VILL

VARA FRI. JAG VI LL INTE HA NÅGRA RÖTTER«

F ÖR IN GRID RÄCKTE det inte med att vara skådespelare

i lilla Sverige. Hon ville vidare ut i världen. Efter att ha varit med i några framgångsrika svenska filmer lämnade hon teaterskolan i Stockholm och flyttade till Tyskland för större filmroller, precis då det stora kriget 10


i Europa närmade sig. När andra världskriget hade brutit ut såg Ingrid allt på nära håll. Hatet blev starka­ re och människor allt mer oroliga. Många försökte fly. I Tyskland kunde Ingrid inte stanna. Hon hade dessut­ om en bebis i magen. Hon flyttade hem till Sverige igen.

Hollywood och USA När Ingrid hade gift sig och fått en dotter, Pia, upptäck­ tes hon av de stora filmbolagen i Hollywood i USA. Att få göra film i Hollywood var en dröm för en ung kvinna som inte ville något annat än att vara skådespelare. I USA kunde hon nå en stor publik. Men nu bodde Ingrid till­ sammans med sin man och en liten dotter i Sverige. Vad skulle hon göra?

»JAG KRÄVER

INGEN­T ING. JAG VI LL HA

ALLT«

ING R ID L ÄMN ADE SIN familj och flyttade ensam till

USA. Hon hade talang, men var annorlunda. Hon var längre än de flesta manliga skådespelare. Hon var sportig 11


och stark. Kanske var det på grund av att hon var just annorlunda som hon blev extra uppskattad. Snart spelade hon i samma filmer som de stjärnor hon sett upp till som ung. Nu var hon själv en av dessa hyllade och prisbelönta stjärnor. Hennes ansikte syntes på alla bioaffischer.

»JAG TILLHÖR DENNA LÅTSASVÄRLD AV FILM OCH TEATER.  JAG VILL aldrig LÄMNA DEN.« Men livet var inte enkelt. Ingrid saknade sin familj i Sverige. Så mitt under kriget flyttade även hennes man och dotter till USA. Nu var de en familj på riktigt.

Ingrid hade allt – ett fint, stort hus med pool, en trygg familj och ett lyxigt liv. Men ändå var det som om något fattades. Filmerna var allt för henne. Hon spelade många olika roller genom åren: statsminister, nunna, frihetshjältinna, spion, pianolärare, tandsköterska, soldat med mera. Men Ingrid var hela tiden nyfiken på att göra nya spännande filmer. Hon ville återigen vidare. 12


”Det bor en

FLYTTFÅGEL

inom mig.”

I IT AL IE N FAN N S en film­

regissör som hette Roberto. Han gjorde spännande och ovanliga filmer. Filmerna gjorde Ingrid nyfiken och därför reste hon till Italien. Där blev hon inte bara för­älskad i filmerna utan också i Roberto. Det blev svårt för Ingrid att berätta för sin dotter Pia att hon blivit kär i en annan man än Pias pappa. Ingrid skilde sig och stanna­ de i Italien. Många journalister som tidigare hyllat henne blev nu arga. De tyckte att hon var en dålig kvinna som lämnat kvar sin man och dotter i USA. Amerikanska politiker ville för­ bjuda Ingrids filmer och stoppa henne från att resa tillbaka till USA. Hon blev ledsen men också arg. 13


Ingrid fick tre barn med den italienske regis­ sören: Isabella, Isotta och Roberto. Hon spelade i flera av sin nya mans filmer. Men även om hennes man, Roberto, ville att hon bara skulle spela i hans filmer, ville Ingrid också arbeta med andra regissörer. När det blev ännu en skilsmässa efter några år öppna­ des nya möjligheter för Ingrid. Hon blev förlåten av publi­ ken i USA, gjorde flera omtyckta filmer och fick ännu fler priser. Men hon vägrade att bo i USA där man behandlat henne så illa. Ingrid levde i Europa under resten av sitt liv.

ING RID SPE L ADE IN filmer ända fram till sin död. Hon

var hela tiden nyfiken på att gå in i nya roller och göra det hon tyckte om mest av allt: att vara skådespelare. Ingrid dog när hon var 67 år. Hennes aska ströddes i havet. Men på himlen gnistrar fortfarande Ingrid – en av de klarast lysandes stjärnorna i Hollywood!

14


LÄR AV INGRID: »Jag var den blygaste varelsen på jorden, men jag hade ett lejon inom mig som inte ville hålla tyst.« Att vara blyg kan vara jobbigt, men i rätt samman­ hang kan blygheten försvinna eller bli mindre. Det går också att träna så att du känner dig mer trygg, till exempel när du pratar inför klassen.

LEV SOM INGRID: Det finns en scen för alla, ett sammanhang där du kan ta plats, vara dig själv och vågar ta risker. Hitta din scen! Det kan vara inom teatern, på fotbollsplanen eller i skolbänken. Eller var som helst där du får blomma.

15


Sveriges regent

Drottning Kristina (1626-1689) Denna berättelse handlar om drottning Kristina. Hon blev Sveriges drottning när hon var väldigt ung. Kristina lyckades styra landet på ett säkert och kunnigt sätt i en värld full av mäktiga män. Men det som framför allt gjorde henne speciell var inte att hon var drottning utan att hon vågade gå sin egen väg.

K

ristina var dotter till kung Gustav II Adolf. Kung­ ens och drottningens tidigare barn hade dött re­ dan som bebisar, någonting som var mycket van­ ligt förr i tiden. Drottningen, Kristinas mamma, blev sjuk av sorg efter att ha förlorat så många barn. På den här tiden var pojkar mycket mer värda än flickor. Flickor sågs som ett problem. Pojkar skulle bli män, ärva sina föräldrar och försörja sin familj. Redan när barnet låg i mammans mage hoppades många att det skulle vara en son. Så var det också när Kristina föddes, men pappa kungen hade förlorat många barn redan och var nu tack­ sam över att ha fått ett friskt barn, trots att det var en dotter. 16


När Kristina var sex år dog hennes pappa i ett krig i Euro­ pa och hon blev drottning. Det fanns flera mäktiga män som inte litade på att Kristinas mamma skulle klara av att uppfostra sin dotter på ett bra sätt, så Kristina fick bo hos olika släktingar där hon kunde lära sig att bli drottning. Hon kände sig ofta ensam. Pappan var död. Mamman var långt borta.

KRISTIN A VAR VISSE RL IGE N drottning men hon fick

inte bestämma något. Det gjorde istället hennes rådgivare, ända fram till den dag hon fyllde 18 år. Under tiden skulle hon få undervisning i allt hon behövde kunna för att styra ett land. Hon red, fäktade, jagade och lärde sig utländska språk som tyska, franska, grekiska, spanska, holländska, italienska och även latin. Dessutom studerade hon religion, filosofi och poli­tik, ämnen som mest pojkar brukade få lära sig. 18


Kristina uppfostrades som om hon vore en pojke och hade ofta på sig sådant som förr ansågs vara pojkkläder, till exempel byxor och mantlar. Det var så hennes pappa ville att hon skulle uppfostras. Ingen skulle få stoppa henne bara för att hon var en flicka. Hon var äventyrlig, modig och kunnig och det var det viktiga för att kunna styra ett land.

”Den som håller sig v med alla är inte vän äl med någon.” NÄR KRIS TIN A FYL L DE 18 år kände hon sig väl för­

beredd på att styra Sverige. På den tiden var Sverige ännu inte en demokrati, där folket bestämmer vem som ska styra landet, utan makten ärvdes och låg hos kungen eller drottningen. Kristina hade bestämda åsikter och visste vad hon ville. Rådgivarna försökte få Kristina att gifta sig så att hon kunde föda ett barn som kunde ta över tronen efter henne, men hon vägrade. Hon ville bestämma över sitt eget liv. Ibland blev hon också ovän med mäktiga personer för att få igenom det hon tyckte var viktigt. 19


K RISTIN A VAR IN TE bara en drottning med makt utan

också en person med stort intresse för konst och veten­ skap. Hon bjöd in forskare och vetenskapsmän från hela Europa till Sverige och köpte intressanta böcker och vack­ ra tavlor som hon prydde de svenska slotten med.

Att följa sin tro Men makten betydde inte allt för Kristina. Hon var en tänkare och mycket av sin tid ägnade hon åt att fundera över religion. Snart började hon förstå att hon hade andra tankar om religion än vad en svensk kung eller drottning skulle ha. Inom kristendomen fanns olika inriktningar. En kung eller drottning i Sverige var tvungen att vara pro­ testant, vilket gäller än i dag, men Kristina kände att hon ville vara katolik. För henne var det viktigare att följa sin tro än att styra landet, och därför bestämde hon sig för att sluta vara drottning.

När Kristina hade avgått flyttade hon till den katolska staden Rom i Italien. Där bodde hon fram till sin död. På hennes minnessten står det: ”Jag föddes fri, levde fri och ska dö frigjord.” Kristina var en stark och modig kvinna som alltid valde att gå sin egen väg. Och hennes minnessten kommer för alltid att påminna oss om det.

20


LÄR AV KRI STINA: »Den som går sin egen väg behöver ingen karta.« Ibland kan det vara svårt att hitta sin egen väg i livet. Men när du hittat den, låt ingen få dig att tappa riktningen. Du kan också välja en annan väg än den du har hamnat på om du inte trivs. Kristina hade ärvd makt men valde bort den.

LEV SOM KRISTI NA: De som har mycket pengar och ett bra liv kanske inte tänker på att de därmed också har mer makt. Men andra kan känna det. Därför är det viktigt att du behandlar alla du möter med respekt, oavsett om du har det gott ställt eller inte.

21


författare

Astrid Lindgren (1907–2002) Berättelsen om Astrid Lindgren är historien om världens mest älskade sagoberättare. Hon är flickan som föddes i Vimmerby i Småland och som vuxen skrev 75 barnböcker som har sålts i miljoner exemplar till barn över hela världen.

A

strid tog barnen på allvar och gav dem sagor där   alla olika känslor får plats. Glädje och sorg. Lek   och allvar.

”Har jag lyckats förgylla en enda dyster barndom så är jag nöjd.” Astrid Lindgrens barndom var full av kärlek. Hon bod­ de med sin familj på en bondgård utanför Vimmerby, i ett rött hus med äppelträd runtomkring. Föräldrarna var lantbrukare och på gården fanns det många djur. Astrid läste mycket men fick också hjälpa till hemma på gården. 23


Föräldrarna visade att de tyckte om varandra och det gav barnen trygghet. Astrid tyckte om att vara nära sin familj och lyssna på de vuxnas spännande berättelser. På så vis föddes de idéer som senare fick liv i hennes egna böcker.

NÄR A S TRID VÄXTE upp var hon inte längre lika lycklig

som i sin barndom. Tonåren, tiden mellan man är barn och vuxen, var jobbig. Hon kände sig ful och tyckte att det var sorgligt att inte kunna leka som förr. Hennes fantasi fanns ju kvar i huvudet. 24


Astrids kompisar var kära mest hela tiden. Men inte hon. Många tyckte att hon var lite konstig. Astrid klippte sitt hår kort. Det var mycket ovanligt då. Men Astrid vågade vara sig själv. Hon gillade att dansa, speciellt till en ny typ av musik från Amerika. Den var svängig och kallades jazz. Man dansade vilt, pojkar och flickor, nära tillsammans. AST RID ÄL S KADE ATT skriva och började arbeta på

Vimmerby tidning när hon var 16 år. Där blev hon förälskad i tidningens chefredaktör, Reinhold, som redan var gift. När Astrid var 18 år blev hon med barn. På den tiden var det många som tyckte att det var förfärligt om en ung flicka blev gravid utan att vara gift. Då flyttade Astrid till Stockholm. Hon tyckte att det var så jobbigt när andra skvallrade elakt om henne. Det var fattigt och ensamt för Astrid i Stockholm. Inte hade hon tid eller råd att skriva heller. Hon skulle utbilda sig till sekreterare och hjälpa andra att skriva, ett yrke som då var vanligt för unga kvinnor. Hennes föräldrar hemma på gården skickade mat som mättade magen: Smör, bröd och ost. 25

Profile for Smakprov Media AB

9789178034321  

9789178034321  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded