Page 1


Varning för min förbannelse på sidan 27!

Lä sk iga do ckor på sid an 25!

Hälsa på Je rsey- djävu le n på sid an 16!

Träffa en Dö ds ma sk på sid an 17!


H äls a på på i A re a 51 sid a n 35!

Världen är full av underbart mystiska platser och olösta mysterier. Det är vattenfall som blöder, slukhål som brinner och kontinenter som har försvunnit spårlöst i havet. På kartorna i boken ser du var man hittar allt märkligt, mystiskt och fantastiskt som finns på jorden!

BERMUDATRIANGELN.......................................8–9 AVLÄGSNA PLATSER.....................................10-11 SLUKHÅL......................................................12–13 MYSTISKA FIGURER DEL 1...........................14–15 MYSTISKA FIGURER DEL  2 ...........................16–17 VATTENVARELSER........................................18–19 EXTREMA PLATSER......................................20–21 DEN HELIGA GRAALEN................................22–23 LÄSKIGA PLATSER......................................24–25 MYSTISKA PLATSER....................................26–27 MÄRKLIGA VATTEN......................................28–29 GROTTOR....................................................30–31 ATLANTIS..................................................32–33 UTOMJORDISKA PLATSER...........................34–35 OLÖSTA MYSTERIER....................................36–37

Big foot är bä st på sid an 17!


EN

S K A O CE A N E N I T

ANT

A

Taiwan

P

Mar

ia

STILLA HAVET

SANNINGEN!? År 2017 presenterades en forsknings­ rapport som sade sig avslöja sann­ Sn ar k! ingen om Bermudatriangeln. Karl De t hä r va r Kruszelnicki, en vetenskapsman de n tråk ig aste från Australien, menade att svaret fö rkla rin g ja g på Bermudatriangelns gåta var att nå go nsin det aldrig funnits någon gåta till att hö rt ! börja med! Enligt Kruszelnicki kunde allting förklaras av stormigt väder, att det fanns väldigt många flygplan och fartyg i området, samt att piloter och sjökaptener hade begått misstag. Metan är en gas som finns i jordens inre. Om den släpps ut i stora mängder från havets botten, skulle gasen kunna sänka fartyg som råkar befinna sig i vägen när gasen når havsytan. Metan är också extremt brandfarligt. Ett flygplan som flyger igenom ett metanmoln med heta flygplansmotorer, kan lätt antända och explodera. Metan finns dock lite överallt på jorden, vilket inte förklarar varför just Bermudatriangeln skulle vara särskilt drabbat …

AUSTRALIEN

JA

METAN

ISK A O CE A N E N IND

Kanske hänger gåtan om den sjunkna kontinenten Atlantis ihop med mysteriet om Bermudatriangeln? Tänk om det är Atlantis som ligger på havets botten och drar ner farkoster i djupet med sina magiska krafter? Det kan också vara tvärtom … Att Atlantis sögs ner i Bermuda­triangeln och försvann för alltid. Dubbelmystiskt!

ATLANTIS

IN

K

A NTAR K

ATL

USS Cyclops

El Faro

Man kan alltid skylla oförklarliga händelser på utomjordingar i flygande tefat! En del tror att Bermudatriangeln används för att kidnappa människor till olika utomjordiska experiment. Det verkar dock ganska opraktiskt att transportera stora fartyg och flygplan ut i rymden. Hur får de ens plats med dem i rymdskeppen? Detta, som så mycket annat vad det gäller Bermudatriangeln, är mycket oklart!

UFO:S!

Lä s me r om Atla nt is på si da n 33!

Jag äte r fartyg till frukost, lunc h och midd ag!

N ER NA

Den mystiska händelsen med passagerar­ flygplanet United Airlines 727 sägs ha inträffat för ungefär 50 år sedan. Planet skulle just landa i Miami när all radio­kontakt med flygplatsen bröts och planet försvann spårlöst från radarn. I kontrolltornet uppstod panik – vart hade planet tagit vägen? Tio minuter senare dök planet upp på radarn igen. På exakt samma plats som det nyss hade försvunnit ifrån! Planet landade utan svårigheter och möttes till allas stora förvåning av en stor räddningsstyrka på landningsbanan. Varken piloter, besättning eller någon av passagerarna hade märkt av något konstigt under resan. Ända tills man upptäckte att samtliga klockor som varit ombord på United Airlines 727 gick exakt tio minuter efter!

BA R BAD OS

Puerto Rico

Santa Maria

IEN

Ski c ka g ä rn a m e d en ub å t o c ks å !

På andra sidan jordklotet från Bermuda­ triangeln, finns en liknande plats där flyg­­­plan och båtar försvunnit under mystiska omständigheter. Området kallas Drakens triangel och ligger i Stilla havet. Enligt legenden finns det stora sjömonster i havet som ibland kommer upp till ytan och slukar farkoster. Fiskare har också vittnat om att de hört hemska ljud och sett ett rött skräm­mande ljussken i vattnet. År 1952 skickades en båt med japanska vetenskapsmän till området för att undersöka saken närmare. Fartyget kom aldrig tillbaka!

Somliga tror att Bermudatriangeln kan vara en portal till en annan dimension. Man sugs in i Bermuda­ triangeln och kommer ut i en annan värld, i en annan tid eller till och med i ett annat universum! Det är kanske därför så många farkoster försvinner spårlöst? De finns helt enkelt inte kvar på jorden, utan seglar vidare någon annanstans?

PI

UNITED AIRLINES 727

Florida

Bermuda

TA L

Ja g vill ha tre sjö mä n, fy ra turist er oc h en pilot.

DRAKENS TRIANGEL

EN HEMLIG PORTAL?

IP

STILLA HAVET

USA

Baltimore

Ja g araren öf sj är CO LU MBUS. ER OF ST RI CH Ja g ty ck te at t n Be rm ud at ria ng el n da re k is st my r va 1492!

Ha lloj! Ja g nä rm ar mi g Be rm ud at ria ng el n. Va d ön sk as?

NORRA ISHAVET

AN

BERMUDATRIANGELN

rna

ne

I

FIL


Direkt skickas ett räddningsflygplan, PBM Mariner, upp med en besättning på 13 man för att söka efter de försvunna flygplanen. Men knappt en halvtimme senare försvinner det flygplanet också! Nu sätts en enorm räddningsinsats igång. Flera hundra båtar och flygplan letar, men man hittar ingenting. Inte ett enda spår! Det är som att flygplanen har slukats av havet. Den 5 december 1945 försvinner totalt sex flygplan och 27 personer. Denna händelse blir det som verkligen sätter igång ryktet om Bermudatriangelns förbannelse. 9

Den 29 september 2015 lämnade det enorma fraktfartyget El Faro hamnen i Jacksonville, Florida. Båten var på väg till Puerto Rico och var lastad med 600 bilar och stora containrar. Efter två dagar på havet mötte fartyget orkanen Joaquins 14 meter höga vågor. På grund av ett datorfel hade kaptenen fått flera timmar gamla väderleksrapporter och av misstag styrt skeppet rakt in i stormen, istället för att navigera förbi den. El Faro hittades i hjärtat av Bermuda­ triangeln på drygt 4 500 meters djup. Ingen av de 33 ombord överlevde.

USS Cyclops var ett stort amerikanskt krigs­­fartyg med en besättning på drygt 300 personer. Båten var på väg från Barbados till Baltimore, USA, och försvann någonstans i Bermuda­triangeln år 1918. Det sista med­delandet från USS Cyclops löd: “Vädret OK. Allt är bra.” Efter det försvann fartyget spårlöst. Idag, drygt hundra år senare, vet man fortfarande inte vad som hände. Man har aldrig hittat något vrak efter fartyget.

PU ERTO RICO

El Faro

DO MINIK ANSK A R EPU B LIKEN

HAITI

EL FARO

?

S

USS Cyclops

KU BA

JAMAICA

BAHAMAS

FLORIDA

PBM Mariner

C

Räddningsinsatsen

Den 5 december 1945, strax efter klockan två på eftermiddagen, lyfter fem Avenger torpedflygplan från flyg­basen i Fort Lauderdale, Florida. Flygningen, som kallas Flight 19, är en rutin­övning och leds av den mycket erfarne piloten Charles Carroll Taylor. Det är perfekt flyg­väder, molnfritt och vindstilla. Övningen går först som planerat, men på vägen tillbaka får de plötsligt problem. Taylor meddelar via radio att hans kom­ passer har slutat fungera och att han inte längre vet var de är någonstans. I tre timmar försöker Taylor förgäves navigera tillbaka till flygbasen. Det sista meddelandet från Flight 19 hörs strax efter klockan sju på kvällen. Sedan bryts all kontakt.

Flight 19

Fort Lauderdale Miami

Jacksonville

BER MUDA

S

OP

Ja g ä r CA R R O L L L R CH A E S va n n i g Ja f ö rs TAYLO R . 1945, ln ria n g e t a d u m r Be a l. år gamm b a r a 28 ! t f S ny

Den första personen som beskrev märkliga händelser i Bermudatriangeln var den italienske sjöfararen Christofer Columbus. Han kom seglande över Atlanten med tre fartyg år 1492, i sin jakt på en sjöväg till Asien. (Columbus skulle snart ”upptäcka” Amerika, men det är en annan historia!) När han närmar sig det som idag är Bahamas, skriver Columbus i sin dagbok att han ser ett underligt ljussken över havet och att kompassen beter sig underligt. Var någonstans befann sig Columbus då? I Bermudatriangeln förstås!

Columbus

I Atlanten finns ett område där det inträffat ovanligt många mystiska olyckor. Båtar och flygplan har försvunnit spårlöst utan att man kunnat förklara varför. Piloter rapporterar om att kompasser slutar fungera, att de flyger in i grön dimma och att havet under dem börjar koka. Området ligger mellan Floridas sydspets, Puerto Rico och Bermuda och kallas för Bermuda­triangeln.

Bermudatriangelns hemlighet

Avengerplan

US

L YC


vilka so m är i ry md en ju st nu? Kolla hä r!

Jag är en HAKREMSPINGVIN. Jag bor på Ant ark tis och Bouvetøya !

R I TA N N

Sankta Helena

England

RB

22 5 M

TA R T I K

A SK

Bouvetøya

210 M I L IL

N

Tristan da Cunha

Ja g är en N. ATLANTPINGVI Ja g bo r på Trista n da Cu nh a.

EN

.com pa ce ri ghtn ow

ANT

people arei ns

ATL

www.how ma ny

I det kalla och stormiga Sydatlanten, ligger en av världens mest avlägsna och ogäst­­vänliga platser – vulkanön Bouvetøya. Kusten består av branta klippor som störtar rakt ner i havet, vågorna är höga och ön är ofta inbäddad i en tät dimma. Här bor inga människor, det är svårt att ens försöka ta sig iland! Bouvetøya kallas ibland världens ensammaste plats, men det stämmer inte riktigt. Här bor nämligen massvis av havsfåglar, sälar och pingviner! Sedan 1928 tillhör ön Norge.

BOUVETØYA

USA

Den kanske mest avlägsna plats en människa kan befinna sig på är inte på jorden – utan i rymden! I en omloppsbana runt jorden, svävar den internationella rymd­­stationen, ISS. Det är en kombinerad forskningsplats och rymdbostad och är vanligtvis Vill du ve ta bemannad med sex personer.

INTERNATIONELLA RYMDSTATIONEN

I

YS SL

AND

SY

DA

F

MIL 170

ANTARKTIS

ST IL

O CE

AN EN

NORDAMERIKA

?

AU

ST

Sandy Island

19.22°S 159.93°E

STILLA HAVET

HMS Bounty

Pitcairnöarna

Tahiti

LA HA V ET

På vissa sa tellit ka rto r ka n ma n un derlig t no g se d, so m spå r av Sa ndy Isl an ve t. ha i a gg sku rk mö en ö en av En sla gs rest s! nn fa rig so m ald

Nu för tiden är hela jordklotet noggrant kartlagt. Att lyckas hitta en okänd ö är idag i princip omöjligt. Ändå var det just precis det som hände i Stilla havet år 2012 – fast tvärtom! Några forskare från Australien seglade nämligen rakt igenom den plats där ön Sandy Island enligt kartan borde ha legat. Men i verkligheten fanns här ingen ö, bara djupt hav! Hur Sandy Island felaktigt hamnat på världskartorna är lite oklart, men redan på 1700-talet rapporterade sjökapten James Cook om en ”sandig ö” på en av sina legendariska världsomseglingar. Klart är i alla fall att Sandy Island har funnits på kartor i minst hundra år, utan att någon märkt att det inte alls låg någon ö här! Kanske finns det fler avlägsna öar kvar att oupptäcka ...

SANDY ISLAND

I N DISKA

Norra Sentinel

I N DIE N

1789 hade det brittiska fartyget HMS Bounty just lämnat Tahiti med en stor last brödfrukts­ plantor, när delar av besättningen tröttnade på livet till sjöss och tog över skeppet! Detta skulle senare bli känt som ”Myteriet på Bounty”. Kaptenen sattes i en livbåt och myteristerna flydde, tillsam­mans med 20 män och kvinnor från Tahiti, till den mycket avlägsna och då obebodda ön Pitcairn. Fartyget brände de upp så att de inte skulle bli upptäckta. Och Ajöss det blev de inte heller! Det skulle dröja 25 år ka pte n! Nu innan den brittiska flottan till slut fick nys om ta r vi över de n var de befann sig, och då var det bara en hä r bå te n! av sjö­män­nen som fortfarande var vid liv. Idag bor det omkring 50 personer på Pitcairn, de flesta är släktingar till de som kom till ön med HMS Bounty för drygt 200 år sedan!

PITCAIRNÖARNA

Norra Sentinel är en ö i Indiska oceanen där befolk­ningen har levt isolerade från resten av världen i flera tiotusentals år. Och så vill de också ha det. Människor som kommit för nära ön i båtar och helikoptrar, har mötts av ett pilbågsregn! Ingen vet hur många människor som bor här, man gissar på allt mellan 50 och 400 personer. Enligt indisk lag är det förbjudet att besöka Norra Sentinel, men när det ändå har skett har det inte slutat väl … År 2006 drev två fiskare som somnat i sin båt av misstag iland på ön, och 2018 närmade sig en ung amerikan frivilligt ön för att missionera om Gud. Ingen av dem kom levande därifrån.

O CE A N E N

Kapstaden

GE

NORRA SENTINEL

NOR

Svalbard

NORRA ISHAVET

O

ST

ASIEN

IEN

AVLÄGSNA PLATSER

KA

RI

EN

RA L

R

A


Zhong Shan, Kina AmundsenScott, USA Vostok, Ryssland Concordia, Frankrike Italien McMurdo, Scott, USA Nya Zeeland

SYDPOLEN

Här är några av de drygt 60 forsknings­ stationer som finns på Antarktis.

Rothera, Storbritannien

På Svalbard råder en del speciella regler. Man får inte föda barn eller dö här! Är man gravid eller döende skickas man till fast­landet. Det är förbjudet att vistas utomhus utan vapen. Man måste kunna skydda sig mot de farliga isbjörnarna. Det är samtidigt förbjudet att skjuta isbjörnarna – de är nämligen fridlysta. Det får man bara göra i absoluta nödfall! En annan sak som är förbjuden på Svalbard är katter. Det är för att skydda fågellivet på ön. Hundar finns det däremot massor av. De används för att dra slädar.

Svalbardslagar

Svalbard är en norsk ögrupp som ligger nästan högst upp på jordklotet, mitt emellan Norge och Nordpolen. Här bor knappt 3 000 per­soner, vilket är lika många som antalet isbjörnar som också bor på ön! På vintern är det polarnatt på Svalbard. Det betyder att solen aldrig når upp över horisonten och det är becksvart dygnet runt, i fyra långa månader! Det enda eventuella ljuset från vinterhimlen kommer från månen och stjärnorna. På sommaren är det precis tvärtom. Då går solen aldrig ner och det är soligt och ljust som på dagen även om natten! Det kallas för midnattssol.

Längst ner på jordklotet ligger den istäckta kontinenten Antarktis – den kallaste och blåsigaste platsen på jorden. I den här frusna miljön stormtrivs pingviner, sjöelefanter och havsfåglar. Människor finns det färre av, men det finns faktiskt fler personer här än vad man skulle kunna tro! På sommaren (november–mars) lever och arbetar omkring 4 000 personer på de olika forskningsstationer som finns på ön. På vintern är det färre, runt 1 000 personer. Det finns dock ingen bofast befolkning här, ingen kommer från Antarktis.

Sanae IV, Troll, Sydafrika Norge Maitri, Indien Neumayer, Arturo Prat, Tyskland Syowa, Japan Chile Aboa, Finland Esperanza, Wasa, Sverige Argentina Mawson, Australien

Svalbard

Antarktis

Det finns något härligt mystiskt över jordens yttersta, mest avlägsna platser. Ställen så långt bort att ingen någonsin har vägarna förbi … Vulkanöar som ligger som ensamma prickar i Atlanten, frusna forskningsstationer på GÄLLER HELA SVALBARD Antarktis och en sandig ö i Stilla havet, så enslig att det skulle visa sig att den inte ens fanns! På kartan ser du var några av jordens mest avlägsna och isolerade platser ligger.

Jordens yttersta platser!

11

Longyearbyen

SBER GEN

Katten Kesha bor i det ryska gruvsamhället Barentsburg.

Barentsburg

ET

AT

LAN

TEN

T

DE

Lo ngye ar byen är de n st ad so m lig ge r allra lä ng st no rr ut på jo rd klot et !

Ø YA

A ØY

Skol an i Lo ng ye ar byen ha r sa tt upp et t flera me te r hö gt st ak et ru nt skol gå rd en . Dålig t, ty ck er ja g! De t he te r ju LU NCHR AST!

IT

Mitt i Atlanten, hundratals mil från närmaste granne, ligger Tristan da Cunha – världens mest avlägsna, bebodda plats. Här bor omkring 250 personer, som alla har ett av de endast åtta efternamn som finns på ön! Här finns ingen flygplats och enda sättet att ta sig hit är med båt. Tio gånger om året kommer en fiskebåt från Sydafrika med varor och plats för tolv passagerare. Resan tar cirka en vecka. Nästan alla som bor på ön är släkt med de som först bosatte sig här på 1800-talet! Närmaste bebodda plats är Sankta Helena.

Tristan da Cunha

GE

BARENTSØYA

ED

US

N LA

T

NORRA ISHAVET

A NO RD

1961 ut bröt et t vu lka nu tbrot t på Trist an da Cu nh a oc h hela be folkn ing en fic k evak ue ra s til l En gla nd i två år !

Tristan da Cunha är en vulkanö som tillhör Storbritannien. Samhället på ön heter Edinburgh of the Seven Seas.

Ja g är ka tt en gl ad es Kesh a! Ja g sm ug rysk a av rd ba al in till Sv Fö r at t gr uvar be ta re. rb ud et fö tt sm ita ru nt ka ja g s de ra regist re ! äv rr la po m so

SP

SVALBARD

NORDPOLEN 130 MIL

V


MEXI

KO

Tampa

På Yucatánhalvön i Mexiko finns det många vattenfyllda slukhål. Här kallas de cenoter. För maya­­folket, som levde här fram till 1500-talet, var vissa cenoter heliga platser där man offrade till regn­guden Chaac. I botten av dessa hål har man hittat guld, ädelstenar och människo­­skelett från både vuxna och barn!

HELIGA CENOTER

STILLA HAVET

GUATEMALA

Guatemala City

Yucatánhalvön

USA

Corvettemuseet

K A NADA

PERMAFROST

ANT EN

A NTAR

SK A I KT

KNACK, K AC KN K, KNAC ll ti på ”Dör re n ”. et helvet n Hopp as in ge öppn ar!

O CE A N E N

20 met er Sluk håle t i Gua tem ala City var t. t. djup er met bret t och 100

ATL

Strax före midnatt i februari 2013 hade den 40-årige Jeff Bush precis gått och lagt sig i sitt hem i Tampa, Florida. Plötsligt hördes ett brak och ett skrik från Jeffs sovrum. Hans bror, som också var i huset, sprang dit och möttes av ett djupt hål. Där det nyss stått en säng, en byrå och en tv, fanns nu ingenting kvar. Jeff, och hela hans rum, hade slukats av under­ jorden. Jeffs kropp hittades aldrig.

SLUKAD AV ETT SLUKHÅL

En tidig februarimorgon år 2014 kollapsade golvet på Corvette­museet i Kentucky, USA. Bil­älskare världen över förfasade sig över nyheten att åtta ovärderliga Corvettebilar hade störtat ner i ett slukhål. Som tur var hade museet inte öppnat när golvet rasade och ingen människa skadades. Bilarna däremot blev helt förstörda!

CORVETTEKRISEN

RKME

E

IS

S TA N TA N

I

PA K

AN

IR

Darvaza gaskrater

TU

UZB

Batagaikakratern

På jordens kallaste platser, där vintrarna är långa och somrarna korta, är marken frusen året om. Det kallas permafrost. Även om det översta jordlagret kan tina upp under de varmare sommarmånaderna, är marken ständigt genomfrusen längre ner. I Sibirien kan perma­frosten vara flera hundra meter djup.

PERMAFROST

INDISKA OCEANEN

I N DIE N

Xiaozhai Tiankeng

STILLA HAVET

Sibirien är ett enormt stort område som börjar öster om Uralbergen. Det ligger till största delen i Ryssland, men sträcker sig även ner i delar av Kazakstan. Norra Sibirien består mest av tundra, frusen mark. Här bor väldigt få människor.

SIBIRIEN

Batagaika-kratern, eller ”Dörren till under­­­jorden” som den kallas av lokal­ befolkningen, är en djup och lång spricka i marken som skär genom det sibiriska landskapet. Kratern uppstod då man högg ner skog i området för drygt 50 år sedan. När träden inte längre kunde skugga marken under de varma sommar­månaderna, smälte perma­­­­frosten och marken började kollapsa. Kratern, som är cirka 100 meter djup och en kilometer lång, växer för varje år! Närmaste samhälle ligger fem kilometer bort. Där bor drygt 300 personer.

BATAGAIKA-KRATERN

GO LIET

KINA

MON

n S i b i r i e

RYS S L A N D

Sibiriska slukhål

PERMAF ROST

K A ZA K STA N

Jamal

Här ligge r ”Dörren till unde rjord en”. Jag tror jag vänt ar utanför ...

TA

NORRA ISHAVET

A F ISG H T AN A N -

gen N

S

SLUKHÅL

lber N

Ura KI


I bot te n av Xia oz ha i Tia nke ng fo rsa r en un der­jord isk flo d.

13

Sommaren 2014 gick några renskötare sin vanliga tur på den sibiriska tundran. Plötsligt höll de på att kliva ner i en gigantisk krater. Vad var detta? Det spekulerades först om att hålet skapats av ett meteoritnedslag, under militära tester eller av utomjordingar! Forskare kom sedan fram till det var metan som orsakat slukhålet. Gasen hade tidigare varit infrusen i marken, men läckt ut när permafrosten började smälta, och explo­ derat våldsamt. Sedan dess har ytterligare slukhål hittats och man tror att det med tiden kommer bildas många, många fler …

Ett av världens största och djupaste slukhål ligger i Kina. Öppningen är 626 meter bred och väggarna störtar stuprätt 662 meter ner i underjorden. Hålet är så stort Mja u ! att där har bildats ett eget litet ekosystem. Här finns drygt 1 200 olika växter och djurarter, bland annat den ovanliga träd­leoparden. Slukhålet bildades för flera hundratusen år sedan och numera finns det en trä­trappa som vindlar sig ner mot botten, om man vill undersöka det närmare!

Prim a bras a!

Ja pp, de n ha r bru nn it i 50 år!

Slukhål i Sibirien

Ett av de sibiriska slukhålen var 50 meter brett och 70 meter djupt. Det hittades på Jamalhalvön. Jamal betyder ”Världens ände”!

”Dörren till helvetet”, eller Darvazakratern som den egentligen heter, ligger i Karakumöknen, mitt i Turkmenistan.

Va rn in g! te fö r nä ra in å St nn s ka nt en . Hä r fi kvar re sy t tyvä rr in ge ha r t de r fö s da at t an me ta ng asen sl uk at !

Metan är en luktfri, färglös och extremt brandfarlig gas. Metan är inte giftig, men kan vara farlig eftersom den tränger undan syre i luften och kan på så vis orsaka kvävning. Näst efter koldioxid är metan den växthusgas som mest bidrar till den globala uppvärmningen. Natur- och biogas består till största delen av metan.

Xiaozhai Tiankeng

Hur man kommer till helvetet är lite oklart, men dörren, den ligger i Turkmenistan! Här finns ett stort brinnande hål, en gas­ krater, som kallas just ”Dörren till helvetet”. Kratern uppstod när man letade efter metangas och av misstag råkade borra ner i en underjordisk grotta. Grottan kollapsade, hela borr-riggen rasade ner i hålet och gas strömmade okontrollerat upp ur marken. Man tuttade eld på hålet och hoppades att gasen skulle brinna upp på några dagar. Det gjorde den inte! ”Dörren till helvetet” – som brunnit sedan 1971 – brinner än idag!

Slukhål bildas vanligtvis i områden där berg­grunden består av kalksten. Under­ jordiska vattendrag gröper ur marken och med tiden bildas en grotta. När taket till grottan plötsligt kollapsar, uppstår ett slukhål. Ibland är det dock andra orsaker som gör att marken utan förvarning rasar ihop. I Guatemala City, år 2010, öppnade sig ett hål i marken, så stort att ett helt trevåningshus försvann ner i underjorden! Här var det vatten från ett trasigt avloppsrör som orsakade en djup krater mitt i stan. Minst 15 personer dog i olyckan.

Tiankeng betyder ”himmelskt hål”.

Darvazakratern

Guatemala City

Res till ”Världens ände” och speja ner i ett slukhål eller grilla korv i den eviga eld som brinner i gaskratern ”Dörren till helvetet”. Låter det trevligt? Nej, kanske inte … Men väldigt spännande! En del av slukhålen som finns på jorden bildades för mycket länge sedan. Andra uppstår snabbt, explosions­a rtat och utan förvarning! På kartan ser du var man hittar de här märkliga, mystiska och lite kusliga platserna.

Slukhålssafari vid världens ände?

METAN


STILLA HAVET

ATL

ANT EN

Gigantopithecus var en jätteapa som levde i de östasiatiska skogarna för runt nio miljoner år sedan. Enligt forskare försvann gigantopithecus från jorden för omkring 100 000 år sedan. Men enligt vissa kryptozoo­loger försvann gigantopithecus inte alls, utan lever kvar i Himala­yas islabyrint av höga berg!

AN

Sku mma spår, 81 cm!

ala

O CE

M YA N MAR -

O N E SI E N

STILLA HAVET

Komodovaranen (som på engelska har ett något coolare namn, ”Komodo dragon”) är världens största ödla. Den kan bli tre meter lång och väga 150 kilo! Komodovaranen är ett rovdjur och jagar bland annat hjort och vildsvin. Den kan äta upp till 80% av sin egen vikt i en enda måltid! Det är ovanligt, men det händer att komodovaranen dödar människor. Den lever på ön Komodo i Indonesien.

KOMODOVARAN

Komodo

IND

A

Ja g är en PANDA. I vä st­­vä rld en visste ma n inte om at t ja g fa nn s tills fö r 150 år se da n!

Varje år hittas och klassificeras många nya djur- och växtarter i världen. Under 2000-talet har man till exempel hittat nya arter av apa, fladdermus, delfin, råtta, spindel, myra och leopard. (Sådana här upptäckter intresserar sällan kryptozoologer, som mest letar efter större, mer monsterlika, varelser!)

NYA DJURARTER!

KIN

B H UTA N

N E PA L

Makalu

Mount Everest

AN EN

ya

Ja g är en KO MODOVARAN. Mitt be tt är bå de t! Gift et ss va t oc h gift ig t st el na, at ån hi nd ra r blo d fr by te n na mi t at r vilke t gö g inte fö rblö de r. Om ja a upp ät re da n hu nn it t … rs de m fö

I N DISKA

I N DI E N

im

PA K ISTA N

H

IAN GH N A F S TA

O CEA N E N

Ye ti ka ll as ibla nd ”S nö m an ne n”. Ko nsti gt ! De t m åste ju ri m li ge n fi nn as ho no r oc ks å!

I april 2019 var den indiska arméns alpina division i Himalaya för att bestiga världens femte högsta berg, Makalu (8 462 meter). Nedanför berget upptäckte de enorma fotspår i snön. Spåren var 81 centimeter långa och antogs av armén tillhöra Yetin!

INDISKA ARMÉN

ITA LI E N

TAR KTISK A

N ED E R L Ä N D E R N A

Välko mm en till mitt rik e!

Jag är en SUNDA-TR ÄDLEOPARD. Jag har bott i Indo nesie n hur länge som helst, men det upptä cktes först år 2006. Mjau !

NORRA ISHAVET

Italienaren Reinhold Messner är en Hehe, av världens främsta bergsklättrare, LURAD! och har bestigit alla de högsta bergs­topparna i Himalaya. Messner hävdade länge att han mött Yetin flera gånger! Senare ändrade han sig dock och menade att det nog var en björn han hade sett.

REINHOLD MESSNER

STO R B R ITA N N I E N

GIGANTOPITHECUS

Ja g är OPITHECUS. NT GA GI m De n störst a ap a so its nn fu nå go nsin på jo rde n. Ja g ku nd e bli tre me te r!

Int e en Yet i-s kalp!

Nyzeeländaren Edmund Hillary var först upp till toppen av Mount Everest 1953. Men inte nog med det! Under klättringen hittade han också flera mystiska fotspår i snön. Sju år senare återvände Hillary till Himalaya för att undersöka hur människan påverkas av höga höjder. Samt för att försöka hitta fler Yeti-spår. Med sig hem från expeditionen hade han en Yeti-skalp som orsakade något av en sensation – tills prover visade att skalpen kom från en get!

EDMUND HILLARY

Ojsa n!

DEL 1

MYSTISKA FIGURER

N YA Z E E L A N D


Gorilla

Att det till exempel skulle finnas ett människoätande, drakliknande odjur på en avlägsen ö i Indiska oceanen, trodde man i västvärlden länge var en skräckhistoria. Ända till år 1910 då holländska sjömän råkade segla förbi en ö full av just sådana djur – komodovaraner. I centrala Afrika vittnade befolkningen om en svarthårig, mans­­­liknande jättebest Hejs an som levde djupt inne i djungeln. I väst svejsa n! avskrevs också detta som en ruskig saga, tills europeiska resenärer fick syn på den högst verkliga gorillan i mitten av 1800-talet. Kanske har de som hävdar att de har sett Yetin också rätt? Kanske finns det fler stora, mystiska figurer kvar att upptäcka på jorden … Frågar du en krypto­zoolog, är svaret i alla fall JA! Hos befolkningen i Himalaya har historier om Yeti förekommit i hundratals år. Riktigt känd för resten av världen blev Yetin först 1951. Då upptäckte engelsmannen Eric Shipton stora fotspår i snön på en glaciär nedanför Mount Everest. Han följde spåren i över en kilometer, tills han var tvungen att vända tillbaka. Shipton såg aldrig själva Yetin, men han tog flera fotografier av de mystiska fotavtrycken. När bilderna senare publicerades i tidningar, blev den tidigare ganska okända snövarelsen världs­berömd över en natt!

Yetifeber

Himalaya är världens högsta bergskedja och kanske också världens bästa gömställe? Här, bland snöklädda bergstoppar och stora, frusna glaciärer, lever nämligen den mytomspunna snövarelsen Yeti. Sägs det! Både lokalbefolkningen och bergbestig­are från hela världen, har vittnat om att de har sett Yetin. Den vanligaste beskrivningen är att det är en lång, apliknande varelse som går på två ben. Pälsen är svart eller rödbrun och huvudet spetsigt. Armarna är långa och axlarna är breda.

Läran om oidentifierade djur, som man inte säkert vet finns, kallas för kryptozoologi. Människor som letar efter dem är krypto­ zoologer och djuren kallas för kryptider. Kryptozoologer brukar påpeka att saker som kan verka overkliga idag, kan visa sig vara sanna i morgon!

Hjälp, det är sant!

Yeti

Kryptozoologi

Finns det en stor, hårig snövarelse som smyger omkring bland Himalayas höga berg? Är det egentligen en björn, en apa eller kanske en bortglömd urtidsmänniska? Eller är det faktiskt en ... Yeti?! Trots mängder av vittnesmål och dokumenter­a de spår, är det svårt att bevisa att Yetin verkligen finns. Å andra sidan är det minst lika svårt att bevisa att den INTE finns … Så man kan ju alltid hoppas! På kartan ser du var den här mystiska figuren sägs hålla till!

Jakten på Yetin

15

Ja g ä r alpi nist e n O N. ERIC SHIPT st Ja g utlö e ! Ye tife be rn

Så här såg spåret som Eric Shipton hittade 1951 ut! Han lade sin ishacka bredvid för att visa storleken.

Eric Shipton, född 1907 i Storbritannien, var en av sin tids allra främsta bergsbestigare. 1951 ledde han en expedition i Himalaya med uppgift att hitta en möjlig väg upp till toppen av Mount Everest. Det gjorde han också! Två år senare skulle Edmund Hillary och Tenzing Norgay klättra Shiptons rutt och bli först upp till toppen. Detta är än idag den väg de allra flesta som bestiger Mount Everest klättrar.

ERIC SHIPTON

Världens högsta berg! Mount Everest, 8 848 meter

Snöleopard

Röd panda

Jag är YET YETI IN N.. Him alayas hem liga ste!

Himalayabjörn

Ingenstans på jorden finns så höga berg som i Himalaya. Här finns alla världens hundra högsta toppar samlade, alla över 7  000 meter! Himalaya är ett stort och svårtillgängligt område och här bor väldigt få människor. Perfekt plats för en Yeti att gömma sig på alltså  … Djur som bevisligen lever i Himalaya är till exempel snöleopard, himalayabjörn, jak, skruvhornsget, röd panda och langurapa.

Himalaya

Skruv hornsget

33 cm


Ja g är MOTH MAN!

Everglades

SKU NKAPAN. Jag luk tar pyton !

ANT EN

I TA N N I

I södra England sägs det finnas ett stort kattdjur, som ofta anklagas för att döda boskap på bondgårdarna i trakten. Djuret beskrivs som en svart panter, ett djur som vanligtvis bor i Afrika och Asien, inte på hedarna i England! På 1980-talet skickade regeringen ut soldater för att avliva djuret. De misslyckades med uppdraget!

BEAST OF EXMOOR

I mitten av 1990-talet rapporterade upp­rörda bönder i Puerto Rico att deras får, getter och höns hittats döda och – på ett vampyrlikt vis – tömda på blod! Ett odjur som kallades Chupacabra misstänktes ligga bakom attackerna, som senare spred sig till andra delar av Nordamerika. Chupacabra beskrevs gå på två ben, ha röda ögon och vassa taggar längs med hela ryggen.

Ch up ac ab ra be ty de r “g et su ga re ” på sp an sk a. USCH !

Ja g är CHUPACABRA! Ja g tän ke r dri cka upp allt dit t blo d!

IN

DON

IS

E SIE N

Orang Bati är en flygande varelse som tros leva i Indonesiens regnskog. Den beskrivs ha en röd kropp, svarta vingar och ett ansikte som en apas. Orang Bati är särskilt fruktad eftersom det ryktas att den rövar bort och äter upp barn! En del tror att Orang Bati är en okänd art av fladdermus.

ORANG BATI

Ja g är OR AN G BATI. Ja g älsk ar ba rn !

KINA

NG

G o bO L I E T n iök ne

MO

Ja g är ALMAS. Ja g bo r gran ne m ed de n lä bb ig a Dö ds m as ke n!

NO R RA

AV E

T

AU

ST

Hello! Jag är YOWIE. Jag bor i Aust rali en!

Ja g ä r YER EN ! Ja g bo r i Ki na .

H

A NTAR KTISK A O C EAN EN

KA S I IND N O CE A N E

I de tyska Alperna ska det enligt myten finnas ett väldigt udda djur – en Wolpertinger. Den är ganska lik en kanin, förutom att den har horn på huvudet, vingar på ryggen och ett par vassa huggtänder i munnen!

WOLPERTINGER

Ja g är WO LPERTINGER ! Ja g ha r allt ma n ka n ön sk a sig – vi ng ar , va mpyr tä nd er, lå ng a öron sa mt ho rn !

CHUPACABRA

Jag är GORILLA! Jag bor i central a Afri ka!

TYSKLAND

Legenden om Jersey-djävulen går till­baka ända till 1700-talet. Enligt myten föddes ett barn, som minuter efter födseln förvandlades till ett monster med vingar, horn och en lång svans. Monstret, som kom att kallas Jersey-djävulen, flög ut i skogen och sägs bo där fortfarande. Varel­­­sen har skrämt slag på människor i New Jersey, USA, alltsedan dess!

Exmoor, England

BR

JERSEY-DJÄVULEN

Ja g är JERSEY-DJÄVU LEN! g Ja g ha r sk rä mt sla ra fle i lk fo på hu nd ra år !

Puerto Rico

ATL

Bigfoot är inte den enda apliknande figur som tros bo i USA. I Floridas stora träskmark Ever­ glades finns det, förutom bevisat verkliga pantrar, alligatorer och rekordstora pytonormar, eventuellt också en hårig figur som kallas Skunkapan. Precis som en skunk, sägs den Jag är lukta jätteilla!

SKUNKAPAN

New Jersey Point Pleasant

I november 1966 höll fem män på att gräva en grav på en kyrkogård i Point Pleasant, USA, när en stor, svart figur med vingar och lysande röda ögon kom flygande över deras huvuden. Efter det sågs den ytterligare ett tiotal gånger i området och den mystiska varelsen fick namnet Mothman (Malmannen). Ett år senare inträffade en hemsk olycka i staden. Den stora bron i Point Pleasant kollapsade plötsligt och 46 människor omkom tragiskt. Många människor skyllde den hemska olyckan på Mothman!

MOTHMAN

STILLA HAVET

USA

Ja g är BIGFOOT. H är bo r ja g!

DEL 2

OR

ST

GIFTIGA DJUR MYSTISKA FIGURER

IEN

N

RA L

E


* Läs mer om kryptozoologi på sidan 15.

Rapporter om Bigfoot-liknande figurer kan man hitta över nästan hela världen – de bara kallas lite olika saker på olika platser. I Australien finns till exempel Yowie, en hårig varelse som ska vara otroliga 3,6 meter lång. I Kina har man länge försökt fånga Yeren och i Mongoliet berättas om det stora odjuret Almas. I djungeln i Indonesien ryktas det om en mini-Bigfoot, som blir ungefär hälften så stor, Orang Pendek. Afrika har förstås sin egen version av en människoliknande, hårig varelse – gorillan. Men den vet vi ju nu är ett högst verkligt djur! Frågan är om de andra håriga varel­ser­na finns på riktigt och om de i så fall är släkt med varandra? Ses de varje år på en hemlig släktträff och berättar historier för varandra om hur de skrämde slag på olika stackars människor världen över? Frågorna är många. Och som så ofta när det kommer till kryptozoologi, är svaren få!

Go biö kn en s no ma de r ka lla r Dö ds ma sk en fö r Allghoi- khor khoi, fö r ”in älvsm as ke n”, en lik at t de n är så . rm ta blo dig

Ray Wallace gjorde fotspåren med ett par ”Bigfoot-tofflor”, som han tillverkat i trä. 17

Ja g är sup ers koj are n RAY WALLACE! He he.

Den stora Bigfoot-hysterin började 1958 när några skogsarbetare hittade en rad stora fotavtryck på marken i norra Kalifornien. Vad var det för enorm best som lämnat dessa spår? Den mystiska upptäckten spred sig snabbt till tidningar över hela landet och nu myntades namnet Bigfoot. En av skogsarbetarna hette Ray Wallace. När han dog år 2002 avslöjade hans barn att det var Wallace själv som hade gjort fotspåren, för att skoja med sina kompisar. Hemligheten behöll Wallace och hans familj för sig själva i nästan 50 år! Riktiga Bigfoot-entusiaster lät sig ändå inte nedslås. De menade att bara för att Wallace kanske hade gjort just de här fot­ spåren, betydde inte det att ALLA Bigfootspår var fusk. Ray Wallace skrattar nog gott i himlen och mysteriet lever vidare!

En av världens mest kända kryptider* är utan tvekan Bigfoot – den stora, håriga, apliknande varelsen, som enligt myten gömmer sig i skogarna i nordvästra USA. Bigfoot sägs kunna bli hela tre meter lång, går på bakbenen och är mest aktiv på natten. Oftast rör den sig ensam, men även hela Bigfoot-familjer har setts av vittnen!

Bigfoots kusiner

Det stora luret

Bi gfoots kä ra ku si n Ye ti ka n du lä sa om på si da n 15 .

Bigfoot

Håriga monster, livsfarliga maskar och flygande odjur med röda ögon  ... Mystiska varelser har det rapporterats om över nästan hela jordklotet! Det är Bigfoot, Dödsmasken, Mothman och Skunk­apan. Yowie, Almas och Chupacabra ... Det verkar nästan finnas lika många skumma varelser som det finns platser på jorden! På kartan ser du var några av de mest mystiska figurerna tros hålla till.

En värld av skummisar!

Kä rt bar n ha r må ng a na mn ! Ja g kallas båd e BIGFOOT oc h SASQUATCH!

Inte et t mysig t gose dju r pre cis!

Dödsmasken är en meterlång, röd, tjock mask som sägs hålla till i Gobiöknen i Mongoliet. Den är så fruktad att människor som lever där ofta inte ens vågar nämna den vid namn! Dödsmasken håller mest till gömd under sanddynerna, men när den väl kommer fram är den livsfarlig. Förutom att spruta ett frät­ande gift på sina offer, kan den även skicka ut dödliga elektriska stötar. Det är svårt att hitta någon som verkligen har sett Döds­masken. Kanske för att alla som har kommit för nära den har dött!?

Dödsmasken

Va rni ng ! Ja g är DÖDSMASKEN ! Ja g ka n båd e spr uta gift oc h ski cka ut ele ktrisk a stötar !


Ningen tros vara en gigantisk, nästan 30 meter hög, blek, blobb-­ liknande varelse som trivs i det kalla havet runt Antarktis. Huden är vit, slät och nästan genom­skin­ lig. Den har inga tydliga anletsdrag, bara två ögon och en mun. Ningen simmar runt bland isflaken och eftersom den är så stor kan den ibland förväx­las med en val eller ett isberg!

NIN GEN

STILLA HAVET

I Okanagansjön i Kanada ryktas det om ett stort sjömonster. Ogopogo beskrivs vara omkring 12 meter lång med en mörk, ormliknande kropp. Svansen är kluven och längs med ryggen sticker vassa flikar upp. Vittnen rapporterar om att ha sett ett band av pucklar glida fram genom vattnet. Kryptozoologer har spek­ulerat om att detta kan vara en vari­ant av den utdöda basilosaurus, en slags långsmal val som försvann från haven för 34 miljoner år sedan.

OGOPOGO

t Ja g ä r de a ll u f s fa s a n t e tr s n o is m N IN GEN !

ANT EN KONGOBRAZZAVILLE

Lac Télé

I N DISK A O CE A N E N

Mokele-Mbembe är en livsfarlig varelse som sägs bo i sjön Lac Télé, djupt inne i Kongo-Brazzavilles regnskog. Enligt vittnesmål är Mokele-Mbembe lik en långhals-dinosaurie, fast mindre, ungefär stor som en elefant. Den äter bara växter, men är väldigt aggressiv och kan ha ihjäl djur och människor som kommer för nära. Det ryktas att en grupp jägare lyckades ha ihjäl en Mokele-Mbembe någon gång på 1950-talet. Alla som sedan åt av köttet ska ha dött strax efteråt!

MOKELE-MBEMBE

Jag är MOKELE-MBEMBE! Afrika s läs kig a skräck din osau rie!

en Ja g ä r ÄCKL JÄTTEB g kan a J FISK . eter bli 13 m lå n g !

Enligt legenden var Kraken ett stort havsmonster som levde i havet mellan Norge och Grön­land. Sjömän var livrädda för Kraken eftersom den enligt myten kunde dra ner hela skepp i djupet med sina många, starka och långa armar.

I den djupa Storsjön utanför Östersund bor Storsjö­­­odjuret – sägs det! Enligt ögon­­vittnen har odjuret en lång, ormliknande kropp täckt av skimrande fjäll. Huvudet är litet och påminner om en hunds. Mellan 1986 och 2006 var Storsjöodjuret fridlyst av Jämtlands län!

Ja g är de n fru kta de KRAKEN !

Ja g är zoolog en PIER RE DENY S DE MONTFOR T. T. Ja g ha de rä tt !!!

En som var tidigt ute med teorin om att Kraken kanske inte bara var en myt, utan istället ett verkligt djur, var den franska zoologen Pierre Denys de Montfort. Genom att intervjua sjömän om vad de sett ute på havet, kom han fram till att Kraken måste vara en enorm variant av bläckfisk (något man inte visste fanns på den tiden). Han döpte den nya arten till Krakenbläckfisk och skrev en bok om sin teori. Tyvärr skulle det visa sig att de Monfort var långt före sin tid. Han blev utskrattad och utfryst av resten av forskarvärlden, som menade att detta med en gigantisk bläckfisk som simmade runt i havet, bara var galna fantasier! Pierre Denys de Montfort dog utfattig och hungrig på Paris gator år 1820 och fick aldrig veta att han faktiskt hade haft rätt! År 1857 hittades till slut det högst verkliga djur som vi idag kallar jättebläckfisk.

KRAKEN-PROFETEN

KRAKEN

STORSJÖODJURET

Ja g är STOR­S JÖ­ODJUR ET! På 1800-t alet fö rsök te ma n få ng a mi g me d en stor fälla, gillrad me d en gris! De t dålig a tric ke t gi ck ja g sj älvkla rt inte på !

A O CE A N EN K S ANTAR KTI ANTARKTIS

ATL

Ja g är en BASILOSAURUS. Ja g fin ns tyvärr int e län gre. Eller...?

FRANKRIKE

EN

Okanagansjön

KANADA

ST

NORGE

Storsjön RITA N ORB

Loch Ness, Skottland

Grönland

NORRA ISHAVET

E

IG SV E R

VATTENVARELSER

NI

N YA Z E E L A N D


Ett av bevisen för Loch Ness-odjurets existens var länge ett fotografi som togs av en läkare som hette Robert Wilson. Bilden publicerades i den brittiska tidningen bb! The Daily Mail den 21 april 1934 och Blu skapade något av en världssensation! Sextio år senare kom det fram att det hela bara hade varit en bluff! Det som på bilden såg ut att vara ett sjöodjur hade i själva verket varit en leksaksubåt med ett påklistrat Nessiehuvud i trä!

Loch Ness-ubåten

Nessie-febern drog igång på allvar på 1930-talet. Då byggdes det en väg runt Loch Ness, vilket gjorde att fler människor hade möjlighet att se sjön. Och det even­tu­ella monstret i den! Nu började vittnesmålen strömma in. Tusentals människor säger sig ha sett Nessie och korniga fotografier och filmsnuttar finns det gott om. Verkliga bevis är det däremot lite sämre med. Men så är sjön också 240 meter djup och sikten i vattnet är extremt dålig!

Loch Ness är en smal och mycket djup sjö som ligger på det vackra skotska höglandet. Här, i det kalla och mörka vattnet, sägs det mytomspunna Loch Ness-odjuret bo. Sjöodjuret, som ofta kallas Nessie, beskrivs vara ett omkring 12 meter långt, vattenlevande djur med fenor, lång, smal hals och ett litet huvud. Det liknar inget djur som lever idag, men däremot ett som dog ut samtidigt som dino­saurierna – en plesiosaur! Kan det vara så att Loch Ness-odjuret är ett urtidsdjur som överlevt ända fram till nu? Ja, det är det många som hoppas!

Jag är en PLESIOSAU R! Jag dog ut för 66 miljo ner år seda n. Eller, gjord e jag verkligen det...!??

Nessie-feber!

“Lo ch” betyde r sjö på skotsk a!

Loch Ness-odjuret

Många tycker att det är läskigt med mörka och djupa vatten. Och inte blir det bättre av att det i vissa sjöar och hav ryktas om stora sjöodjur! Den mest kända av dessa varelser är Loch Ness-odjuret, som bor i en sjö i Skottland. Andra mystiska typer är Ogopogo, Ningen och vårt eget Storsjöodjur. På kartan ser du var några av dessa mystiska vattenskummisar sägs hålla till!

I de djupaste vatten ...

19

AT L A E NT N NORDIRLAND

ENG

Edinburgh

SKOTTL A ND

Loch Ness

LA

NORD

ÖN

ND

At t de inte hitt ar nå got ka n sjöo dj urs-DNA ssie Ne t at på ro be m är en alie n so r ha te in dä rför !! A! DN t go nå

Ål

2019 DNA -testade ett forskarteam från Nya Zeeland vattnet i Loch Ness, i ett försök att lista ut vad som verkligen finns i sjön. Analyssvaren visade inga spår av hajar eller stora fiskar, som mal eller havskatt. Inte heller hittades spår av utter, säl eller av någon form av dinosaurie eller havsreptil. Däremot fann man ovanligt stora mängder av DNA från ål. Professor Neil Gemmel, som ledde studien, kunde inte svara på om det kom från massor av små ålar eller en gigantisk jätteål!

Monster-DNA?

Medeltemperaturen i Loch Ness är 5 °C. Vattnet är mörkt av torv som spolats ner från bergs­sluttningarna runt sjön och sikten är nästan obefintlig.

Lo ch Ness är int e pre cis en mysig bad sjö. Fö rutom sjö mo nst er, är va ttn et dju pt, mö rkt oc h kallt!

Ja g är NESSIE! Vä rld en s mest kä nda, ok än da va relse!

SJ

IRLAND


Catatumbo

EL

MA LY

A

ANTARKTIS

SYDAF

RI

SHA

RK

Geyser Ro ck

ALLEY

Dyer Isla nd

Älskar du stora samlingar av vithaj? Då ska du åka till Gansbaai på Sydafrikas västkust. Här ligger öarna Dyer Island och Geyser Rock, där det finns stora kolonier av pingvin och säl. Kanalen mellan öarna kallas för Shark Alley (hajgränd). Här samlas massvis av vithajar!

SHARK ALLEY

I Sh ar k Alley se rveras de n bä st a lu nc he n! Tjoc k säl me d pi ngvi n ti ll efte rrät t.

­­

ISK A O CE A N E N T K R A NTA 85 bokstäver!!!

Gansbaai

*Se karta över Antarktis på sidan 11.

Den kallaste platsen på jorden ligger på Antarktis. På den ryska forsknings­ stationen Vostok* har man mätt rekordkalla -89,2°C. I sådan extrem kyla kan man bara ta några andetag innan lungorna skadas!

VOSTOK

SO UTH AT L A

ANO C I NT

ATL AN

TE N

Man brukar säga att blixten aldrig slår ner två gånger på samma ställe. Det stämmer inte alls vid floden Catatumbo i Venezuela! Här blixtrar det hela nätterna nästan jämt, eller i alla fall omkring 160 dagar om året. Ibland kan det blixtra så mycket som 28 gånger på en minut!

Runt jorden finns ett magnetfält som skyddar planeten mot farlig strålning från solen. Över Brasilien och södra Atlanten har dock magnetfältet tunnats ut. Det här påverkar inte människor nere på jordytan, men rymdfarkoster som flyger igenom magnetfältet kan få stora problem. Elektronik krånglar, datorer stänger ner och astronauter har vittnat om att de sett märkliga vita ljusfenomen. För att undvika att saker går sönder, stänger det stora rymdteleskopet Hubble ner alla kameror, utom en, när det flyger genom fältet. Området heter South Atlantic Anomaly, men kallas också rymdens Bermudatriangel!

RYMDENS BERMUDATRIANGEL

Hubbleteleskopet

Åh nej! in i Nu åk er ja g ud a­­rm Be ns de ry m ! tria ng el

VEN EZU

Centralia

CATATUMBO

Tunguska

RYS S L A N D

LE NA

DI GI

NORRA ISHAVET

Det är inte alltid lätt att komma ihåg namnen på platser i världen. Men det här tar nog ändå priset! Rekordet för det längsta namnet innehas av en kulle i Nya Zeeland som heter …

TAUMATA NY

Ku lle n br uk ar oc ks å ka lla s de t lit e ko rt are Ta um at a. Pu h!

A ZEE

LA

N

D

Taumata

I norra Ryssland finns det samhällen så av­skilda att det inte går några vägar dit. Utom på vintern! När kylan kommer och vattnet fryser till is, förvandlas de sibiriska floderna till långa isvägar. Modiga last­­ bils­chaufförer kör med varor till platser de annars inte kan ta sig till. Det läskiga är förstås att det är väldigt farligt att köra tunga fordon på bara fryst vatten. Chaufförerna kör alltid utan säkerhetsbälte, så att de snabbt ska kunna ta sig ut ur bilen om de brakar igenom isen. Chansen att få hjälp om det skulle hända något är dessutom nästan obefintlig – i Sibirien är avstånden enorma och här bor väldigt få människor. Isvägar används också vintertid i andra avlägsna arktiska områden, som Kanada och Alaska.

DE SIBIRISKA ISVÄGARNA

Ojmjakon

IN

U SA

K A NADA

Världens kallaste plats där det bor människor är byn Ojmjakon i det ryska Sibirien. Rekordet ligger på -71,2°C, men vanligtvis ligger temperaturen en vinterdag på det lite ”mildare” -50°C. Många av husen har utedass, eftersom vattenledningar lätt fryser sönder. Det bor omkring 500 personer i Ojmjakon, som alla är vana vid att deras ögonfransar förvandlas till små istappar av kylan. Barnen behöver dock inte gå ut om det är kallare än -52°C. Då stänger skolorna!

OJMJAKON

RKA

Death Valley

(US

ska Al a A)

EXTREMA PLATSER LYMA

KA

KO


Centralia i Pennsylvania, USA, var en gång i tiden en välmående gruvstad där man bröt kol. Ända tills 1981 då en 12-årig pojke ramlade ner i ett glödande hål som plötsligt bildats i familjens trädgård! Det skulle visa sig att kolet som fanns i marken under staden hade börjat brinna. Och hur man än försökte gick det inte att släcka. Nu var det för farligt att bo här och myndigheterna beslutade att stadens invånare var tvungna att flytta. Idag är Centralia en övergiven spökstad där det ryker ur marken!

Centralia

Köp m allows! sh ar m at t Fo rs ka re tror nt ra Ce r m ar ke n un de na in br er m m li a ko i 250 år till!

Forskare bedömer att detta måste ha orsakats av ett asteroid- eller meteoritnedslag. Men när de kommer fram till platsen för att leta efter den nedslagskrater som i så fall borde finnas, hittar de ingenting. Här finns istället 80 miljoner brända och knäckta träd som ligger utspridda som plockepinn i skogen! Något spår efter vad som orsakat det hela fanns däremot inte. Än idag kan experter inte enas om exakt vad som orsakade den så kallade Tunguska-händelsen. Genom åren har hundratals olika teorier lagts fram, bland annat att det var ett litet svart hål som åkte genom jorden eller att ett rymdskepp kraschade! Den vanligaste teorin är dock att det var en omkring 100 meter bred asteroid av sten eller is som brann upp innan den nådde marken.

En meteorit?

Tidigt på morgonen den 30 juni år 1908 händer det mystiska saker på himlen över den ryska regionen Tunguska. Ett starkt blåvitt sken åker över himlen och exploderar i en väldig blixt. Marken skakar, det hörs höga smällar och en enorm tryckvåg av het luft drar fram över landskapet. Träd, människor och djur slås omkull. I den närmaste byn, som turligt nog låg sex mil bort, går fönsterrutorna sönder.

Tunguska

Det finns platser på jorden som är så långt ifrån lagom man kan komma. En flod där det blixtrar på himlen nästan jämt. En by där det är obegripligt kallt större delen av året. En stad där marken brinner och en plats som träffats av något som kom farande från rymden. På kartan ser du var några av världens varmaste, kallaste och mest extrema platser ligger!

Jättelångt ifrån lagom!

21

Att bo i död en s dal är ing en ko nst fö r en tuff PRÄRIEVARG!

Man hittade platsen för explosionen genom att följa hur träden låg välta!

En asteroid är en stor rymdsten som åker i en bana runt solen. När en rymdsten slår ner på jordens yta kallas den för en meteorit. En mindre rymdsten som brinner upp innan den når jorden kallas för meteor (stjärnfall).

RYMD-PARLÖR!

BOOM!

Den varmaste platsen på jorden ligger i Nevada, USA, och heter lämpligt nog Death Valley – dödens dal. Här har man uppmätt temperaturer på stekheta 54°C. Förutom att luften är extremt varm, är den också väldigt torr. Äter man en smörgås här hinner brödet förvandlas till rostat bröd innan man har ätit klart. Är man sugen på ägg går det bra att steka direkt på marken! Trots den enorma hettan finns det gott om djur här, som ormar, kaniner och prärievargar.

Death Valley

2020 presenterade ryska forskare en ny teori om Tunguska-händelsen. Att en cirka 200 meter bred asteroid av järn ska ha träffat jordens atmosfär och sedan studsat tillbaka ut i rymden. Den stora mängd luft som snabbt trycktes ihop vid krocken ska enligt dem ha orsakat explosionen!

ETT KLOT AV JÄRN?

OBS! Me teorit en so m to g kål på oss di nosa urie r fö r 66 miljo ne r år se da n va r 1 mil bred, de t vill sä ga MYCK ET stör re!


AT L

Det ryktas att de mytomspunna tempelriddarna också ska ha varit den heliga graalens väktare. De ska ha hittat graalen i Jerusalem och därefter gömt den på olika ställen runt om i Europa. Tempelriddarna (eller ”Kristi fattiga riddare” som de först kallades) tillhörde Tempelherreordern som hade stor makt i Europa och Mellan­östern på 1100- och 1200-talen.

TEMPELRIDDARNA

AN

TEN

En av platserna där man tror att tempelriddarna kan ha gömt den heliga graalen är i en hemlig kammare under ett kapell i Rosslyn, Skottland!

RB

R I TA N N

Rosslyn

O

I

Rom

I TA L I E

Valencia

RIK

TYS K L A N D

Kung Artur var en engelsk kung som enligt legenden levde på 500-talet. Kung Artur samlade sina riddare kring ett runt bord, för att visa att alla var lika viktiga. Riddarnas främsta uppgift var att söka efter den heliga graalen. Den ville kung Artur gärna hitta, eftersom man trodde att den som hade graalen skulle belönas med evigt liv och lycka i all oändlighet. En plats vid Kung Arturs runda bord var därför alltid tom, den var sparad till den heliga graalen!

I N DI

S

A

Alla som letade efter den heliga graalen var inte precis nobla riddare. En som också var besatt av att hitta graalen var den fruktade tyska nazistledaren Heinrich Himmler. Han var så säker på att han skulle hitta den, att han inredde en plats där den skulle förvaras på slottet Wewelsburg i nordvästra Tyskland. För att leda jakten anlitade Himmler graalfanatikern Otto Rahn. Det gick trots stora ansträngningar inget vidare. Rahn försvann 1939 under mystiska omständigheter och hittades ihjälfrusen på en alptopp i Österrike.

OC

EA

En teori är att den heliga graalen blev kvar i Jerusalem efter Jesus död. Kanske finns den gömd någonstans i de många underjordiska tunnelsystem som finns under staden?

JERUSALEM

Ja g är Ja g O OTT RAH N. de n a tt hi te ök fö rs n. le heli ga graa te in ck De t gi bra!

ISRAEL PALESTINA

GRAAL-GALNA!

Jerusalem Betlehem

N

Wewelsburg ÖST E R R I K E Paris - Milano K N A FR E

KUNG ARTUR OCH RIDDARNA KRING DET RUNDA BORDET

N S PA

Glastonbury

ST

SK A I A NTAR KT O CE A N E N

Ja g är en da ris ka leg n de R . Mitt KU NG ARTU R. d tu ffa svär he te r Ex ca lib ur!

ROSSLYN CHAPEL

Jag är temp elrid dare. Jag är både munk och kriga re i ett! Du känn er igen mig på min vita dräkt med ett rött kors på!

När Jesus dog på korset ska en av hans kompisar, Josef av Arimatea, ha samlat upp Jesus blod i graal­ bägaren. Sedan ska han ha smugglat ut bägaren ur landet och tagit med den ända till England. Där ska Josef ha gömt den vid en källa och det sägs att vattnet färgades rött av Jesus blod! Andra menar att vattnet är rött för att det innehåller mycket järn ... Källan heter Chalice Well och ligger utanför Glastonbury.

CHALICE WELL

NORRA ISHAVET

N

EN

DEN HELIGA GRAALEN

IE

K

N EN

Vilke n sopp a!!!

Varför brukar fredagen den 13:e kallas för en otursdag? Om det finns det många teorier, men en av dem kommer från Jesus sista måltid med sina lärjungar. En av lärjungarna, Judas, förrådde Jesus och dagen efter middagen blev Jesus korsfäst och dog. Det hade varit 13 personer vid bordet och Jesus dog på en fredag. Värsta otursdagen!

FREDAGEN DEN 13:E

De t är inte t jä tt ekon st ig t at lig a he n de t ta hit n in ge ma n graa le n efte rsom t de d va t ve inte en s r ta le n ma är efte r!

STILLA HAVET

I ett kapell i Spanien finns en bägare som enligt forskare är omkring 2 000 år gammal och tillverkad i Mellan­östern. Alltså vid samma tid och plats som Jesus ska ha levt! Hur hamnade den i Spanien? Jo, den första påven, Petrus, ska ha tagit med den till Rom och därifrån ska den ha förts till Spanien av en romersk soldat. Är detta den heliga graalen? Ja, kanske det. Men det är ju väldigt svårt att bevisa. Så jakten på graalen fortsätter ... kanske i all evighet!?

HELIGA GRAALENS KAPELL


Finns det några Jesus-högtider? Ja, flera! På påskens långfredag uppmärk­­sam­mar man Jesus korsfästelse. Julen är festligare – då firar man Jesus födelse!

När levde Jesus? Jesus levde för omkring 2 000 år sedan. Vår tideräkning börjar när Jesus föddes i Betlehem, som alltså är år noll. Jesus dog i Jerusalem omkring år 30, när han dömdes till döden och korsfästes.

Vem var Jesus? I den kristna religionen tror man att Jesus är Guds son. Jesus berättade för människor om Gud, botade sjuka och utförde mirakel (bland annat gick han på vatten!). Om detta kan man läsa i kristen­domens heliga skrift, Bibeln.

Jesus-quiz

Somliga tror att den heliga graalen inte alls var en kopp eller en bägare. Den stora hemligheten ska istället ha varit att Jesus fick barn med en annan figur i Bibeln, nämligen Maria Magdalena.

Vad är då den heliga graalen? Legenden säger att det är den kopp eller bägare som Jesus drack ur under den sista måltiden som han delade med sina lärjungar. Samma bägare ska också ha använts för att samla upp Jesus blod vid kors­fäst­elsen. Vad hände med bägaren efter detta, och framför allt, var är den nu? Ja, det är det som är graalens gåta – ingen vet. Teorierna är många. Lösningarna är få!

En av Leonardo da Vincis mest berömda målningar, Nattvarden, föreställer den sista måltiden Jesus delade med sina lärjungar. Alltså just precis den middag då Jesus enligt graal-legenden drack vin ur en bägare. Men i da Vincis tavla finns inte någon bägare. Glömde han att måla den!? Somliga tror att det här istället är ett hemligt tecken från da Vinci. Att han faktiskt målade graalen, bara det att den inte är en bägare, som de flesta tror, utan istället en person. Enligt den här teorin är det Maria Magdalena som är graalen, som bär på Jesus barn. Och tittar man noga på da Vincis målning ... Är inte lärjungen till vänster om Jesus, misstänkt lik en kvinna?

Nattvardsmysteriet

En som sägs ha känt till den här super­ hemliga hemligheten var den stora konst­ nären Leonardo da Vinci. Han ska ha varit medlem i ett hemligt sällskap vars syfte var att bevara sanningen om graalen.

Leonardos hemlighet

Jesus Junior?!

Den heliga graal

Mysteriet kring den heliga graalen kan vara världens bäst bevarade hemlighet. I hundratals år har människor letat, funderat, spekulerat och konspirerat – var finns egentligen den där heliga graalen!? Och kanske är det precis detta som är tjusningen, att den faktiskt inte går att hitta ... Men, man kan ju alltid försöka! På kartan ser du platser i världen där man tror att den kan finnas.

Jakten på den heliga graalen

23

Judas

Hm m, de t dä r nöjda fli ne t må ste ju dölja en jä ttesto r he mligh et ... Vä rl de ns m est kä nd a tavla !

Ja, de t ka n ja g tyvä rr inte avslöj a .

Leonardo da Vinci, född 1452 i Italien, var konstnär och vetenskapsman. Han var intresserad av och jätteduktig på en hel massa olika saker! Bland annat studerade han matematik, astronomi, arkitektur, medicin, mekanik och botanik. Leonardo var långt före sin tid och skissade på flera uppfinningar som inte skulle komma att bli verklighet förrän långt senare, bland annat fallskärmar, dykardräkter och olika slags flygmaskiner!

Leonardo da Vinci

”Mona Lisa”

Johannes, eller!? JESUS!

Leonardo da Vinci skrev baklänges och spegelvänt i sina anteckningsböcker.

la H r ä g aJ !jol e r vi n u tein e gla s o o d r a n eL ! i c n iV a d

Leonardo da Vinci är mest känd för sina målningar Nattvarden och Mona Lisa. Nattvarden är en stor väggmålning som finns i en kloster­k yrka i Milano. Mona Lisa är en (ganska liten) tavla som hänger på konstmuseet Louvren i Paris.

LEONARDOS KONST

Det mest mystisk a med den här tavlan är ju var för alla sitt er på sam ma sida av bordet !???

HERR EGUD!

Ja, de t är mi n fa rs a!

Målningen ”Nattvarden” föreställer Jesus sista måltid med sina tolv lärjungar.


EX

IKO

Dockön

LI

Ormön

EN

Slottet Bran ligger i Transsylvanien och brukar kallas för ”Draculas slott”, men det är mest för att locka dit turister. Man tror att Vlad III Dracula möjligen satt fängslad här en kortare tid, men några riktiga bevis finns inte!

SLOTTET BRAN

B R A SI

Dra cula bety der djäv ul på rum äns ka. Typiskt otrevlig t efte rna mn!

Jag är GREVE DRACULA. Jag älsk ar blod ! Jag hata r vitlök!

AN D

-

Paris K FRAN RIKE RU

Under Paris i Frankrike finns ett 30 mil långt tunnelsystem med hemliga gångar och rum. Det är som att det ligger en gömd stad 20 meter under själva staden! Tunnlarna har kommit till under flera tusen års tid, när man brutit efter kalk­sten. Av säkerhetsskäl är det för­bjudet att vistas här, men det händer ändå att människor tar sig in via gömda ingångar. Men lika svårt som det kan vara att ta sig ner i tunnlarna, är det att ta sig ut igen. År 2017 gick två tonåringar vilse i den underjordiska labyrinten och hittades först tre dygn senare av specialtränade poliser med sökhundar.

De so m ut fo rs ka r tu nn ­l ar na un de r Pa ris ka lla s “k at af ile r”. r Polisen so m ja ga de m ka lla s “k at acops” !

Flogsta, Uppsala

N

Sk elet tsjö n Ro

Om du älskar platser där det kryllar av råttor, är templet Karni Mata i norra Indien ett perfekt resmål! Annars kanske inte ... Här bor nämligen drygt 20 000 stycken! Nu är det här inte vilka råttor som helst. Det här råttorna sägs vara återuppståndna människor. De kallas ”kabbas”, vilket betyder ”små barn” och matas varje dag med korn, mjölk och kokosnöt. Man måste vara barfota när man går in i templet och det anses bringa stor tur om en råtta råkar springa över ens fötter!

RÅTT-TEMPLET

Ja g är en hä rli g oc h helig RÅTTA!

op ku nd

Om man är sugen på att besöka en lagom vardagsläskig plats kan man bege sig till Flogsta i Uppsala. Här finns ett område med student­­bostäder och varje kväll prick klockan 22.00 öppnar studenterna sina fönster och vrålar ut sin ångest. Skriken har studsat mellan höghusen året runt sedan 1970-talet!

FLOGSTAVRÅLET!

A K S I N DI N O CE A N E

I N DIE

Rått-templet

Skelettsjön

I Paris underjordiska tunnelsystem finns en gigantisk begravningsplats – katakomberna. Här ligger sex miljoner människor begravda! Det började år 1786 då invånarna i Paris klagade över att det luktade illa i staden. Kyrkogårdarna var överfulla och svämmade nästan över av döda kroppar! Det beslutades att gravarna skulle tömmas och kropparna flyttas ner till stadens under­jordiska tunnlar istället. Där staplade man skelettdelar i långa rader, i olika läskiga formationer och mönster. Idag är Paris katakomber ett kusligt, men populärt, turist­mål och också den enda del av stadens tunnelsystem som man får besöka.

PARIS KATAKOMBER

Väl ko m m e n ne r i un de r­ jo rd e n!

TISK A OCE A N E N K R A ANT

NIEN

Poenari Bran

DET UNDERJORDISKA PARIS

L

STILLA HAVET

M

Den blodsugande vampyren greve Dracula är en figur skapad av den irländske författaren Bram Stoker, som skrev boken Dracula 1897. Greve Dracula har alltså turligt nog inte funnits på riktigt! Det har däremot den person som författaren inspirerades av, nämligen Vlad III Dracula, som levde i Rumänien på 1400-talet. Det finns inga bevis för att den riktige Dracula någonsin drack blod, men han är ändå ökänd för sin oerhörda grymhet. Sina många fiender brukade han plåga till döds genom att spetsa dem på pålar! Draculas slott, Poenari, är idag en ruin som ligger högt uppe i bergen. Ibland stängs slottet av för besök­are av säkerhetsskäl. Då är det inte främst vampyrer som är den stora faran, utan de väldigt många och ibland närgångna björnarna som lever i området!

DRACULAS SLOTT

Jag är VLAD III DRACU LA! Jag kallas också för Vlad Pålspe tsare n!

NORRA ISHAVET

E G

RI

SV E

LÄSKIGA GIFTIGA PLATSER DJUR

IR

Profile for Smakprov Media AB

9789178031313  

9789178031313  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded