Page 1


Människor och AI


Daniel Akenine och Jonas Stier

Människor och AI En bok om artificiell intelligens och oss själva


Boken är ett initiativ inom addAI.org med stöd av Automation Region och Fores.

© 2019 Daniel Akenine och Jonas Stier Sättning och omslagsutformning: BoD – Books on Demand Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland ISBN: 978-91-7785-404-3


Förord Artificiell intelligens (AI) är just nu föremål för mycket diskussion och debatt och väcker både tankar och känslor. Förhoppningar, utvecklingsmöjligheter och optimism ställs mot farhågor, osäkerhet och risker. Somliga menar att den snabba utvecklingen av och genomslaget av AI inom allt fler domäner i samhället är ett viktigt verktyg för att möta de stora utmaningarna som mänskligheterna står inför, medan andra menar att AI snarare är en del av utmaningarna, inte lösningarna. Och som någon sa: »när det gäller AI ställs utopister mot dystopister och idealister mot realister«. Oavsett vilken ståndpunkt man har står det klart att AI kommer att förändra livet för oss människor och för samhället i stort. Klart är också att det finns en rad frågor som användningen av AI aktualiserar. Dessa frågor är exempelvis av demokratisk, ekonomisk, etisk, juridisk, social och säkerhetsmässig art och innebär en rad dilemman och överväganden för lagstiftare, innovatörer, forskare och inte minst för alla oss som medborgare. Hur dessa dilemmans ska hanteras och överväganden göras bör vi alla diskutera och debattera – för framtidens samhälle skapas idag. Detta var med denna insikt som vi tillsammans med tre kollegor år 2017 grundade addAI (www.addAI.org) som är tänkt som en plattform för AI-relaterade dialoger och aktiviteter. I arbetet med addAI har vi deltagit i en rad konferenser, samtal, debatter och expertgrupper. I ljuset av dessa aktiviteter bestämde vi oss för att skriva en bok om AI. I denna ville vi att människor med skilda inställningar till AI, från olika verksamheter, med varierande professionella bakgrunder och perspektiv skulle bidra till diskussionen. Slutprodukten håller du i din hand. Den innehåller fjorton textbidrag där författarna har haft fria tyglar att belysa och problematisera någon eller några aspekter av AI. 5


Sammantaget ger boken en samlad bild av AI som företeelse och den kan därför vara till nytta för vem som helst med ett intresse för dessa frågor. Med detta sagt hoppas vi att då en trevlig läsning! Daniel Akenine och Jonas Stier

6


Innehåll 1. Om det nya gränslandet

9

2. Hur förbereder vi oss för riskerna med AI som lurar runt hörnet?

16

3. Åtta biljoner anledningar för jurister att intressera sig för AI

26

4. Så kan AI och robotar ge oss ett nytt arbetsliv

31

5. Behövs det nya lagar om AI?

41

6. Politisera, sociologisera, historisera AI!

50

7. Digitala och fysiska rum

59

8. Digitala personer – en ny rättsfigur?

67

9. Blunda inte för riskerna med artificiell intelligens

82

10. Hamnar vi i skuggan av en AI?

92

11. AI – mot ett mänskligare eller omänskligare samhälle? 100 12. Sjyst AI och normativ design

107

13. Människor som förstärks av algoritmer

116

14. Slutord: Den innovera(n)de människan

130


1. Om det nya gränslandet Daniel Akenine Daniel Akenine är fysiker, föreläsare, författare och har en bakgrund som hjärnforskare på Karolinska Institutet. Han arbetar som nationell teknikchef för Microsoft. Jag vet inte varför, men en film som ibland dyker upp i mina tankar är Rain Man. I filmen gör Dustin Hoffman en av sina mest kända roller som den autistiska Raymond Babbitt. Raymond är inte bara autistisk utan dessutom savant vilket innebär att han besitter särskilda färdigheter. Dessa kommer till uttryck i unika färdigheter som att minnas mängder med detaljer och göra avancerade matematiska beräkningar medan han i flera andra situationer begränsas av stora kognitiva brister. Han saknar en förmåga att förstå världen på samma sätt som människor utan autism gör. I en minnesvärd scen i filmen stannar Raymond på en trafikerad gata när trafiksignalen signalerar »don’t walk«. Både filmen och savanter fascinerar, de visar att det finns andra sätt att både tänka och uppleva världen, sätt som kan vara övermänskliga och undermänskliga samtidigt. Vi kommer om en stund återkomma till Raymond men låt oss först diskutera begreppet artificiell intelligens. Begreppet artificiell intelligens har blivit ett modeord som symboliserar de allt smartare tekniska tjänster som vi använder dagligen. Samtidigt antyder ordet egentligen något mer än så. Det antyder en ny typ av intelligens som skulle kunna mäta sig med människor i förmåga och kanske i förlängningen även få en slags självinsikt. Men är det realistiskt? Vad är det egentligen vi talar om när vi talar om AI? Vad vi talar om när vi talar om AI Begreppet AI är inte nytt men i brist på tillgång till data samt 9


processorkraft att bearbeta denna data med har tekniken bakom AI haft en del motgångar. De senaste åren har dock en kombination av ökad tillgång till data (ibland kallad »Big Data«), molntjänster (»Cloud Computing«) samt forskning inom ett område som heter maskininlärning gjort att många av de lösningar som tidigare inte varit så framgångsrika plötsligt har blivit mycket bättre. Ibland bättre än oss själva. Ett exempel på sådan framgång handlar om hur väl algoritmer kan förstå text. Stanford University i USA har tagit fram ett test som går under namnet The Stanford Question Answering Dataset1 (SQuAD). Testet innehåller frågor och svar baserade på den information som går att hitta på Wikipedia. Ett exempel på fråga vore: »När började Beyoncé bli populär?«. Algoritmer får sedan tävla mot människor för att hitta svaren bland den text som finns att tillgå. Den 3:e januari 2018 tog ett team på Microsoft Research i Asien fram en maskininlärningsmodell som för första gången var bättre än en människa på att hitta svaren.2 Några månader senare uppnådde en annan maskininlärningsmodell samma nivå som människor i förmågan att översätta mellan kinesiska och engelska.3 Några månader tidigare hade en forskargrupp på Microsoft använt sig av samtalsinspelningar från en databas kallad Switchboard och uppnått mänsklig förmåga i att uppfatta korrekta ord4. 1 2 3

4

10

The Stanford Question Answering Dataset, https://rajpurkar. github.io/SQuAD-explorer/ (hämtad 2018-09-12) Allison Linn, Microsoft AI blog, https://blogs.microsoft.com/ai/ microsoft-creates-ai-can-read-document-answer-questions-wellperson/ (hämtad 2018-09-12) Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation, https://www.microsoft.com/en-us/research/ publication/achieving-human-parity-on-automatic-chinese-toenglish-news-translation (hämtad 2018-09-12) Historic Achievement: Microsoft researchers reach human parity in conversational speech recognition, https://blogs.microsoft.com/ai/ historic-achievement-microsoft-researchers-reach-human-parityconversational-speech-recognition/ (hämtad 2019-02-03)


Profile for Smakprov Media AB

9789177854043  

9789177854043  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded