9789177411833

Page 1

Malin Larsson

WikingTryck AB

I Skriv för livet – kreativt skrivande i svenskundervisningen öppnar Malin Larsson dörren till sitt klassrum och låter läsaren ta del av hur hon väcker elevernas kreativitet och vilka frågor, uppgifter, strategier och utmaningar som sätter igång den. Boken tar upp hur man viskar och ryter med pennan, åstadkommer konst med bokstäver, får eleverna att våga skapa något operfekt och hur man håller tvivlaren kort. Boken innehåller många tips på hur man får elever att lita på sig själva och våga höras, högre än högst. Skriv för livet bjuder också på en mängd autentiska elevtexter och exempel på skrivuppgifter, feedback och bedömning för läsaren att inspireras av. Kreativt skrivande är i den här boken inte en särskild genre utan allt som eleverna skriver genomsyras av kreativitet – från noveller, brev och korta reflektioner till debattartiklar om alver som stoppar motorvägsbyggen. Malin Larsson har öppnat sin klassrumsdörr. Följ med in! MALIN LARSSON är lärare i svenska i årskurs 7 till 9 och tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2014. Hon har tidigare skrivit boken Vässa undervisningen. Vill du följa henne i sociala medier hittar du henne på Twitter och Instagram under @visesiskolan.

MALIN LARSSON

»Om du frågar mig vilket av alla yrken som är det mest kreativa skulle jag svara läraryrket. Lärare skapar konst.«

KREATIVT SKRIVANDE I SVENSKUNDERVISNINGEN

ör f n a t u h oc

ISBN 9789177411833

Omslag och grafisk form: Fredrika Siwe

77411833.1.1_Omslag.indd 1

9 789177 411833

2020-06-03 09:2377411833.1.1_Inlaga.indd 1

2020-06-03 12:24


77411833.1.1_Inlaga.indd 2

2020-06-03 12:24


SKRIV FÖR LIVET

77411833.1.1_Inlaga.indd 3

2020-06-03 12:24


77411833.1.1_Inlaga.indd 4

2020-06-03 12:24


Malin Larsson

KREATIVT SKRIVANDE I SVENSKUNDERVISNINGEN

77411833.1.1_Inlaga.indd 5

2020-06-03 12:24


© 2020 Författaren och Gothia Fortbildning AB isbn 978-91-7741-183-3 Kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Fortbildning AB, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande. Redaktör: Åsa Larsson Omslag och grafisk form: Fredrika Siwe Första upplagan, första tryckningen Tryck: ADverts, Lettland 2020

Gothia Fortbildning Box 22543, 104 22 Stockholm Kundservice 08-462 26 70 info@gothiafortbildning.se www.gothiafortbildning.se

77411833.1.1_Inlaga.indd 6

2020-06-03 12:24


Innehåll Förord 9 Om kreativitet  13 Kreativitet i största allmänhet  13 Vad kreativiteten behöver  15 Kreativt skrivande i synnerhet  19

Verktyg när vi skriver och pedagogiska tankar bakom dem  27 Verktyg, struktur, ansvar och skam  27 Konsten att våga skapa något operfekt  29 Åstadkomma konst med bokstäver  33 Var aldrig utan post-it-lappar  38 Klassrummets väggar ropar: heja dig, du kan!  39 Det ena utesluter inte det andra  40 Komma förberedd är halva segern  41

Strategier och förhållningssätt för att våga och vilja  49 Vår vän tvivlaren och hur man håller den kort  49 Det enda du inte får skriva är: jag vet inte …  64 Klara, färdiga … lär av varandra  66 Uppförsbackar och konsten att studsa tillbaka  68 Motivationen att skriva från hjärtat  74 Killar andas, äter, sover … och skriver  78

Undervisning som är äkta, verklig och nära eleverna  81 Riktiga mottagare  81 Äkta uppgifter  89

77411833.1.1_Inlaga.indd 7

2020-06-03 12:24


Ringar på vattnet  103 Skriva för att tala  109

En ram gör texten stram  115 Dirigera en orkester  115 Stödstrukturer  118 Strategier för att komma vidare  120 Strategier för att färglägga med ord  125 Strategier för att finslipa det sista  136 Metakognition  139

Feedback – förädla, förfina, förbättra  145 Jag checkar min feedback  145 Strategier vid feedback  147

Mjuka upp och stretcha skrivhjärnan  167 Uppvärmningstexter  168 Noveller  175 Fanfiction  184 Förklara varför?  184 Tankeutflykter  186

Matristrappor 191 Inspiration och källor  203 Tack! 206

77411833.1.1_Inlaga.indd 8

2020-06-03 12:24


Förord Det här är en bok som öppnar upp dörren till mitt klassrum och som bjuder in dig att delta. Det här är en bok som med skratt, allvar och allt däremellan lyfter vad kreativt skrivande är, vad som behövs för att få till kreativt skrivande i undervisningen och vad kreativt skrivande kan mynna ut i. Det här är en bok som vill ta din kreativitet i handen och som tillsammans med din kreativitet vill transformeras till undervisning som får elevernas skrivande att stå i lågor, deras ord att lyfta och som får varenda stavelse eleverna sätter på pränt att beröra själar djupt. Om du frågar mig vilket av alla yrken som är det mest kreativa skulle jag svara läraryrket. Lärare skapar konst. De målar upp världar, dirigerar orkestrar, ger liv åt berättelser, bygger idéer med kunskap, tecknar strategier, skulpterar förståelse, formger mänskligt bygge, står på scen, fångar publik, underhåller publik, målar graffiti för att ge nya perspektiv och ibland kan lärare till och med dansa fridans, om så behövs. Lärare kan uttrycka kreativitet på många olika sätt men jag tror att det finns något som förenar oss, något som vi alla bär på och som bidrar till vårt driv och till att vi alltid vill framåt och vidare. Nyfikenheten! Så när jag nu öppnar dörren in till mitt klassrum är min förhoppning att du ska bli nyfiken. Kanske vill du prova en fråga jag delar eller en uppgift jag skriver om? Kanske vill du ta något av mina danssteg, låna mitt sätt att måla eller knycka en replik från ett av mina framträdanden? Gör det. Och lägg sedan till alla konstnärliga grepp du själv besitter så att det blir ännu bättre. Gör en bra stöld, det vill säga sno idéer inte enbart från mig utan från många andra, gör sedan din egen remix och kreditera. Säger någon att det var min idé har denna någon fel. Allt kreativt ar 9

77411833.1.1_Inlaga.indd 9

2020-06-03 12:24


bete bygger på något som redan har gjorts, det finns inget som är helt och hållet originellt. Som Francis Ford Coppola sa: »Vi vill att du tar från oss. Vi vill att du först ska stjäla från oss, för du kan inte stjäla. Du kommer att ta det vi ger dig och du kommer att uttrycka det med din egen röst och på så sätt kommer du att hitta din röst. Det är så du börjar. Och så en dag kommer någon att stjäla från dig.«

Med det sagt öppnar jag dörren. Välkommen in. Malin Larsson

77411833.1.1_Inlaga.indd 10

2020-06-03 12:24


77411833.1.1_Inlaga.indd 11

2020-06-03 12:24


77411833.1.1_Inlaga.indd 12

2020-06-03 12:24


Om kreativitet »Gör det från hjärtat och tänk inte utanför boxen. Tänk att vi inte ens har en box att tänka utanför.«

Kreativitet är ett begrepp som ofta förknippas med förmågan att lösa problem när vi stöter på dem och att skapa något nytt och originellt. Se bara till vår läroplan där begreppet kreativitet omnämns i samma mening som viljan att pröva, att kunna omsätta idéer till handling och att kunna lösa problem. När jag tillsammans med kollegor har försökt reda ut begreppet, och när vi på riktigt har gått till botten med vad våra styrdokument menar med att stimulera elevernas kreativitet, har vi alla haft vitt skilda åsikter om vad kreativitet egentligen är och hur den ska stimuleras hos eleverna. Det svåra med begreppet kreativitet är med andra ord att det kan tolkas och definieras på så många olika vis och att vi förutsätts omedelbart och enkelt känna igen kreativiteten när den dyker upp och infinner sig.

Kreativitet i största allmänhet

Jag minns att jag vid ett tillfälle sa: Måste kreativitet vara kopplad till en stark drift att ta sig an en utmaning och lösa kluriga problem? Kan inte kreativitet vara att ge sig hän i sådan grad att man glömmer tid och rum? Något man skapar och som man kan stoltsera med? Något som berör andra. Något som inte enbart väcker ens egna tankar, känslor och åsikter utan även andras. Något som gör att pennan Om kreativitet   13

77411833.1.1_Inlaga.indd 13

2020-06-03 12:24


fortsätter glöda trots att lektionens minuter har tagit slut. Något som gör så att man inte vill att lektionen ska ta slut och längtar till nästa gång. Något som man tar med sig ut ur klassrummet, spinner vidare på i korridoren med klasskamraterna och som man sedan berättar om vid middagsbordet på kvällen. Men Malin, nu pratar du om motivation, sa en av mina kollegor. Och kanske är det just det. Att kreativitet är ett hopkok av ett inre driv, nyfikenhet, jävlar anamma, lekfullhet, känslor, ett behov av att få uttrycka sig och en av de mest fantastiska egenskaper vi människor har utrustats med, fantasi! – förmågan vi använder för att skapa inre bilder, där allt vi vet och allt vi inte vet smälter samman och dit vi även reser för att lära nytt. Jag frågade mina elever om vad de anser att kreativitet är och när de upplever att de får vara kreativa i ämnet svenska och hur. De menade att kreativitet, förutom ovan nämnt, handlar om att man gör något stort av något litet, men även tvärtom, för allt som händer 14 skriv för livet

77411833.1.1_Inlaga.indd 14

2020-06-03 12:24


i huvudet är så mycket mer än bara ord. Det handlar om att inte stoppa sina tankar utan att låta tankarna vandra fritt och om att våga ta del av sig själv. De menade även att kreativitet är kopplat till att lita på sig själv och att vara öppen. Att vara kreativ kan liknas vid ett pussel men i stället för att söka en pusselbit söker man efter fem. Fem nya lösningar. Fem nya perspektiv. Man måste gräva, tänka och fördjupa sig när man bygger pusslet. Flera av mina elever ansåg att lärande inte kan äga rum utan kreativitet och att kreativiteten är det som triggar dem, som pushar dem och som får dem att gå framåt. Det som gör dem ostoppbara. Många kopplade samman kreativitet med vikten av att få de rätta frågorna, de där frågorna som får en att tänka tankar man aldrig tidigare har tänkt, där svaren inte kan formuleras på tre sekunder och där hjärnan testas till sin yttersta gräns. Undervisningens innehåll måste helt enkelt utmana.

Vad kreativiteten behöver

Somliga säger att kreativitet inte går att lära ut. Att vissa föds kreativa och andra inte. Att man helt enkelt har det, eller ej. Jag säger att kreativitet i största allmänhet och kreativt skrivande i synnerhet är en konst som i allra högsta grad går att lära ut för människor föds med en potential för kreativitet – nyfikenhet! Människan är i grund och botten nyfiken och om vi försöker ringa in vad kreativiteten behöver för att infinna sig blir det snäppet lättare att locka fram den ur varje elev man har framför sig. En sak kunde jag och mina kollegor enas om och det var att kreativitet inte är något man bara kan förvänta sig att eleverna ska kunna slå på. Man kan inte säga till en klass: Nu ska vi vara kreativa. De flesta av oss har ingen nu-ska-jagvara-kreativ–knapp. Kreativitet är inte något som alltid sker av sig självt och jag kan som lärare inte förlita mig på slumpen. Kreativiteten behöver näring, omsorg och stöd. Den behöver någon som tror på den och som visar det på riktigt. Den är i konstant behov av att få uppleva att den Om kreativitet   15

77411833.1.1_Inlaga.indd 15

2020-06-03 12:24


kan lyckas, den vill ha god vägledning och den måste bygga upp sig själv på livserfarenheter och undervisning för det är dess näring och luft. Kreativiteten behöver en omgivning som tar den på allvar, som visar att den har ett värde, att den duger och den kräver självförtroende. Den har även ett behov av att få ta tid på sig, förbereda sig och låta idéer mogna. Kreativiteten behöver respekt och kan aldrig frodas i miljöer där ofrihet, rädsla och Jante härjar. Klassrumsklimatet är avgörande för hur kreativiteten ska må. Den kan aldrig tvingas fram men den kan organiseras fram. Genom stöd, struktur och rätt kultur. Att kreativiteten uppmärksammas, firas varje gång den visar sig och att alla kan få syn på hur den kan se ut är vad kreativiteten behöver. När man undervisar om kreativt skrivande och ska locka fram kreativiteten hos eleverna krävs inte enbart att man som lärare har ringat in vad kreativiteten behöver för att infinna sig, det kräver även att man som lärare kan definiera dess typiska särdrag. Hur vet jag när en elev uttrycker sig kreativt? Vilka ord använder sig en elev av när kreativiteten har tagit kontroll över pennan och pennan tycks ostoppbar? Vad är ett typiskt kreativt sätt att ta sig an en uppgift på och vad är inte det? Vad är det vi, exakt, vill att eleverna ska visa när vi lärare talar om begreppen kreativitet och estetiskt berättande 16 skriv för livet

77411833.1.1_Inlaga.indd 16

2020-06-03 12:24


i klassrummet? Läroplanen lyfter begreppet kreativitet som något skolan ska stimulera hos eleverna och det kräver mycket av den som undervisar. Kanske lika mycket av den som undervisar som av den som blir undervisad. Och kanske krävs samma förhållningssätt av den som undervisar som av den som blir undervisad. En nyfikenhet och något som väcker nyfikenheten? Ett jävlar anamma och en vilja av sten? Ett mod att våga misslyckas och en förmåga att lita på sig själv och sin fantasifullhet? Det är ett svårt uppdrag att kicka igång varje elevs kreativitet, få eleverna att våga och vilja vara kreativa, ge dem friheten att skapa, ge dem en tydlig struktur som stöttar och inte hämmar, få dem att se vad skapande kan mynna ut i och samtidigt mäta det kreativa. Det är jag som lärare som är ansvarig för mina elevers lärande och det är jag som ska frigöra mina elevers potential. Jag ger inte mina elever en röst. Jag uppmärksammar att mina elever redan har en röst och ger dem sedan utrymme att använda den. Jag vet att unga människor bär på berättelser och jag låter dem berätta. Jag undrar om vi inte allt som oftast lägger för stor vikt vid de konkreta resultaten av kreativitet, det mätbara och synliga. Att elev-

Om kreativitet 17

77411833.1.1_Inlaga.indd 17

2020-06-03 12:24


77411833.1.1_Inlaga.indd 18

2020-06-03 12:24


erna har löst problemen de ska lösa och gett oss lärare det underlag vi behöver få in för att kunna sätta betyg. Det vi mäter i skolan och det eleverna belönas för är det som är av tyngd och det som prioriteras. Det som inte kan mätas blir ofta mindre viktigt men borde det inte vara tvärtom? Borde inte drivkrafterna bakom kreativiteten, de inre processerna som kickar igång hela maskineriet och det som vägrar tämjas in i matriser och betyg vara det som premieras i klassrummen? Vad är egentligen kvalitet och hur lyckas vi få eleverna att se att det är det omätbara som leder till mätbara resultat? Som en elev en gång skrev när han skulle berätta om en favoritplats med hjälp av liknelser: Min favoritplats är svenskaklassrummet. Det är som ett lekland för barn. Flera dagar i veckan går jag dit för att ha kul. Men inte bara det för jag lär mig också någonting nytt varje gång. Det är kul, lärorikt men också viktigt eftersom vi pratar om så viktiga ämnen. Det ena ger det andra. Det är inte bara roligt för att det är angeläget utan det är roligt för att man får syn på att man lär sig. Det börjar alltid med det omätbara och det mätbara är långt ifrån allt.

Kreativt skrivande i synnerhet

Texttyp recept var ramen och frågan löd: Vad innehåller ett recept för att få till den perfekta kreativiteten?

Om du googlar kreativt skrivande finner du en rätt snäv definition, att det är något du gör när du skriver skönlitterära genrer. Frågar du mig vad kreativt skrivande är svarar jag att det är att skriva och att kreativt skrivande i undervisningen börjar med att jag som lärare är kreativ, själv. Att jag vågar plocka in det som inspirerar och motiverar mig. Det som väcker min nyfikenhet. Att jag vågar plocka in den där oerhört vackra dikten från Instagram som jag läste i mitt flöde på vägen till jobbet och kasta om dagens lektion tack vare den, eller att jag provar och ser vad som händer om jag ställer frågorna som jag kanske tror är omöjliga att besvara eftersom de är så kluriga. Oavsett vad det är som väcker min kreativitet, så låter jag just det som väckte min kreativitet bli min ledstjärna. Jag låter inte någon annan tala om för mig hur innehållet i min undervisning ska vara eller hur formen, Om kreativitet   19

77411833.1.1_Inlaga.indd 19

2020-06-03 12:24


strukturen ska se ut. Jag tar inte någon annan lärares plan rakt av och jag försöker inte tränga mig in i någon annan lärares innehåll. Det är ungefär som att låna ett par byxor av någon som har två storlekar mindre än du. Det blir trångt. Det stramar. Det skaver. Det blir svårt att andas och allt du kan tänka på är att så snabbt som möjligt få av dig byxorna och hoppa i något bekvämt. Mitt motto är: Gör det från hjärtat och tänk inte utanför boxen. Tänk att vi inte ens har en box att tänka utanför. Jag minns när jag som nyexaminerad lärare skulle skriva bokrecensioner med mina elever för att man tydligen skulle göra det och jag minns hur all min motivation som lärare dog. Gnistan försvann. Lågan släcktes. Energin i klassrummet sjönk hos mig men även hos eleverna. Min kreativitet slocknade och det smittade av sig. Byxorna var för trånga. Det räckte inte med att hålla in magen. Där och då bestämde jag mig för att aldrig, aldrig någonsin mer lyfta in något i min undervisning bara för att det tydligen ska vara så eller bara för att andra tycker det. Jag lärde mig att om jag inte tror på innehållet, om jag inte själv vill prova min uppgift, om jag inte vill vara min elev, ja, då får det vara. Jag hittade vägen till mitt eget sätt. Jag lärde mig även hur jag vill vara som kollega och hur ett ämneslag ska fungera. Vi ska dela, lära av varandra och hitta många olika vägar för ett givande samarbete. Vi ska aldrig tvinga in oss själva eller varandra i något vi egentligen inte tror på eller är intresserade av. Det tar bara död på det som är själva kärnan i läraryrket. Kreativiteten. Ett annat minne jag har från tiden som nyexaminerad är när eleverna skulle lära sig att skriva debattartiklar. Genren i sig håller skribenten lite fången. Den kräver att man följer ett visst mönster och att man håller sig inom vissa ramar. Några dagar innan jag och eleverna skulle påbörja vårt arbete med debattartiklarna läste jag en nyhetsartikel. Den handlade om att ett stort motorvägsbygge på Island hade skjutits upp och stoppats med hänvisning till alver. Motorvägen riskerade att störa alverna och deras bon. Jag skrattade, blev fascinerad, intresserad, tyckte rätt mycket, rev 20  skriv för livet

77411833.1.1_Inlaga.indd 20

2020-06-03 12:24Malin Larsson

WikingTryck AB

I Skriv för livet – kreativt skrivande i svenskundervisningen öppnar Malin Larsson dörren till sitt klassrum och låter läsaren ta del av hur hon väcker elevernas kreativitet och vilka frågor, uppgifter, strategier och utmaningar som sätter igång den. Boken tar upp hur man viskar och ryter med pennan, åstadkommer konst med bokstäver, får eleverna att våga skapa något operfekt och hur man håller tvivlaren kort. Boken innehåller många tips på hur man får elever att lita på sig själva och våga höras, högre än högst. Skriv för livet bjuder också på en mängd autentiska elevtexter och exempel på skrivuppgifter, feedback och bedömning för läsaren att inspireras av. Kreativt skrivande är i den här boken inte en särskild genre utan allt som eleverna skriver genomsyras av kreativitet – från noveller, brev och korta reflektioner till debattartiklar om alver som stoppar motorvägsbyggen. Malin Larsson har öppnat sin klassrumsdörr. Följ med in! MALIN LARSSON är lärare i svenska i årskurs 7 till 9 och tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2014. Hon har tidigare skrivit boken Vässa undervisningen. Vill du följa henne i sociala medier hittar du henne på Twitter och Instagram under @visesiskolan.

MALIN LARSSON

»Om du frågar mig vilket av alla yrken som är det mest kreativa skulle jag svara läraryrket. Lärare skapar konst.«

KREATIVT SKRIVANDE I SVENSKUNDERVISNINGEN

ör f n a t u h oc

ISBN 9789177411833

Omslag och grafisk form: Fredrika Siwe

77411833.1.1_Omslag.indd 1

9 789177 411833

2020-06-03 09:23