9789177370635

Page 1


Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen Vänbok till Gabriel Michanek


Innehåll

Förord 5 Helle Tegner Anker og Birgitte Egelund Olsen Blæst på havet – om beslutningsprocesser for havvindmøller i Danmark

13

Inge Lorange Backer Ulv i Norge – blir det noen igjen?

35

Ellen Margrethe Basse Adaptiv, digital dansk miljøforvaltning – nye eksperimenter og retlige udfordringer

53

Bertil Bengtsson Tomtbegreppet, allemansrätten och strandskyddet

79

Sanja Bogojević Miljörätt och offentlig upphandling: vikten av intra-disciplinär miljörättsforskning Natural Legal Borders – Scientific Perspectives on the Relevance of Environmental Law

95

9


Innehåll

Brita Bohman Om EU:s gemensamma fiskepolitik – Kan utkastförbudet landa ett hållbart fiske?

107

Carl Dalhammar och Andrea Hjärne Behovet av systemsyn inom energirätten: utbyggnad av solel och smarta nät för el och fjärrvärme

127

Jan Darpö Gabriel och vargen – Om genomförandet av internationella och EU-rättsliga förpliktelser om artskydd i Sverige

157

Jonas Ebbesson Miljörättslig blick på FN:s hållbarhetsmål – ”(What’s So Funny ’Bout) Peace, Love and Understanding”

187

Christina Hörnberg Klimatet i den kommunala planeringen

209

Brian Jackson, Anoeska Buijze, Anne Christine Makkinje, Bram Schmidt, Jasmin Schous, Rebecca Wörner, Marleen van Rijswick Mind the Gaps in Sustainable Water Governance – Lessons from Strategic Adaptive Management in the InComati river basin

221

Henrik Josefsson Ekologisk kompensation och ramvattendirektivet

259

Kari Kuusiniemi Miljöorganisationernas talerätt – samspelet mellan folkrätt, EU-rätt och nationell rätt

573

Christina Olsen Lundh Grund för avvägning i vatten å grund

289

Maria Pettersson och Susana Goytia Ett riskperspektiv på miljöbalkens regler

315

Jukka Similä Regulating biodiversity offsets

329

10


Innehåll

Carl Gustaf Spangenberg Lagarnas fauna – En rättsikonografisk skiss

343

Kristina Söderholm, Patrik Söderholm, Simon Gustafsson och Timmy Sundin Miljöprövningens roll för industrins utsläppsreduktion: erfarenheter från svenska pappers- och massabruk, 1981–2013 355 Charlotta Zetterberg Kommunala möjligheter att kompensera för förluster av biologisk mångfald

375

Författarpresentationer 391

11