__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Utforska din högkänslighet

1


Utforska din högkänslighet

2


UTFORSKA DIN HÖGKÄNSLIGHET -

Om att finna fokus i en hektisk värld.

Marie Hannuksela

Utforska din högkänslighet

3


© Marie Hannuksela 2017 Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland ISBN: 978-91-7699-631-7

Utforska din högkänslighet

4


Till min familj Robert, Gina och Meline som låter mig få vara tyst när jag är överväldigad utan att ni tycker det är konstigt. Ni är det finaste jag har!

Utforska din högkänslighet

5


Innehåll Förord ......................................................................................................................................... 7 1. Det hä härr är ja jag g ....................................................................................................................... 11 2. Insikten om att jag är högkänslig .................................................................................... 17 fakta......................................................................................................... 19 3. Definitioner och fakta 4. Är jag en perfektionist perfektionist och hur påve påverka rkarr det min energi?................................................ energi? 25 5. Sömn ................................................................................................................................... 29 6. Min energi och ”Hygge” ..................................................................................................... 33 7. Min vvaarda rdag g i yrkeslivet yrkeslivet eller eller ssk kolan ................................................................................. 37 8. Att agera i grupp ................................................................................................................. 41 han ntera kritik från andra andra ........................................................................................... 43 9. Att ha 10. Det fina med högkänsligheten! högkänsligheten!........................................................................................ 49 11. Hur jag ser på mig själv (eller ”Är jag snäll mot mig själv?”) själv?”)....................................... 53 12. Praktiska övningar .......................................................................................................... 59 Författtarens tack tack..................................................................................................................... 61 Förfa Källförteckning ...................................................................................................................... 62 Om författaren ........................................................................................................................ 63

Utforska din högkänslighet

6


Förord Du som håller i den här boken har med stor sannolikhet nyligen stött på begreppet högkänslighet och börjar komma till insikt om att det kan vara en egenskap du själv har, du har bara inte kunnat sätta ord på det innan. För mig var det precis så. Fast jag är i medelåldern och mamma till två tonåringar är det inte förrän de senaste åren som jag har tagit del av Elaine Arons med fleras banbrytande forskning inom området. Det har fått mig att se med nya ögon på både mig själv och min omvärld. Idag är högkänsligheten utan tvekan den egenskap jag uppskattar mest hos mig själv. Men först, vad menar vi med ordet ”känslig”? Det är ju tyvärr en egenskap som sällan värderas positivt i dagens samhälle. När det egentligen innebär att en person är observant och har lätt för att lägga märke till förändringar i sin omgivning och även notera känslor och tankar hos andra och sig själv. Någon som dessutom ofta bryr sig mycket om den miljö han/hon vistas i. Högkänslighet (även förkortat HSP) är en egenskap precis som alla andra, bruna eller blå ögon, höger- eller vänsterhänt. MEN med skillnaden att den inte syns utanpå oss. Det är därför svårt för vår omgivning att uppfatta om vi är högkänsliga eller inte. Många av oss vet att det ibland t.o.m. är svårt för oss själva att inse att vi är högkänsliga! Alla människor är förstås mer eller mindre känsliga oavsett om man har denna egenskap eller inte. Det ligger inte heller någon värdering i att den ena eller andra egenskapen, oavsett vad det gäller, skulle vara bättre att ha än någon annan. Men genom att förstå både hur vår kropp fungerar och hur kultur och normer i vårt samhälle påverkar oss, blir det lättare att skapa balans i våra egna liv. Något alla behöver för att må bra, oavsett vilka egenskaper vi har. Högkänsliga utgör en minoritet av befolkningen. Cirka 15 – 20 procent av både människor och djur har egenskapen1. Eftersom omvärlden helt naturligt är anpassad efter den breda massan, som inte är högkänslig, känner vi oss ofta annorlunda jämfört med andra människor. Men vi har svårt att sätta ord på varför vi t ex inte har lika mycket energi till sociala aktiviteter, blir så överväldigade av vår omvärld, är väldigt självkritiska och/eller tar kritik från andra personligt. Detta är även en känsla som är svår att beskriva för någon som inte är högkänslig. Det är inte så konstigt. Dels försöker vi ju ofta anpassa oss efter den mer utåtriktade kultur vi lever i och dels känner andra inte av vår sinnesstämning lika lätt. Å andra sidan kan vi med lätthet förstå varandra när vi träffar någon annan som är högkänslig, även om vi inte känner personen sen tidigare. Det kan vara magiskt! För mig var det en Aha-upplevelse att inse allt detta. Samtidigt var det så självklart. Fast jag inte är medveten om det reflekterar och nyanserar jag väldigt mycket över alla intryck jag tar in och det är inte något jag kan välja bort eftersom det är så min hjärna är konstruerad2. Insikten om min högkänslighet ger mig själv en förståelse för varför jag behöver mycket tid att vara för mig själv. Det är då jag har möjlighet att bearbeta alla intryck jag har fått under dagen. Även bearbetandet är något som oftast sker omedvetet men jag behöver skapa tid för att möjliggöra det. Det här är lika viktigt som att äta mat eller sova för mig. Om jag inte ger 1 2

Elaine N. Aron, Den högkänsliga människan, sid. 49. Elaine N. Aron, Den högkänsliga människan, sid. 23-24. Utforska din högkänslighet

7


mig själv möjlighet att bearbeta intrycken så blir jag kortsiktigt på dåligt humör utan att förstå varför och på lång sikt får jag dålig hälsa. Jag är inte psykolog eller psykoterapeut men jag är som sagt själv högkänslig och vet hur viktigt det är att jag lyssnar till min kropp. Högkänsligheten är faktiskt en av mina favoritegenskaper hos mig själv. Tack vare den är jag bra på att se detaljer och förbereda mig väl inför uppgifter. Jag kan även djupt uppskatta små saker som jag noterar i min vardag, t ex en vacker blomma eller en fin kommentar. Den har även gett mig en enorm styrka i svåra situationer. Eftersom jag ofta redan känner mig annorlunda än många i min omgivning (kom ihåg, högkänsliga är i minoritet) så är jag van vid det. Därför har jag sen jag var barn alltid litat till min magkänsla och gjort det som har känts rätt för mig även i tider när grupptrycket har varit hårt. Att t ex inte prova på att dricka alkohol som tonåring väckte viss nyfikenhet hos mina kompisar vilka vissa även uttryckte beundran till att jag vågade vara så ”modig”. Just då kände jag mig själv ”för feg” för att göra något som uppenbarligen många i min omgivning tyckte var självklart. Som vuxen inser jag nu att det var modigare att våga stå emot grupptrycket än att jag gjorde en handling som skulle gå emot min magkänsla av rätt och fel. Det är ingen dålig förmåga det, att våga stå upp för sig själv! När jag kom i kontakt med begreppet högkänslighet läste jag allt jag kunde komma över i ämnet. Det var intressant, men ibland även tungt, att läsa litteratur som forskare publicerar. (Låt oss bara konstatera att det finns mycket hjärnforskning från sent 1990-tal och framåt som bevisar att HSP faktiskt är en egenskap, vilka delar av hjärnan som är aktiva och hur den påverkas av både arv och miljö. För er som redan är nyfikna på mer så hänvisar jag till källförteckningen längst bak i boken.) Den här boken samlar de frågor jag själv har ställt mig för att öka medvetandet om mina basala behov och hur jag på bästa sätt kan ha nytta av högkänsligheten i mitt dagliga liv. Boken fokuserar på att genom korta frågor få fram hur just Din högkänslighet uttrycker sig. Genom bättre förståelse kan du medvetet välja var du vill lägga din energi och hur du gör bäst för att må bra i vardagen. Det är inte meningen att du ska hasta igenom boken utan låt varje kapitel, eller fråga, ta den tid den behöver. Lägg ifrån dig boken och låt ditt omedvetna få forma svaret medan du själv fokuserar på att göra något glädjefyllt. Att göra något roligt är nämligen det bästa sättet att samla energi på!

Utforska din högkänslighet

8


Utforska din högkänslighet

9


Utforska din högkänslighet

10


Profile for Smakprov Media AB

9789176996317  

9789176996317  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded