9789176348338

Page 1

EN LITEN BOK OM MYCKET

tänder! Anna Hansson

Lotta Myrefelt
En liten bok om mycket tänder! Utgiven av Idus förlag, Lerum, 2023 www.idusforlag.se | info@idusforlag.se © Text: Anna Hansson | © Illustration: Lotta Myrefelt Faktagranskning: Helen Rundgren, vetenskapsjournalist Första upplagan Tryckt i Viljandi, 2023 ISBN: 978-91-7634-833-8


EN LITEN BOK OM MYCKET

tänder! Anna Hansson

Lotta Myrefelt


Visste du att gnagarnas tänder växer hela livet?


De måste slipa tänderna och gnaga mycket, annars blir de jättelånga. Ekorrar, möss, bävrar, råttor och marsvin är gnagare.Kaniner och harar är inte gnagare, men har också tänder som växer och blir för långa om de inte gnager tillräckligt.


Zebrors tänder växer fram hela tiden, men de slipas ner när zebrorna betar.


Fåglar då? Har de några tänder?


Vet du vilka djur som har tänder som aldrig slutar växa? Vilka djur som inte har några tänder alls, och vilka djur som har upp till 25 000 små tänder på tungan? Det, och mycket mer, får du veta i den här boken!

www.idusforlag.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.