9789176344798

Page 1

Oliver Elm
Vredesbubblan Utgiven av Idus förlag, Lerum 2022 www.idusforlag.se | info@idusforlag.se © Text & illustration: Oliver Elm Första upplagan Tryckt i Tartu, 2022 ISBN: 978-91-7634-479-8


Oliver Elm


Det här är Erik! Han leker med sin bästa kompis Noah på förskolan.


Plötsligt råkar Noah knuffa till färgkoppen och spiller ner Eriks teckning.

Teckningen blir helt förstörd! Noah säger förlåt, det var inte meningen.


Erik vill inte lyssna, han är jättearg. Han stampar iväg och vill vara själv.


Bakom ett hörn står Erik hans fin sen och a teckn surar, ing, sön derpaja d!

Han är så arg att en liten bubbla av vrede börjar växa upp ur hans huvud.


Detta är en konstig dag. När Erik blir arg på sin bästa vän Noah på förskolan växer en vredesbubbla upp ur hans huvud. Ju mer han tänker på hur arg han är, desto större blir den. Överallt och hela dagen är bubblan i vägen. Erik står inte ut! Då kommer han på vems fel det är att bubblan finns … Det är Noahs fel! Men vad kommer hända när Erik hittar Noah? Och kommer han någonsin att bli av med vredesbubblan? Vredesbubblan är en berättelse om hur det känns när man blir sådär riktigt arg, fastän man kanske inte vill.

www.idusforlag.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.