9789176343968

Page 1

Carin Johansson

Anna Asker
Fler böcker av Carin Johansson, utgivna hos Idus förlag: Loves superbesvärliga bajskorv som inte vill komma ut, 2019

Hur ska bebisen komma ut? Utgiven av Idus förlag, Lerum, 2023 www.idusforlag.se | info@idusforlag.se © Författare: Carin Johansson | © Illustratör: Anna Asker Första upplagan Tryckt i Viljandi, 2023 ISBN: 978-91-7634-396-8


Carin Johansson

Anna Asker


”Kan vi leka att vi är riktiga kängurur?” undrar Nora. ”Åh, jag orkar inte hoppa som en känguru med min stora mage”, säger mamma och kramar om Nora, ”men snart, när bebisen är ute, då orkar jag nog hoppa igen. Det ska bli roligt.”


Nora längtar efter bebisen. Hon skulle vilja se hur bebisen ser ut, men hon ser bara mammas mage när hon försöker kika.


Nora får leka själv på sitt rum istället. Hon och kängururna ger sig ut på en tur på floden. Men den busiga kängurubebisen hoppar ut från båten och hamnar mitt i floden. ”Nej”, skriker Nora, ”krokodilen!”


Hon slänger sig ut från båten, fångar bebisen och sedan nästan flyger hon tillbaka upp i båten innan krokodilen hinner ta dem. ”Puh”, pustar Nora, och sätter tillbaka bebisen i mammans påse. Men då kommer hon att tänka på en sak. Mamma har ju ingen påse på magen. Hur ska bebisen då komma ut?


Mamma kanske har en lucka där bebisen kan komma ut? Jag kanske bara inte har sett den, tänker Nora på kvällen när hon och mamma ska bada. Medan mamma tappar upp vattnet tittar Nora noga på hennes mage. Hon letar under magen, mittpå magen och på sidorna. Men hon hittar ingen lucka. När de sitter i badkaret kollar Nora ovanpå magen.


”Vad gör du hjärtat mitt?” undrar mamma. ”Jag kollar lite bara.” Nora lyfter upp mammas bröst också och kikar under. Men hon ser ingen lucka någonstans.


Nora ska snart få ett syskon. En liten bebis har vuxit färdigt i mammas mage. Nora längtar efter bebisen. Men plötsligt kommer hon att tänka på en sak. Hur ska bebisen komma ut?

Berättelsen ger en barnvänlig förklaring till vaginal förlossning. Inga illustrationer på förlossning förekommer i boken.

www.idusforlag.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.