Page 1

Peter Watcyn-Jones under medverkan av Anna Watcyn-Jones

2


Till eleven Så här kan man arbeta med materialet: 1 Läs igenom instruktionerna, gå igenom övningen och skriv svaren med blyertspenna. 2 Kontrollera svaren i facit och rätta de fel som du har gjort. 3 Gå igenom övningen igen och ägna särskild uppmärksamhet åt ord som du inte kan eller som varit felaktiga. 4 Upprepa övningen men täck då över svaren eller låt någon förhöra dig. 5 Sudda ut svaren. 6 Gör samma övning en vecka senare. Du kommer att bli förvånad över hur mycket du redan kommer ihåg.

Öva mer med Ord i fokus! Ord i fokus är en iPad- & iPhone-app som har tagits fram av Folkuniversitetets förlag. Appen är fritt baserad på böckerna Bygg upp ditt ordförråd. Mer information finns på www.ordifokus.se.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skol­ kopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för under­ visningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Teckningar: Sven Nordqvist, med undantag av Marie Söderman, s. 20 a

Femte upplagan 2019, första tryckningen © 1984 Peter Watcyn-Jones och Folkuniversitetets förlag Tryckt hos GPS Group, Slovenien 2019 ISBN 978-91-7434-735-7


e


Bygg upp ditt ordförråd 1–3 är en samling övningar avsedda att utveckla ord- och frasförrådet i svenska. Materialet är lämpligt att använda direkt efter nybörjarstadiet som komplettering till vanliga textböcker i svenska som andraspråk. Övningarna, som har stor variation, tar bland annat upp vanliga talspråksfraser, vardagliga föremål i hemmet eller på arbetsplatsen, prepositioner, synonymer och motsatsord. Humoristiska teckningar gör ordinlärningen stimulerande.

Profile for Smakprov Media AB

9789174347357  

9789174347357  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded