Page 1

Peter Watcyn-Jones under medverkan av Anna Watcyn-Jones

1


Peter Watcyn-Jones under medverkan av Anna Watcyn-Jones

Bygg upp ditt ordfรถrrรฅd

1


Till eleven Så här kan man arbeta med materialet: 1 Läs igenom instruktionerna, gå igenom övningen och skriv svaren med blyertspenna. 2 Kontrollera svaren i facit och rätta de fel som du har gjort. 3 Gå igenom övningen igen och ägna särskild uppmärksamhet åt ord som du inte kan eller som varit felaktiga. 4 Upprepa övningen men täck då över svaren eller låt någon förhöra dig. 5 Sudda ut svaren. 6 Gör samma övning en vecka senare. Du kommer att bli förvånad över hur mycket du redan kommer ihåg.

Öva mer med Ord i fokus! Ord i fokus är en iPad- & iPhone-app som har tagits fram av Folkuniversitetets förlag. Appen är fritt baserad på böckerna Bygg upp ditt ordförråd. Mer information finns på www.ordifokus.se.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skol­ kopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för under­ visningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Teckningar: Sven Nordqvist, med undantag av Marie Söderman, s. 85 nr 2 och 10

Femte upplagan 2019, första tryckningen © 1980 Peter Watcyn-Jones och Folkuniversitetets förlag Tryckt hos GPS Group, Slovenien 2019 ISBN 978-91-7434-734-0


42 Välj rätt svar 1 43 Kläder 2 44 Hobbyer och andra tidsfördriv 45 Para ihop 46 Ordassociationer 1 47 Kläder 3 48 Motsatsord 4: verb 49 Vem vann fotbollscupen? 50 Ord som börjar på sk- 51 Frukt, bär och grönsaker 52 Ordassociationer 2 53 Välj rätt ord 3 54 Vad säger de? 55 Bostäder 56 Synonymer 5: adjektiv 57 Fyll i de ord som saknas 58 Spel- och sportutrustning 59 Vilka ord saknas? 60 Prepositioner 4 61 Bilen 62 Helger m.m. 63 Välj rätt svar 2 64 Kontorsartiklar m.m. 65 Var finner man dem? 66 Fyll i de ord som saknas 2 67 Diverse 1 68 Ordassociationer 3 69 Skämtteckningar 2 70 Böcker m.m. 71 Diverse 2 72 Vad kallas nyckelpersonen? 73 Fortskaffningsmedel 74 Ord som slutar på -ig 75 Diverse 3 Facit

57 59 60 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98


tv-apparater.


Bygg upp ditt ordförråd 1–3 är en samling övningar avsedda att utveckla ord- och frasförrådet i svenska. Materialet är lämpligt att använda direkt efter nybörjarstadiet som komplettering till vanliga textböcker i svenska som andraspråk. Övningarna, som har stor variation, tar bland annat upp vanliga talspråksfraser, vardagliga föremål i hemmet eller på arbetsplatsen, prepositioner, synonymer och motsatsord. Humoristiska teckningar gör ordinlärningen stimulerande.

Profile for Smakprov Media AB

9789174347340  

9789174347340  

Profile for smakprov