9789174333831

Page 1

personerna PERSONERNA

Allmänna BB, Stockholm Stina Rudström, 25 år, döpt till Anne-Christine Eleonora. Nyutexaminerad barnmorska, adopterad, uppvuxen i överklassfamilj på Östermalm i Stockholm. Hulda, tidigare föräldrarnas, numera Stinas, hushållerska. Britten, barnmorska. Lillebill, barnmorska, några år äldre än Stina. Olivia, ”Olli”, biträde. Bo Nilsson, ”Rödtoppen”, ung läkarkandidat. Uppvuxen i Åmål, fadern folkskollärare som vidareutbildat sig till lektor, modern hushållslärare. Epidemin, Ekstad Greta Åkerblom, 58 år, avdelningsföreståndare sedan 1942. Nära vän till rektorn på sjuksköterskeskolan, Louise Ljunghed-Gräs. Carl Emilsson, 29 år, 1:e underläkare, gift med Ella-Kristin. Jordbrukarson. Wilhelmina Borg, ”Wilma”, 40 år, biträde, änka. Sonen Per-Åke, 22 år, har varit på sjön en tid, arbetar nu på mekanisk verkstad och har fästmön Ingela, som arbetar på frisersalong. Wilma uppvuxen på Gotland. I_Wahlberg_Lätta ditt hjärta.indd 3 2017-11-24 Biologisk mor till Stina.

13:19:04

IFCD 1740 / 1741

Kåre Hjelm, 58 år. Överläkare. Numera gift med Maria, 33 år, barnläkare, tillsammans har de dottern Katarina, knappt 2 år. Erland Fridström, biträdande överläkare, gift med Ingeborg, tillsammans har de två barn, Gunnel, 3,5 år och Torsten, 5 år. Hjalmar Pauli, 29 år, 2:e underläkare.

I_Wahlberg_Lätta ditt hjärta.indd 5

1:3

2017-11-24 13:19:04


Syster Katja Lundmark, 32 år. Den nya sjuksköterskan från Skellefteå. Alice Söder, läkarsekreterare. Stigbert, vaktmästare. Kirurgen – Olycksfall – postoperativa avdelningen, Ekstad Egon Brandh, 42 år, biträdande kirurgöverläkare. Nancy Brandh, 33 år, hustru till Egon. Uppvuxen i Stockholm i en arbetarklassfamilj. Har tidigare arbetat i konfektionsaffär. Spelar teater och skriver matkåserier. Med Egon har hon barnen Kristina, 8 år, Björn, 11 år, samt tvillingarna Martin och Margareta, 2 år. Maj, barnflicka hos familjen Brandh. Tore Rehnström, ”Råttdoktorn”, överläkare och docent, gift med Penny, syslöjdslärare. Ella-Kristin Emilsson, 25 år, sjuksköterska på Olycksfall, hustru till Carl. Syster Ingvor Hed, avdelningsföreståndare på Kirurgen. Syster Berta Hult, avdelningsföreståndare på Olycksfall. Syster Gurli Alexandersson, operationssjuksköterska, förlovad med Bengt, ingenjör. Syster Gudrun Hjort, på polikliniken (kirurgmottagningen). Bengt-Olle, ”Gipskillen”, dryga 40 år, biträde på Olycksfall. Sverre Bohm, ”Vikingen”, 1:e underläkare på Kirurgen. Född och uppvuxen i Malmö. Har fästmön Klara Juhlin, underläkare på Medicin. Ingrid, sjuksköterska på Olycksfall. Har gått sjuksköterskeskolan med Ella-Kristin. Urban Mossberg, 2:e underläkare på Kirurgen, vikarie.

IFCD 1740 / 1741

Brian Verth, narkosläkare, engelsman, gift med Margareta, lärare i svenska och engelska.

I_Wahlberg_Lätta ditt hjärta.indd 6

2017-11-24 13:19:04

2:3


Övriga Sonja Bengtsson, 44 år, cancerpatient. Har tidigare arbetat på en bilspeditörfirma. Maken Seth är busschaufför med körningar ner till kontinenten. Två barn, Olle, 10 år, och Marianne, 8 år. Mary Lööv, Sonjas väninna, journalist. Hennes son, Jonathan, har gått i samma lekskola som Sonjas och Nancys barn. Bertil Utmark, ”Burken”, har resebolag tillsammans med Seth. Louise Ljunghed-Gräs, rektor på sjuksköterskeskolan, från Dalarna. Sophiasyster. Nära vän med Greta Åkerblom på Epidemin. Josef Krauss, 45 år, röntgenöverläkare. Tysk jude, gift med Solveig, 35 år, läroverksadjunkt i tyska och svenska, har barnen Ove, 8 år och Gunilla, knappt 2 år. Sabine, tysk barnflicka hos familjen Krauss. Ulla Persson, 19 år, läroverkselev. Har haft polio. Modern Birgit är badbiträde på lasarettet. Sven Smith, överläkare på Medicin. Kurskamrat med Egon från läkarutbildningen. Konrad Ulvén, ”Ulven”, överläkare på Öron. Redaktör Pihlblad, tidningsman, Nancys uppdragsgivare på EkstadTidningen. Sigfrid Wahlgren, privatpraktiserande gynekolog. Charlotta Alm, barnmorska, arbetar både på mödravårdscentralen och på Förlossningen, gift med Åke Alm, provinsialläkare, tillsammans har de fyra tonåriga barn. Syster Magda, avdelningsföreståndare på långvården.

IFCD 1740 / 1741

Louise, ”Lully”; Carita, granne till Wilma; Anna; Georg – klasskamrater till Marianne och Kristina.

BOX 3159

• SE-103 63 STOCKHOLM • BESÖKSADRESS: SVEAVÄGEN 56 TEL +46(0)8 696 87 60 • www.bonnieraudio.se

I_Wahlberg_Lätta ditt hjärta.indd 7

2017-11-24 13:19:04

3:3