__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ISBN 978-91-7424-990-3

9 789174 249903

WWW.BONNIERFAKTA.SE

Trettiofem sockor

FOTO: HELÉN PE

MAJA KARLSSON

Att sticka yllesockor är ett lustfyllt och rogivande nöje. Dessutom kan man vara säker på att slutresultatet alltid blir uppskattat – alla vill ju ha varma fötter i sköna, vackra sockor! Den erfarna stickdesignern Maja Karlssons nya bok är full med sockor som kickar igång sticklusten – alltifrån den enklaste nybörjarsockan till mer avancerade beskrivningar. Här blandas sockor med olika konstruktioner och tekniker. Många stickas med flera färger och blir därmed lite tjockare och varmare. Men här finns också enfärgade sockor, varav några är prydda med spets- eller flätmönster. Beskrivningar och diagram är lätta att följa, och i slutet av boken finns också en teknikdel som ingående visar de moment som kräver lite extra. Detta är en mycket användbar bok att inspireras av och att återvända till år efter år. 

Trettiofem sockor MAJA KARLSSON  BONNIERFAKTA


35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 4

2020-07-01 10:36


mAjA  KArlsson 

Trettiofem sockor 

Foto Helén Pe Illustration Siri Carlén

b on n i er     FAKtA

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 1

2020-07-01 10:36


Förord

9

Om sockor

11

Bildgalleri

12

Beskrivningar

37

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 2

2020-07-01 10:36


Arbetet

39

bergsmAn

43

bolltistel

47

exlibris

51

Flor

55

FortunA

59

Fägring

63

grAnen

67

KApriFol

71

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 3

2020-07-01 10:36


mAjoliKA

75

mAjspirA

79

minnet

83

mormors rAggsocKor

87

mårbAcKA

91

märKduK

95

105

påsKägg

109

norrA Fjäll

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 4

101

oolong

2020-07-01 10:36


rist

113

rjuKAn

117

rosentApet

123

sAgoberättersKAn

127

siggebohyttAn

133

sKAndinAviA

137

sKAre

143

storsKog

147

stråt

151

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 5

2020-07-01 10:36


syjuntAn

155

systersKApet

159

tiljA

163

trollsländA

167

törnrosA

171

vide

175

vintergAtAn

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 6

181

ört

185

2020-07-01 10:36


Stickskola

191

Register

200

Tack

200

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 7

2020-07-01 10:36


26

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 26

2020-07-01 10:37


27

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 27

2020-07-01 10:37


94

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 94

2020-07-01 10:41


Märkduk På Lindesbergs museum finns en märkduk från Siggebohyttan bevarad. Jag lät mig inspireras av de praktfulla versalerna och kronan som hade broderats högst upp. Har du tänkt på att en socka också kan vara en slags märkduk, där minnen och motiv bevaras till kommande generationer?

storleK: 34/35 (36/37) 38/39 (40/41) socKAns längd: 22 (23) 24 (25) cm socKAns omKrets: 16 (18) (19) 20 cm

tillbehör: 4 markörer mAsKtäthet: 30 m × 42 v = 10 cm × 10 cm slätstickning i mönster på sticka 2,5 mm KonstruKtion: Sockorna

ö1mu = Öka 1 m i maskan under, se sidan 197. KortvArv och lindAd mAsKA, se sidan 194. lyFt 1 rm: Flytta 1 m från vänster sticka till höger sticka

sKAFtets omKrets: 25 cm

stickas från tån och upp med

som om du skulle sticka

gArn: 2 tr. Gammelserie från

klassisk häl för tå upp-socka,

den rät (med garnet bakom

se sidan 192.

arbetet).

Rauma Garn (100 % norsk ull, 50 g = 160 m) gArnåtgång: BF = 100 g lys grå melert (nr 403), MF1 = 50 g natur (nr 401), MF2 = 50 g blå (nr 447) strumpsticKor: 2 mm och

FörKlAringAr: Judy’s magic cast on, se sidan 194. ö1mv = Öka 1 m med vänsterlutning, se sidan 196. ö1mh = Öka 1 m med höger-

lyFt 1 Am: Flytta 1 m från vänster sticka till höger sticka som om du skulle sticka den avig (med garnet framför arbetet).

lutning, se sidan 196.

2,5 mm

95

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 95

2020-07-01 10:41


K I L PA RT I

Med strumpstickor 2,5 mm och bF: Lägg upp 16 (20) 20 (24) m på 2 stickor (= 8 [10] 10 [12] m per sticka) med Judy’s magic cast on. Varv 1: Sticka räta maskor och fördela samtidigt maskorna över 4 stickor. Varv 2: Sticka 1 rm, ö1mv, sticka rm till dess att 1 m återstår på sticka 2, ö1mh, 1 rm. Sticka 3: Sticka 1 rm, ö1mv, sticka rm till dess att 1 m återstår på sticka 4, ö1mh, 1 rm. Upprepa varv 1 och 2 till dess att du har totalt 48 (52) 56 (60) m. Maska 1–24 (1–26) 1–28 (1–30) = ovansidan. Maska 25–48 (27–52) 29–56 (31–60) = undersidan.

Varv 1 (ovansidan): Räta maskor. Undersidan: Sticka 1 rm, ö1mv, sticka rm till dess att 1 m återstår, ö1mh, 1 rm. Varv 2: Räta maskor. Upprepa varv 1–2 till dess att du har 46 (48) 50 (52) m. Sticka 1 rätt varv, och sedan enbart ovansidans maskor 1 gång. Nu är det dags att sticka hälen. H Ä L PA RT I

FOT

Sticka slätstickning till dess att sockan mäter 12 (13) 14 (15) cm.

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

Hälen stickas fram och tillbaka med kortvarv och lindade maskor. Nu arbetar vi enbart med under-/baksidans maskor. Sätt ut 4 markörer med följande placering: M1 efter 11:e (11:e) 11:e (11:e) m. M2 efter 20:e (20:e) 21:a (22:a) m. M3 efter 26:e (28:e) 29:e (30:e) m. M4 efter 35:e (37:e) 39:e (41:a) m. Mellan M1 och M4 har du de mittersta 24 (26) 28 (30) m som sedan blir hälkappan. Mellan M2 och M3 har du de mittersta 6 (8)

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

96

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 96

2020-07-01 10:42

31

30

29


44

8 (8) m som blir mitt bak på hälspetsen. Varv 1 (rätsidan): Sticka rm till dess att 1 m återstår före M4, linda maska, vänd. Varv 2 (avigsidan): Sticka am till dess att 1 m återstår före M1, linda maska, vänd. Varv 3 (rätsidan): Sticka rm till dess att 1 m återstår före vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd. Varv 4 (avigsidan): Sticka am till dess att 1 m återstår före vändmaskan från föregående varv, linda maska, vänd. Upprepa varv 3 och 4 till dess att alla maskor utanför M2 och M3 är lindade. De mittersta 6 (8) 8 (8) m innanför M2 och M3 ska inte lindas. Följande varv (rätsidan): Sticka 6 (8) 8 (8) rm. Sticka alla lindade maskor fram till M4, se beskrivningen för räta varv på sidan 194. Vänd. Nästa varv (avigsidan): Lyft 1 am, sticka am fram till de lindade maskorna (efter M2). Sticka alla lindade maskor fram till M1, se beskrivningen för aviga varv på sidan 194.

H Ä L K A P PA

Samtidigt som den raka hälkappan stickas så stickar man ihop hälkilens maskor med hälkappans sidor. Varv 1 (rätsidan): Vänd och lyft 1 rm samtidigt som du spänner garnet, sticka rm fram till 1 m före M4, 2 rm tills i bakre mb. Varv 2 (avigsidan): Vänd och lyft 1 am samtidigt som du spänner garnet, sticka am fram till dess att 1 m återstår före M1, 2 am tills. Ta bort markörerna. Varv 3 (rätsidan): Vänd och lyft 1 rm (spänn garnet), sticka rm fram till den lyfta maskan. Sticka ihop den lyfta maskan med nästa maska från hälkilen: 2 rm tills i bakre mb (= 1 m före + 1 m efter den lilla glipa som uppstått vid vändningen). Varv 4 (avigsidan): Vänd och lyft 1 am (spänn garnet), sticka am fram till den lyfta maskan. Sticka ihop den lyfta maskan med nästa maska från hälkilen: 2 am tills (= 1 m före + 1 m efter glipan). Upprepa varv 3–4 till dess att alla kilmaskor 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

97

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 97

2020-07-01 10:42


116

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 116

2020-07-01 10:42


Rjukan Min farfar Allan växte upp i den norska orten Rjukan, och som barn hälsade min pappa ofta på släkten i Norge. Jag har alltid känt en längtan dit – till platsen jag bara har sett på urblekta fotografier. Fjällsidor, berg och dalar. Stickade koftor och kaffe i vårsolen. Pappas farmor Agnes som skalar potatis på förstubron. Hur kan jag sakna en plats jag aldrig har varit på? Det kan jag inte riktigt förklara. Men jag kan närma mig Rjukan med stickningens hjälp genom denna socka med inspiration av bunaden (folkdräkten) från Tinn i Vestfold och Telemark fylke. De svarta böljande formerna i mönstret symboliserar fjällen. Resåren på mitten får sockan att sitta fint på plats, precis som en dräktsocka ska göra.

storleK: 34/35 (36/37) 38/39 (40/41) socKAns längd: 22 (23) 24 (25) cm socKAns omKrets: 16 (18) (19) 20 cm sKAFtets omKrets på den mönstrAde delen: 25 cm gArn: 2 tr. Gammelserie från

ull: MF3 = 50 g mörk grönn (nr 494)

ö1mv = Öka 1 m med vänsterlutning, se sidan 196.

strumpsticKor: 2 mm och 2,5 mm

ö1mh = Öka 1 m med högerlutning, se sidan 196.

tillbehör: 4 markörer mAsKtäthet: 30 m × 42 v = 10 cm × 10 cm rätstickning i mönster på sticka 2,5 mm KonstruKtion: Sockorna

ö1mu = Öka 1 m i m under, se sidan 197. KortvArv och lindAd mAsKA, se sidan 194. lyFt 1 Am: Flytta 1 m från

Rauma Garn (100 % norsk ull,

stickas från tån och upp.

vänster till höger sticka som

50 g = 160 m) och Rauma Finull

Skaftet innehåller ett resår-

om du skulle sticka den avig

(100 % norsk ull, 50 g = 175 m)

parti för att sockan ska sitta

(med garnet framför arbetet).

gArnåtgång Gammelserie:

bra på vaden. Hälen är en

BF = 100 g svart (nr 436),

klassisk modell för tå upp-

vänster sticka till höger sticka

MF1 = 50 g röd (nr 424),

socka, se sidan 192.

som om du skulle sticka

MF2 = 50 g oker (nr 4905) gArnåtgång rAumA Fin -

FörKlAringAr: Judy’s magic cast on, se sidan 194.

lyFt 1 rm: Flytta 1 m från

den rät (med garnet bakom arbetet.)

117

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 117

2020-07-01 10:42


56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

118

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 118

2020-07-01 10:43


K I L PA RT I

Varv 1 (ovansidan): Räta maskor. Undersidan: 1 rm, ö1mv, sticka rm till dess att 1 m återstår, ö1mh, 1 rm. Varv 2: Räta maskor. Upprepa varv 1–2 till dess att du har: 46 (48) 50 (52) m på undersidan. Sticka 1 rätt varv och sedan ovansidans maskor 1 gång. Nu är det dags att sticka hälen. H Ä L PA RT I

Med strumpstickor 2,5 mm och bF: Lägg upp 16 (20) 20 (24) m på 2 stickor (=8 [10] 10 [12] m per sticka) med Judy’s magic cast on. Varv 1: Sticka räta maskor och fördela samtidigt maskorna över 4 stickor. Varv 2: Sticka 1 rm, ö1mv, sticka rm till dess att 1 m återstår på sticka 2, ö1mh, 1 rm. Sticka 3: Sticka 1 rm, ö1mv, sticka rm till dess att 1 m återstår på sticka 4, ö1mh, 1 rm. Upprepa varv 1 och 2 till dess att du har totalt 48 (52) 56 (60) m. Maska 1–24 (1–26) 1–28 (1–30) = ovansidan. Maska 25–48 (27–52) 29–56 (31–60) = undersidan. FOT

Sticka slätstickning till dess att sockan mäter 12 (13) 14 (15) cm.

Hälen stickas fram och tillbaka med kortvarv och lindade maskor. Nu arbetar vi enbart med under-/baksidans maskor. Sätt ut 4 markörer med följande placering: M1 efter 11:e (11:e) 11:e (11:e) m. M2 efter 20:e (20:e) 21:a (22:a) m. M3 efter 26:e (28:e) 29:e (30:e) m. M4 efter 35:e (37:e) 39:e (41:a) m. Mellan M1 och M4 har du då de mittersta 24 (26) 28 (30) m som sedan blir hälkappan. Mellan M2 och M3 har du de mittersta 6 (8) 8 (8) m som blir mitt bak på hälspetsen. Varv 1 (rätsidan): Sticka rm till dess att 1 m återstår före M4, linda maska, vänd. Varv 2 (avigsidan): Sticka am till dess att 1 m återstår före M1, linda maska, vänd. Varv 3 (rätsidan): Sticka rm till dess att 1 m återstår före vändmaskan på föregående varv, linda maska, vänd. Varv 4 (avigsidan): Sticka am till dess att 1 m återstår före vändmaskan på föregående varv, linda maska, vänd. Upprepa varv 3 och 4 till dess att alla maskor utanför M2 och M3 är lindade. De mittersta 6 (8) 8 (8) m m innanför M2 och M3 ska inte lindas. Följande varv (rätsidan): Sticka 6 (8) 8 (8) m rm. Sticka alla lindade maskor fram till M4, se beskrivningen för räta varv på sidan 194. Vänd. Nästa varv (avigsidan): Lyft 1 am, sticka am

119

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 119

2020-07-01 10:43


46

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 46

2020-07-01 10:38


Bolltistel Bolltisteln har odlats i Sverige sedan 1600-talet. Om sommaren älskar humlor och fjärilar den lysande blå klotblomman, och om vintern kan fröställningarna bli fina matförråd för fåglarna. Dessa sockor sitter skönt om häl och vrist tack vare den resårstickade hälen samt en extra lång resårmudd som du kan bära enkel eller nedvikt.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16

15

14

storleK: 36/37 (38/39) 40/41 socKAns lä ngd: 23–23,5 (24,5–25) 26–26,5 cm socKAns omKrets: 18 cm gArn: Alegría från Manos del Uruguay (Grossist: Järbo Garn),

13

12

11

10

9

8

7

6

5

(nr 14750), MF = 50 g zaino (nr 14748) 3 mm

2

1

en resårstickad, klassisk häl FörKlAringAr: Judy’s magic cast on, se sidan 194.

tillbehör: 4 markörer mAsKtäthet: 36 m × 48 v = 10 cm × 10 cm slätstickning

25 % polyamid, 100 g

i mönster på sticka 3 mm

= 425 m)

3

för tå upp-socka, se sidan 192.

strumpsticKor: 2,5 mm och

(75 % merinoull ”superwash”,

gArnåtgång: BF = 50 g sand

4

KonstruKtion: Sockorna stickas från tån och upp med

ö1mv = Öka 1 m med vänsterlutning, se sidan 196. ö1mh = Öka 1 m med högerlutning, se sidan 196. KortvArv och lindAd mAsKA, se sidan 194.

47

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 47

2020-07-01 10:38


54

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 54

2020-07-01 10:39


Flor Det skira, liksom tyngdlösa, fascinerar mig. Stänglar som vajar i vinden, blomsterskyar och vetefält. Denna socka pryds av ett flödande spetsmönster. Mohairgarnet gör den lätt och svävande – likt en sommaräng som står i sitt högsta flor. Mönstret på sockans ovansida har en tendens att vrida sig när man stickar, men det faller på plats efter våtspänning och sitter sedan mycket bra på foten.

storleK: 36/37 (38/39) 40/41 (42/43) socKAns längd: 24 (25) 26 (27) cm socKAns omKrets: 22 (22) 22 (24) cm gArn: Junior Raggi från Järbo

20 % polyamid, 25 g = 210 m) gArnåtgång: tråd 1= 100 g Junior Raggi, mint green (nr 68416), tråd 2 = 50 g Cabrito, seasalt (nr 14916) strumpsticKor: 3 mm mAsKtäthet: 23 m × 36 v

Garn (75 % ull ”superwash”,

= 10 cm × 10 cm i slätstick-

25 % polyamid, 50 g = 200 m),

ning på sticka 3 mm

Cabrito (Grossist: Järbo Garn, 80 % kid mohair,

KonstruKtion: Sockan stickas från tån och upp.

Hälen är en klassisk modell för tå upp-socka, se sidan 192. FörKlAringAr: Judy’s magic cast on, se sidan 194. ö1mv = Öka 1 m med vänsterlutning, se sidan 196. ö1mh = Öka 1 m med högerlutning, se sidan 196. KortvArv och lindAd mAsKA, se sidan 194.

55

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 55

2020-07-01 10:39


78

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 78

2020-07-01 10:40


Majspira En majspira var en käpp eller stång som kläddes med blommor och gröna blad – en dekoration vid sommarens festligheter. I olika delar av landet gjordes olika typer av prydnader med hjälp av färska löv och blomster, exempelvis lövmattor för golvet i festsalen och blomsterkransar till midsommarfesten. När festen sedan var över var det bara att sopa ut växterna och låta dem återgå till jorden! Jag inspirerades av den svenska sommarens traditioner och prydnader när jag gjorde sockan majspira i tunt ullgarn. Kanske något att bära om midsommarnatten?

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12

storleK: 34/35 (36/37) 38/39 (40/41) socKAns längd: 22 (23) 24 (25) cm socKAns omKrets: 16 (18) 19 (20) cm

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

(100 % norsk ull, 50 g = 160 m)

KonstruKtion: Sockan

gArnåtgång: BF = 100 g natur

stickas uppifrån skaftet och

(nr 401), MF1 = 50 g grålilla

ned med flätresår, mönster-

(nr 487), MF2 = 50 g senneps-

stickat skaft och en fleegle

gul (nr 4805), MF3 = 50 g

heel, se sidan 192.

bondeblå (nr 438)

FörKlAringAr: ö1mv = öka

sKAFtets omKrets: 24 cm

strumpsticKor: 2,5 mm

1 m med vänsterlutning, se

sKAFtets längd: 19 cm

mAsKtäthet: 30 m × 42 v

sidan 196.

gArn: 2 tr. Gammelserie från Rauma Garn

= 10 cm × 10 cm slätstickning i mönster på sticka 2,5 mm

ö1mh = Öka 1 m med högerlutning, se sidan 196.

79

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 79

2020-07-01 10:40


86

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 86

2020-07-01 10:41


Mormors raggsockor Dessa raggsockor är en modifierad variant av den allra första sockmodell jag lärde mig att sticka. Det var min mormor Greta som visade hur jag skulle göra, och tack och lov skrev hon också ned ”receptet” till mig. Jag har fortfarande kvar lappen i tryggt förvar. Mormor stickade alltid sina sockor parallellt, med hjälp av två uppsättningar strumpstickor. Först det ena skaftet, sedan det andra och så vidare. Väldigt klokt – för då slipper man drabbas av ”second sock syndrome”, som det kallas när socka nummer två förblir ostickad. Längtar du efter att förse dig själv eller någon i din närhet med ett par klassiska raggsockor? I så fall skulle jag bli glad om du ville testa det här mönstret. Jag tycker nämligen att hälen är så finurlig – hoppas att du också gör det!

storleK: 22/24 (25/27) 28/30

(200) 200 (200) 200 (200) g

FörKlAringAr: lyFt 1 rm

(31/33) 34/36 (37/39) 40/42

light grey (nr 21603, sockorna

= Flytta 1 m från vänster

(43/45)

till vänster) eller grey/white

sticka till höger sticka som

(nr 21607, sockorna till höger)

om du skulle sticka den

socKAns längd: 16 (18) 20 (22) 24 (25) 26 (28) cm socKAns omKrets: 18 (18) 18 (20) 20 (20) 22 (24) cm gArn: Hosuband (80 % isländsk

mAsKtäthet: 20 m × 28 v = 10 cm × 10 cm i slätstickning på sticka 3,5 mm

rät (med garnet bakom arbetet). lyFt 1 Am: Flytta 1 m från

strumpsticKor: 3,5 mm

vänster sticka till höger sticka

KonstruKtion: Sockorna

som om du skulle sticka den

ull, 20 % polyamid, ca 100 g

stickas från skaftet och ned,

avig (med garnet framför

= 133 m)

med mormors raggsockshäl,

arbetet).

gArnåtgång: 100 (100) 100

se sidan 193.

87

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 87

2020-07-01 10:41


90

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 90

2020-07-01 10:41


Mårbacka När Mårbackapelargonerna blommar i mina fönster känner jag att det är sommar på riktigt. Kan det ha varit likadant för Selma Lagerlöf? Mårbackapelargonens ursprung är inte klarlagt. Kanske fick Selma en stickling när hon åkte till Sundborn och besökte Carl och Karin Larsson, vilka lär ha haft dessa pelargoner i sitt hem. Hur det än ligger till med den saken så är denna krukväxt en fröjd för ögat. Och nu kan du sticka dig ett par sockor med Mårbackamönster. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8

storleK: 36/37 (38/39) 40/41 (42/43) socKAns längd: 23 (24) 25 (27) cm socKAns omKrets: 19 (19) 22 (22) cm gArn: 3-tr. Strikkegarn från Rauma Garn (100 % norsk ull, 50 g = 108 m) gArnåtgång: BF = 100 g lys

7

6

5

4

3

2

1

grå melert (nr 103), MF1 = 50 g eplegrönn (nr 198), MF2 = 50 g gammelrosa (nr 571) strumpsticKor: 3 mm mAsKtäthet: 26 m × 28 v = 10 cm × 10 cm slätstickning i mönster på sticka 3 mm KonstruKtion: Sockan stickas från tån och upp med mönstrad fot, kort-

varvshäl (se sidan 193) och resårskaft. FörKlAringAr: Judy’s magic cast on, se sidan 194. ö1mv = Öka 1 m med vänsterlutning, se sidan 196. ö1mh = Öka 1 m med högerlutning, se sidan 196. KortvArv och lindAd mAsKA, se sidan 194.

91

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 91

2020-07-01 10:41


142

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 142

2020-07-01 10:45


Skare När jag var liten åkte jag och min syster längdskidor så fort minsta snöflinga hade singlat ner på marken. Vi gjorde tävlingsbanor i trädgården och lekte att vi var Gunde Svan på väg mot ännu en seger. Det var nog då min kärlek till skidfärder grundlades, och jag åker fortfarande längd så fort jag får chansen. Skare är ett par tunna, men varma, skidstrumpor att susa nedför backarna i. Tack vare det tättstickade mönstret blir de extra hållbara. Och eftersom hälen är av typen istickshäl – kan du ersätta den ursprungliga med en ny om det skulle gå hål.

storleK: 35/36 (37/38) 39 (40/41) 42/43 socKAns längd: 23 (24) 25 (26) 27 cm socKAns omKrets: 18 (18) 20 (20) 20 cm gArn: Junior Raggi från Järbo Garn (75 % ull ”superwash”, 25 % polyamid, 50 g = 200 m) gArnåtgång: BF = 50 g light

grey (nr 68403), MF = 50 g warm red (nr 68406) strumpsticKor: 2 mm och 2,5 mm

FörKlAringAr: Judy’s magic cast on, se sidan 194. ö1mv = Öka 1 m med vänsterlutning, se sidan 196.

mAsKtäthet: 32 m × 46 v = 10 cm × 10 cm slätstickning i mönster på sticka 2,5 mm KonstruKtion: Sockan stickas

ö1mh = Öka 1 m med högerlutning, se sidan 196. KortvArv och lindAd mAsKA, se sidan 194.

från tån och upp med istickshäl , se sidan 192.

143

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 143

2020-07-01 10:45


166

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 166

2020-07-01 10:46


Trollslända Enligt gammal folktro använde trollen trollsländorna som sländor när de spann garn, och i sagorna kan vi läsa om deras oslagbara hantverksskicklighet. De kunde spinna garn lika tunt som spindelväv, och ingen människohand klarade att arbeta i samma rasande tempo som de. Trollsländans tilltalande form i kombination med namnets textila koppling inspirerade mig att skapa dessa sockor.

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

storleK: 36/37 (38/39) 40

(nr 14758), MF = 50 g natural

socKAns längd: 23 (25) 27 cm

(nr 14749)

socKAns omKrets: 19 cm gArn: Alegría från Manos del Uruguay (Grossist: Järbo

strumpsticKor: 2,5 mm och 3 mm

4

3

2

1

med istickshäl, se sidan 192. cast on, se sidan 194. ö1mv = Öka 1 m med vänster-

mAsKtäthet: 32 m × 40 v = 10 cm × 10 cm slätstickning

”superwash”, 25 % polyamid,

i mönster på sticka 3 mm

100 g = 425 m)

5

FörKlAringAr: Judy’s magic

Garn), (75 % merinoull

gArnåtgång: BF = 50 g black

6

KonstruKtion: Sockorna stickas från tån och upp

lutning, se sidan 196. ö1mh = Öka 1 m med högerlutning, se sidan 196. KortvArv och lindAd mAsKA, se sidan 194.

167

35 sockor_inlaga (kopia)-3.indd 167

2020-07-01 10:46

Profile for Smakprov Media AB

9789174249903  

9789174249903  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded