Page 1

YOGA, VETENSKAP OCH FAKTA DÄRFÖR FUNGERAR DET

SARA HOY FOTO: MALIN WITTIG

BONNIER FAKTA

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 1

2019-02-08 12:16


YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 2

2019-02-08 12:16


004 YOGA FUNGERAR 009 HÅLLBAR HÄLSA MED YOGA 027 BLI BRA PÅ STRESS 053 STÄRK DITT HJÄRTA 073 FRÅN NEDSTÄMD TILL UPPLYFT 093 UT UR SMÄRTAN

INNEHÅLL 109 DU ÄR GJORD FÖR VILA 1 3 5 YOGA I PRAKTIKEN 153 EFTERORD 166 REFERENSER 168 TACK 176

DU ÄR GJORD FÖR RÖRELSE

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 3

2019-02-08 12:16


4 Y O G A , V E T E N S K A P O C H FA K TA

YOGA FUNGERAR Yoga kombinerar två av de ingredienser vi ­lider brist på i dag: vila och rörelse. Genom att jobba från båda hållen på aktivitetsskalan blir yogan ett av de mest effektiva verktygen du har för att bibehålla och öka din hälsa. Yoga fungerar för att den tillgodoser några av dina mest grundläggande behov som människa. När jag träffar människor på mottagningen där jag och mina kollegor bedriver forskning slås jag ofta av hur verksam och stöttande yoga och rörelse kan vara. Forskning visar att yoga används av människor för främst två orsaker: 1, välmående och att förebygga o­ hälsa samt 2, att ta hand om olika ­existerande ­hälsoproblem som sin depression, ångest, utmattning och nack- och ryggsmärta. Det är utifrån de här två perspektiven som jag har skrivit den här boken. Min bakgrund är inom folkhälsovetenskap, träningslära och idrottsmedicin. Tillsammans med alla de år jag stått på yogamattan själv, mina år som yogalärare och nu i mitt arbete inom forskningens värld hoppas jag kunna bjuda dig på allt det som är värt att veta om yoga. Framför allt om vetenskapen bakom varför det fungerar. Du kanske ibland funderar över vad som egentligen är viktigt här i livet. Att ställa

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 4

saker mot varandra, veta hur man ska prioritera, väga och ta beslut. Om man ska gå på känsla eller på förnuft. För mig innebär yoga att rannsaka mig själv så att jag både känner och kritiskt granskar, reflekterar men också agerar. I alla de funderingarna har mötet mellan yoga och vetenskap blivit en självklarhet. Forskning som undersöker yoga, även de projekt jag själv är involverad i, studerar både det subjektivt upplevda och det objektivt mätbara. Det är viktigt att båda delarna finns med. Eftersom vi människor inte bara består av vår kropp utan även våra tankar och känslor behöver vi arbeta fram kunskap och verktyg som tar alla delar av oss i beaktning. Vetenskapens tillvägagångssätt lämnar så lite som möjligt åt slumpen och kan på ett systematiskt sätt få vägen framåt att bli tydligare. När jag känner för att mest ligga kvar i soffan kan vetenskapens tydliga siffror och samband få mig till att ta en stund på yogamattan eller ut i skogen för en springtur. De påminner mig om att ta trapporna i stället för hissen. Yoga påminner mig om att jag är bra som jag är även om jag för tillfället är under kritik eller press. Att allt har sin tid och plats. Att långsamhet är värdefullt, och att inte springa för fort. Den ger mig plats att andas. Tillsammans får yoga och vetenskap mig att växa som människa. Det trubbiga och det

2019-02-08 12:16


YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 5

2019-02-08 12:16


6 Y O G A , V E T E N S K A P O C H FA K TA

skarpa, känslor och förnuft blir tillsammans den plattform jag står och lever på. Den plattformen vill jag nu bjuda in dig till.

VI HAR ALLA ETT BAGAGE

En grådisig novemberdag under början av 2000-talet diagnostiserades min mamma med cancer. Det året hade jag fyllt 16 år. Plötsligt rasade min värld sakta bit för bit isär. Det var som om jag inte orkade hålla i bitarna längre i mitt liv som redan var under ansträngning. Det ögonblicket var starten till många år som kantades av mentala utmaningar, fysisk utmattning, sorg och frustration över allt som hände längs vägen. Under de kommande nästan tio åren skulle jag möta ansiktet av cancer, utbrändhet, smärta, depression, missbruk och ångest. Hos mig själv eller hos dem som stod mig närmast. Det är som att en sak attraherar en annan och där står man mitt i allt utan att förstå hur det hände. Varför berättar jag det här? Jo, för ingenting med min historia är unikt. Den händer varje dag. Det är precis därför den är viktig. Min uppväxt är som många andras, mellan allt det jobbiga hände också väldigt positiva saker med fler bra minnen än dåliga. Min mamma har dessutom turen att vara frisk i dag. Livet är oftast inte svart eller vitt, det är en härlig och ibland utmanande grå sörja. ­­

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 6

Varje dag möter många utmaningar som stress, smärta, ångest, depression, och hjärtoch kärlsjukdomar som några av de mest vanliga. Något jag saknade när jag var 16 år var verktyg för att hantera de saker som livet bjöd på, något jag är bättre på nu. Samma år som min mamma blev sjuk mötte jag också yogan för första gången. Det var inne på ett svettigt gym där instruktören sa position efter position med lite för väsande röst för min smak. Trots det fastnade något. Ända sedan dess har yogan varit ett av mina viktigaste verktyg. Jag vet inte om det är min egen historia som gjort att jag jobbar med det jag gör i dag – hälsa och att förebygga ohälsa på yogamattan såväl som i forskningens värld. Det spelar egentligen ingen roll. För faktum är att sedan min mamma blev sjuk har dödliga utfall av hennes sjukdom minskat med över 10 procent hos kvinnor på grund av förebyggande åtgärder och bättre vård. Genom att förebygga kan vi göra otroligt mycket gott, minska det lidande som sjukdomarna för med sig och samtidigt spara samhället pengar. De senaste 50 åren har sjukdomar som stroke och hjärtattack minskat med över hälften. För den goda nyheten är att 80 procent av vårt samhälles sjukdomsbörda är orsakad av sådant som vi kan påverka, i alla fall till stor del. Där är rörelse och sänkta nivåer av stress två av de viktigaste sakerna du kan göra för att minska risken för att drabbas.

2019-02-08 12:16


7 YOGA F UNGERAR

ANTAL PUBLIKATIONER 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1950–1960

1960–1970

1970–1980

1980–1990

1990–2000

2000–2010

2010–nutid

Ökning i publicerad forskning kring yoga. Källa: Schmalzl, 2015.

DÄRFÖR YOGA OCH VETENSKAP

Yoga, oavsett form och teknik, har en gemensam nämnare – den kan stödja dig i processen att vara människa. Den har inte bara potential att stärka dig som person: den kan ge dig stärkt kroppsbild, ökad koncentration, sänkt blodtryck, smärtlindring och minskad risk för depression för att bara nämna några saker. Både för att yoga innehåller fysisk aktivitet, vilket vi vet har fenomenala hälsofördelar, men också för att den innehåller återhämtning för stressreducering och uppmärksamhetsträning för mental effektivitet. Vetenskapen visar att yoga får dig att må bättre, bli starkare i kroppen och samtidigt slipa ditt fokus. Yogaforskningen har exploderat de senaste 20 åren. Den har gått från

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 7

200 publicerade vetenskapliga artiklar på enbart yoga upp till 1 600. Explosionen av den vetenskapliga utvecklingen är egentligen inte svår att förstå. I USA har antalet människor som regelbundet yogar ökat från 20 miljoner till 36 miljoner bara de senaste fem till tio åren. Vi kan se tecken på samma trend i Sverige. Trots att yogaforskning ännu är i sin linda finns det redan intressanta fynd, både som stärker våra idéer kring yogans effekter men som också ifrågasätter och avfärdar myter. Den här boken bygger på vetenskap och den senaste forskningen inom hälsa och yoga. Här vill jag göra den förståbar och framför allt användbar i ditt liv. Sara Hoy

2019-02-08 12:16


YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 8

2019-02-08 12:16


KA PIT EL 1

HÅLLBAR HÄLSA MED YOGA

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 9

2019-02-08 12:16


10 Y O G A , V E T E N S K A P O C H FA K TA

I

stället för att fokusera på varför vi blir sjuka kan vi fokusera på vad som gör oss friska. Vi vet några faktorer som definitivt har ett positivt samband med vår hälsa: fysisk aktivitet, återhämtning och mental träning. Yoga innehåller samtliga delar och är därför unik. Du får positiva långsiktiga effekter av att röra på dig, stressa mindre och slappna av. Det häftiga är att du får effekt direkt, redan efter ett pass. När du kliver på yogamattan har troligtvis din puls redan börjat sänkas av lugnet och den rogivande miljön. Du sätter eller lägger dig tillrätta, tar några djupa koncentrerade andetag och får redan då kroppen att slappna av, stressnivån sänks och de yttre intrycken runt omkring dig får möjlighet att stillas. En medveten närvaro infinner sig steg för steg. Efter en stund börjar du röra på dig och genom yogans positioner får ryggen, nacken, benen och armarna uppmärksamhet. Kroppen och hjärnan börjar få information från alla de miljontals receptorer som finns inlagrade i din kropps muskler, leder och blodkärl. De kopplar direkt upp till rygg­ raden och hjärnan där informationen börjar filtreras och får din koordination att bli bättre, minska eventuella smärtor och får må

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 10

bra-hormoner att pumpas ut. Hela processen förbättrar din kroppsmedvetenhet och kontroll. Pulsen höjs och blodtrycket ökar under stunden som du jobbar med kroppen i de större rörelserna. Efteråt kommer båda sänkas till en mer hälsosam nivå än innan du klev på mattan. De positiva effekterna på kroppen och hjärnan håller i sig i minst 12 timmar, vissa upp till 48 timmar. En uppsjö av yogastilar finns för olika syften. Det gäller att hitta din. Yoga innehåller många olika traditioner och filosofiska skolor som ibland har flera tusen år på nacken. Den fysiska yogan med olika kroppspositioner, och som i många fall blivit synonymt med vad yoga innebär för många i dag, härstammar från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Yoga innebär alltså både nytt och gammalt, kropp och tanke, enkelt och svårt. Med det sagt, yoga finns inte som ett uttryck utan fungerar mer som en metod där du kan hitta ett eller fler verktyg som fun­ gerar just för dig. Inom yogans perspektiv nås hälsa och välmående genom självreglering av framför allt kropp, andning och sinne. Allt det här tillsammans gör att du med yoga kan förbättra din fysiska och mentala kapacitet vilket kommer att förbättra din hälsa och höja din livskvalitet.

2019-02-08 12:16


YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 11

2019-02-08 12:16


YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 12

2019-02-08 12:17


13 HÅLLBAR HÄLSA MED YOGA

YOGANS HÄLSOPOTENTIAL Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att söka vård, något som kostar samhället stora pengar. Yoga har visat sig kunna vara en trolig kostnadseffektiv alternativ metod, framför allt jämfört med vanlig vård. Det sparar inte bara pengar för samhället och arbetsgivare, det får dig som har smärtan att må bättre. Det är ett tydligt exempel på hur yoga kan skapa hållbarhet i ett samhälle. Visst är det nödvändigt vid tillfällen att veta vad som får oss att må dåligt och lära oss mer om sjukdomar och deras tillstånd. Lika nödvändigt är det att veta vad som får oss att hålla oss friska och må bra. Det är ett förhållningssätt som brukar kallas för salutogent. Det är det perspektivet den här boken kommer att ta. Hur kan vi skapa mer hållbarhet med yoga? Att något är hållbart syftar till att med begränsade resurser kunna göra något starkt och motståndskraftigt. För att lyfta in begreppet i kontexten yoga kan det handla om att kunna ha en så stark kropp och hälsa som möjligt med hjälp av enkla medel. I dag har vi begränsat med rörelsemöjligheter då många jobb utförs sittande utan krav på ­fysiskt

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 13

a­ rbete. De arbeten som i dag är fysiska är ofta av monoton karaktär. Även om vi blir allt mer stillasittande är det inte ­återhämtande om man sitter med en flimrande skärm flera timmar om dagen. Vi har blivit begränsade i vår mentala återhämtning på grund av ett växande informationsflöde och ökade krav kring prestation och arbetsbörda. Trots vår moderna livsstil är våra kroppar egentligen gjorda för att varva rörelse och vila. Det gör oss starka, motståndskraftiga och på så sätt hållbara. Yoga är ett bra verktyg för att skapa hållbarhet i vardagen genom rörelse, avslappning och koncentrationsträning. Yoga gör dig alltså både mentalt och ­fysiskt hållbar. Du får effekt både direkt och på lång sikt. Det är värt varenda minut. Det häftiga som händer i det rum som de fyra hörnen på yogamattan utgör, det som händer i dig, kan ibland vara svårt att sätta ord på. Det är just det den här boken är tänkt att göra, att berätta och beskriva vad som faktiskt händer i dig när du utför yoga och gör dig så där hållbar och hälsosam.

RÖRELSE OCH VILA – DET BÄSTA HÄLSOPILLRET

Många yogaformer innehåller rörelse och positioner. De positiva effekterna av fysisk aktivitet är så många att det nästan verkar

2019-02-08 12:17


14 Y O G A , V E T E N S K A P O C H FA K TA

Om yoga och rörelse tillsammans med alla de fenomenala effekterna kom i pillerform hade både du och jag troligtvis velat knapra dem hela dagen lång.

ofattbart. Det adderar år och kvalitet till livet, stärker hjärta och muskler, förbättrar minne och koncentration, minskar risken för depression, ångest och flera cancerformer och livsstilssjukdomar. För att bara nämna några saker. De flesta av oss vet redan att motion och rörelse är bra för oss. I dag kan du till och med få fysisk aktivitet utskrivet på ­recept av legitimerad vårdpersonal i form av Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) om du har problem med hälsan, något som länge varit unikt för Sverige som blivit en internationell förebild på området. Yoga är inkluderat i FAR eftersom det innehåller rörelse. För många är det en form av motion som är lättillgänglig. Återhämtning och vila är en bristvara för många och kommer i många former. Det kan vara sömn med kvalitet, mental återhämtning från allt som pågår runt omkring dig, samt avslappning som gör att du kan gå ned i varv och få de system i kroppen som städar undan och bygger upp att få jobba på mer ostört. Andningsträning, avslappning och meditation är en självklar del av yoga även om många yogaformer involverar olika mycket av det. Det är viktiga delar för att främja bättre sömn, klarare tankeprocesser och känslan av att vara utvilad och pigg. Om yoga och rörelse tillsammans med alla de fenomenala effekterna kom i pillerform hade både du och jag troligtvis velat

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 14

knapra dem hela dagen lång. De hade kunnat stå i en stor skål hemma eller på kontoret så att vi lätt som en plätt kunnat få vår ­dagliga dos. Även om det troligen hade varit den bästa medicinen som någonsin tillverkats så är det ju tyvärr inte så att det kommer i piller­form. Om rörelse är så bra, hur kommer det sig då att vi inte inbyggt överdoserar yoga och rörelse? Ja, troligtvis för att vi evolutionärt både är utformade för rörelse och vila. Vi är visserligen skapta för rörelse för vår överlevnad, men även för att hushålla med vår energi. I dag behöver varken du eller jag kunna springa ikapp ett djur eller gå långt för att samla ihop ätbara växter. Däremot kan vi fysiskt vila våra kroppar i ett stillasittande liv, även om våra hjärnor jobbar. Det gör att kvoten mellan motion och fysisk inaktivitet blir skev. Det är till och med så att det gör oss sjuka. Jag hoppas att bilden av att yoga som ett fenomenalt hälsopiller kan få dig att bli mer motiverad till att öka ditt välmående och minska risken för att bli sjuk.

ANDAS OCH MEDITERA MERA

Så vad är det då yoga som hälsopiller gör? Rörelse kan te sig på flera olika sätt, det kan gå långsamt eller snabbt, vara mer statiskt arbete eller dynamiskt och så vidare. Likaså kan vila vara. Troligtvis är hälsofördelarna

2019-02-08 12:17


15 HÅLLBAR HÄLSA MED YOGA

kring fysisk aktivitet som jag nämnt ovan mer välkända än vilans. Men det finns spännande forskning som gjorts på yogans verktyg som fokuserar på just mer vilsamma tekniker. Du kan bland annat genom att andas långsamt i två minuter sänka ditt blodtryck och minska känslan av oro. Det visar forskning som har testat när friska människor som är nya för yoga fått andats in på fem sekunder och ut på fem sekunder under tolv andetag. Långsam andning ökar mängden syre och lugnar ned kroppen. I en jämförelse mellan en långsam andningsfrekvens på sex andetag per minut och med femton andetag per minut visade forskare bättre resultat för den långsamma andningen hos en grupp friska vuxna nybörjare. Det positiva var effekten av ökad aktivering av lugn och ro-delen av nervsystemet och syremängd i blodet. Det är viktiga fysiologiska effekter och som kan påverka din hälsa positivt genom att bland annat sänka mängden stresshormoner som pumpas ut i kroppen. Varför inte pausa det du gör lite oftare och ta några långsamma andetag, eftersom till och med två minuter ger effekt. Stress, vad den gör med dig och yogans effekter kan du läsa mer om i kapitel 2. Vill du testa att andas på samma sätt som forskarna bad deltagarna att göra i studien hittar du det i det praktiska kapitlet längst bak i boken.

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 15

Yoga innehåller ofta en mindre eller större portion meditation. Andnings- och meditationstekniker har dessutom betydligt fler år på nacken än vad dagens yogarörelser har. Det är en av de viktigaste delarna som skiljer yoga från annan typ av rörelse och träning. Forskare har även blivit mer och mer intresserade av vad som händer i oss när vi mediterar, varför det ger så goda effekter och vad det är extra verksamt för. Omfattande forskningsmaterial där forskare summerade hela 47 forskningsstudier med 3 320 deltagare från samtliga studier visade på att meditation är extra verksamt för kronisk smärta, depression och ångest. Det är vanliga problem som många av oss lever med och är några av de största utmaningar vi har att tackla i vårt samhälle i dag. Här kan meditation vara ett hjälpsamt verktyg. Det är inte bara meditation som har visat positiv effekt mot depression, smärta och ångest utan även yoga som större begrepp där meditation är en del med andning och rörelse. Resultaten går till och med att jämföra med förväntade effekter av antidepressiva preparat. Det är ett häftigt resultat med tanke på hur många som i dag tar sådana medi­ciner. Bara i Sverige uppskattas omkring 1,6 miljoner äta så kallade lyckopiller. Det här innebär inte att yoga och meditation ska ersätta medicinerna, snarare kan det eventuellt ge en

2019-02-08 12:17


16 Y O G A , V E T E N S K A P O C H FA K TA

viktig möjlighet att sänka dosen av en medi­ cinering. Det kan också göra att medicinen ger bättre effekt eftersom kombinationen kan skapa synergi, en sorts kombinationseffekt.

HITTA DIN EGEN STIL

Genom åren har jag själv provat och praktiserat många olika former av yoga, både av lugnare sort och mer gymnastiska varianter. Faktum är att jag gillar det mesta, och anpassar min egen yogapraktik till var jag är i livet och vad jag upplever mig själv behöva mer eller mindre av. Det finns fördelar med alla yogaformer. Det gäller bara att matcha form med syfte. Jag är övertygad om att ditt liv också har kantats av händelser som påverkat dig längs vägen och att du behöver olika verktyg för olika stunder. I början när jag var 16 år och testade yoga försökte jag mest hänga med och förstå mig på alla positioner. När jag sedan fått »rätt på grejerna« blev min yogapraktik under en tid mer akrobatisk; efter en fotskada fokuserade jag på att kunna belasta fötterna och hur det sedan påverkade resten av kroppen; under och efter graviditeter har jag fokuserat på stabiliserande yogaträning utan ytterlägen; och sedan har det blivit ytterligare akrobatiska vändor. Genomgående i alla mina perioder med olika rörelsefokus har jag tränat på att slappna av, andas och meditera.

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 16

Trots att det finns många fördelar med rekommendationer för en större grupp är hälsa individuell. Det handlar om din hälsa just nu och framåt. Vi föds med olika uppsättningar av gener, växer upp under olika förhållanden och tycker om att göra olika saker. Det innebär också att vi kommer att må bra av olika saker, vara olika tåliga mot stress, svara olika på träning och så vidare. Eftersom yoga innehåller flera komponenter kan du skapa din individuella mix av rörelse, andning, avslappning och meditation. Beroende på vad du gillar, vad du behöver och vad du hinner kan du skräddarsy hur mycket du gör av varje komponent. Du kan även skräddarsy din yoga genom att hitta en form som du gillar att utöva. Det gäller att hitta ditt syfte, vad du vill att yoga ska göra för dig när du väljer form. Är det träning i rörelse, vila, fokus eller en blandning du vill ha? Testa dig fram och utgå från vad det är du tänker att yoga ska göra för dig. Om du vill röra på dig kanske en mer fysisk form av yoga är något för dig. Om du vill minska smärta, testa en mjukare form och för ökad koncentration mer meditation. Kanske har du någon gång försökt läsa på kring vilka yogaformer det finns där ute har du nog blivit varse att det är en uppsjö. Allt ifrån den lugnaste vilopositionen till att stå på händerna. De former som brukar ­räknas

2019-02-08 12:17


YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 17

2019-02-08 12:17


18 Y O G A , V E T E N S K A P O C H FA K TA

till lugna är exempelvis yin, restorative, terapeutisk, medicinsk, rehabyoga, kundalini med flera. Former som är mer fysiska och innehåller rörelse och positioner är hatha, vinyasa, virya, iyengar, ashtanga vinyasa, hot yoga och så vidare. Kom ihåg att det som du gillar oftare blir av! Hitta din stil, lärare och plats utifrån ditt syfte. Längst bak i boken kommer du också att hitta både enkla f­ ysiska och avslappnande övningar för att kunna ­testa dig fram på egen hand.

blivit varse, är att yogans holistiska perspektiv går hand i hand med begreppet hälsa som något mångfacetterat. Att begreppet hälsa är komplext innebär även att det kan vara klurigt att mäta. Det finns många sätt att subjektivt uppskatta och objektivt mäta, och det är något av en resa jag kommer ta med dig på vidare i den här boken. För att kunna prata om hållbar hälsa är det några principer som du och jag behöver ha med oss längs vägen.

MYROR ÄR STÖRRE ÄN ÄLGAR

ATT MÄTA HÄLSA Hälsa är något som betyder en sak för dig, och någonting annat för någon annan. Det är inte detsamma som att vara frisk och ohälsa är inte detsamma som att vara sjuk. Begreppet hälsa innebär så mycket mer än de två motpolerna. Det innehåller kroppsliga, mentala och sociala dimensioner. Det är varken enkelt eller oföränderligt. Som du säkert redan vet är upplevelsen av välbefinnande något som är under konstant förändring. Det som är spännande, och något som jag tror många som kommit i kontakt med just yoga

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 18

Om du lägger ihop alla myror i skogen kommer de tillsammans utgöra en större massa än alla älgar tillsammans. Myror har större biomassa än älgar. Även om en älg är större än en myra kommer du troligtvis se ­älgarna tydligare än myrorna i skogen när du har båda framför dig. Det är ett väldigt tydligt exempel på hur vi människor resonerar och ser på saker. Det här är viktigt när det kommer till ämnet hälsa för medan du stirrar dig blind på älgarna kommer myrorna hinna göra en hel stack. Till skillnad från vad kvällstidningarna lovar är hälsa inget som händer över en natt, på två veckor eller av att köpa ett medlemskap på gymmet. En hållbar hälsa byggs över tid med små förändringar varje vecka,

2019-02-08 12:17


HETEROGENITET – EN SALIG BLANDNING INOM FORSKNING PÅ YOGA Utifrån ett individuellt per­ spektiv är det helt fenome­ nalt att yoga finns i många brokiga och blommande tappningar. Det gör att alla kan hitta sin egen stil av yoga. I forskningens värld kan detta innebära vissa svårigheter. När forsknings­ studier använder olika typer av yogainterventioner blir de svåra att jämföra. Ytterligare en detalj som försvårar är när

HÄLSOKORSET

yoga testas på olika grupper som är svåra att jämföra med varandra. Ett mer vetenskapligt be­ grepp för detta är heterogeni­ tet, vilket innebär att det man undersöker består av olika komponenter. Ett exempel är när effekten av olika former av yoga jämförs med varand­ ra, eller om effekten av yoga jämförs mellan en frisk grupp personer och en grupp som

Må bra

Sjuk

Hälsokorset återspeglar hälsa som något holistiskt, där du kan vara både frisk eller sjuk och samtidigt må bra eller dåligt. Det involverar både fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast närvaro eller frånvaro av sjukdomar.

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 19

är sjuk. I forskningen efter­ strävas homogenitet för att kunna jämföra grupper med varandra och därför också forskningsresultat. När forskningen tar kliv framåt och utvecklas, så som den just nu gör kring området yoga, kommer även kvaliteten på studierna att öka. Då kom­ mer även dessa »mätfel« att behöva begränsas.

Frisk

Må dåligt

2019-02-08 12:17


YOGA, VAD ÄR DET? Yoga är ett begrepp som har flera innebörder. Dels den moderna yogan med fokus på kroppsställningar, och dels flertalet filosofiska skolor använder begreppet. Även om de alla använder ordet yoga betyder det olika saker och har olika ursprung. Trots detta behöver de inte nödvändigtvis isoleras från varandra, utan kan användas i kombination, exempelvis när du går på en yogaklass och får både yogis­ ka armävningar och yogisk filosofi presenterat.

RÖTTER I HATHAYOGA Dagens yogautövande utveck­ lades från hatha­yogan. Med rötter i medeltida esoterisk hinduism i Indien fokuserade hathayogan till större del på kroppen än vad yogan ­tidigare hade gjort. Utvecklingen sked­ de troligen omkring 1200-talet och framåt samt präglades av föreställningar om att förädla kroppen genom fysisk träning och andningsövningar. Den fysiska träningen innebar mestadels sittande positioner. Flertalet yogapositioner ska ha utvecklats längs med den­ na tidsperiod och fram till det som den moderna yogan är i dag. Med grund i hathayoga, tar den moderna yogan fram­ för allt sin form under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

DEN MODERNA YOGAPRAKTIKEN Du har säkert hört påståendet att yoga är flera tusen år gammalt. Ja, till viss del är de filosofiska system där yoga varit en del mycket gamla. Det som främst är synonymt

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 20

med modern yoga är faktiskt inte särskilt gammalt, det vill säga den fysiska utövningen av positioner och rörelser såsom det oftast utövas i dag, snarare omkring 150 år. Parallellt med att yogan tog plats i väst hölls även den för­ sta tävlingen i bodybuilding med den omtalade Eugene Sandow. Det kanske känns som mil ifrån varandra, yoga och bodybuilding, men faktum är att i ljuset av kroppslig fascination blandades influ­

enser från fysiska praktiker som bland annat bodybuilding och blev till det vi i dag kallar modern yogapraktik med de positioner och rörelser som utförs. Annat som också haft en stark påverkan är bland annat svensk Ling-gymnastik och YMCA. Under samma tidsperiod hölls även en av de första storskaliga gymnastik­ tävlingarna i Aten. Atletiska och gymnastiska praktiker influerade alltså indiska yogapositioner i det Brittiska

2019-02-08 12:17


Indien och det är resultatet av mötet mellan allt detta som vi ser i dag på yogamattor över hela världen.

YOGANS MEDIKALISERING Under 1900-talet har yogans påstådda hälso­effekter fått stor uppmärksamhet parallellt med dess utveckling. Yogans medikalisering har skett genom krafter både i Indien, Nordamerika och Västeuropa, främst som ett svar på en öns­

YogaVetenskap_inlagan_upp_KR0207.indd 21

kan om yogans avmystifiering. Det var framför allt det fysiska utövandet av yoga som fick uppmärksamhet då ideal kring fysisk styrka vuxit sig starka och ansågs som ett hälsosamt eftersträvansvärt mål.

INSTAGRAM VAR INTE FÖRST Något värt att nämna under denna tid är även den paral­ lellt snabba utvecklingen av att billigt kunna producera fo­ tografi och illustrationer som

också bidrog till yogaposition­ ers stora spridning under hela 1900-talet. Utvecklandet av fotografi och teknologi har på så sätt bidragit till en snabbt växande visuell yogakultur där »yogakroppen« har fått ta stor plats. Instagram var alltså inte först med att sprida bilder på yogakroppar. Så nu står vi här i dag med en yoga som når miljoner människor världen över. En fascinerande resa och utveck­ ling om du frågar mig.

2019-02-08 12:17

Profile for Smakprov Media AB

9789174249576  

9789174249576  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded