9789174241662

Page 1

KATTENS HEMLIGA LIV Hur din katt ser världen · Vicky Halls

Översättning Ulla-Märta Westerstål BONNIER FAKTA


Engelsk orginaltitel: The Secret Life of Your Cat First published in Great Britain in 2010 by Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd © Bonnier Fakta, Stockholm 2011 Text © Vicky Halls 2010 Översättning Ulla-Märta Westerstål Omslag Claes Gustavsson Tryckt i Kina, 2011 ISBN 978-91-74241-66-2 www.bonnierfakta.se


Innehåll Inledning 6 Kapitel 1 Lär känna din katt inifrån och ut 8 Kapitel 2 Kattens vilda ursprung 30 Kapitel 3 Tamkattens liv och leverne 54 Kapitel 4 Hemligheten med en lycklig katt 88 Kapitel 5 Att förstå och behandla beteendeproblem 122 Kapitel 6 Vad varje kattägare bör veta 178 Register 204 Författarens tack samt bildkällor 208kapitel 1

Lär känna din katt inifrün och ut


Kattens fysiologi Egentligen kan vi bara förstå en annan art om vi vet hur den fungerar biologiskt, och för att få en känsla för vad det innebär att vara katt måste vi ta reda på vad som döljer sig under den blanka pälsen. Nästa sida Även om tamkattens anatomi och fysiologi har modifierats och anpassats till den omgivande miljön är den fortfarande en smidig jägare, precis som sina vilda kusiner.

A

lla levande organismer indelas i klass, ordning, familj, släkte och art. Tamkatten kategoriseras som ett köttätande däggdjur i familjen Felidae, som innefattar släktena Felinae, Pantherinae och Acinonychinae. Släktet Acinonychinae har en enda medlem, geparden, medan Pantherinae omfattar lejonet, tigern, pantern och leoparden. I släktet Felinae återfinns alla mindre kattdjur, exempelvis lodjur, serval, ozelot, ökenlo, jaguarundi, djungelkatt och pallaskatt. Vår egen tamkatt är en domesticerad underart av Felis silvestris, kallad F. silvestris catus. Vissa delar av kattens anatomi och fysiologi har förändrats och anpassats under evolutionens gång för att bättre motsvara djurets livsmiljö och roll i naturen. Oavsett om katten lever i vilt tillstånd eller i lyx och överflöd hos en kärleksfull ägare är anatomin densamma, och förmågan och instinkten att bete sig på ett visst sätt förändras inte. Om du verkligen vill veta sanningen bakom din katts beteende (eller åtminstone vad den borde göra i stället för att ligga utsträckt framför brasan) gör du klokt i att börja från början och undersöka hur tamkatten är konstruerad. Genom att lära känna din katt inifrån och ut kan du få en viss uppfattning om hur det måste vara att leva som katt. Grundläggande kunskaper om vad katter ser, känner, hör och luktar avslöjar en hel del. De känner lukter som vi inte kan uppfatta, exempelvis doften av andra katter som har varit inne på tomten. De hör högfrekventa ljud som ligger bortanför vårt hörbarhetsområde. Via tassarna och morrhåren uppfångar de vibrationer i marken som är så svaga att vi inte märker dem. Kattens sinnesorgan är så välutvecklade att många människor tror på myten om att katter har ett övernaturligt sjätte sinne. Sanningen är helt enkelt att de är betydligt mer samstämda med sin omgivning än vi. Från nos till svansspets har katten en rad unika egenskaper som tillsammans har gjort den till ett av de mest framgångsrika och anpassningsbara djuren i vår tid.

KATTENS VIKTIGASTE SINNEN När vi undersöker kattens olika delar ligger det nära till hands att börja med nosen, eftersom katter lever i en värld som domineras av lukter. En titt på ögonen avslöjar också att katten är ett nattdjur. På samma sätt som du använder ögon och öron när du läser tidning-

10 Kattens fysiologi


Kattens viktigaste sinnen 11kapitel 3

Tamkattens liv och leverne


Tamkatten Det har gått flera tusen år sedan katten slog sig ihop med oss människor. I takt med att våra levnadsvillkor har förändrats har också förhållandet mellan oss och våra katter blivit allt mer komplicerat.

N

umera lever de flesta katter som sällskapsdjur i städer och tätorter, och det finns inte längre något behov av deras traditionella tjänster som råttfångare. I storstadsområdena finns det ofta flera katter per hushåll och kattpopulationen är betydligt större än vad som är naturligt. Många kattägare vågar inte släppa ut sina skyddslingar på grund av den riskfyllda miljön utan låter dem vara innekatter i stället. Ännu mer oroväckande är det faktum att uppfödarna avlar fram katter med egenskaper som är så extrema att köparna tillråds att hålla djuren inomhus för deras eget bästa. I takt med att jordens befolkning växer – med nuvarande hastighet ökar antalet människor med en miljard vart elfte år – kommer katternas tillvaro antagligen att bli ännu mer begränsad på grund av överpopulation. Uppfödarna försöker medvetet avla fram ”hundliknande” katter som kan tränas att exempelvis gå i koppel. Vi kräver att katterna ska lyda våra strikta regler och ändå ger de oss förbehållslös tillgivenhet och uppmärksamhet. Håller vi på att tappa bort de nedärvda särdrag som har gjort katten så framgångsrik och unik bland djuren? De flesta av oss uppskattar fortfarande kattens typiska egenskaper, trots att den jagar även om den får rikligt med mat, vässar klorna på möblerna och ibland flyttar hemifrån om vi har fräckheten att skaffa en katt till. Vilken livsstil vi än väljer för våra katter råder det ingen tvekan om att de har en viktig funktion att fylla som människans följeslagare i många delar av världen. Numera investerar vi mängder av tid, känslor och pengar i våra katter och ser dem mer som familjemedlemmar än som sällskapsdjur. Men katten har ett brokigt förflutet, särskilt när det gäller förhållandet till människan. Relationen har pendlat mellan extrem popularitet och ren förföljelse. Så här började det…

HUR KATTEN BLEV TAM Föregångaren till dagens katter, Pseudaelurus, utvecklades för mellan 26 och 38 miljoner år sedan. Jämfört med den tidsrymden har det bara gått ett ögonblick sedan katten och människan fann varandra. Innan katten blev tam fanns det små vildkatter som var spridda över stora delar av världen och levde ett självständigt liv sida vid sida med människorna men utan någon närmare kontakt med dem. Det råder viss

56 Tamkatten


Från början tämjde människorna katten därför att den kunde fånga råttor, men den blev också föremål för en omfattande religiös tillbedjan, och många gudar i olika kulturer hade kattskepnad.

oenighet om tidpunkten för kattens domesticering. På Cypern har arkeologerna hittat rester av en människa tillsammans med en ungkatt som skulle kunna härstamma från år 7500 f.Kr. I Turkiet finns statyer som är cirka 8 000 år gamla och föreställer kvinnor som leker med tama katter. Men en genetisk forskningsrapport från år 2007 gör gällande att tamkatten härstammar från fem förfäder i Främre Orienten och Nordafrika, det vill säga nuvarande Irak, Syrien, Israel, Kuwait, sydöstra Turkiet, sydvästra Iran och Libyen, som levde i de äldsta jordbrukarsamhällena under yngre stenåldern för mer än 100 000 år sedan. Ättlingarna till dessa fem förfäder spreds sedan över världen med människans hjälp.

Hur katten blev tam 57kapitel 5

Att fĂśrstĂĽ och behandla beteendeproblem


Katter med problem Det kan komma tillfällen då din katt beter sig på ett sätt som du inte kan acceptera, men i stället för att utgå ifrån att den gör det med flit bör du också söka andra förklaringar.

A

tt leva med katt borde vara kravlöst och helt igenom positivt, men nästan alla kattägare stöter på problem någon gång, eller också upptäcker de omständigheter som försämrar kattens livskvalitet. I det här kapitlet ska vi försöka hitta lösningar på den här sortens bekymmer och dilemman. Kapitlet innehåller också information om allvarligare problem som kan uppstå och förslag på hur man kan hantera dem eller åtminstone hitta någon som kan hjälpa till. Katter är ovanligt anpassningsbara, men ibland kan en viss livsstil eller social situation göra att de blir stressade. De visar sällan öppet att de inte mår bra utan i stället vänder de stressen inåt. I deras värld lönar det sig nämligen inte att vara alltför tydlig med sina känslor. Därför kan det vara mycket svårt för ägaren att upptäcka problemen eftersom katten beter sig helt normalt. Men det finns alltid ledtrådar. Katten har kanske börjat sova under sängen på övervåningen i stället för som tidigare i vardagsrumssoffan, den kanske inte går ut lika mycket som förr och tar lång tid på sig att lämna huset, eller också sover den bara mer än vanligt. Förändringar i kattens beteendemönster och vardagsrutiner är det första tecknet på att något är fel, och om problemet inte åtgärdas kommer katten att drabbas av kronisk stress, vilket kräver radikala insatser. I så fall uppför den sig på ett sätt som för den oinvigde verkar fräckt, elakt, ilsket eller helt enkelt olämpligt. Men en insiktsfull kattägare tar beteendet för vad det är, ett rop på hjälp. Nu är det dags att rådfråga expertisen och försöka hitta roten till problemet, eftersom den här sortens stress sällan försvinner av sig själv. Beteendeproblem har en tendens att komma och gå, och så fort de klingar av vill man gärna tro att de är borta för alltid. Om det olämpliga eller outredda beteendet fortsätter, antingen varje dag eller då och då under loppet av några månader, är det hög tid att ta ett djupt andetag och tackla problemet. De flesta av oss har fullt upp både hemma och på jobbet och därför kan det vara svårt att acceptera att även katten har bekymmer.

SÅ SKAFFAR DU HJÄLP Om du ägnar några minuter om dagen åt att studera kattens vardagsrutiner kan du förebygga beteendeproblem eftersom du då upptäcker eventuella förändringar redan på ett tidigt stadium och kan söka hjälp snabbt. Den goda nyheten är att det finns hjälp att få och att du inte behöver

124 Katter med problem


kämpa med problemen på egen hand. Börja alltid med att kontakta veterinär om katten beter sig egendomligt eller olämpligt för att kontrollera att den inte har drabbats av någon sjukdom eller skada. Först när alla tänkbara fysiska orsaker till det problematiska beteendet har uteslutits kan veterinären gå vidare och leta efter en känslomässig eller psykologisk förklaring. Nästa steg blir i så fall att uppsöka en beteenderådgivare som är specialiserad på katter för ytterligare utredning. I Sverige är det ont om experter på katters beteende, men i andra länder finns det beteendekonsulter som gör hembesök eftersom miljön har stor inverkan på kattens välbefinnande. En del experter använder också kartor, videofilmer och frågeformulär för att underlätta diagnosen.

Om din katt börjar bete sig underligt eller olämpligt bör du kontakta veterinär för att utesluta eventuella sjukdomar eller skador.

Så skaffar du hjälp 125kapitel 6

Vad varje kattägare bÜr veta


Att förebygga problem Om du redan har katt och exempelvis tänker skaffa hund eller väntar ditt första barn bör du planera förändringen och tänka igenom följderna, inte bara för familjen utan också för katten. Nästa sida Innan du skaffar en kattunge måste hela familjen vara medveten om vad det innebär att ha katt.

A

tt hitta lösningar på problem som redan finns är bra, men allra bäst är det om man kan förhindra att de huvud taget uppstår. Om du har en bekymmersfri relation till din katt eller kanske funderar på att skaffa katt för första gången bör du läsa det här kapitlet extra noga. Det är viktigt att tänka igenom eventuella beslut ordentligt, eftersom felaktiga val på det här stadiet kan bädda för problem i framtiden och försvåra tillvaron för din katt. Genom att planera i förväg kan du minska risken för att problem ska uppstå och förbättra kattens chanser att hålla sig frisk och harmonisk. Viktiga förebyggande åtgärder är att välja rätt katt och introducera den försiktigt, liksom att förutse och undvika eventuella stressfaktorer (se sidorna 131–133). Miljön har stor betydelse för kattens sätt att visa sin personlighet, och stressnivån kan förändras dramatiskt beroende på omgivningen. Detta i kombination med en olämplig social situation, exempelvis alltför många katter, räcker för att katten ska bli nedstämd. Men om samma katt blir ensamkatt i ett område där den har möjlighet att muta in ett eget revir kommer den att blomma upp och utveckla de delar av personligheten som tidigare varit undertryckta. Tyvärr finns det tillfällen då ägaren oavsiktligt kan förstärka kattens stress. Människor uttrycker sin tillgivenhet på mycket speciella sätt. De koncentrerar sig på objektet för sin kärlek, pratar konstant och smeker, kramar och klappar för att stärka banden. Katter som har fått adekvat social träning kan i bästa fall gilla uppmärksamheten och i sämsta fall tolerera den med upphöjt överseende. Men alla katter är inte likadana och en del uppfattar den intensiva kontakten som påfrestande. På sidorna 90–91 kan du lära dig hur man kommunicerar på kattens villkor. Kattens livsmiljö utgör en kombination av alla de faktorer som nämnts ovan, men det finns också speciella omständigheter som kräver särskilda åtgärder. I det här kapitlet får du veta hur du på bästa sätt introducerar en ny kattunge eller vuxen katt och förebygger situationer som kan vara påfrestande för den. Sedan är du förhoppningsvis redo för alla eventualiteter!

ATT SKAFFA EN KATTUNGE Genom att planera i förväg kan du slippa problem längre fram, och det bästa är att börja planeringen redan innan du skaffar katten. Det är viktigt att hela familjen först sätter sig ner och diskuterar konsekvenserna av att ha katt.

180 Att förebygga problem


Att skaffa en kattunge 181