Page 1

Innehåll Inledning första delen

Att förstå vad röra är 1

Feng vad då?

13

2

Problemet med röra och överflödiga saker

21

3

De goda effekterna av att rensa i röran

25

4 Vad exakt menas med röra?

31

5

37

Hur du påverkas av röra

6 Varför behåller människor alla saker?

55

7

71

Att släppa taget

andra delen

Att identifiera överflödiga saker 8 Baguans koppling till överflödiga saker

77

9 Prylzonerna i ditt hem

89

10 Samlingar

107

11

113

Pappershögar

12 Allehanda överflödiga saker

127

13 De stora sakerna

137

14 Andra människors röra

141

15 Feng shui-symboliken i överflödiga saker

149

inlaga_elnaz (kopia).indd 7

09-12-07 13.09.33


tredje delen

Att röja och rensa ut 16 Hur du rensar i röran

159

17 Tidsbrist

185

18 Håll ditt hem fritt från röra

203

19 Gör en utrensning i din kropp

211

20 Rensa ut ditt mentala skräp

231

21 Rensa ut ditt känslomässiga skräp

243

22 Rensa ut ditt andliga skräp

249

Appendix Skriv och berätta om dina erfarenheter av att rensa i röran!

255

Kontaktuppgifter, information och bra adresser

256

Litteratur

258

Register

261

inlaga_elnaz (kopia).indd 8

09-12-07 13.09.33


Inledning När min första bok, Creating Sacred Space with Feng Shui, kom ut 1996, började läsarnas reaktioner fullkomligen strömma in. De berättade för mig hur mycket de tyckte om den och vilka fantastiska resultat de uppnådde genom att använda sig av informationen i den. Det var särskilt ett kapitel som föranledde fler brev, fax, telefonsamtal och e-post än något av de andra – det som heter ”clearing clutter”. Det verkar visst som om alla har åtminstone lite rörigt och några onödiga saker! Det har därför fallit sig naturligt att skriva en hel bok i detta ämne, och med tanke på innehållet har boken gjorts i litet format för att den inte ska ta upp alltför mycket onödig plats i läsarnas hem! Den här omarbetade upplagan innehåller många uppdateringar och mycket klargörande information, flera helt nya avsnitt samt ett helt nytt kapitel om en form av röra som är en stor utmaning för många människor i dag, nämligen tidsbrist. Mycket nöje med att rensa i röran! Karen Kingston

inlaga_elnaz (kopia).indd 9

09-12-07 13.09.33


inlaga_elnaz (kopia).indd 10

09-12-07 13.09.33


första delen

Att förstå vad röra är

inlaga_elnaz (kopia).indd 11

09-12-07 13.09.33


inlaga_elnaz (kopia).indd 12

09-12-07 13.09.33


kapitel ett

Feng vad då?

Jag träffade en gång en kvinna som gav sig ut på en jordenruntresa med knappast någon packning alls för-

l 13

utom en biljett till sitt första resmål, men hon hade en alldeles särskild förmåga – hon valde ut en restaurang eller ett hotell, stämde möte med chefen och erbjöd sig att spå gästerna i utbyte mot mat, husrum eller en liten lön. När jag träffade henne hade hon levt så här i tre år, hade redan besökt mer än ett dussintal länder och trivdes storartat med sitt liv. Jag har upptäckt att feng shui har samma universella dragningskraft. När människor får upp ögonen för hur mycket deras hem kan påverka dem, i positiv likaväl som i negativ riktning, blir de oftast intresserade av att lära sig mer.

inlaga_elnaz (kopia).indd 13

09-12-07 13.09.33


Feng shui Intresset för feng shui har ökat enormt de senaste åren. Mitt eget intresse för att arbeta med energier i hus och byggnader väcktes i slutet av 1970-talet, och 1993 började jag undervisa i feng shui. När människor undrade vad jag arbetade med och jag svarade feng shui brukade de se förbryllade ut och fråga: ”Feng vad då?” Nuförtiden nickar alla instämmande och samtalet löper vidare helt naturligt, för i dag tycks de flesta veta

14

l

någonting om det. Feng shui är konsten att balansera och harmonisera naturliga energiströmmar i vår omgivning i syfte att skapa välgörande effekter i våra liv. Förr i tiden kände man väl till de här naturliga energiflödena och kunskapen om dem existerar fortfarande i vissa kulturer. På Bali, till exempel, där jag har bott mer än en tredjedel av mitt liv, lever människor fortfarande i fullständig harmoni med både den fysiska synliga världen och den osynliga energivärlden. Människorna där upprätthåller balansen och harmonin genom att varje dag offra vid ett altare i sina hem och genom att hålla en mängd vackra, kraftfulla och mycket högt utvecklade ceremonier i öns 20 000 tempel. För mig är det här feng shui när det är som bäst – inte bara en uppsättning principer som tillämpas på ett enskilt hus för att uppnå ett specifikt resultat, utan en hel ö med tre miljoner invånare

inlaga_elnaz (kopia).indd 14

09-12-07 13.09.33


som är medvetna om jordens heliga kraft och utövar feng shui som ett sätt att leva.

Mitt sätt att utöva feng shui Mitt eget sätt att praktisera feng shui skiljer sig ganska mycket från andra utövares eftersom jag arbetar direkt med energierna i varje rum eller hus. Jag har en högt utvecklad förmåga att se, höra, lukta, smaka och förnimma energi, och det första jag gör under en konsultation är att gå runt överallt i huset och läsa av energin med mina händer. De händelser som har ägt rum där finns lagrade i väggar och möbler i form av

l 15

subtila eteriska och astrala avtryck, och genom att läsa av och tolka dessa kan jag upptäcka allting av betydelse som någonsin har hänt där. Det är de traumatiska och de ständigt återkommande händelserna som sitter allra djupast och har störst inverkan på de personer som bor där nu. Jag kan också hitta områden där energin står stilla och komma fram till vad som behöver göras för att förbättra flödet. När helst jag träffar på överflödiga saker går energifältet inte att ta miste på. Den energi de avger innebär ett hinder för energiflödet och har en obehaglig, klibbig, oren känsla, ungefär som att föra händerna genom osynliga spindelnät. Det var det som fick mig att inse att röra och överflödiga saker skapar

inlaga_elnaz (kopia).indd 15

09-12-07 13.09.33


problem i människors liv. Den här energin har också en unken, genomträngande lukt som jag kan känna när jag kommer in i ett hem även om själva sakerna inte syns. Om jag verkligen känner efter kan jag också lukta det i personens aura (energifältet runt kroppen) om han eller hon står nära mig, eftersom lukten även sätter sig i auran. Men oroa dig inte för det om du skulle träffa mig personligen – det finns så mycket röra och onödiga saker i världen att jag inte känner efter hela tiden!

16

l

Och när man har gjort en utrensning försvinner den här ohälsosamma, stagnerade energin och dess medföljande lukt mycket snabbt.

Baguan En av de mest intressanta aspekterna av feng shui, och en som jag kommer att inrikta mig mycket på i den här boken, är ett rutnät som kallas för bagua (se kapitel 8 för ett förenklat diagram och mer information). Den kan användas för att ta reda på var varje aspekt av ditt liv är belägen i ditt hem. Det finns till exempel ett område i ditt hem som har att göra med pengar och välstånd (längre fram i boken får du veta exakt var det finns). Många människor som läser om feng shui eller går en kurs tycker det är otroligt spännande och skyndar sig att börja använda vad de har lärt sig utan att inse att de först behöver röja bort alla

inlaga_elnaz (kopia).indd 16

09-12-07 13.09.33


onödiga saker där. De hör talas om att man kan hänga upp en spegel i hörnet för välstånd för att öka sin inkomst. Men vad händer om det här området är fullt av skräp? Tyvärr är det mer sannolikt att en spegel i det här området kommer att fördubbla deras ekonomiska problem. Den här boken handlar om just den här aspekten av feng shui – att rensa i röran – något som är avgörande för att kunna utöva feng shui med framgång. Det här är den första boken någonsin där ämnet utforskas på djupet i detta sammanhang. Den är avsedd som en idealisk början för dem som är nybörjare på feng shui och som ett ovärderligt redskap för dem som har studerat det en tid.

l 17

I den här boken talar jag mest om att använda den här informationen i hemmet, men den kan naturligtvis användas med lika stor effekt på din arbetsplats och alla andra byggnader som du vistas i.

Space clearing eller energirening Space clearing är det namn som jag myntade för många år sedan för att beskriva den gren av feng shui som jag har startat och blivit mest känd för. Det är konsten att rena och helga energier i byggnader och är vad min första bok, Creating Sacred Space, handlar om. För att ditt liv ska fungera väl är det av största vikt att livsenergin eller chi kan strömma fritt i ditt hem och på din arbetsplats. Feng shui lär ut många olika sätt att

inlaga_elnaz (kopia).indd 17

09-12-07 13.09.33


förbättra det här energiflödet, och energirening är ett av de mest effektiva. Det är en enkel men kraftfull ceremoni som man använder för att rensa bort den stagnerade energi som med tiden ansamlas i byggnader och som gör att du känner att du sitter fast i ditt liv. Resultaten är imponerande och många människor väljer att göra det till en del av sin regelbundna städning för att hålla rent och prydligt i bostaden både på ett fysiskt och på ett energi-mässigt plan. Alla byggnader, oavsett hur väl-

18

l

designade de är, mår väl av att detta görs regelbundet, och feng shui fungerar alltid bättre och snabbare när man samtidigt arbetar med energirening. Det finns tre huvudsakliga orsaker till att det ansamlas stagnerad energi och som man kan åtgärda med hjälp av energirening: •

fysisk smuts

energi från personer som har bott eller vistats där tidigare

röra och överflödiga saker

Fysisk smuts Med det menar jag all slags smuts, damm, lort och smörja. Låga och tunga energier samlas alltid kring smuts, därav det gamla talesättet ”renlighet är en dygd”. Att göra en riktigt ordentlig städning är en nödvändig del av all energirening.

inlaga_elnaz (kopia).indd 18

09-12-07 13.09.33


Energi från personer som har bott eller vistats där tidigare Allt som händer i ett hus sitter kvar i väggarna, golven och föremålen. Dessa energier byggs på i lager ungefär på samma sätt som smuts, bortsett från att vi inte kan se det, och det påverkar oss på ett genomgripande sätt. Om du till exempel flyttar in i ett hem där det har bott ett par som var lyckligt gifta är det sannolikt att du också kommer att uppleva lycka i ditt äktenskap där. Om å andra sidan du själv eller de tidigare innehavarna har varit olyckliga där, genomgått en skilsmässa, varit sjuka, gått i konkurs, gått upp i vikt eller något annat, finns de här

l 19

energierna kvar i huset och gör i allmänhet att historien upprepar sig. De här kvardröjande frekvenserna skapar stagnation av det slag som man verkligen behöver rensa bort. Röra och överflödiga saker Alla former av röra eller överflödiga saker utgör ett hinder för att energin ska kunna strömma jämnt och fint i ett rum. Det i sin tur skapar stagnation och/eller förvirring hos människorna som bor där. Reningsceremonin som avlägsnar gamla energiavtryck kan lätt göras på några timmar, men att städa upp och rensa ut bland gamla saker kan ta betydligt längre tid för somliga människor. Det händer faktiskt ganska

inlaga_elnaz (kopia).indd 19

09-12-07 13.09.33


ofta att jag får höra av mina läsare att de snabbt gled igenom de inledande kapitlen i min första bok och att bokmärket sedan stannade vid rensa i röran-avsnittet i ett halvår eller längre tills de hade åstadkommit tillräckligt mycket för att läsa vidare! Det är den här sortens brev jag får: ”Jag har nu städat upp och rensat ut det mesta av min röra och jag är färdig för att göra energireningsceremonin.

20

l

Det känns som att jag det senaste halvåret inte bara har gått igenom vartenda skåp i mitt hem utan också varje del av mitt liv. Jag känner mig redan friskare och gladare än jag har gjort på många år.” ”Jag läste kapitlet om röra och överflödiga saker i din bok, och jag är nu inne på min fjortonde sopsäck och har mera kvar. Min man är alldeles häpen, för han har tjatat på mig i åratal att jag skulle göra det här.” ”När jag rensade ut i mitt arkivskåp hittade jag gamla aktiebrev som nu är värda 4 000 dollar. Din bok har verkligen betalat sig!” I nästa kapitel ska jag börja förklara mer i detalj varför de flesta av alla dina fina men onödiga saker är till hinder för dig i livet.

inlaga_elnaz (kopia).indd 20

09-12-07 13.09.33


kapitel två

Problemet med röra och överflödiga saker

Under alla år som jag har gett konsultationer i feng shui, energirening och utrensning har jag fått möjlighet att

l 21

besöka många hem och rota omkring på ställen som människor annars aldrig skulle tillåta. Som en följd av detta ovanliga (och ibland tvivelaktiga!) privilegium har jag under årens lopp kunnat identifiera och verifiera vilka slags problem som alla överflödiga saker ger upphov till

Feng shui och överflödiga saker Det är viktigt att förstå vilken oerhört viktig del av feng shui det är att rensa ut bland sina saker. Innan den här boken kom ut 1998 togs detta ämne bara upp i förbigående eller inte alls i andra böcker om feng shui. Kanske antog man att läsarna redan hade gjort något åt det här problemet, men sanningen var naturligtvis den att de flesta inte hade det. Nu är jag glad över att

inlaga_elnaz (kopia).indd 21

09-12-07 13.09.33


kunna säga att alla läsvärda böcker om feng shui har ett avsnitt om det här ämnet och att det ges den betydelse det förtjänar. Jag anser inte att det är två olika saker att utöva feng shui och att rensa ut bland sina ägodelar. Jag har kommit fram till att det här med att rensa i sin röra är en av de allra mest kraftfulla och omdanande aspek­terna av feng shui, och att de botemedel och förbättringar som används inom feng shui i bästa fall bara har mycket

22

l

begränsad effekt innan man har gjort en ordentlig utrensning. Om du redan har använt feng shui i många år utan att veta om det här kommer du att bli glatt överraskad över den snabba energihöjning som en utrensning ger. Och om du är nybörjare kommer du att känna tillfredsställelse över att de första och viktigaste stegen för att lära sig denna konst redan ligger inom räckhåll för dig.

Onödiga saker är stagnerad energi Det engelska ordet ”clutter” – röra och överflödiga saker – härstammar från det medelengelska ordet ”clotter”, som betyder att koagulera – och det är ungefär så stagnerat som det kan bli. Röra och ansamling av överflödiga saker uppstår när energin stagnerar, och likadant stagnerar energin när

inlaga_elnaz (kopia).indd 22

09-12-07 13.09.33


det ansamlas en massa saker. Det hela börjar som ett symtom på vad som händer med dig i ditt liv och blir sedan en del av själva problemet, för ju mer röra du har desto mer stagnerad energi drar den till sig. Du vet hur det är. Du är ute och promenerar och ser att någon tanklöst har slängt ett tomt cigarettpaket i rännstenen. Nästa dag när du går förbi samma ställe har cigarettpaketet fått sällskap av lite mer skräp. Det dröjer inte länge förrän det blir en riktig sophög. Röran ansamlas på samma sätt i ditt hem. Det börjar med lite grand och sedan kommer den försåtligt smygande mer och mer – och det gör också den stagnerade energin

l 23

omkring alla sakerna, som sedan i sin tur har en motsvarande stagnerande effekt på ditt liv. Om du på något sätt lyckas få fart på ditt liv igen kommer du instinktivt att vilja rensa ut bland dina saker och börja om på ny kula. Det kommer att kännas som rätt sak att göra. Ett sätt att rensa ut gammalt skräp är alltså att börja arbeta med dig själv och vänta tills du kommer till en punkt när du helt enkelt inte står ut med att ha den där röran omkring dig längre. Det finns många böcker om personlig utveckling som du kan läsa och kurser som du kan gå (och jag rekommenderar verkligen att du gör det), men om du väljer den vägen kan det ta ett tag innan du blir tillräckligt inspirerad för att rensa i din röra. Det jag lär ut i den här boken är en ny infallsvinkel – att

inlaga_elnaz (kopia).indd 23

09-12-07 13.09.33


få ordning på ditt liv genom att få ordning på dina saker, vilket resulterar i en fantastisk förnyelse av din livsenergi. Det här är något praktiskt och påtagligt som du kan göra för att hjälpa dig själv.

Stagnerad energi är mycket klibbig Det är därför det är så lätt att låta din röra och ditt skräp stanna kvar där det är. Du måste ha verkligt goda skäl för att ta dig själv i kragen och göra något åt det. Det är vad

24

l

nästa kapitel handlar om.

inlaga_elnaz (kopia).indd 24

09-12-07 13.09.33

Profile for Smakprov Media AB

9789174240627  

9789174240627  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded