__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Förord

7

BÖR JA MED AT T DRÖM MA TR ÄDGÅRDENS STIL

10

14

Romantiska trädgårdar 16 Naturnära trädgårdar 22 Sparsmakad elegans 28 Lekfullt och originellt 32 Formklippta figurer 36 Formella former 40 Den gröna djungeln 43 Arkitektoniska former 47 Orientalisk inspiration 52 Sydeuropeisk inspiration 60

UTGÅ FR ÅN DE T SOM FINNS

64

10

Huset 66 Utsikter 68 Topografi 70

64

Tomtens storlek 73 Odlingszon 76 Ljus och skugga 78 Vindförhållanden 80 Jord 81 Befintliga växter 84 Trädgårdsinredning 86 Begränsningar 87

14

4

01_tra dga rdsdesign_JS.indd 4

08-12-10 15.22.18


ANVÄND DESIGNKNEPEN

88

Börja med strukturen 89 Proportion och form 94 Skapa samhörighet 100 Skapa trädgårdsrum 111 Blickfång och utblickar 125 Knep som förstorar 132 Arbeta inte i onödan 140

88 DESIGNA TR ÄDGÅRDENS DEL AR

142

Gångar 143 Trappor 149 Entréer 155 Sittplatser 160 Vatten 171 Barnens lekmiljöer 186

DESIGNA MED VÄ X TER Växternas behov 210 Stommen först 214 Utforma rabatterna 222

208

142

Färger 251 Form och höjd 264 Textur 275 Växternas doft 277

208

Tack 283 Litteraturlista 284 Register 286

5

01_tra dga rdsdesign_JS.indd 5

08-12-10 15.22.27


Romantiska trädgårdar Portaler, rosor och statyetter hjälper till att bygga upp stämningen i den romantiska trädgården. Här får det gärna vara ett överflöd av gammaldags blommande växter. Fingerborgsblommor, riddarsporrar, pioner, lammöron och andra klassiska mormorsväxter passar in i och förstärker atmosfären. Gamla knotiga äppelträd ger uppskattad skugga och skyddade små vrår. Växtligheten betonas på bekostnad av de hårda ytornas framtoning. Här är det framför allt mjukhet och frodigt

blommande grönska som gäller. Växterna formligen väller in över trädgårdens gångar och sittplatser. Luften ska helst dallra av doften från ljuvliga liljor, klängande rosor, syrener, schersminer eller aromatiska kryddväxter. Blommor i rosa, vita och blålila nyanser i kombination med gråbladiga växter är som gjorda för att skapa en romantisk miljö. En uteplats under grenarna av ett fruktträd eller en undanskymd liten intim sittplats invid blomsterprakten fullbordar sinnebilden av den romantiska täppan.

16

01_tra dga rdsdesign_JS.indd 16

08-12-10 15.23.04


På gården Hazel i det engelska grevskapet Surrey ligger en avslappnad engelsk trädgård i Gertrude Jekyll-stil (höger). Stora perennrabatter och gräsmattor, pergolor och hundratals gammaldags rosor, klematis och nävor skapar en hemtrevlig, lantlig känsla. Eller som trädgårdens ägare Susie Floud själv beskriver det: »Inte en tehybrid i sikte.« De valda växterna fungerar lika bra långt upp i Sverige som i södra England. På bilden ett öppet lusthus under en stor hästkastanj med blommande azaleor till höger om gräsgången.

På Änglandsgården på Bjärehalvön har Thelma, som kommer från England, och Bengt Jacobson byggt upp en trädgård i romantisk engelsk stil (motsatt sida). En sittgrupp under ett äppelträd bland romantiskt blommande rabatter och med direkt utsikt över betesmarker. Vad kan vara mer vilsamt och somrigt?

Trädgården »Lace and Tapestry« i romantisk stil skapades av Kay Yamada för Chelsea Flower Show 2003. Tanken var att ge inspiration till mode och textilier. Bakom rosenportalen öppnar sig ett rum dominerat av blommande perenner och buskar i en grå och vit färgskala mot en grön bakgrund. 17

01_tra dga rdsdesign_JS.indd 17

08-12-10 15.23.07


18

01_tra dga rdsdesign_JS.indd 18

08-12-10 15.23.11


Romantisk harmoni skapas när den skära portlandrosen, Rosa ’Madame Knorr’ sällskapar med lammöron, Stachys byzantina.

Rosor ska inte stå ensamma brukar det sägas. I Maria Björklunds rosenträdgård på Österlen kan man dricka sitt kaffe bland rosor, pioner, blå bolltistel och blågull under äppelträdets skyddande krona. I bakgrunden skymtar ingången till växthuset.

19

01_tra dga rdsdesign_JS.indd 19

08-12-10 15.23.14


En behagfullt böjd trappa av trä och grus inbjuder besökaren att vandra vidare upp till det andra terrassplanet i makarna Söderlunds trädgård i Sundsvall. Den frodiga växtligheten som väller in över trappan hålls efter med försiktig men bestämd hand. Alltför mycket grönska på trampytorna kan bli slipprigt och halt vid regn. Runt trappan växer bland annat rönnspirea, doftschersmin, limegrön rosenplister och rikligt blommande blekrosa stjärnflocka. Längs flera av trappstegskanterna står krukor med röda och rosa pelargoner. Ett annorlunda räcke av flätad pil ger stöd för handen.

Trappor Se behovet av en trappa som en möjlighet att göra din trädgård mer intressant och spännande. Oavsett om det handlar om en trappa med några få steg eller en lång i flera avsatser kommer den att dra blickarna till sig och skapa förväntan inför vad som kan dölja sig på nästa nivå. Är trappan dessutom dragen på ett sådant sätt att man inte genast kan se dess fulla sträckning blir det ännu mer spännande. Trappan ligger där som en lockande inbjudan till oss att upptäcka vad som finns längre fram. Det är ungefär som inne i en villa där en vacker trappa kan få oss väldigt nyfikna på hur övervåningen ser ut. En trappa är en del av trädgårdens övergripande design. I och med att den bildar en naturlig övergång mellan olika rum i trädgården får den en direkt inverkan på rumsindelningen. Vid placeringen av en trappa bör man ta hänsyn till var man har behov av att ha den, hur den smälter in i miljön och vilken rumsindelning den för med sig. Trappan förstärker också trädgårdens tredimensionella form. En plan tomt kan göras mer spännande och dramatisk genom en konstgjord nivåskillnad och en välanlagd trappa med endast ett par steg. 149

03_tra dga rdsdesign_JS.indd 149

08-12-10 15.41.28


Utformning

Genom att dra trappan fram och tillbaka över slänten med en svag lutning i de tvärgående avsatserna och trappsteg var gång som riktningen ändras kan man ta upp en starkare lutning än vad som är möjligt med en rak trappa. Trappans sträckning erbjuder också utblickar från flera olika perspektiv. Planteringsytor i olika höjdnivåer ger goda förutsättningar för att skapa intressanta kombinationer mellan växter och hårda material. Bild från Villa Fraxinus i Ångermanland.

En trappa ska vara vacker, funktionell och säker. Den ska smälta in i trädgårdens miljö, och helst också försköna den, samtidigt som den ska göra det lättare att förflytta sig mellan trädgårdens olika delar. Den ska vara byggd i ett material som inte blir halt och slipprigt. Val av material och övrig utformning av trappan beror givetvis på hur trappan är tänkt att användas och på hur den omgivande trädgården ser ut. Är det en trappa som vi kommer att passera var gång vi går från gatan och in i huset eller kommer vi bara att använda den ibland när vi ska bege oss till trädgårdens allra bortersta hörn? Beroende på vilket ställs helt olika krav på funktion och utseende. Trappan vid husets huvudstråk byggs med fördel av sten eller tegel med formell framtoning. Den ska tåla mycket slitage, vara säker i alla väder, ha plats för två personer i bredd och vara en representativ väg fram till huset. Trappan en bit bort från huset, som inte används dagligdags, kan däremot byggas i en mer informell stil. Den behöver inte vara lika lättgången som den stora trappan eftersom vi mest kommer att använda den när vi kopplar av i trädgården och ändå inte vill ta oss fram fort och enkelt. Den kan till exempel vara uppbyggd av oregelbundna naturstenar, trä eller stockar med grus emellan. Olika material och dimensioner kan med fördel blandas i den mer informella trappan så länge som den smälter in i trädgården på ett naturligt sätt. Det finns många sätt att variera utformningen av en trappa. Man kan till exempel låta den vara bredare nedtill eller så kan man förse den med rundade trappsteg. Beroende på hur ytorna vid sidan om trappan formges skapas också olika effekter. Någon typ av planteringar blir nästan alltid bäst. Växterna kontrasterar fint mot de hårda ytorna och mjukar upp intrycket. En trappa omgiven av växtlighet ser inbjudande och välkomnande ut. Man kan till och med låta

150

03_tra dga rdsdesign_JS.indd 150

08-12-10 15.41.31


klängande eller revande växter få klä in trappstegens vertikala sidor bara man ser till att hålla dem borta från trampytorna. Växter kan nämligen bli förödande hala och är därför inte det bästa underlaget att kliva på i en trappa. Likadana växter eller krukor på ömse sidor om en trappa framhäver den och ger den ett formellt utseende. Om man av någon anledning blir tvungen att anlägga en trappa som är brantare än vad som rekommenderas bör man förse den med ett stadigt räcke för att göra den mer lättgången och säker. Ett räcke är ett alldeles utmärkt hjälpmedel för att göra även mindre branta trappor tryggare och enklare att gå i. De kan dessutom förstärka trappans karaktär.

Trappvägar är ett bra alternativ vid mindre lutningar (höger). Samtidigt som de är mer lättgångna än en lutande trädgårdsgång är de också designmässigt mer tilltalande. I Hviids Have på Fyn kontrasterar de starka horisontella linjerna i trappvägens steg effektfullt mot de omgivande buxbomsklotens runda former. De valda formerna påverkar vårt visuella intryck av trappvägen och området runt omkring. De runda formerna drar ned blicken mot backen och framhäver trappvägen, medan de horisontella linjerna får blicken att löpa från sida till sida, vilket breddar trappvägen och får oss att bättre se det som finns runt omkring.

Den ojämna stentrappans informella karaktär förstärks av ettåriga tobaksblommor som självsått sig i fogarna in mot stenmuren, och av perenner och självsådda ettåringar som kryper in från sidorna (vänster). Bild från Inger och Åke Bengtssons trädgård i Tvååker, Halland.

151

03_tra dga rdsdesign_JS.indd 151

08-12-10 15.41.34


Kombinera blomningstider Planera din rabatt så att de olika blomningarna faller i varandra. Tänk på att de växter som blommar samtidigt bör ha blommor som passar ihop. Ta reda på blomningstiderna för de växter som du har tänkt använda. Vanligtvis följer den informationen med när du handlar växter på plantskolan. I praktiken varierar blomningstiden med såväl odlingszon som läge i en och samma zon. Blomningstiderna påverkas även av vädret och kan därför infalla vid lite olika tidpunkter under olika år. Stora trädgårdar kan förses med olika partier som blommar vid olika tider på året. Den berömda engelska trädgårdsarkitekten Gertrude Jekyll (1843–1932) förespråkade att rabatter skulle designas för att vara som vackrast under en bestämd period snarare än att blom-

ningen skulle vara utspridd över hela säsongen. Trädgården skulle sedan innehålla flera olika rabatter som avlöste varandra med blomning. Anledningen är att det då går att skapa ett överdåd av samtidigt blommande växter som klär varandra. Med utspridda blomningstider blir det inte alls samma överdådiga intryck eftersom de flesta växter endast blommar under några få veckor. I dagens relativt små trädgårdar har vi vanligtvis inte plats för att avsätta hela planteringsytor för växter som bara är vackra under en viss tid av säsongen. Vi behöver använda hela vår lilla täppa under hela säsongen och vi vill ha vackra växter att titta på under så lång tid som möjligt. Om vi önskar kan vi följa Jekylls råd i lite mindre skala och lägga in små områden i trädgården som är överdå-

232

04_tra dga rdsdesign_GJ.indd 232

08-12-11 07.33.25


Inte bara perenner utan även vedartade växter kan bjuda på storartad blomning (höger). Här syns en läcker vitrosa kombination som ger associationer till fluffiga gräddbakelser. De vita blommorna tilhör en stjärnmagnolia, Magnolia stellata. I bakgrunden blommar rosenslån, Prunus spinosa ’Rosea’, och i förgrunden en dvärgmandel, Prunus tenella. Bild från Bergianska trädgården i Stockholm.

Låga krämvita tulpaner i en matta av sockblommor, som framåt försommaren har växt sig frodiga och effektivt täcker marken. En smakfull kombination från Gustaf Adolfs plan i Enköping (motsatt sida).

Den mörkvioletta tulpanen ’Attila’ hemma i vår egen trädgård framhävs behagfullt mot rosenapelns, Malus floribunda, söta vitrosa blommor som i sina mörkaste nyanser effektfullt plockar upp tulpanens lila färg (nedan).

233

04_tra dga rdsdesign_GJ.indd 233

08-12-11 07.33.27


234

04_tra dga rdsdesign_GJ.indd 234

08-12-11 07.33.33


diga under en viss tid och som avlöser varandra med sin blomning. Att komponera en rabatt med växter som har olika blomningstider kan göras på många olika sätt. Inspirerad av Gertrude Jekyll kan man gruppera samtidigt blommande växter av olika arter tillsammans. Alternativt kan man placera arter med olika blomningstider bredvid varandra. Allt beroende på om man vill åstadkomma små områden av överdådighet som avlöser varandra eller om man vid varje tidpunkt vill få en rabatt med relativt jämnt fördelad blomning. Att placera de tidigast blommande växterna längst in i rabatten och de senare längre ut är en bra metod för att skapa en rabatt som ser fräsch ut under lång tid. När de inre växterna har blommat ut får växterna med senare blomning ta över som huvudrollsinnehavare. De främre växterna bör vara lite sena i starten och hålla sig låga medan de vårblommande innanför ger sin föreställning. Om den tidigt blommande växten är mindre vacker efter blomningen kan du välja en främre växt som blir högre framåt sommaren och därmed delvis skymmer det som finns bakom. Samma metodik är användbar även när du placerar ut vårblommande lökväxter i rabatten. Låt dem stå en bit in så att deras vissnande bladverk döljs av omgivande perenner. Höstsilverax, Cimicifuga simplex ’Brunette’, är en fantastiskt stilig perenn som blommar med ljuvligt doftande spiror sent på hösten när de flesta andra växter redan blommat färdigt (motsatt sida). Den kan bli uppemot 2 m hög och har ett mycket fint mörkrött bladverk som gör den synnerligen attraktiv även när den inte blommar. Med den här typen av växter, som har skönhetsvärde under lång tid, är det lätt att bygga en vacker trädgård. Tidigt blommande tulpaner och Scilla breder ut sitt sköna flor mellan prakthäggmispelns, Amelanchier lamarckii, stammar vid Strömparterren i Enköping (höger). Längre fram på sommaren växer perenner upp och döljer de vissnande lökväxterna med sina blad. 235

04_tra dga rdsdesign_GJ.indd 235

08-12-11 07.33.36


Vackert året om – inte bara blomning Att skapa vackra planteringsytor handlar om att kombinera växternas olika former, texturer och färger med varandra så att en balanserad helhet skapas. En annan sak att ta hänsyn till är när de olika växterna blommar eller på annat sätt har sin glansperiod. För det kan likaväl handla om att en växt har en sprakande höstfärg, ett särdeles vackert bladutspring, fina frukter eller någon annan tillgång med högt skönhetsvärde under en viss del av året. Om du vill njuta av din plantering under så lång tid som möjligt ska du vara noga med att inkludera växter vars glansperioder infaller under olika tider. Växter som har något att erbjuda under en stor del av året är speciellt värdefulla. Glöm heller inte bort de växter som är utsökt vackra trots att de endast har en oansenlig blomning som helt eller delvis döljs av bladen. Det kan vara fråga om iögonfallande blad- och barrväxter eller sådana med en mer lugn framtoning som passar bra som bakgrund och utfyllnad. En vacker kombination av blad med olika färg,

form och textur ger längre skönhetsvärde än den kombination som enbart baseras på blommande skönheter. En vacker överdådig blomning är visserligen mycket attraktivt, men om det är det enda som en vedartad växt har att erbjuda bör du se dig om efter andra alternativ. Det finns nämligen åtskilliga växter som förutom vacker blomning kan stoltsera med ett vackert växtsätt, tilltalande blad, frodig grönska eller något annat som varar under längre tid än själva blomningen. Alla växter som beskrivs i den här boken faller inom den kategorin. När det gäller perenner är det lättare att stå ut med dem som enbart bjuder på vacker blomning eftersom de kan placeras på ett sådant sätt att de inte syns när de har slutat blomma. Stommen i en plantering bör dock ändå utgöras av perenner som är tilltalande även när de inte blommar. Många växter, såväl perenner som vedartade, bjuder på en strålande höstuppvisning med fantastiska bladfärger eller vackra frukter. Även ätbara frukter och bär har stort skönhetsvärde. Tänk dig stora klasar av vindruvor hängande på en portal eller ett gammalt äppelträd som böjer sina grenar mot marken under tyngden av mognande frukt. Här kan man tala om verklig höstnjutning för både öga och gom. Vissa växter kan till och med bjuda på ögonfägring vintertid. Hit hör träd och buskar med uppseendeväckande stammar och grenverk samt vackra vintergröna växter. Vi ska heller inte glömma den skönhet som många torra fröställningar skänker vinterträdgården. I gruppen marktäckande perenner återfinns också många fina vintergröna arter som man kan njuta av när det är barmarksvinter.

Den blå järneken, Ilex x meserveae, ger med sina städsegröna blanka blad grönska åt trädgården även under vintern. Ser man till att plantera både en hon- och en hanplanta, eller den nya tvåkönade sorten ’Blue Maid’, får man också de vackra röda bären som sitter kvar på busken över vintern. På bilden syns honplantan ’Blue Angel’. Nämnda sorter är härdiga till zon 4. 236

04_tra dga rdsdesign_GJ.indd 236

08-12-11 07.33.38


Vackra bladverk kommer väl till sin rätt när färgskalan är begränsad. I den här ljust skuggiga rabatten på norrsidan om ett luftigt plank i vår egen trädgård samsas klätterhortensia, Hydrangea anomala ssp. petiolaris, brokfunkia, Hosta undulata, randgräs, Phalaris arundinacea ’Picta’, rosenplister, Lamium maculatum ’Silbergroschen’, broklungört, Pulmonaria saccharata och daggfunkia, Hosta ’Big Daddy’. Några rankor av kameleontbuske, Actinidia kolomikta, har slunkit in från solsidan. 237

04_tra dga rdsdesign_GJ.indd 237

08-12-11 07.33.39


Med iskristaller på de bara vridna grenarna blir ormhasseln, Corylus avellana ’Contorta’, ännu mer trolskt vacker under en av vinterns första dagar.

Många rosor ger fina nypon som lyser upp den mörka årstiden. Röda bär på blå järnek, Ilex x meserveae, eller eldtorn, Pyracantha coccinea, ger en liknande effekt. 238

04_tra dga rdsdesign_GJ.indd 238

08-12-11 07.33.42


Vipphortensian, Hydrangea paniculata ’Floribunda’, bjuder på skönhetsupplevelser även efter blomningen på hösten. Torkade blommor sitter kvar långt in på vintern och pryder trädgården med sitt försynta silkespappersaktiga utseende.

Anisisopens, Agastache foeniculum, torkade fröställningar i täta eleganta spiror står mörkbruna hela vintern – ett vackert blickfång i den avlövade trädgården. 239

04_tra dga rdsdesign_GJ.indd 239

08-12-11 07.33.47


Höstfägnad Körsbärsbenved Euonymus planipes Litet träd eller buske som kan bli 2–3 m hög. Vacker växt med fin röd höstfärg, men det är ändå de rosa röda, hängande, små frukterna som är den största höstattraktionen. Zon 5. Sol–halvskugga.

Japanskt gaffelolvon Viburnum furcatum Sällsynt i Sverige. Utsökt buske som med tiden kan bli 2–3 m hög. Stora vackert räfflade blad som får säregen rödviolett höstfärg. Vill växa i kemiskt sur jord. Zon 3. Sol–halvskugga.

Vingbenved

Prakthäggmispel

Euonymus alatus Buske som kan bli 1–2 m hög och lika bred. Har säregna korkliknande lister, »vingar«, längs sina grenar. Vingarna har stort skönhetsvärde vintertid när busken är avlövad. På våren får busken fräscht ljusgröna blad som övergår i en mellangrön nyans framåt sommaren. Blomningen är oansenlig och man lägger knappt märke till den. Fram på höstkanten ger busken en strålande uppvisning med sin sprakande rödrosa höstfärg som slår det mesta. Zon 5. Trivs i sol–halvskugga i näringsrik jord. Höstfärgerna blir vackrare ju soligare den står.

Amelanchier lamarckii Upp till 6 m hög, lättodlad buske som är utmärkt för buskage och större friväxande häckar. Kan med fördel även stammas upp till mindre träd. Fint rödaktigt bladutspring och skir vit blomning tidigt om våren samt exceptionellt vacker rödorange bladfärg på hösten. Ger blåsvarta bär som är omtyckta av fåglar. Zon 5. Sol–skugga.

246

04_tra dga rdsdesign_GJ.indd 246

08-12-11 07.34.25


Rönnsumak Rhus typhina Träd eller buske som blir ungefär 3–4 m hög. Buskformen liknar mer ett flerstammigt träd eftersom bladverket sitter upptill och stammarna på fullvuxna exemplar blir kala nedtill. Växtsättet är elegant och ger ett exotiskt intryck. Bladen ser ut som rönnblad men är större. De får vacker röd-orange höstfärg. Bildar stora purpurröda upprättstående fruktkolvar som sitter kvar över vintern och har stort prydnadsvärde. Sprider sig tyvärr aggressivt med hjälp av rotskott. Zon 3. Anspråkslös. Sol.

Bergkörsbär Prunus sargentii Ett mycket vackert prydnadskörsbär med behaglig orange- och rostflammig höstfärg. Trädet har också ett mycket delikat rött bladutspring, bär söta enkla rosa blommor i maj och får i motsats till många andra prydnadskörsbär små mörkröda frukter. Växer vilt i bergen i Japan och kan där bli uppemot 24 m högt. Hos oss i Sverige torde det dock stanna under 12 m i höjd. Zon 5. Sol–halvskugga.

Japansk lönn

Japansk skenkamelia

Acer palmatum ’Osakazuki’ Liten buske eller träd som blir ungefär 3 m högt med tiden. Den här sorten bär dekorativa små gröna lönnblad som får en mycket vacker sprakande röd höstfärg. Utsökt i samplanteringar med perenner, lägre buskar och barrväxter. Zon 3. Trivs i skyddade varma lägen med mullrik jord.

Stewartia pseudocamellia Sällsynt i Sverige. Utsökt, långsamväxande träd med vackert växtsätt och effektfullt fläckig bark på äldre exemplar. Kan bli drygt 20 m hög som vildväxande i hemlandet men brukar knappast bli mer än 6 m i odling. Ger stora vita kamelialiknande blommor i juli. Bedårande och starkt rosaröd höstfärg. Skydda rötterna för het sol. Trivs i fuktighetshållande jord. Zon 3. Sol–halvskugga.

247

04_tra dga rdsdesign_GJ.indd 247

08-12-11 07.34.33


Vintervackra stammar Ormhassel Näverhägg Prunus maackii Snabbväxande träd som kan bli 10–15 m högt. Kan med fördel formbeskäras. Mycket vacker flagnande gulbrun stam. Små vita blommor i maj och gul höstfärg. Det träd med vacker stam som man ska välja när man bor långt norrut i Sverige. Sol–halvskugga. Zon 6.

Corylus avellana ’Contorta’ Långsamväxande buske med starkt vridna grenar och blad. Kan bli 2–4 m hög. Vackrast på vintern då det iögonfallande grenverket syns tydligt. Allteftersom busken växer kan den med fördel stammas upp så att det förvridna grenverket syns bättre även när den är lövad. Sol–halvskugga. Zon 3.

Amerikansk strimlönn

Korallkornell

Acer pensylvanicum Litet träd som kan bli upp till 8 m högt. Mycket vacker ormskinnsliknande stam med vita strimmor på grön botten. Hos unga exemplar är stammen enbart grön. Trädet växer inte så fort så köp gärna ett exemplar som redan har erhållit den vitstrimmiga stammen. De stora ljust gröna bladen får en vacker gul höstfärg. Zon 4. Sol–halvskugga.

Cornus alba ’Sibirica’ Kan bli 2–2,5 m hög. Ofta odlad buske med korallröda grenar som framträder mycket dekorativt på vintern. Färgen är finast på unga grenar. Bör därför underhållsbeskäras hårt och regelbundet på vårvintern för att nya starkt färgade skott ska bryta fram. Fin höstfärg och ljusblå bär. Passar bra till buskage. Anspråkslös. Zon 7. Sol–skugga.

248

04_tra dga rdsdesign_GJ.indd 248

08-12-11 07.34.39

Profile for Smakprov Media AB

9789174240160  

9789174240160  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded