9789171263445

Page 1


Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 2

2015-05-06 13:51


SJUNG MED

Urval och musikarrangemang av Martin Östergren Bokförlaget Max Ström © Disney

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 3

2015-05-06 13:51


Martin Östergren är pianist och arrangör. Han har bland annat varit musikalisk ledare vid Stockholms Stadsteater och turnerat runt i Sverige med en rad svenska artister. Sjung med Disney är Martins fjärde bok i samarbete med Max Ström.

Alla rättigheter förbehålles fabrikanten och ägaren till på detta fonogram inspelade verk. Utan tillstånd är kopiering, uthyrning, utlåning och användning av detta fonogram till offentligt framförande och radiosändning förbjudet.

© Bokförlaget Max Ström 2015 Rättigheter för sångtext och noter sid 102–103 Arrangemang, dragspel och flygel Martin Östergren Notskrift, saxofon, flöjt och klarinett Andreas Andersson Fiol Hanna Helgegren Trumpet Jonas Lindeborg Gitarr David Sales Inspelning och mix Roger Krieg Filmtexter Mårten Blomkvist, sid 96–101 Omslag Patric Leo Form och original Amelie Stenbeck-Ramel Redaktion Andreas Andersson, Sanna Hodell, Anna Sanner, Marika Stolpe och Martin Östergren Electronic Module published by arrangement with becker&mayer! LLC, Bellevue, WA www.beckermayer.com. All rights reserved Repro Italgraf Tryckt i Kina av Imago 2015 ISBN 978-91-7126-344-5 www.maxstrom.se

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 4

2015-05-06 13:51


Innehåll 1. Slå dig fri (Frost) 6 2. Om sommarn (Frost) 12 3. Vill du inte ut och leka? (Frost) 16 4. När börjar livet? (Trassel) 20 5. Var nöjd med allt som livet ger (Djungelboken) 24 6. Apans sång (Djungelboken) 30 7. Djungelflickans sång (Djungelboken) 34 8. Mitt sista hopp (Herkules) 36 9. Alla snubbar vill ju vara katt (Aristocats) 42 10. Thomas O’Malleys sång (Aristocats) 46 11. Havet är djupt (Den Lilla Sjöjungfrun) 50 12. Hela min värld (Den Lilla Sjöjungfrun) 56 13. Bella Notte (Lady och Lufsen) 60 14. Hakuna Matata (Lejonkungen) 62 15. En värld full av liv (Lejonkungen) 66 16. Cruella de Vil (Pongo och de 101 dalmatinerna) 68 17. Skönheten och Odjuret (Skönheten och Odjuret) 70 18. En helt ny värld (Aladdin) 74 19. En vän som jag (Aladdin) 78 20. Piraternas sång (Peter Pan) 84 21. Kapten Kroks sång (Peter Pan) 88 22. Mössens arbetssång (Askungen) 90 23. Oh-de-lally (Robin Hood) 94 Historik 96 Filmerna i boken 98 Register 102 Att använda ljudspelaren 104 © Disney

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 5

2015-05-06 13:51


1. Slå dig fri 24.Slå dig fri Gm e e e e e™ b e 4 J &b 4

e e

E¨^

Gm e e e e e™ b e J &b Gm

e e

E¨^

F

Csus4

Œ j œ œ œ œ œ œ

œ œ œ™

täc - ke

ö - ver berg

och

E¨^

Gm

œ œ œ œ œ

sin

gnist - rar i

Fadd9

œ œ œ œ œ œ œ œ™ ens - lig - het,

ing - en

själ

E¨^

Gm

Gm

b &b ‰

F

-

u - ti

och

jag är dess

Det C

Œ Ó j œ œ œ œ œ œ

mig tycks

j œ œ œ œj œ œj œ œ œ œ œ œ land

‰ j œ

pas - se - rar här.

F

Ett i - so - le - rat

b &b Œ

in

Œ

Csus4

Fadd9

ner

Cm

gla - ci - är.

b j j j & b Œ œ œ œj œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ Den storm som vi -

E

Cm

Fadd9 Csus4 C e e e e e e e e E n E e J e e J e J J

œ ˙

Snön har lagt sitt

LET IT GO

Text & musik: Robert J Lopez / Kristen Anderson-Lopez Svensk text: Sharon Dyall © Wonderland Music Co Inc.

Fadd9 Csus4 e e e e e e e e e J e E e e J J J

E¨^

b &b œ œ œ œ b &b

Ur Frost

re

ha

Csus4 Cm

w

vänt.

Csus4

C

w

˙

- gent.

Ó

j j j j œ œj œj j j œ œj œ œ œ œ œ œj œ œ œJ œJ œ œ œœœ œ œ œ E¨

Ing - en

får

se

djupt in - om dig,

låt de in - te

F

j b j & b œ œ œ œj œ œ œ œ œ œj œ œ w Vi - sa ing - en - ting,

6

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 6

vad du

än

gör.

ge - nom - skå - da

˙

Œ

dig.

œ œ

Allt är

© Disney

2015-05-06 13:51


2

b j & b œ œ™

˙

för -

‰ œj œ œ

œ Œ

stört!

F

‰ œj œ œ ˙

˙

Slå dig loss,

Gm

b j & b œ œ œ œ œ œJ ˙

slå dig fri!

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ Œ ‰ œ œ™ œ œ œ b & J J J b œ™ b & Gm

din sor

œ œ J

Och ald - rig

œ

˙

snö

œ œ œ

Gm

Œ j j j œ œ œ œ œ œ™ œ

Ja, tänk

vad li - te

av - stånd F

Gm

b j & b œ œ œ œj œ œ œ œ Œ har

räd - slor som F

b &b Œ

styrt

ska nå - gon

œ

bär.

∑

˙™

œ œ

Li - te

F/A

∑

mig.

har väl ald - rig stört

b &b ‰ j œ œ

œ ‰ œ œ œ J D¨

du

Ó

j œ œ™

œ œ

Vänd dig om,

F

mer

j œ œ

œ œ œ™ Släpp den storm

b &b œ

Dm

Œ

nej.

ga

-

ti.

-

‰ œ œ œ J

‰ œj œ œ ˙

˙

det får bli

Den

F

Slå dig loss,

Gm

œ œ

slå dig fri!

‰ œj œ œ

ti - den den är för - bi.

Œ

mig

får

F

j œ œ œ œ œ œj

allt att ver - ka

smått.

Cm

˙

j œ œ œ œ œ œ œ œ J Csus4

är ett flyk- tigt

Œ

œ œ

Och de C

min - ne blott.

w

j œ œj œj j j œ œj œ œ œ œj Œ œj œj œ œ œ œ œj J J œœœ œ œ œ

Nu ska F

b &b œ Œ

vi

se

hur an - vänd - bar

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Rätt el - ler fel

den är,

be - stäm - mer jag.

˙

den kraf - ten

som jag

har.

‰ œj œ œ w Jag är

fri!

7

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 7

2015-05-06 13:51


b &b ˙

‰ œj œ œ

Slå dig loss, B¨

b & b œJ œ ™

œ

tår.

œ œ J

Här

Œ œ œ

F

œ

står

Dm

och för - står.

œ och

in - te en en Gm

Ϫ

/D

ska

för

- da

œ œ J

-

œ

bli.

bbb e e e ebe e e e be e e ne e e be ne E¨(no3)

œ™ œj œ œ w

Släpp den storm du

Fäl - ler

˙™

jag

jag allt

Œ œ œ œœœœœœœœ

slå dig fri!

Ϫ

ser

Gm

‰ œj œ œ ˙

Œ

Nu

F

˙

Slå dig loss,

‰ œœœ œ œœœœ œœ J

slå dig fri!

3

Gm

‰ œj œ œ ˙

˙

b j &b œ œ œ ‰ œ œ œ

b &b ˙

F

bär.

j j b e e e & b b eeebeeeebeeeneeeene eeebeeeebeeeneeeene J‰œ œ œj œ œj œj œ œ œ œ bœJ 8va................................................................................... E¨(no3)

Min kraft den flö - dar ge - nom luft

b & b b œJ œ œJ œJ œ œJ och

ge - nom

w

Œ

mark.

Min själ

- ta - si

till

Cm

F

kas - tar

Min tan - ke

G

Œ

is.

b œ w & b œ œ œ œJ œ J di - rek - tiv!

spi

rar,

-

kraf - ten väl -

bb Œ œ nœ œj œ œj œ œ œ œ œ œ œJ J

blir stark.

bœ & b J œ œJ œJ œ œJ w

den

F(no3)

b & b b œJ œ œJ œJ œ bœJ œ œ œ œ ˙ - ler upp för jag

j j bœ j j j œ œ œ J œ œ œ œ œ œ œ

E¨^

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ J J J J J

Jag läm E¨

˙

kris - tal - li - se - rar fan -

nar

allt

‰ œJ œ œ

Slå dig loss,

som

˙

var,

för -

‰ œj œ œ

slå dig fri!

8

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 8

2015-05-06 13:51


4

F

b &b ˙ F

b &b ˙

Gm

Ba - na väg,

låt

‰ œ œ œ J œ œ en

du

bär.

det som sker.

Ϫ

Gm

w

œ œ œ ‰ œj œ œ

‰ œj œ œ

˙

Slå dig loss,

slå dig fri!

œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ ‰ œ œ™ œ œ œ J J J J J E¨

här

finns in - te E¨

/D

œ œ œ J

för - änd - rad

œ b & b œ™ œJ œ Dm

ske

Gm

Hon som fanns

b &b ˙

storm

‰ œ œ œ œj œ œj œ œ œ œ J

˙™

mer.

œ œ œ ˙

F

Och här

E¨m

˙

står

Œ

själ.

jag,

œ œ Släpp den

Œ

E¨sus2

j j œ œ œ œ œ œ

Snö har väl al - drig

stört

Ó j œ œ™ mig.

© Disney

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 9

2015-05-06 13:51


1. Snön har lagt sitt täcke över berg och glaciär. Det gnistrar i sin enslighet, ingen själ passerar här. Den storm som viner inuti mig tycks ha vänt. Ett isolerat land och jag är dess regent. Ingen får se djupt inom dig, låt de inte få genomskåda dig. Visa ingenting, vad du än gör. Allt är förstört! Slå dig loss, slå dig fri! Den tiden den är förbi. Slå dig loss, slå dig fri! Vänd dig om, det får bli din sorti. Och aldrig mer ska någon säga nej. Släpp den storm du bär. Lite snö har väl aldrig stört mig. Ja, tänk vad lite avstånd får allt att verka smått. Och de rädslor som har styrt mig, är ett flyktigt minne blott. Nu ska vi se hur användbar den är, den kraften som jag har. Rätt eller fel bestämmer jag. Jag är fri! Slå dig loss, slå dig fri! Nu ser jag allt och förstår. Slå dig loss, slå dig fri! Fäller inte en enda tår. Här står jag och ska förbli. Släpp den storm du bär. Min kraft den flödar genom luft och genom mark. Min själ den spirar, kraften väller upp för jag blir stark. Min tanke kristalliserar fantasi till is. Jag lämnar allt som var, förkastar direktiv. Slå dig loss, slå dig fri! Bana väg, låt ske det som sker. Slå dig loss, slå dig fri! Hon som fanns här finns inte mer. Och här står jag, en förändrad själ. Släpp den storm du bär. Snö har väl aldrig stört mig.

10

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 10

© Disney

2015-05-06 13:51


Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 11

2015-05-06 13:51


Tre små gummor Om sommarn

2. Om sommarn qaa z=[qp ]e

Ur Frost

qaa z=[qp ]e C6

Dm7

C/E 3

Dm7

IN SUMMER

Text & musik: Robert J Lopez / Kristen Anderson-Lopez Svensk text: Sharon Dyall © Wonderland Music Co Inc.

B¨º

Am7

Dm7

G6/E

& c œ Fœ œ œ Œ œ œ B¨ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ C7 œ F F œ œ œ œ œ j œ œ œ œ 4 œ ™ j jag,œ ™jag görœdet & b 4 Bri™™ œ- sen ärœ skön, bar-nen de blå- ser mask - ros -frön. Och som snö- gub - bar ˙ gör om ˙ ™ 3

œ

œ

Ϊ

3

œ œ œ œ œ™

3

œ

små gum Em7 - 3na - den Fº - mor Em7 skul - leC6 gå en gångDm7 till mark C6 Tre Dm7

& œ œ ˙™ F

Ó

3

u - ti Dm7¨5

No - ra.

j j œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ #Fœ B¨ F B¨ 3

3

i min hand, jag läg - ger mig ner i stek - het sand, ™™ œ- marn. œ œ œ œ œ œEn œ drink & b som œC6 œ ˙ œ œ F6œ œ œ œ œ œ œ œ E¨7 Am7 D7 G6 3

˙ j œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

& œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ B¨ Gm

”Vi ska ha ro - ligt”, sa gum -mor - na de små,

”vi ska ha ro - ligt, det kan ni väl för - stå. 3

3

j j ™ Am7 3 D7 F6 Em7 Dm7 ˙ œ œ œ œj œ œ œ 3 3 œ œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 ‰ œfröjœ- dasœhe œ- la œda - gen j u - œtij ˙No œ -œra -œmell œ œ och‰ œä - taœ ka & Åœ - kaœ kaœ- ruœ- sell #œ œoch œ œ

&b

C7

so-lar mig på en un - der - bar strand om som - marn.

Ϫ

C

Och nu får jag re - da på

vin - tern från min barm. G7

& Ó

E¨7

Och

Œ

C6

‰ œ œ 3

œ

Tänk att

Am7

D¨7

åh G6

& œ œ œ #œ œ œ œ œ

o - be - grip - ligt cool jag är om Fm7

3

œ œ ˙

B¨7

E¨m7

¿ 3

‰ ¿ J

sol -

-

dah,

3

- ra.”

E¨m7

‰ œj œ

da - doo,

œ œ

och hur

‰ œj

oo -

¿

3

het - ta och ky - la är så un - der - bart och

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ J ju

™ ˙ ™

3

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

För

3

Fm7

A¨9

trivs till - sam - mans, det är

œ œ œ œ œ œ œ œ

Dah

som - marn!

E¨m7

Fm6

‰ œj bbbbb œ

F

varm!

mi - na vän- ner får syn på mig,

A¨7

C6

is blir

Em7 3

3

vil - ken grej,

bah - bah- bah bah -bah - boo.

b & b bbb ¿ ¿ ¿

vad som hän- der när

œ œ œ œ

b & b bbb œ œ œ œ œ œ œ 3

Dm7

3

änt - li - gen en som - mar - bris blå - ser

3

klart!

D¨6

Œ

E¨m7

œ œ œ œ œ œ œ 3

Rrraht - dah dah - dah dah- dah - dah

12

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 12

2015-05-06 13:51


2 Fm7

D7¨5

b & b bbb œ œ œ œ œ nœ 3

dah - dah-dah dah - dah

œ ¿ I

doo.

G¨/A¨

b & b bbb ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿J ¿ Œ 3

3

3

ge mig en som -mar så blir jag...

D¨6

B¨m

G¨6

F7

B¨m7

E¨7

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 3

3

3

‰ œj œ œ œ œ œ œ

∑

En lycklig snögubbe! E¨7

G¨6

Känns li - vet hårt och kallt så Fm E¨m

j b & b bbb œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œj œ œ ˙ œ 3

dröm - mer jag i - gen,

3

3

smäll - kal - la vin - tern där trivs jag som kat - ten, men G¨6

att jag lät- tar lätt på tryc- ket på en som - mar - äng.

G¨/A¨

långsammare:

Ó Œ ‰œ œ 3

Och se

3 3 U b œ b ‰ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ &b b b œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ

D¨6

3

E¨m7/D¨

him - len så blå,

b œ œ ˙™ & b bbb D¨6

som - marn!

E¨m7¨5/A Tempo

D¨6 3

3

ni får ock- så va med ni två,

˙

Ó

Œ

E7

B¨m7

D7

A¨6

3

när jag änt-li - gen gör det fros -ti- ga gör om

œ Om

D¨6‚9 œ œ œ U

w

som - marn!

© Disney

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 13

2015-05-06 13:51


2. Brisen är skön, barnen de blåser maskrosfrön. Och jag, jag gör det som snögubbar gör om sommarn. En drink i min hand, jag lägger mig ner i stekhet sand, solar mig på en underbar strand om sommarn. Och äntligen en sommarbris blåser vintern från min barm. Och nu får jag reda på vad som händer när is blir varm! Tänk att åh vilken grej, mina vänner får syn på mig, och hur obegripligt cool jag är om sommarn! Dah-dah, da-doo, oo-bah-bah-bah bah-bah-boo För hetta och kyla är så underbart och trivs tillsammans, det är ju solklart! Rrraht-dah dah-dah dah-dah-dah dah-dah-dah dah-dah-doo I smällkalla vintern, där trivs jag som katten, men ge mig en sommar, så blir jag... En lycklig snögubbe! Känns livet hårt och kallt så drömmer jag igen, att jag lättar lätt på trycket på en sommaräng. Och se himlen så blå, ni får också va med ni två, när jag äntligen gör det frostiga gör om sommarn! Om sommarn!

14

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 14

© Disney

2015-05-06 13:51


Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 15

2015-05-06 13:51


3. Vill du inte ut och leka? 26. Vill du inte ut och leka? Ur Frost

E¨ “”

DO YOU WANT TO BUILD A SNOWMAN?

Text & musik: Robert J Lopez / Kristen Anderson-Lopez Svensk text: Sharon Dyall © Wonderland Music Co Inc.

e e e e e e e e b4 & b b4 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e b &b b Œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ E¨

Vill du in - te ut och

B¨/D

Œ Œ

le - ka?

œ œ œ œ œ œ ˙™

Byg - ga snö - gub - bar i snön?

Cm

B¨m7

E¨/G

A¨^

G7

Cm

in - te nu,

A¨m6

b & b b ‰ œj œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ Om du får väl - ja vad vi

Vi var ju bäs - ta vän- ner Fm7

Œ œ œœ œ œ œ ˙ œ

säg!

‰ œj œ œ ˙™

le - ker?

hej!

O - kej,

b e e &b b e e e e e e e œ œ œ œ œ œ ˙ œ E¨

Vill du in - te ut och

men

Œ

Vill du in - te ut och le - ka?

Ó

F

w

vill du att jag går så

Vi ses ju in - te

alls som förr, öpp - na din dörr, känns som du läm- nat mig!

3 bb j b ‰ & œ œœœ œ œ œ œ œ œ

j œ œ œœœ

Œ™ œ œ œ œ œ œ Œ™ j œ œ J

j b & b b œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ w œ A¨/C

ΠΪ

le - ka,

e e e e e e e e B¨/D

Œ ‰ j œ œ œ œ œ œ œ ˙™

A¨/C

Œ

och cyk- la runt i kor - ri- dor’n?

Cm

B¨m7

b & b b ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ ‰ j œ œ œœ œ œœœ œ œ w œ œ œ Det vo - re gott med li - te säll - skap nu.

Har bör - jat

ta - la med en tav- la som för - står.

3 bb Œ ™ œ œ j b Œ ‰ œ œœœ & œ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

E¨sus4

Det kan bli li - te

en - samt,

E¨/G

des - sa tom - ma rum

Cm/G

G7

och tim - mar - na ba - ra

Cm

w

går.

16

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 16

2015-05-06 13:51


e be e e e e bb j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ b & ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ j j e™ e e e e™ e e e Tick tack tick tack tick tack tick tack... F (tungklick)

C¨^

A¨m6

NC “” bb e be e e e e e e e e e e e e e e e e e be e e e e e be e e e e % b & C¨^

b &b b Ϊ

A¨m6

œ ˙™

j œ œ œ œ œ

Œ

A¨/C

Œ

œ œ œ œ œ œ œ ˙™

in - ne.

Jag vet du är där

B¨/D

3

Al - la de frå - gar ef - ter

dig.

Cm

Gm

3 bb ‰ j 3 ≈ ‰ b & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ w

tempo rubato

3

De sä - ger ”håll ut!” och jag an- sträng- er mig men jag be - hö - ver dig. Låt mig kom - ma in!

b & b b Œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ w A¨

B¨/D

Vi har ba- ra va - ran - dra,

b &b b Πbb e b &

E™

in - te

B¨sus4

ut och

E

œ

œ

Dm7¨5

E¨/G

Ó

Œ

le - ka?

e

NC

rit.....

e

3

G7

Vad ska vi gö - ra

ba- ra du och jag.

œ œ œ œ œ œ

Vill du

%

Cm

Fsus4

F

œŒ Ó

nu?

e e e e e e

E¨ U %

© Disney

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 17

2015-05-06 13:51


3. Vill du inte ut och leka? Bygga snögubbar i snön? Vi ses ju inte alls som förr, öppna din dörr, känns som du lämnat mig! Vi var ju bästa vänner men inte nu, vill du att jag går så säg! Vill du inte ut och leka? Om du får välja vad vi leker? Okej, hej! Vill du inte ut och leka, och cykla runt i korridor’n? Det vore gott med lite sällskap nu. Har börjat tala med en tavla som förstår. Det kan bli lite ensamt, dessa tomma rum och timmarna bara går. Tick tack tick tack tick tack tick tack… Jag vet du är därinne. Alla de frågar efter dig. De säger ”håll ut!” och jag anstränger mig men jag behöver dig. Låt mig komma in! Vi har bara varandra, bara du och jag. Vad ska vi göra nu? Vill du inte ut och leka?

18

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 18

© Disney

2015-05-06 13:51


Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 19

2015-05-06 13:51


4. När börjar livet? 25. När börjar livet Ur Trassel

C

& 44 V &

V

V

F/C

V

V

V

V

C

C

V

V

V

V

V

V

V

Gol - vet ska so - pas, sen får jag allt sno

V

œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ

Kloc- kan är sju när jag gör min för - sta sys- sla.

C

/B¨

F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ ™ bœ œ Œ œ œ œ ™ œ œ œ œ™ œ œ œ b œ bœ

Œ

& ˙™

F/C

C

Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ F

Text: Glenn Slater Musik: Alan Menken Svensk text: Robert Cronholt © Walt Disney Music Co. & Wonderland Music Co Inc.

V

F

WHEN WILL MY LIFE BEGIN?

Vax - a och put - sa, tvät - ta, mop - pa, pys - sla,

på.

C11

G7/B

F

un-ge - fär allt det där tar

Gm7

en

F

b œ™ œ œ & œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ kvart el - ler så. Sen lä - ser

jag

en

bok

och kan- ske

än - nu en

och äg - nar

œœ œ œ œ œ b œ™ œ œ œ œ™ œ œ œ ™ & œ œ œ œœ œ œ œ œ œ Dm7

G7

mig en

li

A7

-

ten stund åt

Dm7

sen:

C

& V &

V

V

V

V

Spe - lar gi - tarr

G7sus4

C11

œ™ œ œ œ œ

när bör - jar F/C

Dm7

mål - ning - en.

& b œ™ bœj œ œ œ œ œ œ œ de - rar

F

li - vet

V

V

V

e - gent C

V

V

och

stic - kar och fun-

F

œ œ œ ˙™ -

V

li

V

-

œ œ œ œ œ œ lång,

jag

œ œ œ

hål

-

ler

œ œ

i - gång

œ till

Ϫ

tu -

n

Œ

gen?

F/C

V

F

C

Da - gen är

G7

œ œ

V

V

V

Ó

sen,

20

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 20

2015-05-06 13:51


2 C

F

Œ

œ ˙™ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ

&

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ b œ bœ

slöj- dar och dan - sar, spe - lar ett schack - par - ti. A¨

& ™ bœ œ œ

Œ

C

F/A

œ

œ œ œ

œ œ œ

G7/B

œœ œ

Böj och sträck, färg och bläck, gym - na - stik,

lju - sen.

F

/B¨

Dre- jar och sko - jar, sen kan jag stö - pa

Gm7

F

C11

b

œ œœœ œ œ œ

bro - de - ri. Dm7

Jag lä - ser

G7

œ™ œ œ œ œ œ œ œ & b œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ om

nån

bok

i - fall jag

får

en

chans, jag må - lar

li - te

till

om det finns

œ œ œ œ œ œ œ œ™bœj œ œ œ œ œ œ œ & b œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ F

Dm7

G7

plats nån - stans. Jag bor - star läng - e, B¨

G7sus4

A7

Dm7

& b œ™ œ œ œ œ œ œ ˙ œ™ œ œ œ œ b œ œ œ ˙™ & C11

G7

F

&b

˙

B¨/F

œ œ

˙

det

har de

C11

œ œ œj ˙™ J

&b ˙

gjort

gåt - full och stor,

F7

F/A

Œ

sen bör - jar

Ϊ F

B¨/F

j œ™ j ˙ œ œ

F

Ó

˙

Snart vack - ra ljus

var - je

glans,

Am7 D7

Jag ba- ra un - drar och un - drar och un - drar: när bör - jar

Œ

œ œ

fått

Dm7

œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

li - vet e - gent - li - gen? F

A7

läng - e tills mitt hår Gm7

Œ

all- ting om och om i - gen.

F

˙

gång B¨6

˙

œ™ œj ˙ ™

B¨/F

jag

fyllt år.

œ ™ œj œ ˙ F/A

un - drar om nån- sin

C

B¨/F

œ œ ˙™

längs him - len går

Œ

Dm7

˙

œ œ n˙ ™ G7

œ ™ œj w œ œ œ œ

jag blir ut - släppt av

och

‰ œj

Skym - tar en värld B¨

‰ j œ

C11

C

min mor?

© Disney

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 21

2015-05-06 13:51


4. Klockan är sju när jag gör min första syssla. Golvet ska sopas, sen får jag allt sno på. Vaxa och putsa, tvätta, moppa, pyssla, ungefär allt det där tar en kvart eller så. Sen läser jag en bok och kanske ännu en och ägnar mig en liten stund åt målningen. Spelar gitarr och stickar och funderar sen: när börjar livet egentligen? Dagen är lång, jag håller igång till tusen, slöjdar och dansar, spelar ett schackparti. Drejar och skojar, sen kan jag stöpa ljusen. Böj och sträck, färg och bläck, gymnastik, broderi. Jag läser om nån bok ifall jag får en chans, jag målar lite till om det finns plats nånstans. Jag borstar länge, länge tills mitt hår fått glans, sen börjar allting om och om igen. Jag bara undrar och undrar och undrar, när börjar livet egentligen? Snart vackra ljus längs himlen går och det har de gjort varje gång jag fyllt år. Skymtar en värld så gåtfull och stor, undrar om nånsin jag blir utsläppt av min mor?

22

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 22

© Disney

2015-05-06 13:51


Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 23

2015-05-06 13:51


Tre små gummor

5. Var nöjd med allt som livet ger 5. Var nöjd med allt som livet ger Ur Djungelboken

qaa z=[qp ]e E¨

b & b b 44 F¿ ¿ ¿ ¿ ¿

4 & b 4 ™™ œ A¨

œ

œ

b &b b œ œ œ œ Tre

¿

œ

du B¨7

Œ

F œ œ œ

œ œ œ œ œ™ Var nöjd med

små gum - mor

all - ting som F

œ œ œ œ™ skul - le

gå en gång

˙

œ œ œ œ ™ C7 œj

j j alltœ ™ somœ œli - vetœ gerœ ˙ och ˙ ™™ œ F

C7

œ uœ- ti œ Noœ -

till mark - na - den

j œ œ œ œ œ

kringB¨ dig ser.

THE BARE NECESSITIES

Text & musik: Terry Gilkyson Svensk text: Martin Söderhjelm © Wonderland Music Co Inc.

Glöm bortB¨ be - kym - mer, F E¨ E¨7

sor - ger F

och

ra.

be -

F7 ™ b œ ™ & bbb œ œ œ Œœ œœ œ œ œ œœ œ Œ˙ ˙ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ™ œ j & w œ œ œœ ˙

”Vi ska ha ro - ligt”, sa gum -mor - na de små, svär.

Var

glad

och

”vi ska ha ro - ligt, det kan ni väl för - stå.

nöjd

A¨7

B¨ Gm bb j œ b &&b œ œ œœ ™ œ œj J œ œ œ œœ œ œœ™ œbjörn œ -tjänst œ œgör ju ing - en glad.œ Var Å - E¨ ka kaA¨ - ru - sellE¨

b &b b w

och

Œ

Vart - hän

b &b b w

b &b b w

Œ

spår. E¨

min pas - sion.

F7

ta

en titt

24

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 24

Œ

œ

äls - kar F7

b &b b ¿ ¿ ¿

j œ ˙

strö -

djung - el

œ

œ

Jag

ju

en

B¨7

Œ

och A¨

Œ

vart - hän

Œ

w

snår

œ

bin

och

œ œ J

de - ras

œ

kring A¨m

j œ œ

Och

¿ ¿

¿ ¿ ¿

un - der

sten och mull.

vill B¨7

Ó

œ œ œ œ œ

du av my - ror få E¨

∑

œ

bon

C7

œ

No - ra.”

œ œ œ œ œ

var,

œ

œ

F

œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ ˙œ ˙ ™ nöjd med li - vet som vi le - ver

œ œ œ œ œ

b &b b œ œ œ œ œ ˙ är

vad:

Fm7

œj œ œ œ

Ϫ

jag än

står E¨7

du

C7

C7

B¨7

Œ

går, E¨

vet

ä - ta ka - ra -mellB¨7 och fröj- das he - la da - gen u - ti

œ œ œ œ œ

här.

för

C7

Œ

för

œ

jag än

œ

œ

œ

œ

mi - na

ho - nung

œ œ

mun - nen full

œ

Kanske smaka på’rom? Var

œ

¿ så

œ

nöjd med

© Disney

2015-05-06 13:51


2 Fm7

b &b b œ

allt E¨

b &b b Œ

œ

œ

œ

du

ser

och

˙

œ

œ

allt

b &b b œ

bort

som

œ

nöjd

för

nöjd med

b &b b

B¨7

Ϫ

loc B¨7

Ϫ

ploc A¨

vet

li - vet

som

œ

dem

kar

klor - na dem ska

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 25

Œ

du

bes - vär.

œ

w

œ

le - ver

œ

˙

ju

œ

Var

in

œ

œ

nöjd med

œ

œ

Var

glad

och

glad.

Var

Œ

œ œ œ œ œ

Om fruk - ter dig

Œ

w

bär, E¨

œ œ œ œ œ

se E¨7

Œ

w

bes - vär. E¨

an - vänd din

Glöm

œ

ing - en

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

klass så

j œ

œ j J œ œ œ œ

här.

el - ler

nöjd med

kring dig ser. B¨7

Œ

œ

œ

œ œ œ œ™

w

u - tan A¨m

du dra

C7

œ

en björn - tjänst gör

j œ œ œj œ œ

œ œ œ

all - ting som F7

œ œ œ œ œ

œ

Var

j œ œ œ œ œ

ba - nan

j œ œ

œ

ger.

B¨7

vi

Œ

A¨7

du vad:

kar,

∑

och

och

œ

j œ œ œ œ œ

sor - ger

Œ

C7

b &b b

li - vet A¨

œ

œ

w

œ

œ

Fm7

œ

œ

fruk - ter av bäs - ta

œ

j œ ˙

-

som

œ œ œ œ™

b &b b œ œ œ œ œ b &b b œ

allt

œ

E¨7

C7

œ

œ

li - vet ger C7

œ

˙

b &b b œ b &b b

œ

be - kym - mer,

œ œ œ œ™

b &b b Œ

B¨7

hö - ger och vän - ster

till

att du

œ

œ œ

Vill du F7

ploc - ka

œ

Œ

˙

tass.

œ

Men

F7

B¨7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

fort du ska ta Fm7

œ

œ

li - vet

dig en

œ

œ

som

vi

fin a - pel - sin.

B¨7

œ

œ

al - la

œ

œ

le - ver

2015-05-06 13:51


E¨ E¨

nöjd nöjd

bbb b b & & b œœ

C7 C7

œœ

nöjd nöjd med med B¨7 B¨7

bbb b b & & b Ϫ Ϫ loc

kar, kar,

--

kar kar

ploc A¨ A¨

œœ

vet vet

œœ

li li -- vet vet

j œœj œœ

dem dem

bbb œœ œœ œœ œœ b œœ b & & b fruk fruk -- ter ter av av bäs bäs -- ta ta C7 C7

bbb b b & & b œœ œ œ œ œ œ œ ∑∑

b &b b w

här,

26

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 26

Cm7

ŒŒ

vi vi

œœ ver

le le -- ver

ba ba -- nan nan

œœ

ing ing -- en en

ŒŒ

bär, bär, E¨ E¨

œœ œœ œœ œœ œœ

E¨7 E¨7

ŒŒ

w w

bes bes -- vär. vär. E¨ E¨

an an -- vänd vänd din din F7 F7

j j œœj œœ œœj œœ œœ œœ

Var Var

så så

in in

nöjd nöjd med med

vi

œ

fort fort du du ska ska ta ta Fm7 Fm7

œœ

li li -- vet vet

B¨7

œ

hö hö -- ger ger och och vän vän -- ster ster

œ

le - ver

se se

till till

att att du du

œœ œœ

œœ

œœ

Vill Vill du du F7 F7

ploc ploc -- ka ka

ŒŒ

˙˙

tass. tass.

B¨7 B¨7

œœ

Men Men

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ŒŒ

œœ

œœ

œœ

Var Var

Om ter dig dig Om fruk fruk -- ter

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

klass klass så så

glad. glad.

œœ œœ œœ œœ œœ

ŒŒ

w w

œœ

˙˙

ju ju E¨ E¨

här. här. E¨ E¨

el el -- ler ler

uu -- tan tan A¨m A¨m

Fm7

Œ

œœ

w w

œœ œœ œœ œœ œœ

klor du klor -- na na dem dem ska ska du dra dra E¨ C7 E¨ C7

bbb b b & & b

œœ

som som

ŒŒ œœ

en en björn björn--tjänst tjänst gör gör E¨ A¨ E¨ A¨

du du vad: vad: Fm7 B¨7 Fm7 B¨7

œœ

j œœj ˙˙

loc -B¨7 B¨7

bbb b b & & b Ϫ Ϫ ploc

för för

w

här.

œœ

som som A¨

dig dig en en

œœ

fin fin aa -- pel pel-- sin. sin. B¨7 B¨7

œœ

vi vi

œœ

al al -- la la E¨

œ

Œ

œœ

œœ

le le -- ver ver

3

Ó

© Disney

2015-05-06 13:51


Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 27

2015-05-06 13:51


5. Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd för vet du vad: en björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Varthän jag än strövar, varthän jag än går, står djungel och snår kring mina spår. Jag älskar bin och deras bon för honung är ju min passion. Och vill du av myror få munnen full så ta en titt under sten och mull. Kanske smaka på’rom? Var nöjd med allt du ser och allt som livet ger. Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd för vet du vad: en björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Om frukter dig lockar, banan eller bär, se till att du plockar dem utan besvär. Vill du plocka frukter av bästa klass så använd din höger och vänster tass. Men klorna dem ska du dra in så fort du ska ta dig en fin apelsin. Var nöjd med livet som vi alla lever här, vi lever här.

28

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 28

© Disney

2015-05-06 13:51


Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 29

2015-05-06 13:51


Tre små gummor

6. Apans sång Apans sång

qaa z=[qp ]e

Ur Djungelboken

qaa z=[qp ]e

#4 & 4 #Fe e 4 ™e

& b4 ™ œ &

#

Tre

e e e e ŒB¨ e ‰ ej Œ F œ

Em

œ

œ

œ

B7

små gum - mor

œ œ œ œ #œ ˙

trä F- dens grö - na höjd. Em

I WANNA BE LIKE YOU

Text & musik: Robert Sherman / Richard Sherman Svensk text: Martin Söderhjelm © 1966 Wonderland Music Co Inc.

Em

œ œ œ œœ œ œ C7 F œ œ œ œ j ™™ j œ œ œ œ ˙

™ kung œ œ œ œ œJag œ - enœ ™ är

ö - ver al - la här

un - der

Œ ‰ j j œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ™ œ #œ œ œ# œ œ œ

skul - le

gå en gång

till mark - na - den

Jag har nått F opp till B¨hög - sta

u - ti

˙

No - ra.

topp, men än - nu F är jag ej nöjd. B7

& b # ™™ œ œŒ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ‰œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ ™ & ˙ j œœœœ œ œ œ j œ œ œ #œ ˙ œ ˙j œ œ œ œ œ ”Vi ska ha ro - ligt”, sa gum -mor - na de små, ”vi ska ha ro - ligt, det kan ni väl för - stå. Jag vill ju bli en man, en

#

män -ska

och kun - na allt ni kan.

C7 Em

D7

Jag

G

j j œ œ Œ &&b #œ œ œ œœ ™ #œ œœj œœ œ™œ œœj #œ œœ™ œ#œœj œœ œœ œ œ˙ œ œ œ œ ˙˙ ˙ ™™ œvillœ ejœlängœ- re a - pa mig, jag œvill ba - ra va en man! Oh! œ Oo - be - do, Å ka ka ru sell och ä ta ka ra mell och fröj das he la da gen u ti No ra.” #

-

-

-

E7

Gm

-

-

-

A7

-

-

D7

-

F

-

G

-

G©o

j & ‰ œ œ œ œ œ #œ œ œ Œ Ó ‰ œJ œ #œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ jag vill ju va som du - u - u.

#

Am7

D7

Jag vill se ut som du,

G

E7

& Œ œ œ œ œ œ œ Œ Det vill jag

Œ œ œ œ #œ œ œ Œ

nu - u - u,

#œ & œ œ œ D7

ett djur som

G

œ œ ˙

Ó™

B7

B7

j j & œ œ # œ ˙ œ œ ing - a kon - ster tål. Em

# & ˙

Œ

mål.

Ó

ja - a - ag,

du - u - u.

A7

Œ œ œ œ œ Œ det

lär sig bra

Œ™ j œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ™

Em

œ

bli en män - ni - ska - a - a.

#

gå som du,

För - sök in - te lu - ra mig, gos -

se,

Œ ‰ j j # œ œ œ œ # œ œ œ™ œ #œ œ # œ œ Att kän - na till hur

j œ œ œ œ œ œ

Din hem - lig - het

vill

jag

eld blir till

œ œ Ó

ve - ta.

är

jag

œ

mi - na dröm - mars

œ œ œ œ #œ

Säg

hur

det

går till.

30

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 30

2015-05-06 13:51


2

#

B7

& ˙™ #

‰ j Œ j # œ œ œ œ # œ œ œ™ œ #œ œ # œ œ œ œ För då blir jag visst

G

jag vill ju va som

Oo - be - do, D7

G

gå som du,

du - u - u.

& œ œ œ Œ #

& Ó

G©o

œ œ œ Œ

och det är vad jag

G

bli en sån som

mig!

du - u - u.

D7

G

Ja, det är

så - å - å,

œ œ œ œ œ ˙™

D7

lä - ra sig

D7

Ó

Œ œ œ œ œ œ œ Œ

Œ œ œ œ œ Œ

& œ œ œ œ œ ˙™ #

Am7

A7

att

man till sist E7

‰ œj œ œ œ œ #œ œ œ Œ

& œ œœ˙ #

en

G

bli en sån som E7

Ó

D7

vill. A7

Oh!

œ Œ ˙

‰ œ œ #œ œ œ œ Œ J Jag vill se

ut som du, E7

Œ œ œ œ #œ œ œ Œ så kan det

E7

Ó

mig!

gå - å - å,

A7

Œ œ œ Att

œ œ

Œ

lä - ra sig

A7

D7

G

lä - ra sig

bli en sån som

mig!

Œ œ œ œ œ Œ Att

Em

œ œ œ œ ˙

U ˙

© Disney

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 31

2015-05-06 13:51


6. Jag kungen är över alla här under trädens gröna höjd. Jag har nått opp till högsta topp, men ännu är jag ej nöjd. Jag vill ju bli en man, en mänska och kunna allt ni kan. Jag vill ej längre apa mig, jag vill bara va en man. Oh! Oo-be-do, jag vill ju va som du-u-u. Jag vill se ut som du, gå som du, du-u-u. Det vill jag nu-u-u, ett djur som ja-a-ag, det lär sig bra, bli en människa-a-a. Försök inte lura mig gosse, jag inga konster tål. Att känna till hur eld blir till är mina drömmars mål. Din hemlighet vill jag veta. Säg hur det går till. För då blir jag visst en man till sist och det är vad jag vill. Oh! Oo-be-do, jag vill ju va som du-u-u. Jag vill se ut som du, gå som du, du-u-u. Ja, det är så-å-å, så kan det gå-å-å, att lära sig bli en sån som mig! Att lära sig bli en sån som mig! Att lära sig bli en sån som mig!

32

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 32

© Disney

2015-05-06 13:51


Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 33

2015-05-06 13:51


Sångerna i Den Lilla Sjöjungfrun, Lejonkungen och Frost har rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ljudfilmen föddes med Jazzsångaren 1927 och över en natt vältes filmbranschen över ända. Filmen blev en omedelbar och formidabel succé. Så fort ljudfilmen var här blev musiken ett av Disneyfilmernas starkaste kort. Delar av branschen trodde fortfarande att ljudfilmen bara var en fluga och att filmen skulle fortsätta att klara sig med den musik som alltid hade ackompanjerat filmvisningarna. Men Walt Disney var en av de filmskapare som blev vilda av entusiasm inför den nya tekniken. Han var ännu inte fyllda 26 då Jazzsångaren hade premiär men var redan erkänd som den främsta när det gällde att göra animerad film. Tecknad film existerade då endast som kortfilm, visad som förspel till huvudfilmerna på biograferna. Från Walt Disneys bolag kom kortfilmerna med högst kvalitet. Han strävade ständigt efter att utveckla den animerade filmen och ville alltid vara först med ny teknik. Omkring ett halvår efter premiären på Jazzsångaren var Disney och hans medarbetare i färd med att göra den första animerade filmen med ljud. Disneys stjärna Musse Pigg skulle få äran att göra huvudrollen. Den omkring sex minuter långa Musse Pigg som Ångbåtskalle (originaltitel Steam-

boat Willie) var inspirerad av stumfilmsstjärnan Buster Keatons succé Hans son på galejan (Steamboat Bill Jr., 1928). Musse är matros på en ångbåt och inspireras av flodens ljud att skapa musik. Fat, skedar, tvättbräda och en stackars katt hör till det Musse tar till för att spela den muntra melodin ”Turkey in the straw”. Innan bolaget spenderade pengar på en dyr och komplicerad ljudinspelning gällde det att testa effekten. En kväll i juni eller juli 1928 – datum är osäkert – släpades en filmprojektor ut på gräsmattan utanför filmstudion, så att ljudet från maskinen inte skulle störa. Filmen kunde projiceras in genom ett fönster och på ett lakan som hängts upp i ett av enplansbyggnadens största rum. Med allt riggat bänkade sig en liten publik, till stor del bestående av animatörernas fruar. Ur sikte, men så att de kunde se baksidan av lakanet och följa handlingen, satte sig Disney och hans medarbetare, utrustade med instrument och metallskålar och pennor som trumpinnar, och allt annat som behövdes till ljudeffekterna. Och så började de

96

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 96

2015-05-06 13:53


spela, banka, vissla och yla ackompanjemanget till de stumma bilderna. Det var en sorts första titt på världens första animerade film med ljud. ”Det lät fruktansvärt”, sa Walt Disney efteråt, ”men det var underbart!” Första försöket gjordes vid åttatiden; först framåt två på natten slutade de förhäxade animatörerna att köra filmen om och om igen, medan de turades om att lämna platsen bakom lakanet för att ta plats framför och se hur det fungerade. Med något mer professionellt ljud blev Musse Pigg som Ångbåtskalle filmen alla måste se. Animerad film utan ljud var död innan året var slut. För bolaget var filmen extremt viktig. Genom att vara tidig med att prova ljud – det var komplicerat att synkronisera med tecknade bilder – skaffade sig Walt Disney ett litet försprång som konkurrenterna sedan inte kunde hämta in. Känslan för hur musik och bilder kunde samverka fortsatte att gynna Disney. Något år senare började produktionen av ”Silly symphony”-filmer, kortfilmer uppbyggda kring musikstycken. De blev snart ett begrepp. Mest berömd blev Tre små grisar (1933), med den stora stygga vargen som är efter tre grisar. Till den skrevs låten ”Ingen rädder för

© Disney

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 97

vargen här”. Den satte sig omedelbart i åskådarnas huvuden och blev en monstruös hit: ”Den brister ut mot en i nästan varenda bio; radion slungar den mot en ...”, klagade en filmkritiker. Redan från början konstaterades att den fick en symbolisk betydelse, som en besvärjelse mot depressionen som då plågat USA i flera år. Vi förknippar namnet Disney med film, nog så naturligt; men man ska inte bortse ifrån att bolaget har en drygt åttioårig tradition som hitfabrik. Vanligtvis spelas dialogen i animerade filmer in först, innan bilderna görs. Skådespelarnas insatser ger inspiration till animationerna. Samma sak gäller för musiken. ”Havet är djupt”, ”Var nöjd med allt som livet ger”, ”Hakuna Matata”, ”Ser du stjärnan i det blå” – kompositionen av låtar som dessa är en grundläggande del av processen bakom filmerna. Det ligger prestige i att skriva text och musik åt Disney. När den animerade filmen kring 1990 gjorde en comeback, efter att ha sett ut att vara färdig att pensioneras, var pärlbanden av hits med Howard Ashmans text och Alan Menkens musik en av de viktigaste orsakerna till att publiken återvände. Och vem kan idag tänka på Lejonkungen utan att för sitt inre öra höra låtarna av Elton John och Tim Rice tona fram? Filmen och musiken, båda konstarterna, känns som ett. Så det är inte konstigt om Ariel, Timon, Pumba och Elsa har musiken i blodet. I Disneys filmer finns en sångskatt som ständigt fylls på.   Mårten Blomkvist

97

2015-05-06 13:53


Filmerna i boken

Askungen (1950) Föräldralösa Askungen är ut­ lämnad till elak styvmor och dito styvsystrar. Men en god fe räddar henne och ser till att hon hamnar i prinsens famn. Askungenberättelser har en lång tradition av europeisktorientaliskt ursprung och varianter finns i många sagosamlingar. Disneys film byggde på Charles Perraults version från 1697, blev en succé som räddade bolagets av kriget prövade ekonomi, och är med sina skojiga möss och söta fåglar idag nog den mest kända Askungen av alla.

Peter Pan (1953) Berättelsen om Peter Pan som aldrig vill bli vuxen, och tar med barnen Darling till landet Ingenstans där de får slåss mot pirater, var från början en pjäs, skriven av britten James M. Barrie 1904. Som liten hade Walt Disney både sett den och i skolan själv fått spela Peter. Peter Panhistorien kan ses som en maning att behålla barnasinnet och fantasin och är på så vis som gjord för Disney. Så har också älvan Tingeling med sitt sagostoft blivit som en Disneylands­ ambassadör.

98

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 98

2015-05-06 13:53


Lady och Lufsen (1955) Berättelsen om den förfinade cockerspanieln Lady som hamnar i knipa men finner stöd – och kärleken – hos byrackan Lufsen, är känd för den ljuva spaghetti­ måltidsscenen, en högtid i svensk jul-tv. Men se upp, ser man hela filmen är en av de mest svårförglömliga sekvenserna ett hjärtskärande tragiskt ögonblick då hund­ kompisen gamle Trofast ligger slagen. Walt Disney hade inget emot snyftningar i salongen. Bolagets första film i det nya bildformatet CinemaScope.

Pongo och de 101 dalmatinerna (1961) En historia om det hundälskande paret Roger och Anita, vars söta dalmatinervalpar hamnar i klorna på modegalna Cruella de Vil som vill ha en dalmatinervalppäls. En av de mest spännande Disney­ filmerna, med rafflande biljaktscen. Även teckningarna hade tuffat till sig. En ny metod i arbetsprocessen gjorde att inte allt blev lika mjukt och behagligt avrundat som tidigare. Cruella brukar räknas som en av de elakaste Disneyskurkarna.

Djungelboken (1967) Walt Disney dog 1966 och Djungelboken var den sista långfilmen han personligen över­ vakade. Underlag var åter en bok av en brittisk författare, Rudyard Kipling. Som journalist i Indien hade han fått inspiration till berättelserna om människovalpen Mowgli och hans äventyr med djuren i djungeln. Boken skrevs 1894, men i lanseringen av filmen framhölls bröderna Richard och Robert Shermans moderna musik som ”en ny svängig sorts Disney!” Inte minst sångnumren gjorde satsningen till en succé.

Aristocats (1970) Den första filmen från bolaget gjord helt utan Walt Disneys inflytande. Jazz hade gjort Djungelboken till en framgång, så i Aristocats bjöds mer. Förfinade parisiska kattmamman Duchess med tre ungar kastas av en elak betjänt ut på gatan, men får hjälp av den bohemiske vildkatten Thomas O’Malley och Scat Cats svingande gäng. Aristocats ses av Disneykonnässörer som en mellanfilm, men är rar och gick hem särskilt väl hos den europeiska publiken.

© Disney

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 99

99

2015-05-06 13:53


Robin Hood (1973) Sedan filmens födelse har Robin Hood, fenomenal bågskytt och de fattigas beskyddare i 1300-talets England, varit en filmskaparnas älskling. Errol Flynnfilmen Robin Hoods äventyr (1938) är den arketypiska matinéfilmen. Så varför skulle det inte även finnas en tecknad Robin? Som i Djungelboken och Aristocats fungerade roliga och charmiga och lömska djur som människokarikatyrer, och det gick hem även denna gång.

Den Lilla Sjöjungfrun (1989) Disneys version av dansken H.C. Andersens saga om sjöjungfrun som förälskar sig i en prins från torra land blev en enorm succé och den animerade filmens comeback. Tecknad film på bio var sedan några år på väg att försvinna och sågs som passé. För älskare av tecknad film kom Den Lilla Sjöjungfrun som ett mirakel. Här återuppstod det glänsande samspelet mellan bild och musik. Jungfrun fick Oscar, dels för musiken, dels för sången ”Havet är djupt”.

Skönheten och Odjuret (1991) En av de mest roman­ tiska Disneyfilmerna, med sin berättelse om unga Belle som ska undsätta sin pappa och faller för den som fängslat honom, en prins förtrollad till odjur. En gammal saga blev åter succé i Disneyfabrikens händer. Scenen där Belle och Odjuret dansar blev spektakulär genom att de tecknade figurerna placerades i en dator­animerad balsal. Detta fyra år innan den första datoranimerade långfilmen. Den enda animerade filmen som nominerats till en Oscar för bästa långfilm. Lär förbli ensam om äran eftersom animerad långfilm nu har en egen kategori.

Aladdin (1992) Berättelsen om den unge slarvern Aladdin, som får tag i en lampa med en ande som hjälper slyngeln att vinna sultanens dotter, är äldst av alla sagor som blivit Disneyfilm. Den ingår i samlingen Tusen och en natt, stammande från Indien och på 800-talet översatt till arabiska. Stjärnan Robin Williams gjorde Andens röst, och improviserade fram rena ståuppframträdandet. Teckningarna var inspirerade av ansedda tidnings­tecknaren Al Hirschfeldts slingriga stil. Resultat: en av de mest sofistikerade Disneyfilmerna och en stor succé.

100

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 100

2015-05-06 13:53


Lejonkungen (1994) Unga lejonet Simba ska en dag ta över efter pappa lejonkungen. Men en ond farbror vill ha tronen och iscensätter Simbas fars död så att sonen tror sig skyldig, och i skam flyr flocken. Scenariot påminner om Hamlet. Den stundtals högstämda Lejonkungen är en ovanligt ambitiös animerad film. Elton Johns och Tim Rices Oscarsbelönade sång ”En värld full av liv” framstår som en hyllning till själva livets mirakel. En av de mest framgångsrika Disneyfilmerna. Gjorde senare succé även som musikal.

Herkules (1997) Herkules, eller Herakles, är kanske den mest kända av alla grekiska mytiska gestalter, övermänskligt stark, alla superhjältars fader. Fast här hamnar han i en vanvördig komedi. Hjälten måste återvinna gudarnas aktning, men får tas med en ständigt rosenrasande Hades, härskare över underjorden, belastad med korkade medhjälpare. Brittiska konstnären och karikatyrtecknaren Gerald Scarfe påverkade designen. Skådespelaren James Woods gjorde Hades röst, och skönjs i dennes anletsdrag.

Trassel (2010) Prinsessan Rapunzel hålls fången i ett torn för sitt långa, magiska hårs skull. Hon har blivit ilurad att världen utanför är farlig, men när en ung tjuv med mer mod än hjärna kommer förbi rymmer hon med honom. En munter, fartfylld Disneyfilm. Rapunzels vackra hårsvall blir nästan en superkraft, och används som lasso och lian. I denna den femtionde animerade Disneylångfilmen var underlaget åter en saga nedtecknad av bröderna Grimm, precis som i Disneys, och världens, första tecknade långfilm, Snövit och de sju dvärgarna (1937).

Frost (2013) Den iskalla Snö­ drottningen i H.C. Andersens saga med samma namn blir här den snällare Elsa, en prinsessa med en köld­skaparförmåga hon inte kan behärska. Lillasyster Anna får ge sig ut på farofylld färd för att hämta Elsa när hon i förtvivlan isolerat sig i ett isslott. Frost blev stor succé, delvis därför att den framgångsrikt bröt mot animationens långa tradition av grabbighet. Kvinnorna har huvudrollerna och det är inte en slump att den mest populära sången heter ”Slå dig fri”.   Texter av Mårten Blomkvist

© Disney

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 101

101

2015-05-06 13:53


Register ALLA SNUBBAR VILL JU VARA KATT /

DJUNGELFLICKANS SÅNG  /

EV’RYBODY WANTS TO BE A CAT  42

MY OWN HOME  34

Text: Floyd Huddleston Musik: Al Rinker Svensk text: Doreen Denning Maes © Walt Disney Music Co. /  Warner /Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB / Faber Music Ltd.

Text & musik: Richard Sherman / Robert Sherman Svensk text: Martin Söderhjelm © Wonderland Music Co Inc. / Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB / Faber Music Ltd.

APANS SÅNG /  I WANNA BE LIKE YOU  30

EN HELT NY VÄRLD /

Text & musik: Robert Sherman / Richard Sherman Svensk text: Martin Söderhjelm © 1966 Wonderland Music Co Inc. / Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB / Faber Music Ltd.

A WHOLE NEW WORLD  74

BELLA NOTTE  60

Text & musik: Peggy Lee / Sonny Burke Svensk text: Gardar Sahlberg / Lennart Reuterskiöld © 1952 Walt Disney Music Co. / Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB / Faber Music Ltd. CRUELLA DE VIL  68

Text & musik: Mel Leven Svensk text: Monica Forsberg © 1959 Walt Disney Music Co.  /  Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB / Faber Music Ltd.

Text: Tim Rice Musik: Alan Menken Svensk text: Monica Forsberg © 1992 Walt Disney Music Co. & Wonderland Music Co Inc./  Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd. EN VÄN SOM JAG /  F RIEND LIKE ME  78

Text: Howard Ashman Musik: Alan Menken Svensk text: Monica Forsberg © Walt Disney Music Co. & Wonderland Music Co Inc. /  Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB / Faber Music Ltd. EN VÄRLD FULL AV LIV / CIRCLE OF LIFE  66

Text: Tim Rice Musik: Elton John Svensk text: Monica Forsberg © 1994 Wonderland Music Co Inc./ Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured.

All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd. HAKUNA MATATA  62

Text: Tim Rice Musik: Elton John Svensk text: Monica Forsberg © Wonderland Music Co Inc./ Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd. HAVET ÄR DJUPT /  U NDER THE SEA  50

Text: Howard Ashman Musik: Alan Menken Svensk text: Ingela Forsman © Walt Disney Music Co. & Wonderland Music Co Inc./ Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd. HELA MIN VÄRLD  /  PART OF YOUR WORLD  56 Text: Howard Ashman Musik: Alan Menken Svensk text: Ingela Forsman © 1989 Walt Disney Music Co. & Wonderland Music Co Inc./ Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd.

102

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 102

2015-05-06 13:53


KAPTEN KROKS SÅNG /

OH-DE-LALLY  /   O O-DE-LALLY  94

SLÅ DIG FRI /  L ET IT GO  6

THE ELEGANT CAPTAIN HOOK  88

Text & musik: Roger Miller Svensk text: Doreen Denning Maes © Wonderland Music Co Inc./ Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd.

Text & musik: Robert J Lopez / Kristen Anderson-Lopez Svensk text: Sharon Dyall © Wonderland Music Co Inc. /  Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd.

Text: Sammy Cahn Musik: Sammy Fain Svensk text: Monica Forsberg © Walt Disney Music Co. / Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd. MITT SISTA HOPP /  ONE LAST HOPE  36

Text: David Zippel Musik: Alan Menken Svensk text: Monica Forsberg © Walt Disney Music Co. & Wonderland Music Co Inc./ Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd. MÖSSENS ARBETSSÅNG /  THE WORK SONG  90

Text & musik: David Mack / Al Hoffman / Jerry Livingston Svensk text: Gardar Sahlberg / Karl-Lennart © Walt Disney Music Co. /  Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd. NÄR BÖRJAR LIVET? /  WHEN WILL MY LIFE BEGIN?  20

Text: Glenn Slater Musik: Alan Menken Svensk text: Robert Cronholt © Walt Disney Music Co. & Wonderland Music Co Inc./ Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd.

OM SOMMARN  /   I N SUMMER  12

Text & musik: Robert J Lopez / Kristen Anderson-Lopez Svensk text: Sharon Dyall © Wonderland Music Co Inc. / Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd.

THOMAS O’MALLEYS SÅNG /  THOMAS O’MALLEY CAT  46

PIRATERNAS SÅNG  /

Text & musik: Terry Gilkyson Svensk text: Doreen Denning Maes © Wonderland Music Co Inc./ Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd.

A PIRATE’S LIFE  84

VAR NÖJD MED ALLT SOM LIVET GER /

Text: Ed Penner Musik: Oliver Wallace Svensk text: Monica Forsberg © Walt Disney Music Co. /  Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd. SKÖNHETEN OCH ODJURET /  BEAUTY AND THE BEAST  70 Text: Howard Ashman Musik: Alan Menken Svensk text: Ingela Forsman © 1991 Walt Disney Music Co. & Wonderland Music Co Inc./ Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd.

THE BARE NECESSITIES  24

Text & musik: Terry Gilkyson Svensk text: Martin Söderhjelm © Wonderland Music Co Inc./ Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd. VILL DU INTE UT OCH LEKA? /  DO YOU WANT TO BUILD  A SNOWMAN?  16 Text & musik: Robert J Lopez / Kristen Anderson-Lopez Svensk text: Sharon Dyall © Wonderland Music Co Inc. / Warner / Chappell Music Ltd, London W6 8BS International Copyright Secured. All rights reserved. Tryckt med tillstånd av Notfabriken Music Publishing AB /  Faber Music Ltd.

103

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 103

2015-05-06 13:53


Att använda ljudspelaren Visans nummer är samma i boken som på spelaren. • Tryck på knappen A för att starta spelaren och den lilla skärmen B. Skärmen visar numret för den visa som spelades senast. • Tryck på knappen A igen för att spela upp visan. • Välj vilken visa du vill lyssna på genom att trycka på knappen C (bakåt) eller knappen D (framåt). Trycker du på knappen en gång flyttas du framåt eller bakåt med en visa i taget. Om du håller in en av dessa knappar snabbspolar du framåt eller bakåt. • För att pausa uppspelningen av en visa trycker du på knappen A en gång, då blinkar siffran. För att fortsätta trycker du på knappen A igen. För att spela visan från början igen trycker du på knappen C. • Vill du spela alla visorna i följd, väljer du spår All som finns före den första visan. • Höj ljudet genom att trycka på + (knappen E). Sänk ljudet genom att trycka på – (knappen F). Ljudvolymen visas till vänster på skärmen. • För att stänga av spelaren håller du inne knappen A i tre sekunder. Om du inte använder spelaren stänger den av sig själv efter 30 sekunder. • När du startar spelaren är den inställd på den visa som spelades senast. • Utsätt inte spelaren för fukt eller stötar. • På sidan av spelaren finns det ett uttag för lurar (H).

H

E F

Vi har i arbetet med denna bok strävat efter högsta möjliga ljudkvalitet. Spelaren har emellertid vissa begränsningar, varför inte alla visor kan återges med sin fulla klang. BATTERI-KOM-IHÅG: • Spelaren innehåller tre AAA-batterier. • Batteriluckan ska alltid vara ordentligt stängd och fastskruvad. • Tar batterierna slut måste de bytas ut. För att byta ut batterierna, lossa skruven och skjut luckan G nedåt. • Alla batterier ska bytas samtidigt. Blanda inte nya och gamla batterier. • Be alltid en vuxen om hjälp för att sätta i nya batterier! • Batterierna ska inte slängas bland andra sopor utan måste läggas i kärl för batteriåtervinning.

B C

A

D

När boken med spelaren är förbrukad ska den sorteras som elavfall då den innehåller elektronik.

G

© Disney

Disneysånger 150505_SWE_SKARPT.indd 104

2015-05-06 13:53


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.