9789163877483

Page 1

Katarina Genar • Alexander Jansson

n a l o k s a k s i t s y m ..

n e d n u h k o p S


8


Jag heter Greta och går i ettan. Det här är min skola. Den är väldigt gammal. I dag blåser det ute. Vinden viner så det skallrar i fönstren. 9


Vår lärare Mattias delar ut papper. Vi ska träna på att skriva bokstäver.


Men det är något konstigt med mitt papper. Det ena hörnet är borta. Och där finns märken av tänder!


Alla skriver och skriver. Men jag kan inte skriva en enda bokstav. Hela tiden tänker jag pü att nügon har bitit i mitt papper. Vem?


Allt är tyst. Men vad var det? Det låter som om någon krafsar. Krafs-krafs. 13


Jag tittar mig omkring. Det enda som hörs är raspet från pennorna och vinden utanför.

14


Men så hör jag ett tydligt morr. En trädgren slår mot rutan. – Oj, vad det blåser i dag, säger Mattias.


I korridoren berättar jag för Malte och Teo om det avbitna hörnet. Och om krafset och morret.

16


Då kommer Sally. Sally går i trean. – Det kan bara betyda en sak, säger hon allvarligt. Spökhunden har vaknat …

17


mysti sk a sk olan

Svarta madam Anden i glaset Spökhunden

MYSTISKA SKOLAN – SPÖKHUNDEN © text: Katarina Genar 2015 © bild: Alexander Jansson 2015 Layout och omslagsformgivning: Ellen Adolfsson och Marit Messing En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Repro: Italgraf Media, Stockholm Tryckt i Lettland av Livonia Print, 2015 ISBN 978-91-638-7748-3

www.bonniercarlsen.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.