9789163867095

Page 1

I urval av Sara Hedenberg och Annika Lundeberg


Elsa Beskows Sagoskatt – Tripp, Trapp, Trull © Text och bild: Elsa Beskow, 2010 © Text och musik: Respektive upphovsman, 2010 © Bonnier Carlsen Bokförlag, 2010 Omslag och grafisk form: Fredrika Siwe Omslagsbilden är kolorerad. Ur: Årets saga, utkom första gången 1927 Kalligrafi: Marianne Petterson Soold Notsättning: Jan Löw Repro: Allmedia Öresund ab, Malmö, 2010, Årets saga Fälth & Hässler AB, Värnamo 2010 Tryckt av Livonia i Lettland, 2010 isbn 978-91-638-6709-5 www.bonniercarlsen.se


Innehåll Sockerbagaren 8

Borgmästar Munte

68

Videvisan 9

Karusellen 70

Tusselull

10

Hattstugan

11

Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin

Pyrola

28

Dans i det gröna

102

Aspen

30

Häxan Avundsjuka

104

Årets saga

31

ABC-resan

107

Gläns över sjö och strand

54

Olles skidfärd

123

Mors lilla Olle

56

Tryggare kan ingen vara

138

Baka, baka kaka

58

Register

140

Rutbacka och Randåkra

59

72


h at tstuga n

Men när de slutat sota skrek de: ”Hu! vad vi har blivit rysligt svarta … Vi måste genast ta ett grundligt bad för annars blir nog inte mamma …”

Men när de tvättat sig från topp till tå var kläderna för svarta att dra …

18


h at tstuga n

Då hitta’ flickan hastigt på ett sätt: ”Vi tar och ställer till en riktig … En eld vi gör på strand här utanför och kokar kläderna som mamma …

Och snart en munter eld på stranden sprakar allt mera ved de in i elden rakar.

Och om vi skyndar oss allt vad vi orka så hinner kanske kläderna att …”

Det är så roligt att se elden flamma, de glömmer både tvätt och tomtemamma. 19


å r ets saga

Kära äpple på äppelkvist, ingen möda du har förvisst, hänger bara och mognar glad högt däruppe bland gröna blad, måste aldrig till skolan vandra som vi andra. Kanske glädjen ej blir så lång! Kanske slår du mot trädgårdsgång, eller knuffas du till din sorg plötsligt ner i en äppelkorg! Stötta kastas ni om varandra, du och andra. Äpple, hör vad jag säjer dej! Hoppa ner du så lätt till mej! Varligt tar jag dig mot minsann, trygg i fickan du sedan kan utan stötar till skolan vandra med oss andra.

48


å r ets saga

Vad du är gul, Oktober, vad du är gul och grann! I rödaste cinnober din pensel måla kan. I guld och rött du frossar att göra hösten glad. Se lönnen, hur den blossar med sina röda blad! Bliv kvar, allt guld som lyser, och fall ej alltför snart! När du gått bort, man fryser, och allt är mörkt och bart. Fall långsamt, gula slantar, på gärde, sten och stock! Än vill vi slippa vantar och ullig vinterrock.

49  

Borgmästar Munte Borgmästar Munte Text och musik: Alice Tegnér Rytmiskt D

 



  

A7

 

red D

Frun red eni schäck, som var så

   

Borg - mäs - tar’ Mun - te han

D



Em

 

 

A7

sist

  

 

D

kom en präst

red

hal - ter

häst.



  G



A7

    

mås - te

å - ka

  

A7

     å - ka

ef

D

i

schä

 

-

sen,

Men

 

i

schä

-

sist

Em

  

 

D

   

ung - e herr Karl, A7

    

mås - te

å - ka

   

A7

     å - ka

ef

red

på sin Pål - le,

hal - ter

 

häst.

 

Men

 

    

D

han

ha - de ing - en sad’l, D

 

i

schä

 

D7

-

sen,

han

 

men

 

    

D

han

ha - de ing - en sad’l,

 

- ter

  

en

ef - ter

ung - e herr Karl,

mås - te

in - ner - ligt täck,

 

kom en präst

i

schä

D

-

han

sen.

 

men

 

ha - de ing - en sad’l,

 

i schäck, som var så

 

han

     D



A7

ef - ter kom Stol - le, han



D

han

- ter

D7

  G

 

 

 

ha - de ing - en sad’l,

 

ef - ter

ung - e herr Karl,

mås - te

han



D

  

D

ung - e herr Karl,



   © AB Nordiska  Musikförlaget.  av Ehrlingförlagen  med tillstånd   AB Copyright   Tryckt   G

Frun red

G

på sin Pål - le,

en

 

på sin Brun - te,

  

ef - ter kom Stol - le, han

in - ner - ligt täck, Em

 

  

han

sen.

69


Gamla häxan Avundsjuka

Ser hon mänskor glada stråla,

lömskt som alla häxor bruka

det kan häxan inte tåla,

tassar fram med steg så mjuka,

hon vill ha dem sura, snåla,

ryggen uti krum.

annars blir hon arg.

Andras glädje vill hon sluka, girigt sluka, listigt sluka, gamla snåla Avundsjuka, stygg och ful och dum.

104

Börjar genast ilsket väsa, sticker fram sin vassa näsa, viskar några ord så hesa som nu sist till Per:

Över hela jorden bor hon,

”Det är orättvist det här du,

ständigt efter föda gnor hon,

Lisa fick allt fler bär du,

ut och in i husen snor hon

dom är stygga mot dig, Per du,

hungrig som en varg.

det var styggt det här!”


Pelles hela glädje slök hon,

Mina bär är lika bra du,

under bordet hastigt dök hon,

jag vill inga andra ha du,

och på nästa offer rök hon

jag är ändå lika gla’ du;

med en faslig hast.

– mår du illa nå?”

Pelle han var dock en flink en, såg av häxan bara vinken utav svansen, men i blinken högg han henne fast.

Gamla fega Avundsjuka, hon är inte svår att stuka, nej hon är en riktig kruka, det gick som en dans:

”Var det du som stod och käxa?

Darra’ ynkligt utav fasa,

Vänta dig, du gamla häxa,

sjönk ihop liksom en trasa,

du ska få en grundlig läxa,

gnällde: ”Per, låt bli att basa!

hör nu bara på:

Aj, låt bli min svans!” Äntligen sin frihet vann hon, spiselhörnet hastigt hann hon, och i mörka vrån försvann hon som en råtta grå. Pelle sade: ”Låt oss akta, det är bäst vi henne vakta, annars kan hon smyga sakta in igen på tå!”

105


olles sk idfä r d

Därinnanför var en stor sal, där Kung Vinter satt hög och sträng på sin istron med en valross på var sida. För första gången tyckte Olle, att han frös litet, ty han kände sig nästan litet rädd för Kung Vinter. Men Farbror Rimfrost ledde Olle fram till tronen. ”Här ser du en rask gosse”, sa han, ”som är så glad över att du är här, att han nyss ropade ditt namn högt i skogen.” Då log Vintern, och hans ögon glimmade till som norrsken. ”Duktiga pojkar tycker jag om”, sa han. ”Du åker väl skidor?” ”Ja då”, sa Olle. ”Och kälke?” ”Ja, både framlänges och baklänges och på sidan med!” sa Olle. ”Och skridskor?” ”Jag har inga skridskor”, sa Olle. ”Nå, du kan väl få”, sa Kung Vinter, ”nu ska du väl se dig om i mitt slott, eftersom du kommit hit!”

130


olles sk idfä r d

Och så gav han Olle en nick, och Olle bockade sig väldigt djupt och följde med Farbror Rimfrost in i nästa rum. Det var ett välvt rum med väggar och tak av hårt kramad snö. Mitt på golvet brann en eld och röken gick ut genom ett hål i taket alldeles som i en lappkåta. Runt elden satt små lappgubbar och lappgummor och arbetade av hjärtans lust. Gubbarna sydde pjäxor, och gummorna stickade skidstrumpor. De hade så brått, att de knappast hade tid att se upp på Olle och Farbror Rimfrost, som gick genom rummet ganska fort, ty Farbror Rimfrost tyckte inte om elden. I nästa rum satt några småflickor och stickade skidvantar med långa skaft och broderade granna rosor på vantarna. De arbetade också flitigt, men hann ändå titta litet på Olle.

131


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.