9789152639306

Page 1

Marit Norén Andlig bålstyrka

Andlig bålstyrka

Hur lever jag som kristen i vardagen? Spelar tron någon roll? Prästen Marit Norén hjälper oss att genom praktiska övningar träna på att släppa taget om både inre och yttre bråte för att kunna släppa in Gud och bidra till en mer rättvis och fredlig värld. Livet och tron är ingen quick fix. Men det finns sätt, både urgamla kristna praktiker och nyare lär­domar, som kan hjälpa oss att i en pressande och orolig tillvaro hitta en inre stadga – en andlig bålstyrka – som gör att vi mår bättre och kan klara livets påfrestningar. Inte bara för vår egen skull, utan också för att stärka vår relation till andra och vår relation till Gud.

Marit Norén

ÄRK EB ISKO P E NS FASTE BOK 2023

Marit Norén är präst, föreläsare och skribent. Andlig bålstyrka är den elfte boken i serien Ärke­ biskopens fastebok för enskild eller gemensam reflektion. Ärkebiskop Martin Modéus har skrivit förordet och för varje såld bok går tio kronor till Act, Svenska kyrkan.

isbn 978-91-526-3930-6

9

Ärkebiskopens fastebok#11_omsl07.indd 1-3

789152

639306

2022-12-08 15:53F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 3

Marit Norén Andlig bålstyrka Om att utöva tro

2022-12-08 16:02


Ärkebiskopens fastebok kan läsas enskilt eller tillsammans med andra. I boken finns ett samtalsmaterial som kan underlätta samtalet. Kontakta Sensus eller Bilda för samverkan kring din samtalsgrupp eller studiecirkel. Bilda och Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Besök gärna sensus.se och bilda.se.

Första upplagan, första tryckningen © 2022 Marit Norén och Verbum AB Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet Redaktör Lina Mattebo Omslag och grafisk form Tomas Einarsson Tryck Dimograf, Polen 2023 isbn 978-91-526-3930-6 Verbum AB Box 22543 104 22 Stockholm Tel 08-743 65 00 verbum.se

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 4

2022-12-08 16:02


Förord av ärkebiskopen 7 Inledning

9

Del 1 Att utöva tro 13 Bålstyrkan 17 Mystiken 23 Praktiken 27 Berättelserna 33 Del 2 Släpp taget: förenkla och rensa för att ge plats 37 Prylarna 40 Fomon 48 Bruset 54 Egot 60 Del 3 Släpp in: vända sig till Gud och till medmänniskan 67 Bönen 70 Kroppen 82 Naturen 96 Kyrkan 106 Bibeln 123 Medmänniskan 133

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 5

2022-12-08 16:02


Del 4 Skapa hållbarhet: bygga andlig bålstyrka 149 Vanan 152 Hållbarheten 155 Lättheten 160 Tacksamheten 163 Kallelsen 166 Litteratur och lästips 169 Läsning under fastan 173 Samtalsguide 181 Att tänka på innan start 182 Metodtips för goda samtal 184

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 6

2022-12-08 16:02


Förord av ärkebiskopen

Detta är den elfte boken i serien Ärke­biskopens fastebok. Traditionen, som startades av Anders Wejryd, har blivit ett uppskattat inslag i mångas förberedelse inför påsken. Årets bok är skriven av Marit Norén och tillkommen på initiativ av min företrädare Antje Jackelén. Här påminns vi om andlighetens kroppsliga och relationsorienterade perspektiv. Den kristna tron är inte något som bara sitter i huvudet, utan den handlar om hela oss. Den berör vår relation till Gud, till medmänniskan och skapelsen, och till oss själva. Norén uppmuntrar oss att träna den andliga bålstyrka med vilken vi får räta på ryggen, se vår omvärld, snarare än att bli inkrökta i oss själva. Bönen, kroppen, naturen, kyrkan, Bibeln och medmänniskan utgör tillsammans den andliga bålstyrkans praktiker, föreslår Norén. Låter det uppfordrande och övermäk-

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 7

7

2022-12-08 16:02


tigt? Var lugn, författaren är en klok andlig vägledare som inte förvränger trons erbjudanden till tvång och måsten. Hon visar på beprövade praktiker i kyrkans rika tradition och hjälper oss att se hur Guds löften och gåvor alltid föregår våra prestationer. Fasta förekommer i de flesta religiösa traditioner. Där finns likheter som vi kan glädjas över och inspireras av. I den här boken får vi tillfälle att fördjupa oss i vår egen traditions andliga praktik. Med många bibelhänvisningar och skarpa iakttagelser ger den läsaren redskap att spegla sitt vardagsliv i Bibelns texter. Ärkebiskopens fastebok kan användas i den enskilda andakten och den kan läsas tillsammans, i samtalsgrupper och bokcirklar. Fasteläsningen har en självklar plats i församlingen, den gemenskap i vilken vår svaghet genom Guds nåd blir till gemensam (bål)styrka. Jag önskar dig en välsignad fasteperiod. + Martin Martin Modéus, ärkebiskop PS. Tio kronor per såld bok går till fasteinsamlingen Act Svenska kyrkan.

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 8

8

2022-12-08 16:02


Inledning I dina vingars skugga jublar jag. Jag håller mig tätt intill dig, din hand ger mig stöd. Ps 63:8–9

Jag kan inte säga exakt när den kom. Den kom liksom smygande, som små krusningar som blev till frasande vågor. När jag först förundrad började ana den, väntade jag bara på att den skulle försvinna – tänkte att den var kortvarig och bara av ren tur hade landat hos mig. Men den stannade. I mig hade en liten och samtidigt helt uppfyllande och sprittande glädje slagit rot. Den liknade sådant jag hade upplevt förut, men var samtidigt både djupare och lugnare. Jag fattade inte varför jag var så glad. Världen var lika fylld av krig, politisk depression, rasism, kvinnohat och våld som tidigare. Klimatet var på väg åt den brinnande skogen. Relationer var lika trassliga. Morgnarna lika tidiga. Matkassarna lika tunga. Ändå gick jag

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 9

9

2022-12-08 16:02


mitt i livet runt och bubblade av glädje som ett barn inför julafton. Jag fattade det inte. Varför var jag så glad? Det svar som väcktes i mig var knappast till någon hjälp: Jag var glad för att träden var så fina. För att gröten var så himla god på morgonen. För att mina tonåriga barn hade så rolig humor. För att katten kom och strök sig mot mitt ben. Samtidigt var det som om glädjen inte kom från de här sakerna utifrån, utan djupt inifrån mig. Det var som om den hade funnits där hela tiden och jag plötsligt öppnat mig för den. Det var som om den hängde ihop med något djupt inuti träden, i min egen kropp, i skratten, i katten. Jag hade levt en längre tid med mycket stress och obalans, överväldigad av egna krav och andras förväntningar. Jag upplevde tillvaron som pressande, rusande och på många sätt oroande. Till slut sade kroppen ifrån, som den ofrånkomligen gör. Jag blev sjukskriven för utmattning och klev knappt upp ur tv-soffan på flera månader. Jag kapitulerade, släppte allt och lät det oroande, pressande och kravfyllda fortsätta utan mig. Men sakta hade jag börjat komma tillbaka. Sakta ljusnade det. Sakta började jag också

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 10

10

2022-12-08 16:02


kunna ta till mig de lärdomar min kropp länge hade velat ge mig. Jag började föra in daglig rörelse, daglig skogsvistelse och daglig bön i mitt liv. Bara det. Korta men regelbundna stunder där jag kopplade in min lilla svaga kontakt i Guds strömförande nät. Jag började också ägna några minuter här och där åt att göra mig av med överflödiga saker – både inre och yttre bråte. Jag gick till kyrkan och tog emot nattvarden. Jag utförde de här små sakerna som enkla sysslor, utan förväntan på något resultat. Jag gjorde dem bara för att jag lyssnade en smula mer på min kropp och lät dess behov liksom komma ut någonstans. Efter ett tag tyckte jag mig se hur den här oväntade glädjen hade vaknat och fått ett särskilt sken just runt de här praktikerna. Och sedan hur den mjukt spred sig och fyllde mig – som en smula jäst sprider sin kraft i en stor deg. Glädjen påverkade hela dagarna. Helt förunderligt. Och det har hållit i sig. Mitt språk för det existentiella är religiöst. Så de ord jag kopplade ihop med glädjen inuti mig var ”Guds rike”. Jag sökte upp bibelställen där Jesus pratar om hur Guds rike kan växa inom oss, som ett frö som slår rot. Och kom vidare till när Jesus och lärjungarna talar om

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 11

11

2022-12-08 16:02


Guds Ande och hur hon ger dem djup glädje. Koncepten fick en fördjupad betydelse för mig när de flätades ihop med den underliga glädjen i mig. Det var inte logiskt, det var inte intellektuellt. Det vara bara liv och igenkänning. Jag är präst och har därför läst teologi. Jag har intresserat mig för existentiella frågor i hela mitt liv och för människors resa och växande i tro. Därför var min upplevelse egentligen inte ny för mig. Jag hade förstås läst om liknande erfarenheter. Jag hade absolut upplevt glimtar av det i mitt eget liv, i kyrkans sammanhang och hos människor jag mött. Jag levde ju själv med en vad jag uppfattar som grundad kristen tro. Men nu började jag utforska vad andra hade sagt och skrivit om liknande erfarenheter – när andliga men högst konkreta praktiker och övningar öppnar för vad jag vill kalla en mystik upplevelse. Jag började se nya spår i mina tidigare erfarenheter, upptäcka andra mönster och fördjupade föreningar mellan kropp, själ och ande, mellan naturen, tron, Bibelns berättelser och kyrkans liv. Den här fasteboken är en del i det utforskandet. Välkommen att följa med en bit på vägen.

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 12

12

2022-12-08 16:02


del 1

Att utöva tro Jesus sade: ”Följ med och se!” Joh 1:39

Det här är en bok om att utöva tro. Den är skriven för dig som vill ha en användbar metodbok med praktiska tips för att leva som kristen. Den kan användas av dig som är ny i tron eller av dig som är nyfiken och undrar om detta är något för dig. Den kan också användas av dig som är troende sedan länge eller som ser dig som mer eller mindre ”kyrkvan”. Den kan användas enskilt eller i grupp – gärna som en fördjupningsbok under fastan, en period som inom kristen praktik kan vara ett tillfälle för att stanna upp inför påsken och reflektera över tron och livet. Bokens olika avsnitt med tillhörande övningar kan då med fördel delas upp och läsas under fastans sju veckor, oavsett om du vill läsa boken själv eller om ni är en grupp som vill arbeta tillsammans med den. I slutet

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 13

13

2022-12-08 16:02


av boken finns ett förslag på hur du kan dela upp av­­snitten. Boken gör inga anspråk på att vara heltäckande. Det finns många sätt att vara kristen på. Den tar avstamp i min egen resa, mina personliga tekniker för andlig utövning och mina sätt att hitta fördjupning i vardagen; jag använder själv varianter på de övningar och praktiker jag föreslår. Samtidigt är boken nära knuten till den tradition jag befinner mig i, den uråldriga visdom som finns i kristen tro. Den kopplar också upp sig mot forskning om kropp, själ och gemenskap och om hur de hänger ihop. Vi kommer att röra oss sömlöst mellan det inre och det yttre, mellan kropp, själ och andlighet, mellan mystik och praktik – sådant som är sammanhängande och hoptrasslade aspekter av vad det är att vara människa, även om människans språk gärna vill dela upp saker. Livet och tron är ingen quick-fix. Men det finns sätt, både urgamla kristna praktiker och nyare lärdomar, upptäckter om goda vanor som vetenskapen hjälper oss förstå, som kan hjälpa oss att må bättre, hitta en stadga – ja, till och med frid. En frid som ger utrymme för att sträcka oss mot Gud och att få känna Guds längtan efter oss. Gud är alltid där, vi behöver

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 14

14

2022-12-08 16:02


inte göra något särskilt för att komma närmare Gud. Men varför inte inkorporera några tekniker, metoder, vanor som kan öppna oss för att känna den där närheten till Gud och helt enkelt, ja – kanske må bättre och får mer kraft att ägna åt det som är viktigt? Kanske kan du i läsningen hitta något som blir en hjälp för dig att ”koppla upp dig” mot Guds verklighet eller att komma vidare och fördjupas. Kanske kan även du som inte kallar dig kristen, därför att du inte känner en stark tro (vad nu det är), hitta några praktiker i den här boken som öppnar dig för den mystika upplevelsen bortom orden och några övningar som ger dig mer styrka att möta livet. Du kommer att få en hel del förslag på sådant du kan göra, men lika centralt är vad du kan strunta i att göra eller att fylla ditt liv med. Den här boken vill hjälpa till med att låta tron lätta från huvudet, resonerandet och tänkandet, och i stället få sin betoning ned i kroppen, in i vardagen och ut i våra relationer och ut i samhället. De flesta avsnitt börjar därför med en övning. Kanske vill du hellre läsa avsnittet innan du provar övningen. Testa dig fram för att se vad som fungerar bäst för dig. Vissa övningar kanske känns meningslösa

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 15

15

2022-12-08 16:02


för dig. Andra kanske inte fungerar för dig av någon anledning. Ytterligare andra övningar kan gälla något du redan har för vana att göra. Då går du bara vidare och provar något annat, eller anpassar övningen till din situation. Varje avsnitt avslutas sedan med en eller flera reflektionsfrågor, som du kan fundera över eller samtala med andra om. Boken vill vara ett stöd för att utöva tillit och därigenom bygga andlig bålstyrka. Men inte bara för din egen skull, utan också för att bygga gemenskap och för världens skull, för att du ett andetag i sänder kan vara med i rörelsen för att älska fram en bättre värld. Jag vill börja med att dela några utgångspunkter: vad jag menar med andlig bålstyrka och vad jag tänker kring hur mystik, praktik och de kristna berättelserna hänger samman.

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 16

16

2022-12-08 16:02


bålstyrk an Jesus sade: ”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort.” Matt 7:24–27

Oavsett vilken idrott vi ägnar oss åt behöver vi stärka vår bål. Vi behöver jobba på corestyrkan. Egentligen gäller det all fysisk rörelse, också rörelsen i vardagen. En bra bålstyrka minskar skaderisken och håller oss upprätta och stabila, även när vi utsätts för belastningar eller stora ansträngningar. På samma sätt är det med vårt inre liv. Vi är hjälpta av att ha en andlig bålstyrka, en ”välträ-

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 17

17

2022-12-08 16:02


nad” existentiell core. Det hjälper oss att klara livets påfrestningar. Det ger oss en trygg hållning och ett stabilt centrum. Det jag här kallar andlig bålstyrka ligger nära det Världshälsoorganisationen, WHO, kallar existentiell hälsa, alltså förmågan att tro på och ta vara på livet. Enligt WHO är den existentiella hälsan en viktig del av det psykiska välbefinnandet och vår förmåga att hantera svårigheter i livet. WHO har definierat åtta dimensioner i vår existentiella hälsa: • • • • • • • •

andlig kontakt mening och syfte med livet upplevelse av förundran över tillvaron helhet och förening andlig styrka harmoni och inre frid hoppfullhet och optimism en personlig tro (som inte behöver vara religiös).

Existentiell hälsa börjar alltmer erkännas även i den sekulariserade världen som en nyckel i folkhälsan. Det finns alltmer forskning som pekar mot att vi får en bättre hälsa både psy-

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 18

18

2022-12-08 16:02


kiskt och fysiskt, om vi har en gudstro eller en andlig livsåskådning. En känsla av mening i och med livet är skyddande mot ohälsa. Meditation, bön eller samtal med Gud, men också förmågan att förundras av naturens skönhet, har visat sig vara stärkande som sätt att hantera obehagliga känslor och ångest i vardagen. Det finns ett antal lokalsamhällen, där människor blir mycket äldre än på andra platser. Människorna här är också friskare längre upp i åldrarna. De här platserna har kallats för ”de blå zonerna” och ligger utspridda över världen, från Okinawa i Japan, Icaria i Grekland och Nicoya Peninsula i Costa Rica. Journalisten och författaren Dan Buettner har med en grupp forskare rest till de blå zonerna, för att sedan beskriva hur männi­ skorna på de här platserna lever. De fann vissa gemensamma nämnare, som nyttig, mestadels växtbaserad mat, mycket rörelse i vardagen, bra sömn och ett rikt socialt liv högt upp i åldrarna. Men vad som också är intressant är att människor i de blå zonerna upplever stark mening med livet och utövar någon form av religion. Det behövs mer forskning för att veta exakt varför, men det verkar alltså som om det gör oss gott att vårda vår existentiella hälsa

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 19

19

2022-12-08 16:02


och till och med öva upp den, för att få mer stabilitet i livet. Kristen tro är ett utmärkt sätt att träna vår andliga bålstyrka. Här finns många träningsredskap att använda. Ett exempel är kyrkans konfirmation, där en tredjedel av ungdomarna själva säger i enkätsvar att de fått bättre självförtroende som en direkt följd av konfirmandtiden. Ett annat exempel är att bland medlemmar i Svenska kyrkan som ofta går i kyrkan uppger 80 procent att de upplever en mening med livet, att jämföra med medlemmar som sällan eller aldrig går i kyrkan, där endast 45 procent säger att det finns en mening med livet. Vi behöver så att säga inte gå över ån efter vatten, om vi känner oss hyfsat hemma i en kristen eller lagom svenskkyrklig omvärld. Samtidigt kan vi gärna välkomna kloka tekniker vi har lärt oss från andra traditioner och religioner, från ny forskning om kropp, själ och existentiell hälsa eller från det sekulära samhället. Det finns ingen motsättning mellan att vara förankrad i kristen tro och att lära sig något av andra, så länge vi inte gör våld på andras traditioner eller vår egen. Övningarna i den här boken syftar till att vi ska stärkas, men också till att stärka vår

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 20

20

2022-12-08 16:02


relation till andra och vår relation till Gud. Vår andliga bålstyrka är nämligen inte ett individprojekt. Med reformatorn Martin Luthers ord riskerar vi alltid att fastna i vår ”inkrökthet” i oss själva, alltså vår tendens att vara rätt självupptagna. (Samtidigt lever många med självförakt och känslor av att inte duga, men det återkommer vi till.) Vi behöver alltså vara uppmärksamma på att inte mata vårt eget ego eller vår helt individuella utveckling på bekostnad av vår öppenhet för våra medmänniskor, och att vi bidrar till det gemensamma. Vi behöver också vara uppmärksamma på om vi i vår träning börjar se ned på vår egen eller andras svaghet. Det är aldrig syftet. Det är förstås inte heller så att allt i livet blir toppen, bara för att vi tror på Gud. I kristen tro är det centralt att Guds kraft bär oss, även när vi är som mest sårbara eller svaga. Gud föds själv som ett ömtåligt barn. Jesus Kristus dör på korset och delar människans lidande och smärta. Vi är inte ensamma när vi är i mörkret. Vi behöver inte ta oss ut ur mörkret av egen kraft, för att Gud ska komma oss till mötes. Gud är alltid där. Utan att förakta vår svaghet eller tänka att allt ordnar sig om vi bara tror, kan vi ta till oss praktiker som kan vara till

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 21

21

2022-12-08 16:02


k allelsen Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. 2 Tim 1:6–7

Jesus säger vid ett tillfälle så här: ”Du skall älska din nästa som dig själv.” (Mark 12:31) Han lyfter fram kärleken till andra och verkar förutsätta att vi redan älskar oss själva. Men det är inte en självklarhet i vår tid. Mycket i vårt samhälle drivs, som vi har konstaterat, av att vi inte ska vara nöjda med oss själva eller vår situation. Vi möter ständiga krav: gör mer, utvecklas, äg mer, skapa tillväxt. Det samhället är varken hållbart för oss själva eller för skapelsen och det förmedlar allt annat än att vi är värda att älskas. Men även när vi har svårt för att älska oss själva kanske vi kan påminna oss om att vi inte kan förtjäna Guds kärlek. Den har vi. Hela tiden.

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 166

166

2022-12-08 16:02


Vi kan ha olika perioder i livet då vi behöver dra oss undan och inte prestera. Som när vi är sjuka, mycket små, mycket gamla, när vi är deprimerade, i sorg, i utmattning. Omsorgen och kärleken från Gud, nåden som säger att vi alltid duger och är nog, den finns där att sjunka ned i som en stor fåtölj de perioder vi behöver. Då krävs inget av oss, även om det kan vara svårt att känna att det är så. Men när vi vill och orkar, när vi har lust att ge och bidra, få utlopp för vår kreativitet och skaparförmåga, då är nåden vårt bränsle. Då drivs vi av den. Det starka budskapet är att Gud sänder just dig till världen. Just du är kallad att öppna dig för Gud och säga: ”Här är jag. Med mina gåvor och brister. Använd mig.” Gud kallar dig. Sedan skickar Gud ut dig på det sätt som behövs för att människor ska få möta Guds kärlek. Så som du är. Och med det du har. Vi är alla kallade och skickade. Även om vi kanske inte tycker att vi är något särskilt. Vi förväntas inte bli någon annan eller gå en kurs för att bli kompetenta nog för uppdraget. Gud förväntar stordåd av oss, där vi är, som de vi är. För ditt liv är det liv där Guds kärlek ska få lysa, milt men starkt, så att andra får en glimt

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 167

167

2022-12-08 16:02


av den genom dig. Och i Guds rike inuti dig, finns bara nåd. Du är kallad till stordåd. Men nåden gäller alltid, i varje otillräckligt och samtidigt fulländat nu, också dig. Redan nu finns Guds rike inom dig. avslutande mikroövning andas med livets ande

Sitt bekvämt, ta ett andetag, och när du släpper ut luften, låt spänningar följa med luften. Slappna av i hjässan, käken, axlarna, och låt känslan av att landa just här, just nu sjunka in. Flyt ut lite på underlaget du sitter på. Du är här, just nu, och det är som det ska vara. Andas in och ut. Lugnt. Låt det lilla mellanrummet mellan inandning och utandning få finnas kvar ett ögonblick i varje andetag. Andas in liv, syre: Luften som du delar med allt som lever. Syret som har skapats av skogar och växter och hav, kanske långt härifrån. Andas ut, dela liv: Andas ut koldioxiden, som växterna behöver, som haven behöver, för att kunna leva. Du andas med allt som lever. Du andas med Livets Ande. Andas in att du är älskad. Andas ut att du är sänd att älska. Andas in att du är älskad. Andas ut att du är sänd att älska. I den rytmen lever du. I Guds andetag lever du.

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 168

2022-12-08 16:02


Läsning under fastan Om du vill läsa den här boken under fastan, själv eller tillsammans med andra, finns här ett förslag på uppdelning av bokens avsnitt. Reflektionsfrågorna kan användas både för egen reflektion och som utgångspunkt för samtal och reflektioner tillsammans med andra i en grupp. Om ni läser boken i en grupp kan vissa av övningarna göras tillsammans i gruppen. Andra övningar lämpar sig mer att göra i ensamhet för att efteråt dela erfarenheterna kring övningarna med de andra i gruppen.

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 173

173

2022-12-08 16:02


Vecka 1 Inledning del 1 Att utöva tro Bålstyrkan – Mystiken – Praktiken – Berättelserna Egna reflektioner: ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 174

174

2022-12-08 16:02


Vecka 2 del 2 Släpp taget: förenkla och rensa för att ge plats Prylarna – Fomon – Bruset – Egot Egna reflektioner: ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 175

175

2022-12-08 16:02


SAMTALSGUIDE från studieförbunden Bilda och Sensus Att samtala med varandra om trons betydelse i livet ger nya perspektiv. Det kan låta stort, och det är det. Möten mellan människor ger möjlighet att ta del av hur andra tänker och resonerar. I mötet och samtalet behöver du inte vara säker på vad du tycker. Samtalets stora värde är just att ta del av andras tankar och reflektion. Det berikar och utmanar, nya idéer och insikter uppstår. Denna samtalsguide vill vara en hjälp till er i församlingar och i samtalsgrupper som tillsammans vill utforska temat ”Andlig bålstyrka – om att utöva tro”. Genom hela boken finns reflektionsfrågor från författaren att använda er av i samtalen. I slutet finns även ett förslag på uppdelning av bokens avsnitt, för att läsas under fastetiden. I denna samtalsguide får du ytterligare metodtips för goda samtal, samt sådant som kan vara bra att tänka på för att skapa trygghet och ramar för gruppen. Läs gärna med pennan i hand. Att i marginalen sätta utropstecken (!) för det som blir en aha-upplevelse och ett frågetecken (?) för det som blir oklart underlättar när det är dags att i gruppen samtala om det aktuella avsnittet.

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 181

181

2022-12-08 16:02


Att tänka på innan start Presentera er Börja med att presentera er för varandra med namn och, om ni vill, något annat. Det kan vara varför du valt att vara med i denna samtalscirkel eller något som berättar något om dig som person. Välj en samtalsledare För att skapa nödvändig trygghet för samtalet är det fint att välja en samtalsledare. Det kan vara samma för alla samtal eller olika för varje gång. Samtalsledaren är en del av gruppen och deltar i samtalen på lika villkor men har ett extra ansvar för att hjälpa er att följa de uppgjorda spelreglerna, några ord om det följer i nästa punkt. Ledaren har också ansvar för att tidsramarna håll, att ni håller er till ämnet och att ordet fördelas så att alla ges lika stor möjlighet att delta i samtalet. Ramar för ett gott samtal Ett gott samtal ger oss möjlighet att på ett jämlikt sätt dela erfarenheter och tankar med varandra. Då behövs en trygg, öppen och tillåtande miljö. Vi samtalar inte för att ”vinna” utan för att få nya perspektiv och berika varandra. Tillåt dig och andra att testa tankar även om de inte är färdiga. Punkterna nedan kan bidra till en sådan miljö. Välj gemensamt punkter. Huvudsaken är att ni skapar de ramar ni som grupp behöver för att varje deltagare ska känna sig bekväm. Förslag på punkter kan vara:

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 182

182

2022-12-08 16:02


• Vi är här för vår egen skull. • Det är bra att vi är olika. Det ger oss en djupare och bredare förståelse. • Vi recenserar inte texten, utan låter det vi läst bli grunden för vårt samtal. • Vi talar personligt. Vi utgår från egna erfarenheter. • Vi lyssnar aktivt på varandra. • Det som sägs i gruppen stannar inom gruppen. • Den som talar får hålla i ett fokusföremål – en boll. Den som har bollen har också ordet. Ta kontakt med ditt närmaste Bilda- eller Sensuskontor så får du hjälp med att komma igång. Hos oss får ni ytterligare stöd med metoder, tips för att fördjupa och leda samtal och annat som kan bidra till era träffar. www.bilda.nu/kontakt  www.sensus.se/kontakta-oss

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 183

183

2022-12-08 16:02


Metodtips för goda samtal En tanke, en känsla och en utmaning Metoden bygger på att alla i gruppen delar med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter. Var och en får möjlighet att tala utan att bli avbruten och att lyssna utan att avkrävas en reflektion över den andres berättelse. Ledaren presenterar samtalets tre frågeställningar: • Vilken känsla fick du av texten? • Vilken tanke hänger sig kvar? • En utmaning som texten gav dig? Låt varje fråga ha sin egen runda. 1. Vilken känsla fick du av texten? Till en början kan det vara svårt att få tag på sin känsla, ofta sitter den i magen och är omedelbar. Ibland vill den inte ge sig tillkänna och efter ett tag finns kanske fler känslor i omlopp. Var och en får en stund på sig att känna efter under tystnad och välja en av känslorna att berätta om för gruppen. Att hitta sin känsla och bestämma sig för vilken man vill presentera för andra kan vara svårt och upplevs ofta som personligt, därför är det viktigt att just känslan inte kommenteras av någon i gruppen. Vem vill börja? Gör en runda så att alla kommer till tals.

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 184

184

2022-12-08 16:02


2. Vilken tanke hänger sig kvar? Under denna runda får varje deltagare berätta om just sin tanke och något kort om vad som gav tanken. Var det något som gjorde mig upprörd, stolt, glad eller ledsen? När alla har berättat kan ni släppa fram ett fritt samtal kring frågeställningen. Det är viktigt att samtalet hela tiden utgår från den enskilda deltagaren och att ingen känner sig ifrågasatt eller kränkt. 3. En utmaning som texten gav dig? Låt var och en berätta om en utmaning. Det kan vara samma som tanken i förra frågan, men det kan också vara något annat som ställs på sin spets. Någon upptäckt, insikt eller citat från texten. Kanske något som berört, utmanat eller upprört. Något du vill börja med, sluta med eller fortsätta med i ditt eget liv? Avsluta samtalet med ytterligare en runda där var och en får berätta med ett ord eller max en mening om: Denna tanke tar jag med mig hem!

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 185

185

2022-12-08 16:02


Fem bärande ord Enskilt Läs texten i ett avsnitt på egen hand. Läs en gång till och nu stryker du under fem ord som fastnar särskilt hos dig, i huvudet eller i kroppen. Gör det gärna snabbt och utan eftertanke. Det tar bort känslan av att behöva prestera och underlättar samtalet. Runda Låt var och en dela vilka ord ni har valt. Testa dina första reflektioner kring varför du valde just de orden. Är det ord som betyder något särskilt för dig? Skapade de en känsla, frågor, tankar? Gemensamt samtal Vill ni fördjupa något från rundan i ett gemensamt samtal? Avslut Avsluta med en runda utifrån frågan: Något du tar med dig från dagens samtal?

F#11_Andlig bålstyrka_inl04.indd 186

186

2022-12-08 16:02


Marit Norén Andlig bålstyrka

Andlig bålstyrka

Hur lever jag som kristen i vardagen? Spelar tron någon roll? Prästen Marit Norén hjälper oss att genom praktiska övningar träna på att släppa taget om både inre och yttre bråte för att kunna släppa in Gud och bidra till en mer rättvis och fredlig värld. Livet och tron är ingen quick fix. Men det finns sätt, både urgamla kristna praktiker och nyare lär­domar, som kan hjälpa oss att i en pressande och orolig tillvaro hitta en inre stadga – en andlig bålstyrka – som gör att vi mår bättre och kan klara livets påfrestningar. Inte bara för vår egen skull, utan också för att stärka vår relation till andra och vår relation till Gud.

Marit Norén

ÄRK EB ISKO P E NS FASTE BOK 2023

Marit Norén är präst, föreläsare och skribent. Andlig bålstyrka är den elfte boken i serien Ärke­ biskopens fastebok för enskild eller gemensam reflektion. Ärkebiskop Martin Modéus har skrivit förordet och för varje såld bok går tio kronor till Act, Svenska kyrkan.

isbn 978-91-526-3930-6

9

Ärkebiskopens fastebok#11_omsl07.indd 1-3

789152

639306

2022-12-08 15:53