9789152364116

Page 1

PERNILLA GESÉN MILLIS SARRI

Hjälp, en robot!

1


Sanoma Utbildning Postadress: Box 38013, 100 64 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 54, Stockholm www.sanomautbildning.se info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Redaktör: Mikaela Fuchs, Mia Söderberg Grafisk form: Typoform AB/Ann Sjögren Illustrationer: Millis Sarri Blipsay Lyssningskoder: Darub AB Inläsare: Holger Calov Robinböckerna – Hjälp, en robot! Vit nivå ISBN 978-91-523-6411-6 © 2022 Pernilla Gesén och Sanoma Utbildning AB Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Tryck: Balto Print, Litauen 2022


Hjälp, en robot! PERNILLA GESÉN MILLIS SARRI

SANOMA UTBILDNING


Innehåll 1. Iiii! En robot! 6

16. Robin bakar 66

2. Grannar 10

17. Snöbollskrig 70

3. Robin hjälper till 14

18. Laga Robin! 74

4. Robin stör 18

19. Hunden Robin 78

5. Dataspel 22

20. När allt blir fel 82

6. Pappas lista 26

21. Dumma mamma 86

7. Läsa med Robin 30

22. På rymmen 90

8. Smyga på Ines 34

23. I skogen 94

9. Sakletare 38

24. Två harar och en ödla 98

10. Robin är en bra vän 42

25. Hemligt meddelande 102

11. Fotboll 46

26. En konstig ­morgon 106

12. Städa först, godis sen 50

27. Ines och Sandor 110

13. Skridskor 54

28. Ont i magen 114

14. Jäsa rimmar på läsa 58

29. Skolavslutning 118

15. Flygande bil 62

30. Pappas nya uppfinning 122


Den här boken handlar om oss!

Molly

Jonny, Mollys pappa

Ines

Robin

Elton

Lara, Eltons mamma

Ali, Eltons pappa

Sandor

Vida

Judit

Danilo
KAPITEL 1

Iiii! En robot! Iiii! Robin.

Molly och Robin. 6


Robot!

Hej!

Pappa och Robin. 7


Hej Molly!

8


Hej Robin!

Hej Ines!

Mollys syster. 9


KAPITEL 2

Grannar Hej Molly!

Här bor vi. 10

Hej Elton!


Hej!

Elton ser Robin. 11


Monster!

Hej!

Det är Eltons mamma. 12


Nej! Snäll!

Robin är snäll. 13


KAPITEL 3

Robin hjälper till Nej!

De går till skolan. 14

Kom, Elton!


Oj!

Nej!

Det är Eltons väska. 15


Det är Eltons saker. 16


Nej!

Molly och Elton bråkar. 17


Molly har fått en ny granne, Elton. De är inte så bra kompisar för Elton vill alltid tävla och det vill inte Molly. Mollys pappa är uppfinnare. En morgon vaknar Molly av att det står en robot vid hennes säng. Efter den dagen blir inget sig likt ... Robinböckerna för årskurs 1 finns i fyra versioner. De har samma innehåll men olika textmängd.

� Vit nivå har minst text och pratbubblor i alla kapitel samt en inläst sammanfattning av berättelsen i QRkoderna på varje sida. � Blå nivå har lite text, enkel meningsbyggnad och nästan enbart ljudenligt stavade ord. � Grön nivå har mer text med längre meningar och fler ljudstridigt stavade ord. � Röd nivå har mest text och en mer avancerad meningsbyggnad och passar elever som läser en text obehindrat. Skanna lyssningskoden för att lyssna på berättelsen!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.