Page 1

ALFA sfi  A  spår  1

ALFA sfi  A spår  1 Läsebok  Cinna Alenius

Läsebok

Cinna Alenius      

I läseboken får eleverna lära sig läsa och skriva i ett lugnt tempo. Eleverna möter fem ord samt ett tema per kapitel. Allt material är ­utformat för att främja läs- och skrivinlärningen. Boken har ett tydligt vuxenperspektiv med relevanta bilder och ord som eleven behöver ute i samhället. Materialet är utprövat på många elever och har formats efter deras behov och önskemål om teman samt nödvändiga ord att kunna ­använda i vardagslivet. I den tillhörande ALFA sfi A spår 1 – Övningsbok finns uppgifter som kompletterar läseboken och som låter eleven färdighetsträna varje ­kapitel grundligt. ALFA sfi A spår 1 – Lärarhandledning innehåller gedigna instruktioner och förslag på lektionsupplägg samt ett omfattande kopieringsunderlag med extrauppgifter som kan användas både i helklass och till elever som kommit längre i sin läs- och skrivinlärning.

ISBN 978-91-523-5937-2

ALFA sfi A spår 1  Läsebok  Cinna Alenius

ALFA sfi A spår 1 vänder sig till elever med kort- eller ingen studie­ bakgrund som studerar på sfi i kurs A på studieväg 1.


Innehåll

Sanoma Utbildning Postadress: Box 38013, 100 64 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 54, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se

1

Alfabetet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Jag, hon och han. . . . . . . . . . . . . . . ................................ 8

Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10

2

M och N.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Familj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 12

3

T och K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Räkneord.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 16

Redaktör: Grafisk form: Illustrationer: Bildredaktör:

4

B och L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Färger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 22

5

R och D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kroppen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 26

6

H och S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sjukvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 30

7

G och P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Mat och dryck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 36

8

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Tid och datum .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 41

9

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Kläder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 45

10

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Jobb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 49

11

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Bostad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 53

12

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Verb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 57

13

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Motsatser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 61

14

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Prepositioner och riktning...................... 65

15

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Vad är det för väder idag?..................... 69

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

16

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 SFI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 71

17

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Natur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 75

Tryck: Livonia Print, Lettland 2020

18

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Fraser och ord .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 78

Daniel Bastviken Camilla Atterby Camilla Atterby (sid 6-7, 9, 19 och 46) Camilla Atterby och Susanna Mälarstedt/Sanna Bilder

ALFA – sfi A Spår 1 Läsebok ISBN 978-91-523-5937-2 © 2020 Cinna Alenius och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att ­kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för ­utbildningssamordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet ­hänvisas till utbildningssamordnares huvudman eller Bonus Copyright Access.


Innehåll

Sanoma Utbildning Postadress: Box 38013, 100 64 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 54, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se

1

Alfabetet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Jag, hon och han. . . . . . . . . . . . . . . ................................ 8

Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10

2

M och N.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Familj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 12

3

T och K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Räkneord.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 16

Redaktör: Grafisk form: Illustrationer: Bildredaktör:

4

B och L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Färger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 22

5

R och D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kroppen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 26

6

H och S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sjukvård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 30

7

G och P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Mat och dryck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 36

8

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Tid och datum .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 41

9

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Kläder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 45

10

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Jobb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 49

11

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Bostad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 53

12

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Verb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 57

13

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Motsatser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 61

14

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Prepositioner och riktning...................... 65

15

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Vad är det för väder idag?..................... 69

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

16

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 SFI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 71

17

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Natur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 75

Tryck: Livonia Print, Lettland 2020

18

5 ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Fraser och ord .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 78

Daniel Bastviken Camilla Atterby Camilla Atterby (sid 6-7, 9, 19 och 46) Camilla Atterby och Susanna Mälarstedt/Sanna Bilder

ALFA – sfi A Spår 1 Läsebok ISBN 978-91-523-5937-2 © 2020 Cinna Alenius och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att ­kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för ­utbildningssamordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet ­hänvisas till utbildningssamordnares huvudman eller Bonus Copyright Access.


1

1

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z

Å å

Ä ä

Ö ö

Apelsin

Glas

Mat

Sol

Byxor

6 

Bil

Hår

Näsa

Te

Pizza

Citron

Is

Ost

Hus

Åtta

Dator

Jacka

Pengar

Väska

Ägg

Eld

Kaffe

Squash

WC

Fisk

Lampa

Ris

Sax

Öga

7 


1

1

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z

Å å

Ä ä

Ö ö

Apelsin

Glas

Mat

Sol

Byxor

6 

Bil

Hår

Näsa

Te

Pizza

Citron

Is

Ost

Hus

Åtta

Dator

Jacka

Pengar

Väska

Ägg

Eld

Kaffe

Squash

WC

Fisk

Lampa

Ris

Sax

Öga

7 


1

1

Jag, hon och han

Personliga pronomen

JAG jag

Jag, hon och han är personliga pronomen. Här är några fler. Jag heter Mohammed.

8 

HON hon KVINNA kvinna

HAN  han MAN man

HON hon FLICKA flicka

HAN  han POJKE pojke

DU du

VI vi

NI ni

DE de

9 


1

1

Jag, hon och han

Personliga pronomen

JAG jag

Jag, hon och han är personliga pronomen. Här är några fler. Jag heter Mohammed.

8 

HON hon KVINNA kvinna

HAN  han MAN man

HON hon FLICKA flicka

HAN  han POJKE pojke

DU du

VI vi

NI ni

DE de

9 


3

3

Räkneord - ordningstal

18 

1 Första 2 Andra 3 Tredje 4 Fjärde 5 Femte 6 Sjätte 7 Sjunde 8 Åttonde 9 Nionde 10 Tionde

11 Elfte 12 Tolfte 13 Trettonde 14 Fjortonde 15 Femtonde 16 Sextonde 17 Sjuttonde 18 Artonde 19 Nittionde 20 Tjugonde

30 Trettionde 40 Fyrtionde 50 Femtionde 60 Sextionde 70 Sjuttionde 80 Åttionde 90 Nittionde

100 Hundrade 101 Hundraförsta 102 Hundraandra 103 Hundratredje

6 Sjätte 5 Femte 4 Fjärde

Jag bor på tredje våningen.

3 Tredje 2 Andra 1 Första

TISDAG

Idag är det den tjugoförsta november.

Mjölken går ut den elfte april.

NOVEMBER

19 


3

3

Räkneord - ordningstal

18 

1 Första 2 Andra 3 Tredje 4 Fjärde 5 Femte 6 Sjätte 7 Sjunde 8 Åttonde 9 Nionde 10 Tionde

11 Elfte 12 Tolfte 13 Trettonde 14 Fjortonde 15 Femtonde 16 Sextonde 17 Sjuttonde 18 Artonde 19 Nittionde 20 Tjugonde

30 Trettionde 40 Fyrtionde 50 Femtionde 60 Sextionde 70 Sjuttionde 80 Åttionde 90 Nittionde

100 Hundrade 101 Hundraförsta 102 Hundraandra 103 Hundratredje

6 Sjätte 5 Femte 4 Fjärde

Jag bor på tredje våningen.

3 Tredje 2 Andra 1 Första

TISDAG

Idag är det den tjugoförsta november.

Mjölken går ut den elfte april.

NOVEMBER

19 


6

6

Uttala Vi uttalar bokstaven H och S tillsammans med alla nio vokaler. Vi börjar med H h. HA ha HO ho HU hu HÅ hå HE he HI hi HY hy HÄ hä HÖ hö

AH ah OH oh UH uh ÅH åh EH eh IH ih YH yh ÄH äh ÖH öh

Och nu bokstaven S s. SA sa SO so SU su SÅ så SE se SI si SY sy SÄ sä SÖ sö 28  28 

AS as OS os US us ÅS ås ES es IS is YS ys ÄS äs ÖS ös

H h S s

Vi läser fem ord med H och S.

HUS hus

HES hes

SY sy

IS is

SÅS sås

29 


6

6

Uttala Vi uttalar bokstaven H och S tillsammans med alla nio vokaler. Vi börjar med H h. HA ha HO ho HU hu HÅ hå HE he HI hi HY hy HÄ hä HÖ hö

AH ah OH oh UH uh ÅH åh EH eh IH ih YH yh ÄH äh ÖH öh

Och nu bokstaven S s. SA sa SO so SU su SÅ så SE se SI si SY sy SÄ sä SÖ sö 28  28 

AS as OS os US us ÅS ås ES es IS is YS ys ÄS äs ÖS ös

H h S s

Vi läser fem ord med H och S.

HUS hus

HES hes

SY sy

IS is

SÅS sås

29 


11

11

Bostad En bostad är där du bor.

Jag bor i en lägenhet.

Vi läser fem ord.

TVÄTTSTUGA tvättstuga

TRAPPA trappa

HISS hiss

BADRUM badrum

LÄGENHET lägenhet

VILLA/HUS villa/hus

Adress Du bor på en gata eller väg. Du har ett postnummer.

RADHUS radhus ezai Zara R tan 5 Storga ockholm t S 3 6 137

Platsen där du bor kallas för postort. KÖK kök

52 

Du kan bo i en hyresrätt. Då betalar du pengar en gång i månaden, det heter hyra.

53 


11

11

Bostad En bostad är där du bor.

Jag bor i en lägenhet.

Vi läser fem ord.

TVÄTTSTUGA tvättstuga

TRAPPA trappa

HISS hiss

BADRUM badrum

LÄGENHET lägenhet

VILLA/HUS villa/hus

Adress Du bor på en gata eller väg. Du har ett postnummer.

RADHUS radhus ezai Zara R tan 5 Storga ockholm t S 3 6 137

Platsen där du bor kallas för postort. KÖK kök

52 

Du kan bo i en hyresrätt. Då betalar du pengar en gång i månaden, det heter hyra.

53 


12

12

SKRATTAR skrattar Hon skrattar.

GRÅTER gråter Han gråter.

HÄLSAR hälsar De hälsar.

SOVER  sover De sover.

LYSSNAR lyssnar Hon lyssnar.

TITTAR  tittar De tittar.

SKRIVER skriver Hon skriver.

58 

LAGAR MAT  lagar mat Han lagar mat.

LÄSER läser Han läser.

BRÅKAR bråkar De bråkar.

LEKER  leker De leker.

SPRINGER  springer Hon springer.

59 


12

12

SKRATTAR skrattar Hon skrattar.

GRÅTER gråter Han gråter.

HÄLSAR hälsar De hälsar.

SOVER  sover De sover.

LYSSNAR lyssnar Hon lyssnar.

TITTAR  tittar De tittar.

SKRIVER skriver Hon skriver.

58 

LAGAR MAT  lagar mat Han lagar mat.

LÄSER läser Han läser.

BRÅKAR bråkar De bråkar.

LEKER  leker De leker.

SPRINGER  springer Hon springer.

59 


13

13

SMUTSIG smutsig

GAMMAL gammal

REN ren

Hon är glad.

Hon är ledsen.

Han är trött.

Han är pigg.

UNG ung

LJUS ljus

UPP upp

NER ner

TRÖTT trött

62 

MÖRK mörk

Jag är inte frisk. Jag är sjuk!

Jag är inte varm. Jag är kall!

PIGG pigg

63 


13

13

SMUTSIG smutsig

GAMMAL gammal

REN ren

Hon är glad.

Hon är ledsen.

Han är trött.

Han är pigg.

UNG ung

LJUS ljus

UPP upp

NER ner

TRÖTT trött

62 

MÖRK mörk

Jag är inte frisk. Jag är sjuk!

Jag är inte varm. Jag är kall!

PIGG pigg

63 


17

17

Vi läser fem ord.

BLÅBÄR blåbär

Natur Sverige har många sjöar och mycket skog. I skogen finns träd. De vanligaste träden är gran, tall och björk.

TRÄD träd BJÖRN björn

Sverige har allemansrätt. Det är regler för hur vi ska vara i naturen. Du får tälta, plocka svamp, bada och vara i naturen om du är försiktig.

BADA bada

74 

SKOG skog

Till exempel får du inte skräpa ner, störa djur, elda eller ­förstöra naturen.

75 


17

17

Vi läser fem ord.

BLÅBÄR blåbär

Natur Sverige har många sjöar och mycket skog. I skogen finns träd. De vanligaste träden är gran, tall och björk.

TRÄD träd BJÖRN björn

Sverige har allemansrätt. Det är regler för hur vi ska vara i naturen. Du får tälta, plocka svamp, bada och vara i naturen om du är försiktig.

BADA bada

74 

SKOG skog

Till exempel får du inte skräpa ner, störa djur, elda eller ­förstöra naturen.

75 


ALFA sfi  A  spår  1

ALFA sfi  A spår  1 Läsebok  Cinna Alenius

Läsebok

Cinna Alenius      

I läseboken får eleverna lära sig läsa och skriva i ett lugnt tempo. Eleverna möter fem ord samt ett tema per kapitel. Allt material är ­utformat för att främja läs- och skrivinlärningen. Boken har ett tydligt vuxenperspektiv med relevanta bilder och ord som eleven behöver ute i samhället. Materialet är utprövat på många elever och har formats efter deras behov och önskemål om teman samt nödvändiga ord att kunna ­använda i vardagslivet. I den tillhörande ALFA sfi A spår 1 – Övningsbok finns uppgifter som kompletterar läseboken och som låter eleven färdighetsträna varje ­kapitel grundligt. ALFA sfi A spår 1 – Lärarhandledning innehåller gedigna instruktioner och förslag på lektionsupplägg samt ett omfattande kopieringsunderlag med extrauppgifter som kan användas både i helklass och till elever som kommit längre i sin läs- och skrivinlärning.

ISBN 978-91-523-5937-2

ALFA sfi A spår 1  Läsebok  Cinna Alenius

ALFA sfi A spår 1 vänder sig till elever med kort- eller ingen studie­ bakgrund som studerar på sfi i kurs A på studieväg 1.

Profile for Smakprov Media AB

9789152359372  

9789152359372  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded