__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ÖVNINGSBOKEN

NEU Monica Gustafsson Urs Göbel Hans Sölch


                 

­€ ‚ƒ €„ 

­€ ‚ƒ €„…†  ‡ ˆ €‰€€Š‰  €  ˆ ‹

 €…Œ € 

­€ ‚ƒ €„‡ ˆ €‰€€ Ž€„‘ ’ €„€Œ“€ €”• ˆ€–€ ­€  —’’ ‡ ˜€ ™ †

 ‚

‚ƒ™ –€„ ” €

 š € –€ €›

 … € Ž€ €

’ Ž“ € –

   œ‚žž Ÿˆ ˜ 

 —€ ˜„ ‡

„ —  –„€ ’’

–„€ €ƒ     ¡ Œ €“€ ƒŒ ’’Œ €“Ž“’  Œ ’ € Œ ¢ ”›‚—Œ £“€ 

 ”  €”€ Œ „Œ € Œ   ’ € „€ €Œ

 “ ”¡ €ƒ €  ’’Œ €“ ” Œ“ ”€ „ „ € €“  ’’Œ””€ ƒ €“ € “  ’’Œ Š€“ 

Œ€ €ƒ•…Œ ¤€ … 

2

KAPITEL 2


Innehållsförteckning 1 WILLKOMMEN!

6 MEIN FREUND LUKAS

A Hallo! 4

A Wann treffe ich Lukas? 62

B Guten Morgen! 7

B Berlin 66

C Wie heißt du? 9

C Meine Woche in Berlin 70

2 NEU IN KÖLN

7 WIR MACHEN SPORT!

A Wer ist das? 12

A Wann kommst du nach Hause? 76

B Deine Telefonnummer? 15

B Machst du Sport? 81

C Wie alt bist du? 19

C Sport in Deutschland 86

D Ich komme aus … 23

3 SCHÖN BUNT

8 WIE VIEL KOSTET DAS? A Meine Klamotten 90

A Wie schreibt man das? 26

B Nicht teuer 94

B Farben 28

C Ups! 99

C Sophies Zimmer 31

4 TIERE, TIERE

9 VIEL GLÜCK! A Das Jahr mit Sophie 102

A Affe, Bär & Co 36

B Wann hast du Geburtstag? 107

B Felix’ Traum 40

C Viel Glück, Felix! 110

C Wie alt ist Yogi? 43 D Tiermarkt 46

5 WIR! A Meine Familie 50 B Wir fahren nach Berlin 55 C Viel Spaß! 58

Tysk- svensk ordlista 115 Svensk – tysk ordlista 121


1

Willkommen! Arb Bok kap 1 sid 6 Ansikten i profil

Anne

Arb Bok kap 1 sid 6 Ansikten i profil

A Hallo!

Alexander

Arb Bok kap 1 sid 6 Ansikten i profil

Anne

Alexander Anne

Arb Bok kap 1 sid 6 Ansikten i profil

Alexander

1 Populäre Namen in Deutschland

Anne

¡ €”„€ € €Ž ’€€ Œ ¥ Alexander Katharina

€Œ€“ “Œ € €’€ Arb Bok kap 1 sid 6 Ansikten i profil

Lukas

Katharina Anne

Katharina

Katharina

1A

Lena Katharina

LenaAlexander

Lena

Marie

Maximilian

Lukas

Marie

Niklas Maximilian¦Sarah

Sarah Marie

Sarah



Niklas

Sarah

4

VIER

¦¦

  €

Niklas 

­€ 

 … 

ˆ€ 

 €

 Paul

Maximilian

Niklas

Paul

Paul 

Niklas

 … Sarah

¦

Maximilian

Lena

Marie

Lukas

Lukas

Maximilian

¦

Lena

Marie

Lukas

 ˆ

 ‚

‘ ¤ 

Paul

Paul


Substantiv Substantiv är ord för människor, djur och saker. Man kan säga en, ett eller flera framför ett substantiv. ein Kind ein Hund eine Flasche

ett barn en hund en flaska

viele Bälle

många bollar

Substantiv skrivs alltid med stor bokstav på tyska.

2 Was ist es? Ž €€ ’”ƒ ¥  ’ 

Moped

  

1A

     ”     €ƒ “   ž €’’ “’’ 

FÜNF

5


3 Quartett ’   

 

 “ €€ ’’ €§ € Œ€‘ € ’’‚”€€  € € Ž€‘ €„€ ‘

 

 –€”Œ€ € €€  € €   „€” ‘¡ €”€ €”Œ   € ’’ † ’ •

 † Œ €”€•† Œ Œ€€• ¢¨Š‚ ‘£

 › €“’’ ”  “ €” €  ¡ €”€”€€ “  € ”€   ¡”“€ “ ’ € €€” ¡ € ‘ € “€ ’ “€ €Œ1A

6

SECHS


B Guten Morgen!

g

mor uten

rge

genwiegeht’shalloprima

mo

­ “

 € € ¥¡€ €  Œ€‘ € 

n

1 Welche Phrasen? aufwiedersehentschüsbis

2 Was passt? Ž “ € ’”ƒ ¥¡€ €  

 © ¥

 

 € ª

 ˜ 

 ‹ € ª

 ‹ 

 ˆ€ ª

1B

3 Was sagt man? Ž “ € “€ “ €’” ” “€ “ € ‘”¥ Ž“‘ € € ˜ ˆ€ ª ª

 € ª  ª

‹ € ª

‚“€ “ €’” ” • 

‡ª ‡ © ¥  « ª

‚“€ “ € ‘”• SIEBEN

7


4 So sagt man ¡ ”ƒ

’” ‘ € €€“ ’ € €  € “ € ‘”Œ€ €¥ ­€ƒ

„€• ­ ¬  ¬ ¬ ¬ ¬ ¬  ¬

 €‚ƒ­

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

5 Scharaden ’ € €1B

 † 

Œ €  € Œ€ ’” € §   ’€ ¡ €€Œ € Œ  ¡ 

€€“”€Œ “ €

8

ACHT


Elena och Sören

C

Wie heißt du? 1 Ich oder du ? –ƒ €  ‹ ® 

 ® „€ 

 ­ 

 ¡“ €¥

 ‚ 

  

 ‹ € 

¥

 š €€ 

 —  ® 

¥

 ® † 

1C

Laura Linz Österreich

2 Visitenkarte A €Œ  Œ €    ƒ ’€” 

“ €“ €€ ’”€  Ž“‘ „‘ Œ „€  ƒ  “ € 

Anna

Franziska

Lea

Katharina

Michelle

Andrea

Hanna

Lisa

Mia

Sarah

Christina

Laura

Julia

Marie

Sylvia

Ben

Dennis

Leon

Maximilian

Philipp

Christian

Jan

Lukas

Niklas

Tim

David

Jonas

Max

Paul

Tobias

NEUN

9


B ˜”€ 

€”Œ€ € €   Œ€  €Œ’”Œ € † ’ •  

„   „         Kap 2 sid 18  ­

   

 € felix och Sophie pratar   210208  ‚ ‚“€ Œ€€’”€”  Œ“‘ €  Œ€ •

 

ƒ  ‚  „­ €

Wo liegt das? Var ligger det?

ƒ  š €€ ¯

3 ie und ei € Œ”Œ”…“  € „„€Œ€ €Œ€   §‹ ® ¥‡ ® ˆ€ ¥

1C

§‚  ® ’ 

4 Hallo!

œ

–ƒ €   Ž“‘ € €  ƒ 

໠

 … 

‡ª‚ 10

ZEHN

  

’ €

   €

 €

 

 … 

¡  

 … 

 ®  €¥

 ƒ 

 ƒ 

 ‹ ª ® ¥

 ¡ ‹  €  

findest ª

 € ¥


5 Ein Café in Zürich A … “€€” °«€€’€ „¡  “€’” „ °«€Ž “ € Œ€ €¥€Œ€ ’ € €“€  §¡ — ¥§… ‹ € ¥§°«€ ’ €ª  ƒ   ƒ   ƒ  

§‡ ® ¥ §œ š €€ ‹ §—   °«€¥§˜ ª

Hallo, wie heißt du?

1C

B …“ Œ”Œ”

6 Domino ’  

€ € € ’’ €§’ € € 

 Ž€‘ € ’’”€ €€ €€ ’ € ’

 „ €’” € ’

 Œ€ ’” “ € † ’ •

Hallo!

Hallo! Wie heißt du?

Ich bin Martin. Und du?

Ich heiße Tobbe.

 …“€€ €“€ €’•† ‡ “€ “€€ €€ € …“ „

ELF

11


2

Neu in Köln

A Wer ist das? 1 So fragt man ¤€’ ƒ €” €  Œ2A

 €¥

 Œ€€” ¥

 ¥

 Œ ¥

 ¥

 €¥

 €¥

 Œ€¥

2 Welches Fragewort? –ƒ€“€” €Ž“‘ €” € „Œ  †Œ€” € „€ €Œ”” € ˆ‰ 

… 

 ¥ ¡ ¨

 ۬

 €‹€ €

 ˆ‰ 

… 

 ¥ ­ ƒ‹ 

 ˆ‰ 

… 

 ˆ‰ 

… 

 ¥ œ –€ — œ ¨ – 

 ˆ‰ 

12

ZWÖLF

… 

  €¥

    ¥ ˜ ª


3 Groß oder klein? €Œ „€ Œ Œ€‘ €“ ’” 

Œ€ € € “ ’”  Œ€ € Œ

f 

F 

 



 



 

 

ž

€ ’’ € ’ € 



 

Ž    –       ‡

2A

Ich finde die Flasche und recycle sie.

DREIZEHN

13


4 Welches Wort? A ­ € ”€ ¥€Œ €“ 

2A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B Ž € €“€ ¥

14

VIERZEHN


B Deine Telefonnummer 1 Eins, zwei, drei … A ¡€ €  €“ €€“ €

2 Œ €4

7

9

5 0

3

¯ 

8

10

¯ 

1

6

« € 

 

2B

B €Œ €€ ± “Œ €  

 

 

 žFÜNFZEHN

15


2 Welche Telefonnummer? ¡ ”€„€ ’ € €Œ 

 € € ¡€ €  €   

 €

2B

 

…

 ˆ€ 



 –€ ‡ €

ž

 ¡Œ



 –€ ¡ €

ž

3 Wie ist deine Telefonnummer? € Œ”Œ” ’  „ 

„ 

‡“ ’” Ž“‘  Œ  €–€”Œ € 

‡“ ’” Œ  € €”Œ€ €

Ž“‘ Œ€ €–€”Œ€€ 

Ž“‘  Œ€ €

–€”Œ  

 € €

Ž“‘  

 €

 “ ‘” 

16

SECHZEHN“ ‘”


4 Wie ist deine Adresse? Ž“‘ ’”€ €Œ  € ž ˜”€ €”

€ € €Œ€ €

W illy -B ra n

Lor e

Rosenst

ley stra ße

raße

Lorenzs traße

¤ Œ€’”€ €

dt -P lat z

† ’ •   „ Š  ƒ  ‡

Alarich

straße

Koblen Kufürstenstraße

ornweg Kattenb

ße

se

e

tra

Schnurgas

Ottoplatz

Koblenz er Straß

rks

Sternengasse

ße

Ma

zer Stra

Benjam

instraß

2B

e

Kirchw eg

5 Rechne!

+ plus

€ Œ”Œ”…“ ’’ € „

“Œ Œ€ €

• mal

“ ”“€•

— durch

– minus

¦²ƒ   ¦²

 ž§²

 ³²

 ¦²

 §²

 ³²

 ¦²

 ž§²

ž ³²

ž ²  ²  ² 

SIEBZEHN

17


Arb Bok Kap 2 sid 20 Trekantig hatt

6 Mein Hut A ¡ “€ ” “

€ “ € ‘ ’”ƒ Arb Bok Kap 2 sid 20 Trekantig ArbArb BokBok KapKap 2hatt sid 2 sid 20 20 Trekantig Trekantig hatt hatt

ˆ ‹ Œ Ž Œ Ž  ‹   Ž Œ   ‹ Hut Ecken

hatt kanter

B ‘ ”  €” €  “  ƒ€Œ€‘ ” 

2B

18

ACHTZEHN

œ “ „€´ 

‡ 

 €€ 

† 
C

Wie alt bist du? 1 Kreuzworträtsel €Œ € „€ €€ 1 2

3 4

5

6

7

…†€   ž

8

2C 9

†€    ž

NEUNZEHN

19


2 Was passt? A ¡€ €   € „€’ 

  ‘ 

   « ˆ€ ´

 ¥ ‹ €´

  

 € ‹ ® ´

 ­„ ¥ š €€  “€´

  € ¯ ‹ €´ 

 € ª  ¡ ´

   

 €¥ ‹

´

 € €¯ €¥ ž ¡  ´

 ˆ † € ‹ ´ 

‘ ‡ ’ Œ … 

 ¥ ‹  ´

 ’   ¥

Einwohner Hauptstadt

2C

Kap 2 Sid 21 Sophie och Felix som skriver 210208

B € Œ”Œ”† Œ € “ €„€‘ ’”    € “ €€ “  

ƒ € €

3 Was sagst du? ¡ “€€ “ € ”’”ƒ ¡  ”€

„‘ Œ€ ” ’

€’  “€€ ‘ 

20

ZWANZIG

invånare huvudstad


4 Wörter mit ei A Ž ƒ € “€€ ¥¤€’ € € 

 € 

   

  –€ 

  ‡ 

 €  

 €   

 Œ  

   

 ž ‹ 

 

 ° 

‘ € 

B Ž “Œ € Œ“  Œ

 “ „€ƒ ¥  €

2C

C € Œ”Œ” € € „Œ  

5 Was kommt jetzt? A –„€ „„ € €Œ Œ € €€  ”  € € € 

9  ž ž ž 

  

 

B € Œ”Œ”…“ ’’ € Œ€„€Œ€ €’”ƒ 

EINUNDZWANZIG

21


6 Bingo 21 Ž“‘Œ”Œ € € € €   €’” ¡ €”ƒ

’” € €

★ ★

 ’œ‚˜› “€ Œ” € €“  ’’

5 + 6 + 2 + 8 = 21

10 + 5 + 4 + 2 = 21

12 + 4 + 5 + 0 = 21

2 + 12 + 3 +4 = 21

8 + 0 + 7 + 6 = 21

3 + 6 + 5 + 7 = 21

11 + 1 + 5 + 4 = 21

9 + 1 + 3 + 8 = 21

12 + 2 + 6 + 1 = 21

8 + 0 + 9 + 4 = 21

12 + 4 + 2 + 3 = 21

5 + 6 + 4 + 6 = 21

2 + 8 + 5 + 6 = 21

7 + 0 + 5 + 9 = 21

1 + 7 + 3 + 10 = 21

9 + 1 + 4 + 7 = 21

7 + 0 + 10 + 4 = 21

6 + 2 + 8 + 5 = 21

2C

7 Stille Post

! O ING

B

€ € ’’ €§ † €Œ €   €€ ž ¢ˆ Œ €  „€ €ª£  Œ €  € €€ ’”ƒ €  „ € „€  ¡  € “ € €€ „µ€   € Œ „€‘ ¥ –€ “ €  

22

ZWEIUNDZWANZIG


D Ich komme aus 1 Ich komme aus … ¡ ”€„€€ € ’€ € ¡€ €  €  Œ€€”  € …€

 œ

€ 

 

 ˆ« 

 ¨ 

 €

2 Berlin, Wien und Bern A € € ’’ €¡ ’’ Œ “ €  € Ž€‘ € ’’€  € ’”  •  € € “€

2D

 Œ “€ “ „€ Œ  “€ € € B €“„€Œ€ €’” Œ

Œ ”€ ’”

DREIUNDZWANZIG

23


3 Hauptstädte ¡ ƒ  “ € €† €’Ž € Œ “ € €

“ € ¥ ‘“’Œ€ ’”

 Œ 

€  € €’” “ 

2D

  

 ‹€ 

  ¡“ €

 ¤€

 –€ € 

 …  €

 œ 

 ­’ 

 …  €

 …‘ ‘ 

  ‚ € 

 

  ¤ 

 “

  

 € Œ

 ž  

  €

   

‘ ’ 

 — € 

 ¤€

4 Wo liegt Bonn? €Œ ’”ƒ  §‡ ‘ª

 §‡ ‘ª

 §Ž € ¥ §¨ €…  §Ž€€ ¥  §¨€

  §Ž€ €

¥ §œƒ  

24

VIERUNDZWANZIG

ligger liegt i in


5 Guten Morgen! ‘ ”   ˆ Œ ˆ ‡ ’ ­Œ ’ ­ ‹‡„” ‡“€ ‡ ‹‡„” ‡“€ ‡ ’ ­Œ ’ ­

6 In Europa A € Œ”Œ”¡ €“€ ƒ ‘“ ”€  €’‘ ’€€ Œ€ € 

–€” Œ€ ”””€ Œ€’” “€• Œ  €

2D

 Œ  € Œ   € 

˜„ “ ’”Œ€ € “ ‘”ª

B ’ € „€7 Das bin ich! €Œ €“ ‘“Œ’”ƒ Œ“ Œ € €ƒ “€€Œ ”ƒ    

€ €•ƒ’ ‡ …” “€€ €“  

€Œ  “ € € “€€ „€  €Œ   ¡ “€€ €  € € €€   “ € “€€ ’’ ’”Œ“ 

€  –„€ „ Œ  €Œ €Œ FÜNFUNDZWANZIG

25


3

Schön bunt

A Wie schreibt man das? 1 Von A bis Z € € ’’ €“ €” •† Œ €„€‘€  Œ ¡“€ € €  “ ŒŒ€

2 Namen buchstabieren

3A

€ 

† Œ €€„€  € €  ’” ” 

 ¡ €  “ €„•ƒ’  ¡“€ €”€  € Œ € “  Œ

” “ € – Œ

“ “ €   Œ

„ “ €  

26

SECHSUNDZWANZIG


3 Wörter buchstabieren A Ž“‘ ƒ € Œ ’” € €  €Œ  €Œ B € € ’’ €§  Œ € €„¡ € € ’’ €Œ €€  ¡“€ € €  €€ ’’ Œ € €„ ­ € € ’’Œ€ € € Œ €“

4 Wer ist das? A ¡ €”„€ ’ € €’€ €  Ž € Œ€€ ¥ † 

 —˜

 

 

 

 

 

3A

B …ƒ

 ” ‡ €“€ ¥    

SIEBENUNDZWANZIG

27


B Farben 1 Welche Farbe? ¡€ € €” “€ €ŒŒ “€ “€ 3B

28

ACHTUNDZWANZIG


2 Lücken füllen €Œ€    €  

  

€¯  

 €  €­  

 

¡ €‡  ¡  

 € 

3B

3 Was passt? Ž “€€ “€  Œ ¥ ¡  “ € Œ€ ƒ €¡€ €  •’

€«

  – Œ –

 

€

 ¤’ €

€

  

€¯

 °€ 

­€ ­ 

 ¤ €

€

  ’  

  ®

 ˆ 

€ 

 ž ˜ € 

 ®

 €

 

NEUNUNDZWANZIG

29


4 Fußball und Farben Ž “€“€ƒ’ „€

 €¥ ¡€ €   

 “€Š“€ € €

¡€  –‰…Œ €’ ƒ € ˆ« 

 Ž…‹ € ˆ€ ˆ„––  –‰€  ‰ˆ liebt/lieben älskar, tycker om Trikot här: tröja

5 Flaggen malen

3B

‡“€“€ ƒ ’€”“ € €Œ € –“€“ €ŒŒ  €’”ƒ 

30

DREIßIG


C Sophies Zimmer Der, das och die Tyskan har tre olika bestämda artiklar: der, das och die. I svenskan har vi ingen bestämd artikel, vi använder ändelser istället. På engelska är den bestämda artikeln alltid the. Maskulina substantiv har den bestämda artikeln der. Neutrala substantiv har den bestämda artikeln das. Feminina substantiv har den bestämda artikeln die. Exempel: der Tisch

bordet

the table

das Fenster (neutralt ord)

fönstret

the window

die Tür

dörren

the door

(maskulint ord) (feminint ord)

¡  € €•

3C

 Ž € €  ƒ   ¥  Ž  € €  ƒ   ¥ ‡ €„€Œ„€Œ  “€ ’” Œ

¥ ˜  ’ 

1 Der, das oder die? €Œ€  “€ € Œ 11

 S  11

12

S

3 4 7

122 3 4

8 7

6

5

S

2

9 8

111

1

10

 



12

10 9

6

5

1

10

2

9

3 4

8 7

6

5 S

EINUNDDREIßIG

31


2 Welche Gruppe? € 

“ ’”  Œ’”ƒ µ€€   €¥ “ €€ € ’’ €• € ’’ “ €’” €  “ €’” € “ €’” €  “ € € “€ ”€€“¥

3 Artikel und Farbe ¡ “€€ € €  „’”¡ 

’” € §  Ž “€ € • € ¥ ‘“’Œ  €  €ŒŒ “€ €’”  

3C

32

De

 ’ 

g ün und ot 

  

–   

   

‡  

ˆ’    

‡  ž

€ ’’ 

Ž ZWEIUNDDREIßIG


4 Welches Wort? A Ž„€ ”’ € “€ ¥€Œ €  €“ €“ “€ €„€

S

S

S

3C

S

S

S

S

S

B Ž € €“€ ¥

DREIUNDDREIßIG

33


Arb Bok kap 3 sid 36 Ett rum att måla

5 Ein Zimmer malen –“€“ œ€  € Œ“€ €  Œ“ 

3C

Farbe: der Boden (golvet) die Wand der Tisch der Stuhl das Buch der Bleistift das Handy der Laptop der Kugelschreiber der Hund die Gitarre der Rucksack

hellbraun rot dunkelgrün gelb dunkelbraun gelb dunkelblau hellblau rot schwarz-weiß schwarz hellgrün

hell ljus (t.ex. hellbraun – ljusbrun) dunkel mörk (t.ex. dunkelbraun – mörkbrun)

34

VIERUNDDREIßIG


6 Traumzimmer A €  €€„€ B “ €€ ’’ €§Ž € €“ €  € –€” “€€  „Œ €‘“’ 

† ’ •

 

¶ƒ  •

 ‹  …  ƒ…  ­€‘™ da steht da liegt da hängt

där står ligger hänger

7 Heftig! ’”’ €  ’” §

3C

– “€ ’ §„€„€ ”  Ž’ € ’€€ ¥€Œ€ €“ “€ § € • 

 

FÜNFUNDDREIßIG

35


4

Tiere, Tiere

A Affe, Bär & Co Ein/Eine På tyska heter den obestämda artikeln ein och eine. I svenskan har vi också obestämd artikel, nämligen en och ett. På engelska heter den a och an. Maskulina substantiv har obestämda artikeln ein. Neutrala substantiv har obestämda artikeln ein.

4A

Feminina substantiv har obestämda artikeln eine. Exempel:

36

maskulina ord

neutrala ord

feminina ord

ein Hund en hund a dog

ein Pferd en häst a horse

eine Biene ett bi a bee

SECHSUNDDREIßIG


1 Welcher Artikel? €Œ€“€ Œ € Œ“

 € ’ €Œ  € „ € ’ 

œ 

ein

 ˆ €   

­ 

ˆ €  

 ­ 

 ˆ 

ˆ

 

 

 €…„ 

…„ “€

   ž

œ 

 “€ 

€„ 

 €„

4A 2 Ein oder eine? € Œ”Œ”’”‘ € ’” §  Ž “€ €€ ¥¤ ’”‘ € “• ƒ ´ €ƒ ´

3 Auf Schwedisch? ˜

 €ŒŒ “€ƒ ‘ €  €’” Œ

 ¨“„€ 

  ‹ ˆ« 

 › € ˜

 

 › 

 † 

  

  SIEBENUNDDREIßIG

37


4 Tiere finden € Œ”Œ”–„€ „ ‘ € ¤ ’”‘ € 

Arb Bok kap 4 sid 40

“€ € “•ƒ ´ €ƒ ´ Zoo

4A

38

ACHTUNDDREIßIG


Kein/Keine Svenskans inte någon/inte något, ingen/inget heter på tyska kein och keine. der-ord Ist das ein Hund? Nein, das ist kein Hund. Är det en hund? Nej, det är ingen hund. das-ord Ist das ein Pferd? Nein, das ist kein Pferd. Är det en häst? Nej, det är ingen häst. die-ord Ist das eine Biene? Nein, das ist keine Biene. Är det ett bi? Nej, det är inget bi.

5 Welches Tier? ¡ ”ƒ

’” € ‘ €” €Ž“€ ¥¡  €

 “ ”“€• šƒ ‘ €ƒ ‘ š ‡  ‡ š Œ ‘ € Œ ‘ šƒ ’  ¢¡ €€‘ ”£ ƒ ’  ¢¡ €€‘ £

4A

6 Welches Tier zischt? ‡ €” €‘ € ¥µŒ   „’”€  

“ €

Œ ‘ € “€ €ŒŒ‘ €  €’”ƒ  “€ 

Eine Schlange

¯ 



€    €«



’ ’ €

Ž“‘ “€‘ € • 

‘„€

 ‘

 

“ 

€

NEUNUNDDREIßIG

39


B Felix’ Traum Mein/meine – dein/deine På tyska heter min/mitt mein/meine och din/ditt heter dein/deine. der-ord Das ist mein Apfel.

Det är mitt äpple.

das-ord Wo ist dein Kaninchen?

Var är din kanin?

die-ord Ist das deine Mutter?

Är det din mamma?

1 Mein/meine oder dein/deine? –ƒ   €  €Œ  Œ ’”ƒ 

4B

 ‹  

±

dein

 

40

VIERZIG

±

 ‡ €  

¥  €TRAUM

±¡  

§‚ 

¥

¥¡

¡

T aum

   ±¨ 

 ‹ 

ˆ

 œ    11

12

1

10

 

2

9

3 4

8 7

6

5


2 Welches Wort?

†–ƒ €   – ©€ 

‡  €ˆ •¶‚ – ¡

 ¶Ž  ¶

‡ ª·  ˆ 

­¯ ª·

ˆ €  ¥·€’ ˆ €  Œ  ·¶‚ 

 



­¯ ¥¶‚  

 ¡



’ €•¶

ˆ €  ª· – 

— – •¶‡„€ ª

ˆ ¥· ž

€  ‡ ·

4B

3 Reimen €Œ ƒ € €€’”•   –  ‡     € €  € 

EINUNDVIERZIG

41


10

4 Was ist das?

11

12

1

9

2 3

SchokoladeA ¡ ”€ €Œ„€ ” €‘ €€ŒŒ “€ 4 8 Zitrone Gr ön la

nd - S ee

7

Vanille

Vatnajjökul

Reykjavik

0

50

At

100km

la

n

c tis

he

rO

ze

an

6

5

10

Das ist ein Buch.

 ž

12

3 7

6

S

S

B € Œ”Œ”…“ ’’„€Œ€ €Œ €Œ

ZWEIUNDVIERZIG

2 4

4B

42

1

9 811

5


C Wie alt ist Yogi? 1 Von 0 bis 100 € € ’’ “ „€” † „€‘€  ”€ € 2 Kreuzworträtsel

€ŒŒ  €

88 91

52

3

100

4C

5

10 11

9

30

DREIUNDVIERZIG

43


Så här räknar man på tyska

+ plus – minus • mal — durch

3+3=6 Drei plus drei ist sechs.

3 Drei plus drei ist sechs A € Œ”Œ” “    Œ€  ”€€ 

4C

 ¸²

 §² ¦²

 ¸² ž§ž²

 ¸² ²  

 ² 

ž 

 

 

 

B  € “ ’”ƒ 

“ ”“€•„ ’ ”  €­ € 

4 Sophies Lehrer A ¡ ”ƒ

’”Œ’ “€€  € € “€ ¡€ €  “€€ € ” €• 

 –€ € ‡ €€ˆ« €

 –€  €  –€ ‹ € ‡ €€ €

gibt

44

VIERUNDVIERZIG

här: undervisar i


B € Œ”Œ”–€”Œ€ €‘“„€ € Œ€ 

† ’ •

  

š †  š†  ‘ š ‹ˆ“ š‹ˆ“ ‘

5 Wörterkiste ‡ “€ € €€‘ € 

„€ ƒ  

V

O

G

E

L

A

L

S

U

K

I

B

K

L

C

S

E

C

H

S

E

D

A

F

E

L

C

H

U

I

R

O

T

G

O

P

Q

W

N

E

E

F

Z

E

H

N

N

E

D

B

I

G

E

L

M

N

E

A

R

Z

G

R

J

B

R

A

U

N

W

I

M

A

U

S

S

T

N

W

Y

G

Z

U

N

S

C

H

W

A

R

Z

–€ ° € 

4C

 €FÜNFUNDVIERZIG

45


D Tiermarkt 1 Richtig oder falsch? A …“ € … ’”   €ƒ

„€’” ” “€€“ € 

4D

 

   ­¯  ˜ € €¯ ¡ ­¯ Œ €  ¡ ¤ € ¨€  

 –€  ®  ¡ €Ž    ¹ ¡ €‡ ­¯ 

B € Œ”Œ”µ €  €   ” €€“

Verbet är I tyskan är verbens former olika beroende på vem som gör något t.ex. ich, du, er, sie eller wir. Man säger att verbet har olika former (verbformer). Så här heter formerna av är:

Jämför med engelskan:

ich bin

jag är

I am

du bist

du är

you are

er

han är

he

den, det är

it

sie

hon är

she

wir sind

vi är

we are

ihr seid

ni är

you are

sie sind

de är

they are

es

46

SECHSUNDVIERZIG

ist

is


Verbet har Så här heter formerna av har:

Jämför med engelskan:

ich habe

jag har

I have

du hast

du har

you have

er

han har

he

den, det har

it

sie

hon har

she

wir haben

vi har

we have

ihr habt

ni har

you have

sie haben

de har

they have

es

hat

has

2 Bin, bist oder ist ? –ƒ’ ’  €  €    œ  º

 ¨€ ¥

 ­ 

 ¡ 

 … ª

 œ

 € 

 ‹   œ

  €

¥ ­ ˆ ‡  ž ¡  –€ €

4D

Œ €¯ 

Œ €   

SIEBENUNDVIERZIG

47


3 Wo bist du jetzt? –ƒ’ ’  €  

‹

 ¥

 „ 

œ

 €

  „ 

  ¥ ‚ 

 €

–ƒ’ € 

„ 

‹€ 

­ 

  „ 

4D

 „ 

48

 

 

 ˜ ¥ œ

ž† €

— ¥ †€

† €

¡    € €

 „ 

 €– Œ  

†€ 

¡ €ª

ACHTUNDVIERZIG

 € ’€† € € Geld

pengar


Småbilder 6 st på djur

Arb Bok kap 4 sid 51 Småbilder 6 st på djur

4 Tier und Farbe Ž“€ „€‘ €Œ “€€ ¥ 

Die Maus ist weiß.

  

5 Mein Tier A ¡ €Œ € ”  “‘‘ € €Œ  ‘ € 

Ž“‘‘ € €Œ ” €  ’€ 

’ €

4D

B € Œ”Œ”¡ € “ €€”€„€ „ €  Œ ‘ € €Œ 

† ’ •

   

š   … š  … š … Œ ’‘ š ” … š … ‹ š Œ …  ‹ 

?

NEUNUNDVIERZIG

49


5

Wir!

A Meine Familie Kap 5 sid 50 Sophie håller i en stor mobil 210208

15 dis 5 paK

1 Das ist meine Familie

bilen

Kap 5 sid 50 nelibom i jlimaf seihpoS Kap 5 sid 51 Sophie håller i en storKap mobil 5 sid 51 Sophies familj i mobilen 802012 Sophies familj i mobilen 210208 210208 €Œ ’ “€“ 210208

Kap 5 sid 51 Kap 5 sid 51 Sophies familjSophies i mobilen familj i mobilen 210208 210208

5A

50

Sophie

FÜNFZIG


2 Wie heiße ich? €Œ ’” ’ € € €Œ ’”

§  œ €Ž €Œ ’  €

Stefan Beck

 œ ˆŒ ’ ˆ œ ˆ €Œ   œ   €Œ ˆ€ œ ˆ€ ›’œ ‡ € œ ’ ¶› € ·  œ €€ €Œ ’  œ € Œ ›  € ž œ  €Œ ’ ˜€® €

5A

3 Wie sagst du? † ƒ €”€ € €Œ “€Œ “ Œ € ”“€„€€€ • €€

¡ 

 €€

¡ 

 €€

¡ 

 €€

¡ 

die Mutte von Mutte .

EINUNDFÜNFZIG

51


4 Wie heißen sie?

lfiorp i netkisnA 6 dis 1 pak koB brA

€Œ€   € rednaxelA

ˆ 

rednaxelA

Meine 

ennA

 ®ˆ lfiorp i netkisnA 6 dis 1 pak koB brA

 

Mutte—  ®

’’’

 ®ˆ … ¥ ennA

’’’

sakuL

sakuL

anirahtaK

›

ˆ 

 €nailimixaMˆ 

5A

¥

€€ ®ˆ€

 ®… ’

anirahtaK … ’  »€

¨

aneL

€€€€

nailimixaM

 –€ € ¥ ®ˆ€  aneL

salkiN

eiraM

5 Er oder sie?

›

ˆ 

ˆ €  € € ¤’  ˜€®Œ €

€Œ€ €  €€“€ €

salkiN

eiraM

luaP

Ž €

 ›’ haraS

  €

  € ˜€® € €  

 

luaP

  

52

ZWEIUNDFÜNFZIG

haraS


6 Sie oder er ? –ƒ  € €    € €

 

 ˆ  € ® ‘ ¯ € 

 ›’ ˆ Ž €

  €

 › €€ ˜ € 

 ­ 

 € …«   › ­ 

  ‹ 

Verbformer Verb är vad du kan göra, till exempel spela, hoppa, äta, köra. I tyskan är verbens ändelser olika beroende på vem som gör något, t.ex. ich, du, er, sie eller wir. Olika personer får olika ändelser. Man säger att verbet har olika former (verbformer).

5A

Kap 5 sid 50

Så här ser verbformerna ut för kommen och wohnen: Sophie håller i en stor mobil 210208

ich komme

jag kommer

ich wohne

jag bor

du kommst

du kommer

du wohnst

du bor

er

han kommer

er

han bor

den, det kommer

es

sie

hon kommer

sie

hon bor

wir kommen

vi kommer

wir wohnen

vi bor

ihr kommt

ni kommer

ihr wohnt

ni bor

sie kommen

de kommer

sie wohnen

de bor

es

kommt

wohnt

den, det bor

DREIUNDFÜNFZIG

53


7 Welches Verb fehlt?–ƒ€“Œ €Ž“‘ Œ € €  ‹€ ¨ ¯

ˆ † € 

 

 

 € € ­„    ˆ€ ˆ€  ˜  €

›–€ ›’‡Arb Bok kap 5 sid 56 Maximilian SKISS

›–€ ›’‡ € €¯ 8 Lückentext –ƒŒ € € “ ’”„‘Œ €  ‡ªœ 

œ ‹ 

 €

 €

ˆ 

 €

 ˆ € €

 €

“€

   €   

VIERUNDFÜNFZIG

“€

    ­€ 

 €

 ˆ ˆ €

54

Geschwister syskon

  ¤’† €  € 

5A

 ® 

… € €  ”€

 

 €

 ‹ 

 … ¯   “€

¨€ 


B Wir fahren nach Berlin 1 Wie heißt das Wort? €Œ €        € ”  ž €

“€   

 

   

äntligen75 dis 5 pak koB brA ttak ragaj mos dnuH

5B

FÜNFUNDFÜNFZIG

55

2 So sagt man -d A €“  Œ  Œ€…ƒ

 “ €

 –€Œ‹ Œ Œˆ  „ Œ  Œ„  †Œ Œ … Œ­ B € Œ”Œ” € “ € 


3 Wir wohnen in Köln A …“  œ­ ­„ ˆ€  € œ’ €  €  €  ’ €ª œ € ’ › ¡ …  —   ° B €Œ  € “  ­ “ ’”  ” “ €Œ €“  ª¡ „€‘ ”“€•

Wir wohnen in Köln. Mo gen …

5B

4 Lukas’ Familie A ¡ €”„€…  €“ ‘ …ƒ

’” Œ€ ’”€”€  € €  €”€ €“ Œ€ 

 ‹ €  €¥

  ˜€® €Œ …  ‹  ¥

 †€ ’ € – ® ‹ … ©Ž €¥

 †€ … € € ‹ € ­ €‚ 

¥

 › € œ  ‹ € € ¥

  ¨€  ‹ €  €¥

   €Œ …  ‹ € ¥

 ¡ … ©˜€®Œ € ‹ ›’‹ € €¥

 †€ ‘ ¯ ˆ«  macht er gern

B € Œ”Œ”† Œ €“ €€”   € Œ€  € “ €” Œ€

56

SECHSUNDFÜNFZIG

tycker han om att göra


5 Golf am Samstag? ¤€’ ’ € ” ”€ €  € „ 

 

 «€ €

 œ

 €¯ 

 

 ” 

 ‹€

 ’  

 Ž  

 ’  Œ€

 ¡

 ’ 

  –€ ¥

6 Welches Verb? Ž“‘ Œ € €  €Œ   € ˆ€ 

fah en 

‹€

› €

€ € 

” €

€€

 „ € €“€

“€€ “€

5B

˜ € › € 

€ 

 €“€ € Œ ¤’

¤’ ­ ª† ‹  €  †€ ‹€ ª

…   €–€ 

 € ‹ ª

SIEBENUNDFÜNFZIG

57


210208

C Viel Spaß!

éfaC

1 Ein Handygespräch –ƒŒ €“  € •Œœœ €œ – € €€” ­„  † ‰

‹ 

 „ 

œ ¯‹€€  ¥ ˆ‰™  …

 † ‰

€ 

 „ 

¨€ª­

 † ‰

ˆ

 „ 

ˆ

€

 “ ‹ ¥ ¯ €¥

ª˜ 

   °¥

Œ  € 

 ¯ 

5C 2 Welches Verb? Ž“‘ Œ € €  €Œ  €  † 

fah en

€ € ª

 ˆ ˜€® € ­€€–€  ‹€ › ­€

  ª

 ›

 €¤¯¯

 ­€

 € ˜

 —   ¡ ‹ 

€  

Œ ‡ € ¤ €¤¯ die Wohnung lägenheten

58

ACHTUNDFÜNFZIG

’ 

€

 

 


3 Welches Wort? …ƒ

ƒ€   ¡ € 

 € €€’”Œ€ € 

¡  ‡ ’  ® € ¡ Œ š €€ 

 

 ¥

 ‹ € 

… ¯ € 

 —  œ 

 ‘ ¯¥ 

 œ 

 €

bald snart

   ¨€ 

5C

 Luzern und die Kapellbrücke.

NEUNUNDFÜNFZIG

59


4 Woher? œƒ €€ € € € 

 € Œ €€” Œ  € A ¤€’€ € € € 

 € €“ 

5C

D

F-DL 4444 

 €

D

N-BA 3770 

 ­ 

D

M-SR 3287 

 €

D

S-DA 3104 

 ­„

D

L-BB 1234 

 … ’¯

D

KI-BT 7620

 ˆ« 

D

B-LM 8876 

 ‚«€ €

D

K-SU 2222 

 –€ €

B € Œ”Œ”“„Œ €„ € ’  “ €   € €”Œ€ €Œ€€” € €

60

SECHZIG† ’ •

 

±  

†œƒžžžž ± † 


5 Schreib Sätze Ž“‘€ €Œ€‘  €Œ € † ’ •  ’ …    ‹€ ¡ Ž € ˆ € …  ’ ¡ €‡ ˆ€ ’ œ   €   ®   

’  

 € ‹  €  ¡    …  € ˜€€  ­¯   € 

5C

   

6 Ich bin ¡ €Œ €’€ €€ ‘“Œ„€ ’‘  €ƒ  €“• Œ  €

der Stiefvater

bonuspappan

 € ƒ Œ  €

die Stiefmutter

bonusmamman

 Œ€ €

der Stiefbruder

bonusbrodern

 ” „€“€€

die Stiefschwester bonussystern

 ” €Š €€„€“€€

EINUNDSECHZIG

61


6

Mein Freund Lukas

A Wann treffe ich Lukas? 1 Die Wochentage  Œ € € ”€Œ”€“§€” Œ“

 €„ €

KLOSBSAMSTAGYURDIEBIT TEI D I E N SKap T A6 G I S T G R S M I T T W O C H I L

6A

Sid 58 Sophie läser meddelande på sin mobil

WOCHBLÖDLETYWISCHENDISE LR ÄSONNTAGBENSAATUNDDR AUFMONTAGWASVERDAMKPU LMITTWIRKNEZULBRONNKAN NANHUSTBOLUDONNERSTAGO GBETRUKENOHNEWASHEIQLIF FREITAGWEITEREBENÖLÄBIST

62

ZWEIUNDSECHZIG


2 Mein Lieblingstag A €ŒŒ € ’”ƒ ’ Œ“

 € B Ž “€ ’’ “€ Œ 

¥˜”€  €”Œ€ €–ƒ €” €„ €Œ€‘ ”€ 

† ’ •š  ’ šˆ ’ ˆ ­  

    

6A

 

3 Fragewörter A ¤€’€” € € € 

  Œ€€” €

 ŒŠ € 

 Œ€ 

 Π €

 “€

DREIUNDSECHZIG

63


B €Œ €“€” € 

 

 

 

 

6A

 

 

 

 

 § 

Wann

§ Ž€

 § 

64

VIERUNDSECHZIG €

 §   ݴ

§ ¯

ž § 

 ¥

§ ‡ 

 §  ¥

§ ‹ 

€ ¥

§ ˆ  €

 § 

 €ˆ

¥

§ ˆ ›’

 § 

 ¥

§ œ € ¯

 § 

  €

¥

§ ‡ ’ €® 

 § 

 ¡    €¥

§ œ € 

 § 

 ¥

§ ž

  

 €Œ ›’¥

 € 

 €
4 Frage und Antwort A ¡€ € „€’€’€” Œ€ 

  

  ‹  ¥

 ‚  ‹ © ¥

    ‹   €¥

 œ ˆ«  ‹  ›’¥

 ˆ   ‹ € ¥

 ƒ   ‹   

 €¥

 –€  ‹

 ˜ € ¥

 ¯ ž ‹ ®  €¥

 žž

 ‹

 ˆ ¥

‘ ˜ 

B € Œ”Œ” € €” Œ€

6A

5 Wie fragt man? €Œ€”€ Œ€  ± 

Wie alt ist Anne

±

 € ¯ 

 ± 

¥

±ˆ ˆ € ®‰€ 

 ± 

¥

±œ  

 ± 

¥

±œ ˆ„

 ± 

¥

±œ ’  

 ± 

¥

¥

±¡  Ž €

FÜNFUNDSECHZIG

65


B Berlin 1 Was ist das? …ƒ

’”’ € € ’€€ € Ž Œ“€ ’€€ ¥ €Œ€“ €€ € 

¤ €¤¯

€€ €  €

– €

 €

6B  ­ ©

 ­¡ ‹

 € €ˆ € ° €

66

SECHSUNDSECHZIG


2 Ich liebe Berlin  ’” § Œ€ €’”€”€  ‹  ‹€¯ Œ € ¥

 ‹  €– €

 €¥

 ‹  ­¡ ‹ ¥

 

 ¡   € … ¥

 ‹ ¤ €¤¯¥

gibt es … finns det …

6B

 ‹  €­ ©¥

 ‹   € 

°¥

3 Das ist Berlin! € Œ”Œ” ’” € ” Œ € “ƒ €€ ”Œ „€ “ € † ’ • ƒ – Ÿ

Ž ž–  

SIEBENUNDSECHZIG

67


4 Der Berliner Bär A …“  ’” ž… Œ ‘„€ ’

€ Œ 

6B

68

ACHTUNDSECHZIG

€Œ€“ €€ €‘„€ € 


‡ ® ‡ ’ Œ ¡  ¡ ¥‚  

 € ¡ €“€  € €

‹’’ €¢£ €€ ’€“ € € Œ  € –€ ¡ ¯  ’ €¶˜ “€·¢£¡  €€® ¤€   € €– ’ ¡ € Œ €“€ « € €ˆ €¢£  €   €« € ƒ“€ ¯ ˆ €€® – € « € €‹  «€ € ¢£—  €“€ –€ €  – ¢£»€

 € €°  “€ ¢£

B € Œ”Œ”Ž“‘ € € ‘„€ €   „€ ” ’’€  €   €Œ € …“   ” 



6B

NEUNUNDSECHZIG

69


C Meine Woche in Berlin 1 Hallo Lukas! 

€ Œ”Œ”† Œ €“€’  €“€…  ‡ €” € 

  ’ … ’”ƒ ¥

–€  ¡  €  ‹

€ €

¥ ‹€  Ž ƒ’  ¡

¥ ‡ ›˜ €  ° ‡ œ

 ¡

 ‹

 ° ¥ ¡ ¥ ª ‹ ¥  –€ ª œ ª ¨ « ª

6C

‹   ‚¥

 „ Ž€“€ ¥  

‡ 

 „ ‚“€ Œ ¥¤” ¥  ¨  ’” Ž€ Œ ƒ

 „ ƒ ª  

Ž„€  €¥

 „ œ€€€„   

‚“€€ ¥¤”€ Œ““€  

ž „ ¡ ¥¨ €ª  

 ’”€ ”ª

 „ ¨ ‘”ª

70

SIEBZIG
2 Lukas ¡ €”ƒ

’”’  €“€…  Ž“‘ ’ ‚ … ­€ƒ

„€Œ “ € 

  € 

 ´ …   ´ … ©–€  ´ ¨€  ´ –Œ ‚  ´ ‡€ ´ •¶  €

·  ´ …    ´ € –€ € ž ´ 

’ ­„ 

3 Zungenbrecher

6C

• ’“€ € “€ ” ” €“ ‘ ” §„€ ”  €€ ª

  

      

Oberammergau och Unterammergau är bergsorter i södra Tyskland.

EINUNDSIEBZIG

71


4 Wann hast du Zeit? † ¢  £ †  ‚“€ €  €Œ €Œ € ’€ ” € €

A €Œ’€ ” € €• 

¡

¦ˆ€ 

²ˆ¦Ž€ ²¡

€ ¦  ²

B €Œ’” “ ŒŒ €  € Œ  € ’”ƒ €Œ Œ „€’” € Œ“ ‚”€„€ ’”Œ „€•

6C 

 

’

 

Ž ¤

†

† ’

–” 

… ¥¤’ „ –   

  ›  ‹ ¤  ›  

­

   €

72

ZWEIUNDSIEBZIG

Flöte flöjt Klavier piano Ich reite. Jag rider.


 

 

 €

 

 ‘

 

 † 

– ‘

 

 „ ¥ ¦ ’    ˆ   

Ich sehe fern. Jag ser på tv. Ich mache Jag gör läxor. Hausaufgaben. Ich faulenze. Jag latar mig. Ich tue nichts. Jag gör inget.

 ‹ ’ † 

‡  †€ 

Montag

  

Ich spiele Handball.

  

 

 

 

6C

 

 

  

  

Ich gehe ins Kino.

 

  

 

 

  



 

  

C € Œ”Œ” €“„€Œ€ €Œ „€ ’”€ š ˆ   ‹ ’ 

š ˆ ’   – 

DREIUNDSIEBZIG

73


5 Kommst du mit? A € Œ”Œ”…“ € 

6C ±‹ ’ ¡  € ­ ¥±‚ 

 ± ª±œ€ ¤ €  –  ±‹

€ €

¥± ˆ ­¥±¨ ’

±¡

 ­   ±ˆ ’ … ­ ¥±ˆ ¥¡  ª±‹€ ¥±  

 

 ±‹  ˆ ¥±‚   € ±—  ¥±ˆ „

€ 

B ’ € ” ƒ  € Œ € €   € Œ € €ƒ 

 Œ Machst du mit? … können wir …

74

VIERUNDSIEBZIG

Hänger du med? … kan vi …


6 Drei gewinnt € € ’’ €€ “Œ  Œ€€ 

 ¡€Œ €¼Œ €›¼„€‘€ ¡ €¼Œ“‘ € € „Œ € “ €€ ƒ 

 

› Œ€ “€€“ ””€ ’ € €Œ ¼ › Œ€ “€ ”€€” Œ€  €›

 ›Œ“‘ € € „Œ € “ €€ ƒ › Œ€ “€€“”€ ’ € €Œ ›¡“€ €“€ ” €¼ ”€ Œ€

 ¡ „€ €€ ¼ €›€§€“Œ”€“ € §Œ

€

Hej då!

nio

Så synd!

förmiddag

nej

sängen

morfar

på kvällen

han

i dag

födelsedag

i morgon

gul

men

När?

tid

eftermiddag

mormor

hästen

dotter

tillbaka

huset

onsdag

Var?

ibland

tisdag

bordet

vän

huvudstad

Hur?

precis

syster

hon

Varifrån?

Kap 6 Sid 58 Sophie läser meddelande på sin mobil NYA KLÄDER

stolen

6C

ormen

7 Wann hast du Zeit? A € Œ”Œ”  Œ“  ˆ   ‘“’ €Œ  ’” §  “ € ”ƒ „‘ª B ’ ’’ €„€ €FÜNFUNDSIEBZIG

75


7

Wir machen Sport!

A Wann kommst du nach Hause? 1 Ich oder du? A –ƒ  € 

7A

 ¥

­ 

 

‚ 

 ¥

‹ 

 

‹€ € 

 ¥

‚

 

› €

  ¯ ‡ ¥  € Ž € €   ¥ ¥ †

 ’“ €

 ‡ € 

B € Œ”Œ”…“  76

SECHSUNDSIEBZIG


2 Fragewörter A šŒ € “€” € ƒ 

Œ€

“€Œ€„€

ΠŒ

 €Œ€€” 

B –ƒ€“€” € € 

 ¥ †  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

— 

œ° € 

† 

† 

† 

† 

† 

  ¥ —Œ €

€ ¥   ¥

œ †€ ˆ 

7A

 ® €¥ †€ ®†€  ¥ †€   €­

 €¥ ˆ«   € €¥

C € Œ”Œ”…“ 

SIEBENUNDSIEBZIG

77


Klockan Så här frågar du hur mycket klockan är på tyska:

Den är fem i halv fem.

Es ist fünf nach halb sechs. Den är fem över

Es ist zwanzig vor sieben.

halv sex.

Den är tjugo i sju.

Es ist zehn nach sieben. Den är tio över sju.

När du ska tala om när något händer måste du sätta prepositionen um framför klockslaget. Jämför engelskans at. Wann kommst du? Um zwanzig nach acht. Wann essen wir? Um halb sechs.

78

ACHTUNDSIEBZIG

När kommer du? Tjugo över åtta. När äter vi? Halv sex.

2 3

Den är kvart över tre.

1

Es ist fünf vor halb fünf.

4

Es ist Viertel nach drei.

5

Den är kvart i tre.

12

Es ist Viertel vor drei.

Den är halv två.

6

Es ist halb zwei.

11

8

7

7A

Den är ett. Ett.

10

Es ist ein Uhr. Es ist eins. Ein Uhr. Eins.

9

Hur mycket är klockan?

8

Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es?


3 Wann kommst du? € Œ”Œ” € €” Œ€ † ’ • š 

 ¢£ š ¡ ¢£

š ¥ ” šŽ  

 ‹

 ¥

¢£

  ‹ ’“ ¥

¢ž£

 ‹

 ¥

¢ž£

 ‹

 ¥

¢£

 ‹ ’“ ¥

¢£

 ‹

 ¥

¢£

  ‹

 ¥

¢£

 ‹ ’“ ¥

¢£

 ž ‹ ’“ ¥

¢£

 ‹

 ¥

¢£

7A

4 Wie spät ist es? A –ƒ  € 

B € Œ”Œ”¤ ’” Œ €€€” €ƒ  “€¡ € Œ€€–€” Œ€Œ€

 ” 

† ’ • š ¡ šŽ €­ €  ’ 

NEUNUNDSIEBZIG

79


5 Um Viertel vor elf € Œ”Œ”Ž€ €’” € “€    €  “ Œ € ’ ¥ ””  € €Œ € ¢§¨žŠ£  € “ €Œ €  ¨“„€  € €Œ€“

6 Wann treffen wir uns? ¡ ”€ƒ

’”€ €“€’ € € “ € ‚“€ €“ ¥ €Œ  €€ 

§©¨Š 

7A

 ‚ º —€

 †ƒ € ˆ €—€

  … —€

Sid 24 NYA 10

11 12 1 2

9

3

8 7

10

2 3

8 7

80

ACHTZIG

6

11 12 1

9

Sid 24 GAMLA

4

4 6

5

5


B Machst du Sport? 1 Floorball A € Œ”Œ”… ’€€

 ƒ ¡€ € „€’€’€” Œ€ 

€”€• … Œ€€• ˆ „

 ‡ € ­„  ‹ ¥–€¥‹  ¥

  Œ € ‹ € €’€¥

 ¡  ‡ ƒ — ’  ¥

 ¨ª ’ Œ –€¥

 Œ†’

 

 ’

ª ‹

 ’ €¥

07 dis 7 paK ‚  € €’€ llobydnabenni ne ratsak mos aniL hco miT € €’’ “€ €

 

 œ € ª˜ ¥  

  ¡   ¶

 ƒ·B ’ ’’ 

7B

Verbformer Som du vet är verbändelserna i tyskan olika beroende på vem som gör något, t.ex.: ich wohne, du wohnst, er, sie wohnt eller wir/sie wohnen. När du pratar med dina kamrater använder du ihr (ni). ihr kommt

ni kommer

ihr seid

ni är

ihr habt

ni har

EINUNDACHTZIG

81


2 Du oder ihr? A Ž “ € “€ „ €

’ € €¥ 

Ž“‘   € 

 



 7B

B € Œ”Œ”’” € 

82 € €”’” Œ€–€” ”“€•

 

      

ZWEIUNDACHTZIG


3 Welcher Sport? Ž ’€ € € ¥“€”€“ ’” “€  € € ’ € €’” € Spielst du



Spielt ih



7B

DREIUNDACHTZIG

83


4 Ihr oder wir? –ƒ  €­  ­

 ¥

 ¨

 

 ‹ 

¥

 ‹ 

 ’  ¨

 ‹­€ ¥ ¥

° ¥

 

  ¯ ¯ ‡ —€ ¥

 

 Œ  —Œ €¥

ž ›ƒ Œ € 

7B

 € €’« ª

5 Ein Interview A € € € …“ “€  €Œ‘ €…  

  

‡ª

  ໠

 

‹ ®€

¥ 

…  

‹ €€¥

 

¡  

 

— ¡  €¥

 

œ ­„ 

 

‹ €¥

 

œ 

 

— 

 

ˆ€ € ’€¥

 

¨€ ’ –€

 

¡

Œ ’®ª84

VIERUNDACHTZIG


B €Œ  €„€ Arb Bok Kap 7 sid 87 Hockeybyxorƒ •

 Œ€€” ’ € € €” €

Œ  €Œ ƒ €„€

6 Spielt ihr morgen? A …ƒ

’”  – B “ € ¥€Œ ’” ” “€€“ €– “€ 

 – ’ † ƒ –  ‡    € † €ª –  ’  ¡«

€ † 

 «   ’   ¡«

€ 

ˆ‰

7B

7 Domino ’  

€ € € ’’ €§’ € € 

 Ž€‘ € ’’”€ €€ €€ ’ € ’  „ €’” € ’

 Œ€ ’” “ € † ’ •

Guten Morgen!

Hallo!

Woher kommt ihr?

Aus h. Österreic

 …“€€ €“€ €’•† ‡ “€ “€€ €€ € …“ „

FÜNFUNDACHTZIG

85


C

Sport in Deutschland 1 Fußball ist die Nummer 1 A € € ’’ €§…“  

  †€   ‰Š ‹ ‚ ‹

 ’€Œ 

‘ €  € 

–

 —   ¨  ¥ ¡ – ®’’ “€  € € ¨ ¡   ˆ“   € ’  …  ¨   – ® 

 ­’ ’€ ‡   ¨  ˆ“ ’’ “€Ž ¨   “€½  €¯  ’€Œ

7C

’ ‘ Œ  €ª

bei Jugendlichen bei Jungen und Mädchen Turnen Reiten Leichtathletik zu wenig

86

SECHSUNDACHTZIG

bland ungdomar bland pojkar och flickor gymnastik ridning friidrott för lite


B “ € ¥

ˆ‰ ¡ ƒ € ’ € ‘“Œ ƒ €ƒ € € –€€“€ ’’ “€ ’‘€ ” €’‘€ƒ €  ˆ” €ƒ „€ €€€ ’  ’€ ¡  €€„€ƒ ’” 

7C

C € ’€ € €“  €   ” “ €’” Œ2 Scharaden € 

†  Œ”€€Œ € ’€  € “ € €”¡ 

€€“”€€Œ € “ † ’ • Ž”š   Ž”š„ † ’

SIEBENUNDACHTZIG

87


3 Was machst du? € Œ”Œ” ’      Œ“ € €ƒ „€„€ €„€ ” ¤€ ”€ „‘ „ 

„ 

¡ ŒŒ Œ„€ € 

Œ „€

¡ Œ”   

¡ €€ “€ ” €

 “€ ” € 

¡ ŒŒ “€ € 

 “€ € 

¡ ŒŒ Œ€„€€  ´

Œ€ “ €”

7C

‚ „€‘ ”“€•   



 „

 

 ‘

­ ‘ ‹ 

‘



‘

 ‘

88

Sid 15 Felix och Tim pratar om Sophie 210208

ACHTUNDACHTZIG


4 Was machst du gern? Ž„€ ’” €¥ €Œ ”€€ € ‘“Œ €“

œ ’  € ŠŠŒ ´

† ’€‹ ’ ´

€ € Š« 

–€ € € ´

’’  

ˆ  ’’ ­ 

ˆ „€

–  

Ž ’ Š‰’ € ’  ’ 

˜€€ Š­Œ € ’ 

†   ’  ”“€• ’ €   ”•­  †’

7C

 ƒ   „ ’ ­ „ ƒ 

    †     ›   ” ƒ ˆ  ziemlich zweimal

ganska två gånger

NEUNUNDACHTZIG

89


20 €

8

Wie viel kostet das? 9€

99.9

A Meine Klamotten 11.

70

18.60 €

­”•

1 Was ist das? ¡ ”€ €Œ“ ’Ž“€ ¥

 €¾  ¾  ¾ 8A

Das ist eine Hose.



5.30 € 89.50 €

90

NEUNZIG


2 Welcher Artikel? €Œ€“€ Œ€  €’” Œ

 

de¤ 

 ˆ«¯ 

 ‰’

 ‡ 

 €

  

 ¨ 

 ‡ 

 ž˜«€  

€ 

t öjan

Till förordssidan Sophie vinkar

8A

3 Wer ist das? A € 

€  €Œ’”ƒ Œ“€ € € Œ 

€ €€’” Ž  „€ ” B €  

† 

„€‘€ “ €Œ“€ € 

€€’”  

“ ”“€• Œ­ Œ ‘

 

¡  Œ€€ “ €• ƒ ‡

› Œ€ “€€“€

“ €  Œ€  “ €Œ 

EINUNDNEUNZIG

91


Personliga pronomen: er, es och sie Ibland blir det tjatigt om du upprepar ett substantiv flera gånger när du pratar eller skriver. Då kan du använda ett personligt pronomen istället. Tröjan är ny. Tröjan är svart. Tröjan kostar 38.60 €. Så här blir det om du använder personliga pronomen: Tröjan är ny. Den är svart. Den kostar 38.60 €. Der Pulli ist neu. Er ist schwarz. Er kostet 38.60 €. Der Pulli ersätts med er. Tröjan ersätts med den. der-ord¾er

Der Gürtel ist schwarz. Er kostet 13 €.

das-ord¾es

Das Hemd ist grün. Es kostet 36 €.

die-ord¾sie

Die Bluse ist schick. Sie kostet 42 €.

Substantiv med er, es eller sie översätts så här till svenska: er: han/den/det

8A

es: den/det

sie: hon/den/det

4 Er, es oder sie? †€ “ ƒ  Œ Œ €  €Œ  Œ

„Œ € “   €  –

 €  €  –   ˆ«¯  €‡    ¤€ƒ ž ‡ ƒ

92

ZWEIUNDNEUNZIG

e

kjolen


5 Was ist das? € Œ”Œ” ’”   €Œ “ ’€” €Œ “€ ¡ €

€ “ € “€€“ € ›€ € ‘“’ € † ’ • š„ ’ Œ    ’  šƒ ‹ š  —†˜

6 Kreuzworträtsel

billig teuer schön hässlich modern altmodisch schick hübsch super cool langweilig gestreift kariert gepunktet

billig dyr vacker ful modern gammaldags snygg snygg jättesnygg cool tråkig randig rutig prickig

Ž €€ ’”ƒ ¥  ‘ 

  „

 €  ’  ‘    “€’

    ƒ€ ž  „

 €

10

6

8A

8 11

3

1 7

2 9 5

4

DREIUNDNEUNZIG

93


B Nicht teuer 1 Welches Wort? A –ƒŒŒ  € Œ Œ Œ 

mein

 ‚   œ  ¨ œ 

8B ¥ € € ¤  ¥ ¤ ¥‚ 

ˆ

 

‰’¥

¡  ¨ € „  † €

ˆ

ˆ € ¯ hat bezahlt betalade för

 ’ €

B ’ § € “ • 

 ‰’¾ €‡ €¤ ¾ ‡ ¨ ¾ ‡ 

2 Wer ist alt? A Ž €Œ ’” ’” ž¥€Œ€“€ “€ 

94

de Hund †€   € €  †€ €¯ ® †  ’VIERUNDNEUNZIG
 †€   †€    †   ž †€ € €     B 

€ Œ”Œ”’” €  €Œ •ƒ‹ .50

89 €

8B

9

11

10

1

8 7 6

12 2 4

5

3

FÜNFUNDNEUNZIG

95


3 Mein Hoodie A Ž’

€’¥¡€ €  „€‘   ’” € 

 ˆ ´

  €  ¨€ ´

  € €ª ¤  €´

 ‡  € „ ¥ ‡“

¥‚ ´

  †€ ´

 † € ‹ Œ ´

 “

 – ´

 € ¥ ›´

  €¥

B € Œ”Œ”ˆ € Œ €  ’ 

8B

4 Ich sehe was … 

€  €Œ “ ’ € Œ

“€” €

Œ “ €’” ±œ      €« ±‡

 ¤ ¥ ±‚  ±› € ‡ ¥ ±¨ ¡  Œ€€“”€€ “

96

SECHSUNDNEUNZIG


5 Wie ist es? A …“ € € ƒ

 ’”   ˆ€’ 

7

6

10 11

5

4

2 3

1 12

B µ€ € €“ € ¥ €Œ  €–

9

8

först ärlig sur, arg

8

zuerst ehrlich sauer

ˆ‰ ’  €§   † € € ˆ€  € ’ € € € ¯ €  € †  €   — ’  €

8B

6 Zungenbrecher € Œ”Œ”“„‘  Œ€€ ”

  •

     

SIEBENUNDNEUNZIG

97


7 Kurzdialoge A € Œ”Œ”…“ € 

8B

98±‹ Œ  ‡ ¥±† € € ±¨ €¯ €±‡ª… ª¡   œ €¤ ¥±†€ § € « ¨€ ±¡ € €  ¥±œ   ±–  ± ª¡ €‡ ±¤€ €ª±ˆ ±†€’

 ’ €

Probier doch mal!

Men prova då!

B ’ € ” § ƒ “ € €“ €­

ACHTUNDNEUNZIG


C

Ups! 1 Kunde oder Verkäufer? …“  Œ€’”€”€ 

e

Erdbeere Himbeere

 ˜ ª† ­ †€ €  › €¯ ª

Mango

 ° †€ € ¡ ¯ Œ €¯

Vanille

Schokolade Kokosnuss Zitrone

 ˆ € ¥¡

 € ª ‹ € ¥

nehme

tar

 ‹ € ¥ ‹ Œ   ­ † ¥ ‹ Œ ˜  

¥

2 Eis kaufen

8C

€ Œ”Œ” ’  Ž“‘ ’€ € ”€ „‘ 

‡

‡“ ’”„€ “‘€ 

‡“ ’” 

¡ ŒŒ Œ 

 € 

“Œ  €

¡ Œ ´› ´ 

—’’€ ’Œ Œ

¡ Œ ” 

“Œ € ¡ ’’€ ’€’€ € ª

NEUNUNDNEUNZIG

99


3 Ein Wort passt nicht A €ƒ €  ’

€ €Œ € ’

€  “ „€ € € € 

 Ž 

 ¤¯¯

­ ’ 

’  

…

‹

€ ¤ €

­ 

­   € €« 

€ 

 

 

 

 

 € €

 

¤ 

  Ž €

… € €

 €

›’ ‡ ƒ

…’’

 

‰’ €

E dbeere

B € Œ”Œ”¨“„€Œ € €ŒŒ€„€

8C

4 Wortschlange 1 € Œ”Œ” † Œ €„€‘€ “ € ƒ € ¡ € ’” € „€‘€    Œ „€ € ‹š  ‚“ €” ”„€‘’”  € ’” € ’

€ › Œ €   ’” € ”€ €

 € † ’ • ‹š š“š š€š ‘

100

EINHUNDERT


5 Wortschlange 2 € Œ”Œ”€Œ €“’” ’’’ € ‚”€  €’” € ¨“„€ 

Œ € €Œ “ €“ 

6 Eine Pizza zusammen A …ƒ

’”  ¨ ¡€ 

8C

holen

hämta

B ‡ €ƒ ” ¡€ ¥

EINHUNDERTEINS

101


9

Viel Glück!

A Das Jahr mit Sophie 1 Was passt? A Ž„€’  €”€ ¥¡€ €  € Œ“

 € ’ ’

€’ € „ € ’ 

9A ­€ Œ

 ‚«€ € ‡ 

 ¶¤€ ‚ ‘€ª· € € 

 €¯ › € 

 ­„ › € 

 ¶«® € € ª· ‡ 

 › € €˜€  

 › € Œ €

 ¡ ¯ €ž ‹  €

 ƒ

 › € € B € Œ”Œ”Ž„€’ ¥ › “€„€ ¥

102

 

 €“ ‘“’Œ „€ Œ …““€ ” €† ’ •

 

Ž „ ” ©§ƒ€ ’ €„ ’†’ ‘

EINHUNDERTZWEI

‘ ˆ« 


2 Einmal pro Jahr ŽŒ €„€ “ € € ¥ Œ €

  

Ž  „ † ” ’ €”€€€ € ”€ €“›€ Œ ” € Œª 1

2

3

4

5

6

7

8

99A 1 2 3 4 5

T R E F F E N

6 7 8 9

EINHUNDERTDREI

103


3 Die Monate –ƒ ” €   ¨ €

’€

¨ ¨ 

 ’ €

9A

104

› € ‚Œ €

EINHUNDERTVIER


4 Kurze Wörter A † € „€“ €

” ”  

­ € ”Œ„‘ ¿ ”€¿ ƒ €¡€ €   ƒ € “€ € Œ €€“„Œ € “ 

 

› „Œ € ‘“’Œ  ”€’”

   €’ „ ª

 †  —€

 €  œ  ˜ 

  

 

 

 “ € ¡ ‡  † €

 ’€    ¥

 

 ‹€   °

  ‹€ ’ ” 

 €“ž ˆ€ € €€ “

 €

 œ € ‡ 

‘ 

9A

B € Œ”Œ” € Œ€ € † Œ €€ „’’ €”€ ’ • 

¥ª ª«¤

EINHUNDERTFÜNF

105


5 Mein Jahr A ‡ € €”€ ¥€Œ €“ ”€” €  “€ ’ “  €„€ 

¡ ‘“’Œ €ƒ ¿’ ¨€¿“€ 

”€Œ¿ ”€ ¿„Œ –„‘  €ƒ ‘“’•œ¨ €Š– € €´ Š € Š ´€ ´Š€ € ´ ‹ € € Š› € € Š € €  ˜ € 

B € € ’’ €…“ ’’Œ € €Œ„€Œ€ €

R MBE ZE E D

WINTER

MA I

SOMMER AU GU ST

EINHUNDERTSECHS

APRIL

FRÜHLING

HERBST

106

F EB RU AR

RZ MÄÄ

KKTOBERR NO ER O VEM MBB E BE PPT R E E S

9A

JANUAR

JULI

I JUN


B Wann hast du Geburtstag? 1 Max och Paula A € Œ”Œ”Ž “ €ˆ¤ Œ€ €¥ 

€Œ€ ’ € €“€ ±¨ € ª±‡ˆª 

±ˆ€ ¥—  € ¥± « ¤ ª

±¡

 € ª± « ª

±‡   ˜ € ¥±‡¤ ª

 ˆ‰

 

 

±‚ € 

±œ  ¤€ƒ­ ¥

Hallo, Paula!

  ˆ‰

9B

  ˆ‰   ˆ‰  ž ˆ‰  

B ’ 

EINHUNDERTSIEBEN

107


2 Buchstaben fehlen A € Œ”Œ”œ “ „€ €“ “Œ € €  € ’„ ƒ ’’–ƒ “Œ €   B …“  9B 

ˆ

€

   ‹

ˆ

€

 ¥‹ 

¤

€ ‹

‹

 

¤

€

 

€ Œ ‹

¤

€

  ¤

€ 

˜

 

 ª ­ ‹ ž ’ 

 

 ‹’¥ 

 

 ¤ € 

  

€ 

 € 

ƒ €¥

 ˜ €   

€¯  ¥

  

3 Nicht heute 

  € « €€ € Œ€ €

A ¡ €€ “€Œ”Œ

€˜

Œ  €€ ƒ € “ ’” Œ

 B €Œ€ € 

108

EINHUNDERTACHT

heute

€ €¥

  ® 

 

€ 

’

ۻ


4 Mein Geburtstag A …“  €   –€ €‚ ®

 ¯ ‡  ¤€ƒ

  ˜ Œ ¤’ ˆ

 ˜ € ˜ 

   ¤  ’ €

 Π 

­ 

 €  € ¯ 

 ¯ € 

 ’  „€ˆ ž

  –€ ˆ€

B  

…ƒ

’”¡

 ‚ – “€ €“€ € €€ „ €›  €¡

 

€Œ € ¡ €‚ €Œ € ‚  €– €Œ € – Arb Bok kap 9 s 111

9B

Dennis, Felix, Nadine SKISS

die Achterbahn berg-och-dalbana

EINHUNDERTNEUN

109


C

Viel Glück, Felix! Verbformer I Sverige kan du säga du till alla – även till äldre personer och till personer du inte känner. I Tyskland är det annorlunda. Där säger man inte du till äldre och till personer man inte känner. I tyskan använder du då ordet Sie (med stort S) när du säger ni till någon: Sie kommen doch, Frau Schmidt?

Ni kommer väl, fru Schmidt?

Wie alt sind Sie, Frau Schmidt?

Hur gammal är ni, fru Schmidt?

Det finns två ord till som ser likadana ut som Sie, fast med liten bokstav: hon

Wann kommt sie?

När kommer hon?

de

Wann kommen sie?

När kommer de?

sie (hon)

kommt

wohnt

ist

hat

sie (de)

kommen

wohnen

sind

haben

Sie (Ni)

kommen

wohnen

sind

haben

9C 1 Du, ihr oder Sie? A Ž “ € “€ „ €

’ € €¥ Ž“‘  Œ  €„ 

110

EINHUNDERTZEHN


B € Œ”Œ”’” €    € €”’” Œ€ 

–€”• Œ€€” ’ € € € ¢‹ € Š€Š ¥£ Œ ƒ €„€ ¢‹  Š€Š  € ¥£

2 Du oder Sie? €Œ€“€ € 

 ¯ „ € … ª

 ­ ­ ¥

 ‹

€ 

 ‹ ¥

 †€¯“ 

 ˜ ¥ ª

 œ €   ‹   ‡„€ ž –€ 

 €‹

‡ €€ €

9C

 €¥   € ¥ ¥ 

  ¤ ¥

Ž € €Œ  

 ’”ˆ 

  ˆ € 

EINHUNDERTELF

111


3 Was passt? A ¡€ €   € ’

€’ 

 œ  ˜ € 

 ‹ ® €¥ ‹ ‹ ª

 ¨   ’ €ª ƒŒ  

 ›€ € ª ˜ ª ‹  ¥

 Ž ¡ ª ¡ ¤¯¯ ’€

 ¡   € ˆ ­

 € € 

 ‹ ¥ ‹  €–¥

 Œ ­ ­ „  ‹ € ¥

 ¡€ ¯ ž …   

 †€ ’08 dis 7 pak koB brA jejt hco elliK

B € Œ”Œ”† Œ €“ €  ”€Œ“

 € ’   € Œ€€ƒ€ €

9C

8

4 Mark und Sandra A …“  ˆ€ ˆ€ – †€˜ € ˆ€ ¶‡ € ª· †€ ˜ «€– § Ž ’ ˆ€   €  € €– Œ€ – €

 € ¡ ’  € ’

 ˆ€ˆ †€

‹ ¯ € € ¡

 €‡ € †€  «¤¯¯  … ˆ€ ‘ ¯ «   vor dem Fernseher framför tv:n

112

EINHUNDERTZWÖLF

7

6

5

4

8 9

10 11

12

1

3 2

8


ˆ€¾ˆ€ €

€¾ ¢² £

˜„ “ €Œ € 

 

† Œ € €“€ ”€€’” ˆ€„Œ   Arb Bok kap 9 s 115 ¡ € € €€€€“ ‘“’Œ 6 st bilder 7

9

6

10 11

5

12

4

8 8

8

2 3

1

5 Felix feiert ‡ €€€–  „ ¥…ƒ

’” € €Œ€“ €Œ€‘ 

8

Arb Bok kap 9 s 115 6 st bilder

9C 7

6

10 11

5 12

4

8

9

Arb Bok kap 9 s 115 6 st bilder

8

2 3

1

9 s 115

Arb Bok kap 7 sid 80

Kille och tjej B € Œ”Œ” €“ € ” € ˆ€ € “ „€ €ˆ€

8

8 8

8 EINHUNDERTDREIZEHN

113


6 Ein Interview A € Œ”Œ”œ €Œ‘ Œ€ € €Œ „€ „Œ € 

‹ ® ¥‹

 ¥‹ € ¥‹  ¥‹

 ˜ € ¥‹  ‹ €  ¥— €¥‹  

 € ¥—   € ¥‹ €ˆ «€ € „

 ¥— € ¥

9C

am liebsten helst

sonst för övrigt

Welcher Monat ist der schönste? Vilken månad tycker du bäst om?

B ’ ’’ € €Œ‘ €

114

EINHUNDERTVIERZEHN


Tysk-svensk ordlista Efter den svenska översättningen anges var ordet först dyker upp. (6a = kapitel 6, text A. 3ö = kapitel 3, övningsboken.)

A

der Bär björnen 4a

die Bundesliga Bundesligan 7c

der Abend kvällen 6c

(der) Basketball basket 7a

bunt färgrik, omväxlande 3a

am Abend på kvällen 6a

beginnen börja 9a

der Bus bussen 2a

aber men 2d

beginnt börjar 1c

an der Bushaltestelle vid buss-

ach, ja! javisst, ja! 7a

beide båda 9ö

acht åtta 2b

das Beispiel exemplet

hållplatsen 2a

achtundzwanzig tjugoåtta 4c

zum Beispiel till exempel

C

achtzehn arton 2c

bekannt känt, bekant 2d

das Café kaféet, fiket 5c

achtzig åttio 4c

am beliebtesten populärast 7ö

das Cap kepsen 8a

die Adresse adressen 2a

beliebt populär/t

der Chor kören 7a

meine Adresse min adress 2a

bellen skälla 4ö

im Chor singen sjunga i kör 7a

der Affe apan 4a

berühmt berömd 6b

die Cola colan 8c

die Affenbande apgänget 5c

besonders särskilt 6b

cool coolt, häftigt 2a

aktiv aktiv 4d

besuchen besöka 5b

alles Gute! allt gott! 9c

das Bett sängen 3c

D

alles klar! ok! 9c

(das) Biathlon skidskytte 7c

damals då, på den tiden 6b

als som 5b

die Biene biet 4a

danke! tack! 1c

also alltså 2b

billig billig 8ö

dann då; sedan, därefter 4b

alt gammal 2c

ich bin jag är 1c

bis dann! vi ses! 5c

das Alter åldern 4d

Biologie biologi 4ö

denn då 2a

altmodisch gammaldags 8ö

du bist du är 1c

Deutsch tyska 1

sie angelt nach hon fiskar efter 5c

bitte schön! varsågod! 8c

Deutschland Tyskland 2d

die Antwort svaret 6ö

blau blå 3b

der Dezember december 9a

der Apfel äpplet 1

bleiben återstå, bli kvar 6a

die meisten de flesta 7c

der Apfelsaft äppeljuicen 8c

wir bleiben vi stannar 5b

der Dienstag tisdagen 6a

die Apfelsine apelsinen 1

er bleibt han stannar 5b

die Disko diskot 6c

der April april 9a

der Bleistift blyertspennan 3c

doch väl, ju 4b

das Aquarium akvariet 6b

die Bluse blusen 8a

der Donnerstag torsdagen 6a

auch också 1c

das Blut blodet 3ö

am Donnerstag på torsdagen 6a

das Auge ögat 4d

braun brun 3b

drei tre 2b

der August augusti 9a

das Brot brödet 3ö

dreimal tre gånger, trefaldigt 9c

aus från 1c

der Bruder brodern 5a

dreißig trettio 4c

die Aussicht utsikten 6b

die Brücke bron

dreiundzwanzig tjugotre 4c

brüllen skrika 4ö

dreizehn tretton 2c

B

brummen brumma 4ö

du du 1a

baden bada 5ö

das Buch boken 1, 3c

durch genom 5c

der Ball bollen 1

buchstabieren bokstavera 3ö

EINHUNDERTFÜNFZEHN

115


E

das Fenster fönstret 2a

wir gehen in den Zoo vi går till zooet 5c

echt äkta, riktig/t 6ö

die Ferien (Plural) lovet 5b

gelb gul 3b

ehrlich ärlig 8ö

der Fernsehturm tv-tornet 6b

genau precis, helt rätt, just det, exakt 1c

das Ei ägget 9a

das Fest festen 9a

genug Zeit tillräckligt med tid 6a

eigentlich egentligen 2a

das Feuer elden 3b

gepunktet prickig 8ö

einfach (helt) enkelt 6ö

der Film filmen 9ö

gern gärna 2d

einmal en gång 6b

Filmfestspiele filmfestivaler 6ö

gern etwas machen tycka om att

einmal Mango en mango

ins Filmmuseum gehen besöka filmmuseet 6c

(vid beställning) 8c eins ett 2b

göra något das Geschenk presenten 9a

finde ich tycker jag 1c

Geschenke (Plural) presenter 9a

einundzwanzig tjugoett 4c

finden tycka; hitta 1c

das Geschlecht könet 4d

das Eis glassen 8b

der Fisch fisken 1

das Geschäft affären 6b

(das) Eishockey ishockey 6c

die Flagge flaggan 3c

Geschäfte (Plural) affärer 6b

der Eistee isteet 8c

die Flasche flaskan 1

gestreift randig 8ö

der Elch älgen 4a

fleißig flitig 2a

gesund frisk 4d

der Elefant elefanten 4a

(der) Floorball innebandy 7b

geteilt delad 6b

elf elva 2c

die Flöte flöjten 6ö

das Getränk drycken 8c

die Eltern (Plural) föräldrarna 5a

folgen följa 7c

Getränke (Plural) drycker 8c

das Ende slutet 9a

das Foto fotot 3c

gewinnen vinna 6ö

endlich äntligen 5b

die Frage frågan 6ö

es gibt det finns 6b

die Englischlehrerin engelskläraren

die Frau frun, kvinnan 1

die Giraffe giraffen 4a

frech fräck 5a

die Gitarre gitarren 3c die Glaskuppel glaskupolen

(kvinnlig) 4ö er han 5a

der Freitag fredagen 5b

die Erdbeere jordgubben 8c

bis Freitag! vi ses på fredag! 6c

glauben tro 6ö

die Erde jorden 3b

der Freund vännen, kompisen 5a

das Glück lyckan 9a

erst först 9c

ein echter Freund en riktig kompis 5b

golden gyllene 6ö

sie erzählt hon berättar 5b

freundlich vänlig 4d

gratulieren gratulera 9c

es geht! det är ok! 7a

der Frühling våren 9b

grau grå 3b

essen äta 8b

(der) Fußball fotboll 7a

die Grenze gränsen 6b

etwas något 9a

füllen fylla (i) 3ö

groß stor 2d

die Eule ugglan 4ö

fünf fem 2b

die Großmutter farmodern, mor-

F

fünfzehn femton 2c

der Großvater farfadern, morfadern 5a

wir fahren vi åker 5b

fünfzig femtio 4c

grüezi! hej!, god dag! (sydtysk och

die Familie familjen 3a

für för 4d

fünfundzwanzig tjugofem 4c

schweizisk hälsningsfras) 2d grün grön 3b

meine Familie min familj 3a

116

modern 5a

der Fan anhängaren 3ö

G

die Gurke gurkan 3ö

die Fans (Plural) fansen 7c

die Gans gåsen 4ö

der Gürtel skärpet 8a

die Farbe färgen 3b

ganz helt, fullständigt 6c

gut bra 1b

Farben (Plural) färger 3b

die ganze Familie hela familjen 9a

fast nästan 6b

der Garten trädgården 9a

H

faul lat 2a

im Garten i trädgården 9a

ich habe jag har 4b

faulenzen lata sig 6ö

der Geburtstag födelsedagen 5b

wir haben vi har 5b

der Februar februari 9a

gegen mot 6c

halb halv 7a

feiern fira 6b

ich gehe jag går 2c

(das) Hallenhockey inomhushockey 7b

sie feiert hon firar 5b

wir gehen vi går 5c

hallo! hej! 1a

EINHUNDERTSECHZEHN


er hält in der Hand han håller i

Klamotten (Plural) kläder 6c

I ich jag 1a

klar! självklart! 5c

die Hand handen 5c

der Igel igelkotten 4a

die Klasse klassen 2c

(der) Handball handboll 7b

immer alltid 2d

die Klassenlehrerin klassföre-

das Handtuch handduken 1

immer populärer alltmer populär 7b

das Handy mobilen 3c

interessant intressant 7c

das Klavier pianot 6ö

hängen hänga

ist är 1c

der Klee klövern 3b

hässlich ful 8ö

er ist han är 5a

klingeln ringa (på) 9a

du hast du har 4b

sie ist hon är 2a

die Kokosnuss kokosnöten 5c

ich hätte gern jag skulle vilja ha 8c

er isst han äter 5c

komisch konstig/t 5b

handen 5c

ståndaren, mentorn (kvinnlig) 4ö

komm! kom! 1b

hat … geklaut har snott 5c die Hauptsache huvudsaken 8ö

J

ich komme jag kommer 1c

die Hauptstadt huvudstaden 2d

ja ja 1c

die Kommissarin kommissarien

das Haus huset 2a

die Jacke jackan 8a

Hausaufgaben (Plural) läxor 6ö

das Jahr året 2c

kommst du kommer du 1c

das Heft skrivhäftet 3c

Jahre (Plural) år 4d

du kommst nach Hause du kommer

Heiligabend julafton 9a

der Januar januari 9a

ich heiße jag heter 1a

die Jeans jeansen 8a

sie kommt hon kommer 2a kosten kosta 8a

(kvinnlig) 5a

hem 7a

wie heißt du? vad heter du? 1a

jetzt nu 5a

das Hemd skjortan 8a

joggen jogga 6ö

krass grymt bra 9a

der Herbst hösten 9b

die Jogginghose joggingbyxorna 8a

der Krieg kriget 6b

der Herr herrn 1b

der Journalist journalisten

kriegen få 8b

heute i dag 6a

(manlig) 5a

der Kringel kringlan, ringen 3ö

juche! hurra! 3a

die Kugel kulan 8c

Jugendliche (Plural) ungdomar 7ö

der Kugelschreiber kulspetspennan 3c

die Hexe häxan 2b

der Juli juli 9a

die Kuh kon 4a

hi! hej! 1b

jung ung 4c

hier här 2c

der Juni juni 9a

L

K

die Lampe lampan 3c das Land landet 2d

heute Nachmittag i dag på eftermiddagen 6c

lachen skratta 7ö

die Himbeere hallonet 8c der Himmel himlen 1 hin dit 9a

der Kakadu kakaduan 4c

das Hinterhaus gårdshuset 8ö

(der) Kampfsport kampsport 7ö

ein großes Land ett stort land 2d

hoch hög 6b

das Kaninchen kaninen 4a

langweilig tråkig 8ö

das Hochhaus höghuset 6b

ich kann jag kan 3a

der Laptop laptopen 3c

Hochhäuser (Plural) höghus 6b

er kann han kan

laut högljudd 5a

hoffentlich hoppas att, förhopp-

kariert rutig 8ö

leben bo, leva 5a

der Karneval karnevalen 9a

das Leben livet 6b

ningsvis 9a der Hoodie hoodien 8a

die Katze katten 2a

leicht lätt 6a

hör auf! sluta! 4b

kaufen köpa 6c

(die) Leichtathletik friidrott 7b

hören höra 6ö

das Kaufhaus varuhuset 6b

lesen läsa 6ö

die Hose byxorna 7ö

kein/e ingen, inget 4b

lieb snäll 4d

hübsch snygg, vacker 8ö

die Kerze stearinljuset 9ö

lieben älska, tycka om 3ö

der Hund hunden 1

das Kilo kilot

der Lieblingstag favoritdagen 6ö

hundert hundra 4c

das Kind barnet 5b

das Lied sången 3a

Hunger haben vara hungrig 9ö

das Kino biografen 6b

liegen ligga 9ö

der Kiosk kiosken 1

lila lila 3b

EINHUNDERTSIEBZEHN

117


die Limo läsken, lemonaden 5c

die Mutter mamman 5a

Österreich Österrike 2d

der Löwe lejonet 4a

die Mütze mössan 8a

der Otter uttern 4ö

N

P

nach till 5b

der Panther pantern 3ö

M

der Nachbar grannen (manlig) 9c

der Papa pappan 5b

machen göra 5c

der Nachmittag eftermiddagen 6a

das Papier pappret 3ö

ich mache mit jag är med, jag

am Nachmittag på eftermid-

die Lücke luckan 3ö lustig lustig, rolig 4b

dagen 6a

hänger på 9a

die Nacht natten 2b

piepen pipa 4ö

der Mai maj 9a

gute Nacht god natt 2b

die Pizza pizzan 9c

das nächste Mal nästa gång 8c

der Name namnet 4d

der Platz platsen 6b

mal sehen få se 9c

die Nase näsan 5ö

die Polizei polisen 2b

die Mama mamman 4b

nein nej 4b

der Preis priset 4d

manchmal ibland 5b

nein, danke! nej, tack! 9c

prima! toppen! 1b

die Mango mangon 8c

nett trevlig 1c

das Programm programmet 9ö

du machst du gör 5c

männlich manlig 4d

neu ny 2a

prosit Neujahr! gott nytt år! 9a

die Marke märket 8ö

das Neujahr nyåret 9a

der Pulli tröjan 8a

der März mars 9a

neun nio 2b

die Maske masken 9a

neunundzwanzig tjugonio 4c

R

die Mauer muren 6b

neunzehn nitton 2c

das Rad cykeln 7b

die Maus musen 2a

neunzig nittio 4c

Rad fahren cykla 7b

das Meerschweinchen marsvinet 4a

nicht inte 2a

die Rakete raketen 9a

die Megaparty jättefesten 6b

nicht mehr inte längre 5a

rasen rusa 5c

die Messe mässan 9a

noch ännu, fortfarande 5a

die Rasse rasen 4d

die größte Messe den största

die Nordsee Nordsjön 9a

die Ratte råttan 4a

der November november 9a

reimen rimma 4ö

miauen jama 4ö

null noll 2b

reiten rida 6ö

das Mineralwasser mineral-

nur bara 5b

repräsentieren representera 6ö

der Nymphensittich nymf-

das Restaurant restaurangen 6b

mässan 9a

vattnet 8c mit med 5a

parakiten 4d

richtig riktig/t, verkligen 5b riesengroß jättestor 6b

mitten in mitt i 6b O

der Rock kjolen 8a

der Mix blandningen 4d

oben (högst) upp 6b

rosa rosa 3b

der Montag måndagen 6a

der Ochse oxen 4ö

rot röd 3b

am Montag på måndagen 6a

oder eller 9a

der Rucksack ryggsäcken 1

das Moped mopeden 1

der Offizier officeren 2b

rufen ropa 9a

morgen i morgon 5b

oft ofta 5b

ruhig lugn 4d

bis morgen! vi ses i morgon! 1b

der Oktober oktober 9a

guten Morgen! god morgon! 1b

das Oktoberfest Oktoberfesten 9a

S

Morgen! god morgon! 1b

die Oma farmodern, mormodern 5a

ich sage jag säger 5b

die Mücke myggan 4ö

der Opa farfadern, morfadern 5a

sagen säga 5b

müde trött 9ö

orange orange 3b

sag mal men säg, berätta 8b

muhen råma, böla 4ö

Ost- Öst- 6b

der Samstag lördagen 6a

der Mund munnen 5ö

das Osterei påskägget 9a

der Sand sanden 5ö

das Museum museet 6b

Ostern påsk 9a

Saures något surt 9a

der Mittwoch onsdagen 6a

118

pfeifen vissla 4ö das Pferd hästen 4a

EINHUNDERTACHTZEHN


Schach schack 7a schade tyvärr, synd 5b

die Shoppingmall inköpscentrumet 6b

der Strand stranden 1 die Straße gatan 6b

schau mal! titta! 4b

sicher säker/t, absolut 1c

das Stück biten 6b

schick snygg, elegant 8b

sie hon 1a

der Stuhl stolen 3c

die Schildkröte sköldpaddan 4a

Sie ni 9c

die Stunde timmen 9a

schlafen sova 9a

sieben sju 2b

suchen söka, leta efter 9a

die Schlange ormen 4a

siebenundzwanzig tjugosju 4c

summen surra 4ö

Schlittschuh fahren åka skridskor 7b

siebzehn sjutton 2c

super toppen; jättesnygg

der Schnee snön 3b

siebzig sjuttio 4c

das Surfbrett surfbrädan 1

schnell snabb/t 2b

der Sieger segraren, vinnaren 7c

surfen surfa 9a

die Schokolade chokladen 8c

Silvester nyårsafton 9a

süß söt 4b

schon redan 2c

wir sind vi är 5a

Süßes något sött 9a

schön vacker 3a

singen sjunga 7a

Süßes oder Saures! ung. bus eller

schrecklich fruktansvärd,

ich sitze jag sitter 5c

förskräcklig 5a schreiben skriva 3a man schreibt man skriver 3a schreien skrika 5c

ich sitze im Café jag sitter på

godis! 9a das Sweatshirt sweatshirten 8a

kaféet 5c sie sitzt am Fluss hon sitter vid floden 5c

T das Tablet paddan, surfplattan 3c

die Schule skolan 1c

das Skateboard skateboarden 3c

der Tag dagen 6a

in der Schule i skolan 6c

Ski fahren/laufen åka skidor 7b

Tag! hej!, god dag! 1b

die Schule ist aus skolan har slutat 2a

(das) Skispringen back-

guten Tag! god dag! 1b

die Schwalbe svalan 4ö

hoppning 7c

tanzen dansa 6ö

der Schwan svanen 4ö

so så 2b

das Taschengeld fickpengarna 8b

schwarz svart 3b

das Sofa soffan 9ö

er telefoniert mit han pratar i telefon

schwebt svävar 3b

sofort genast 9c

Schwedisch svenska (språket) 1

der Sohn sonen 5ö

die Telefonnummer telefonnumret 2b

das Schwein grisen 4a

der Sommer sommaren 1c

der Termin mötestiden, tiden 6a

med 5c

die Schweiz Schweiz 2d

Sommerferien (Plural) sommarlov 9a

teuer dyr 8b

in der Schweizer i den

die Sonne solen 3b

das Theater teatern 6b

die Sonnenbrille solglasögonen 8a

Tiere (Plural) djur 4a

die Schwester systern 5a

der Sonnenhut solhatten 1

der Tierfreund djurvännen 4d

schwimmen simma 6ö

der Sonntag söndagen 6a

der Tiermarkt djurmarknaden 4d

sechs sex 2b

die Sorte sorten 8c

der Tiger tigern 4ö

sechsmal sex gånger 7c

welche Sorte vilken sort 8c

der Tisch bordet 3c

sechsundzwanzig tjugosex 4c

spannend spännande 5b

(das) Tischtennis bordtennis 7b

sechzehn sexton 2c

spät sent 7a

die Tochter dottern 5a

sechzig sextio 4c

der Sport idrotten, sporten 7b

das Tor porten (stadsporten) 6b

das Segelboot segelbåten 1

Sport machen idrotta 7b

die Torte tårtan 9c

segeln segla 6ö

der Sportlehrer idrottsläraren

der Touristenmagnet plats som lockar

schweiziska 2d

ich sehe fern jag ser på tv 6ö

(manlig) 4ö

turister 6b

das Stadion stadion 7c

der Trainer tränaren (manlig) 9c

ihr seid ni är 7b

ins Stadion gehen gå till stadion 7c

der Traum drömmen 4b

seit sedan 6b

die Stadt staden 5ö

ich treffe jag träffar 5b

der September september 9a

stehen stå 6b

treffen träffa 5c

servus! hej!, god dag! (sydtysk och

der Stein stenen 1

wir treffen uns vi träffas, vi ses 5c

die Stimmung stämningen 7c

die Treppe trappan 1

sehr mycket 2d

österrikisk hälsningsfras) 2d

EINHUNDERTNEUNZEHN

119


trinken dricka 5c

das Volleyball-Spiel volleyboll-

ich trinke jag dricker 5c

matchen 6c

wiehern gnägga 4ö wild vild 5ö

tschau! hej då! 1b

von från; om

tschüs! hej då! 1b

von … bis från … till 3ö

willkommen välkommen 1a

der Vormittag förmiddagen 6a

der Winter vintern 9b

tun göra 6ö

am Vormittag på förmiddagen 6a

sie wird hon blir 5b

(das) Turnen inomhusgymnastik 7ö

der Vorname förnamnet 3a

wirklich verkligen 4b

das T-Shirt T-shirten 8a

wieso hur så 8b

die Tür dörren 3c türkis turkos 3b U

W

wo var 2a

das Wahrzeichen kännetecknet,

die Woche veckan 5b

symbolen 6b

nächste Woche nästa vecka 5c

über över 6b

durch den Wald genom skogen 5c

woher varifrån 1c

überall överallt 9a

der Wallach valacken 4d

du wohnst du bor 2a

überraschend överraskande,

die Wand väggen 3c

sie wohnt hon bor 2a

wann när 6a

die Wohnung lägenheten 5ö

war var 6b

die Wolke molnet 3b

oväntat 6c die Überraschung överrask-

ich war jag var 2c

die Wortschlange ordflätan 8ö

übrigens förresten 5ö

warum varför 9c

das Würstchen korven 9c

die Uhr klockan 3c

was vad 2b

um halb zwei klockan halv två 7a

was glaubst du? vad tror du? 4c

Z

um vier Uhr klockan fyra 7a

was ist? vad är det? 2b

zahlen betala 8c

um Viertel vor kvart i 7a

weiblich/e kvinnlig 4d

die Zahlen (Plural) siffrorna 4c

der Umlaut omljudet 3ö

der Weihnachtsmarkt julmark-

das Zebra zebran 3ö

ningen 9c

und och 1a

naden 9a

zehn tio 2b

weiß vit 3b

die Zeit tiden 6c

ich weiß jag vet 2a

das Zentrum centrumet 6b

wer vem 2a

zerstörten förstörde 6b

die Vanille vaniljen 8c

ich werde jag blir 9b

ziemlich tämligen, ganska 7ö

der Vater pappan 5a

der Weltmeister världsmästaren

ups! oj då! 8c V

verschmust kelig 4d viel Glück! lycka till!, grattis! 9a viel Leben mycket liv och rörelse 6b viel Spaß! mycket nöje!, ha det så

(manlig) 7c weltweit över hela världen, världens 9a

zischen väsa, fräsa 4ö die Zitrone citronen 3ö der Zoo zooet 5c zu Ende slut 1c

wenn om 7ö

zuerst först 8ö

West- Väst- 6b

zu Hause hemma 6c

viele många 7b

wichtig viktig 6b

ein ruhiges Zuhause ett lugnt

vielleicht kanske 4b

wie hur, vad 1a

vier fyra 2b

wie findest du? vad tycker du om? 1c

zu wenig för lite 7ö

viermal fyra gånger 7c

wie geht’s? (wie geht es?) hur är

zurück tillbaka 6a

kul! 5c

das Viertel kvarten, fjärdedelen 7a

det?, läget? 1b

hem 4d

zusammen tillsammans 5a

Viertel nach kvart över 7a

wie lang hur länge 6a

zwanzig tjugo 2c

vierundzwanzig tjugofyra 4c

wie meinst du das? vad menar

zwei två 2b

vierzehn fjorton 2c

du? 4b

zweiundzwanzig tjugotvå 4c zwischen mellan 6b

vierzig fyrtio 4c

wie viel hur mycket 8b

der Vogel fågeln 1

wieder igen 5c

zwitschern kvittra 4ö

voll Genuss helnöjd 5c

auf Wiedersehen!, Wiedersehen!

zwölf tolv 2c

(der) Volleyball volleyboll 7b

120

wiegt väger 4d

EINHUNDERTZWANZIG

adjö! 1b


Svensk-tysk ordlista A

bion das Kino

cykeln das Rad

adjö! auf Wiedersehen!, Wiedersehen!

biologi Biologie

cykla Rad fahren

affären das Geschäft

biten das Stück

han cyklar er fährt Rad

affärer (plural) Geschäfte

björnen der Bär

aktiv aktiv

blandningen der Mix

D

akvariet das Aquarium

bli werden

dagen der Tag

alltid immer

det blir das macht … (Euro)

Danmark Dänemark

alltmer populär immer populärer

han blir er wird

dansa tanzen

alltså also

hon blir sie wird

dataspel (plural) Computerspiele

Amerika Amerika

blodet das Blut

de sie

anhängaren der Fan

blomman die Blume

december der Dezember

apan der Affe

blommor (plural) Blumen

delad geteilt

apelsinen die Apfelsine, die Orange

blusen die Bluse

den, det der, das, die

apelsinjuicen der Orangensaft

blyertspennan der Bleistift

det är ok! es geht!

apgänget die Affenbande

blå blau

din, ditt dein, deine

apor (plural) Affen

bo wohnen, leben

djur (plural) Tiere

april der April

boken das Buch

djuret das Tier

arbeta arbeiten

bokstavera buchstabieren

djurmarknaden der Tiermarkt

arbetet die Arbeit

bollen der Ball

dottern die Tochter

arton achtzehn

bordet der Tisch

dricka trinken

att zu

bordtennis (das) Tischtennis

druvan die Traube

augusti der August

bra gut

druvor (plural) Trauben

brodern der Bruder

drycken das Getränk

B

brumma brummen

drycker (plural) Getränke

backhoppning (das) Skispringen

brun braun

drömmen der Traum

bada baden

brödet das Brot

du du

bananen die Banane

bussen der Bus

dyr/t teuer

bara nur

vid busshållplatsen an der

då (sedan) dann

Bushaltestelle

barn (plural) Kinder

då (eftersom) denn

barnet das Kind

byxan die Hose

då (på den tiden) damals

basket (der) Basketball

båda beide

där da, dort

Belgien Belgien

börja beginnen

dörren die Tür

berätta erzählen

C

E

berömd berühmt

centrumet das Zentrum

efter nach

besöka besuchen

chokladen die Schokolade

eftermiddagen der Nachmittag

betala zahlen

citronen die Zitrone

på eftermiddagen am Nachmittag

biet die Biene

colan die Cola

egentligen eigentlich

billig/t billig

cool cool/t

elden das Feuer

benet das Bein

EINHUNDERTEINUNDZWANZIG

121


elefanten der Elefant

fruktansvärd schrecklich

gott nytt år! prosit Neujahr!

eller oder

fråga fragen

grannen der Nachbar

elva elf

frågan die Frage

gratulera gratulieren

en gång einmal

frågeordet das Fragewort

grisen das Schwein

engelskläraren (kvinnlig)

från ab, von

grymt bra krass

från (varifrån?) aus

grå grau

enkel/t einfach

från … till von … bis

gränsen die Grenze

enorm enorm

fräck/t frech

grön grün

ett eins

fräsa zischen

gul gelb

exakt! genau!

ful/t hässlich

gurkan die Gurke

fylla (i) füllen

gyllene golden

F

fyra vier

gymnastik (das) Turnen

familjen die Familie

fyrtio vierzig

gå gehen

farfadern der Großvater, der Opa

få kriegen

gå på bio ins Kino gehen

farmodern die Großmutter, die Oma

fågeln der Vogel

gå till stadion ins Stadion gehen

favoritdagen der Lieblingstag

färgen die Farbe

gånger mal

februari der Februar

färger (plural) Farben

fyra gånger viermal

fem fünf

färgrik bunt

sex gånger sechsmal

femtio fünfzig

födelsedagen der Geburtstag

tre gånger dreimal

femton fünfzehn

följa folgen

gårdshuset das Hinterhaus

festen das Fest

fönstret das Fenster

gåsen die Gans

fickpengarna das Taschengeld

för für

gärna gern

filmen der Film

för lite zu wenig

göra machen, tun

filmfestivaler (plural) Filmfest-

förhoppningsvis hoffentlich

die Englischlehrerin

på förmiddagen am Vormittag

H

fin schick

förnamnet der Vorname

ha haben

det finns es gibt

förskräcklig/t schrecklich

jag har ich habe

fira feiern

först zuerst

du har du hast

fisken der Fisch

förstöra zerstören

han har er hat

fjorton vierzehn

föräldrar (plural) Eltern

hon har sie hat

spiele

den, det har es hat

fjärdedelen das Viertel

122

flaggan die Flagge

G

vi har wir haben

flaskan die Flasche

gammal alt

ni har ihr habt

de flesta die meisten

gammaldags altmodisch

de har sie haben

flitig/t fleißig

ganska ziemlich

ni har Sie haben (när man är artig

flöjten die Flöte

gatan die Straße

fortfarande noch, immer noch

genast sofort

hajar (plural) Haie

fotboll (der) Fußball

genom durch

hallonet die Himbeere

fotot das Foto

genom (dividerat med) durch

halv halb

Frankrike Frankreich

giraffen die Giraffe

halv två um halb zwei

fredagen der Freitag

glassen das Eis

han er

friheten die Freiheit

gnägga wiehern

handboll (der) Handball

friidrott (die) Leichtathletik

god dag! guten Tag!

handduken das Handtuch

frisk gesund

god morgon! guten Morgen!

handen die Hand

EINHUNDERTZWEIUNDZWANZIG

och inte känner personen väl)


handla einkaufen, shoppen

höghus (plural) Hochhäuser

journalisten (manlig) der Journalist

hans sein/e

höghuset das Hochhaus

ju doch

hatten der Hut

högljudd laut

julafton Heiligabend

hej! hallo!, hi!

höra hören

Juli der Juli

hej!, god dag! Tag!

hörn (plural) Ecken

julmarknaden der Weihnachtsmarkt

hej!, god dag! servus! (sydtysk och

hörnet die Ecke

juni der Juni

hösten der Herbst

just det! genau!

österrikisk hälsningsfras)

jättefesten die Megaparty

hej!, god dag! grüezi! (sydtysk och schweizisk hälsningsfras)

jättestor riesengroß

I

hej då! tschau!, tschüs!

ibland manchmal

hel/t ganz

i dag heute

K

helt rätt! genau!

i dag på eftermiddagen heute

kaffet der Kaffee

hemma zu Hause

Nachmittag

kaféet das Café

hemmet das Zuhause

idrott (der) Sport

kakaduan der Kakadu

hennes ihr/e

idrotta Sport machen

kampsport (der) Kampfsport

herrn der Herr

idrottsläraren (manlig) der Sport-

jag kan ich kann

jag heter ich heiße

lehrer

kaninen das Kaninchen

vad heter du? wie heißt du?

igelkotten der Igel

kanske vielleicht

himlen der Himmel

igen wieder

karnevalen der Karneval

hitta finden

i morgon morgen

katten die Katze

hon sie

ingen/inget kein/e

kelig verschmust

hoodien der Hoodie

inköpscentrumet die Shoppingmall

kepsen das Cap

hoppas (att) hoffentlich

innebandy (der) Floorball

kiosken der Kiosk

hunden der Hund

inomhusgymnastik (das) Turnen

kjolen der Rock

hundra hundert

inomhushockey (das) Hallenhockey

klassen die Klasse

vara hungrig Hunger haben

inte nicht

klassföreståndaren (manlig)

hur wie

inte längre nicht mehr

hur länge wie lange

intressant interessant

hur mycket wie viel

invånaren der Einwohner

hur så wieso

isbjörnar (plural) Eisbären

klockan die Uhr

hur är det? wie geht’s? (wie

ishockey (das) Eishockey

klockan fyra um vier Uhr

isteet der Eistee

kläder (vardagligt) (plural)

geht es?) hurra! juche!

Italien Italien

der Klassenlehrer klassföreståndaren (kvinnlig) die Klassenlehrerin

Klamotten klövern der Klee

huset das Haus huvtröjan der Hoodie

J

kokosnöten die Kokosnuss

huvudsaken die Hauptsache

jackan die Jacke

kom! komm!

huvudstaden die Hauptstadt

jag ich

komma kommen

hålla halten

jama miauen

kommissarien (kvinnlig)

häftigt! cool!

januari der Januar

hänga hängen

jeansen die Jeans

kompisen (manlig) der Freund

här hier

jogga joggen

kon die Kuh

hästen das Pferd

joggingbyxorna die Jogginghose

konstig/t komisch

häxan die Hexe

jorden die Erde

korven das Würstchen

hög/t hoch

jordgubben die Erdbeere

kosta kosten

die Kommissarin

EINHUNDERTDREIUNDZWANZIG

123


kriget der Krieg

lätt leicht

mössan die Mütze

kringlan der Kringel

läxor (plural) Hausaufgaben

mötestiden der Termin

kulan die Kugel

lördagen der Samstag N

kulspetspennan der KugelM

namnet der Name

kvart i Viertel vor

maj der Mai

natten die Nacht

kvart över Viertel nach

mamman die Mutter, die Mama

Nederländerna die Niederlande

kvinnan die Frau

mangon die Mango

nej nein

kvinnlig weiblich

manlig männlich

nej, tack! nein, danke!

kvittra zwitschern

mars der März

ni ihr (till några man känner väl)

på kvällen am Abend

marsvinet das Meerschweinchen

ni Sie (när man är artig och inte känner

kännetecknet das Wahrzeichen

masken die Maske

känd, känt bekannt

med mit

Nigeria Nigeria

könet das Geschlecht

mellan zwischen

nio neun

köpa kaufen

men aber

nittio neunzig

kören der Chor

mena meinen

nitton neunzehn

vad menar du? wie meinst du das?

noll null

L

mentorn (manlig) der Klassenlehrer

Nordsjön die Nordsee

lampan die Lampe

mentorn (kvinnlig) die Klassen-

november der November

schreiber

landet das Land

124

lehrerin

personen väl)

nu jetzt, nun

laptopen der Laptop

min, mitt mein, meine

ny neu

lat faul

mineralvattnet das Mineralwasser

nymfparakiten der Nymphensittich

lata sig faulenzen

minus minus

nyår Neujahr

lejonet der Löwe

mitt i mitten in

nyårsafton Silvester

leta suchen

mjölken die Milch

något etwas

leva leben

mobilen das Handy

när wann

ligga liegen

modern/t modern

näsan die Nase

lila lila

molnet die Wolke

nästa gång nächstes Mal

liten klein

mopeden das Moped

nästa vecka nächste Woche

livet das Leben

morfadern der Großvater, der Opa

nästan fast

lovet Ferien (Plural)

mormodern die Großmutter, die Oma

luckan die Lücke

mot gegen

O

lugn/t ruhig

munnen der Mund

och und

lustig/t lustig

muren die Mauer

också auch

Luxemburg Luxemburg

museet das Museum

officeren (manlig) der Offizier

lycka till! viel Glück!, alles Gute!

musen die Maus

ofta oft

lyckan das Glück

mycket sehr, viel

oj då! ups!

det låter das klingt

mycket liv och rörelse viel Leben

ok! alles klar!

lägenheten die Wohnung

mycket nöje! viel Spaß!

oktober der Oktober

läraren (manlig) der Lehrer

myggan die Mücke

om (handla om något) von

läraren (kvinnlig) die Lehrerin

måndagen der Montag

om (ifall) wenn

läsa lesen

på måndagen am Montag

omljud Umlaut

han läser er liest

märket die Marke

onsdagen der Mittwoch

läsken die Limo

mässan die Messe

orange orange

EINHUNDERTVIERUNDZWANZIG


ordflätan die Wortschlange

rimma reimen

skolan die Schule

ormen die Schlange

ringa (på) klingeln

i skolan in der Schule

oxen der Ochse

rolig/t lustig

skratta lachen

ropa rufen

skrika brüllen, schreien

P

rosa rosa

skriva schreiben

paddan das Tablet

rusa rasen

skrivhäftet das Heft

pantern der Panther

rutig kariert

skälla bellen

papegojan der Papagei

ryggsäcken der Rucksack

skärpet der Gürtel

pappan der Vater, der Papa

råttan die Ratte

sköldpaddan die Schildkröte

pappret das Papier

råma muhen

Slovakien die Slowakei

vad passar? was passt?

räkna rechnen

Slovenien Slowenien

pianot das Klavier

röd rot

slut zu Ende sluta! hör auf!

pipa piepen pizzan die Pizza

S

slutet das Ende

platsen der Platz

sanden der Sand

snabb/t schnell

plus plus

schack Schach

snygg hübsch, schick

Polen Polen

Schweiz die Schweiz

snäll lieb

polisen die Polizei

se på tv fernsehen

snön der Schnee

populär populär

jag ser på tv ich sehe fern

soffan das Sofa

populärast am beliebtesten

sedan (alltsedan) seit

solen die Sonne

porten (stadsporten) das Tor

sedan (därefter) dann

solglasögonen die Sonnenbrille

precis! genau!

segelbåten das Segelboot

solhatten der Sonnenhut

presenten das Geschenk

segla segeln

som als

presenter (plural) Geschenke

segraren der Sieger

som (precis som) wie

prickig gepunktet

sent spät

sommaren der Sommer

priset der Preis

september der September

sonen der Sohn

programmet das Programm

vi ses! bis dann!

sorten die Sorte

pullovern der Pulli

vi ses på fredag! bis Freitag!

sova schlafen

på auf

sex sechs

han sover er schläft

påsk Ostern

sextio sechzig

spännande spannend

påskägget das Osterei

sexton sechzehn

staden die Stadt

sidan die Seite

stadion das Stadion

R

siffrorna (plural) die Zahlen

stanna bleiben

raketen die Rakete

simma schwimmen

stearinljuset die Kerze

randig gestreift

sitta sitzen

stenen der Stein

rasen die Rasse

självklart! klar!

stilig schick

redan schon

sju sieben

stolen der Stuhl

representera repräsentieren

sjunga singen

stor groß

resan die Reise

sjunga i kör im Chor singen

stranden der Strand

restaurangen das Restaurant

sjuttio siebzig

stå stehen

Rhen (flod i Tyskland) der Rhein

sjutton siebzehn

stämningen die Stimmung

rida reiten

skateboarden das Skateboard

surfa surfen

riktig/t richtig, echt

skidskytte (das) Biathlon

surfbrädan das Surfbrett

riktig kompis (manlig) echter Freund

skjortan das Hemd

surra summen

EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG

125


(något) surt (etwas) Saures

toppen! super!, prima!

V

svalan die Schwalbe

torsdagen der Donnerstag

vacker hübsch, schön

svanen der Schwan

trappan die Treppe

vad was

svara antworten

tre drei

vaken wach

svaret die Antwort

trettio dreißig

valacken der Wallach

svart schwarz

tretton dreizehn

vanilj (die) Vanille

svenska (språket) Schwedisch

trevlig nett

jag var ich war

Sverige Schweden

tro glauben

var? wo?

sweatshirten das Sweatshirt

vad tror du? was glaubst du?

varför warum

sväva schweben

tråkig/t langweilig

varifrån woher

synd! schade!

trädgården der Garten

varsågod! bitte schön!

Syrien Syrien

i trädgården im Garten

varuhuset das Kaufhaus

systern die Schwester

träffa treffen

veckan die Woche

så so

han träffar er trifft

vem wer

sången das Lied

vi träffas wir treffen uns

verklig/t richtig

säga sagen

tränaren (manlig) der Trainer

verkligen wirklich

säker/t sicher

tröjan der Pulli

jag vet ich weiß

sälja verkaufen

trött müde

vi wir

sängen das Bett

T-shirten das T-Shirt

vid an

särskilt besonders

turkos türkis

vikten das Gewicht

söka suchen

tv-tornet der Fernsehturm

viktig/t wichtig

söndagen der Sonntag

två zwei

vild wild

söt süß

tycka meinen, finden

vilken, vilket welcher, welches, welche

(något) sött (etwas) Süßes

jag tycker ich meine, ich finde

vinet der Wein

vad tycker du om … ? wie findest

vinna gewinnen

T

du …? tycka om lieben

visitkortet die Visitenkarte

teatern das Theater

jag tycker om ich liebe

vissla pfeifen

telefonnumret die Telefonnummer

tyska Deutsch

vit weiß

tennis (das) Tennis

Tyskland Deutschland

volleyboll (der) Volleyball

tiden die Zeit

tyvärr leider

volleybollmatchen das Volleyball-

tigern der Tiger

tårtan die Torte

till nach

tämligen ziemlich

Spiel våren der Frühling väggen die Wand

tillbaka zurück

126

vintern der Winter

tack! danke!

tillräcklig/t genug

U

väl doch

tillsammans zusammen

ugglan die Eule

välkommen! willkommen!

timmen die Stunde

ung jung

vänlig freundlich

tio zehn

ungdomar (plural) Jugendliche

vännen (manlig) der Freund

tisdagen der Dienstag

Ungern Ungarn

vänta! Moment!

titta schauen, sehen

uppe oben

vänta warten

titta! schau mal!

ur aus

världsmästaren (manlig) der Welt-

Tjeckien Tschechien

ut aus

tjugo zwanzig

utsikten die Aussicht

väsa zischen

tolv zwölf

uttern der Otter

Väst- West-

EINHUNDERTSECHSUNDZWANZIG

meister


Z

Ä

de är sie sind

zebran das Zebra

ägget das Ei

ni är Sie sind (när man är artig

zooet der Zoo

äkta echt

och inte känner personen väl)

älgen der Elch

ärlig ehrlich

Å

älska lieben

äta essen

åka fahren

ännu noch

han äter er isst

han åker er fährt

äntligen endlich

åka skidor Ski fahren, Ski laufen

äppeljuicen der Apfelsaft

Ö

han åker skidor er fährt Ski,

äpplet der Apfel

ögat das Auge

jag är ich bin

ögon (plural) Augen

åka skridskor Schlittschuh laufen

du är du bist

Öst- Ost-

han åker skridskor er läuft

han är er ist

Österrike Österreich

hon är sie ist

över über

år (plural) Jahre

den, det är es ist

över hela världen weltweit

året das Jahr

vi är wir sind

överallt überall

åtta acht

ni är ihr seid (när man talar

överraskande überraschend

er läuft Ski

Schlittschuh

åttio achtzig

med vänner)

överraskningen die Überraschung

EINHUNDERTSIEBENUNDZWANZIG

127


 ¡ ¬ ¤€ Š› Š €   ˆ ‹

 € …Œ € † ” ’  Ž…¯Š €  ’€ƒ¯Š €  ¤ €ŽŒ Š €  ‚ € ¯Š €  ¤ €ŽŒ Š € ž Š €  ¡Š €  Š € • ‰ ƒ ŒŠ € • ¤ Š € 

¯

Š €  ¡ ¡€Š € 

’€Š € ž• ‚ À Š € ž• ÀŠ € ž• œ

’€ Š € ž• –  

 Š € ž• ’Š € ž• € € Š € ž• € Š € ž• ‚ ‚ŒŒŠ € ž•ž ­  Š €  ¤ €ŽŒ Š €  Š € • ‚­Š € •  

À €  Š € • ˜ € Œ Š €  € ƒ‚ŒŒŠ €  ° €€Š €  … €Š €  … €Š €  €Š ƒ   ƒŠ € 

128

EINHUNDERTACHTUNDZWANZIG

ž  • • • • • • • • • • • • • ž • • • • •     ž • • • • •  ž• ž• ž

€ € ‘Š € …’ Š € ˆ€ Š € ’ Š € ¡ … Œ‚

Š˜ ƒœ

’ € €ƒŠ €  Š € € ˜€Š¡¤ Š €Š ƒ   €€ƒŠ˜ ƒœ

‹’ 

’ € ƒŠ € Ÿ ˜ Š €   ’ ¤Š’Š º Œ … ŒŠ €  ƒŠ €Š € –Š € ›‚º¼’€‘Š € Ž…¯Š € ›¨‡ ‚ ­› ‚ Š € œ Š € 

À’ Š € œ –Š € ›œ…… –€ ‰ Š € º ƒ Š € ˆ€ŒŠ € ˆ ƒ 

œ

Š € ƒƒ Š € ƒ Š € … ˆ €Š € € Š € ˆ €Š € ƒ Š € Œ €Š € ¤€ŒŠ €  €­ Š € 

• •  • • • • • • • • •ž • • • • • •  ž • • • • • • • • • • • 

¯Š € ˆ— ›¯ Š € ˆ ¤Š €  €€Š € ˆ ƒ 

œ

Š € †€ œ

Š € € ƒÀ¤’ŒŠ € …  œ

Š € Š›  ˜ Š € ‹Œ € ˆ Š € Š› ¤ Š € ¯ Š € €ˆ€ Š €  €‰ Š € € Š €  € Š €   Š˜ ƒœ

†Œ†

Š˜ ƒœ

Œ ‡

 Š € Š € € €Š € ¯ Š € › ˜Œ ŒŠ € ˆ ƒ 

œ

Š € ¡ƒ€° Œƒ Š € ›  €ƒŠ € Ž‡ Š € ¯ Š € ‡ƒ Š € ˆ

€Š € … ƒ¼Š € ‰‡œ œŽ–¼Š €  ˆ ‘  Š € 


                 

­€ ‚ƒ €„ 

­€ ‚ƒ €„…†  ‡ ˆ €‰€€Š‰  €  ˆ ‹

 €…Œ € 

­€ ‚ƒ €„‡ ˆ €‰€€ Ž€„‘ ’ €„€Œ“€ €”• ˆ€–€ ­€  —’’ ‡ ˜€ ™ †

 ‚

‚ƒ™ –€„ ” €

 š € –€ €›

 … € Ž€ €

’ Ž“ € –

   œ‚žž Ÿˆ ˜ 

 —€ ˜„ ‡

„ —  –„€ ’’

–„€ €ƒ     ¡ Œ €“€ ƒŒ ’’Œ €“Ž“’  Œ ’ € Œ ¢ ”›‚—Œ £“€ 

 ”  €”€ Œ „Œ € Œ   ’ € „€ €Œ

 “ ”¡ €ƒ €  ’’Œ €“ ” Œ“ ”€ „ „ € €“  ’’Œ””€ ƒ €“ € “  ’’Œ Š€“ 

Œ€ €ƒ•…Œ ¤€ … 

2

KAPITEL 2


URS GÖBEL

HANS SÖLCH

NEU

MONICA GUSTAFSSON

ÖVNINGSBOKEN

6

Genau Neu är ett läromedel i tyska för årskurs 6–9. Genau Neu 6 består av: • Textboken • Övningsboken • Lärarens ljudfiler • Facit • Lärarhandledning • Övningsmästaren (www.ovningsmastaren.se) Texternas ljudfiler, ordträning och övningar.

ISBN 978-91-523-5838-2

ISBN 978-91-523-5838-2

9 789152 358382

Profile for Smakprov Media AB

9789152358382  

9789152358382  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded