Page 1

¡Qué bien! 9  ÖVNINGSBOK  Solé Prieto, Thalin & Östervald

Mariela Solé Prieto Ulrika Thalin Malin Östervald ¡Qué bien! är ett läromedel i spanska för årskurs 6-9. ¡Qué bien! 9 består av: • Textbok (ISBN 978-91-523-5409-4) • Övningsbok (ISBN 978-91-523-5653-1) • Lärarhandledning online pdf inkl. facit (ISBN 978-91-523-5658-6) • Lärarens ljudfiler online mp3 (ISBN 978-91-523-5657-9) • Övningsmästaren (www.ovningsmastaren.se) Textbokens ljudfiler, ordträning och övningar.

Mariela Solé Prieto Ulrika Thalin Malin Östervald

ISBN 978-91-523-5653-1


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktion: Malin Gasslander Grafisk form: Camilla Atterby Illustrationer: Emilie Bergman sid 4, 55, 56 (nr 2, 4, 5 och 6) och 60. Anders Lagerdahl sid 140. Övriga Camilla Atterby. Bildredaktör: Camilla Atterby och Susanna Mälarstedt/Sanna Bilder Tack till Sandra Granel Giménez, Hans Beeck och övriga granskare för värdefulla synpunkter och tips!

¡Qué bien! 9 Övningsbok ISBN: 978-91-523-5653-1 © 2019 Mariela Solé Prieto, Ulrika Thalin, Malin Östervald och Sanoma Utbildning AB Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för ­utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Tryck: Livonia Print, Lettland 2019

Innehåll KAPITEL

SIDA

Introducción

4

1A

¡Feliz cumple, abuelo!

8

1B

¿Qué es esto?

20

1C

¿Haces algo para mejorar el medioambiente?

32

1

Tierras vivas

46

1

España

48

2A

¿Qué están haciendo?

52

2B

Sueños para el futuro

64

2C

El misterio del dinero

76

2

¿Qué vas a hacer en el futuro?

86

2

Chile de norte a sur

88

3A

El pódcast de nuestro mundo

90

3B

La apuesta

102

3C

¿Qué clase es está?

114

3

Misterios de América

126

3

El Caribe

128

4A

Una postal desde Puerto Rico

130

4B

¡Tierra a la vista!

140

4C

El pádel

150

4

A ambos lados de la frontera

160

4

Los latinos en Estados Unidos

162

Vocabulario sueco-español

164

Vocabulario español-sueco

174

Escucha  Lyssna

Habla  Prata

Escribe  Skriv

Busca  Sök


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktion: Malin Gasslander Grafisk form: Camilla Atterby Illustrationer: Emilie Bergman sid 4, 55, 56 (nr 2, 4, 5 och 6) och 60. Anders Lagerdahl sid 140. Övriga Camilla Atterby. Bildredaktör: Camilla Atterby och Susanna Mälarstedt/Sanna Bilder Tack till Sandra Granel Giménez, Hans Beeck och övriga granskare för värdefulla synpunkter och tips!

¡Qué bien! 9 Övningsbok ISBN: 978-91-523-5653-1 © 2019 Mariela Solé Prieto, Ulrika Thalin, Malin Östervald och Sanoma Utbildning AB Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för ­utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Tryck: Livonia Print, Lettland 2019

Innehåll KAPITEL

SIDA

Introducción

4

1A

¡Feliz cumple, abuelo!

8

1B

¿Qué es esto?

20

1C

¿Haces algo para mejorar el medioambiente?

32

1

Tierras vivas

46

1

España

48

2A

¿Qué están haciendo?

52

2B

Sueños para el futuro

64

2C

El misterio del dinero

76

2

¿Qué vas a hacer en el futuro?

86

2

Chile de norte a sur

88

3A

El pódcast de nuestro mundo

90

3B

La apuesta

102

3C

¿Qué clase es está?

114

3

Misterios de América

126

3

El Caribe

128

4A

Una postal desde Puerto Rico

130

4B

¡Tierra a la vista!

140

4C

El pádel

150

4

A ambos lados de la frontera

160

4

Los latinos en Estados Unidos

162

Vocabulario sueco-español

164

Vocabulario español-sueco

174

Escucha  Lyssna

Habla  Prata

Escribe  Skriv

Busca  Sök


Introducción

3 Saludar a. Vad betyder följande uttryck på svenska?

1 Palabras Arbeta två och två. Titta på bilden på s. 6–7 i textboken och turas om att säga saker som ni ser på bilden på spanska. Det kan vara kläder, utseende, färger, affärer eller andra saker ni ser. Hur många ord kan ni komma på tillsammans?

2

¿Verdadero o falso? a. Läs dialogerna och titta på bilden på s. 6–7. Är meningarna sanna eller falska? Verdadero Falso 1. Hay un gato en el dibujo. 3. La nueva vecina se llama Antonia. 5. El supermercado está muy cerca. 5. La señora que habla por el móvil lleva una bolsa verde. 6. Los primos van a visitar a los abuelos el domingo. 7. Hay una película en el cine el viernes a las cinco. 8. Alguien ha estado en Canarias durante el verano.

b. Arbeta i par och skriv fem egna meningar med sant eller falskt utifrån bilden. Byt med ett annat par. Vilka får flest rätt? 4 

6. Disculpa.

2. Nos vemos allí.

7. De nada.

3. Igualmente.

8. Lo siento.

4. Hablamos.

9. Le presento a…

5. Mucho gusto.

10. ¡Qué alegría verte!

b. Gå runt i klassrummet och hälsa på dina kamrater. Försök att använda så många av uttrycken ovan som möjligt. Klarar du av att använda alla uttryck?

2. Son las doce menos diez. 4. Hay cuatro palmeras en el dibujo.

1. Tanto tiempo.

4

El juego de la Oca a. Arbeta i grupper om 3–4 personer. Titta på spelplanen på s. 8–9 i textboken och turas om att säga saker ni ser i rutorna. Vad heter dessa saker på spanska? Hur många ord kan ni komma på tillsammans? b.

Nu är det dags att spela spelet El juego de la Oca. Reglerna finns på s. 10 i textboken. Läs reglerna högt för varandra och översätt muntligt tillsammans. Ta hjälp av frågorna nedan och se till att ni förstår hur spelet går till. Svara på frågorna muntligt.

1. 2. 3. 4. 5.

Vad måste man göra i varje ruta man hamnar på? Vad händer om man svarar rätt på en fråga? Vad händer om man svarar fel på en fråga? Vad händer om man hamnar på en ruta med en gås? Vad måste man säga och vad ska man göra då? Gå igenom rutorna med gåsen på sjukhus, gåsen i fängelse och dödskallen. Vad händer om man hamnar på dessa rutor?  

5 


Introducción

3 Saludar a. Vad betyder följande uttryck på svenska?

1 Palabras Arbeta två och två. Titta på bilden på s. 6–7 i textboken och turas om att säga saker som ni ser på bilden på spanska. Det kan vara kläder, utseende, färger, affärer eller andra saker ni ser. Hur många ord kan ni komma på tillsammans?

2

¿Verdadero o falso? a. Läs dialogerna och titta på bilden på s. 6–7. Är meningarna sanna eller falska? Verdadero Falso 1. Hay un gato en el dibujo. 3. La nueva vecina se llama Antonia. 5. El supermercado está muy cerca. 5. La señora que habla por el móvil lleva una bolsa verde. 6. Los primos van a visitar a los abuelos el domingo. 7. Hay una película en el cine el viernes a las cinco. 8. Alguien ha estado en Canarias durante el verano.

b. Arbeta i par och skriv fem egna meningar med sant eller falskt utifrån bilden. Byt med ett annat par. Vilka får flest rätt? 4 

6. Disculpa.

2. Nos vemos allí.

7. De nada.

3. Igualmente.

8. Lo siento.

4. Hablamos.

9. Le presento a…

5. Mucho gusto.

10. ¡Qué alegría verte!

b. Gå runt i klassrummet och hälsa på dina kamrater. Försök att använda så många av uttrycken ovan som möjligt. Klarar du av att använda alla uttryck?

2. Son las doce menos diez. 4. Hay cuatro palmeras en el dibujo.

1. Tanto tiempo.

4

El juego de la Oca a. Arbeta i grupper om 3–4 personer. Titta på spelplanen på s. 8–9 i textboken och turas om att säga saker ni ser i rutorna. Vad heter dessa saker på spanska? Hur många ord kan ni komma på tillsammans? b.

Nu är det dags att spela spelet El juego de la Oca. Reglerna finns på s. 10 i textboken. Läs reglerna högt för varandra och översätt muntligt tillsammans. Ta hjälp av frågorna nedan och se till att ni förstår hur spelet går till. Svara på frågorna muntligt.

1. 2. 3. 4. 5.

Vad måste man göra i varje ruta man hamnar på? Vad händer om man svarar rätt på en fråga? Vad händer om man svarar fel på en fråga? Vad händer om man hamnar på en ruta med en gås? Vad måste man säga och vad ska man göra då? Gå igenom rutorna med gåsen på sjukhus, gåsen i fängelse och dödskallen. Vad händer om man hamnar på dessa rutor?  

5 


5

7

Escucha – ¿Qué has hecho este verano? Antonella pratar med sina klasskamrater och sin lärare om vad de gjort i sommar. Lyssna på dialogerna och skriv dialogens nummer vid varje bild. Det blir två bilder över. b. a.

Juego de palabras Arbeta i grupper om 3–4 personer. Skriv max åtta ord till varje tema utan att de andra ser. När alla är klara läser ni upp ett ord i taget. De som har samma ord får en poäng var för ordet. Den som till sist har flest poäng vinner.

Animales

Comida

a

La famili

d. c.

e.

Ropa

Deportes

f. g.

8

Los tiempos verbales Läs meningarna och markera i vilken tidsform meningarna står. Jämför med en ­kamrat.

6

¿Qué has hecho este verano? Arbeta två och två. Välj en bild var ovan. Låtsas att ni är en av personerna på bilden. Fråga varandra vad ni har gjort i sommar och svara. Utgå ifrån bilden men hitta också på andra saker.

1. Mañana voy a jugar un partido. 2. Este fin de semana hemos ido al cine. 3. Mi padre va a hacer las compras. 4. Vivimos en un piso en el centro.

He estado en… He viajado a… He ido… He comido… 6 

Jag har varit i… Jag har rest till… Jag har åkt/gått… Jag har ätit…

He escuchado… He trabajado… Me he bañado… He pescado…

Jag har lyssnat på… Jag har arbetat… Jag har badat… Jag har fiskat…

5. He visto una película muy buena. 6. Estudio mucho para tener buenas notas. 7. Mis padres han ido de vacaciones a Italia. 8. El sábado vamos a visitar a la abuela.

Perfekt = dåtid (har gjort) Presens = nutid (gör) Futurum = framtid (ska göra) Perfekt Presens Futurum

à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à Ã

7 


5

7

Escucha – ¿Qué has hecho este verano? Antonella pratar med sina klasskamrater och sin lärare om vad de gjort i sommar. Lyssna på dialogerna och skriv dialogens nummer vid varje bild. Det blir två bilder över. b. a.

Juego de palabras Arbeta i grupper om 3–4 personer. Skriv max åtta ord till varje tema utan att de andra ser. När alla är klara läser ni upp ett ord i taget. De som har samma ord får en poäng var för ordet. Den som till sist har flest poäng vinner.

Animales

Comida

a

La famili

d. c.

e.

Ropa

Deportes

f. g.

8

Los tiempos verbales Läs meningarna och markera i vilken tidsform meningarna står. Jämför med en ­kamrat.

6

¿Qué has hecho este verano? Arbeta två och två. Välj en bild var ovan. Låtsas att ni är en av personerna på bilden. Fråga varandra vad ni har gjort i sommar och svara. Utgå ifrån bilden men hitta också på andra saker.

1. Mañana voy a jugar un partido. 2. Este fin de semana hemos ido al cine. 3. Mi padre va a hacer las compras. 4. Vivimos en un piso en el centro.

He estado en… He viajado a… He ido… He comido… 6 

Jag har varit i… Jag har rest till… Jag har åkt/gått… Jag har ätit…

He escuchado… He trabajado… Me he bañado… He pescado…

Jag har lyssnat på… Jag har arbetat… Jag har badat… Jag har fiskat…

5. He visto una película muy buena. 6. Estudio mucho para tener buenas notas. 7. Mis padres han ido de vacaciones a Italia. 8. El sábado vamos a visitar a la abuela.

Perfekt = dåtid (har gjort) Presens = nutid (gör) Futurum = framtid (ska göra) Perfekt Presens Futurum

à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à Ã

7 


1A ¡Feliz cumple, abuelo!

2

Preguntas sobre el texto a. Läs texten på s. 14–16 och svara på frågorna.

Du får lära dig …

1. ¿De quién es el cumpleaños?

: : : :

2. ¿Cómo se llaman los nietos?

att beställa mat : verben pedir (att beställa) och att läsa en meny poner (att sätta, ställa, lägga) att läsa instruktioner i ett recept ord för matvaror och porslin

: verb i presens (repetition) : några verb med oregelbunden jag-form

3. ¿Qué pregunta Clara al camarero? 4. Los alimentos del restaurante no solo son ecológicos sino (utan) también…

1

Antes de empezar – ¿Vamos a comer?

5. ¿Qué piden de beber?

Läs alla frågor. Lyssna sedan på dialogen mellan Sara och Miguel och kryssa för rätt alternativ.

6. ¿Cuántos piden postre?

1. ¿Quién tiene mucha hambre?

a. Sara

b. Miguel

7. ¿Quién paga la comida? b. Översätt frågeorden till spanska.

2. ¿Qué tipo de comida van a comer?

1. Vad?

2. Hur många?

3. Hur?

4. Vem?

4. ¿Cuál de los bares tiene la mejor tortilla de patatas, según Sara?

5. Vilka?

6. Vilken?

5. Miguel va a… a. llamar al móvil de Amelia.

7. När?

b. mandar un mensaje a Amelia.

c. escribir un correo a Amelia.

c. Använd frågeorden ovan och skriv fem frågor. Ställ dem sedan till en kompis i klassen.

a. pizza

b. sushi

c. tapas

3. Si Amelia va a comer con ellos van a comer en…

8 

a. el bar Marisol

a. el bar Marisol

b. el bar Molino

b. el bar Molino

9 


1A ¡Feliz cumple, abuelo!

2

Preguntas sobre el texto a. Läs texten på s. 14–16 och svara på frågorna.

Du får lära dig …

1. ¿De quién es el cumpleaños?

: : : :

2. ¿Cómo se llaman los nietos?

att beställa mat : verben pedir (att beställa) och att läsa en meny poner (att sätta, ställa, lägga) att läsa instruktioner i ett recept ord för matvaror och porslin

: verb i presens (repetition) : några verb med oregelbunden jag-form

3. ¿Qué pregunta Clara al camarero? 4. Los alimentos del restaurante no solo son ecológicos sino (utan) también…

1

Antes de empezar – ¿Vamos a comer?

5. ¿Qué piden de beber?

Läs alla frågor. Lyssna sedan på dialogen mellan Sara och Miguel och kryssa för rätt alternativ.

6. ¿Cuántos piden postre?

1. ¿Quién tiene mucha hambre?

a. Sara

b. Miguel

7. ¿Quién paga la comida? b. Översätt frågeorden till spanska.

2. ¿Qué tipo de comida van a comer?

1. Vad?

2. Hur många?

3. Hur?

4. Vem?

4. ¿Cuál de los bares tiene la mejor tortilla de patatas, según Sara?

5. Vilka?

6. Vilken?

5. Miguel va a… a. llamar al móvil de Amelia.

7. När?

b. mandar un mensaje a Amelia.

c. escribir un correo a Amelia.

c. Använd frågeorden ovan och skriv fem frågor. Ställ dem sedan till en kompis i klassen.

a. pizza

b. sushi

c. tapas

3. Si Amelia va a comer con ellos van a comer en…

8 

a. el bar Marisol

a. el bar Marisol

b. el bar Molino

b. el bar Molino

9 


3

Unas preguntas para ti

5

a. Här kommer några frågor till dig. Svara på spanska.

¿Qué vas a pedir? a. b.

1. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 2. ¿Cómo estás hoy?

Preguntas

3. ¿Prefieres comer en una hamburguesería, en una pizzería o en un restaurante?

3. ¿Qué quieres de postre?

4. ¿Qué vas a beber? c. Fråga varandra på spanska och svara. Om ni har gissat rätt får ni 1 poäng. Vem vinner?

6. ¿Cuál es tu bebida preferida? b. Arbeta två och två. Turas om att intervjua varandra med hjälp av frågorna ovan.

4

10 

6

¿Cuántos puntos tienes tú?

  ¿Y tu compañero?

Receta de salmorejo Läs receptet på salmorejo och rätta felen. 1 kilo de pepinos

tomates

Läs menyn på s. 15 i textboken och svara på frågorna.

1. 200 gramos de pan duro

1. ¿Cómo se llama el restaurante?

2. 10 centilitros de aceite de oliva

2. ¿Qué tipo de comida hay en el restaurante?

3. 2 huevos fritos

3. ¿Cuánto cuesta el menú del día?

4. 1 cebolla

4. ¿Qué está incluido en el precio?

5. mucha sal

5. ¿Qué plato es vegetariano?

6. 6 lonchas de jamón cocido

El menú

Mi compañero,-a Puntos

2. ¿Qué quieres de segundo?

5. ¿Has comido alguna vez comida española? ¿Qué?

Yo

1. ¿Qué quieres de primer plato?

4. ¿Qué ingredientes lleva tu pizza preferida?

Arbeta två och två. Svara först på frågorna nedan utan att visa svaren för varandra. Markera dina svar under “Yo”. Vad vill du ha till förrätt, huvudrätt, efterrätt och att dricka? Välj saker ur menyn i textboken. Gissa sedan hur din kamrat skulle svara på frågorna. Visa inte hur du gissar.

11 


3

Unas preguntas para ti

5

a. Här kommer några frågor till dig. Svara på spanska.

¿Qué vas a pedir? a. b.

1. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 2. ¿Cómo estás hoy?

Preguntas

3. ¿Prefieres comer en una hamburguesería, en una pizzería o en un restaurante?

3. ¿Qué quieres de postre?

4. ¿Qué vas a beber? c. Fråga varandra på spanska och svara. Om ni har gissat rätt får ni 1 poäng. Vem vinner?

6. ¿Cuál es tu bebida preferida? b. Arbeta två och två. Turas om att intervjua varandra med hjälp av frågorna ovan.

4

10 

6

¿Cuántos puntos tienes tú?

  ¿Y tu compañero?

Receta de salmorejo Läs receptet på salmorejo och rätta felen. 1 kilo de pepinos

tomates

Läs menyn på s. 15 i textboken och svara på frågorna.

1. 200 gramos de pan duro

1. ¿Cómo se llama el restaurante?

2. 10 centilitros de aceite de oliva

2. ¿Qué tipo de comida hay en el restaurante?

3. 2 huevos fritos

3. ¿Cuánto cuesta el menú del día?

4. 1 cebolla

4. ¿Qué está incluido en el precio?

5. mucha sal

5. ¿Qué plato es vegetariano?

6. 6 lonchas de jamón cocido

El menú

Mi compañero,-a Puntos

2. ¿Qué quieres de segundo?

5. ¿Has comido alguna vez comida española? ¿Qué?

Yo

1. ¿Qué quieres de primer plato?

4. ¿Qué ingredientes lleva tu pizza preferida?

Arbeta två och två. Svara först på frågorna nedan utan att visa svaren för varandra. Markera dina svar under “Yo”. Vad vill du ha till förrätt, huvudrätt, efterrätt och att dricka? Välj saker ur menyn i textboken. Gissa sedan hur din kamrat skulle svara på frågorna. Visa inte hur du gissar.

11 


7

9

Clasifica las palabras Här finns en blandning av ingredienser, saker som finns i köket och verb som vi associerar med köket. Sortera orden under rätt rubrik. tomates mezclar añadir bol

nevera sal huevo plato

Repetimos el presente Välj ett regelbundet -ar, -er och -ir verb och böj dem i presens.

diente de ajo limpiar cortar batir batidora aceite de oliva

AR-verb

Ingredientes Cosas que hay en la cocina Verbos

8

tomates

nevera

limpiar

Gissa vad som står på inköpslistan.

a. 1 kilo de

Una fruta que tiene el mismo color que su nombre.

b. 1 trozo de

Es amarillo y está hecho de leche.

c. 1 barra de

Hay un tipo que se llama baguette.

d. 2 litros de

Es blanca y viene de la vaca.

e. 5 botellas de Es totalmente transparente y súper necesario para vivir. f. 6 12 

Son blancos y ovalados y vienen de las gallinas.

ER-verb

página 116

IR-verb

infinitivo yo tú él, ella, usted nosotros, -as vosotros, -as ellos, ellas, ustedes

La lista de la compra

Verbos regulares

-AR -ER -IR cantar comer vivir desear beber escribir preguntar leer abrir invitar

10

¡Te toca a ti! Skriv en mening i presens med vart och ett av de regelbundna verben.

1. invitar

Invito a todos mis amigos a mi fiesta de cumpleaños.

2. cantar

3. preguntar 4. comer

5. leer

6. vivir

7. escribir

13 


7

9

Clasifica las palabras Här finns en blandning av ingredienser, saker som finns i köket och verb som vi associerar med köket. Sortera orden under rätt rubrik. tomates mezclar añadir bol

nevera sal huevo plato

Repetimos el presente Välj ett regelbundet -ar, -er och -ir verb och böj dem i presens.

diente de ajo limpiar cortar batir batidora aceite de oliva

AR-verb

Ingredientes Cosas que hay en la cocina Verbos

8

tomates

nevera

limpiar

Gissa vad som står på inköpslistan.

a. 1 kilo de

Una fruta que tiene el mismo color que su nombre.

b. 1 trozo de

Es amarillo y está hecho de leche.

c. 1 barra de

Hay un tipo que se llama baguette.

d. 2 litros de

Es blanca y viene de la vaca.

e. 5 botellas de Es totalmente transparente y súper necesario para vivir. f. 6 12 

Son blancos y ovalados y vienen de las gallinas.

ER-verb

página 116

IR-verb

infinitivo yo tú él, ella, usted nosotros, -as vosotros, -as ellos, ellas, ustedes

La lista de la compra

Verbos regulares

-AR -ER -IR cantar comer vivir desear beber escribir preguntar leer abrir invitar

10

¡Te toca a ti! Skriv en mening i presens med vart och ett av de regelbundna verben.

1. invitar

Invito a todos mis amigos a mi fiesta de cumpleaños.

2. cantar

3. preguntar 4. comer

5. leer

6. vivir

7. escribir

13 


11

Poner la mesa

Skriv vad sakerna heter på spanska och rita de saker som saknas i bilden.

Vissa verb är oregelbundna i jag-form. Böj verben och fyll i luckorna.

las flores

1. – ¿Me ayudas con la cena?

el florero

la jarra

2.

– ¿Qué haces hija?

– No

Skriv meningar med verbet poner genom att kombinera fraser från de tre rutorna. pongo pones pone ponemos ponéis ponen

la mesa. (poner)

nada. (hacer) con mis amigos ahora. ¡Adiós! (salir)

– No, no

(saber)

Pedir

14 Pedir

página 117

Skriv rätt form av verbet pedir i meningarna. Översätt sedan meningarna till svenska.

los libros en la estantería la mesa para la cena la ropa en el armario los platos en la mesa las flores en el florero la sal y la pimienta al lado de la vela

pides  piden  pedimos  pedir  pido  pide

1. Nosotras 2. Sandra

una pizza.

4. Yo

2.

5. ¿Qué

3.

la cuenta.

ayuda al profesor.

abuelita?

6. ¡Chicos! ¡Es importante perdón!

4.

un lápiz a su amigo.

3. Los padres

1.

5.

– Sí, mamá. Yo

4. – Mamá, ¿sabes dónde están mis llaves?

12 Poner Mis amigos y yo Noel Yo Las chicas Tú Pedro y tú

3. – ¡Papá!

el tenedor

13 Rellena

6. 14   

15 


11

Poner la mesa

Skriv vad sakerna heter på spanska och rita de saker som saknas i bilden.

Vissa verb är oregelbundna i jag-form. Böj verben och fyll i luckorna.

las flores

1. – ¿Me ayudas con la cena?

el florero

la jarra

2.

– ¿Qué haces hija?

– No

Skriv meningar med verbet poner genom att kombinera fraser från de tre rutorna. pongo pones pone ponemos ponéis ponen

la mesa. (poner)

nada. (hacer) con mis amigos ahora. ¡Adiós! (salir)

– No, no

(saber)

Pedir

14 Pedir

página 117

Skriv rätt form av verbet pedir i meningarna. Översätt sedan meningarna till svenska.

los libros en la estantería la mesa para la cena la ropa en el armario los platos en la mesa las flores en el florero la sal y la pimienta al lado de la vela

pides  piden  pedimos  pedir  pido  pide

1. Nosotras 2. Sandra

una pizza.

4. Yo

2.

5. ¿Qué

3.

la cuenta.

ayuda al profesor.

abuelita?

6. ¡Chicos! ¡Es importante perdón!

4.

un lápiz a su amigo.

3. Los padres

1.

5.

– Sí, mamá. Yo

4. – Mamá, ¿sabes dónde están mis llaves?

12 Poner Mis amigos y yo Noel Yo Las chicas Tú Pedro y tú

3. – ¡Papá!

el tenedor

13 Rellena

6. 14   

15 


15

6. ¿Qué beben?

Escucha – En el restaurante Läs alla frågor. Lyssna sedan på när Berta och Alfonso går på restaurang. Svara på frågorna på spanska. 1. ¿Qué día de la semana suele comer Alfonso en ese restaurante?

a. un refresco y un agua sin gas

b. dos aguas con gas

7. ¿Qué pide Alfonso al camarero? a. b.

q

2. ¿Cuándo van al restaurante Berta y Alfonso?

a. al mediodía

b. por la tarde

c. por la noche

q

3. ¿Qué plato les recomienda el camarero?

a. Minestrone de verduras b. Pollo con patatas

c. Chuleta a lo pobre d. otro plato

Macedonia con helado

Copa helada

Flan de la casa

Ã

Ã

b.

Ã

c.

Café

Leche b. Se puede acompañar con... a.

Ã

Ã

b.

Ã

9. ¿Cuánto es la cuenta? c.

c.

8. ¿Qué más piden Alfonso y Berta? Marca lo que piden. Alfonso Berta

4. ¿Qué lleva la chuleta a lo pobre? a. Lleva carne con… a.

c. un refresco y un agua con gas

q

Son

euros con

10. ¿Cómo pagan la cuenta? a.

b.

.

5. ¿Qué pide Berta?

16 

a. Minestrone de verduras

c. Chuleta a lo pobre

b. Pollo con patatas

d. otro plato

11. ¿Quién paga la cuenta? a. dividen la cuenta 

b. paga Berta 

c. paga Alfonso  

17 


15

6. ¿Qué beben?

Escucha – En el restaurante Läs alla frågor. Lyssna sedan på när Berta och Alfonso går på restaurang. Svara på frågorna på spanska. 1. ¿Qué día de la semana suele comer Alfonso en ese restaurante?

a. un refresco y un agua sin gas

b. dos aguas con gas

7. ¿Qué pide Alfonso al camarero? a. b.

q

2. ¿Cuándo van al restaurante Berta y Alfonso?

a. al mediodía

b. por la tarde

c. por la noche

q

3. ¿Qué plato les recomienda el camarero?

a. Minestrone de verduras b. Pollo con patatas

c. Chuleta a lo pobre d. otro plato

Macedonia con helado

Copa helada

Flan de la casa

Ã

Ã

b.

Ã

c.

Café

Leche b. Se puede acompañar con... a.

Ã

Ã

b.

Ã

9. ¿Cuánto es la cuenta? c.

c.

8. ¿Qué más piden Alfonso y Berta? Marca lo que piden. Alfonso Berta

4. ¿Qué lleva la chuleta a lo pobre? a. Lleva carne con… a.

c. un refresco y un agua con gas

q

Son

euros con

10. ¿Cómo pagan la cuenta? a.

b.

.

5. ¿Qué pide Berta?

16 

a. Minestrone de verduras

c. Chuleta a lo pobre

b. Pollo con patatas

d. otro plato

11. ¿Quién paga la cuenta? a. dividen la cuenta 

b. paga Berta 

c. paga Alfonso  

17 


16 Rellena

17

a. I dialogen nedan saknas några fraser. Välj ur rutan och fyll i de som saknas. ¿Qué lleva la sopa? La cuenta, por favor. Buenos días. ¿Va a almorzar? Con tarjeta.

Arbeta i grupper om tre. En av er är kypare och de andra är gäster på en restaurang. Använd menyn på s. 15 i textboken. Kyparen kan ta hjälp av fraserna nedan. Turas om att vara kypare och gäster.

¿Quiere algo de postre? Gracias, ¿tiene alguna recomendación? Agua sin gas, por favor. ¿Qué quiere de segundo?

Camarero:

Cliente:

Sí, gracias.

Aquí tiene el menú.

¿Qué desean?

¿Qué desean de primero (segundo)?

¡Bienvenidos!

¿Cuántos sois?

¿Desean algo de postre?

¿Algo más?

Mi recomendación es la sopa castellana.

Aquí tienen la cuenta.

Es una sopa de ajo que también lleva pan y jamón.

Vale, entonces de primero quiero la sopa.

De segundo, pollo con patatas.

¿Qué desean beber?

¿Todo bien?

¿Cómo quieren pagar?

¿Qué va a beber?

18

Sí, un helado de chocolate y un café.

Aquí tiene. ¿Cómo quiere pagar? Gracias. Adiós.

b. Arbeta i par. Träna muntligt på dialogen. Prova båda rollerna.

página 122

a. Víctors och Claras morfar frågar vad ungdomarna gjort på sista tiden. Använd din fantasi och skriv och berätta vad de har gjort och med vem. Använd de sammanbindande orden som finns på flikarna i textboken.

Enseguida.

¡Muchas gracias! Hasta luego.

¿Qué han hecho los chicos?

Pretérito perfecto

– Chicos, ¿qué habéis hecho últimamente? – Esta semana ha sido muy divertida. Hemos hecho un montón de cosas. Hemos jugado al baloncesto y después yo he ido a… b. Byt text med en kamrat och rätta varandras texter. Var noga med hur kamraten har böjt verben i perfekt.

18 

19 


16 Rellena

17

a. I dialogen nedan saknas några fraser. Välj ur rutan och fyll i de som saknas. ¿Qué lleva la sopa? La cuenta, por favor. Buenos días. ¿Va a almorzar? Con tarjeta.

Arbeta i grupper om tre. En av er är kypare och de andra är gäster på en restaurang. Använd menyn på s. 15 i textboken. Kyparen kan ta hjälp av fraserna nedan. Turas om att vara kypare och gäster.

¿Quiere algo de postre? Gracias, ¿tiene alguna recomendación? Agua sin gas, por favor. ¿Qué quiere de segundo?

Camarero:

Cliente:

Sí, gracias.

Aquí tiene el menú.

¿Qué desean?

¿Qué desean de primero (segundo)?

¡Bienvenidos!

¿Cuántos sois?

¿Desean algo de postre?

¿Algo más?

Mi recomendación es la sopa castellana.

Aquí tienen la cuenta.

Es una sopa de ajo que también lleva pan y jamón.

Vale, entonces de primero quiero la sopa.

De segundo, pollo con patatas.

¿Qué desean beber?

¿Todo bien?

¿Cómo quieren pagar?

¿Qué va a beber?

18

Sí, un helado de chocolate y un café.

Aquí tiene. ¿Cómo quiere pagar? Gracias. Adiós.

b. Arbeta i par. Träna muntligt på dialogen. Prova båda rollerna.

página 122

a. Víctors och Claras morfar frågar vad ungdomarna gjort på sista tiden. Använd din fantasi och skriv och berätta vad de har gjort och med vem. Använd de sammanbindande orden som finns på flikarna i textboken.

Enseguida.

¡Muchas gracias! Hasta luego.

¿Qué han hecho los chicos?

Pretérito perfecto

– Chicos, ¿qué habéis hecho últimamente? – Esta semana ha sido muy divertida. Hemos hecho un montón de cosas. Hemos jugado al baloncesto y después yo he ido a… b. Byt text med en kamrat och rätta varandras texter. Var noga med hur kamraten har böjt verben i perfekt.

18 

19 


1B ¿Qué es esto?

2

Amigos del planeta Titta på anslaget på s. 20 i textboken. Svara på frågorna med hela meningar på ­spanska.

Du får lära dig …

: att handla i en affär : att beskriva saker utifrån utseende,

1. ¿Cómo se llama la asociación? Se llama

: adjektivets böjning (repetition) : att beskriva saker och förstå

material och användningsområde : demonstrativa pronomen

2. ¿Qué tipo de tienda es?

beskrivningar

3. ¿A qué hora abre? 4. ¿A qué hora cierra?

1

5. ¿Hay algo de comer? ¿Qué?

Antes de empezar – ¿Qué intereses tienen?

6. ¿Qué venden allí?

Josefa berättar om sina kusiner Telma, León och Ester. Vem är vem och vilka intressen har de? Skriv 1 för Telma, 2 för León och 3 för Ester vid de bilder som passar.

2.León

1. Telma

3.Ester

7. ¿Dónde está la tienda? 8. ¿Las cosas se venden caras o baratas?

a.

b.

c.

3 ¿Quién? Läs texten på s. 20–23 och ta reda på vem frågorna nedan stämmer in på. la ninguno de Carolina Javier dependienta los dos 1. ¿Quién quiere comprar zapatos? 2. ¿Quién quiere ropa para entrenar? 3. ¿A quién le gusta el color rosa?

d.

e.

f.

4. ¿Quién encuentra un disquete? 5. ¿Quién habla primero con la dependienta? 6. ¿Quién explica qué es un disquete? 7. ¿Quién quiere probar una camiseta verde? 8. ¿Quién compra una bolsa de plástico?

g. 20 

h.

i.

9. ¿Quién compra algo?  

21 


1B ¿Qué es esto?

2

Amigos del planeta Titta på anslaget på s. 20 i textboken. Svara på frågorna med hela meningar på ­spanska.

Du får lära dig …

: att handla i en affär : att beskriva saker utifrån utseende,

1. ¿Cómo se llama la asociación? Se llama

: adjektivets böjning (repetition) : att beskriva saker och förstå

material och användningsområde : demonstrativa pronomen

2. ¿Qué tipo de tienda es?

beskrivningar

3. ¿A qué hora abre? 4. ¿A qué hora cierra?

1

5. ¿Hay algo de comer? ¿Qué?

Antes de empezar – ¿Qué intereses tienen?

6. ¿Qué venden allí?

Josefa berättar om sina kusiner Telma, León och Ester. Vem är vem och vilka intressen har de? Skriv 1 för Telma, 2 för León och 3 för Ester vid de bilder som passar.

2.León

1. Telma

3.Ester

7. ¿Dónde está la tienda? 8. ¿Las cosas se venden caras o baratas?

a.

b.

c.

3 ¿Quién? Läs texten på s. 20–23 och ta reda på vem frågorna nedan stämmer in på. la ninguno de Carolina Javier dependienta los dos 1. ¿Quién quiere comprar zapatos? 2. ¿Quién quiere ropa para entrenar? 3. ¿A quién le gusta el color rosa?

d.

e.

f.

4. ¿Quién encuentra un disquete? 5. ¿Quién habla primero con la dependienta? 6. ¿Quién explica qué es un disquete? 7. ¿Quién quiere probar una camiseta verde? 8. ¿Quién compra una bolsa de plástico?

g. 20 

h.

i.

9. ¿Quién compra algo?  

21 


4

5

Frases útiles en la tienda Läs texten ¿Qué es esto? och leta efter den spanska översättningen till följande fraser. De kommer inte i ordning. 1. Någon speciell färg? 2. Jag köper den. 3. Hur mycket kostar den? 4. Ja, här har du. 5. Här är kvittot. 6. Vad letar du efter? 7. Vi ska se om det är min storlek. 8. Kan jag prova den där t-shirten? 9. Hur är t-shirten?

6

Unas preguntas para ti Arbeta i par och ställ frågorna om köpvanor till varandra. Försök svara så utförligt som möjligt. 1. ¿Qué sueles comprar más? (ropa, juegos, dulces…) 2. ¿Tienes una marca o tienda de ropa favorita? ¿Cuál? ¿Por qué te gusta? (es barato, la ropa es bonita, me gusta el estilo…) 3. ¿Cómo es tu estilo de ropa? ¿Qué sueles llevar? (deportivo, clásico, urbano, elegante, colorado, rock, skate) 4. ¿Cuál es tu color favorito? 5. ¿Cuál es tu prenda de ropa favorita? 6. ¿Has comprado algo de segunda mano alguna vez? ¿Qué? S (ese) M (eme) ¿Qué talla es? L (ele) Översätt meningarna till svenska. XL (equis ele) 1. Quiero probar una talla más pequeña. 2. ¿Tenéis una talla más grande? 3. ¿Hay esta camisa en otro color? 4. Perfecto, me lo/la llevo. 5. ¿Qué talla tienes? 6. Tengo la talla M.

10. Ska vi fråga expediten? 11. Hur mycket kostar allt? 12. Betalar du kontant? 13. Behöver ni något mer? 14. Oj! Den är ganska dyr. 22 

Esta talla es pequeña.

Esta es mi talla.

Esta talla es grande.  

23 


4

5

Frases útiles en la tienda Läs texten ¿Qué es esto? och leta efter den spanska översättningen till följande fraser. De kommer inte i ordning. 1. Någon speciell färg? 2. Jag köper den. 3. Hur mycket kostar den? 4. Ja, här har du. 5. Här är kvittot. 6. Vad letar du efter? 7. Vi ska se om det är min storlek. 8. Kan jag prova den där t-shirten? 9. Hur är t-shirten?

6

Unas preguntas para ti Arbeta i par och ställ frågorna om köpvanor till varandra. Försök svara så utförligt som möjligt. 1. ¿Qué sueles comprar más? (ropa, juegos, dulces…) 2. ¿Tienes una marca o tienda de ropa favorita? ¿Cuál? ¿Por qué te gusta? (es barato, la ropa es bonita, me gusta el estilo…) 3. ¿Cómo es tu estilo de ropa? ¿Qué sueles llevar? (deportivo, clásico, urbano, elegante, colorado, rock, skate) 4. ¿Cuál es tu color favorito? 5. ¿Cuál es tu prenda de ropa favorita? 6. ¿Has comprado algo de segunda mano alguna vez? ¿Qué? S (ese) M (eme) ¿Qué talla es? L (ele) Översätt meningarna till svenska. XL (equis ele) 1. Quiero probar una talla más pequeña. 2. ¿Tenéis una talla más grande? 3. ¿Hay esta camisa en otro color? 4. Perfecto, me lo/la llevo. 5. ¿Qué talla tienes? 6. Tengo la talla M.

10. Ska vi fråga expediten? 11. Hur mycket kostar allt? 12. Betalar du kontant? 13. Behöver ni något mer? 14. Oj! Den är ganska dyr. 22 

Esta talla es pequeña.

Esta es mi talla.

Esta talla es grande.  

23 


7

En la tienda de segunda mano

8

Arbeta i par. Du och din kamrat ska turas om att handla några varor i en second hand butik. Turas om att vara kund och expedit. Ta hjälp av fraserna i övning 4 och 6.

7€

2,95€

XL

r

ro Hor

3,50€ S 3,75€

45€

o

f

a

l

c

a

b

u

v

e

g

i

p

a

n

t

a

l

o

n

e

s

o

s

l

l

i

a

m

o

l

o

r

u

z

q

á

d

c

l

i

p

s

u

d

é

a

u

s

a

n

l

s

e

a

l

e

t

p

e

t

a

l

t

a

l

l

a

p

e

a

t

i

s

e

g

o

r

r

a

m

r

t

e

c

o

l

o

r

g

o

r

r

d

o

g

o

c

a

m

i

s

e

t

a

l

s

Clasifica las palabras

rojo redondo comprar comer jugar rectangular amarillo tela madera

1,50€

plástico cocinar pequeño vidrio ovalado cerámica leer metal ir

Adjetivo (descripción) Sustantivo (material) Verbo (algo que se hace)

1€

2€

9

d

Sortera orden efter om de är adjektiv, substantiv eller verb.

Amor

24 

Hitta de sju klädesplaggen som gömt sig i ordsoppan.

4€

L

5,50€

Sopa de palabras

8€ M

25 


7

En la tienda de segunda mano

8

Arbeta i par. Du och din kamrat ska turas om att handla några varor i en second hand butik. Turas om att vara kund och expedit. Ta hjälp av fraserna i övning 4 och 6.

7€

2,95€

XL

r

ro Hor

3,50€ S 3,75€

45€

o

f

a

l

c

a

b

u

v

e

g

i

p

a

n

t

a

l

o

n

e

s

o

s

l

l

i

a

m

o

l

o

r

u

z

q

á

d

c

l

i

p

s

u

d

é

a

u

s

a

n

l

s

e

a

l

e

t

p

e

t

a

l

t

a

l

l

a

p

e

a

t

i

s

e

g

o

r

r

a

m

r

t

e

c

o

l

o

r

g

o

r

r

d

o

g

o

c

a

m

i

s

e

t

a

l

s

Clasifica las palabras

rojo redondo comprar comer jugar rectangular amarillo tela madera

1,50€

plástico cocinar pequeño vidrio ovalado cerámica leer metal ir

Adjetivo (descripción) Sustantivo (material) Verbo (algo que se hace)

1€

2€

9

d

Sortera orden efter om de är adjektiv, substantiv eller verb.

Amor

24 

Hitta de sju klädesplaggen som gömt sig i ordsoppan.

4€

L

5,50€

Sopa de palabras

8€ M

25 


El verbo ser

10

Repetimos los adjetivos

11

Översätt meningarna med verbet ser till spanska.

Sätt in passande adjektiv i meningarna. Tänk på att böja adjektiven så att de passar i meningarna.

Adjetivos página 111

rojo blanco

enfadado alegre

grande pequeño

caro barato

página 118

Repetimos el verbo ser

nuevo viejo

1. Ana är min mamma.

2. Vad är klockan?

3. Vi är elever.

4. Mina kompisar är trevliga.

1. Tenemos dos bicicletas rojas

(röda)

2. Él vive en una casa

(stort)

3. He comprado una gorra

(ny)

4. ¡Uf! Estos pantalones son muy

(dyra)

5. Me gustan los caballos

(vit)

a. Ringa in rätt ord så att demonstrativt pronomen och ord passar ihop.

6. Mi hermana es muy

(glad)

1. – ¿Cuánto cuesta ese jersey / falda que está allí?

– 10 euros.

7. Esta chaqueta es demasiado

(liten)

2. – ¿ Qué te parecen estos pantalones / camisetas?

– Muy chulos.

8. Mi abuela es bastante

(gammal)

3. – ¿De quién es esa gorro / chaqueta que está sobre la mesa? – Es de Juan.

9. Mis padres están

(arga)

b. Ringa in rätt demonstrativt pronomen.

10. Voy a comprar este gorro. Es muy

(billig)

4. – No me gustan esos / ese perros. Parecen peligrosos.

– ¡Qué va!

5. – ¿Vais a comprar esos / esas zapatillas?

– Sí, creo que sí.

12

5. Jag är lång.

6. Är ni svenskar?

Pronombres demonstrativos

Pronombres demonstrativos página 114

6. – ¿Qué lleva esta / esto botella? – Agua, creo. c. Skriv det rätta demonstrativa pronomenet; este, esta, estos eller estas. 1. ¿Qué prefieres,

26 

falda o

2.

libro es muy divertido.

3.

personas quieren hablar contigo.

pantalones?

27 


El verbo ser

10

Repetimos los adjetivos

11

Översätt meningarna med verbet ser till spanska.

Sätt in passande adjektiv i meningarna. Tänk på att böja adjektiven så att de passar i meningarna.

Adjetivos página 111

rojo blanco

enfadado alegre

grande pequeño

caro barato

página 118

Repetimos el verbo ser

nuevo viejo

1. Ana är min mamma.

2. Vad är klockan?

3. Vi är elever.

4. Mina kompisar är trevliga.

1. Tenemos dos bicicletas rojas

(röda)

2. Él vive en una casa

(stort)

3. He comprado una gorra

(ny)

4. ¡Uf! Estos pantalones son muy

(dyra)

5. Me gustan los caballos

(vit)

a. Ringa in rätt ord så att demonstrativt pronomen och ord passar ihop.

6. Mi hermana es muy

(glad)

1. – ¿Cuánto cuesta ese jersey / falda que está allí?

– 10 euros.

7. Esta chaqueta es demasiado

(liten)

2. – ¿ Qué te parecen estos pantalones / camisetas?

– Muy chulos.

8. Mi abuela es bastante

(gammal)

3. – ¿De quién es esa gorro / chaqueta que está sobre la mesa? – Es de Juan.

9. Mis padres están

(arga)

b. Ringa in rätt demonstrativt pronomen.

10. Voy a comprar este gorro. Es muy

(billig)

4. – No me gustan esos / ese perros. Parecen peligrosos.

– ¡Qué va!

5. – ¿Vais a comprar esos / esas zapatillas?

– Sí, creo que sí.

12

5. Jag är lång.

6. Är ni svenskar?

Pronombres demonstrativos

Pronombres demonstrativos página 114

6. – ¿Qué lleva esta / esto botella? – Agua, creo. c. Skriv det rätta demonstrativa pronomenet; este, esta, estos eller estas. 1. ¿Qué prefieres,

26 

falda o

2.

libro es muy divertido.

3.

personas quieren hablar contigo.

pantalones?

27 


13

Escucha – ¿Qué es esto? Lyssna och kryssa för vad det är som beskrivs. 1.

14

Un anuncio Du och några kompisar ska ha en loppis. Tillverka en flyer med reklam för loppisen. Du ska ha med vilka dagar och tider ni har öppet, vad ni säljer, om det finns något ätbart, adressen med enkel vägbeskrivning och vad pengarna går till. Utmaning! Skriv en slogan.

2.

3.

4.

5.

6.

28   

29 


13

Escucha – ¿Qué es esto? Lyssna och kryssa för vad det är som beskrivs. 1.

14

Un anuncio Du och några kompisar ska ha en loppis. Tillverka en flyer med reklam för loppisen. Du ska ha med vilka dagar och tider ni har öppet, vad ni säljer, om det finns något ätbart, adressen med enkel vägbeskrivning och vad pengarna går till. Utmaning! Skriv en slogan.

2.

3.

4.

5.

6.

28   

29 


15

El juego de las cosas Arbeta i grupper om 3–4 personer. Den som börjar tänker på en av sakerna på sidan. Övriga får i tur och ordning ställa ja- och nej-frågor för att försöka komma på vilken sak det är. Den som först gissar rätt får en poäng. – ¿Es algo que hay en el colegio? – ¿Es algo que se puede comer? – ¿Es redondo? – ¿Es la manzana?

30 

– No. – Sí. – Sí. – Sí, es correcto.

31 


15

El juego de las cosas Arbeta i grupper om 3–4 personer. Den som börjar tänker på en av sakerna på sidan. Övriga får i tur och ordning ställa ja- och nej-frågor för att försöka komma på vilken sak det är. Den som först gissar rätt får en poäng. – ¿Es algo que hay en el colegio? – ¿Es algo que se puede comer? – ¿Es redondo? – ¿Es la manzana?

30 

– No. – Sí. – Sí. – Sí, es correcto.

31 


¡Qué bien! 9  ÖVNINGSBOK  Solé Prieto, Thalin & Östervald

Mariela Solé Prieto Ulrika Thalin Malin Östervald ¡Qué bien! är ett läromedel i spanska för årskurs 6-9. ¡Qué bien! 9 består av: • Textbok (ISBN 978-91-523-5409-4) • Övningsbok (ISBN 978-91-523-5653-1) • Lärarhandledning online pdf inkl. facit (ISBN 978-91-523-5658-6) • Lärarens ljudfiler online mp3 (ISBN 978-91-523-5657-9) • Övningsmästaren (www.ovningsmastaren.se) Textbokens ljudfiler, ordträning och övningar.

Mariela Solé Prieto Ulrika Thalin Malin Östervald

ISBN 978-91-523-5653-1

Profile for Smakprov Media AB

9789152356531  

9789152356531  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded