9789152354780

Page 1


Hej! Det här häftet är indelat i tre delar: läsa, skriva och diskutera. I den första delen, läsa, får du tips på hur du kan bli bättre på att förstå och analysera texter. Du får även träna på att skriva svar på läsförståelseuppgifter. I den andra delen, skriva, får du välja mellan tre skrivuppgifter. Du ska skriva en text och sedan arbeta med självbedömning och kamratrespons. I den tredje delen, diskutera, har du möjlighet att träna på att presentera och diskutera några texter från häftet. Längst bak hittar du en ordlista.

Lycka till!

SANOMA UTBILDNING


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25, Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Redaktion: Per Olsson, Oskar Lindmark Granskare: Susanne Risberg Grafisk form: Kurppa Hosk, Anders Wikberg Pejlo träning Svenska åk 9 ISBN 978-91-523-5478-0 Tredje upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud!

Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Baltoprint, Litauen 2018


Innehållsförteckning DEL 1: LÄSA Lässtrategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Läsförmågor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Svarsteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Texter och uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Konsten att döda zombies av Linn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Tjejer, dataspel och teknik av Maria Wetterstrand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Nätmobbningen är allas ansvar av Johanna Nilsson och Lars Arrhenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Tal vid prisutdelningsceremoni av Jason Diakité (Timbuktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Tiggaren ger dig ett val och prövar dig som medmänniska av Elisabeth Åsbrink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Ett öppet brev till Beatrice Ask av Jonas Hassen Khemiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Pälsen av Hjalmar Söderberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Dikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

DEL 2: SKRIVA Skrivuppgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Elevtexter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Texttyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

DEL 3: DISKUTERA Muntlig uppgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Facit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Källförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78


Publicerad på tjejkraft.se 12 oktober, 2013 by Linn

Konsten att döda zombies Igår var en stor dag för mig – jag fick äntligen börja spela det nya tv-spelet The Last of Us. Efter nästan ett år av väntan har det släppts, och jag var dessutom tvungen att vänta på en ny hårddisk till mitt playstation innan jag kunde skaffa spelet! Otålig och förväntansfull satt jag alltså där på en lördagskväll och spelade till klockan två på natten – och det var värt all väntan. För er som inte hört talas om The Last of Us innan, så handlar det om en man vid namn Joel och fjortonåriga Ellie, som måste ta sig igenom en värld där människor blivit smittade av ett zombieliknande virus, eftersom Ellie kan vara nyckeln till att hitta ett botemedel. Att en cool ung tjej är en av huvudrollerna gör det ännu roligare att spela!­ Men det var inte bara faktumet att spelet var fantastiskt välgjort som gjorde mig så glad. Det var det att jag, för första gången i mitt liv, inte mest satt bredvid och tittade på. Jag har alltid älskat att vara med när folk spelar bra spel; det är som att titta på en riktigt spännande film, och samtidigt få vara med och påverka. Att få peka ut skatter eller redskap som den som spelar inte lägger märke till. Vara med och lösa gåtor eller pussel av olika slag. Men nu var det alltså jag som skulle gå runt och skjuta på infekterade zombies, och smyga upp bakom fiender för att komma vidare. Och jag kan väl konstatera att jag inte är någon naturbegåvning när det kommer till att hantera playstationkontroller – att jag faktiskt fick iväg ett skott i rätt riktning (eller alls) hörde till ovanligheterna, och min spel- karaktär lyckades jag döda oräkneliga gånger. Men det gör ingenting, för nästa helg smäller det igen, och då kommer jag att vara lite bättre än igår! Spelar ni några spel, och i så fall, vilka är favoritspelen?

22

Kopiering förbjuden


Pejlo träning åk 9 Svenska

DEL 1– LÄSA

Hitta efterfrågad information 1. Hur gammal är Ellie i The Last of Us?

2. På vilken tv-spelskonsol spelar Linn The Last of Us?

A Xbox B Nintendo C Playstation

Dra enkla slutsatser 3. Hur skilde sig spelupplevelsen för Linn när hon spelade The Last of Us jämfört med andra spel?

★★

A Hon spelade själv för första gången. B Hon spelade till klockan två på natten. C Hon fick skjuta på infekterade zombies.

Sammanför och tolka information och idéer samt reflektera 4. Hur ser Linn på sin egen spelbegåvning?

★★

A Hon känner sig som en naturbegåvning. B Hon känner att hon utvecklats mycket. C Hon känner att hon har mycket att lära.

Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag 5. Är Linns inställning till The Last of Us främst positiv eller negativ? Stöd din åsikt med minst två exempel.

★★★

Kopiering förbjuden

23


Del 2 Skriva Skrivuppgift Nedan kan du läsa tre skrivuppgifter. Du ska välja en av uppgifterna och skriva en text. Läs igenom alla tre uppgifter och fundera vilken av dem som passar dig bäst.

1. BIDRAG TILL NÄTTIDNING Miljön är ett ämne som alltid är aktuellt. Nättidningen Miljön idag efterlyser ungdomars syn på miljön. Du bestämmer dig för att bidra med dina tankar. Skriv ditt bidrag till nättidningen. Resonera om miljön. Lyft fram dina tankar om vad vuxna och ungdomar gör idag och vad vi mer kan göra för att bidra till en bättre miljö. Ge exempel från dina egna erfarenheter. Beskriv din framtidsbild.

2. NOVELL Nedan kan du läsa början på en novell. Om du väljer den här uppgiften ska du skriva klart novellen och hitta på en lämplig rubrik. Lycka till! Han tittade ut genom det trasiga fönstret. Det som hade börjat som en vanlig dag hade nu förvandlats till något helt annat. De många känslorna bubblade i honom, hur kunde allting ändrats så snabbt? Det hela började med …

3. KRÖNIKA OM INSIKTER Tidningen Ungdom letar efter ungdomars insikter. Du har nu chansen att bidra med en krönika. Skriv din krönika om en insikt som format dig som människa. Berätta hur du fick den och bygg vidare med ett resonemang om insikter. Resonera om det var en positiv eller negativ upplevelse. På vilket sätt har insikten påverkat dig?

56

Kopiering förbjuden


Pejlo träning åk 9 Svenska

DEL 2– SKRIVA

Fundera kring följande innan du börjar skriva: • Vad ska texten handla om? • Vad vill du skriva om i inledningen? • Hur vill du avsluta din text?

Några skrivtips • Skaffa inspiration! Läs texter av den texttyp som du ska skriva. • Lek med språket och testa olika meningar för att se vilken som passar bäst. • Våga uttrycka känslor, överdriv gestaltningar och beskrivningar för att få bättre effekt.

Checklista När du skrivit klart din text kolla och checka av i listan. Har du anpassat din text till vad som står i instruktionerna? Har du en genomtänkt inledning och avslutning? Har du utvecklat dina tankegångar? (Krönika och Bidrag till nättidning) Har du gestaltande beskrivningar? (Novell) Har du en koppling mellan inledningen och avslutningen? Har du gjort styckeindelning? Är ditt ordval anpassat till uppgiften och texttypen? Har du en varierad meningsbyggnad? Har du stavat rätt och satt ut rätt skiljetecken?

Kamratrespons • Läs igenom en text av en klasskamrat och svara på följande frågor: • Vad är bra med texten? • Finns det något som kan förbättras med texten? • På sidorna 58–63 kan du läsa tre elevexempel.

Kopiering förbjuden

57


Pejlo träning åk 9 Svenska

DEL 3– DISKUTERA

Del 3 Diskutera Muntlig uppgift Förberedelse a) Sitt i grupper om 3-4 personer. b) Varje gruppmedlem tilldelas en text att fördjupa sig i:

1. Tjejer, dataspel och teknik

2. Pälsen

3. Tiggaren ger dig ett val och prövar dig som medmänniska

4. Nätmobbingen är allas ansvar

c) Varje gruppmedlem förbereder sig inför diskussionen genom att:

 läsa igenom sammanfattningen av texten de tilldelats tyst för sig själv,

 läsa igenom ”frågor att fundera över” och ”diskussionsfrågan”,

 fundera över vad de själva tycker genom att skriva ner tankar och funderingar.

Diskussion Under diskussionen så turas gruppmedlemmarna om att vara diskussionsledare. Diskussionsledarens roll är att se till att alla kommer till tals, att gruppen håller sig till ämnet och att avsluta och sammanfatta diskussionen. Diskutera en text i taget: a) Diskussionsledaren inleder med att läsa sammanfattningen av sin text. Sedan presenteras diskussionsfrågan. Den person som har text 1 börjar och efter att diskussionen är slut fortsätter gruppen i turordning (1, 2, 3 och 4).

Kopiering förbjuden

b) När diskussionsfrågan presenterats så är ordet fritt men diskussionsledaren ansvarar för att alla får komma till tals och att fördela ordet. Tänk på att diskussionsledaren också ska delta aktivt i diskussionen. c) Diskutera varje fråga i 3-8 minuter. Det är diskussionsledarens ansvar att gruppen håller tiden. Innan diskussionen avslutas ska diskussionsledaren sammanfatta vad som sagts, till exempel vilka ämnen som tagits upp, vad gruppen var överens eller oense om och vad gruppen kommit fram till. För att förbereda sammanfattningen är det bra om diskussionsledaren tar anteckningar under diskussionen.

Tre tips: Samarbeta och delta aktivt: Tänk på att hela tiden hjälpas åt genom att ställa följdfrågor och att turas om. Var positiv, öppen och intresserad. Förklara och ge exempel: Jämför med dina egna erfarenheter eller sådant du hört talas eller läst om. Din åsikt blir tydligare och mer trovärdig om du har exempel att backa upp dem med. Bredda och fördjupa: Försök att tänka längre och djupare när du diskuterar. Till exempel genom att ta upp en del av ämnet som ingen nämnt eller genom att försöka se ämnet ur ett nytt perspektiv.

69Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.