9789152353738

Page 1

FÖRÄNDRINGSPRINCIPEN

Skapa en kultur av förändring och omvärldsanalys Bobo af Ekenstam Pär Lager


FÖRÄNDRINGSPRINCIPEN

Skapa en kultur av förändring och omvärldsanalys Bobo af Ekenstam Pär Lager SANOMA UTB ILDN I NG

inlaga_Forandringsprincipen.indd 3

2019-03-18 11:17


SANOMA UTBILDNING Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Webbplats: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Sanoma Utbildning har funnits sedan 1993 och är ledande inom läromedel i Sverige. Förlaget ger även ut litteratur inom ledarskap och näringsliv.

Förläggare: Anne Laurella Redaktör: Pernilla Karlsson Formgivning: Lisa Zachrisson Förändringsprincipen. Skapa en kultur av förändring och omvärldsanalys isbn 978-91-523-5373-8 © 2019 Bobo af Ekenstam, Pär Lager och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access, är för­ bjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Balto Print, Litauen 2019

inlaga_Forandringsprincipen.indd 4

2019-03-18 11:17


Innehåll Förord 8 Inledning 11 DEL 1 – UTMANINGEN 16

Kapitel 1. Förändringsprincipen 18 Förändring i takt med omvärlden 19 • Alla organisationers främsta utmaning 23 • Framgångsrika ledare jobbar med förändring 26 Kapitel 2. Förändring snabbt, osäkert och långsamt 28 Snabbt 28 • Osäkert 31 • Långsamt 33 Kapitel 3. Forskning, modeller och tankar om förändring 36 Vi är inte så rationella som vi tror 36 • Neurovetenskap 37 • SCARF-modellen 40 • Tänka snabbt och långsamt 43 • Nudging – en knuff i rätt riktning 51 • ”Not invented here” 52 • Growth mindset för organisationer 57 • Change management – några modeller 60 • Medarbetarnas roll 65 Kapitel 4. Sverige – världens mest förändringsbenägna land? 66 Det började inte bra 66 • Världens mest innovativa land 68 • Världens mest extrema land 69 • Omvärldsanalys – unikt begrepp 71 • Varför just Sverige? 73 • På väg att tappa försprånget? 74

inlaga_Forandringsprincipen.indd 5

2019-03-18 11:17


DEL 2 – PROBLEMET 80

Kapitel 5. Varför brister arbetet med omvärldsanalys? 82 Stort behov, lite verkstad 82 • Stora negativa konsekvenser 84 • Den negativa omvärldsspiralen 86 Kapitel 6. 14 vanliga brister i arbetet med omvärldsanalys 89 1. Oklart syfte och mål 89 • 2. Få beslut, inget agerande 90 • 3. Brist på sense of urgency 93 • 4. Nice to know 94 • 5. Utbudsdriven analys 95 • 6. Övertro på rationellt agerande 96 • 7. Inte på agendan 98 • 8. Svårt lyfta blicken 99 • 9. Ses som mål, inte medel 100 • 10. Egen silo 101 • 11. Byråkratiskt fokus 102 • 12. Gammal och fel process 103 • 13. Ingen communicare 104 • 14. Ingen kultur 104 Kapitel 7. Omvärldsanalysens utveckling 106 Gammal modell 106 • Akademiskt intresse 109 • ISO 9001 110 • Därför behövs en ny modell 110 DEL 3 – LÖSNINGEN 112

Kapitel 8. Förändringsdriven omvärldsanalys 114 Förändringsprincipens konsekvenser 114 • Förändring + omvärldsanalys 116 • Vad är förändringsdriven omvärldsanalys? 117 • Skapa en kultur 117 • Vad är en organisationskultur? 118 Kapitel 9. Från projekt till kultur 120 Ett nytt synsätt 121 • En modell med två axlar 123 • Fyra arke­typer 126 • Självskattning och index 129 Kapitel 10. Sex framgångsfaktorer och tips 136 Förnyare och förebild 136 • Tänd fyren 138 • Definiera spelplan och spelregler 142 • Behov av förändring 150 • Planerade förändringar 154 • Efterfrågad omvärldsanalys 172 • Fler och snabbare beslut 174 • Communicare – att göra gemensamt 176 • Konsekvenser 179

inlaga_Forandringsprincipen.indd 6

2019-03-18 11:17


DEL 4 – TIPS FÖR SMART SPANING OCH OMVÄRLDSANALYS 182

Kapitel 11. Ny kunskap bygger kunskapsorganisationen 184 Prioritering och fokus 185 • Lär av andra först 185 • Två nivåer av struktur 186 Kapitel 12. Smart spaning 187 AI och omvärldsanalys 187 • Tips för smart spaning 190 • Löpande spaning – enklare än du tror 190 Kapitel 13. Smarta metoder 198 De bästa metoderna 198 • Vilken modell passar till vad? 199 • Utökad SWOT 202 • PEST-analys 207 • Femkraftsmodellen 208 • Trendanalys 216 • Intressentanalys 224 • Positionering 226 • Benchmarking 227 • Respons­profilanalys 229 • Scenarioanalys 231 • KSF 235 • Struktur för källor 236 • So what-analys 239 DEL 5 – MEGATRENDER FORMAR FRAMTIDEN 240

Kapitel 14. Tio megatrender 242 1. Globalisering 242 • 2. Digitalisering 248 • 3. Urbanisering 254 • 4. Demografiutvecklingen 259 • 5. Hållbarhet 263 • 6. Transparens 267 • 7. Kunskapsrevolutionen 271 • 8. Mobiliteten 274 • 9. Socialiseringen 279 • 10. Individualismen 284 Slutord. Vad gör du på måndag? 288 Källor 293

inlaga_Forandringsprincipen.indd 7

2019-03-18 11:17


Förord VI SOM HAR skrivit den här boken, Pär Lager och Bobo af Ekenstam,

har känt varandra sedan mitten av 1990-talet. Vi möttes genom vårt gemensamma intresse för omvärldsanalys, trender, förändring och innovation. Sedan dess har vi haft löpande kontakt med varandra, även om våra karriärer har gått åt olika håll. Pär har haft mer operativa chefsroller och styrelseuppdrag medan Bobo har varit konsult, entreprenör och utbildare. Vi drivs av att alltid lära oss mer, förändra oss själva och hur vi arbetar. Genom åren har vi alltid längtat till våra återkommande långluncher, även om de ofta har lett till att vi utmanat varandra till smärtsamt nytänkande. Vi har båda också arbetat som lärare på Berghs School of Communication i Stockholm, som med alla sina nytänkande studenter och lärare fungerat som en tryckkokare för nya idéer och sju gånger utsetts till världens bästa kommunikationsskola. I september 2017 började vi prata om att skriva en bok om omvärldsanalys tillsammans. Det finns en uppsjö böcker inom vårt ämnesområde, både svenska och internationella. De utgår alla från samma grundteori, nämligen den gamla modellen för arbetet med omvärldsanalys, the intelligence cycle, som har sitt ursprung i det militära. Svenska företag och organisationer har ur ett internationellt perspektiv tidigare varit ledande i arbetet med omvärldsanalys. Arbetet har skapat stort värde och är en viktig förklaring till att Sverige utvecklats till ett av världens mest innovativa länder. Men 8

F Ö RO R D

inlaga_Forandringsprincipen.indd 8

2019-03-18 11:17


på senare år ser vi att väldigt många organisationer har startat omvärldsanalysprojekt utan att lyckas, man har försökt en period och sedan lagt ner sina initiativ och enheter. Andra har fortsatt men upplevt att det som kommit ut från arbetet med omvärldsanalys varit svårt att dra nytta av eller mindre meningsfullt. Arbetet med omvärldsanalys har helt enkelt sällan eller aldrig lett till några beslut om förändring och utveckling. Samtidigt har behovet av just förändring och utveckling ökat, det har kanske aldrig varit större och viktigare än nu. Vi bestämde oss för att verkligen ta tag i frågan vad som var fel och vad som kunde göras bättre. I uppstarten av bokprojektet fokuserade vi på inläsning av både ny och äldre litteratur och forskning. Vi samtalade med en stor mängd organisationer och personer, som mer eller mindre framgångsrikt har arbetat med omvärldsanalys och förändring. Vi gick också igenom vår egen erfarenhet av arbete med såväl egna som andras organisationer. Varför har vissa organisationer lyckats och andra inte? Efter en kreativ skrivarhelg i en stuga uppe i de jämtländska fjällen våren 2018 stod det helt klart för oss varför så många omvärldsanalysprojekt hade gått under och givit så lite nytta till sina organisationer. Vi upplevde att vi var någonting riktigt viktigt på spåren, och från den helgen har arbetet med boken haft en klar och tydlig inriktning. Vi tycker att vår gemensamma bakgrund passar väl för att ta tag i utmaningen med välbehövligt nytänkande inom detta ämnesområde. Tillsammans har vi mer än 50 års erfarenhet av omvärldsanalys, strategiarbete och ledarskap. Vi har utbildat över 4 000 personer i omvärldsanalys och gett drygt 2 500 föreläsningar i ämnet. Över 300 organisationer har vi arbetat med för att få igång omvärldsanalys. Vi har suttit i fler än 20 olika styrelser. Och vi har själva arbetat mer än 40 år som vd och ledare för olika organisationer, allt från offentlig sektor till börsnoterade bolag, ägarledda bolag, startups, NGO:s och egna bolag.

FÖRÄNDRINGSPRINC IPE N

inlaga_Forandringsprincipen.indd 9

9

2019-03-18 11:17


Underlaget till boken kommer huvudsakligen från tre områden. För det första från vår egen erfarenhet som ledare, rådgivare och utbildare. För det andra från andra ledare och organisationer som delat med sig av erfarenheter och kunskap. För det tredje från svensk och internationell forskning om ledarskap, omvärldsanalys, förändring och innovation. Ibland har vi fått oss tankeställare under författandet, när vi insett hur aningslösa vi själva varit när vi undrat varför så många misslyckas med omvärldsanalys. Idéerna som kommuniceras i boken har dock gett oss enorm energi. Vi är övertygade om att den kommer att förändra synen på omvärldsanalys och vikten av kopplingen till förändring. Vår innerliga förhoppning är att boken ska kunna ligga till grund för ett helt nytt sätt att arbeta med förändring och omvärldsanalys och leda till bättre fungerande organisationer framöver, för behovet har aldrig varit större. Stockholm i mars 2019 Bobo af Ekenstam och Pär Lager

10

F Ö RO R D

inlaga_Forandringsprincipen.indd 10

2019-03-18 11:17


Inledning handlar om en utmaning, ett problem och en lösning. Den ger en verktygslåda som hjälper dig att nå resultat. Målet är att skapa en kultur präglad av förändringsdriven omvärldsanalys som banar väg för fler och snabbare beslut i syfte att nå uppsatta mål och bli en ständig förnyare och förebild. Utmaningen handlar om att alla organisationer påverkas av förändringar i omvärlden. Antingen snabba, osäkra eller långsamma. Snart sagt alla organisationer delar utmaningen i att hantera förändringar på ett effektivt sätt. Förändringar är svåra att upptäcka och ännu svårare att hantera. Svårast av allt är att förändra sig själv, sin organisation. Problemet består i att den dominerande modellen för att arbeta med omvärldsanalys är fel. Den bygger på gamla uppfattningar som inte rimmar med dagens utmaningar och förutsättningar och måste uppdateras radikalt. Lösningen ligger i att skapa en kultur i organisationen som präglas av förändringsdriven omvärldsanalys. Den vilar på en grund, ett perspektiv som vi kallar förändringsprincipen. En kultur präglad av förändringsdriven omvärldsanalys fun­ gerar inte som ett plåster på problemet. Inte heller handlar det om en medicin mot symptomen. Det handlar om att hitta roten till sjukdomen. Lösningen är helt enkelt ett vaccin mot tröghet i förändring. Man måste få omvärldsanalys att fungera som ett effektDEN HÄR BOKEN

FÖRÄNDRINGSPRINC IPE N

inlaga_Forandringsprincipen.indd 11

11

2019-03-18 11:17


fullt beslutsunderlag för alla medarbetare. Just det, alla. Inte enbart ledningsgruppen eller cheferna. Men vi stannar inte vid att presentera en modell i teorin eller argumentera för ett nytt perspektiv. Vi visar också i praktisk handling hur kulturen kan skapas. Vi presenterar case, framgångsfaktorer, verktyg och tips på hur du och din organisation kan lyckas. Boken är till för dig som vill arbeta i organisationer som inte endast överlever, utan utvecklas till att bli ledande. Du är antingen en ledare själv, en framtida ledare eller en medarbetare som vill ta ansvar och påverka. Eller så vill du i rollen som rådgivare, konsult eller styrelseledamot hjälpa andra organisationer att lyckas. Boken är uppbyggd kring en tanke och struktur som ska hjälpa läsaren att få en god översikt över innehållet och hitta de viktigaste insikterna och råden. Du kan välja att antingen läsa boken från pärm till pärm, eller att läsa de kapitel och avsnitt som du finner mest intressanta och personligen relevanta just för stunden. Vi ser texten som en guide i arbetet med att skapa förändringsdriven omvärldsanalys. En varning utfärdas dock för att börja med bokens fjärde del. Du kommer snart att förstå varför. Vi vill också redan nu varna läsaren för en kommande känsla av prestationsångest. Boken presenterar en idealmodell att arbeta efter samt mängder av tips och idéer. Det är inte möjligt, kanske inte ens önskvärt, att följa alla bokens råd, modeller och processer. Tvärtom handlar det om att ta in andemeningen och därefter plocka väl valda delar av bokens alla uppslag och testa dem i den egna verksamheten. Dessutom hoppas vi att du kommer på egna, kanske helt nya idéer och smarta aktiviteter. Vi vill att boken ska fungera som en katalysator för din egen erfarenhet och kreativitet. I bokens första del presenteras förändringsprincipen och utmaningarna med förändring. Det handlar om snabba, osäkra och långsamma förändringar som påverkar alla organisationer. Där­ efter går vi djupare och uppmärksammar forskning och teorier kring hur biologiska och psykologiska aspekter påverkar vår för12

INLEDNING

inlaga_Forandringsprincipen.indd 12

2019-03-18 11:17


måga till beslut och förändring. Sedan tittar vi på hur det kommer sig att Sverige är ett så innovativt och förändringsbenäget land, där arbetet med omvärldsanalys tidigare hållit hög internationell klass. Del 2 tar tag i problemet med att omvärldsanalysarbetet helt enkelt inte fungerar. Vi ger vår bild av varför arbetet ofta misslyckas och ger exempel på vanliga fel som begås. Därefter följer en kort genomgång av omvärldsanalysarbetets ursprung och utveckling, som riktar sig till dig som är extra intresserad av områdets dna. Den tredje delen ägnas åt att presentera lösningen – eller rättare sagt lösningarna. Här beskrivs modellen för en kultur präglad av förändringsdriven omvärldsanalys och ett index för självskattning. Vi lyfter fram sex framgångsfaktorer bakom organisationer som antingen skapat eller förstärkt sitt arbete med förändringsdriven omvärldsanalys. Vi ägnar extra tid till att presentera en riktig innovation i arbetet: planerade förändringar. Här finns en stor mängd exempel och förslag på praktiska åtgärder och verktyg som du som läsare kan testa. I den fjärde delen kommer våra egna rekommendationer och förslag till hur ett effektfullt arbete med omvärldsanalys rent praktiskt kan bedrivas och implementeras. Med utgångspunkt i vår egen erfarenhet av vad som verkligen fungerar, presenterar vi både nya perspektiv och beprövade modeller kring hur omvärldsanalys­arbetet får hävstångseffekt och leder till beslut om förändring. För när en kultur präglad av förändringsdriven omvärldsanalys skapats finns en stark efterfrågan på ny och löpande kunskap, som kan mötas och förstärkas av både kreativa och etablerade processer och strukturer för omvärldsanalys i toppklass. Du kommer även att få tips på hur du själv kan jobba för att bli riktigt vass på att spana och analysera. I den avslutande femte delen presenterar vi tio aktuella megatrender som påverkar hela samhället, din organisation och dig. Det är din uppgift att avgöra vilka trender som är viktigast för dig och din organisation. Vad behöver ni öka er kunskap om samt förändra och utveckla? FÖRÄNDRINGSPRINC IPE N

inlaga_Forandringsprincipen.indd 13

13

2019-03-18 11:17


Sträckläs boken eller gå direkt på de delarna som du tror kan hjälpa dig och din organisation just nu. Men börja inte med del 4, för att ta till dig den behöver du lite bakgrund. När du har läst boken vill vi gärna ha din feedback. Vi lever som vi lär och strävar alltid efter mer kunskap, förändring och utveckling. Självklart kommer vi att dela med oss av den kunskap vi och du som läsare tillsammans skapar. Kunskap är bara makt om man delar den.

14

INLEDNING

inlaga_Forandringsprincipen.indd 14

2019-03-18 11:17


inlaga_Forandringsprincipen.indd 15

2019-03-18 11:17


DEL 1 – UTMANINGEN ”Everything changes and nothing stands still.” herakleitos

I DEN HÄR första delen tar vi oss an alla organisationers kan-

ske främsta utmaning: att hantera och arbeta med förändring, snabb, osäker eller långsam. Som en grund till bättre förståelse av förändring presenterar vi förändringsprincipen. Den utgör ett grundfundament för arbetet med att skapa en kultur präglad av förändringsdriven omvärldsanalys. Vi fördjupar oss sedan i svårigheterna med förändring och vänder oss till forskningen för att bättre förstå både utmaningar och möjligheter. Första delen avslutas med en analys av Sverige som land vad gäller innovation och förändring. Vad kan vi lära oss av historien och vad kommer krävas för att landet och alla organisationer och företag även i fortsättningen ska hålla världsklass?

inlaga_Forandringsprincipen.indd 16

2019-03-18 11:17


inlaga_Forandringsprincipen.indd 17

2019-03-18 11:17


KAPITE L 1

Förändringsprincipen och lägg märke till vilka känslor som kommer upp i dig. För vissa är det känslor av osäkerhet och obehag, för andra spänning. Ordet förändring är väldigt laddat. Vi har olika syn på och erfarenhet av förändring. Den kan innebära lust eller olust, möjligheter eller hot, glädje eller sorg. Känslan, och de bilder du får upp, är ganska säkert beroende av om förändringarna handlat om dig själv eller om andra och om de varit initierade av dig eller någon annan. Helt enkelt om du haft kontroll på förändringen och dess effekt på just dig. Tänk efter igen. När gjordes senast en förändring i din organisation? Vad handlade den om och vem initierade den? Har förändringen lett till de resultat du förväntade dig? Blev saker bättre eller sämre? Det är vanligt med motstånd till förändring när det handlar om en själv eller ens egen organisation. Men att förändring är viktigt är självklart. Förändring är också svårt, mycket svårt. För att lyckas med förändringsarbete, såväl individuellt som organisatoriskt, krävs rätt kunskap och insikter om omvärlden. Utan kunskap och insikt, utan sense of urgency eller uppenbar anledning till förändring, saknas förutsättningar för effektivt förändringsarbete. TÄNK PÅ FÖRÄNDRING

18

DE L 1 – UTMAN I NGE N

inlaga_Forandringsprincipen.indd 18

2019-03-18 11:17


FÖRÄNDRI NG I TAKT ME D OMVÄRLDE N Förändringsprincipen handlar om att förändra sin verksamhet i harmoni med omvärldens förändringar. Utmaningen är att allt runtomkring oss förändras konstant. Vissa förändringar sker så långsamt att vi knappt uppfattar dem överhuvudtaget, medan andra sker så snabbt att vi inte hinner förstå vad som händer. Att förstå och agera i takt med omvärldens förändringar är en av den största utmaningarna för ledare, medarbetare och hela organisationer idag. Vi börjar med att försöka förstå förändring på ett djupare plan genom att konstatera att det finns någon typ av universell kraft som påverkar allt. Vi kallar det för förändringskraft. Det är en kraft som gör att allting, utan undantag, ständigt förändras. Alltifrån levande organismer till fast materia. Till och med planeter, stjärnor och galaxer står i ständig förändring. Det vill säga, förändring sker hela tiden och är en naturlag. Ju större komplexitet, desto fler förändringar sker. Med komplexitet menas antalet saker som förändras, det vill säga att ju fler saker som är i förändring, desto fler förändringar totalt sett. Genom att vi blir fler människor som utvecklar fler samhällen, mer teknik, fler produkter och så vidare skapas det alltfler förändringar som påverkar oss. Därför upplever vi idag att saker och ting förändras som aldrig förr. Den uppfattningen har följt människan genom historien – vi har alltid tyckt att den tid vi lever i är satt under större förändringstryck än tidigare. Det är sant och förklaras av att komplexiteten ökar när vi blir fler människor på jorden som uppfinner, utvecklar och använder fler saker etcetera. Om vi själva, såväl individer som organisationer, ska agera på ett klokt sätt måste vi både se och förstå förändringarna och deras konsekvenser. Ju fler förändringar, desto större behov av kunskap. Och eftersom de flesta förändringar sker utanför oss själva kallar vi det omvärldskunskap. När omvärlden förändras ökar behovet av effektiv förändring av FÖRÄNDRINGSPRINC IPE N

inlaga_Forandringsprincipen.indd 19

19

2019-03-18 11:17


oss själva och våra organisationer. Vi kallar det förändringsförmåga. Men allt som händer i omvärlden påverkar oss förstås inte, utan det är vår exponering mot omvärlden som avgör hur många omvärldsförändringar som påverkar. Ju fler saker vi äger, ju fler affärs­ områden vår verksamhet har, ju fler marknader vi är på – desto större behov av såväl förändring som omvärldskunskap. Förändringshastigheten ökar också markant. En förklaring är att informationsspridningen ökar. När man får information om något nytt ökar sannolikheten för att man vidtar någon form av förändring. Man kanske köper en ny produkt, ändrar något beteende eller kanske till och med en värdering. Dagens digitala och globala värld gör att information sprids snabbare, och därför genereras fler och snabbare förändringar än tidigare.

Förändringsprincipen i ett nötskal JU MER KOMPLEXITET som adderas, av den egna organisationen eller utifrån, desto större exponering mot omvärlden och förändringar. Och ju effektivare informationsspridning, desto fler och snabbare förändringar. Detta skapar tillsammans ett ökat förändringstryck, vilket leder till större behov av omvärldskunskap och förändringsförmåga.

Det är anledningen till att många upplever att allt går så rasande fort i dagens komplexa samhälle och att det är svårt att hänga med. Tänk dig att du bor i ett enkelt hus på landsbygden vid en liten sjö och lever ett liv i självhushållning. Du är inte exponerad för någon större komplexitet och får inte så mycket information från omvärlden. Då är inte upplevelsen av att saker och ting förändras i ett rasande tempo särskilt påtaglig. Alltså: beroende på var vi och våra organisationer befinner oss är vi olika exponerade för förändring.

20 D E L 1 – U T M A N I N G E N

inlaga_Forandringsprincipen.indd 20

2019-03-18 11:17


90 mm

150 mm

20 mm

AF EKENSTAM • LAGER FÖRÄNDRINGSPRINCIPEN

Morgondagens brutala förändringstempo måste mötas med nya och radikala grepp. Utmaningen består i att dagens organisationer inte arbetar tillräckligt med förändring. Problemet är bristande omvärldsanalys. Lösningen är att skapa en verksamhet som helt igenom präglas av förändringsdriven omvärldsanalys. I Förändringsprincipen får du veta hur det går till.

210 mm

FÖR ATT LYCKAS krävs det att inte bara ledaren, utan varje med­

arbetare är delaktig i förändringsarbetet. Det gäller att skapa en kultur. Författarna tar sin utgångspunkt i egen och andra ledar­ es erfarenhet samt i aktuell forskning och ger en unik inblick i hur effektivt förändringsarbete kan bedrivas i kombination med omvärldsanalys. De presenterar både de avgörande framgångsfak­ torerna och de praktiska verktygen som skapar resultat. Förändringsprincipen vänder uppochner på de traditionella principerna för omvärlds­analys. BOKEN VÄNDER SIG främst till ledare och beslutsfattare men kan

med fördel sättas i händerna på alla medarbetare och på så sätt involvera fler i arbetet med förändring och omvärldsanalys.

isbn 978-91-523-5373-8

150 mm

FÖRÄNDRINGSPRINCIPEN

Skapa en kultur av förändring och omvärldsanalys Bobo af Ekenstam Pär Lager

90 mm

BOBO AF EKENSTAM är vd och grundare av

Docere Intelligence AB som arbetar med om­ världsanalyser, trendanalyser och framtids­studier sedan 1988. Bobo är också en av grundarna till Buzzter som är Sveriges största trendsajt. Han är även verksam som föreläsare och utbildare inom omvärlds- och trendanalys på bland annat Berghs School of Communication, Nercia Utbildning och Campus Lidköping. Bobo har gästföreläst på olika universitet och högskolor, t.ex. Stockholms universitet, Hanken School of Economics i Helsingfors och Luleå tekniska universitet. Han är ansluten till talarförmedlingen Talarforum och föreläser ofta för såväl näringsliv som offentlig sektor.

PÄR LAGER är styrelseledamot i flera olika

organisationer, allt från Plan International och omsorgskoncernen Särnmark till tech startups som Sqore och Learnster. Pär skapar även ledar­ program för svenska och internationella organi­ sationer, deltar i forskningsprojekt samt föreläser och skriver böcker och artiklar om ledarskap. År 2017 kom hans bok Kommunikativt ledarskap i praktiken. Tidigare var Pär vd, sedan styrelseord­ förande, för Berghs School of Communication, flera gånger utsedd till världens bästa skola inom kommunikation. Pär har även en bakgrund som koncernchef i utbildningskoncernen Intendia Group, chef för affärsutveckling i börsbolaget Sifo Group, politiskt sakkunnig på Utbildnings­ departementet samt chef för omvärldsanalys på Svenska Spel.

9 789152 353738

omslag_Forandringsprincipen.indd 3 2

2019-03-15 14:18


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.