__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jag är klar med

1

KAPITEL

Kapitelsidor

Triumfen

Test

2

KAPITEL

2A

Kapitelsidor

Triumfen

Test

Triumfen

Test

3

KAPITEL

Kapitelsidor

4

KAPITEL

Kapitelsidor

Triumfen

Test

5

KAPITEL

Kapitelsidor

Triumfen

Test

Matte Direkt Triumf 2A består av fem kapitel. Varje kapitel innehåller kapitelstart, genomgångssidor, träningssidor och temauppslag. Sist finns Triumfen där uppgifterna passar att lösa i par eller grupp och resonera kring. Genomgångssidorna följs av träningssidor på tre olika nivåer. Därför finns Triumf 2A med blå, grön eller röd cirkel på omslaget. Matte Direkt Triumf 2A består av elevbok, testhäfte och ­lärarguide. Den digitala lärar­guiden innehåller interaktiva övningar, sånger och filmer. Digital färdighets­träning finns i Bingel.

KARIN BERGWIK är ­föreläsare, författare och lärare med mångårig erfarenhet av matematik­ undervisning.

PERNILLA FALCK är föreläsare, erfaren författare, lärarutbildare vid Uppsala universitet och har mångårig erfarenhet av matematikundervisning.

Bra jobbat! ISBN 978-91-523-4817-8

MD_Triumf_2AGB_blå_omslag_NY.indd 2-4

Karin Bergwik Pernilla Falck

2A 2020-01-07 11:14


4

KAPITEL

ттAddition – till tiotal,

tiotalsövergång

ттSubtraktion – från tiotal,

tiotalsövergång

ттBråk – lika stora delar

av en hel, tal i bråkform

28 + 5

102 1065_Triumf2A_kap4.indd 102

2019-12-16 13:59


33 – 5

Begrepp en hel bråk bråkform en halv en tredjedel andel en fjärdedel

103 1065_Triumf2A_kap4.indd 103

2019-12-16 13:59


Addition – till tiotal Addera till tiotalet.

Ta hjälp av tiokompisarna.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

38 + 2 = 40

Skriv talet som fattas.

39 +

= 40

47 +

= 50

23 +

= 30

32 +

= 40

46 +

= 50

74 +

= 80

35 +

= 40

41 +

= 50

98 +

= 100

Varje biljett har summan 60. Skriv talet som fattas.

56 +

+ 52

55 +

57 +

+ 51

58 +

54 +

+ 59

53 +

104

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 104

2019-12-16 13:59


Addition – repetera tiotalsövergång Addera först till 10, sedan resten.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8+5 8 + 2 + 3 = 13

Addera. Ta hjälp av tankebubblan. 9+1+4

7+3+3

6+4+1

9+5=

7+6=

6+5=

7+8=

8+8=

5+8=

8+3=

7+5=

9+9=

9+7=

8+6=

7+4=

Ringa in stolar med summan 12.

5 + 7 3 + 8 8 + 4 6 + 7

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 105

105 2019-12-16 13:59


6+4=

7+3=

16 + 4 =

27 + 3 =

2+8=

5+5=

32 + 8 =

45 + 5 =

1+9=

4+6=

51 + 9 =

64 + 6 =

Ta hjälp av tiokompisarna.

Skriv talet som fattas.

8+

= 10

9+

= 10

2+

= 10

18 +

= 20

29 +

= 30

32 +

= 40

5+

= 10

4+

= 10

3+

= 10

65 +

= 70

54 +

= 60

43 +

= 50

6+

= 10

7+

= 10

1+

= 10

26 +

= 30

87 +

= 90

71 +

= 80

106

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 106

2019-12-16 15:07


Visa additionen på tallinjen. Addera.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

9+3=

0

1

7+8= Räkna ut och måla. 12

grön

13

gul

14

blå

15

röd

9+4 5+7 9+6

9+5 8+7

8+4 6+8

7+6 7+5

6+6

5+8

6+9

7+7

KAPITEL 4 1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 107

107 2019-12-16 15:07


Addition – tiotalsövergång Addera först till tiotalet, sedan resten.

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

38 + 5 38 + 2 + 3 = 43

Fyll i och addera ental.

27 + 3 + 1

59 + 1 + 5

27 + 4 =

48 + 2 + 3

59 + 6 =

48 + 5 =

Addera. 77 + 3 + 5

35 + 5 + 2

77 + 8 =

108

86 + 4 + 4

35 + 7 =

86 + 8 =

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 108

2019-12-16 13:59


Addera.

46 + 7 =

29 + 7 =

67 + 8 =

53 + 9 =

84 + 7 =

38 + 5 =

76 + 5 =

39 + 4 =

27 + 7 =

83 + 8 =

48 + 6 =

58 + 4 =

Hur mycket har barnen tillsammans?

Astor

Bea

Cleo

Erik

Freja

Erik och Cleo

Freja och Astor

Svar:

Freja och Bea

Svar:

Erik och Astor

Svar:

Svar: KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 109

109 2019-12-16 13:59


Visa additionen på tallinjen. Addera.

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

69 + 4 =

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

68 + 7 =

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

65 + 9 =

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

87 + 6 =

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

86 + 5 =

110

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 110

2019-12-16 15:09


Addera.

9+8=

7+7=

19 + 8 =

17 + 7 =

29 + 8 =

27 + 7 =

9+4=

8+3=

39 + 4 =

48 + 3 =

89 + 4 =

58 + 3 =

6+6=

8+7=

26 + 6 =

38 + 7 =

66 + 6 =

78 + 7 =

KAPITEL 4 1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 111

111 2019-12-16 15:09


Subtraktion – från tiotal Subtrahera från tiotalet.

Ta hjälp av tallinjen.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

40 – 2 = 38

Subtrahera.

40 – 6 =

50 – 8 =

90 – 2 =

40 – 9 =

50 – 4 =

20 – 7 =

40 – 5 =

50 – 1 =

70 – 4 =

40 – 3 =

50 – 3 =

80 – 5 =

På en rad kan 30 personer sitta. 3 platser är tomma. Hur många personer sitter på raden?

Svar: Det hänger 60 lampor på scenen. 5 lampor är sönder. Hur många lampor är hela?

Svar:

112

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 112

2019-12-16 13:59


Subtraktion – repetera tiotalsövergång Subtrahera först till 10, sedan resten.

13 – 5 13 – 3 – 2 = 8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Subtrahera. Ta hjälp av tankebubblan. 12 – 2 – 5

11 – 1 – 2

13 – 3 – 3

12 – 7 =

11 – 3 =

13 – 6 =

14 – 8 =

16 – 9 =

18 – 9 =

15 – 6 =

14 – 5 =

15 – 9 =

11 – 7 =

13 – 8 =

16 – 7 =

Ringa in lampor med differensen 6.

11 – 6 12 – 6

15 – 8

13 – 7

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 113

113 2019-12-16 13:59


10 – 3 =

10 – 6 =

20 – 3 =

30 – 6 =

10 – 5 =

10 – 8 =

40 – 5 =

50 – 8 =

10 – 9 =

10 – 7 =

30 – 9 =

60 – 7 =

Ta hjälp av tiokompisarna.

Skriv talet som fattas.

10 –

=3

10 –

=9

20 –

= 13

40 –

= 39

10 –

=6

10 –

=2

50 –

= 46

30 –

= 22

10 –

=5

10 –

=7

50 –

= 45

40 –

= 37

114

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 114

2019-12-16 15:09


Subtrahera.

12 – 2 – 4

13 – 3 – 1

12 – 6 =

16 – 6 – 3

13 – 4 =

16 – 9 =

Orkestern ska spela 12 låtar. Den har spelat 7 låtar. Hur många låtar har orkestern kvar att spela?

Svar:

Ben fick 13 rosor efter föreställningen. Doris fick 5 färre. Hur många rosor fick Doris?

Svar:

KAPITEL 4 1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 115

115 2019-12-16 15:09


Subtraktion – tiotalsövergång Subtrahera först till tiotalet, sedan resten.

43 – 5 43 – 3 – 2 = 38

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Stryk och subtrahera ental.

31 – 1 – 2

54 – 4 – 5

31 – 3 =

35 – 5 – 3

54 – 9 =

35 – 8 =

Subtrahera. 62 – 2 – 4

21 – 1 – 3

62 – 6 =

116

84 – 4 – 1

21 – 4 =

84 – 5 =

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 116

2019-12-16 13:59


Subtrahera.

31 – 5 =

54 – 5 =

43 – 6 =

65 – 9 =

32 – 8 =

51 – 7 =

92 – 7 =

71 – 3 =

65 – 6 =

57 – 9 =

44 – 7 =

82 – 9 =

Ringa in rätt differens.

72 – 4

95 – 6

66 68 89 98

56 – 9

84 – 8

47 48

63 – 8 55

74 76

91 – 9 57

82

88

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 117

117 2019-12-16 13:59


Visa subtraktionen på tallinjen. Subtrahera.

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

72 – 5 =

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

74 – 8 =

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

78 – 9 =

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

93 – 7 =

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

95 – 8 =

118

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 118

2019-12-16 15:10


Subtrahera.

13 – 6 =

11 – 8 =

23 – 6 =

21 – 8 =

33 – 6 =

31 – 8 =

14 – 7 =

17 – 9 =

24 – 7 =

37 – 9 =

34 – 7 =

57 – 9 =

14 – 5 =

13 – 8 =

54 – 5 =

43 – 8 =

84 – 5 =

73 – 8 =

KAPITEL 4 1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 119

119 2019-12-16 15:10


Bakom scenen Hur många föremål finns i lådan? Räkna ut och måla. 41

blå

42

grön

43

gul

44

röd

45

brun

46

rosa

Det var 38 peruker. Nu är det 6 fler.

Här är det både addition och subtraktion.

Det var 52 näsor. Nu är det 9 färre.

Det var 53 hattar. Nu är det 8 färre. Det var 35 masker. Nu är det 7 fler.

Det var 37 flöjter. Nu är det 4 fler.

Det var 51 lampor. Nu är det 5 färre.

120

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 120

2019-12-16 13:59


Fortsätt talföljden.

42 40 38 31 35 39 62 67 72 97 91 85

Hur långt är det svarta bandet? Det röda bandet är 7 m längre än det gula. Det gula bandet är 46 m. Det svarta bandet är 8 m kortare än det röda.

Visa din lösning.

Svar:

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 121

121 2019-12-16 13:59


Räkna ut och skriv bokstaven. Ä

I

K

V

L

E

P

M

Titta noga! Här är det både addition och subtraktion.

R

16 18 19 26 37 41 52 58 60

43 + 9 =

= 26 − 8

52 + 8 = 35 + 6 =

= 25 − 6

49 + 9 =

= 34 − 8

10 + 8 =

= 20 − 4

9+7=

= 42 − 5

55 + 5 =

= 40 − 3

122

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 122

2019-12-16 15:11


6

9

45

8

Frejas bollar är blå. Hur många poäng fick hon?

Astors bollar är röda. Hur många poäng fick han?

Svar:

Svar:

Souads bollar är lila. Hur många poäng fick hon?

Cleos bollar är gula. Hur många poäng fick hon?

Svar:

Svar:

KAPITEL 4 1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 123

123 2019-12-16 15:11


Bråk – lika stora delar av en hel Figuren är delad i två lika stora delar.

Figuren är delad i tre lika stora delar.

Figuren är delad i fyra lika stora delar.

En halv är blå.

En tredjedel är blå.

En fjärdedel är blå.

Vilka figurer är delade i lika stora delar? Ringa in.

Den här figuren är inte delad i lika stora delar.

Hur många lika stora delar är varje figur delad i?

124

delar

delar

delar

delar

delar

delar

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 124

2019-12-16 13:59


Måla hälften av varje figur.

Måla en tredjedel av varje figur.

Måla en fjärdedel av varje figur.

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 125

125 2019-12-16 13:59


Vilka figurer är delade i två lika stora delar? Ringa in.

Vilka figurer är delade i tre lika stora delar? Ringa in.

126

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 126

2019-12-16 15:11


Måla hälften av varje figur.

Måla en tredjedel av varje figur.

Måla en fjärdedel av varje figur.

KAPITEL 4 1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 127

127 2019-12-16 15:11


Bråk – tal i bråkform 1  ​ en hel ​ __ 1

1 av delarna är rosa.

__ ​  1  ​

__ ​  1 ​   en halv 2

3

__ ​  1 ​   en tredjedel 3

Figuren har 3 lika stora delar.

__ ​  1 ​   en fjärdedel 4

Dra streck till rätt tal i bråkform.

__ ​  1  ​ 1

__ ​  1 ​  2

__ ​  1 ​  3

__ ​  1 ​  4

128

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 128

2019-12-16 14:00


Måla __ ​  1  ​ av varje figur. 3

Måla __ ​  1  ​ av varje figur. 4

Hur stor andel av varje figur är målad? Skriv i bråkform.

1 3

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 129

129 2019-12-16 14:00


Björn äter __ ​  1  ​ av tårtan. 2 Hur stor andel av tårtan blir kvar?

Svar:

Jamal äter __ ​  1  ​ av tårtan. 3 1 Alicia äter __ ​   ​  av tårtan. 3 Hur stor andel av tårtan blir kvar?

Svar:

1  ​av tårtan. Olle äter __ ​  1  ​ av tårtan. Du äter ​ __ 4 2 Hur stor andel av tårtan blir kvar?

Svar:

130

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 130

2019-12-16 15:12


Skriv bråkform och bokstav. en fjärdedel

1 4

B

N

A

B

Vilket blir ordet?

1 ​  ​ __ 1 ​  __ ​  1  ​ ​ __ 2

3

4

en tredjedel

hälften

en tredjedel

en halv Så här kan hela figuren se ut.

Här är __ ​ 1  ​ av en figur. 4 Hur kan hela figuren se ut? Ringa in.

KAPITEL 4 1065_Triumf2A_kap4 Bla.indd 131

131 2019-12-16 15:12


Triumfen Delar

begrepp resonemang

Vilken figur ska bort? Tänk först själv. Jämför figurernas likheter och skillnader. Vilka figurer hör ihop och vilken ska bort? Förklara för en kompis. ”Så här tänkte jag ...”, ”Hur tänker du?”

en halv en fjärdedel lika stora delar inte lika stora delar

Ta hjälp av begreppen.

132

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 132

2019-12-16 14:00


Flygande mattor

problemlösning

Giga har gjort en flygande matta. Hur stor andel av mattan är gul?

Svar:

Hur stor andel av mattan är grön?

Svar:

Måla mattan på ett annat sätt. Lika stor del av mattan ska vara gul, grön och rosa som på Gigas matta.

Jämför med en kompis och förklara hur ni tänkt.

KAPITEL 4

1065_Triumf2A_kap4.indd 133

133 2019-12-16 14:00


Jag är klar med

1

KAPITEL

Kapitelsidor

Triumfen

Test

2

KAPITEL

2A

Kapitelsidor

Triumfen

Test

Triumfen

Test

3

KAPITEL

Kapitelsidor

4

KAPITEL

Kapitelsidor

Triumfen

Test

5

KAPITEL

Kapitelsidor

Triumfen

Test

Matte Direkt Triumf 2A består av fem kapitel. Varje kapitel innehåller kapitelstart, genomgångssidor, träningssidor och temauppslag. Sist finns Triumfen där uppgifterna passar att lösa i par eller grupp och resonera kring. Genomgångssidorna följs av träningssidor på tre olika nivåer. Därför finns Triumf 2A med blå, grön eller röd cirkel på omslaget. Matte Direkt Triumf 2A består av elevbok, testhäfte och ­lärarguide. Den digitala lärar­guiden innehåller interaktiva övningar, sånger och filmer. Digital färdighets­träning finns i Bingel.

KARIN BERGWIK är ­föreläsare, författare och lärare med mångårig erfarenhet av matematik­ undervisning.

PERNILLA FALCK är föreläsare, erfaren författare, lärarutbildare vid Uppsala universitet och har mångårig erfarenhet av matematikundervisning.

Bra jobbat! ISBN 978-91-523-4817-8

MD_Triumf_2AGB_blå_omslag_NY.indd 2-4

Karin Bergwik Pernilla Falck

2A 2020-01-07 11:14

Profile for Smakprov Media AB

9789152348178  

9789152348178  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded