Page 1

zz

iCK

zz

iCK

ACK

K C A

LÄS RUMMET

I ZickZack Läsrummets övningsbok finns övningar att göra före och efter läsningen av texterna i ZickZack LÄSRUMMET

Läsrummets textsamling. Övningarna ger förförståelse och förkunskaper, tränar ord och begrepp samt kontrollerar läsförståelsen på, mellan och bortom raderna. I ZickZack Läsrummets textsamling får eleverna möta olika typer av texter, skrivna för olika syften och ändamål

Övningsbok

– skönlitteratur, dikter, brev, faktatexter, recensioner, manus och instruktioner är några exempel. Texterna är indelade i teman, som går att arbeta med i vilken ordning som helst. Med hjälp av texterna, olika lässtrategier och övningar

Åk

stöttas, utmanas och utvecklas elevernas läsförmåga.

3 ISBN 978-91-523-4615-0

9 789152 346150

ZZ_ÖB_omslag_ak3.indd 1

Karin Fällman-Bajagić Christina Hansson Susan Nieland

Övningsbok

Åk

3

2017-08-03 08:45


SANOMA UTBILDNING Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 00 Telefax 08-587 642 03 Redaktör: Karin Lönnqvist Grafisk form: Feri Fazeli/Fazeli form & illustration Illustrationer: s. 6, 10, 14, 17, 18, 34, 38, 48, 76, 78, 80 Feri Fazeli s. 22 Mats Vänehem s. 26, 29, 30, 32 Ola Gustavsson s. 21, 36, 37, 39, 50, 58, 90 Mia Olofsson s. 52, 56 Teresa Romano s. 66 Cecilia Heikkilä s. 82 Ilon Wikland s. 86, 87 Joanna Hellgren ZickZack Läsrummet, övningsbok, åk 3 ISBN 978-91-523-4615-0 © 2017 Karin Fällman-Bajagić, Christina Hansson, Susan Nieland och Sanoma Utbildning AB, Stockholm

Första upplagan Tredje tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus Copyright Access-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över­huvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mång­faldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2019

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 2

2019-02-28 11:15


zz iCK

ACK

LÄS R UM ME T

Karin Fällman-Bajagić Christina Hansson SUsan Nieland

Övningsbok

Sanoma Utbildning

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 3

Åk

3 2017-08-03 11:23


i nnehåll

Cirkus

Cirkus Flexibus • argumenterande 6

Cirkusens historia • beskrivande

10

Maria balanserar på lina • berättande

14

Balansövning • instruerande • återberättande 18 Järnåldern

Hur var det på järnåldern? • beskrivande

22

Ulf berättar • återberättande

26

Hur gjorde man en järnåldersyxa? • förklarande 30

Kvarnspelet • instruerande

32

Flytta

Emigrationen till Amerika • beskrivande

34

Katarinas resa till Amerika • återberättande

38

Brevet hem • argumenterande

44

Till främmande land • berättande

48

Flugor

Du lilla fluga • berättande

50

Så funkar flugan • beskrivande

52

En flugas livscykel • förklarande

56

Spindeln och flugan • berättande

58

Böcker Bokrecension • argumenterande

62

Den modiga purpursälen • berättande

66

Författare och illustratör • återberättande

70

Världsbokdagen • beskrivande • berättande

74

Möten

Bertie och lejonet • berättande

78

Ronja möter Birk • berättande

82

Katitzi flyttar hem • berättande

86

Klassrådsmötet • berättande • återberättande 90 Bedöm

94

4

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 4

2017-08-03 11:23


L Å M I den här boken får du träna på vad du kan göra ... före läsningen, så att texten blir lätt att förstå efter läsningen, för att kontrollera att du förstod det du läste.

Du kommer att behöva använda olika läsförståelsestrategier:

n vet det du reda v a lp jä h a T Leta ledtrådar i texten

Stanna upp och förtydliga Skapa en bild i huvudet

Förutspå och gissa om texten Ställ frågor Sammanfatta

5

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 5

2017-08-03 11:23


C

IR

KU

S

FÖRE L ÄSNINGEN

Cirkus Flexibus

A

Vem är vem? Skriv siffrorna vid rätt bild.

1. eldslukare

5. lindansare

2. akrobat

6. trollkarl

3. jonglör

7. clown

4. trapetskonstnär

8. cirkusdirektör

6

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 6

2017-08-03 11:23


FÖRE L ÄSNINGEN

B

Vilka ord rimmar? Skriv dem i samma spalt.

mat lat chaufför ballerina

C

kör smör fat direktör

gnällt mina tina tält

flina skällt snällt

I reklam använder man ofta rim.

akrobat

Vem behöver vad på cirkusen? Dra streck.

1. Eldslukaren behöver

en hatt.

2. Akrobaten behöver

en fackla.

3. Jonglören behöver

en mikrofon.

4. Lindansaren behöver

en trapets.

5. Trollkarlen behöver

en lösnäsa.

6. Clownen behöver

en lina.

7. Trapetskonstnären behöver

bollar.

8. Cirkusdirektören behöver

en vig kropp.

7

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 7

2017-08-03 11:23


EF TER L ÄSNINGEN

D

Svara på frågorna.

OO

PA 1. Var sätter Cirkus Flexibus upp sitt tält? e d ra rna

2. När kan du besöka Cirkus Flexibus? Kryssa i rutorna. 21 maj kl. 15.00

22 april kl. 15.00

23 maj kl. 15.00

22 maj kl. 13.00

25 maj kl. 15.00

22 maj kl. 15.00

mellan 3. Hur försöker affischen locka dig till cirkusen? ra derna

4. Hur mycket kostar det om du går tillsammans med en vuxen?

B ortom ra derna

5. Vilka olika konster kan en akrobat göra?

6. På vilka sätt kan en clown få publiken att skratta?

8

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 8

2017-08-03 11:24


EF TER L ÄSNINGEN

E

Läs reklambladet för Cirkus Flexibus. Fyll i rimorden.

1. Acke Akrobat äter popcorn i 2. Barbro Ballerina balanserar på sin 3. Det bästa som någonsin setts är fröken Mira på sin 4. Clownen Cleo faller platt lockar er till glada

F

Hitta på namn till artisterna. Se exemplen.

1. Akrobaten heter

Acke Akrobat.

2. Clownen heter

Clownen Cleo.

När två ord efter varandra börjar på samma bokstav kallas det allitteration.

3. Jonglören heter 4. Eldslukaren heter 5. Trollkarlen heter 6. Lindansaren heter 7. Direktören heter

9

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 9

2017-08-03 11:24


C

IR

KU

S

artist

FÖRE L ÄSNINGEN

Cirkusens historia

A

slant

manege dresserar försvarar

Skriv orden i rätt mening.

1. Scenen på en cirkus kallas 2. Sara

sin hund. Hon lär den konster.

3.

skrattar när clownen ramlar.

4. En

är samma sak som ett mynt.

5. Djur som får sitta i en bur hålls i 6. En militär

sitt land.

fångenskap 7. På en

arena

8. En

kan man se matcher och konserter. uppträder inför publik.

publiken 10

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 10

2017-08-03 11:24


EF TER L ÄSNINGEN

B

Läs texten och fyll i tabellen. När?

Var?

Vem? Vilka?

Vad?

För mer än

akrobater,

uppvisningar,

2 000 år sedan

dresserade djur,

strider mellan

jonglörer

olika lag konster med sin häst

Sverige

akrobater och hästar

C

Skriv rätt mellanrubrik ovanför meningarna.

För att få så stor publik som möjligt började cirkusarna därför flytta från stad till stad.

I det antika Grekland och i det gamla Romarriket fanns något som liknade cirkusar.

För att göra föreställningarna vackra och spännande används både musik och ljussättning.

11

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 11

2017-08-03 11:24


EF TER L ÄSNINGEN

D

Svara på frågorna.

OO

1. Varför började cirkusarna flytta runt? PA a n r e rad

me lla n ra derna

2. Vilka var publik när cirkusartisterna uppträdde på gator och torg?

3. Varför var det viktigt att cirkustälten var lätta att sätta upp och packa ihop?

Bortom 4. Vilka konster tror du att Astley kunde göra med sin häst? ra derna

5. Många människor vill förbjuda djur på cirkus. Varför det?

Sök på Vilda djur på cirkus. 6. Vilka länder har förbjudit vilda djur på cirkus? Sök information på internet.

12

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 12

2017-08-03 11:24


EF TER L ÄSNINGEN

E

Skriv färdigt meningarna.

1. Astley började använda clowner och lindansare för att

2. Man började flytta cirkusarna från stad till stad för att

3. Man använder musik och ljussättning i nycirkus för att

F

Skriv så många sammansatta ord du kan med ordet cirkus.

cirkusdirektör

G

Gör en cirkusaffisch från någon av tidsepokerna. Rita och skriv på ett papper.

13

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 13

2017-08-03 11:24


C

IR

KU

S

FÖRE L ÄSNINGEN

Maria balanserar på lina

A

Titta på bilderna och gissa vem som är vem. Skriv siffrorna vid bilderna.

1. Skäggiga damen Barbuda 2. Lindanserskan Maria 3. Eldslukaren Foguinho 4. Mormor Dona Maria Cecilia 5. Farfar Pedro 6. Lilla kusinen Quico

14

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 14

2017-08-03 11:24


EF TER L ÄSNINGEN

B Vem gjorde vad? Sätt kryss i rätt spalt. a Mari

o Quic

uda oguinho edro Barb F P

ria C a Ma n o D

ecilia

1. Drog Barbuda i skägget 2. Tände en tändsticka 3. Undersöker Marias ring 4. Påminner om nästa föreställning 5. Klev upp på en stol 6. Lyfte Maria högt i luften 7. Letade fram en bra lina 8. Gick till balkongen 9. Glömde att vara nervös

C I vilken ordning hände det? Numrera meningarna från 1–10. Foguinho slukade eld. Pedro hämtade en lina och satte upp den. Maria, Barbuda och Foguinho stod i dörren. Quico kom inspringande. Maria gick på lina över bordet och tårtan. Quico undersökte Marias ring. Maria träffade Dona Maria Cecilia. Pedro lyfte Maria högt upp luften. Alla ville att Maria skulle gå på lina. 15

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 15

2019-02-28 08:46


EF TER L ÄSNINGEN

D Svara på frågorna.

1. Varför slutade Foguinho att sluka eld efter ett tag? PA a n r e d ra OO

2. När använde Maria sin ring?

mellan 3. Varför pratade Maria med så låg röst? ra derna

4. Dona Maria Cecilia klev upp på en stol. Varför det?

5. Farfar Pedro sa kära like till Barbuda. Vad menade han med det, tror du?

Bortom 6. Dona Maria Cecilia ville inte att Maria skulle dansa på ra derna

lina. Varför det, tror du?

7. Maria tycker om att gå på lina. Hur märks det?

16

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 16

2017-08-03 11:24


EF TER L ÄSNINGEN

E

Lös ordflätan. 1. Dansar Maria på

6. Quico är Marias …

2. Tittar vi på i tält

7. Foguinho … eld

3. Hjälper Maria med balansen

8. Gör Maria på lina

4. Gör artister

9. Håller flera bollar i luften

5. En lindansare måste ha bra …

10. Ett annat ord för lina

1 2

L I

3

N

4

D 5

A

6

N 7 8

9

S A R

10

E

17

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 17

2017-08-03 11:24


C

IR

KU

S

FÖRE L ÄSNINGEN

BA LAN SÖ VN ING

A

Skriv tre förslag till varje fråga.

1. När behöver man ha bra balans?

2. Hur kan man träna upp sin balans?

3. Var på er skolgård går det att träna upp balansen?

18

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 18

2017-08-03 14:11


EF TER L ÄSNINGEN

B

Vad sa läraren och vad gjorde Eleni? Dra streck.

Läraren 1. Gå upp på bommen.

Eleni Jag höll rockringen i händerna.

2. Försök hitta jämvikten.

Jag gick framåt på bommen.

3. Gå framåt på bommen.

Jag försökte hitta jämvikten.

4. Testa hur mycket du kan

Jag gick upp på bommen igen.

luta dig åt sidan.

Jag gick upp på bommen. 5. Gå upp på bommen igen. 6. Håll rockringen i händerna.

C

Jag testade hur mycket jag kunde luta mig åt sidan.

Varför trillade Eleni ner när hon gick på bommen första gången?

Prova själv. Hur kändes det?

19

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 19

2017-08-03 11:24


EF TER L ÄSNINGEN

D

Svara på frågorna.

OO

PA 1. Hur gjorde Eleni för att hitta jämvikten? ra derna

2. Blev det lättare eller svårare att hålla balansen med rockringen? Varför?

mellan 3. Varför ramlade Eleni ner när hon lutade sig? ra derna

4. Jämför texterna på sidan 20 och 21. Vad är lika? Vad är olika?

20

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 20

2017-08-03 11:24


EF TER L ÄSNINGEN

E

Man kan göra balansövningar på en gungbräda också. Rita hur det kan se ut.

1. Två personer gungar och det är jämvikt.

2. Två personer gungar och det är inte jämvikt.

3. Tre personer gungar och det är jämvikt.

4. Tre personer gungar och det är inte jämvikt.

Var sitter personerna? Rit a enkla streckgubbar.

21

ZZ_ÖB_inlaga_ak3.indd 21

2017-08-03 11:24


zz

iCK

zz

iCK

ACK

K C A

LÄS RUMMET

I ZickZack Läsrummets övningsbok finns övningar att göra före och efter läsningen av texterna i ZickZack LÄSRUMMET

Läsrummets textsamling. Övningarna ger förförståelse och förkunskaper, tränar ord och begrepp samt kontrollerar läsförståelsen på, mellan och bortom raderna. I ZickZack Läsrummets textsamling får eleverna möta olika typer av texter, skrivna för olika syften och ändamål

Övningsbok

– skönlitteratur, dikter, brev, faktatexter, recensioner, manus och instruktioner är några exempel. Texterna är indelade i teman, som går att arbeta med i vilken ordning som helst. Med hjälp av texterna, olika lässtrategier och övningar

Åk

stöttas, utmanas och utvecklas elevernas läsförmåga.

3 ISBN 978-91-523-4615-0

9 789152 346150

ZZ_ÖB_omslag_ak3.indd 1

Karin Fällman-Bajagić Christina Hansson Susan Nieland

Övningsbok

Åk

3

2017-08-03 08:45

Profile for Smakprov Media AB

9789152346150  

9789152346150  

Profile for smakprov