9789152326640

Page 1

Mohamed Övningsbok

B

Resan hit är en serie med fyra lättlästa böcker för språkintroduktion och sfi studieväg 1. Textböckerna handlar om hur olika personer kom till Sverige och är skrivna för två nivåer – A och B. Övningsböckerna innehåller både muntliga och skriftliga övningar där man repeterar många ord och fraser för att kunna befästa språket. Lärarhandledningen beskriver metoden och innehåller kopieringsunderlag med övningar. Amir och Laila

- från Afghanistan

Hamid

- från Iran

Lak

- från Thailand

Mohamed

- från Somalia

Tiia Ojala Cover_Mohamed_ovningsbokB.indd 1

2019-12-06 08:55Sanoma Utbildning Postadress: Box 38013, 100 64 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 54, Stockholm www.sanomautbildning.se info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Redaktör/Projektledare: Susanne Risberg Grafisk form: Miber Illustrationer: Ingela Jondell Resan hit ISBN 978-91-523-2664-0 Mohamed Övningsbok-B © 2014 Tiia Ojala och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Andra upplagan Fjärde tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2020

01-64_Mohamed_ovningsbokB.indd 2

2019-12-06 09:01


Mohamed packar sin väska

Mohamed packar sin väska 1 Berätta. ● Vad behöver Mohamed? ● Vad säljer Mohamed? ● Vart vill Mohamed åka? ● Vad packar Mohamed i sin väska?

16

Mohamed – Övningsbok B


Mohamed packar sin väska

2 Rätt eller fel?

rätt

fel

Mohamed behöver pengar. .......................................... Han säljer sin bil. ............................................................... Han säljer sitt hus. ............................................................. Han packar sin väska. ..................................................... Han packar mycket saker. .............................................. Han packar lite saker. ...................................................... Han packar bara kläder. ................................................ Han packar lite kläder, bröd och sin mobil. ..................

Mohamed – Övningsbok B

17


Mohamed packar sin väska 3 Skriv svaren. Vad behöver Mohamed? ___________________________________________________________ Vad säljer Mohamed? ___________________________________________________________ Vart vill Mohamed åka? ___________________________________________________________ Vad packar Mohamed i sin väska? Han packar: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4 Skriv. Vad hade du i din väska när du kom till Sverige? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

18

Mohamed – Övningsbok B


Mohamed packar sin väska 5 Skriv bokstaven. Dra streck till rätt bild.

en gr__pp

en v__ska

kläd__r

en m__bil

br__d

Mohamed – Övningsbok B

19


Mohamed packar sin väska

6 Skriv orden. packar pengar säljer kläder

Mohamed behöver ______________________________________ . Mohamed _________________________________________ sitt hus. Mohamed ______________________________________ sin väska. Mohamed packar lite _______________________________ , bröd och sin mobil. 7 Skriv verben.

20

nu

förut

packar

_______________________________________________

behöver

_______________________________________________

säljer

_______________________________________________

Mohamed – Övningsbok B


Mohamed är hungrig och trött

Mohamed är hungrig och trött 1 Berätta. ● Vem går Mohamed med? ● När går Mohamed? ● Hur mår Mohamed? ● Vad har Mohamed med sig? ● Vart vill Mohamed? ● Vad vill han inte?

Mohamed – Övningsbok B

21


Mohamed Övningsbok

B

Resan hit är en serie med fyra lättlästa böcker för språkintroduktion och sfi studieväg 1. Textböckerna handlar om hur olika personer kom till Sverige och är skrivna för två nivåer – A och B. Övningsböckerna innehåller både muntliga och skriftliga övningar där man repeterar många ord och fraser för att kunna befästa språket. Lärarhandledningen beskriver metoden och innehåller kopieringsunderlag med övningar. Amir och Laila

- från Afghanistan

Hamid

- från Iran

Lak

- från Thailand

Mohamed

- från Somalia

Tiia Ojala Cover_Mohamed_ovningsbokB.indd 1

2019-12-06 08:55