9789151102931

Page 1

Delkurs 1 och 2

STEPPING STONE är ett läromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning men kan även med fördel användas på gymnasieskolans introduktionsprogram. Serien består av tre delar som tillsammans täcker grundskolans kurs.

DALIN HANSON

stepping stone

Delkurs

511-0293-1

• Elevwebb med självrättande övningar, engelsk-

engelska ordlistor, studieguider, länkar för eleven och ljudfiler

40-68275-8

• Lärarwebb med metodiska tips, kopieringsunderlag för extra material, prov efter var tredje kapitel, slutprov, diagnostiskt prov samt engelsk-engelska ordlistor, länkar för läraren och ljudfiler

Birgitta Dalin, engelsklärare från Dalarna, har lång erfarenhet av att undervisa på grundläggande vux och gymnasiet.

40-68276-5

STEPPING STONE DELKURS 1 och 2

självtest och facit

BIRGITTA DALIN JEREMY HANSON

Fifth edition

Till STEPPING STONE Delkurs 1 och 2 finns:

• Elevbok med texter, övningar, ordlistor, faktablad,

stepping stone 1 2 och

Jeremy Hanson är engelsman med rötter i Cambridge. Han har lång erfarenhet av under­­visning inom komvux och i närings­­ livet. Jeremy bor nu för tiden i Malmö.

ISBN 9789151102931

9 789151 102931

51102931.5.1_SS_1_2_Omslag.indd 2-3

2020-03-16 13:57Welcome to Stepping Stone Femte upplagan! Stepping Stone är ett basläromedel i engelska för vuxna och även för ungdomar som inte har läst eller inte behärskar grundskolans kurs. Stepping Stone kan med fördel också användas på gymnasiets introduktionsprogram. I Stepping Stone Delkurs 1 och 2 får du lära dig en mängd praktiska språkfunktioner, till exempel berätta om dig själv och din familj, hälsa, tala i telefon, handla, tala om mat och dryck, berätta om ditt arbete och dina intressen. Stepping Stone Delkurs 1 och 2 har ett stark fokus på undervisning enbart på engelska genom att förklaringar och instruktioner står på engelska. Det finns en logisk ordning inom varje kapitel, med sammanfattande övningar i slutet och hänvisningar mellan avsnitt. Femte upplagan av Stepping Stone Delkurs 1 och 2 innehåller även en rad förbättringar och nyheter, såsom: • uppdaterade texter med fler och längre övningar • ett helt nyskrivet kapitel i delkurs 2 • det nya avsnittet Step up (unit 2–12), som består av mer utmanande texter och övningar kopplade till respektive kapitel • uppdaterad elevwebb som ger dig gott om möjligheter till extra träning • en förbättrad layout med nya foton och illustrationer Stepping Stone Delkurs 1 och 2 består av elevbok och elevwebb (för eleven) samt lärarwebb (för läraren). Elevboken innehåller texter, övningar, ordlistor, fakta­blad, självtest och facit. Elevwebben innehåller en stor mängd självrättande övningar i ordförråd, grammatik och läsförståelse till samtliga kapitel i elevboken, samt engelsk-engelska ordlistor, interaktiva ordlistor med uttal, länkar, studieguider och elevbokens ljudfiler i digitalt mp3-format (inklusive bokens Listen-övningar). Välkommen på en spännande resa i den engelsktalande världen med Stepping Stone! Birgitta Dalin, Jeremy Hanson

51102931.5.1_SS_1_Unit_00_s001-006.indd 3

2020-03-16 13:28


Contents

Unit 1

My name is Larisa

Unit 2

This is my flat

19

Unit 3

Hello, how are you today?

35

Unit 4

Welcome to my home

53

Go shopping

69

7

Delkurs 1

Unit 5

Unit 6

I get up at 6.30 every morning

91

Unit 7

Let’s go out for dinner tonight!

111

Unit 8

I’m a nurse and I like tennis

129

Unit 9

Can you tell us the way to Piccadilly Circus, please?

145

Unit 10

Happy birthday to you!

161

Unit 11

Where do you want to go, love?

177

Unit 12

Go by train – it’s better for our climate

191

Delkurs 2

Test your English 1

(Units 1–3) 201

Test your English 2

(Units 4–6) 203

Test your English 3

(Units 7–9) 205

Test your English 4

(Units 10–12) 207

Mini-grammar

209

Key

219

Alphabetical word list (English-Swedish)

233

4

51102931.5.1_SS_1_Unit_00_s001-006.indd 4

2020-03-16 13:28


FUNCTIONS

GRAMMAR

Unit 1

Talk about yourself and your family.

am, are, is / I, you, he, she, it, we, they

Unit 2

Talk about your home and where you live.

one room – two rooms / have, has / a, an / numbers 0–10

Unit 3

Say hello, introduce a friend and talk on the phone.

the alphabet A–Z / numbers 11–101 / Are you …? No, I’m not. / ’m, ’re, ’s

Unit 4

Talk about your home.

Unit 5

Talk about shopping and how to buy things.

my, your, his, her, its, our, their / one bus – two buses, one man – two men / this – these, that – those

Unit 6

Talk about your day, about times and days of the week.

start – starts, go – goes / What’s the time? / prepositions of time (at 7 o’clock, on Sunday…)

Unit 7

Talk about food and drink.

do(n’t) – does(n’t) (Do you like …? No, I don’t.)

Unit 8

Talk about your job, hobbies and interests.

a teacher – a nurse – an electrician / more about do and prepositions

Unit 9

Find your way and compare things.

old – older, beautiful – more beautiful

Unit 10

Talk about birthdays and about dates.

1st, 2nd, 3rd… / was, were / Andy’s friends – the girls’ room / more about do and prepositions

Unit 11

Talk about experiences after a trip.

look – looked, stop – stopped, have – had

Unit 12

Talk about going by train or by air – pros and cons

GO by train – BUY an Interrail card!

colours / prepositions of place (in the car, on the car…) / there is, there are / have, has (got)

5

51102931.5.1_SS_1_Unit_00_s001-006.indd 5

2020-03-16 13:28stepping stone

Unit 2

This is my flat In this unit you can learn how to » talk about your home » talk about other homes » talk about where you live » count from 0 to 10 nineteen

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 19

19

2020-03-16 13:32


This is my flat double bedroom

separate toilet

single bedroom

hall

balcony

combined kitchen and livingroom

20

bathroom

twenty

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 20

2020-03-16 13:33


Hello, I’m Larisa from Moscow, but I live in Sweden now. I have a flat with two rooms. I have a small kitchen, a living room, a bathroom and a bedroom. It’s a very small flat, but I like it.

2

Hello, my name is Lotta. You remember me! I live in a flat with my husband and daughter. We live in Malmö. You can see a plan of our flat. We have a combined kitchen and living room. We have two bedrooms, a bathroom and a separate toilet. We also have a small balcony. It’s an expensive flat, but we like it. We can see the sea from the balcony.

3

Hello, I’m Clive. We have an old house with a big garden. Downstairs, we have a hall, a small toilet, a big kitchen, a living room and a study. The children do their homework there. Upstairs, we have three double bedrooms and a bathroom. My wife and I have one bedroom, the boys share a bedroom and so do the girls. We also have an attic full of old clothes, books and things.

4

5 Hi again! I’m Tania. I live in Gothenburg with my parents. We live in a terraced house. I like it. I have my own room. I do my homework and listen to music there. We have a kitchen, a living room and two bedrooms. We also have a very small garden. The house is not far from my school, so it’s only five minutes by bike. Fantastic! and a bedroom. It’s a very small flat but

This is my flat

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 21

6

I like it.

twenty-one

21

2020-03-16 13:33


Word list This is my flat Larisa live Sweden now flat with room small kitchen living room bathroom bedroom very like it

bor Sverige nu lägenhet med rum litet kök vardagsrum badrum sovrum mycket tycker om den, det

Lotta remember see plan of our combined separate toilet also balcony an expensive sea

kommer ihåg se här planritning av vår kombinerat separat toalett också balkong en, ett dyr hav

A bungalow

A block of flats

Clive old house big garden downstairs

gammalt hus stor trädgård på bottenplanet/ nedervåningen hall hall study arbetsrum homework läxor do their homework gör sina läxor there där

22

A semi (detached house)

twenty-two

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 22

2020-03-16 13:33


upstairs double bedroom one share so do the girls attic full of clothes book thing

på övervåningen dubbelrum, sovrum för två en, ett delar det gör flickorna också vind full med kläder bok sak

Tania hi again terraced house own listen to music far school only five minute by bike fantastic

hej igen radhus eget lyssnar på musik långt skola bara fem minut med cykel fantastiskt

2

A detached house

3

4

A cottage

5

A terraced house

MORE WORDS

garage loft cellar storeroom junk room

This is my flat

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 23

basement hall dining room laundry room

twenty-three

6

23

2020-03-16 13:33


Practise your English check the text

Who has what? Lotta has

1. a separate toilet.

Clive has

2. a big garden.

Tania has

3. a small garden.

Larisa has

4. a small flat.

---

5. a combined kitchen and living room.

---

6. three bedrooms.

---

7. an attic full of clothes.

---

8. a small balcony.

---

9. only one bedroom.

---

10. a terraced house.

check how to say it

Listen and say the words. Can you hear the difference? [s] parents [z] kitchens

toilets schools

minutes daughters

attics gardens

books rooms

> Mini-grammar, page 209

24

twenty-four

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 24

2020-03-16 13:33


worDs

A. Here is a British house. What are the names of the rooms? 1. - - -

3. - - -

5. - - -

7. - - -

2. - - -

4. - - -

6. - - -

8. - - -

2

8.

5.

1.

3

7.

6.

2.

3.

4.

4

14:22

B. Match the words that have something in common. small

hello

brother

toilet

girls

sister

husband

big

hi

Swedish

downstairs

children

Sweden

upstairs

bathroom

wife

parents

married

single

boys

This is my flat

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 25

5

6

twenty-five

25

2020-03-16 13:33


Look at the grammar one room

– two rooms

I have a flat with one room. Mirjana has a flat with two bedrooms. Lotta has one daughter. Clive has two daughters.

> Practice A, B, E, page 27 > Mini-grammar, pages 210–211

have/has I have a small kitchen. You have an expensive flat. Clive (=he) has a big old house. Tania (=she) has a separate room for homework. The flat/house (=it) has three double bedrooms and a bathroom. We have a combined kitchen and living room. The children (=they) have double bedrooms. I have you have he has she has it has

we have you have they have

> Practice C, E, page 28 > Mini-grammar, page 214

a/an I have a flat with two bedrooms. Lotta has an expensive flat. I have a young daughter. We have an old house.

26

> Practice D, E, page 28 > Mini-grammar, pages 211–212

twenty-six

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 26

2020-03-16 13:33


PRACTICE A. Write the word.

Numbers 0–10

Example: one garden – two gardens 1. one flat – three …

zero / oh (0)

one (1)

two (2)

three (3) seven (7)

four (4)

five (5)

six (6)

eight (8)

nine (9)

ten (10)

2

2. one daughter – six … 3. one sister – seven …

boy

4. one kitchen – two … 5. one minute – ten …

3

6. one living room – three … 7. one bedroom – four … 8. one brother – eight …

B. How many? Look at the pictures.

football

4

Example: two girls -----

bike

-----

5

girl

6

book

This is my flat

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 27

twenty-seven

27

2020-03-16 13:33


C.  Fill in have or has. 1. Larisa … a small flat.

6. They … a big kitchen downstairs.

2. I’m Lotta. I … an expensive flat.

7. The boys … a bedroom upstairs.

3. The flat … a combined kitchen and living room.

8. The house … an attic.

4. We also … a small balcony. 5. Clive … an old house.

9. We … a terraced house. 10. It … a small garden.

D.  Fill in a or an. 1. ... flat

6. ... young teacher

2. ... attic

7. ... interesting book

3. ... kitchen

8. ... hall

4. ... child

9. ... bungalow

5. ... English student

10. ... old house

E. Choose one word from each column and make sentences. Examples: I have a big brother. Mary has an expensive house.

I We Mary Paul

have has

The children The teacher

28

a an

big expensive small old beautiful Swedish English young

kitchen brother sister husband toilet attic baby living room balcony house wife bathroom

twenty-eight

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 28

2020-03-16 13:33


More practice listen

At the house agency. Right or wrong?

2

1. The agent has an old house with two bedrooms and a small garden. 2. The house has a kitchen, a living room, a bathroom and a separate toilet. 3. Margaret thinks she wants an old house. 4. The terraced house is ten years old. 5. Downstairs it has a hall, a separate toilet, a kitchen and a living room.

3

6. Upstairs it has two double bedrooms. 7. It has a big attic. 8. The garden is small. 9. The agent says the house is very practical for a big family. 10. The agent says it is not an expensive house.

4 communicate

A.  Draw a plan of your home, like the one on page 20.

Then tell a partner about it. 5

Example: I have a small flat with only one bedroom and ...

B.  Then tell other students about your partner’s home. Example: Mary has a big house ...

6

This is my flat

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 29

twenty-nine

29

2020-03-16 13:33


write

Look at “House Swap” on page 31. Swap houses for your holiday. Write what you have and what you want. My name is … My address is … I live in a/an … in the city/town/village of … About myself and my family: I am … I have … In my home I have … When I swap, I want … I want to swap with a house in … (country)

Is this a house for you?

30

thirty

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 30

2020-03-16 13:33


House Swap Name:

Max Faddale

Address:

Sankt Eriksgatan 7, 296 83 Malmรถ

2

I have

X a flat a terraced house a big kitchen a semi(detached house) a small kitchen X a combined kitchen a detached house a bungalow and living room a cottage a big living room X a bathroom one bedroom X a separate toilet X two bedrooms a garden three bedrooms

3

4

I want

a bungalow somewhere in the British Isles with a garden, two bedrooms, a big kitchen and a big living room. I want a separate toilet and a bathroom.

5

in

X England Holland

X Scotland Spain

X Wales Italy

X Ireland Portugal

6

This is my flat

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 31

thirty-one

31

2020-03-16 13:33


Step up

My home Hi there! My name’s Peter Jones but you can call me Pete. All my friends call me that. I come from Wales so I’m Welsh but my wife, Danuta, is from Poland. She’s Polish. We live in Sweden now in a modern block of flats. It’s a nice flat but my wife and I both want to swap it for a big old British house in England or Wales. We have three kids, a boy who is twelve and two girls who are eight and six. If we can have a house somewhere in England or Wales, we want it to be with a garden, a big kitchen where we can cook together, three or four bedrooms and a bathroom with a shower as well as a separate toilet. Oh, the house must also be detached. We don’t want a semi or terraced house. The flat we have now has a combined kitchen and living room, a double bedroom and two singles, a bathroom and a balcony. So it’s a bit small for our family as the two girls have to share one of the single bedrooms. Our son wants to have a bigger room of his own where he can do his homework and have his friends.

32

thirty-two

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 32

2020-03-16 13:33


My wife has a brother who lives in Denmark not far from Copenhagen where he has his job. He has a beautiful but expensive house. It is old but has a large living room, a hall, a kitchen and a separate toilet downstairs. Upstairs he has three bedrooms and a bathroom. The house also has an attic which is full of clothes. My kids all say they want to have a house like that. So do my wife and I, but it must be somewhere in Britain.

2

Word list My home friend vän Welsh walesisk kid barn both båda som (om person) who somewhere någonstans laga mat cook together tillsammans

shower dusch single sovrum för en a bit en smula bigger större Denmark Danmark Copenhagen Köpenhamn which som (om sak)

3

check the text

4

True or false? Correct the false statements. 1. Pete is Welsh. 2. Pete and Danuta want to swap their flat for a house in Poland. 3. Pete and Danuta have four children. 4. Pete and his family want to have a house with a garden. 5. They want a semi detached or a terraced house.

5

6. The flat they have now is a bit small. 7. In the flat they have now, the two girls have to share a single bedroom. 8. Their son wants to have a bigger room of his own. 9. Danuta has a brother who lives in Stockholm. 10. He has a house with an attic full of books.

6

This is my flat

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 33

thirty-three

33

2020-03-16 13:33


Fact page I – The British Isles

Shetland Islands

Orkney Islands

Hebrides

Scotland

Edinburgh

Northern Ireland Belfast Isle of Man Dublin

Republic of Ireland

England Wales

Cardiff

London

Isle of Wight Isles of Scilly

Channel Islands

Great Britain: England, Wales, Scotland The United Kingdom (UK): England, Wales, Scotland, Northern Ireland The British Isles: Great Britain, Northern Ireland, the Republic of Ireland (Southern Ireland), the Channel Islands, the Isle of Man, the Isle of Wight and the Isles of Scilly, as well as all the islands around Scotland including the Hebrides, the Orkney Islands and the Shetland Islands TALK ABOUT IT Go to www.visitbritain.com and find something to talk about.

34

thirty-four

51102931.5.1_SS_1_Unit_02_s019-034.indd 34

2020-03-16 13:33Delkurs 1 och 2

STEPPING STONE är ett läromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning men kan även med fördel användas på gymnasieskolans introduktionsprogram. Serien består av tre delar som tillsammans täcker grundskolans kurs.

DALIN HANSON

stepping stone

Delkurs

511-0293-1

• Elevwebb med självrättande övningar, engelsk-

engelska ordlistor, studieguider, länkar för eleven och ljudfiler

40-68275-8

• Lärarwebb med metodiska tips, kopieringsunderlag för extra material, prov efter var tredje kapitel, slutprov, diagnostiskt prov samt engelsk-engelska ordlistor, länkar för läraren och ljudfiler

Birgitta Dalin, engelsklärare från Dalarna, har lång erfarenhet av att undervisa på grundläggande vux och gymnasiet.

40-68276-5

STEPPING STONE DELKURS 1 och 2

självtest och facit

BIRGITTA DALIN JEREMY HANSON

Fifth edition

Till STEPPING STONE Delkurs 1 och 2 finns:

• Elevbok med texter, övningar, ordlistor, faktablad,

stepping stone 1 2 och

Jeremy Hanson är engelsman med rötter i Cambridge. Han har lång erfarenhet av under­­visning inom komvux och i närings­­ livet. Jeremy bor nu för tiden i Malmö.

ISBN 9789151102931

9 789151 102931

51102931.5.1_SS_1_2_Omslag.indd 2-3

2020-03-16 13:57


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.