9789147148905

Page 1

FÖRSTA Läseboken

Anette S Panboon

Victoria W Gustafsson oon afsson

ISBN 978-91-47-14890-5

© 2023 Anette S Panboon, Victoria W Gustafsson och Liber AB

Förläggare: Charlotte Eriksson

Redaktör: Louise Mückstein

Projektledare: Emilie Szakàl

Produktion: Eva Runeberg Påhlman

Formgivare: Marta Coronel

Illustratör: Bettina Johansson

Omslag: Lotta Rennéus, Marta Coronel

Första upplagan

Repro: Repro 8 AB, Stockholm

Tryck: People Printing, Kina 2023

kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål är enligt BONUS-avtal inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av lovligt framställt material.

Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet.

Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm

Kundservice tfn 08-690 90 00

Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

Ett stort tack till alla lärare och elever som har testat övningarna och kommit med goda råd och synpunkter!

ll

1
= reflektionsfråga = uppgift 1 • Mio 6 • Mio badar 7 • Mio vill bada 8 2 • Vad ser du? 9 • Jag ser 10 • Vad såg de? 11 3 • Mat 12 • Li äter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 • Li lagar mat 14 4 • Vi kan se 15 • Kan du se? 16 • Vad ser vi? 17 5 • Var är jag? 18 • Jag vill vara 19 • På väg hem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6 • En fe 21 • Vad vill du? 22 • Vad vill du ha? 23 7 • Leta saker 24 • Leta svamp 25 • Leta mask 26 8 • Jag vill 27 • Jag vill och vågar 28 • Vågar jag? 29 9 • Vad vill du bli? 30 • Vilket är mitt yrke? 31 • Lycka 32 10 • Ta med 33 • Pappa lastar bilen 34 • Fel skor 35 11 • Det går på tok 36 • Ture målar 37 • Wilma målar 38 12 • Min dag 39 • Ruts dröm 40 • En dag att minnas 41 13 • Vi samlar på saker 42 • Sunes burkar 43 • Bitar av porslin 44 14 • Det bästa med mig 45 • Jag är unik 46 • Jag är bra 47 15 • Alis krafter 48 • Tänk om 49 • Milans superkraft 50 16 • Morfar 51 • Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 • De första stegen 53 17 • När Gry blir stor 54 • I framtiden 55 • Framtiden 56 18 • Vinter 57 • Den första snön 58 • Snögubben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 19 • Grisar 60 • Om grisar 61 • Fakta om grisar 62 20 • Hönor 63 • Om hönor 64 • Fakta om hönor 65 21 • Får 66 • Om får 67 • Fakta om får 68 22 • Kor 69 • Om kor 70 • Fakta om kor 71 23 • Spöket 72 • Ett spöke 73 • Spökhuset 74 24 • Feber 75 • Stanna hemma 76 • Sjuk 77 Sökläs 78 Min läsning 80 Om boken Till läraren 82 Till dig som läser med barnet 84 Läs Innehåll Till läraren, starta med s. 82 . Till dig som läser med barnet, se s. 84 . Syfte och upplägg, se s. 82 . 3

Vi ska arbeta med läsflyt.

Vi är filurerna!
Rio Raket BabbaBoj
Lus
Filo Flax
Love
förbjuden, se s. 2 4
BillyBubbel Kopiering

Det här är jag

Jag heter .

Jag är år.

Så här ser jag ut:

Min favoritbok

s. 2 5
Kopiering förbjuden, se

Mio

Mio är ren.

Mio är fin.

Mio är yr.

Mio är sur.

Vad gör dig sur?

Para ihop och dra streck. sur yr ren

Måla ordet är.

ärärhålnuärär

hargåräräretten

Måla varje gång du läser.
Läs 1
6
2
VECKA: Kopiering förbjuden, se s.

Jag vill

Jag vill dyka.

Vågar jag?

Jag vill ta en lyra.

Vågar jag?

Jag vill åka moped.

Vågar jag?

Jag vill leka med Tim.

Vågar jag?

Jag vill.

Jag ska våga.

Jag är modig.

Skriv ordet som saknas i meningen.

Jag dyka.

Jag vill ta en .

Jag vill moped.

Skriv orden i rätt ordning så att det blir en mening.

modig. Jag är

Vad gör du nu som du inte vågade göra tidigare?

Måla varje gång du läser.
Läs 8
27
s. 2
VECKA: Kopiering förbjuden, se

Jag vill och vågar

Jag vill stå i mål.

Jag vill fråga om vi ska leka.

Jag vill, men vågar inte.

Jag vill se en läskig film.

Jag vill gå hem när det är mörkt.

Jag önskar att jag vågade.

I dag är jag modig!

Jag ska stå i mål på rasten.

Jag ska fråga om vi kan leka.

I dag ska jag våga!

Vad gör du nu som du inte vågade göra tidigare?

Skriv ordet som saknas i meningen.

Jag vill se en läskig .

I dag är jag !

Jag ska om vi kan leka.

Skriv orden i rätt ordning så att det blir en mening.

stå mål. Jag i vill

Måla varje gång du läser.
Läs 8
28
VECKA:
s. 2
Kopiering förbjuden, se

Vågar jag?

Du tittar upp och ler mot mig.

Jag vill säga att du är fin, men jag vågar inte.

Mamma ska jobba sent i kväll.

Jag vill vara ensam hemma, men jag vågar inte.

Vi spelar fotboll och jag ska få lägga en straff.

Så kul, men vågar jag?

Jag lägger bollen på plats och backar.

Vad kan hända?

Vem bryr sig om tusen år?

Jag tar sats och sparkar i väg bollen.

Vad gör du nu som du inte vågade göra tidigare?

Skriv ordet som saknas i meningen.

Du upp och ler mot mig.

Jag vill ensam hemma.

Vad kan ?

Jag tar sats och i väg bollen.

Skriv orden i rätt ordning så att det blir en mening.

i kväll. jobba Mamma ska sent

Måla varje gång du läser.
Läs 8
29
VECKA:
s. 2
Kopiering förbjuden,
se

Till läraren

Syfte

Syftet med Första Läseboken är främst att utveckla elevernas läsflyt. Materialet bygger på upprepad läsning, det vill säga att eleven läser samma text högt vid flera tillfällen. Forskning visar att detta är en effektiv metod för att förbättra läsflytet (Samuels, 1997; Wolff, 2011; Van Gorp m.fl., 2017).

Om Första Läseboken

Första Läseboken innehåller 72 texter. Texterna finns i tre nivåer. Nivåerna har olika färger, se tabell nedan.

Till varje text finns arbetsuppgifter och en reflektionsfråga. Reflektionsfrågan är samma oavsett textnivå, vilket gör det möjligt att samtala och reflektera tillsammans efter läsningen.

När det gäller svårighetsgrad ligger de gula texterna nära Avstämning A i Skolverkets bedömningsstöd. Nivå gul innehåller ljudenlig stavning med konsonantmöte. Den innehåller dock inte dubbelteckning, vilket Avstämning A gör.

De röda texterna ligger nära Avstämning B och de lila nära Avstämning C. Det man bör ha i åtanke är att Första Läseboken och bedömningsstöden har olika syften. Första Läseboken syftar till att utveckla läsflytet medan bedömningsstödet bedömer läsförmågan utifrån olika kriterier.

Elevers läsförmåga utvecklas i olika takt. En bedömning av läsförmågan bör därför ske kontinuerligt, så att eleven får arbeta på rätt nivå. I Första Läseboken kan läraren enkelt ändra nivå vid behov.

Materialet kan användas i skolan och/eller som hemuppgift. På sidan 84 finns information till vårdnadshavare eller den som läser med barnet. Som med alla hemuppgifter är det viktigt att arbetet alltid introduceras och följs upp i skolan.

Anette och Victoria

Textnivåer – Innehåll

ljudenlig stavning, ordbilder, upprepningar hållkonsonanterna: L MNRSVFJ + vokaler

ljudenlig stavning, ordbilder två upprepade typmeningar

ljudenlig stavning med konsonantmöte

dubbelteckning, sammansatta ord varierad meningsbyggnad, dialog

ljudstridig stavning, sammansatta ord löpande text

* läsbarhetsindex

Omfattning * Lix

max 5 ord/mening 4–8 meningar ≤5

max 6 ord/mening 8–11 meningar <7

max 9 ord/mening 8–11 meningar 6–9

max 11 ord/mening 10–14 meningar

10–14

max 13 ord/mening 16–20 meningar 15–18

Välj textnivå utifrån elevens läsförmåga.

Ett riktmärke är att eleven bör kunna läsa texten med ungefär 95% noggrannhet.

(Ehri & McCormick, 2006)

Läsningen ska vara lite utmanande, men efter tredje eller fjärde läsningen bör den vara relativt flytande.

(Elbro, 2004)

Kopiering förbjuden, se s.

82
2

Läs 1 till 24 – Textnivåer och reflektionsfrågor

Läs

Reflektionsfråga

1 Vad gör dig sur? är

2 Vilket djur skulle du vilja se? ser

3 Vad skulle du välja om du åt samma maträtt varje dag? den

4 Vad är det roligaste du har sett? kan

5 Var skulle du vilja vara just nu? jag

6 Vad skulle du önska, om du fick tre önskningar av en fe? en/ett

7 Vad brukar du leta efter?

8 Vad gör du nu som du inte vågade tidigare?

9 Vad vill du göra när du blir stor?

10 Vilka tre saker vill du ta med när du åker bort?

11 Vad har gått på tok för dig?

12 Hur ser din drömdag ut?

13 Vad samlar du på?

14 Vad är det bästa med dig? Vad är du bra på?

15 Vilken superkraft skulle du vilja ha? Varför?

16

Vem beundrar du? Varför?

17 Vad tror du kommer att finnas i framtiden?

18

19

20

21

Vad tycker du är det bästa med vintern?

Vad tror du att en gris kan lära sig?

Vad brukar ni laga med ägg hemma hos er?

Har ni något hemma som är gjort av ull?

22 Vad tror du är det bästa med att bo på en bondgård?

23

Tror du att det finns spöken? Berätta.

24 Vad brukar du göra när du är sjuk?

Fixa läsflytet och bli en stark läsare!

BLÅ GRÖN GUL RÖD LILA Ordbild blå och grön nivå
83
s. 2
Kopiering förbjuden, se

Första Läseboken

Fixa läsflytet och bli en stark läsare!

I Första Läseboken tränar eleverna sitt läsflyt genom upprepad läsning av spännande texter anpassade till varje elevs förmåga. Till varje text finns uppgifter samt en gemensam reflektionsfråga som gör det möjligt att samtala och reflektera tillsammans efter läsningen. På så sätt kan alla vara delaktiga i diskussionen om det ni läser.

Första Läseboken innehåller 72 texter. Texterna finns i flera nivåer så att du som lärare enkelt kan ändra nivå i takt med elevens progression. Första Läseboken kan med fördel användas även som hemuppgift.

Första Läseboken är anpassad för åk 1 och ingår i serien Liber Läs. Läromedelsserien grundar sig i teorin The Simple View of Reading. En god läsare behöver behärska både avkodning och språkförståelse för att förstå det den läser. Just upprepad läsning är en metod som visat sig effektiv enligt forskningen.

Liber Läs är inkluderande och har en struktur som bidrar till en bättre läs- och skrivinlärning.

Fler böcker i serien

Lästräna • åk F–1

Elevböcker

Lärarhandledning

Ordkunskap • åk F–3

Lärarhandledningar med elevövningar och kopieringsunderlag

Läslust • åk 2–3

Elevböcker

Lärarhandledning

Språklära • åk 2–3

Elevbok

Best.nr Tryck.nr 47-14890-5 47-14890-5
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.