9789147147328

Page 1

för kartläggning och bedömning i

franska

Lgr 22 Nivåtest
åk 6–9
ULRIKA THALIN MIKAËLA LIND

ISBN 978-91-47-14732-8

© 2023 Ulrika Thalin, Mikaëla Lind och Liber AB

Titeln bygger delvis på idéer från:

Nivåtest för kartläggning och bedömning i spanska åk 6–9

© Mikaëla Lind, Ulrika Thalin, Fredrika Nyström och Liber AB.

Nivåtest för kartläggning och bedömning i tyska åk 6–9

© Petra Andersson, Elisabeth Erlandsson Kaufmann och Liber AB.

Redaktion : Marie-Rose Rukalski

Form : Eva Jerkeman

Projektledare : Theres Lagerlöf

Tecknare : Lotta Sjöberg

Fotografier: Shutterstock

Språkgranskning : Nadine Zéphir

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUSavtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUSavtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Undantag

Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm

Kundservice tfn 08-690 90 00

Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

2 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB
3 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB Innehåll INLEDNING 4 MATERIALETS SYFTE OCH ANVÄNDNING 4 BEDÖMNING 5 MATERIALETS UPPLÄGG 6 GRAMMATIK OCH ORDFÖRRÅDSÖVERSIKT 9 ÅK 6 10 Test 1 (Åk 6:1, HT) 11 Test 2 (Åk 6:2, VT) 23 Facit (Écouter/Lire) 37 Bedömningsmall (Parler/Écrire) 38 Elevresultat, sammanställning 40 Betygskriterier för moderna språk åk 6 41 ÅK 7 42 Test 1 (åk 7:1, HT) 43 Test 2 (åk 7:2, VT) 66 Facit (Écouter/Lire) 91 Bedömningsmall (Parler/Écrire) 93 Elevresultat, sammanställning 95 Betygskriterier för moderna språk åk 7–9 96 ÅK 8 97 Test 1 (åk 8:1, HT) 98 Test 2 (åk 8:2, VT) 124 Facit (Écouter/Lire) 158 Bedömningsmall (Parler/Écrire) 159 Elevresultat, sammanställning 161 Betygskriterier för moderna språk åk 7–9 162 ÅK 9 163 Test 1 (åk 9:1, HT) 164 Facit (Écouter/Lire) 196 Bedömningsmall (Parler/Écrire) 197 Elevresultat, sammanställning 199 Betygskriterier för moderna språk åk 7–9 200 HÖRMANUS 201 SPÅRFÖRTECKNING 222

Inledning

Välkommen till Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9, en reviderad och omarbetad version av det tidigare materialet Libers Nivåtest, kartläggning och studieplanering för franska skolår 7–9. Det här materialet innehåller tester i de fyra förmågorna tala, skriva, lyssna och läsa, avsedda att användas i år 6, 7, 8 och 9. Materialet grundar sig på gällande styrdokument för grundskolan.

Testerna är tänkta att användas för att kartlägga elevernas kunskaper och färdigheter. Resultatöversikten och den samlade bedömningsmallen kan vara en bra hjälp vid planering och betygsättning. Materialet kan användas oberoende av vilket läromedel eller studiematerial du använder.

Vi hoppas att både du och dina elever ska ha stor glädje och nytta av materialet i ert arbete med franskan i skolan!

Författarna och Liber AB

Materialets syfte och användning

Syftet med Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 är att ge både dig som lärare, och eleven själv, en tydlig översikt över elevens styrkor och utvecklingsområden. Med hjälp av testerna kan elevens kunskaper och utvecklingsmöjligheter kartläggas. Den enskilde eleven blir mer medveten om sin språkliga nivå och om vilka färdigheteter hen behöver öva mer på. Eleven kan på så sätt lättare planera sitt lärande. Du som lärare får hjälp att på ett överskådligt sätt tydliggöra elevens kunskapsnivå och fortsatta utvecklingsmål.

Du väljer själv vilka prov du vill göra och när det passar dina elever! Innan eleverna visar sin förmåga att tala och skriva i ett test, kan det vara bra om de ges möjlighet att utveckla och repetera grammatik, ordförråd och fraseologi. Inför test Grammaire/Vocabulaire och Förberedelse inför Parler/Écrire kan vara en utgångspunkt. Övningarna kan med fördel användas lektionerna innan testet genomförs. Testerna i förmågorna att höra och läsa förbereder du bäst genom att kontinuerligt göra de hör- och läsförståelseövningar samt arbeta med de texter som finns i det läromedel du använder, eller andra texter som du låter eleverna möta.

Nivåtest för kartläggning och bedömning finns även för spanska och tyska. Syftet är att stimulera en gemensam dialog och stödja det kollegiala lärandet mellan lärarna i moderna språk.

4 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB

Materialets upplägg

ÅK 6 ÅK 7

Paket 1 (HT)

Inför test (Grammaire/ Vocabulaire)

Förberedelse inför

Parler/Écrire 1

Parler 1

Écrire 1

Écouter 1

Lire 1

Paket 2 (HT)

Inför test (Grammaire/ Vocabulaire)

Förberedelse inför

Parler/Écrire 2

Parler 2

Écrire 2

Écouter 2

Lire 2

Paket 1 (HT)

Inför test (Grammaire/ Vocabulaire)

Förberedelse inför

Parler/Écrire 1A, 1B

Parler 1A, 1B

Écrire 1A, 1B

Écouter 1A, 1B

Lire 1A, 1B

ÅK 8 ÅK 9

Paket 1 (HT)

Inför test (Grammaire/ Vocabulaire)

Förberedelse inför

Parler/Écrire 1A, 1B

Parler 1A, 1B

Écrire 1A, 1B

Écouter 1A, 1B

Lire 1A, 1B

Paket 2 (HT)

Inför test (Grammaire/ Vocabulaire)

Förberedelse inför

Parler/Écrire 2A, 2B

Parler 2A, 2B

Écrire 2A, 2B

Écouter 2A, 2B

Lire 2A, 2B

PPaket 1 (HT)

Inför test (Grammaire/ Vocabulaire)

Förberedelse inför

Parler/Écrire 1A, 1B

Parler 1A, 1B

Écrire 1A, 1B

Écouter 1A, 1B

Lire 1A, 1B

Paket 2 (HT)

Inför test (Grammaire/ Vocabulaire)

Förberedelse inför

Parler/Écrire 2A, 2B

Parler 2A, 2B

Écrire 2A, 2B

Écouter 2A, 2B

Lire 2A, 2B

OBS! För VT finns Skolverkets bedömningsstöd.

6 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB

Innehållets upplägg

Testmaterialet består av två olika uppsättningar tester för årskurserna 6, 7 och 8, samt en uppsättning tester för årskurs 9.

7:1

Varje uppsättning av test testar de fyra olika förmågorna. Du, som lärare, väljer att använda alternativ A eller B, eller båda. Du bestämmer vad som passar just din språkgrupp.

I följande illustrationen kan du tydligt se och läsa om innehållets upplägg:

ÅK 7

Kan användas för att träna grammatik och ordförråd inför testen. Eleverna arbetar självständigt. Facit står bredvid varje mening.

Det finns två alternativ (A eller B) för att testa den muntliga förmågan (tala och samtala). Du väljer alternativet som passar bäst.

Det finns två alternativ (A eller B) för att testa hörförståelsen. Du väljer det som passar bäst.

TEST 2 (ÅK 7:2, VT)

Ger eleverna möjligheter att förbereda sig inför det muntliga/skriftliga testet.

Det finns två alternativ (A eller B) för att testa den skriftliga förmågan. Du väljer det som passar bäst.

Inför test (Gramática/Vocabulario)

Det finns två alternativ (A eller B) för att testa läsförståelsen. Du väljer det som passar bäst.

Förberedelse inför Hablar/Escribir 2A, 2B

Hablar 2A, 2B

Escribir 2A, 2B x

Escuchar 2A, 2B x Leer 2A, 2B x

FACIT (ESCUCHAR/LEER) x

BEDÖMNINGSMATRIS (HABLAR/ESCRIBIR) x

ÅK 7

ELEVRESULTAT, SAMMANSTÄLLNING x

BETYGSKRITERIER FÖR MODERNA SPRÅK

ÅK 7–9 • LGR 22 x

7 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB
ÅK
kunsk A pskr Av FÖ r spA nsk A
x x x x x x
x
x
x

Grammatik och ordförrådsöversikt

Följande moment är med i detta material:

ÅK 6 ÅK 7

Grammatik Ordförråd Grammatik Ordförråd

Maskulin, feminin

Singular, plural

Bestämd/obestämd

artikel

Adjektiv

Genitiv

Possessiva

pronomen 1–3:e person singular

Frågeord

Regelbundna verb

1–3:e person singular

Être, avoir 1–3:e person singular

Hälsningsfraser

Språk

Familjeord

Djur

Färger

Att handla

Artighetsuttryck

Veckodagar

Månader, årstider

Klockan

Tidsord

Räkneord 0–100

ÅK 8

Adjektiv

Regelbundna verb 1-3:e person singular/plural

Aller, avoir, être, faire 1-3:e person singular/plural

Negationen ne-pas

Futur proche

Klockan

Frågeord

Bekräftande uttryck

Klassrumsord

Klassrumsfraser

Skolämnen

Kläder

Utseende

Personlighet

Uttrycka önskan

Fritiden

Väder

Länder

Nationalitet

ÅK 9

Grammatik Ordförråd Grammatik Ordförråd

Regelbundna verb i presens

Oregelbundna verb avoir, être, faire, aller

Reflexiva verb 1–3:e person singular

Passé composé med avoir

Adjektivets komparation

Prepositioner

Tidsuttryck

Landskapsord

I staden

Transportmedel

Vägbeskrivningar

Handla på

restaurang

Matord

Fritiden

Kroppsdelar

Vardagsrutiner

Kärlek och vänskap

Egenskaper

Yrken

Uttrycka åsikter

Regelbundna/ oregelbundna verb

Futur proche

Passé composé med avoir och être

Reflexiva verb

Konditionalis 1:a person singular

Objektspronomen

Tidsord

Y och en

Resor

Länder

Olika aktiviteter

Beskriva händelser

Uttrycka åsikter och önskan

Motsatser

Media

Miljö

9 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB

ÅK 6

10 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB
TEST 1 (ÅK 6:1, HT) Inför test (Vocabulaire/Grammaire) 11 Förberedelse inför Parler/Écrire 1 15 Parler 1 16 Écrire 1 17 Écouter 1 19 Lire 1 21 TEST 2 (ÅK 6:2, VT) Inför test (Vocabulaire/Grammaire) 23 Förberedelse inför Parler/Écrire 2 27 Parler 2 29 Écrire 2 30 Écouter 2 31 Lire 2 34 FACIT (ÉCOUTER/LIRE) 37 BEDÖMNINGSMALL (PARLER/ÉCRIRE) 38 ELEVRESULTAT, SAMMANSTÄLLNING 40 BETYGSKRITERIER FÖR MODERNA SPRÅK ÅK 6, LGR 22 41

ÉCOUTER

Test 1 : Quatre dialogues – Fyra dialoger

Lyssna på de fyra dialogerna och svara på frågorna.

Écoute les quatre dialogues et réponds aux questions.

DIALOGUE 1

1. Le garçon s’appelle …

a.  Léo.

b  Noa.

c.  Mattéo.

2. La fille s’appelle …

a.  Lucie.

b.  Marie.

c.  Sophie.

3. Le garçon a ans.

4. La fille a ans.

DIALOGUE 2

5. C’est …

a.  le matin.

b.  le soir.

c.  la nuit.

6. Comment va Madame Dubois ?

a.  Pas bien.

b.  Très bien.

c.  Très mal.

19 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB Får kopieras ÅK 6:1 ÉCOUTER • TE sT 1

ÉCRIRE

Test 2 : Je me présente – Jag presenterar mig

Presentera dig själv på franska. Skriv och berätta så mycket du kan om dig själv och din familj. Berätta också var du bor och något om din stad. Ta hjälp av tankekartan med frågorna.

Présente-toi en français. Écris le plus possible sur toi et sur ta famille. Raconte aussi où tu habites et donne quelques informations sur ta ville. Il y a une carte mentale avec des questions pour t’aider.

Tucommentt’appelles ?

Tu as quel âge ?

Qu’est-ce que tu aimes ?

Tu parles languesquelles ?

Tu as des animaux ?

MOI

Tu as des frères et sœurs ?

Tu habites où ?

Tu viens d’où ?

Försök att använda de sammanbindande orden för att utveckla dina meningar om dig själv: et, mais, non, un peu, beaucoup, aussi, avec

30 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB Får kopieras ÅK 6:2 É CR i RE • TE sT 2

PARLER

Test 1A : Le camp d’aventure – Äventyrslägret

Det är första dagen på äventyrslägret i Korsika. Du är David eller Lina. Du vill lära känna en ny kompis. Dags att prata!

C’est le premier jour au camp d’aventure en Corse. Tu es David ou Lina. Tu veux te faire un nouvel ami. Vas-y, parle !

musique électronique

anniversaire le 26 mai

13 ans

1 frère, 1 sœur

DAVID

14 ans

anniversaire le 17 août

2 sœurs

histoire et géographie français,allemandanglais,

meilleurs amisEstelle)(Jules,

Paris, France

Poser des questions

Comment ?

Qu’est-ce que ?

Combien (de) ?

Quand ?

Où ?

Quel/Quelle ?

maths et chimie

meilleur ami (Omar)

Lausanne, Suisse

français, italien

50 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB Får kopieras ÅK 7:1 Pa R l ER • TE sT 1 a
musique classique LINA

Test 1B

Partie A : Qui est qui ? – Vem är vem?

Lyssna på personbeskrivningarna. Kombinera varje beskrivning med rätt bild. Skriv siffran bredvid personen. Tre bilder blir över.

Écoute les descriptions des personnes. Combine chaque description avec la bonne image. Écris le numéro à côté de la personne. Il y a trois photos de trop.

58 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB Får kopieras ÅK 7:1 É COUTER • TE sT 1b
namn Klass
 g. 
 h. 
a.
e.
b.
f.
c.
d.

Test 1B : Interview de Bigflo & Oli – Intervju med Bigflo & Oli

Tu vas écouter une émission de radio. La présentatrice interviewe deux rappeurs très célèbres. Tu vas écouter l’émission deux fois. La première fois avec des pauses et la deuxième fois sans pauses.

Du ska lyssna på ett radioprogram. Presentatören intervjuar två kända rappare. Du kommer att lyssna på programmet två gånger. Första gången med pauser, och andra gången utan pauser.

1. Où se passe l’interview ?

a.  À la radio.

b.  À la télé.

c.  Sur internet.

2. Quand peut-on écouter l’émission ?

Tous les à .

3. Pourquoi Bigflo & Oli sont célèbres en France ?

a.  Ils travaillent très peu et font la fête.

b.  Ils travaillent dur toute la semaine.

c.  Ils font des concerts chaque dimanche.

d.  Leur mère est une actrice très célèbre.

4. Quelle relation il y a entre les deux rappeurs ?

Ils sont .

*** PAUSE***

5. De quels instruments jouent Bigflo & Oli ? (Deux alternatives sont correctes.)

116 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB Får kopieras ÅK 8:1 É COUTER • TE sT 1b
a.  b.  c.  d.  e. 

ÉCRIRE

Test 2A : Un mois à Nice – En månad i Nice

Tu as gagné une bourse pour étudier le français en France. Tu as reçu un e-mail de l’Institut de Langue Française à Nice. Lis le mail et écris ta réponse.

Du har mottagit ett stipendium för att studera franska i Frankrike. Du har fått ett mail från Institut de Langue Française i Nice. Läs mailet och skriv ditt svar.

De : institut-de-langue.nice@gmail.com

Objet : Un mois à Nice

Bienvenue à Nice, en Provence-Alpes-Côte d’Azur !

Tu vas bientôt arriver ici. On t’attend avec impatience !

Ton cours commence le 4 juillet. Tu vas étudier le français pendant trois semaines, tous les jours de 8 h 15 à 16 h 15. Tu es libre tous les soirs, les week-ends et la dernière semaine.

S’il te plaît, raconte :

• qui tu es (nom, âge etc…),

• à quels cours tu souhaites participer pendant les jours d’école,

• à quelles activités tu souhaites participer l’après-midi et

• quelles activités tu préfères faire pendant ta semaine libre.

Le plus important : explique tes choix ��

À très bientôt !

140 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB Får kopieras ÅK 8:2 É CR i RE • TE sT 2a

Test 1B : Êtes-vous d’accord ?

Formez des groupes de deux ou quatre. Piochez un petit papier et lisez l’affirmation qui est dessus. Quel est votre avis ? Pensez-vous la même chose ou non ? Certains sont pour et d’autres sont contre. Utilisez les thèmes proposés pour guider votre conversation.

• Vous êtes d’accord ou pas ? Pourquoi ?

• Vous pouvez donner des exemples ?

• Que pensent tes copains ?

Pourquoi ?

Essayez de parler le plus possible !

Il faut avoir beaucoup d’argent pour être heureux.

Travail

Famille

Maison

Voyager

Amour

Il faut être à la mode pour être cool.

Admiration

Influenceur

Style personnel/identité

Argent

Environnement

C’est important d’avoir sa propre chambre. Frères/sœurs

Vie privée

Tranquillité

Étudier

Dormir seul(e) …

C’est important d’étudier à l’université.

Nouveaux copains

Une autre ville

Plus de possibilités

Engagement et effort

Travail

176 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB Får kopieras Pa R l ER • TE sT 1b Pa R l ER • TE sT 1b ÅK 9:1

Test 1A : Une écologiste avec du courage

Lis l’interview d’une célèbre écologiste française et réponds aux questions.

«Le journal Le Monde a interviewé Camille Étienne, une jeune française née en 1998. Elle est déjà très connue dans le monde des jeunes qui s’engagent pour le climat. Nous avons rencontré Camille dans son petit appartement dans la capitale française. Dans le salon il y a beaucoup d’affiches.

– Qu’est-ce que c’est que ces affiches ?

Faire ces affiches est une des choses les plus importantes de mon travail comme militante écologiste. J’écris des messages pour informer les gens sur les changements climatiques. Ensuite je dessine des arbres, des plantes ou des animaux pour représenter les effets que ces changements climatiques ont sur notre planète.

– Pourquoi es-tu aussi engagée sur la question climatique ?

Il y a cinq ans je suis venue à Stockholm en vacances avec ma famille. Ça a toujours été mon rêve de visiter cette ville. Un vendredi j’ai vu une importante manifestation dans les rues de la capitale : un grand nombre de jeunes de mon âge brandissaient des affiches Friday for future. J’ai commencé à être curieuse. À mon retour en France j’ai commencé à lire des articles et des statistiques sur le climat. J’ai finalement compris que notre planète était malade. Ça a été un vrai choc pour moi !

189 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB Får kopieras l i RE • TE sT 1a l i RE • TE sT 1a ÅK 9:1
LIRE

3. Qu’est-ce qui s’est passé en Suède ? Camille…

a.  a écrit des statistiques.

b.  a lu des articles sur le climat.

c.  a vu des manifestations.

d.  a visité des monuments importants.

4. Que fait Camille sur Youtube ?

5. Pourquoi Camille devient la voix de la génération climat ? .

6. Comment la vie de Camille a changé ? (Il y a plusieurs alternatives correctes.)

a.  Elle ne mange plus de viande.

b.  Elle ne boit pas d’alcool.

c.  Elle ne conduit pas de voiture.

d.  Elle discute online avec des scientifiques.

e.  Elle dîne avec des politiciens.

f.  Elle fait des manifestations en France.

g.  Elle vend des produits BIO.

h.  Elle achète plein de vêtements.

7. Quand est-ce que Camille se sent triste ?

8. Qui console Camille ? .

9. Qu’est-ce que c’est @graine de possible ? .

10. Où est-ce qu’on peut lire cette interview ? .

191 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB Får kopieras l i RE • TE sT 1a l i RE • TE sT 1a ÅK 9:1
•________________________________________________________________________________. •________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

PARLER

Det här gjorde du bra: ____________________________________________________________________________

Det här kan du utveckla:

ÉCRIRE

Det här gjorde du bra:

Det här kan du utveckla: __________________________________________________________________________

ÉCOUTER

Poäng:

Kommentar:

LIRE

Poäng:

Kommentar:

199 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB Får kopieras E l E v RE s U lTaT • sammansTällning E l E v RE s U lTaT • sammansTällning ÅK 9
namn klass

BETYGSKRITERIER FÖR MODERNA SPRÅK

ÅK 7–9 • LGR 22

LYSSNA

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

LÄSA

MUNTLIG FRAMSTÄLLNING

SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING

Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande

I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar

I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande

I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar

Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar

Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation

Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

200 Nivåtest för kartläggning och bedömning i franska åk 6–9 © Författarna och Liber AB Får kopieras b ETYgs KR i TER i ER FÖR m O d ER na s PR å K å K 7–9 • lg R 22 b ETYgs KR i TER i ER FÖR m O d ER na s PR å K å K 7–9 • lg R 22 ÅK 9
E C A
INTERAKTION
REALIA
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.