9789147144792

Page 1

SCID-5-PD Structured Clinical Interview for DSM-5® Personality Disorders

– I N T E R VJ U –

Michael B. First, M.D. Janet B.W. Williams, Ph.D. Lorna Smith Benjamin, Ph.D. Robert L. Spitzer, M.D.


SCID-5-PD Structured Clinical Interview for DSM-5® Personality Disorders

– I N T E R VJ U –

Innehåller självskattningsformuläret Structured Clinical Interview for DSM-5® Screening Personality Questionnaire (SCID-5-SPQ) Michael B. First, M.D. Janet B.W. Williams, Ph.D. Lorna Smith Benjamin, Ph.D. Robert L. Spitzer, M.D. Liber


Innehåll SCID-5-SPQ ................................................................................................4 SCID-5-PD Intervju ..... ..............................................................................10 SCID-5-PD Diagnostiskt sammanställningsprotokoll.......................................................11 Översiktsintervju...............................................................................................................13 Bedömning av DSM-5 personlighetssyndrom ................................................................18

Innehåll


SCID-5-SPQ Structured Clinical Interview for DSM-5® Screening Personality Questionnaire – S J Ä LV S K A T T N I N G S F O R M U L Ä R – Utformat för att användas som en screening inför den diagnostiska inter vjun Struc tured Clinical Inter view for DSM-5® Personalit y Disorders (SCID -5 -PD).

Michael B. First, M.D. Janet B.W. Williams, Ph.D. Lorna Smith Benjamin, Ph.D. Robert L. Spitzer, M.D.

Namn: Personnummer:

Datum:

PQ1

Om använd i forskning:

4

Studie:

PQ2

ID-nummer:

PQ3 (Ifylls av personal)

SCID-5-SPQ

Kopiering tillåten för vårdverksamhet


Instruktioner för självskattning De frågor som formuläret innehåller handlar om hur du är som person i allmänhet, det vill säga hur du vanligtvis känt dig eller betett dig de senaste åren. Ringa in ”JA” om frågan stämmer in helt eller stämmer för det mesta på dig eller ”NEJ” om frågan inte stämmer in på dig. Om du inte förstår en fråga eller känner dig osäker på svaret kan du hoppa över den och lämna frågan obesvarad.

1. Har du undvikit arbeten eller uppgifter som inneburit att du måste ha mycket med andra människor att göra?

NEJ

JA

PQ4

2. Undviker du att försöka bli vän med andra personer om du inte är säker på om de kommer att tycka om dig?

NEJ

JA

PQ5

3. Har du svårt att vara öppen även inför människor som står dig nära?

NEJ

JA

PQ6

4. Oroar du dig ofta för att bli kritiserad eller avvisad i sociala situationer?

NEJ

JA

PQ7

5. Brukar du vara tystlåten när du träffar nya personer?

NEJ

JA

PQ8

6. Upplever du att du inte är lika bra, lika smart eller lika attraktiv som de flesta andra?

NEJ

JA

PQ9

7. Är du rädd för att göra saker som känns utmanande eller för att prova nya saker?

NEJ

JA

PQ10

8. Har du svårt för att fatta vardagliga beslut, t.ex. vad du ska ha på dig eller vad du ska beställa på en restaurang, utan att få råd och uppmuntran eller hjälp från andra?

NEJ

JA

PQ11

9. Är du beroende av andra människor för att klara av viktiga områden i ditt liv, som t.ex. ekonomin, att ta hand om barnen eller hemmet?

NEJ

JA

PQ12

10. Har du svårt att säga emot andra även när du tycker att de har fel?

NEJ

JA

PQ13

11. Tycker du att det är svårt att komma igång med uppgifter eller göra saker på egen hand?

NEJ

JA

PQ14

12. Är det så viktigt för dig att andra tar hand om dig att du är villig att göra obehagliga eller orimliga saker för dem?

NEJ

JA

PQ15

13. Har du oftast svårt för att vara ensam?

NEJ

JA

PQ16

14. När en nära relation tar slut, känner du att du genast måste hitta någon ny person som kan ta hand om dig?

NEJ

JA

PQ17

15. Oroar du dig mycket för att bli övergiven och tvingas klara dig på egen hand?

NEJ

JA

PQ18

16. Är du en person som ägnar mycket tid åt att fokusera på detaljer, skapa ordning och reda, att organisera, eller att göra listor och scheman?

NEJ

JA

PQ19

17. Har du svårt att slutföra saker eftersom du lägger ner så mycket tid på att försöka få dem perfekta?

NEJ

JA

PQ20

18. Är du väldigt engagerad i ditt arbete eller väldigt mån om att vara produktiv?

NEJ

JA

PQ21

SCID-5-SPQ

Kopiering tillåten för vårdverksamhet

Självskattningsformulär

5


6

19. Ställer du mycket höga moraliska krav på vad som är rätt och fel?

NEJ

JA

PQ22

20. Har du svårt att slänga saker eftersom de kan vara bra att ha någon gång?

NEJ

JA

PQ23

21. Är det svårt för dig att samarbeta med andra eller att be andra göra saker åt dig om de inte går med på att göra dem precis som du vill?

NEJ

JA

PQ24

22. Är det svårt att spendera pengar på dig själv och andra?

NEJ

JA

PQ25

23. När du har planerat någonting, är det då svårt för dig att ändra planerna?

NEJ

JA

PQ26

24. Har du fått höra av andra att du är envis eller tjurskallig?

NEJ

JA

PQ27

25. Får du ofta en känsla av att andra människor utnyttjar dig, ställer till skada eller ljuger för dig?

NEJ

JA

PQ28

26. Är du en mycket privat person som sällan anförtror dig åt andra människor?

NEJ

JA

PQ29

27. Tycker du att det är bäst att inte låta andra få veta så mycket om dig eftersom de kan komma att använda det mot dig?

NEJ

JA

PQ30

28. Känner du ofta att människor hotar eller kränker dig genom de saker de säger eller gör?

NEJ

JA

PQ31

29. Är du en person som lätt blir sur på andra eller tar du lång tid på dig att förlåta människor som har förolämpat eller kränkt dig?

NEJ

JA

PQ32

30. Finns det många människor som du inte kan förlåta för något de gjort eller sagt till dig för länge sedan?

NEJ

JA

PQ33

31. Blir du ofta arg eller ger igen om personer kritiserar eller förolämpar dig på något sätt?

NEJ

JA

PQ34

32. Har du ibland misstänkt att din partner varit otrogen?

NEJ

JA

PQ35

33. När du är ute bland folk och ser dem prata, får du då ofta en känsla av att de pratar om dig?

NEJ

JA

PQ36

34. När du är ute bland folk, får du då ofta en känsla av att de iakttar dig eller stirrar på dig?

NEJ

JA

PQ37

35. Får du ofta känslan av att orden i en sång eller något i en film eller på TV har en speciell betydelse som riktar sig särskilt till dig?

NEJ

JA

PQ38

36. Är du vidskeplig?

NEJ

JA

PQ39

37. Har du någonsin upplevt att du kan få saker att hända bara genom att önska att de ska hända eller genom att tänka på dem?

NEJ

JA

PQ40

38. Har du haft övernaturliga upplevelser?

NEJ

JA

PQ41

39. Tror du att du har ett ”sjätte sinne” som gör att du kan veta och förutsäga saker?

NEJ

JA

PQ42

40. Har du ofta en känsla av att allt är overkligt, att du är avskild från din kropp eller dina sinnen, eller att du står utanför dig själv och observerar dina egna tankar och rörelser?

NEJ

JA

PQ43

Självskattningsformulär

SCID-5-SPQ

Kopiering tillåten för vårdverksamhet


SCID-5-PD Structured Clinical Interview for DSM-5 Personality Disorders, Intervju ISBN 978-91-47-14479-2 © 2023 Författarna och Liber AB The Structured Clinical Interview for DSM-5® Personality Disorders, SCID-5-PD, includes the Structured Clinical Interview for DSM-5® Screening Personality Questionnaire, SCID-5-SPQ. The User’s Guide for the SCID-5-PD (sold separately) is also available. First Published in the United States by the American Psychiatric Association, Washington DC. Copyright ©2016. All rights reserved. First Published in Sweden by Liber AB, in Swedish. Liber AB is the exclusive publisher of Structured Clinical Interview for DSM-5® Personality Disorders, SCID-5-PD and Structured Clinical Interview for DSM-5® Screening Personality Questionnaire, SCID-5-SPQ, first edition (Copyright ©2016) authored by Michael B. First, M.D., Janet B. W. Williams, Ph.D., Lorna Smith Benjamin, Ph.D. and Robert L. Spitzer, M.D. in Swedish for distribution worldwide. Permission for use of any material in the translated work must be authorized in writing by Liber AB. The American Psychiatric Association played no role in the translation of this publication from English to the Swedish language and is not responsible for any errors, omissions, or other possible defects in the translation of the publication. Structured Clinical Interview for DSM-5® Personality Disorders, SCID-5-PD Intervju innehåller också Structured Clinical Interview for DSM-5® Screening Personality Questionnaire, SCID-5-SPQ. SCID-5-PD Handbok (säljs separat) finns också tillgänglig. Först publicerad i USA av American Psychiatric Association, Washington DC. Copyright ©2016. Alla rättigheter reserverade. Först publicerad i Sverige av Liber AB på svenska. Liber AB har exklusiv förlagsrätt till Structured Clinical Interview for DSM-5® Personality Disorders, SCID-5-PD Intervju, och Structured Clinical Interview for DSM-5® Screening Personality Questionnaire, SCID-5-SPQ, första utgåvan (copyright ©2016) författad av Michael B. First, M.D., Janet B.W. Williams, Ph.D., Lorna Smith Benjamin, Ph.D. och Robert L. Spitzer, M.D. på svenska för distribution över hela världen. Skriftligt tillstånd från Liber AB krävs för återgivning i någon form av material från det översatta verket. American Psychiatric Association har inte på något sätt bidragit till översättningen av det här verket från engelska till svenska och ansvarar inte för eventuella felaktigheter, utelämnanden eller andra möjliga brister i översättningen av verket. Förläggare: Helena Ekholm Projektledare: Stefanie Holmsved Thott Översättare och redaktör: Elisabeth Åman Formgivning: Fredrik Elvander Omslag: Fredrik Elvander Original: Jonny Hallberg Produktionsspecialist: Eva Runeberg Påhlman Texten är faktagranskad och bearbetad av: Johanna Motilla Hoppe; leg. psykolog, filosofie doktor, Mia Ramklint; leg. läkare, specialist i psykiatri, professor och Linda Bylin; leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, psykoterapihandledare. I SCID-5-PD Intervju anges DSM-5-kriterierna ordagrant så som de översatts i MINI-D 5 (utgiven av Pilgrim Press). ICD-koder har översatts till dess svenska motsvarighet ICD-10-SE, enligt Socialstyrelsens riktlinjer och i enlighet med översättningen i MINI-D 5. Första upplagan 1 Repro: Exakta Print AB Tryck: People Printing, Kina 2023

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovshavarens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www. bonuscopyright.se. Undantag Sidor markerade ”Kopiering tillåten för vårdverksamhet” får kopieras för utövning inom den egna vårdverksamheten. Detta gäller inte utbildningsanordnare. Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 kundservice.liber@liber.se www.liber.se


SCID-5-PD SCID-5-PD Intervju är en semistrukturerad diagnostisk intervju som kan användas av personer som är utbildade i psykiatrisk diagnostik för att diagnostisera personlighetssyndrom enligt DSM-5. SCID-5-PD Intervju inleds med SPQ som är ett självskattningsformulär utformat för att användas som screening av personlighetssyndrom inför intervjun. Sedan kommer en översiktsintervju med öppna frågor, där patienten får möjlighet att beskriva sina besvär med egna ord. Därefter följer intervjufrågor för bedömning av de generella diagnostiska kriterierna för personlighetssyndrom samt frågor för att värdera de diagnostiska kriterierna för vart och ett av de specifika personlighetssyndromen i DSM-5. Resultaten dokumenteras i SCID-5-PD Sammanställningsprotokoll som finns i intervjuprotokollets början. SCID5-PD är en del i en diagnostisk process som möjliggör en reliabel och valid diagnostik av personlighetssyndrom. I SCID-5-PD Intervju anges DSM-5-kriterierna ordagrant så som de översatts i MINI-D 5 (utgiven av Pilgrim Press). ICD-koder har översatts till dess svenska motsvarighet ICD-10-SE, enligt Socialstyrelsens riktlinjer och i enlighet med översättningen i MINI-D5. Intervjun kan dels användas av sjukvårdspersonal i det kliniska arbetet med psykiatrisk diagnostik, dels i utbildning av studenter på universitetsutbildningar och vid vidareutbildning av professionella inom vården.

– I N T E R VJ U –

Best.nr 47-14479-2 Tryck.nr 47-14479-2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.