__MAIN_TEXT__

Page 1

SPEKTRUM NO 6 AKTIVITETSBOK används tillsammans med grundboken Spektrum NO 6 – fysik kemi biologi. Uppgifterna är kopplade till grundbokens olika kapitel: • Solsystemet • Pubertet och hälsa

NO 6

NO 6 Aktivitetsbok

• Kemi i vår vardagshygien • Bränslen och kemiska reaktioner • Energi • Livets utveckling Aktivitetsboken innehåller varierade uppgifter som hjälper eleverna att träna de förmågor som finns beskrivna i kursplanen, som vi förenklat kallar • beskriva och förklara

FYSIK KEMI BIOLOGI

• planera och undersöka • diskutera och ta ställning Det finns uppgifter där eleverna kan befästa kunskaper och träna viktiga ord och begrepp. Andra uppgifter ger eleverna möjlighet att utmana sitt naturvetenskapliga tänkande och utveckla en djupare förståelse. Vissa uppgifter går att arbeta med på olika kvalitativa nivåer. Eleverna kan arbeta med uppgifterna på egen hand eller tillsammans med andra. Aktivitetsboken är full med engagerande uppgifter där eleverna kan lära sig mer om människan, naturen och hur allt fungerar.

Aktivitetsbok Berit Ericson Best.nr 47-12556-2 Tryck.nr 47-12556-2

Andreas Hernvald Anders Karlsson Sara Ramsfeldt

Omslag Aktivitetsboken FINAL.indd 1

2019-05-20 15:41


NO 6 FYSIK KEMI BIOLOGI

Aktivitetsbok Berit Ericson Andreas Hernvald Anders Karlsson Sara Ramsfeldt

LIBER

NO 6 Spektrum Aktivitetsbok FINAL.indd 1

2019-05-21 10:27


ISBN 978-91-47-12556-2 © 2019 Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt och Liber AB

PROJEKTLEDARE: Tina Tärnrot REDAKTÖR: Tina Tärnrot, Lena Andersson FORMGIVARE: Cecilia Frank/Frank Etc. AB BILDREDAKTÖR: Mikael Myrnerts ILLUSTRATIONER: Jakob Robertsson/Typoform, Tomas Widlund/Typoform, Rikard Söderström/TT (s. 100–101) PRODUKTIONSLEDARE: Eva Runeberg Påhlman

Första upplagan 1 REPRO: Repro 8 AB, Stockholm TRYCK: People Printing, Kina 2019

KO P I E R I N G S FÖ R B U D Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovshavarens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

NO 6 Spektrum Aktivitetsbok FINAL.indd 2

2019-05-23 12:35


Bildförteckning Nasa 4 (1) Melissa Lomax Speelman/Moment RF/ Getty Images 4 (2) Dan Persson/Maskot/TT 4 (3) Johan Nilsson/TT 5 (1) Paul Souders/WorldFoto/The Image Bank/Getty Images 5 (2) Sven-Erik Sjöberg/DN/TT 5 (3) Marina Lystseva/TASS/Getty Images 6 (1) Kevin Cho/KC Photography 6 (2) Träsnitt från Nürnbergkrönikan 1493. 8 (1) Photoresearchers/TT 8 (2) PVL/Science Photo Library/TT 9 (1) Magnus Eriksson/TT 9 (2) Nasa 12 P-M Hedén/TT 15 Jens Mohr/Skoklosters Slott/LSH 16 (1) Galileo Galilei, oljemålning av Justus Sustermans 1636. 16 (2) Johannes Kepler. Oljemålning av okänd målare 1610 16 (3) De Agostini Picture Library/ Getty Images 16 (4) The Print Collector/Heritage-Images/ TT 16 (5) AP/TT 16 (6) Science Photo Library/TT 18 Hussein El-alawi/Sydsvenskan/TT 19 Alexandra Bratt/Moment Open/ Getty Images 20 Shutterstock 24–26 Staffan Löwstedt/Svd/TT 26 (2) Ceridwen 26 (3) Lars Nyman/TT 28 Jörgen Wiklund/Scandinav/TT 29 Shutterstock 30 Anders Karlsson 31 (1)

NO 6 Spektrum Aktivitetsbok FINAL.indd 102

Berit Roald/NTB scanpix/TT 31 (2) Trons/TT 32 Jirayu Siritorn/EyeEm/Getty Images 34 Jörgen Wiklund/Scandinav/TT 37 Shutterstock 42–43 DrOetker 43 (2) Olivia Örn 44 Shutterstock 45 Moritz Witter/EyeEm/Getty Images 46 (1) Shutterstock 46 (2-7) Håkan Lindgren/TT 56 1 Magnus Hallgren/DN/TT 56 2 Mark Schneider/Visuals Unlimited/ Getty Images 56 3 Jeppe Gustafsson/TT 58 Anders Karlsson 61 Shutterstock 62 Drago Prvulovic/TT 64 Massimo Rumi/Barcroft Media/ Getty Images 65 Alexey Malgavko/Sputnik Images/TT 66 Shutterstock 67 (1–6) Anders Karlsson 69 Shutterstock 71–73 Anders Karlsson 77 Ralf Bergman/Reportageteam i Norrland/TT 78 OKG AB 79 Mainichi Shimbun/Reuters/TT 80 Shutterstock 81 (1–3) Tuomas Marttila/maskot/TT 81 (4) Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT 82 (1) Roland Birke/Photolibrary RM/Getty Images 82 (2) Dm909/Moment RF/Getty Images 82 (3) Smtihsonian Institution/Science Photo Library/TT 82 (4)

Paul Souders/WorldFoto/The Image Bank/Getty Images 82 (5) Hans Hillewaert 82 (6) Shutterstock 82 (7) Hervé Sauquet & Jürg Schönenberger 82 (8) Sven-Olof Ahlgren/TT 83 (1) Rolf Höjer / TT 83 (2) Vilhelm Stokstad/TT 83 (3) Shutterstock 83 (4) Thomas Vinke/imageBROKER RF/ Getty Images 85 José Antonio Penas/Science Photo Library/TT 86 (1) JTU/Science Photo Library/TT 86 (2) Science Photo Library/Getty Images 87 (1) NHM/Science Photo Library/TT 87 (2) Mark Garlick/Science Photo Library/ TT 87 (3) Leonello Calvetti/Science Photo Library/ TT 87 (4) P.Plailly/E. Daynes/Science Photo Library/TT 88 Jörgen Wiklund/Scandinav/TT 91 (1) Lars Göran Abrahamsson/Scandinav/ TT 91 (2) Johnny Madsen/Biofoto/TT 91 (3) Christian Naumann/DPA/TT 91 (4) Göran Gustafsson/TT 91 (5) Leif Schack-Nielsen/Biofoto/TT 91 (6) Shutterstock 93 (1–3) Ove Bergersen/NN/Samfoto/TT 94 (1) Rolf Hamilton/UNT/TT 94 (2) Mikael Andersson/Bildhuset/TT 94 (3) Angelika Schwarz/Getty Images 99 Omslag: Christian Reinwald/ Shutterstock

2019-05-21 10:30


Välkommen till Spektrum I den här aktivitetsboken får du möjlighet att stärka dina kunskaper i ämnena biologi, fysik och kemi. Du kommer att svara på frågor, söka information från olika källor, planera och genomföra undersökningar samt ta ställning och tycka till i viktiga frågor som berör dig, naturen och samhället. Arbetet börjar i grundboken där du kan läsa om spännande och intressanta ämnen. Därefter arbetar du vidare med uppgifterna i aktivitetsboken som är kopplade till grundbokens texter och fakta. Varje uppgift i aktivitetsboken är markerad med en symbol. Symbolen visar vilken förmåga du tränar när du arbetar med uppgiften. FYSIK

BIOLOGI

KEMI

Beskriva & Förklara

Beskriva & Förklara

Beskriva & Förklara

Diskutera & Ta ställning

Diskutera & Ta ställning

Diskutera & Ta ställning

Planera & Undersöka

Planera & Undersöka

Planera & Undersöka

Söka information

Den här symbolen betyder att du behöver ta reda på mer fakta till uppgiften genom att söka information. Informationen kan du hitta i olika källor, till exempel på internet, i grundboken eller i andra böcker som du har tillgängliga.

Arbeta tillsammans

Den här symbolen betyder att du ska arbeta tillsammans med någon eller några klasskamrater. Det innebär att ni får samarbeta, diskutera och komma fram till gemensamma svar på uppgifterna.

Lycka till med ditt arbete i aktivitetsboken! Anders, Andreas, Berit och Sara

3

NO 6 Spektrum Aktivitetsbok FINAL.indd 3

2019-05-21 10:27


INNEHÅLL FYSIK

1 SOLSYSTEMET

.............................................. 6

1.1 Att se natthimlen genom ett teleskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2 Jordens rörelser ger oss dygn, år och årstider . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3 Planeterna runt solen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.4 Solen i galaxen Vintergatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

BIOLOGI

2 1 PUBERTET OCH HÄLSA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.1 Kroppen i puberteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.2 Sexualitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.3 Att må bra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.4 Att vara beroende påverkar vardagen och hälsan . . . . . . . . . . . 30

3 KEMI I VÅR VARDAGSHYGIEN

KEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.1 Hur blir kroppen ren? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.2 Molekyler kan lukta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.3 Att göra aktiva val . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4

NO 6 Spektrum Aktivitetsbok FINAL.indd 4

2019-05-21 10:27


KEMI

4 BRÄNSLEN OCH KEMISKA REAKTIONER

. . . . . 46

4.1 Många bränslen innehåller kol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4.2 Bränslen från jordens djup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4.3 Bränslen som påverkar jorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4.4 Bränslen från jordens yta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5 1

FYSIK

ENERGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5.1 Värme är energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5.2 Energi i olika former . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5.3 Vi använder energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6

BIOLOGI

LIVETS UTVECKLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 6.1 Livets utveckling på jorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 6.2 Forskning om livets utveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 6.3 Att leva tillsammans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Stjärnkarta: Stjärnhimlen i januari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100–101

5

NO 6 Spektrum Aktivitetsbok FINAL.indd 5

2019-05-21 10:28


1

SOLSYSTEMET 1.1

Att se natthimlen genom ett teleskop Grundboken sidan 8–13

Planera & Undersöka

1

Polstjärnan finns långt ute i rymden, rakt ovanför jordens nordpol. Det innebär att när du hittar polstjärnan, så tittar du mot norr. Hitta polstjärnan med hjälp av stjärnbilden Karlavagnen. MATERIEL:

Stjärnbilden Karlavagnen är lätt att känna igen. De fyra stjärnorna som symboliserar vagnen lyser starkt på en stjärnklar himmel.

stjärnkarta eller stjärnklar himmel Gör så här: 1. Välj en kväll eller morgon med klart väder. Gå ut, hitta en plats långt från gatlampor och annat störande ljus. Om det är svårt att få till dessa förutsättningar, använd stjärnkartan på sidan 100 – 101. 2. Leta upp Karlavagnen. Fäst blicken mot de två stjärnorna som befinner sig i vagnens framkant (handtaget sitter där bak). 3. Tänk dig nu en linje genom dessa två stjärnor. Följ den tänkta linjen fem steg uppåt, där varje steg är lika stort som avståndet mellan stjärnorna i vagnens framkant. Den ganska svagt lysande stjärnan där är Polstjärnan.

6

NO 6 Spektrum Aktivitetsbok FINAL.indd 6

2019-05-21 10:28


Skriv en rapport om hur det gick. Formulera gärna några tips till dina kamrater, så att de enkelt kan hitta polstjärnan.

Hitta Polstjärnan MATERIEL:

______________________________________________________ ______________________________________________________ GENOMFÖRANDE:

______________________________________________________ ______________________________________________________ RESULTAT:

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ TIPS:

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Beskriva & Förklara

2

Det finns många olika himlakroppar i universum. a. Förklara begreppet himlakroppar för den som inte har hört ordet förut.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ b. Vilken himlakropp befinner sig närmast jorden?

___________________________________________________________ c. Ge tre exempel på andra himlakroppar.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

7

NO 6 Spektrum Aktivitetsbok FINAL.indd 7

2019-05-21 10:28


Beskriva & Förklara

3

För att lättare hitta stjärnor har människor sedan lång tid tillbaka använt sin fantasi och skapat tänkta bilder av ett antal stjärnor. a. Sök i valfri källa efter stjärnbilder och välj ut en stjärnbild att arbeta med. Rita stjärnbildens stjärnor i rutan. b. Bind samman stjärnbilden genom att dra linjer mellan stjärnorna. c. Vad heter stjärnbilden?

____________________________ d. Ta reda på vad stjärnorna som ingår i stjärnbilden heter och skriv deras namn bredvid stjärnorna i skissen.

Beskriva & Förklara

4

Jämför den heliocentriska och geocentriska världsbilden. Diskutera gärna skillnaderna mellan världsbilderna med minst en kompis innan du skriver dina svar. Skriv sedan fakta om varje världsbild på raderna bredvid bilderna. Heliocentriska världsbilden

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Geocentriska världsbilden

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

8

NO 6 Spektrum Aktivitetsbok FINAL.indd 8

2019-05-21 10:28


1.2

Jordens rörelser ger oss dygn, år och årstider Grundboken sidan 14–19

Planera & Undersöka

5

Undersök åt vilket håll jorden snurrar.

Gör så här: 1. Titta ut genom fönstret mitt på dagen eller fråga om du får gå ut på skolgården. 2. Försök lista ut var solen befinner sig på himlen, även om det är moln på himlen. 3. Låt näsan peka mot solen och sträck ut båda armarna. Vilken av dina armar pekar åt det håll som jorden snurrar? 4. Är du osäker, hitta en skugga som skapas av ett fast föremål, till exempel en stolpe eller en flaggstång. Placera en pinne eller en penna precis intill skuggan och vänta några minuter. När skuggan rör sig kan du lista ut åt vilket håll jorden surrar. 5. Rita en pil i bilden till höger som visar åt vilket håll jorden snurrar. Bilden visar jorden sedd rakt ovanför nordpolen.

Beskriva & Förklara

6

När gick solen upp i dag och när går den ned? a. Ta reda på när solen gick upp i dag och när den går ned där du bor. Sök informationen på internet. Ett bra sökord är ”soltimmar”. Fyll i uppgifterna i tabellen. b. När gick solen upp och ned för en vecka sedan? Fyll i tabellen hur stor skillnaden är i minuter. c. Fyll även i tabellen med samma information för orterna Lund och Kiruna. Plats

Uppgång/ Dagens datum nedgång

Förra veckan

Skillnad i minuter

Din plats: _______________________

upp

Din plats: _______________________

ned

Kiruna

upp

Kiruna

ned

Lund

upp

Lund

ned

9

NO 6 Spektrum Aktivitetsbok FINAL.indd 9

2019-05-23 12:46


SPEKTRUM NO 6 AKTIVITETSBOK används tillsammans med grundboken Spektrum NO 6 – fysik kemi biologi. Uppgifterna är kopplade till grundbokens olika kapitel: • Solsystemet • Pubertet och hälsa

NO 6

NO 6 Aktivitetsbok

• Kemi i vår vardagshygien • Bränslen och kemiska reaktioner • Energi • Livets utveckling Aktivitetsboken innehåller varierade uppgifter som hjälper eleverna att träna de förmågor som finns beskrivna i kursplanen, som vi förenklat kallar • beskriva och förklara

FYSIK KEMI BIOLOGI

• planera och undersöka • diskutera och ta ställning Det finns uppgifter där eleverna kan befästa kunskaper och träna viktiga ord och begrepp. Andra uppgifter ger eleverna möjlighet att utmana sitt naturvetenskapliga tänkande och utveckla en djupare förståelse. Vissa uppgifter går att arbeta med på olika kvalitativa nivåer. Eleverna kan arbeta med uppgifterna på egen hand eller tillsammans med andra. Aktivitetsboken är full med engagerande uppgifter där eleverna kan lära sig mer om människan, naturen och hur allt fungerar.

Aktivitetsbok Berit Ericson Best.nr 47-12556-2 Tryck.nr 47-12556-2

Andreas Hernvald Anders Karlsson Sara Ramsfeldt

Omslag Aktivitetsboken FINAL.indd 1

2019-05-20 15:41

Profile for Smakprov Media AB

9789147125562  

9789147125562  

Profile for smakprov