9789146219088

Page 1

MEN HUR SMÅ POETER FINNS DET EGENTLIGEN Eva-Stina Byggmästar

Wahlström & Widstrand


Wahlström & Widstrand www.wwd.se © Eva-Stina Byggmästar 2008 Tryck: Nord Print Ab, Helsingfors 2008 ISBN: 978-91-46-21908-8


Till Gurli LindĂŠn1ETT BRÖSTSOCKER ÄR DIKTEN VISST MAKAR SIG DIT, lillboken vaggas i sömnen, småbokstävernas närhet, gladhet, drömmer nu intill varann om genomskinliga bibliotek. Och om jag var grönklädd poet, i manchester och luva, med närgångna morkullor, vilken signad lyckträff, man gick som på en näsa, ett ed, landtunga lång invid småsjöarnas lätta ordsvall, som en krusning bara –

9


SNURRar, snor sig runt. rankorna slingrade sig fram i lyriklandskapet. svingar sig upp mot ljuset – det blir vackrast så. o, blomster. o, som lindar sig. runt, r-u-n-t [...] det blir ett dunkelgrönt behag: det börjar riktigt grönska. så blev vår del av universum monestialgrön. * några blommor, en bukett och så poetgryning = en soluppgång = du vaknar med ord på läppen: akvarellfjärilar, också fjärilar, fram för allt fjärilar!

10


skrivdonen, blanknötta, säg inte att de dånar, det är mer som ett sus! men din grace älskling, oförliknelig, liksom din handstil, den underbaraste bland de underbara – när du lutar dig in i skrivpulpetens ljuskägla ... hur du då själv blir osynlig och börjar sväva upp mot taket, sväva ut högre och högre ... precis så där som en liten dikt i dikten –

11


ditt porträtt, murgrönsomslingrat du är en bohem, poetiskt trädbevuxen, en grön – se, där ute var en spirande äng lycksaligt hjärta till förundran gyllene fallande blommor kanske ett regn av solrosor – och skriver det fortsätter plötsligt, det blir väldiga böljande landskap........... växtvärld ... floror som en gloria.

12