__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAGIC! 5 SUPPORT WORKBOOK Elevpaket – Digitalt + Tryckt

LÄS OCH PROVA ELEVPAKETETS SAMTLIGA DELAR


MAGIC! 5 SUPPORT WORKBOOK Elevpaket – Digitalt + Tryckt Magic! Support Workbook är en anpassad Workbook med digitalt läromedel i större format och i färg. All text är inläst och eleven väljer att lösa uppgifterna i sin tryckta Workbook eller i den skrivbara motsvarigheten i det digitala läromedlet.

ELEVBOK I Magic! Support Workbook finns ett urval av de uppgifter som finns i Magic! Workbook och de är anpassade och förenklade. Därför kan eleven arbeta med samma innehåll som övriga gruppen, men med större möjlighet att lyckas.

DIGITALT LÄROMEDEL I det digitala läromedlet finns en digital version av Magic! Support Workbook. Här kan eleven lyssna på all text med textföljning. Eleven kan också välja att lösa uppgifterna digitalt med hjälp av sitt tangentbord eller liknande.

Interaktiv version av b ­ oken, inläst med ­autentiskt tal och ­textföljning

Interaktiva övningar

Fungerar på d ­ ator, surfplatta och ­mobiltelefon

klicka på bilden och prova


5 Support Workbook

Name: ������������������������������������� Class: ���������������������

Eva Hedencrona · Karin Smed-Gerdin · Peter Watcyn-Jones


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsändamål enligt Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Bearbetning: Peter Gröndal Redaktion: Cecilia Augutis Illustrationer: Ingrid Fröhlich Fotografier: Shutterstock Grafisk form: Helena Alvesalo Layout: Karin Österlund Ljud och inspelningar: Johan Falck, Sayit Art.nr 40269 ISBN 978-91-44-14652-2 © Författaren och Studentlitteratur AB 2019 Upplaga 2:1 Printed by Interak, Poland 2021


1 NICE TO SEE YOU AGAIN! A What can you remember? Draw lines. Dra streck.

lives in Manchester.

HARRY is a good singer.

comes from India. KYLIE has a cat called Rinaldo.

GOPAL

doesn’t like football.

has a younger brother.

KATE

1 NICE TO SEE YOU AGAIN!

3


B Write about yourself Fill in the missing words. Fyll i orden som saknas. My name is __________________________________. I live in __________________________________. I am __________________________________ years old. My birthday is in __________________________________. (month) I like __________________________________. I don’t like __________________________________. My favourite colour is __________________________________. My favourite day of the week is _________________________________. My favourite pop band/singer is _________________________________.

4

1 NICE TO SEE YOU AGAIN!


C Young Singer of the Year Contest In Magic! 4, Kylie was a finalist in the Young Singer of the Year Contest. Did she win? Draw a line to first (1st), second (2nd) and third (3rd). Dra streck till ettan, tvåan och trean. SINGERS The Bluebells

Kylie Gibson

1st

Cathy Barry

2nd

Troy Rowan

3rd

The Barrett Brothers

Which country is Kylie’s father going to? Circle the correct answer. Vilket land ska Kylies pappa åka till? Ringa in rätt svar. Kylie’s father is going to Great Britain

South Africa

1 NICE TO SEE YOU AGAIN!

USA

5


2 HELLO SOUTH AFRICA A Match up Draw lines. Dra streck.

6

In her spare time, Jana

is called André.

Jana lives

likes rollerblading and playing soccer.

Jana’s brother

in Port Elizabeth.

2 HELLO SOUTH AFRICA


B What’s the weather like? Draw lines. Dra streck.

cloudy

soligt

windy

snöar

very hot

mycket varmt

raining

blåsigt

snowing

mulet

sunny

regnar

2 HELLO SOUTH AFRICA

7


C The weather around the world Circle the correct type of weather and temperature. Ringa in rätt väderlek och temperatur.

8

CITY

TYPE OF WEATHER

TEMPERATURE

1 Kolkata

It’s very hot / cold.

27 / 37

2 Sydney

It’s cloudy / sunny.

28 / 38

3 Boston

It’s cloudy and raining / windy.

9 / 19

4 Montreal

It’s raining / snowing.

–5 / –15

5 Manchester

It’s raining / snowing.

3 / 13

6 Cape Town

It’s very hot / cold and sunny.

30 / 32

2 HELLO SOUTH AFRICA


3 BOYS WITH LONG HAIR! A What’s wrong? What’s wrong in these sentences? Correct them. Vad är fel i dessa meningar? Rätta!

They spent three days at a Swedish school. _________________________________________________________________ Andrés favourite food was meatballs. _________________________________________________________________ Jana was surprised that so many girls had long hair. _________________________________________________________________

André and Jana.

3 BOYS WITH LONG HAIR!

9


B Numbers 100–1,000 Work in pairs and take turns. Your partner points at a number and you say that number. Then change! Arbeta i par och turas om. Din partner pekar på en siffra och du säger siffran. Byt sedan!

10

100

150

a hundred

a hundred and fifty

200

250

two hundred

two hundred and fifty

300

400

three hundred

four hundred

500

600

five hundred

six hundred

700

800

seven hundred

eight hundred

900

950

nine hundred

nine hundred and fifty

975

1,000

nine hundred and seventy-five

a thousand

3 BOYS WITH LONG HAIR!


C Match up Draw lines. Dra streck.

six hundred and fifty

500

four hundred and ten

1,000

three hundred and seventy-five

410

five hundred

650

a thousand

250

two hundred and fifty

375

3 BOYS WITH LONG HAIR!

11


D School words Draw lines. Dra streck.

12

tablet

läxor

pencil

ryggsäck

lesson

prov

backpack

blyertspenna

test

lektion

computer

skolbänk

board

skolgård

homework

surfplatta

desk

dator

playground

tavla

3 BOYS WITH LONG HAIR!


Work in pairs. Take turn to ask and answer 10 questions. Score 1 point for every correct answer. Arbeta i par. Turas om att fråga och svara på 10 frågor. Varje rätt svar ger 1 poäng.

QUESTION 1–5 (Swedish – English)

What’s (skolbänk) in English?

Desk.

QUESTION 6–10 (English – Swedish)

What’s (desk) in Swedish?

3 BOYS WITH LONG HAIR!

Skolbänk.

13


E Jana’s school Circle the correct answer. Ringa in rätt svar. 1 Jana thinks school is

a lot of fun

2 Her mother tongue is

Afrikaans

3 Jana speaks

three

two

not much fun

languages altogether.

classroom

6 After assembly they have 7 The last lesson of the day is

.

English

4 The whole school gathers for Assembly. 5 Assembly is in the

.

True

main hall

three

8 For lunch, they have sandwiches.

.

lessons, then a break.

four

Maths

False

Nature Science

True

.

False

mother tongue modersmål gathers samlas

14

3 BOYS WITH LONG HAIR!


4 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE A Read and find out Fill in the missing information. Fyll i informationen som saknas.

lighthouse swims Africa

Sindi is an island in __________________________.

sand

The beaches have white _________________________________________.

There is an old _________________________________ near the village.

One day, a leopard ______________________________________ to Sindi.

4 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE

15


B Wild animals Draw lines. Dra streck.

a reindeer

a monkey

an elk

a polar bear

a fox

a tortoise

a hippo

an eagle

16

4 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE


DISCUSS: What is your favourite animal? Why? You can start like this: Vilket är ditt favoritdjur? Varför? Du kan börja så här:

My favourite animal is… Because it…

C The big five Circle the correct answer. Ringa in rätt svar. Ellie only likes black dogs.

True

False

The Kruger Park is bigger than Wales.

True

False

Another name for the rhino is the ‘rhinoceros’.

True

False

So the Big Five are the lion, the elephant, the leopard, the rhino and the giraffe.

True

False

4 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE

17


D Word check

 1  2  3  4  5

Translate the words. Översätt orden.

strand fyr by träd arg

1 2

U N 3 4 5 6 7

O 8 9

R 10 The hidden sentence is:

18

4 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE

 6  7  8  9 10

ö mellan tom hav byggnad


5 THE LEOPARD AND THE LIGHTHOUSE A Before you listen Draw lines. Dra streck. runs up

på toppen

are coming

tittar upp

at the top

springer upp

come down

kommer

looks up

komma ned

Fill in the missing words. Choose from the words above. Fyll i orden som saknas. Välj bland orden ovanför. Tom ___________________________________________ the stairs very fast. Our house is ___________________________________________ of a hill. A man ___________________________________________ at the lighthouse.

5 THE LEOPARD AND THE LIGHTOUSE – LISTENING

19


B Listen and understand Circle the correct answer. Ringa in rätt svar. 1 The leopard runs up some stairs.

2 The building is the old

palace

3 Who sees the leopard first?

4 The leopard is on the of the lighthouse.

True

False

lighthouse

a man

building

a woman

20

two

three

True

False

7 The leopard

comes

doesn’t come

8 The people

watch

shout at

9 The leopard

runs at

watches

at the top

wall

5 The leopard stays in the lighthouse for and nights. 6 He doesn’t have much food or water.

.

days

down the stairs.

the leopard.

the people.

5 THE LEOPARD AND THE LIGHTOUSE – LISTENING


C Retell the story Use the pictures in Textbook and retell the story. Here are some useful words: Använd bilderna i Textbook och återberätta historien. Du kan använda de här orden:

1 leopard runs up

2 people stop running

3 one man wall top of

4 stays

5 get out of

6 watch wait

Write a sentence about the story. You can start like this: Skriv en mening om berättelsen. Du kan börja så här:

The leopard

5 THE LEOPARD AND THE LIGHTOUSE – LISTENING

21


D The rhino Circle the correct answer. Ringa in rätt svar.

1

A rhino is killed every eight / nine hours.

2

They are killed by people who sell the skin / horns of the rhino.

3

They say that a rhino horn is more expensive than silver / gold.

4

One reason that people buy rhino horns is that they think that the rhino can cure illness. True / False

5

They have trained dogs to jump by parachutes from helicopters to chase after the poachers. True / False

6

They use dogs because the dogs can run faster / jump higher than the police.

7

The dog that caught 115 poachers in 18 months is called Killer / Tracker.

22

reason anledning

parachute fallskärm

poacher tjuvskytt

chase jaga

illegally olagligt

caught (catch) fångade; fångat

expensive dyr

scary läskig

cure bota

track spåra

illness sjukdom

tan mellanbrun

5 THE LEOPARD AND THE LIGHTOUSE – LISTENING


Art.nr 40269

studentlitteratur.se

Profile for Smakprov Media AB

9789144146522  

9789144146522  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded