9789144138473

Page 1

MAGIC! MOVES Elevpaket – Digitalt + Tryckt

LÄS OCH PROVA ELEVPAKETETS SAMTLIGA DELAR


MAGIC! MOVES Elevpaket – Digitalt + Tryckt Magic! Moves lär de yngsta eleverna engelska på ett lekfullt sätt genom sång, musik och rörelse. Sångerna ligger till grund för enkla övningar i elevboken där eleven får jobba vidare med förståelsen. Sångernas teman passar också särskilt väl att använda i ert värdegrundsarbete. Genom att utforska bilder, färglägga, identifiera och skapa eget med ord och fraser ur sångerna, lär sig eleven engelska på ett roligt och fantasifullt sätt.

ELEVBOK Magic! Moves elevpaket består av en allt-i-ett bok med digitalt läromedel. Magic! Moves är främst avsedd för förskoleklass.

DIGITALT LÄROMEDEL I den digitala elevboken finns allt samlat. Sånger, hörövningar, inspirationsbild med inspelat ljud och roliga digitala övningar.

Interaktiv version av b ­ oken, inläst med ­autentiskt tal och ­textföljning

Interaktiva övningar

Fungerar på d ­ ator, surfplatta och ­mobiltelefon

klicka på bilden och prova


MAGIC! MOVES

Alexandra Myllenberg


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Text och musik: Alexandra Myllenberg Musikproduktion: 7son musik & produktion Ljudproduktion: Johan Falck, Sayit Tack till alla barn som hjälpt oss med sånger och rörelser!

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Redaktion: Lára Flosadóttir, Cecilia Augutis Illustrationer: Ingrid Fröhlich Omslagsillustration: Ingrid Fröhlich Formgivning: Helena Alvesalo Art.nr 40932 ISBN 978-91-44-13847-3 © Författaren och Studentlitteratur AB 2020 Upplaga 1:1 Printed by Dimograf, Poland 2020


INNEHÅLL Sång

Jag lär mig

Ordbank

Om sången

1 COME ON

siffror klassrummet leksaker möbler

one two three four

En startssång som ni kan sjunga varje gång det är dags för engelska.

monkey frog donkey tail

En lekfull sång med djur och mycket rörelse.

3 MONSTER

färger mitt rum fler möbler jag gillar …

bed blue green red

En sång om magi och fantasi, om att ha ett monster som husdjur och kompis.

4 TOGETHER

fler färger jag är unik du och jag

rainbow orange yellow purple

En sång om att alla är olika och unika men tillsammans är vi bäst!

5 IN THE SNOW

vinter storleksord fler djur

big small footprints snow

En vintrig sång med motsatsord där ni går, dansar och hoppar.

kroppsdelar rörelser

hands knees belly bum

En rimmande sång där ni lyssnar och härmar. Ni kan också hitta på egna verser och sjunga om fler kroppsdelar.

fler kroppsdelar känslor mitt hem

ear nose arm head

En busig sång om hur det kan kännas att vara arg.

dansrörelser riktningar

down up turn around stop

En sång där ni får dela på ledarskapet och visa rörelser för varandra.

årstiderna

ice flowers song leaves

En lugnare sång med stillsamma rörelser som ni kan använda som avslappning.

världen sätt att resa

train whistle boat bus

En sång som tar er ut i världen med olika fordon.

djur djungeln 2 WAG YOUR TAIL rörelseord

6 HOCUS POCUS

7 HEAR ME ROAR

8 YOUR MOVE

9 MY TREE

10 MAGIC TRAIN


1 COME ON

4

one

two

three

four


Colour the toys

one

two

three

four

3 4 2 1

Match two

four

one

three

More online Match

Choose

Create

Showtime 5


2 WAG YOUR TAIL

6

monkey

frog

donkey

tail


Match

donkey

monkey

tail

frog

Circle my tail

More online Match

Choose

Create

Showtime 7


MAGIC! MOVES Magic! Moves Elevpaket – Digitalt + Tryckt (5-pack)

Magic! Moves lär de yngsta eleverna engelska på ett lekfullt sätt genom sång, musik och rörelse. Sångerna ligger till grund för enkla övningar i elevboken där eleven får jobba vidare med förståelsen. Genom att utforska bilder, färglägga, identifiera och skapa eget med ord och fraser ur sångerna, lär sig eleven engelska på ett roligt och fantasifullt sätt. Magic! Moves elevpaket består av en allt-i-ett bok med digitalt läromedel. Magic! Moves är främst avsedd för förskoleklass. I det digitala läromedlet kan eleven: • se varje sida precis som i den tryckta boken • lyssna till och sjunga med i alla sånger • klicka på kapitlets inspirationsbild för att spela upp ljud, ord och fraser • arbeta med interaktiva övningar som utgår från ljud och bild • träna hörförståelse, både ord och fraser • förstärka kopplingen mellan hur ordbilden ser ut och hur den låter • klicka på bildordlistan för att se orden som TAKK-tecken Koden till det digitala läromedlet följer med varje elevbok och är giltig i ett år från aktivering. Magic! Moves Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Lärarpaketet består av en tryckt lärarhandledning och en omfattande digital resurs. Här finns planering, sång- och rörelsefilmer, även teckenspråksgestaltade filmer, affischer, nedladdningsbara bilder och idéer för hur sångernas teman kan användas i ert värdegrundsarbete.

Art.nr 40932

studentlitteratur.se