__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAGIC! MOVES Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

LÄS OCH PROVA ELEVPAKETETS SAMTLIGA DELAR


MAGIC! MOVES Lärarpaket – Digitalt + Tryckt Detta lärarpaket­innehåller rörelsefilmer och inspiration för undervisningen med Magic! Moves. Du hittar också förberedda genomgångar för projektor och tavla som du kan använda för att samla gruppen, gå igenom övningar eller repetera det ni arbetat med.

LÄRARMATERIAL Varje kapitel förklaras på ett lättöverskådligt sätt med förslag på hur du kan arbeta med sångerna, rörelserna och lekarna. Det inledande metodkapitlet ger dig bakgrund, tips och stöd för hur undervisningen kan gå till när språket erövras med hjälp av sångerna, rörelserna och lekarna.

DIGITALT LÄROMEDEL I lärarens digitala resurs finns det tryckta lärarmaterialet i digital form. Med ett klick eller en sökning får du stöd och inspiration för din undervisning.

Lärarpaketet ger automatiskt tillgång till elevens digitala läromedel som gör att du kan visa elevens övningar vid en genomgång.

Aktiveras med koden som finns på insidan av omslaget.

Fungerar på d ­ ator, surfplatta och ­mobiltelefon

klicka på bilden och prova


Lärarhandledning

MAGIC! MOVES

Alexandra Myllenberg


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, är förbjuden. Kopieringsunderlag får dock kopieras under förutsättning att kopiorna delas ut endast i den egna undervisningsgruppen. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Redaktion: Lára Flosadóttir, Cecilia Augutis Illustrationer: Ingrid Fröhlich Formgivning: Helena Alvesalo Layout: Freja Alvesalo Art.nr 40934 ISBN 978-91-44-13843-5 © Författaren och Studentlitteratur AB 2020 Upplaga 1:1 Printed by Eurographic, Group 2020


INNEHÅLL INLEDNINGSVIS ................................................... 4 Sing and move – learn and have fun ................ 4 Magic! Moves Elevpaket ............................................ 4 Magic! Moves Lärarpaket .......................................... 4 Snabbguide till Magic! Moves ............................ 5 Bättre tillsammans .................................................... 5 Elevboken ................................................................. 5 Tryckt bok med digitalt läromedel.......................... 5 Ett uppslag = ett kapitel ........................................... 5 Digitala resurser ................................................... 7 Elevens digitala läromedel ....................................... 7 Lärarens digitala resurser ........................................ 8 Aktivera digitala resurser ................................... 9 Skapa klassrum, konton och aktivera elevens digitala läromedel ....................................... 9 METODISKA TANKAR ....................................... 10 Magic! Moves och Lgr 11 .................................... 10 Engelska i förskoleklass ..................................... 11 Rytmik och engelska .......................................... 12 Rytmik och Magic! Moves ................................. 12 Sångerna ............................................................... 13 Rörelse ................................................................... 13 TAKK-tecken ....................................................... 14 Värdegrund .......................................................... 14 Dags för engelska! .............................................. 14 Läsårsupplägg ..................................................... 15 För dig som vill läsa mer .................................... 16 KAPITELGUIDE .................................................... 17 KOPIERINGSUNDERLAG ................................. 112


INLEDNINGSVIS Sing and move – learn and have fun Välkommen till Magic! Moves! Här får engelskan ta plats i hela kroppen med hjälp av sång och rörelse. I Magic! Moves möter eleverna både vardagliga situationer och spännande fantasivärldar. Här finns sånger om siffror, färger och djur, monster och magiska tåg. Genom att sjunga och röra sig till sångerna får eleverna uppleva och erövra engelska ord, fraser och uttal med flera sinnen. Melodi, rytm och rim underlättar textinlärningen och rörelserna förstärker både orden och förståelsen. Orden tränas sedan på olika sätt både i bokens övningar och i det digitala läromedlet. Ingen behöver kunna läsa eller skriva. Eleverna får lyssna, härma och kommunicera med hela sig för att göra sig förstådda. Engelskan kopplas till både musik och värdegrund och i lärarhandledningen finns det många ingångar till att arbeta ämnesintegrerat. MAGIC! MOVES ELEVPAKET I Magic! Moves lär sig eleven 40 aktiva ord. Genom sång och rörelse leks betydelse och uttal in. I varje kapitel kommer eleverna naturligt i kontakt med långt fler ord och fraser och bygger på så vis upp sitt passiva ordförråd – och sin nyfikenhet på det engelska språket. Magic! Moves är främst avsedd för förskoleklass och årskurs 1, men fungerar också för äldre elever som ännu ej knäckt läs- och skrivkoden, samt i grundsärskolan. MAGIC! MOVES LÄRARPAKET Med lärarpaketet får du stöd och inspiration för din undervisning och tips på hur du kan fördjupa temat. Här ingår omfattande digitala resurser med t.ex. filmer, förberedda genomgångar, noter och kopieringsunderlag som tre lärare kan dela på. Här finns också elevens digitala läromedel och den tryckta lärarhandledningen att läsa digitalt.

44

INLEDNINGSVIS


Snabbguide till Magic! Moves Här kommer en kort guide till Magic! Moves. I lärarpaketets digitala resurs hittar du också författaren Alexandra Myllenberg som presenterar läromedlet och en kom igång-film. BÄTTRE TILLSAMMANS Både elevpaketet och lärarpaketet består av två helt integrerade delar, en tryckt och en digital. Glöm inte att skapa ett konto (om du inte redan har ett hos Studentlitteratur) och logga in! ELEVBOKEN Magic! Moves har 10 kapitel. Varje kapitel bygger på en sång som lägger grunden för temat. I innehållsförteckningen presenteras kapitlets tema; det eleven lär sig, vilka nyckelord som tränas samt en beskrivning av sången. TRYCKT BOK MED DIGITALT LÄROMEDEL Samspelet mellan den tryckta boken och det digitala läromedlet förstärker och varierar inlärningen. I elevboken övar eleven och visar sin förståelse genom att rita, färglägga, dra streck och markera. I det digitala läromedlet tränar eleven vidare med varierade digitala övningar. Här finns också hela boken inläst, alla sånger och hörövningarna.

INNEHÅLL

Under inspirationsbilden finns en bildordlista med fyra nyckelord. Eleven kan se och lyssna på ordet och under visas ordets TAKK-symbol i ett kort klipp.

Jag lär mig

Ordbank

Om sången

1 COME ON

siffror klassrummet leksaker möbler

one two three four

En startssång som ni kan sjunga varje gång det är dags för engelska.

2 WAG YOUR TAIL

djur djungeln rörelseord

monkey frog donkey tail

En lekfull sång med djur och mycket rörelse.

3 MONSTER

färger mitt rum fler möbler jag gillar …

bed blue green red

En sång om magi och fantasi, om att ha ett monster som husdjur och kompis.

4 TOGETHER

fler färger jag är unik du och jag

rainbow orange yellow purple

En sång om att alla är olika och unika men tillsammans är vi bäst!

5 IN THE SNOW

vinter storleksord fler djur

big small footprints snow

En vintrig sång med motsatsord där ni går, dansar och hoppar.

kroppsdelar rörelser

hands knees belly bum

En rimmande sång där ni lyssnar och härmar. Ni kan också hitta på egna verser och sjunga om fler kroppsdelar.  

fler kroppsdelar känslor mitt hem

ear nose arm head

En busig sång om hur det kan kännas att vara arg.

dansrörelser riktningar

down up turn around stop

En sång där ni får dela på ledarskapet och visa rörelser för varandra.

årstiderna

ice flowers song leaves

En lugnare sång med stillsamma rörelser som ni kan använda som avslappning.

världen sätt att resa

train whistle boat bus

En sång som tar er ut i världen med olika fordon.

6 HOCUS POCUS

7 HEAR ME ROAR

8 YOUR MOVE

9 MY TREE

10 MAGIC TRAIN

978-91-44-13847-3_book.indd 3

ETT UPPSLAG = ETT KAPITEL På vänstersidan finns en inspirationsbild som förstärker och fördjupar kapitlets tema. Den inspirerande bilden ger eleven möjlighet att utforska och prata om innehållet, samtidigt som kopplingen till sången och nyckelorden är tydlig. I det digitala läromedlet är inspirationsbilden klickbar. Ord och fraser spelas upp beroende på vad eleven markerar. På inspirationsbilden finns också två symboler. Under spelas kapitlets sång upp. Under spelas kapitlets hörövning upp. Hörövningen går ut på att eleven ska lyssna och sen visa sin förståelse genom att rita, färglägga eller markera i inspirationsbilden i sin bok.

Sång

2020-04-02 07:48

1 COME ON

4

one

978-91-44-13847-3_book.indd 4

two

three

four

2020-04-02 07:48

INLEDNINGSVIS

55


På högersidan tränar och befäster eleven de fyra nyckelorden och innehållet från sången med hjälp av lekfulla övningar. Flera av övningarna är kommunikativa och lämpar sig för att göras i par. Längst ner på samma sida finns länkar till kapitlets fyra digitala övningar som bygger på ljud och bild. Här övar eleven på kapitlets nyckelord och fraser, men skapar också fritt. Övningsrubrikerna är: MATCH – para ihop ljud och bild, CHOOSE – lyssna och välj bland bilder, CREATE – skapande övningar där orden används i nya sammanhang och SHOWTIME – eleven visar upp sina kunskaper muntligt eller skriftligt.

Colour the toys

one

two

three

four

3 4 2 1

Match two

four

one

three

More online

I varje kapitel hittar eleven Dancemonkey, Magic! Moves egen maskot. På den sista sidan får eleven avslutningsvis leta upp och räkna hur många Dancemonkeys som finns i boken. Det är härligt att gå tillbaka och se allt ni har jobbat med och lärt er i Magic! Moves. Det bygger självförtroende och lockar till att lära sig ännu mer engelska!

66

INLEDNINGSVIS

Match

Choose

Create

Showtime 5

978-91-44-13847-3_book.indd 5

2020-04-02 07:48


Digitala resurser ELEVENS DIGITALA LÄROMEDEL MY BOOK Här kommer eleven in i en digital version av sin Magic! Moves-bok. Här finns allt samlat med sånger, hörövningar, inspirationsbild med inspelat ljud och digitala övningar. Från startsidan kan eleven också gå in direkt till de olika delarna i läromedlet: SING – alla sånger LISTEN – alla hörövningar MATCH – para ihop ljud och bild CHOOSE – lyssna och välj bland bilder CREATE – skapande övningar där orden används i nya sammanhang SHOWTIME – eleven visar upp sina kunskaper muntligt eller skriftlig

INLEDNINGSVIS

77


LÄRARENS DIGITALA RESURSER Genom att logga in i den digitala resursen får du ännu mer stöd och inspiration för din undervisning. KOM IGÅNG Här hittar du en kom igång-film och en inspirationsfilm med författare Alexandra Myllenberg. LÄRARHANDLEDNINGEN Här kan du läsa den tryckta lärarhandledningen digitalt. FÖRBEREDDA GENOMGÅNGAR De förberedda genomgångarna kan du använda på en interaktiv tavla eller med en dator och projektor. Här finns tre färdiga interaktiva bilder med möjlighet att lägga till fler. Det går att skriva och rita i bilderna. • Första bilden: Kapitlets inspirationsbild som ni utforskar gemensamt i gruppen. • Andra bilden: Här tränas kapitlets ordbilder. • Tredje bilden: Här använder du och eleverna fritt kapitlets bilder. • Under i-knappen finns ytterligare information. FILMER Här finns rörelsefilmer till alla sångerna för att inspirera och underlätta inlärningen av rörelserna. Magic! Moves har också den stora äran att presentera en teckentolkad version av varje sång. KOPIERINGSUNDERLAG Till varje kapitel finns extra övningar och material att ladda ner. SÅNGER Här finns alla ljudfiler till sångerna samt noter med text och ackord. ELEVENS DIGITALA LÄROMEDEL Här får du tillgång till elevpaketet.

88

INLEDNINGSVIS


Aktivera digitala resurser Gå till minbokhylla.studentlitteratur.se och logga in. Om du inte redan har ett konto skapar du ett. Välj sedan Aktivera produkt. Aktiveringskoderna till lärarpaketets digitala resurs hittar du på insidan av den tryckta bokens omslag. Ett tips är att skriva in ditt användarnamn i boken, bredvid aktiveringskoden som du just använt. SKAPA KLASSRUM, KONTON OCH AKTIVERA ELEVENS DIGITALA LÄROMEDEL Skapa gärna ett digitalt Klassrum. Med ett Klassrum blir det enkelt att skapa elevernas konton och du får en inblick i elevernas aktivitet i det digitala läromedlet. Läs mer och se på kom igång-filmer på studentlitteratur.se/ skapaklassrum. För den här åldersgruppen är det enkelt om du som lärare skapar konton och aktiverar elevens digitala läromedel i förväg, enklast i Klassrummet. Du kan skapa elevernas konton och koppla samtliga till din epost för enkelhetens skull. När man skapar konton i Klassrummet får man möjlighet att spara en pdf så att man enkelt kan skriva ut elevernas användarnamn och lösenord. När du har skapat ett konto till din elev lägger du till det digitala läromedlet med hjälp av aktiveringskoden på omslagets insida. Detta gör du bara en gång. Eleven har därefter tillgång till det digitala läromedlet i tolv månader.

INLEDNINGSVIS

99


1 COME ON Tema: I skolan ELEVPAKETET ELEVEN LÄR SIG: siffror, klassrummet, leksaker, möbler

NYCKELORD: one, two, three, four

FLER ORD OCH FRASER: five, gather, crew, look, me learn, five, dive come on, look at me let’s learn, let’s dive

Om sången Come on är en startsång, som ni kan sjunga varje gång det är dags för engelska. Du påkallar elevernas uppmärksamhet och samlar gruppen med hjälp av sången. Sången passar bra om du vill samla gruppen i en ring på golvet, men fungerar självklart även om ni sitter vid bord. Tillsammans tränar ni på räkneorden one, two, three, four och five. Till en början kan ni fokusera på att sjunga just räkneorden, men snart kommer även eleverna att kunna sjunga med i fraserna, som avslutas med ord som rimmar på siffrorna. Låt gärna sången följa med under läsåret för att markera engelsklektionernas start, eller använd den vid andra tillfällen då du vill samla eleverna.

18

1 COME ON


Sång: Come on SÅNGTEXT One! Come on! One, two! Let’s gather the crew. One, two, three! Look at me! One, two, three, four! Let’s learn some more. One, two, three, four, five! Let’s dive, into the magic.

Till orden i fetstil finns One. TAKK-tecken/rörelser One, two. One, two, three. One, two, three, four. One, two, three, four, five! Let’s dive, into the magic, into the magic, into the magic. Magic! Moves.

Rörelser RÖRELSEFILM Rörelserna till Come on bygger på TAKK-tecken. Tecknen hjälper till att förtydliga texten och underlättar för eleverna att komma ihåg alla ord. Teckna orden samtidigt som de sjungs. Om du är ovan vid att teckna kan du börja med några få ord, till exempel siffrorna och sedan bygga på efter hand. Att räkna på teckenspråk fungerar likadant som att räkna med fingrarna, med skillnaden att du börjar från pekfingret i stället för från tummen. Du kan också använda dig av rörelsefilmen och låta eleverna följa den. TAKK-TECKEN

Väck nyfikenheten Sjung eller spela upp Come on som en samlingsignal till eleverna. Gör TAKKtecknen till sången. Du kan självklart använda rörelsefilmen, om du föredrar det. Fråga eleverna om de kände igen några ord. Sjung sången igen och be dem att fundera över vilka ord som är viktiga. Finns det några ord som man sjunger flera gånger? Låt eleverna berätta om de vet vad några av orden betyder eller om de kan gissa ordens betydelse. Du kan ta hjälp av TAKK-tecknen för att hjälpa eleverna att hitta de viktiga orden och ge dem ledtrådar. Gissa och samtala er fram till vad sången handlar om.

1 COME ON

19


Lek Dela in eleverna i grupper om fyra. Börja med att alla elever sitter ner i sina grupper, gärna på golvet om ni har tillräckligt med utrymme. Ropa ut en siffra mellan 1 och 4 på engelska. I varje grupp ska motsvarande antal elever resa sig upp och stå stilla. Om du ropar ut siffran 3, ska alltså tre elever i varje grupp resa sig upp. Hjälps åt att titta så att det har blivit rätt och be dem sedan att sätta sig ner igen. Om gruppen inte går att dela i jämna grupper om fyra, så kan de även delas i grupper om fem, eller så kan en eller ett par grupper vara fem i stället för fyra. Då använder du siffrorna 1 till 5 i stället och de gånger du ropar ut fem så är det bara de grupper som är fem till antalet som kan ställa sig upp. Om alla grupper blir fyra utom en, kan du hjälpa till att vara person fyra de gånger det behövs fyra personer. När du ropar ut siffran 4 får eleverna visa att de vill att du ska vara med. Utmana eleverna att klara uppgiften så fort som möjligt och med så lite prat som möjligt. Kanske kan ni klara det helt tysta? En uppvärmning eller annan variant på leken kan vara att du delar ut en siffra till varje elev i klassen. Säg sedan en siffra i taget. Till exempel kan du säga Number one - stand up! och då ställer sig alla ettor upp.

Värdegrund Här handlar det om att samla gruppens uppmärksamhet, skapa arbetsro och ett gemensamt fokus. Vi tittar och lyssnar på den som talar. I leken tränar vi samarbete och turtagning. Vi måste i stunden komma överens om vilka i gruppen som ska resa sig när och hjälpas åt så att rätt antal personer står upp vid rätt tillfälle. Den som sitter kvar bidrar lika mycket till att gruppen lyckas som den som reser sig upp. Ge eleverna i uppgift att se till att alla får både stå och sitta i leken. På så sätt får alla träna på att både ta och ge plats. På samma sätt kan ni träna turtagning i sången. I första versen kan några sjunga siffrorna och de andra sjunga fraserna och i andra versen kan några sjunga före och de andra sjunga ekot.

20

1 COME ON


Elevboken sidan 4 INSPIRATIONSBILDEN

1 COME ON

4

one

978-91-44-13847-3_book.indd 4

two

three

four

2020-04-02 07:48

Den här bilden syftar till att skapa igenkänning. Ni får möta ett klassrum och tillsammans kan ni samtala om saker som ni känner igen från ert eget klassrum. Vad är likt och vad är olikt? Kan ni några av orden på engelska redan? I bilden finns både siffrorna från sången och sakerna och färgerna från övningarna i elevboken. Inspirationsbilden blir ett stöd för både sången och övningarna, med möjlighet att träna på såväl nyckelorden som att leta upp fler ord, som hör ihop med kapitlet. Ni får också möta vår maskot, Dancemonkey, för första gången. I bilden finns möjlighet att klicka på flera av de olika sakerna och höra de engelska orden, till exempel car, chair och ball, vilket ger eleverna möjlighet att lära sig ännu fler ord än de fyra orden som finns som bildord. Överst i bilden finns symbolen där spelas sången upp.

och genom att klicka

med en hörövning där eleverna Nederst i bilden finns symbolen lyssnar och visar sin förståelse genom att ringa in rätt sak på bilden.

1 COME ON

21


Ljudguide 5 3

2

1

4

6

7

8

9

10

12

13 29

11 14 15

17

16

18 19

20 24

21 22

26

23

28 25

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

22

A door The alphabet A clock A bookshelf Three windows The children are playing outside. Books A lion Two dolls Two boats Ten drawers Six cushions A frog A truck Two balls

1 COME ON

27

16. A jump rope 17. A rug 18. Hello! I’m Dancemonkey! 19. Many blocks 20. A table 21. Crayons 22. A notebook 23. A drawing 24. There are four chairs. 25. A chair 26. Five 27. A car 28. There are three cars on the floor. 29. Let’s dive into the magic moves!


Elevboken sidan 4–5 HÖRÖVNING I den här hörövningen får eleverna öva på sifferorden 1 till 5. I bilden finns siffrorna gömda och eleverna ska leta upp dem och ringa in dem. Hörövningen kan göras både gemensamt och individuellt. Eftersom det är bokens första hörövning kan det vara bra att göra den tillsammans och se till att alla elever hänger med. HÖRÖVNINGENS MANUS Find the numbers. Look at the picture. Can you find number one? Circle number one. Look at the picture. Can you find number two? Circle number two. Look at the picture. Can you find number three? Circle number three. Look at the picture. Can you find number four? Circle number four. Look at the picture. Can you find number five? Circle number five. Good job! Thanks for listening. Colour the toys

COLOUR THE TOYS I den här övningen tränar eleven på siffrorna 1 till 4. Under varje färgklick står ett sifferord: one, two, three och four. Genom att koppla ihop sifferordet med rätt siffra ska eleverna färglägga leksakerna. One står vid den röda färgen. Alltså ska leksaksbilen med siffran 1 färgläggas med röd färg.

one

two

three

four

3 4 2 1

Match

Leksakerna i övningen finns även i inspirationsbilden. När eleverna är klara kan ni leta upp leksakerna och prata om ifall de fick samma färg som i bilden, eller om det blev olika. two

Colour four the toys

one

one

two

three

four

three

För elever som inte kan läsa än ger bildordlistan på sidan 4 stöd.

3

More 4 online Match

Choose

Create

Showtime

2 5

1 978-91-44-13847-3_book.indd 5

MATCH I den här övningen fortsätter eleven att träna på siffrorna 1 till 4. Först ska eleven dra streck mellan ordbilden och siffran. Därefter ska eleven dra ytterligare ett streck mellan siffran och bilderna. Two paras alltså ihop med 2 och de två stolarna.

2020-04-02 07:48

Match two

four

one

three

More online

När eleverna har gjort klart övningen kan ni gå igenom den tillsammans, genom att du frågar till exempel How many blocks/chairs are there? medan du samtidigt pekar på det föremål du pratar om. Eleverna kan då svara med bara ett av sifferorden och träna på att säga dessa. Match

978-91-44-13847-3_book.indd 5

MORE ONLINE Genom att klicka på

Choose

Create

Showtime 5

2020-04-02 07:48

leds eleven till en digital övning.

1 COME ON

23


Elevens digitala läromedel kapitel 1 MY BOOK Här får eleven ord, rubriker och bilder upplästa. Genom att klicka sig runt kan eleven upptäcka alla spännande ljud som döljer sig i inspirationsbilden. I elevboken finns länkar till kapitlets alla övningar. SING Här finns kapitlets sång Come on. LISTEN Här finns kapitlets hörövning. MATCH Här finns kapitlets para ihop-övning. Eleven parar ihop rätt ljud med rätt bild. CHOOSE Här finns kapitlets lyssna och välj-övning. Eleven hör ett ord i en mening och ska välja rätt bild. CREATE Här finns kapitlets skapandeövning. Eleven kan dra in bilder till sin tavla och möblera sitt klassrum. Det går också att färglägga eller skriva med T-symbolen. Låt gärna eleverna visa upp sina tavlor för varandra och berätta vad de har skapat. SHOWTIME Här finns kapitlets avslutande övning, där eleven får möjlighet att visa upp sina kunskaper genom att spela in eller skriva vad de har lärt sig. Det kan vara att sjunga sången eller berätta om saker i sitt klassrum.

24

1 COME ON


Jobba vidare med ... SÅNGEN En rolig utveckling av sången är att använda sig av ekot i andra versen, då bara siffrorna sjungs. Du kan sjunga siffrorna först och så kan eleverna sjunga ekot, eller så delar ni in er i två grupper, där den ena gruppen sjunger före och den andra gruppen sjunger efter. Ni kan också dela upp er i två grupper där grupp 1 sjunger siffrorna och grupp 2 sjunger fraserna. På så sätt tränar ni även turtagning. Glöm inte att byta uppgifter med varandra, så att alla får testa allt! LEKEN En utveckling av leken är att ge varje grupp en egen siffra. Du kan säga: Group 1 - stand up! och då ska hela gruppen ställa sig upp. Variera mellan att säga stand up och sit down. Om eleverna har lätt för att följa med, så kan du utmana dem genom att säga stand up till en grupp som redan står eller sit down till en grupp som sedan sitter ner. Lek och busa så länge det känns kul. Du kan också slänga in andra uppmaningar och se om eleverna förstår, till exempel Group 2 – jump! eller Group 3 – hands up!. INSPIRATONSBILDEN När ni har arbetat med kapitlet och gjort övningarna på högersidan, kan ni gå tillbaka till inspirationsbilden och jämföra den med ert eget klassrum. Utgå till exempel från föremålen i övningarna och fråga eleverna om de finns hos er: Do we have a clock in our classroom? eller Do we have a jump rope?. Eleverna får då möjlighet att svara enkelt med yes eller no. Du kan gå vidare med att fråga How many clocks do we have? eller How many jump ropes do we have? och då får eleverna ytterligare en chans att träna på räkneorden. Låt eleverna gå på upptäcktsfärd genom ert eget klassrum och räkna olika föremål tillsammans. HÖRÖVNINGEN När eleverna har lärt sig färgerna kan ni återkomma till inspirationsbilden och göra ytterligare en hörövning med hjälp av de gömda siffrorna. Denna gång är det du som styr genom att säga till exempel: Colour number two red.

1 COME ON

25


Lärarens digitala resurs Förutom Förberedda genomgångar för projektor och tavla, hittar du i den digitala resursen rörelsefilmer och kopieringsunderlag till varje kapitel. Här hittar du också sångerna och texterna med ackord och noter. Sist men inte minst finns här elevens digitala läromedel. KOPIERINGSUNDERLAG • Ordbank Numbers • Come on TAKK-tecken

Magic! Moves lärarhandledning Kopiering tillåten © 2020 Författarna och Studentlitteratur AB

1 COME ON Ordbank Numbers

ett

MAGIC! MOVES

två

fem

Magic! Moves lärarhandledning Kopiering tillåten © 2020 Författarna och Studentlitteratur AB

1 COME ON Come on TAKK-tecken

tre

MAGIC! MOVES

Magic! Moves lärarhandledning Kopiering tillåten © 2020 Författarna och Studentlitteratur AB

titta

samla

Magic! Moves lärarhandledning Kopiering tillåten © 2020 Författarna och Studentlitteratur AB

1 COME ON Come on TAKK-tecken

MAGIC! MOVES

MAGIC! MOVES

Magic! Moves lärarhandledning Kopiering tillåten © 2020 Författarna och Studentlitteratur AB

kom

1 COME ON

MOVES

mig

1 COME ON Come on TAKK-tecken

26

MAGIC!

fyra

1 COME ON Come on TAKK-tecken

1 COME ON

Magic! Moves lärarhandledning Kopiering tillåten © 2020 Författarna och Studentlitteratur AB

1 COME ON Ordbank Numbers

lära

Magic! Moves lärarhandledning Kopiering tillåten © 2020 Författarna och Studentlitteratur AB

MAGIC! MOVES

1 COME ON Come on TAKK-tecken

MAGIC! MOVES

dyka

Magic! Moves lärarhandledning Kopiering tillåten © 2020 Författarna och Studentlitteratur AB

MAGIC! MOVES


MOVES Lärarpaket (Digitalt + Tryckt) Lärarpaketet till Magic! Moves ger undervisningsstöd och inspiration. I lärarpaketet ingår digitala resurser, elevens digitala läromedel samt en tryckt lärarhandledning.

Digitala resurser I lärarens digitala resurs finns rörelsefilmer till sångerna samt teckenspråkstolkade versioner av dessa filmer. Här finns också en digital version av den tryckta lärarhandledningen, kopieringsunderlag med extra övningar, noter och affischer samt förberedda genomgångar. Lärarens digitala resurs är giltig för tre användare och gäller under upplagans livstid.

Lärarhandledning Med lärarhandledningen får du stöd och inspiration för din undervisning och tips på hur du kan fördjupa temat. Varje kapitel presenteras på ett lättöverskådligt sätt med förslag på hur du kan arbeta med sångerna, rörelserna, orden och fraserna. Här förklaras också övningarna i elevboken och i det digitala läromedlet.

Art.nr 40934

studentlitteratur.se

Profile for Smakprov Media AB

9789144138435  

9789144138435  

Profile for smakprov