9789144132051

Page 1

4A

i t r o v a F matematik Kopieringsunderlag

Till lärarhandledningen upplaga

2


TILL LÄRAREN OM FAVORIT MATEMATIK Favorit matematik är Finlands största matematikläromedel för åk 1–3. De finska lärarna framhåller den tydliga strukturen och de goda resultaten som två viktiga faktorer till varför materialet är så omtyckt. Till elevboken finns en mycket välfylld lärarhandledning. Tack vare den tydliga arbetsgången i lärarhandledningen hittar du lätt information och de aktiviteter som hör till varje lektion. KOPIERINGSUNDERLAG Till alla Favorit matematiks lektioner finns det kopieringsunderlag. Du hittar dem här och de har samma numrering som lektionerna i lärarhandledningen. Kopieringsunderlagen är tänkta att användas som mer träning eller utmaning i anslutning till lektionen. I lärar­ handledningen hittar du tydliga hänvisningar. I den här boken finns facit till kopieringsunderlagen som miniatyr­ sidor. Vill du se sidorna i större format använder du den digitala resursen i lärarpaketet. SÅ KAN DU ANVÄNDA KOPIERINGSUNDERLAGEN Kopieringsunderlagen kan användas på flera olika sätt, exempelvis: LE KTION :

Som extrauppgift i anslutning till lektion.

Ge eleverna något blad i veckan som läxa, eller gör en läxbok för hela terminen.

L Ä XBOK :

Repetera innehållet inför ett prov, eller om du upptäcker ett moment som eleverna behöver träna mer. RE PETITION :

M E R A ÖVNING :

2

Välj uppgifter utifrån förmågor och kunskapskrav.


4A – VILKA FÖRMÅGOR TRÄNAR KOPIERINGSUNDERLAGEN? BEGREPPSFÖRMÅGA • Beskriver olika begrepp med matematiska uttrycksformer Kopieringsunderlag: 1b, 6c, 8b, 14a, 24b • Växlar mellan olika uttrycksformer och visar hur olika begrepp relaterar till varandra Kopieringsunderlag: 36b, 44, 45a, 45b, 46a, 46b

METODFÖRMÅGA • Väljer och använder matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring Kopieringsunderlag: 2a, 3, 4a, 4b, 7a, 8a, 9, 10, 12a, 16a, 17a, 18a, 19a, 21a, 21b, 22a, 24a, 27a, 28, 29a, 29b, 30a, 33a, 34a, 47a, 47b, 47c, 48a, 48b, 52a, 52b, 52d • Använder räknare Kopieringsunderlag: 23a

PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA • Löser problem i elevnära situationer Kopieringsunderlag: 4c, 5b, 34b, 37c, 40b, 50, 51, 52c • Använder olika strategier och metoder som passar problemet Kopieringsunderlag: 4c, 5b, 17b, 26b, 32a, 49 • Ser om svaret är rimligt Kopieringsunderlag: 4c, 5b • Använder alternativa lösningar på samma problem Kopieringsunderlag: 32b

KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA • Använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer Kopieringsunderlag: 1a, 5a, 7b, 13a, 33b, 38a, 38b, 39, 40a, 41a, 42a, 42b, 43 • Redovisar, samtalar, ställer frågor och bemöter matematiska argument Kopieringsunderlag: 16b, 23b Här hittar du kunskapskrav som utvecklar förmågan att kommunicera med och om matematik, såväl muntligt som skriftligt.

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG

Favmoatremiattik

3


INNEHÅLL

KAPITEL 1

KAPITEL 2

1a: Rita tal ....................................................... 6

13a: Multiplikation på tallinjen .................... 29

1b: Problemlösning......................................... 7

13b: Multiplikationsrutor .............................. 30

2a: Vi repeterar addition och subtraktion ................................................ 8

14a: Öva på multiplikationer ....................... 31

2b: Tavelbilder för lektion 2, 3 och 4 ........ 9 3:

Addition med uppställning ................... 10

4a: Repetition av att växla över noll ....... 11 4b: Subtraktion med uppställning ............. 12

14b: Ett hemligt meddelande ....................... 32 15a: Multiplikationstest 1.............................. 33 15b: Multiplikationstest 2.............................. 34 15c: Multiplikationsbingo ...............................35

Problemlösning....................................... 13

16a: Multiplikation med tiotal och hundratal ................................................ 36

5a: Multiplikationstavla ............................... 14

16b: Talföljder ................................................. 37

5b: Problemlösning....................................... 15

17a: Vi övar på att multiplicera talsorter................................................... 38

4c:

6a: Begreppskort .......................................... 16 6b: Uttryckskort för lek .............................. 17 6c:

Summa, differens, produkt och kvot ................................................... 18

7a: Prioriteringsregler ................................. 19 7b: Att bilda uttryck av en bild ................. 20 8a: Att räkna stegvis, parenteser ............. 21 8b: Uttryck med parenteser ...................... 22 9:

Prioriteringsregler ................................. 23

10: Addition och subtraktion med uppställning ............................................. 24

17b: Problemlösning....................................... 39 17c: Tavelbilder för lektion 17, 18 och 19 ...................................................... 40 18a: Multiplikation med uppställning ......... 41 18b: Multiplikationstävling ............................ 42 19a: Multiplikation med uppställning ......... 43 19b: Samlad problemlösning 1 .................... 44 20a: Multiplikationsspel ................................. 45 20b: Samlade räknebanker 1 ....................... 46 21a: Multiplikation med uppställning ......... 47

11a: Samlade räknebanker 1 ....................... 25

21b: Multiplikationsmaraton ........................ 48

11b: Samlade räknebanker 2 ....................... 26

21c: Tavelbilder för lektion 21 och 22 ...... 49

12a: Repetition ............................................... 27

22a: Multiplikation med uppställning 1 ...... 50

12b: Samlad problemlösning ........................ 28

22b: Multiplikation med uppställning 2 ...... 51 23a: Uppgifter med räknare ........................ 52 23b: Multiplikation med talföljder............... 53 24a: Prioriteringsregler med stora tal ..... 54 24b: Matematiska begrepp ........................... 55 25a: Samlade räknebanker 2 ...................... 56 25b: Samlad problemlösning 2 .................... 57

4


INNEHÅLL

KAPITEL 3

KAPITEL 4

26a: Divisioner ................................................ 58

38a: Positiva och negativa tal på tallinjen .................................................... 84

26b: Uppgifter som övar slutledningsförmågan............................ 59

38b: Temperaturer ......................................... 85

27a: Division med rest ................................... 60

39: Jämföra storleken på negativa tal .... 86

27b: Tavelbilder för lektion 26, 27 och 28 ...................................................... 61

40a: Räkna med negativa tal ....................... 87

28: Kort division ........................................... 62 29a: Division i trappan .................................. 63 29b: Kort division ........................................... 64 29c: Du kan dela på olika sätt .................... 65 30a: Division .................................................... 66 30b: Tavelbilder för lektion 29, 30 och 31 ...................................................... 67

40b: Problemlösning med temperaturer .......................................... 88 41a: Tabeller och stapeldiagram över siffror ........................................................ 89 41b: Tavelbilder för lektion 41 och 42 ...... 90 42a: Linjediagram ........................................... 91 42b: Observera temperatur ......................... 92 43: Linje- och stapeldiagram ..................... 93

31: Problemlösning....................................... 68

44: Skriv uttryck från en bild ..................... 94

32a: Problemlösning....................................... 69

45a: Bokstäver i uttryck 1 ............................ 95

32b: Samlad problemlösning 1 .................... 70

45b: Bokstäver i uttryck 2 ............................ 96

32c: Tavelbilder för lektion 32, 33 och 34 ...................................................... 71

46a: Algebraiska uttryck 1 ........................... 97

33a: Division med rest................................... 72 33b: Tabeller ................................................... 73 34a: Division .................................................... 74 34b: Problemlösning....................................... 75

46b: Algebraiska uttryck 2 ........................... 98 47a: Ekvationer 1............................................ 99 47b: Ekvationer 2..........................................100 47c: Lös ekvationen .....................................101

35a: Vi repeterar division 1.......................... 76

48a: Uttryckets värde och att lösa ekvationer .............................................102

35b: Vi repeterar division 2.......................... 77

48b: Repetitionsuppgifter ............................103

35c: Uppgifter som övar slutledningsförmågan............................ 78

49: Problemlösning.....................................104

36a: Division med 1, 10, 100 eller 1000 .... 79 36b: Matematiska begrepp ........................... 80 37a: Samlade räknebanker 1 ....................... 81 37b: Samlade räknebanker 2 ....................... 82 37c: Samlad problemlösning 2 .................... 83

50: Instruktioner, skriv en algoritm .......105 51: Ge och följa instruktioner .................106 52a: Samlade räknebanker 1 .....................107 52b: Samlade räknebanker 2 ....................108 52c: Samlad problemlösning ......................109 52d: Repetitionsuppgifter ............................110 Facit .................................................................111 5


Kopieringsunderlag 1a: Rita tal 1. Rita talen som tusenkuber, hundratavlor, tiostavar och entalsklossar. a. 1 234

b. 4 158

c. 3 062

d. 2 197

e. 1 364

f. 4 573

2. Skriv talen från det minsta till det största. a. 7 009, 7 990, 9 007, 6 778, 9 091,

< b. 4 991,

< 499,

< c. 7 373,

491, <

3 737, <

6

<

Favmoatremiattik

1 409, <

7 337, <

<

< 1 949,

< 7 733,

<

1 997, < 9 449, <

3 377, <

8 645, < 4 490, <

3 370, <

6 050

9 049 <

737, <

73 <

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG


Kopieringsunderlag 1b: Problemlösning 1. Vilket tal? a. Det är det största fyrsiffriga talet som slutar på noll.

b. Det är det minsta fyrsiffriga talet som slutar på noll.

c. Det är det största fyrsiffriga talet där hundratalen är 2.

d. Det är det minsta fyrsiffriga talet där hundratalen är 2.

e. Det är ett fyrsiffrigt tal. Om du adderar siffrorna i talet får du 36.

f. Det är ett fyrsiffrigt tal. Om du adderar siffrorna i talet får du 1.

2. Skriv a. alla tvåsiffriga tal där summan av siffrorna i talet är 7.

b. alla tresiffriga tal där summan av siffrorna i talet är 4.

3. Måla alla fält där summan av talen är 12. 5 511

7 761

2 221 5 319

2 532

1 112

4 350

5 647

1 911

4 440

6 650

1 123 5 501

6 611

5 601 5 549

6 113

9 987

4 602 8 310

9 300

4 455

2 091

1 771

5 340

7 113

7 778

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG

Favmoatremiattik

7


Kopieringsunderlag 2a: Vi repeterar addition och subtraktion 1. Räkna. Måla svaret i hundratavlan. a. 7 + 5 = b. 12 – 7 =

17 + 5 =

42 – 7 =

27 + 15 =

72 – 7 =

47 + 5 =

102 – 7 =

47 + 25 =

22 – 5 =

77 + 5 =

32 – 5 =

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

c. 90 – 2 =

d.

9+ 9=

80 – 2 =

19 + 9 =

81 – 4 =

39 + 2 =

91 – 4 =

39 + 12 =

20 – 7 =

69 + 4 =

40 – 17 =

69 + 14 =

2. Med vilken addition kan du kontrollera subtraktionen? Räkna och dra streck.

8

57 – 9 =

48 + 9 = 57

63 – 6 =

49 + 8 = 57

57 – 8 =

57 + 6 = 63

63 – 8 =

65 + 8 = 73

73 – 8 =

39 + 8 = 47

47 – 8 =

55 + 8 = 63

43 – 6 =

45 + 8 = 53

53 – 8 =

58 + 5 = 63

63 – 5 =

37 + 6 = 43

Favmoatremiattik

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG


Kopieringsunderlag 2b: Tavelbilder för lektion 2, 3 och 4 Summa och differens

Addition uttryck summa

svar summa

1 500 + 500 = 2 000 term

term

Subtraktion uttryck differens

svar differens

2 000 – 500 = 1 500 term

term

Om du har talen 1230 och 50, vilken är då a. summan: 1 230 + 50 = 1 280 b. differensen: 1 230 – 50 = 1 180 Addition med uppställning

Skriv talsorterna under varandra. Kom ihåg minnessiffran.

Uppskatta: 200 + 9 000 = 9 200

Uttryck

2 809 + 576 T H T E

169 + 8 956 T H T E

Termer

2 8 0 9 + 5 7 6

1 6 9 + 8 9 5 6

Summa

Subtraktion med uppställning

Skriv talsorterna under varandra. Om du inte kan subtrahera måste du växla från en större talsort.

Uppskattning: 6 000 – 3 000 = 3 000

Uttryck

5 300 – 298 T H T E

6 000 – 2 691 T H T E

Term

5 3 0 0 – 2 9 8

6 0 0 0 – 2 6 9 1

Term Differens

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG

Favmoatremiattik

9


Kopieringsunderlag 3: Addition med uppställning 1. Skriv uttrycket och räkna. a.

b. Addera 3 095 till summan.

Termerna är 973 och 2 208.

c.

d. Addera 614 till summan.

e.

Räkna ut summan av talen 869 och 8 774.

Termerna är 6 890 och 1 884.

f. Addera talet 357 till talet 9 643.

g. 10 000 – 1 000 – 100 – 10 – 1 = Addera 1 111 till differensen.

10

Favmoatremiattik

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG


Kopieringsunderlag 4a: Repetition av att växla över noll 1. Räkna. Ringa in svaret.

4. Jag kan växla. Du får ett tusental till hundratalen.

2. Jag kan inte växla. Fråga hundratalen.

6001 T

H

5. Sådär, nu har jag 10 hundratal. Jag ger ett av dem till tiotalen.

T

E

6. Tack. Jag ger ett tiotal till entalen.

Börja här: ➩

3. Jag kan inte växla. Fråga tusentalen.

1. Jag måste växla en tia.

a.

10

10

10

6 0 0 1 – 1 3 8

b.

3 0 0 2 – 1 2 0 3 c.

d.

5 0 8 3 – 9 3 6 f.

e.

1 0 5 – 1 246

7 0 0 9 – 6 1 5 8

4

g.

0 0 6 – 2 9 9 7 4

h.

2 0 0 5 – 1 3 7 8

9 0 0 0 – 7 6 84

6 2 7 8 5 1 9 0 7 1 0 0 9 1 3 1 6 1 7 9 9 2 8 5 9 4 1 4 7 5 8 6 3

2. Skriv de tal som saknas. a. b. 10

5 34 – 2 50 2 5 3 1

c. 10

10

10

7 1 – 5 3 3 2 1 66

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG

10

4

10

10

00 6 8 4 3 4

Favmoatremiattik

11


Kopieringsunderlag 4b: Subtraktion med uppställning 1. Skriv uttrycket och räkna. a.

b.

Den första termen är 10 000 och den andra 172.

c.

Subtrahera 2 806 från differensen.

d. Skriv 4 125 som den första termen och 1 884 som den andra.

Subtrahera 2 897 från differensen.

e.

Skriv 2 241 som den första termen och 1 099 som den andra.

f. Den första termen är 1 142 och den andra är 984.

g. Skriv den första termen i uttrycket.

– 158 = 1 h. 1+ 10 + 100 + 12

Favmoatremiattik

= 10 000

1 0 0 0 0 – 1 1 1

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG


Kopieringunderlag 4c: Problemlösning 1. Skriv uttrycket och räkna. Ringa in svaret. a. Oskar har 1 627 kronor på sitt b. Erik köper en skateboard konto. Han tar ut 130 kronor. som kostar 1 499 kronor och Hur mycket pengar har han kvar inlines som kostar 563 kronor. på kontot? Hur mycket kostar inköpen tillsammans?

Svar:

Svar:

c. Maya har 1 698 kronor på sitt konto. Hon sätter in ytterligare 567 kronor. Hur mycket pengar har hon på sitt konto nu?

d. Soffan kostar 2 085 kronor mer än bordet som kostar 967 kronor. Hur mycket kostar soffan?

Svar:

Svar:

e. Aya har 98 kronor på sitt konto. Milla har 1 005 kronor på sitt konto. Hur mycket mer pengar finns det på Millas konto än på Ayas?

f. Mamma ska sälja en telefon. Hon vill ha 3 700 kronor men säljer telefonen för 2 970 kronor. Hur mycket rabatt ger mamma till köparen?

Svar:

Svar: 730 kr

907 kr

1 497 kr

1 506 kr 2 062 kr 2 265 kr 3 052 kr

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG

Favmoatremiattik

13


Kopieringsunderlag 5a: Multiplikationstavla

·

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1. Räkna med hjälp av tavlan

3·8=

7·6=

9·7=

4·7=

6·8=

8·8=

14

Favmoatremiattik

36 = 4 48 = 8 56 = 7

49 = 7 63 = 9 32 = 4

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG


Kopieringsunderlag 5b: Problemlösning 1. Skriv uttrycket och räkna. Ringa in svaret. a. Charlies tuggummi kostar b. Adele köper fyra likadana 6 kronor. Charlie köper fyra hårspännen. Inköpen kostar tuggummin. Hur mycket kostar 32 kronor. Hur mycket kostar ett de sammanlagt? hårspänne?

Svar:

Svar:

c. Samir köper två kolor för 3 kronor styck. Han betalar med en tiokrona. Hur mycket växel får han?

d. Sara köper sex äpplen. Ett äpple kostar 6 kronor. Hur mycket växel får Sara på 40 kronor?

Svar:

Svar:

e. Edvin köper två tröjor som kostar 65 kronor styck. Hur mycket växel får Edvin på tvåhundra kronor?

f. Marko köper fem böcker som kostar 90 kronor styck. Hur mycket växel får Marko på en femhundralapp?

Svar:

Svar:

g. Annas inköp kostar 24 kronor. Hon köper tre bananer. Hur mycket kostar en banan?

h. Den blå bollen kostar 13 kronor. Den röda bollen är 8 kronor dyrare än den blå. Hur mycket kostar den röda och den blå bollen tillsammans?

Svar:

Svar:

4 kr  4 kr  8 kr  8 kr  24 kr  30 kr  34 kr  50 kr  70 kr KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG

Favmoatremiattik

15


Kopieringsunderlag 6a: Begreppskort

summa differens produkt kvot 16

Favmoatremiattik

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG


Kopieringsunderlag 6b: Uttryckskort för lek

7·8

24 4

4·4

70 7

77 + 8

56 8

51 + 9

28 + 6

4·6

60 – 9

6·5

34 – 6

85 – 77

16 2

16 4

94 + 8

10 · 7

49 + 4

53 – 49

30 5

88 + 12

4·8

8·2

102 – 8

6·6

106 – 13

93 + 13

36 6

100 – 88

55 + 32

32 4

87 – 32

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG

Favmoatremiattik

17


Kopieringsunderlag 6c: Summa, differens, produkt och kvot 1. Skriv uttrycket och räkna. Måla fältet med svaret. a. Multiplicera kvoten av talen 12 b. Dela produkten av talen 6 och 4 och 4 med talet 2. med tre.

c. Addera talet 2 till produkten av talen 5 och 6.

d. Subtrahera talet 3 från kvoten av talen 27 och 9.

e. Subtrahera talet 5 från produkten av talen 8 och 8.

f. Addera talet 17 till kvoten av talen 16 och 4.

g. Subtrahera kvoten av talen 20 och h. Addera produkten av talen 30 och 5 från produkten av samma tal. 3 till kvoten av samma tal.

i. Subtrahera produkten av talen 7 och 8 från talet 80.

j. Subtrahera talet 30 från produkten av talen 6 och 7.

k. Addera talet 12 till kvoten av talen 32 och 4.

88

2

87

15

l. Addera talet 56 till kvoten av talen 36 och 9.

94

0 6

29

8

111

57 65

20

34

55

36 38

39

59

21 32

41

12

Favmoatremiattik

60

24 42

18

92

89

96

100 56

KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAGi t r o v Fa matematik

4A

Kopieringsunderlag

Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Vill du utgå från kunskapskraven när du väljer kopierings­ underlag? Du hittar tydliga hänvisningar som hjälper dig att välja uppgifter. Använd kopieringsunderlagen på olika sätt, exempelvis: • Ge eleverna något blad i veckan som läxa, eller gör en läxbok för hela terminen. • Repetera innehållet inför ett prov. • Repetera ett moment som eleverna behöver träna mer. Det finns kopieringsunderlag till alla Favorit matematiks lektioner. De har samma numrering som lektionerna i Favorit matematik 4A Lärarhandledning.

Art.nr 38843

studentlitteratur.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.