__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

EN BILD – TUSEN ORD 10 SPRÅKUTVECKLANDE HÄFTEN PÅ TVÅ NIVÅER (A+B)

Elevpaket – Digitalt + Tryckt

LÄS OCH PROVA 1A, 1B, 2A, 3B, 4A OCH 5B


EN BILD – TUSEN ORD 10 SPRÅKUTVECKLANDE HÄFTEN PÅ TVÅ NIVÅER (A+B) Elevpaket – Digitalt + Tryckt Med tydliga bilder lockar En bild - tusen ord till kommunikation: ord blir till meningar som blir till längre texter. Läromedlet passar elever som studerar svenska på nybörjarnivå men kan också användas i specialundervisning eller med elever som uppvisar språkliga svårigheter. En bild – tusen ord lämpar sig alldeles utmärkt för de lärare som vill individanpassa sin undervisning och till utbildningar med såväl heterogena grupper som med kontinuerligt intag.

ELEVBOK Varje elevbok utgår från en temabild och innehåller noggrant ihopsatta övningar. Övningarna ger eleverna möjlighet att träna flertalet språkliga moment t.ex. ord- och begreppskunskap, grammatiska regler och muntlig kommunikation. I läromedlet finns också basuppgifter som kan användas som extrauppgifter för de elever som behöver fler övningstillfällen eller hemuppgifter. Basuppgifterna kan även användas som läxförhör.

DIGITALT LÄROMEDEL I det digitala läromedlet kan eleverna få frågorna upplästa med textföljning. Genom de interaktiva uppgifterna övar eleverna på nya ord och begrepp. Här finns också så kallade stjärnuppgifter som riktar sig till de elever som behöver lite extra utmaning. I det digitala läromedlet finns dessutom en ytterligare svårighetsnivå, nivå 3, att ladda ner. Nivå 3 passar elever som har kommit längre i sin andraspråksinlärning.

Interaktiva övningar Interaktiv version av ­boken, inläst med ­autentiskt tal och ­textföljning

Fungerar på d ­ ator, surfplatta och ­mobiltelefon

klicka på bilden och prova


Anneli Marceteau

En bild – tusen ord

Vid frukostbordet 1A


Övning 2: Färger A. Enskilt/Par/Alla. Vilka färger ser du? Enskilt: Skriv alla färger du ser på bilden. Använd alla dina språk!

Par: Sitt i par och jämför vad ni har skrivit. Skriv ned alla färger ni kan tillsammans. Skriv dem på svenska.

Alla: Tillsammans skriver vi ned alla färger vi kan komma på.

Bra att veta! Det finns språk som bara har tre ord för färger. Hur många färger finns i ditt modersmål?

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

Vid frukostbordet 1A

7


B. Enskilt. Skriv färgerna här. Översätt sedan orden till ditt modersmål. svenska

ditt modersmål

C. Välj Enskilt/Par. Färger på bilden. Vilka saker på bilden kan du hitta som har färgen … Skriv orden med en eller ett. röd

blå

grå

8

Vid frukostbordet 1A

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR


svart

grön

vit

brun

gul

orange

D. Välj Enskilt/Par. Färger i klassrummet. Skriv tre saker i klassrummet som har färgen … Skriv orden med en eller ett. grön

svart

röd

blå

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

Vid frukostbordet 1A

9


Anneli Marceteau

En bild – tusen ord

Vid frukostbordet 1B


Övning 3: Rätt eller fel om bilden A. Enskilt. Vilket är rätt? Titta på bilden och kryssa i rutan. rätt

fel

1. Mamman äter frukost. 2. Klockan är halv tio. 3. Katten sitter. 4. Pojken skär bröd. 5. Pappan dricker apelsinjuice. 6. Bordet är svart. 7. Pappan har skägg. 8. Flickorna äter smörgåsar. 9. Fruktskålen är röd. 10. Pojken läser tidningen. 11. Flickan har glasögon. 12. Pappan har kavaj på sig. 13. Mamman har ljust hår. 14. Flickan äter ett ägg.

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

Vid frukostbordet 1B

7


Bra att veta! Ett verb är ord för något man gör eller något som händer, till exempel pratar och regnar. Genom att ändra på verbets form i en svensk mening talar man om när något görs eller när något händer, till exempel pratade, som visar på då-tid eller kommer att regna, som visar på framtid.

B. Par. Jämför era svar. C. Alla. Vi tittar på meningarna. Vilka grammatiska mönster kan vi se? Vad börjar meningarna med? Vad kommer på andra plats i meningarna?

D. Välj Alla/Par/Enskilt. Verb i då-tid. Ta reda på vad verben i övning 3A heter i då-tid (preteritum). Skriv dem här.

8

Vid frukostbordet 1B

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR


Övning 4: Fråga – svara A. Enskilt. Svara på frågorna. Titta på meningarna i övning 3 och svara på frågorna. Följ exemplet när du svarar: Ja, det

gör/är/har

hon/han/de/den/det.

Nej, det

gör/är/har

hon/han/de/den/det

eller inte.

1. Äter mamman frukost?

2. Är klockan halv tio?

3. Sitter katten?

4. Skär pojken bröd?

5. Dricker pappan apelsinjuice?

6. Är bordet svart?

7. Har pappan skägg?

8. Äter flickorna smörgåsar?

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

Vid frukostbordet 1B

9


B. Par. Jämför era svar. C. Alla. Vi tittar på frågorna. Vilka grammatiska mönster kan vi se? Vad börjar frågorna med? Vad kommer på andra plats i frågorna?

D. Välj Enskilt/Par/Alla. Skriv frågor och svar. Fortsätt nu att skriva frågor och svar till resten av meningarna i övning 3.

9. Fråga:

Svar:

10. Fråga:

Svar:

11. Fråga:

Svar:

12. Fråga:

Svar:

10

Vid frukostbordet 1B

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR


13. Fråga:

Svar:

14. Fråga:

Svar:

Övning 5: Frågor om bilden A. Enskilt och par. Skriv fem egna meningar. Skriv fem egna meningar om bilden som är rätt eller fel. Byt med en kamrat som kryssar rätt eller fel. rätt

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

Vid frukostbordet 1B

fel

11


Anneli Marceteau

En bild – tusen ord

I klassrummet 2A


G. Alla. Fråga – Fråga – Byt.  Använd ordkorten FFB 6 i lärarhandledningen. ”Vad tycker du om att göra?” ”Jag tycker om att…” ”Vad tycker du inte om att göra?” ”Jag tycker inte om att…” Fråga varandra och byt sedan kort. Gå vidare.

Övning 5:  Klockan – kvart över/kvart i A. Välj Enskilt/Par/Alla. Hur mycket är klockan?

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

14

I klassrummet 2A

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR


Klockan är

Klockan är

B. Alla. Fråga – Fråga – Byt Använd ordkorten FFB 7 i lärarhandledningen. ”Hur mycket är klockan?” Den/Klockan är…” Fråga varandra och byt sedan kort. Gå vidare.

Övning 6: Möbler A. Enskilt/Par/Alla. Vad ser du på bilden? Enskilt: Skriv ned alla möbler som du kan från bilden. Använd alla dina språk!

Par: Sitt i par och jämför vad ni har skrivit. Skriv ned alla möbler ni kan tillsammans. Skriv dem på svenska.

Alla: Tillsammans skriver vi ned alla ord som vi har hittat. © FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

I klassrummet 2A

15


B. Välj Alla/Par/Enskilt. Skriv 15 möbler här. Titta i ett lexikon och översätt sedan orden till ditt modersmål. svenska

16

I klassrummet 2A

ditt modersmål

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR


C. Enskilt. Vilka möbler har du hemma? Skriv vilka möbler du har hemma och vilken färg de har. Exempel: Jag har en röd soffa.

D. Alla. Vilka rum? Vilka olika rum finns i ett hus eller en lägenhet? Vi skriver vad rummen heter och ger exempel på tre möbler/saker som oftast finns i det rummet. Rummets namn: 1. 2. 3.

Rummets namn: 1. 2. 3.

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

I klassrummet 2A

17


Anneli Marceteau

En bild – tusen ord

I parken 3B


Övning 6: Bygga ut meningar A. Alla. Läs texten. En man joggar. En kvinna promenerar och lyssnar på musik. Två barn leker i sanden. En tjej åker skateboard. En kvinna köper glass. En tjej spelar gitarr.

B. Alla. Bygga ut meningar. Vi bygger ut subjektet. Exempel: En man joggar. En lång man joggar. En lång, ung man joggar. Vi bygger ut slutet, det kan exempelvis vara tid, plats, en sak eller hur man gör något. Exempel: En lång, ung man joggar snabbt. En lång, ung man joggar snabbt i parken. Vi får mycket mer information när vi bygger ut en mening. Jämför:

16

En man joggar. –> En lång, ung man joggar snabbt i parken.

I parken 3B

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR


C. Par. Bygga ut meningar. Bygg ut meningarna i texten tillsammans. Börja med subjektet. Bygg sedan ut slutet.

1. En kvinna promenerar och lyssnar på musik.

2. Två barn leker i sanden.

3. En tjej åker skateboard.

4. En kvinna köper glass.

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

I parken 3B

17


5. En tjej spelar gitarr.

Övning 7: Klockan – fem i halv, fem över halv, fem i, fem över A. Välj Enskilt/Par/Alla. Hur mycket är klockan?

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

18

I parken 3B

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR


Klockan är

Klockan är

Bra att veta! I schema, i tidtabeller och i mobilen används digital tid. Digital tid är ett system på 24 timmar. Analog tid (övning 6A) är ett system på 12 timmar och används i tal. Man använder aldrig digital tid i tal.

B. Välj Alla/Par/Enskilt. Digital tid. Hur mycket är klockan? Skriv den analoga tiden. Skriv om det är morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll eller natt. Exempel:

07:10

Den är tio över sju på morgonen.

08:30 17:45 22:05 02:15 10:35 Hur mycket är klockan? Skriv den digitala tiden. Klockan är fem i sju på kvällen. Klockan är tjugo i fyra på natten. Klockan är fem i halv åtta på morgonen.

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

I parken 3B

19


Anneli Marceteau

En bild – tusen ord

I klädaffären 4A


Övning 4: Rätt eller fel om bilden A. Enskilt. Vilket är rätt? Titta på bilden och kryssa i rutan. rätt

fel

1. En tjej provar skor. 2. En expedit är i provrummet. 3. Kepsarna finns i fyra olika färger. 4. På bänken sitter två personer. 5. Det ligger mössor och vantar på bordet. 6. Det finns två provrum. 7. Det hänger lampor i taket. 8. Det ligger rutiga strumpor på bänken. 9. Två kvinnor tittar på klänningar. 10. En man tittar på en grön skjorta. 11. Golvet är blått. 12. En provdocka finns i affären. 13. Klänningarna kostar 399 kronor. 14. Man kan köpa glasögon i affären.

B. Välj Alla/Par/Enskilt. Hitta subjekten. Vilka är subjekten i meningarna i övning 4A? Skriv dem här.

10

I klädaffären 4A

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR


C. Välj Alla/Par/Enskilt. Hitta verben. Vilka är verben i meningarna i övning 4A? Skriv dem här.

D. Enskilt och par. Skriv fem egna meningar. Skriv fem egna meningar om bilden som är rätt eller fel. Byt med en kamrat som kryssar rätt eller fel. rätt

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

I klädaffären 4A

fel

11


Övning 5: Klockan – fem i halv, fem över halv, fem i och fem över Välj Enskilt/Par/Alla. Hur mycket är klockan?

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

12

I klädaffären 4A

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR


Övning 6: Läs och förstå – En present A. Alla. Läs texten. Susanne har en systerson som fyller 18 år på onsdag. Hon går till affären och letar efter en present till honom. Vad önskar sig en 18-årig kille? Susanne har ingen aning. Susanne går fram till expediten och ber om hjälp. – Är han sportig? Vilka färger gillar han? frågar expediten. Susanne ringer sin syster. – Köp ett presentkort! säger Susannes syster. Susanne går till kassan och köper ett presentkort.

B. Alla. Inre – yttre cirkel. Läs texten högt enligt inre-yttre cirkel. Läs varannan gång och lyssna varannan gång.

C. Enskilt. Lexikon. Slå upp orden i ett lexikon och skriv betydelsen här. en systerson fyller år (att fylla år) letar efter (att leta efter) en present önskar sig (att önska sig) ingen aning en expedit

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

I klädaffären 4A

13


ber om hjälp (att be om hjälp) sportig ringer (att ringa) ett presentkort en kassa

D. Enskilt. Hitta substantiv och verb. Hitta 5 substantiv och 5 verb och i texten. Skriv dem här. Substantiv: singular

plural

Verb: infinitiv

14

I klädaffären 4A

presens

preteritum

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR


E. Enskilt. Läsförståelse. Svara på frågorna med hela meningar. Glöm inte stor bokstav och punkt. Det här är exempel på frågor där svaren finns på raden. 1. Vem fyller år?

2. Vart går Susanne?

3. Vem ringer Susanne till?

4. Vad köper Susanne?

Det här är exempel på frågor där svaren finns mellan raderna. 5 a. Vilken typ av affär går Susanne till, tror du?

b. Varför tror du det?

6. Vad gör en expedit? Ge exempel.

7. Förklara på svenska vad ett presentkort är för något.

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

I klädaffären 4A

15


Anneli Marceteau

En bild – tusen ord

I idrottshallen 5B


Övning 4: Klockan – blandade övningar Välj Enskilt/Par/Alla. Hur mycket är klockan?

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

Klockan är

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

I idrottshallen 5B

9


Övning 5: Instruerande text A. Alla. Läs texten. Välkomna!

180920

På söndagar är idrottshallen i Kyrkby öppen för allmänheten mellan klockan 10–14. Man får använda alla redskap i hallen och duscharna är öppna. • Respektera varandra. • Plocka in redskap efter dig. • Stäng dörren när du lämnar hallen. • Är du sist ut? Släck alla lampor innan du går. Man får inte vara i hallen om man inte följer reglerna. Mvh Kyrkby styrelse

B. Enskilt. Läsförståelse. Svara på frågorna med hela meningar. Glöm inte stor bokstav och punkt. Det här är exempel på frågor där svaren finns på raden. 1. Hur många gånger i veckan är hallen öppen för allmänheten?

2. Vilka regler gäller i idrottshallen?

3. Vilka får inte vara i idrottshallen?

10

I idrottshallen 5B

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR


Det här är exempel på frågor där svaren finns mellan raderna. 4. Till vilka är texten skriven?

5. Vad betyder mvh?

6. Vilken månad är det?

C. Välj Par/Enskilt. Skriv en fråga till texten.

D. Alla. Fråga – Svara. Vi skriver upp alla frågorna på tavlan och svarar på dem.

E. Välj Par/Enskilt. Verb. Vilka verb finns i texten? Skriv dem här.

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

I idrottshallen 5B

11


F. Alla. Imperativ. Verb kan skrivas i formen imperativ. Imperativ används när man säger till (uppmanar) någon annan om vad/hur de ska göra eller inte göra. Det är vanligt att använda imperativ när man skriver instruktioner. Vissa verb är likadana i infinitiv som i imperativ: imperativ

infinitiv

spela!

(att) spela

prata!

(att) prata

sy!

(att) sy

Vissa verb tappar sitt ”a” i imperativ: imperativ

infinitiv

spring!

(att) springa

sitt!

(att) sitta

G. Enskilt. Hitta imperativ. Titta i texten. Vilka verb står i imperativ? Skriv dem här.

12

I idrottshallen 5B

© FÖRFATTAREN OCH STUDENTLITTERATUR

Profile for Smakprov Media AB

9789144130484  

9789144130484  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded