__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GRAMAMR TO GO 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

LÄS OCH PROVA ELEVPAKETETS SAMTLIGA DELAR


GRAMAMR TO GO 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt Grammar to Go är en serie som på ett systematiskt och lekfullt sätt bjuder in till den grundläggande engelska grammatiken. Till varje elevbok medföljer ett digitalt läromedel med inspelat ljud och interaktiva övningar. Grammar to Go är skriven på naturlig vardagsengelska.

ELEVBOK I elevboken presenteras grammatiska regler utifrån en text eller en dialog. På samma uppslag som texten finns både övningar och en Quick Guide som ger grammatikmomentet i koncentrat. Övningarna är självinstruerande med enkla och tydliga instruktioner på engelska och eleven skriver direkt i boken.

DIGITALT LÄROMEDEL Det digitala läromedler kan eleven få texterna och Quick Guides upplästa med autentiska röster och från olika delar av den engelsktalande världen. Eleverna kan även testa sig själva och arbeta med självrättande övningar.

Interaktiv version av b ­ oken, inläst med ­autentiskt tal och ­textföljning

Självrättande övningar

Fungerar på d ­ ator, surfplatta och ­mobiltelefon

klicka på bilden och prova


Grammar to

Go 1 David Whitling


TILL DIG! Att träna på grammatik i engelska är som att träna teknik inom en idrott. Teknik tränar du inför matchen. Under matchen ska tekniken bara sitta så att du kan fokusera på att göra mål! Och när du ska prata engelska ’live’, då är det match! I Grammar to Go 1 får du elva träningspass där du tränar på olika, viktiga detaljer. Träna både skriftligt och muntligt och du ska se att du snart känner dig säkrare även när det är dags för ’match’. Jag är din coach och det är mitt jobb att hjälpa dig med förklaringar och tips. Jag är själv ganska bra på engelska nu. Jag har både tränat och spelat länge! Hälsningar Granny Grammar P.S. Det finns nästan lika många övningar online som i boken. D.S.

Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 www.studentlitteratur.se

Produktionsstöd har erhållits från specialpedagogiska skolmyndigheten.

 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Omslag och illustrationer: Ingrid Fröhlich Grafisk form: Helena Alvesalo Ljud och inspelningar: Johan Falk, Sayit Redaktion: Cecilia Augutis Art.nr 38653 ISBN 978-91-44-10290-0 Upplaga 1:1 © 2015 Författaren och Studentlitteratur AB Printed by Dimograf, Poland 2015

Övningarna i Grammar to Go består av riktiga meningar. Tänk på vad de betyder och använd dem när ni övar i Practise Together!


Have, has, can, räkneord Verb i presens, veckodagar Tid, verb i presens Prepositioner

6 WHAT CAN THEY BUY? 14

7 OUR WEEK 16

8 I GET UP AT HALF PAST SIX 18

9 I CAN’T FIND MY BOOK 20

Slå upp ord när jag behöver

WORDLIST 32

Det här behöver jag träna mer på:

Öva muntligt i grupper

PRACTISE TOGETHER! 28

Diagnos Grammar to Go 1

Verb i grundform

5 THE MATRIX OF VERBS 12

12 DO I KNOW THIS? 26

Be i presens: frågor och nekande

4 I’M NOT HUNGRY. ARE YOU? 10

Frågeord

Regelbunden plural, räkneord

3 AN OLD BUS WITH NO WHEELS 8

11 WH QUESTIONS 24

Obestämd artikel, färger

2 SHE’S A ONE-MAN BAND 6

Frågor med do, does

Presens av be

1 THIS IS CRICKET! 4

10 WHAT DO YOU LIKE? 22

Jag lär mig

Kapitel

Min utvärdering OK

Kan bra

Kommentarer

Så här ska jag träna:

Kan inte

Sätt kryss i rätt ruta!

INNEHÅLL


THIS IS CRICKET!

1

Oh no! The window is broken!

Hey! I’m Batman!

You’re out!

He’s Bill. He’s the bowler.

This is a bat.

I’m Josie. I’m a batsman. We’re all friends.

This is the wicket.

QUICK GUIDE Granny Grammar says:

Presens av be I’m

jag är

Skriv alltid I (jag) med stor bokstav!

ARE you are we are they are

you’re we’re they’re

du är, ni är vi är de är

PS. Missa inte att det finns fler övningarna på webben online! DS.

IS

she’s he’s it’s –

hon är han är det är det här är

AM

4

I am

she is he is it is this is


PRESENS AV BE

C Translate. It’s hot. We’re good at cricket.

1. Hon är slagman. I’m tired.

I’m thirsty.

������������������������������������ 2. Han är kastaren.

3. De är trötta.

4. Ni är bäst!

5. Det är varmt!

6. Vi är vänner. See Sam and Alfons? They’re fielders.

D Write one sentence with am, one with are and one with is. Use words from the boxes.

PRACTISE AND LEARN A Find and circle every am/’m, are/’re and is/’s in the cricket picture.

B Complete with am, are or is.

I You We They She He It This

1. Josie _______ a batsman.

Example:

2. Bill _______ the bowler.

(am)

3. Sam and Clare _______ friends.

(are)

4. You _______ out!

(is)

5. I _______ Batman! 6. They _______ thirsty. 7. The window _______ broken. 8. We _______ best!

am/’m are/’re is/’s

tired. hungry. thirsty. hot. cold. the batsman. the bowler. friends.

We’re tired.

E Practise together. Go to page 28.

PRACTISE ONLINE Go online for more exercises.

9. It _______ hot! 5


2

SHE’S A ONE-MAN BAND Is this a balloon or an apple?

an eagle

Is that a crocodile or an alligator? I’m a one-man band.

This is a trumpet.

Is that a trumpet too? a mouth organ

a drum She’s a one-woman band!

That’s a hooter. a hat

an old banjo

a boy with a skateboard

a girl with an ice cream an old dog

6

an ant


OBESTÄMD ARTIKEL, FÄRGER

QUICK GUIDE Obestämd artikel a när ordet börjar med konsonant a balloon a crocodile Ibland lurar första bokstaven dig. a skateboard Om det låter som en konsonant i a hat början av ordet, använder du a. a banjo a dog a one-man band

an när ordet börjar med vokal an apple an alligator an ice cream an old hat an old banjo an old dog

PRACTISE AND LEARN A Find and circle all the examples of a and an in the picture.

B Complete with a or an. 1. ____ boy

D Translate. 1. En hatt eller en paraply? 2. En gammal man med en hund.

2. ____ ant 3. ____ elephant

3. En glass? – Nej, ett äpple tack (please)!

4. ____ trumpet 5. ____ umbrella 6. ____ crocodile 7. ____ police officer 8. ____ one-man band C Complete with a or an.

E Make up five sentences about the things in the picture. Try to use both a and an.

I can see a big bird. The money is in an old hat.

1. – Are you ____ crocodile?

1.

– No, I’m ____ alligator.

2.

2. I’m hungry. Can I have ____ ice cream?

3.

3. That big bird is ____ eagle, I think.

4.

4. She has ____ drum on her back.

5.

5. She has her money in ____ old hat. 6. Look! ____ elephant with ____ umbrella! 7. ____ man in ____ wheel chair is listening.

F Practise together. Go to page 28.

PRACTISE ONLINE Go online for more exercises.

7


12

DO I KNOW THIS?

Gör testet och kolla sedan facit online. Rätta dina svar med tick för rätt eller cross för fel. Om du får några fel, gå tillbaka och repetera. Kapitelnumret står inom parentes, t.ex. (Ch. 5 = Chapter 5).

SINGULAR AND PLURAL

Complete the table. (Ch. 2, 3)

singular

plural

singular

plural

Ex: a fish

���������������������� fishes

a���������������������� brother

brothers

1. a tree

______________________

5. ______________________ apples

2. a match

______________________

6. ______________________ windows

3. a bus

______________________

7 ______________________ bikes

4. a door

______________________

8. ______________________ umbrellas

COMPLETE THE SENTENCES

Put in the right form of play, eat or start. (Ch. 5)

9. I _________________ the guitar and Julie _________________ the trumpet. 10. Our cat _________________ lots of fish. 11. In England we _________________ school when we are five. 12. My little brother _________________ school in September.

WHERE?

Put in the right prepositions. (Ch. 9)

13. Come and sit _____________ the sofa. 14. Mum is _____________ the garden, _____________ a tree. 15. I’m _____________ school every day from eight to half past three. 16. – I can’t see my bag. Where is it? – It’s just _____________ you, on the bed. 17. I sit behind Suzy. Suzy sits ___________________________ me.

MAKE UP QUESTIONS Ex: they / play / football ?

(Ch. 10)

Do they play football?

18. we / have / English / today ? 19. Joey and Pat / go to / your school ? 20. your dad / like / cats ? 26


PRACTISE TOGETHER Träna i par eller i grupper. Här är det viktigast att prata mycket så att du blir van att höra dig själv prata engelska. Försök att alltid tänka på vad meningarna betyder! Ha det så trevligt! Have fun!

1. ROUND AND ROUND In groups of four Presens av be (s. 4) Use 1) hungry 2) tired 3) thirsty or choose three other words. • Number 1 says: I’m hungry, you’re hungry, she’s hungry, he’s hungry. Tired! • Number 2 says: I’m tired, you’re tired, she’s tired, he’s tired. Thirsty! • Number 3 says: I’m thirsty, you’re thirsty. she’s thirsty, he’s thirsty. Hungry! • Number 4 says: I’m hungry, you’re hungry, she’s hungry, he’s hungry. Tired! • Number 1 starts again, with tired.

Gå runt i gruppen tills alla har övat med alla tre orden.

2. A MEMORY GAME In groups of 4 or 5 Obestämd artikel, färger (s. 6) All look at the picture on page 6. • Number 1 says: I can see ....... (a balloon) • Number 2 says: I can see a balloon and ....... (an eagle) • Number 3 says: I can see a balloon, an eagle and ....... (etc.)

Gå runt i gruppen. Var och en lägger till en sak varje gång. Se hur länge ni kan minnas och upprepa allt. Om det är lätt, försök i en större grupp, kanske hela klassen!

3. MATHS In groups of three Regelbunden plural, räkneord (s. 8) Practise with the words in the box, or choose other words. ball bike brother bus

bush cat cricket bat dog

fish rabbit sister skateboard

sock T-shirt trike wheel

• Number 1: I have a bike and a T-shirt. • Number 2: I have two bikes and four T-shirts. • Number 3: OK. That makes three bikes and five T-shirts. • Number 3 starts again: I have a rabbit and an old bus.

28

Gå runt i gruppen så att alla få flera chanser att börja och att räkna ihop.


Grammar to

Go 1

Grammar to

Go 2

Grammar to

Go 3

Grammar to Go är en serie som på ett systematiskt och lekfullt sätt bjuder in till den grundläggande engelska grammatiken. Till varje elevbok medföljer en digital del med inspelat ljud och interaktiva övningar. Till serien finns även ett lärarmaterial som ger undervisningsstöd med bland annat exempelfraser, tips, diagnoser och test. Grammar to Go är skriven på naturlig vardagsengelska. Eleven får arbeta med uppgifter som återspeglar liv och företeelser i den engelskspråkiga världen. I elevboken presenteras grammatiska regler utifrån en text eller en dialog. På samma uppslag som texten finns både övningar och en Quick Guide som ger grammatikmomentet i koncentrat. Övningarna är självinstruerande med enkla och tydliga instruktioner på engelska och eleven skriver direkt i boken. Till varje grammatikmoment finns också en lättsam övning i par eller grupp där eleverna får träna muntligt det de övat skriftligt i kapitlet. I den digitala delen kan eleven dessutom: • se varje sida precis som i den tryckta boken • få texterna och Quick Guides upplästa med autentiska röster från olika delar av den engelsktalande världen. • arbeta med självrättande digitala övningar med tydliga mål • testa sig själv • ladda ner ordlistor och facit Den digitala delen fungerar på såväl dator, surfplatta som mobiltelefon. Koden är giltig i ett år. Grammar to Go 1 Elevbok med digital del Art. nr 38653 Målgrupp: årskurs 4 eller motsvarande Grammar to Go 1 Lärarmaterial med digital del Art. nr 38868

Art.nr 38653

www.studentlitteratur.se

Profile for Smakprov Media AB

9789144102900  

9789144102900  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded